Skip to main content

Full text of "The Bible in the Original Languages (Collection)"

See other formats


ἢ ΓΩΓΩ 


αν νν.6 -Γαγ8. οἢ 


ΝονιηΊὶ Τοοϊπηθηζιη σΓΘ ΘΟ. 


Αγδ5 Μοηΐβϑηιις, Βοηθαῖίςεῖιι 5 


[σϑηῦνϑο], 1619 


ΒΙρΙ) οϊπδαιο 66 σθηδνο 
ΘΉΘΙΓΜδΥΚ:ῪΥ 1307 (1) 
Ρογοίσιθηΐϊ εἰηΚ: τραχ. οί. ογα710.393176-γγ8-72540 


ὑννννν. Θ- ΓΟ 
Ὀ]6 ΡΙας ΓΟΓΠῚ 6- Γαγα. ἢ πηϑοῇῃΐϊ αἰΘ6 ἰῃ ϑοῃννθίζθγ Βἰρ! οἴμθκθη νογηϑησθηθη ὈΓμσΚΘ οηϊϊθ νϑγξάσρϑι. 85 ϑδρθκίγωπη γθίςϊ νοῇ 
Βάςσμθγη ἅρϑγ Κβϑγΐθη Ὀἷ5 Ζι {Πωϑιγίθγίθη Μαζἴθγίϑ! θη - νοὴ αἀθη Αηΐᾶποθη α65 Βυσμαγαμςκϑ Ὀἷ5 ἰη5 20. [ϑγπαθυί. 


Θ-ΓΆΓ8 .Οἢ ργονίαθϑ οὔ] ΠΘ ϑοσθϑς ἴο ΓθγΓΘ Ὀοο5 ἄνϑί!ϑ 6 ἰῇ ϑννίϑϑ ΠΠργαγθς. ΤῆΘ Ποίαϊΐηοσ5 θχίθησ ἔγοπη θοοΟΚα 8Πη6 Γηϑρ5 ἴο 
ΠῚ |στγαῖθα πηϑίθγίϑ! -- ἔγοπη ἴη6 Ὀθοϊηηΐησ5 οἵἩ ργητίησ ἴο ἴῃ 6 2Οῖη σθηζαγγ. 


Θ-Γῶ γα. ἢ πιϑὶ θη [ἴση αθς γαργοαμοίἝἊοης πυπγέγίαμθς α’πηργ πές σοηϑθινές αἀδης [65 Ὀἰρ! οϊμδαμθς α6 ϑδυΐίςϑο. εένθοηϊζϑι! νὰ 
αδς [ἷνγθς διιχ ἀοςιπηθηΐς ἰσοηοσγϑρηίαμαο θη ρϑοσδηΐ ρδΓ [65 ςσϑῆΐθς - αἀος αέρυϊςπ α6 [Πρ Γ τ γί ᾿ἰυσαμ΄ 8 206 οἰὰοῖίθ. 


Θ-Γα γᾷ .Οἢ πγϑίϊθ ἃ αἰσροβίΖίοηθ ἰη γθῖθ [6 ϑαϊΖζΖίοηϊ δηϊτὶοῃθ σοηϑθνϑίθ η6|16 Οἱ ἢ} οἴθοθ ϑνίζΖζθγθ. [ἃ ςο !θΖίοηθ σογΊρΡΓΘηα6 [[ὈΓ], 
ςϑγίθ σθοσγϑῆςῃθ 6 πγδίθγί!θ {Πωςίγαϊο σἢΘ γίσφϑίσοηο 86] ἰμἰΖί α6||8 τ ροσγϑῆδ ΠΟ 86 δυγίνϑγθ 8] ΧΧ βϑςοοίο. 


ΝιιϊΖι Π9ϑρο αϊησιιησθη Ὀθσος [οἰ ἴα! σαῖ Κη Κοσςίθηϊγοθί πογυηϊθγοθίϑαθη ννϑγάθη. ᾿ΐΘ εἰζθηζΖίθγιησϑαγε ὑπηα αἷθ 
ΝυϊΖυα σας ΘαϊησησΘη δἰπα ἰπμαϊνία 61} Ζῃ [Θαθηη θοκιυπηθηΐ ἰη αἀθη Τίς πη ογηγαι θη δησθαθΌθη. Εὔγ ννϑίζθγθ ᾿πἰογηγϑι θη 
“66 διιςῇ [{|ηΚ] 


ΤοΥπ15 οὗ 56 Τηΐς αἰ σ᾽! σοργ σϑη 06 αοννηίοϑαθα γε οἵ σῆβϑγοθ. ΤῆΘ ἴγρθ οἵ [ἰσθηϑίησ 8η6α ἴῃ6 ἴθγπηβ οὗ ι.56 ἃΓ6 ἰηα!ςαῖθα ἰη 
ἴπ6 {{{|| ἱπξογηγϑίὶοη ἴογ θοῇ αἀοςσαπηθηζΐ ἰμαἰνία μ8||γ. ΕοΥ απ ΘΓ ἰμ ογπηδίςοη ρίθ 856 γϑίθγ ἴο ἴῃ 6 ἴθυπης οἵ ιι56 οἡ [{|ηΚ] 


ζοπαϊτίοησ α'{ΠΠ|Ξ5Ξαϊῖϊοη (Το αἀοςιπηθηΐ πυπγέτγ.αμα ροϑυΐ ὄΐγα τόϊέςμαγοό σγαιυϊοηγθηΐ. ϑοη σἴϑίυϊ [υγταίαμα οἵ σθς ςοπαϊζίοηϑς 
αἱ ΠΠΠςϑιίοη σοηΐ ργέςοἰσές αἀ8η5 58 ποίϊςθ αέϊζϑβι!όθ. ΡοΟυΓ α6 ρΙιι5 δρ[ 65 ἰπογπηδίίοηϑ, νοὶγ [{ἰηΚ] 


ζοπαϊΖίοηϊ αἱ {ΠΠ|ΖΖοὸ Οιαοΐο ασοςιπηθηΐο ριὸ οϑϑθγα ςοδγίςίο σγαιωϊςζαηγθηΐθ. [| τἰρο αἱ ᾿ἰσθηΖϑ 6 [6 ςοπαϊΖίοηϊ αἱ υ{{Π|ΖΖοὸ 
Ξ5ΟΠΟ ἰηαϊςαῖθ Π6|18 ποὐϊΖία Οἱ οσγϑῆςϑ α6] σἰησοίο ἀοσμπηθηΐο. ΡΘΓ υἱζϑυίογί ᾿ξ ογπηΖίοηϊὶ νϑα] ησῇ6 [{|ηΚ] 


γνίσυϑ! ΤᾺ ΕΙΡΡΘΡα 


ΤΡ τξεσιμξα, ἀγεαιυδεςΣ Κτδεν ΚΙΡΝ υρδυ τσὶ 


ἢ - - 
"Ὁ 5. ν --- 


αὐ εν} ᾿ 
᾿: λὲς Ξ 


δι ὡς 

»- ; ἥἉὉῬ:» 
τς ὐοΌ 


-Ξ ΨῚ ῬῸ στο “ ὧ ἀ ἢ 
τα εἰς. ΖΩ͂ ΒΝ -- - : δι" ἢ μ- "Δ Ϊ | δ, 
ΓΝ 
᾿ ὡς ΤΣ “ο30εμμ. 
π ] , ᾿ | Ἵ ῖ 
; ΕΠ. ΝΥ 
- ΠῚ 
ἐδ « ᾿ ἡ 
ἐν ΨΥ. 1 
ι , κα "ἢ ἣϊ ᾿ 
καὶ - Ἢ Ἵ 
“ Ε ᾿ Ἂ ἡ ἘΔ ᾿ 
Ὗ ᾿ »-" «ἐᾶν νὕ Ἧ. 
ὸ γεν ἀν , ὲ 
» υ" Ϊ ἥ ν᾿ ᾿ 
ν ᾿ ΕῚ . Δ. -Ξ » Ἰ " Ἵ 
Ε Σ ᾿ » ΕΝ Υ ἡ Ἱ 
. ἊΝ ε Ἴ 
ἽἜ τ ᾿ς Ἐκ ᾿ Ὶ Ϊ 
“͵ ἐ ] 
ΧΑ: ΄΄ , 
, Γ 
ε τὰ 
- ἥ Ἵ 
ἡ 

ἐ 
'- Ἀ 
ὼ , - 
᾿ δ 
᾿ ε . 
Ν ᾿ Ἐ , 
ΕῚ ῇ - 
- Π] 
. 
“" 
“π, ᾿ 
ἢς. 
] 
᾿ ] 
" 
Ἶ 
Ῥ ᾿ 
᾽Ππ 
ΝΕ 
᾿᾿ 
"κα " ! 
᾿ εἱς. 
Ν 
τ 
ἢ Ἵ 
ἐς 
Ε 
ΠῚ 
Εν ἘΠ 
ί , 
μ»- , 
: 
ῷ 
ἐπ 
Ε Β1}}] Ἰοϊῃδαιθ ρυρΊΊαυΘ. δὲ υὑπλνθηϑλζαλιθ Ρ᾿ ᾿ 
"] ] 
10601 691 86 
Υ̓ ἱ πες -- -- τἀν Ξ3 ἐΞ ᾿ ἐπα Ξ , ἡ: 
ΜΊΟΓ8 ᾿ 
' ] μ Ι ᾿ 
ἐ ἣ ν ἥ, Ὧ 
ἱ ἢ ᾿ ᾿ 
ἐξα - δι ΚΙ, ς ἢ ἌΞΕΙ 
Ξ - 5. "ΒΞ νά... ἢ 1 Ἴ '΄-" 
μἱμν 
᾽ ᾿ - - γ᾿ Ἶ 
Ζ ἣν ᾿ 
ι 1 
τπὸ τὶ ὩΣ . Ξ εν να 
᾿ ἢ . ἈΠΕΚΌΝΟΝ ἐπ, 5 σοισυσσηκεινψεννηεις τχπουτο κα μι 
-- -- Ξ - ΕΝ ΓΞ, σα ὡς πα ἐς : ἝἜ 
:-- ᾿ -εν - 
- 5 ΝΞ ξ' - 
ΝΣ 
Ἵ 
ἵπα 
Ἵ 
᾿ 
“- ν 
" 
ἜὋ 
Π 
τς - 
Γ 
Γ {- 
εἰ 
ἀ. 
. τὰ 
Ὁ : - Ε 
"τ 
πε Η 
Ἀ, ᾿- 
Ἃ 
Ι] 
Ξ 
'᾿ 
ΜΜ - 
ἱ »" " 
" 
} 
Ὶ Φ 
Ἀι 
᾿ 
! 
Ι ἐς 1 
Ε Ν 
Ὶ νυ 
; ᾿ 
Η 
" 
᾿ 
"- “ 
! 
᾿ ᾽ 
4 


ἐ-“--ὦ α 
- 


"ἄς. 


.Μ. ς: ΓῺ ᾿ 

ἢς- τς ᾿ τ κανὸν-- - 

Ὁ ὐμτδς β 

τς ΟΥΜ γιυίραζα ἱπτοτρτοζατίοπο Πματίπα Οταῦὶ σοητοχειι8 {Πποῖς ἰπίξιιδ: Οὐ 
τς ΘΕΠΘΘΠΙ͂ τητογργεζατιο οὰπι ἃ (γαςαγαμῃ 4 ΕἸ ΟΠ στ ργορείογατο αἰ οοαϊς, 

᾿. ἰοηπατη, υἹο σοι, Παρ β ]ιιλΠ} γοιθα ὀχρυιῆγςπ5, ἰπ τ ατσιης ΠΡ] οἰ ςο]- 

ἰοζαῖα : ἴσας Αι ΒΕΝ. Ακια Μοντανιὶ ΗΙ ΡΑΙ ΕΝ ΟΙς ΟΡΟΙᾺ 

ὁ νερὸ τγράαϊτα. ας ἀϊπποιίο ςΠαγδ ΓΙ. σοποῖο ΟαΠΙηόζα, ἴῃ εἰπε ἢ {ὰ8- 

{Πππιτα ἸΟς ΠῚ, ἤθε - 


ΖΞ ΘΖ 2 


πο ππσσΝ 
-- 

: , Ν Ἵ 
ἜΝ ΓΉΡΩΣ : --τὐ ὦ» τι 
᾿ τ. Τ' "Ξ γμεῖ. ᾿ ΚἹ α' " 
᾿ τ ο τ ὙΡΕΣ π᾿ Ξ Ι 
ἢ ἐμ] ἐξ νὸς ὅποι " εν ᾿ 
᾿ τς ᾿ ἔμεν. ΤΑΗΌ᾿ 
ἧς ἢ ᾿Ξ Ξ ἱ, 
[ρ" Ἶ Ἴσ π τ ἘΠῚ “ ΠῚ Ἱ ἐνὶ ; -- 
ἜΉΞΈ τα ; "ἧς 2 ᾿ ᾿ 
ὦ ἃς 


: μο σ δὴ ἢ 5:1" 
᾿ ΜΝΑΙ͂ ΑΝ ἢ Ε΄ ; 


τεδίν τς ΩΝ. τ’ 
παι, ὁ τὰ Ὁ ἀρ δπων "ἘΠῚ τ 


Δ ΈΜΜΕ θονλ θὰ ΜῈΝ 9} ΔΎΟ ΤΠ 
ἘΣ Ἐν ὙΥΣΕΤΙΤΑΡΟΕΤΑΣ ΤΌΝ ν ΠῚ ᾿ 
νι Ε ᾿ ἼΣΣΣ - , ὙΠ 
᾿ ιν , ἐτῖςς νιον 


ἑ 
Ἧ 
Γ 
Ἷ Ἐχομάςεβας Ῥείγας ἐς ἦα Κκοιμείς. 


πτπατ-τε---ο :-- Ξ ξει.... “ἰσα 
πΞαα... -.... 


᾿᾽ ΘΙ τ ΟΣ 

-.-ὕὔὺὸϑ.... 

δας, ἡ 


Γὶ 

- 
ΓῚ 
᾽ 


᾿γαυραιι Ἐμς, 


φηαΝΣ ἢ ΒΘ ὦ 
᾿ 
: 


Ἔνθεσιτς 


᾿Ὡ"Ἔῆ 

ἽἾ 
πε. πε 


το 


ῥα 
ΓῪ 


ται πὶ 


πὰς α 


᾿ 
᾿ 
3} 
Ἦ 

ὶἡ "προ νσ 


πὠὰὔμαυνυ νῦν σαν 


΄ -᾿ 
᾿ς ΞΕ... 
ἩΞᾺ 


πων. τ ΩΝ »" 
ταασηξεσττε, τὸς 


δι.- γσςσο τῷ 
Ἂ ὃ Ξ 
και ἀῳ Τ᾽ 
ἡ τς 
ἾὟ Ἵ 


Ἶ ἢ Ἧς ΠΝ ὅξας ᾿ ᾿ ἔτη ᾿ 
γἠϊ ᾿ ἡ τος ᾿ς 
ἐν ἧς : 2. 
ἀπ Ων Ἢ Ὃ 


ἄς ν᾿ ΓΡ Ι 
ἐμ! ( Ἂ,..: Ἶ 
σις ΠΥ ἐ εὐ ΙΞ “, 


να" 
ΠΕ ΕΝ 
Εὶς 


- Ἵ Ἵ στο ὯΝ, γα: 
ἢ ᾿ Ἔ : ἢ ἐΞ Ἢ ΕἾΝ ἼΣ 
᾿ ΠΝ Ἷ ἽΝ 
᾿ ΠΕ, "Α 
οὶ ᾿ς ΤῊ πε ᾿ ἢ 
π᾿ “ μ πρν". ἘΞ Ἂ --. ἢ κοῖς ' 
' τ τε Ἶ ἘΠ εἴ ρα 
Γ Ϊ Τ, Ϊ Ὶ . ἘΣ " 
πΝ » τ ". - ἢ Ϊ ων - ΗΝ ἢν ἢ ΜΝ ἼῈ- 
᾿ ᾿ π--- ἴ Ἧ ἣ ἣ ᾿ ᾿- τρι ἘῚ ἐς Ἔ: Ἵ ἔν 
“ἐπέ πες ͵ πο: ᾿"" ὦ τ ει τ Ξ ἔς Ἱ ; 
᾿ : : - ππ αἰ ΟΣ ὁ ἢ ποῦ Σιν, ΩΡ ὩΣ χἱ Ὁ πινὶν ἜΒΗ, "- 
Π ᾿ - -- -ἢ....ὄ ἢ... .- τ " , Ξ “Ἐν- τος τῇ ἘΠ -- ὧν ας Ἢ 1 Ἐπ 
- ΟΥΕ - πον πες ἢ "εἶν εὐ πὰ Ἢ: ὉἹῈ ε Ν ΒΡ ῊΞ Η ᾿ ἀν Ἢ " μα ἊΝ - -τς 
᾿Ἶ ὑπξω, -- , ἢ Ξαστ εξ Ὁ Ἀλοον ᾿τὸ τ εἶς. Ἐν Ὡς ΥδιΣ . μἱ »“--φ “-Ξ πρααι μὰ τ Ξ ἔς ΕΙΣ ΐ “ἰ 
᾿Ξ ; ᾿ ς ὦ : 


ΜΟΝΤΑΝΙ ΗΙΘΡΑΙΕΝΒΙΘΙΝ 
ΝΟΥ ΤΈΞΤΑΜΕΝΤΙ ΟΚἈΑΟΙ ΚΑΤΙΝΑΜ 
ΓΝΤΕΚΡΚΕΥΤΑΤΙΟΝΕΜῈ ΨΕΆΒΟ ΕΧΡᾺ Ε59ΔΜ, 

ἃ ΟΠ ἢ πα πὰ 1, ςάϊοιςπὰ 


ΨΈΜἍὋ ΣΑΤΟ. 
ΟΘΡ Δι. (9 38. Ν᾽ Μ᾿ ΠΙΠ1}1π πος τ, ποά ΟΠ ἢιαής Κεἰ: 
Ἦν ᾿» ἔξ ΚΖ}}) ρα. ἰαπγάϊα πθη ςομήξδογαποτίπιας, πιουτὸ, 
ἐμ α, ᾿ ΣΉ γλ τΞ᾿ δ: ἐοτς ἐ τὶ ] Ι " , ΤΌ ΨᾺ " ἀττςς 
ΝΣ τς ἐφ 2 ὁπληοπὶ {πάϊογαηλ, αξιϊοπύ πη. πογασταμ τίη ' 
"ἘΠ ἢ 


Γ 

᾿ Ἢ ἢ γε δ ᾽ “4. θ᾿ ΐ 
(ΕΞ δας ὦ τατοποπι, α( ρα] Ιςαπὰ γε πξαϊτο πῇ (ππιρεῦ 


ἐς τς ὑγιτῶν Τοοτοηάατῃ ες ἀπχίπχμς, ὐμπ5 4α! δηλ τοὶ 


ἢ ΟΣ ΚΕΝ ργάτοῦ ΠΣ) πΌΠὶ οοπίςἰεπτίατη, αα Πα]: 
Ὁ. ΟΥ κο Υ πχαγ, Γοαπη ουἰΔΠλ Ἰρ[ἀπιτοϊοη ρρε!]ἀπτςὲ 
ϑ οθνς ᾿ ἃ 9 “ΘΠ Π1Π1] ΟγηηϊηΟ, Ζαδηταπηι15 τηςητῖς ἢι- 
ὌΠ τ νά ϑχτν οτος ΤΠ Δ Πα ΤΟΠΟΌΓΙ5 ΟΠ] ας Π, ὃς ἰπ ἀορταιαῦι 
Βοπλπαπι Ισοη}} ατο τς ἀεἰτοίςο πο, γηάμιδπη ]αἴοῖς ροτοῖὶ, ὅς χα]. Ποπ 
(ΟΙαπα, Θοσιιπὶ αἰαὶ ἀξ ἀἰξξα ἀξ (αῥτα (χητ,γ ογὰπι οείλπι ὀογαπι χαα ἴῃ 
πιοτὸ ΠΊ ΠΟπΊΙΠρι5 γοπιπητ, το Ἐς ΕΠ δε πἀοχι ὰπὶ γογὸ εχ οτο πὰ 
εἴπ5 ἀούζειπα ας οΥΊτητι5, Π1Π}]} Πα οἷς ΠΟΡῚΒ ἱποῆϊξ ιοὰ οἰμς θεπεῆςίὸ 
ἀςΟρταπα γοίογγο ΠΟη ἀς οαπημ5: τας δά ςὸ, πη οι15 οτίδτη ργαορτίβ 
ΠΟΠΟΔΠΛΌΓ τ 418 1η τὸ ἔΓατγΙ 115 ργοάοῃς ροηαπημ5,ΠΈᾺο πὰ ποτα ορό 
ὃς ΔΌΧΙΠΟ Παμ απ ἀοΠΠγι5: γείσας οἰ αἰδογαιμάμιη οἰξ ποθ ί5, γε ]υοά 
αηαεο ἀοπαπὶ ἃ {ἀπηπῖο ΠΠ0 τοτπὶ οπηπίιπ ΟΡ Η͂σς ἀοςοροτς, 4 ὃς 
“Πρ ητοτ, ὃς β6ΠοΠτοΥ ουιπὶ σα τοτ5 ὁσπιπιππίςοτ. Οοά παϊάοπι ἰη ρεῖς 
Ὧ215 ΠΟΙΟ15 (Ὁ ΠλρΟΥ ἔπ ρΙοροίειπα ΓΟ σὰ οηῖμι, ἢ απ ἴῃ ΠΌΡὶς5 οἢ, 40: 
ἐὐτιηᾶ (πα: απ ἄθηι αιὰπι τ οχίρια ἱπσοηὶς ἀρηοίς!Π1115) ΟΕ πα 
ἈΟΙΡ ΝΕ Πτατ, ργοροπίο απίπλο,ἂς τοιίς, οί αἰπιπε,γ τ θ5,Πο ς ἰαδο-. 
ΤΙ 5 {οΠΊΡΟΥ σοπί]εαπ οἦδξ γ οἱ αἱ πλὰς. τι 'ητο ποπ ρτορτία οχί βίπια: 
ΓΙΟΠΙ5 ὃς Ποήου 5, γοΠὰπὶ σοπηγημηὶς ΟΠ απογαπι ψε Πταεὶς Γαϊτιοηξπὰ 
διαραϊμημ5. Ατχάς μας ἀς οἀμᾷ ποη πιμέμπ ἰαδογαιίπιις δα Ζιοῦ 
ὃζ “ιδτη πηάρηοΚ γἹῸ5 ΠΟΙ ἰαθογος ρειςηζαγὶ οἤδπι, (δ ἀπ ὁχ [18 
ΑΙ] ΠΟ οπιο απηδηζιπι ΟΠ ΓΙ απὶ Ποϊμϊποϑ Ρέτοιροῖο ροηςης, Ηδος- 
ἈΠ Ἰῃ Ραγτθ., πόας ΠαΠπ5 ποάις {ΠΠΠππ|5 ὁτατίας αὐ Ἰσηίταεὶ ἱπίδγαίςης 
ἴς 5, Πα ΠΆΠΟΥΙΡιι5 πτς ἃς ροτεπειογίθι5, ἃς [ΠῚ 15 481 1πΠάΠρσοηὶ γί πὲ 
ἔΠΙΟΙ ΠῚ ΠΛΟΣῸ ΠΊΔΠ ΕΠ (5 1Π. Ὁ5 ἸΠ οταταγ, ατιὰπη [15 Πα θυ (ΟΠ ἴοι ν 


4,4 


Ὄπ Ρας γα δεπάμ οἵδ, πος ἀφυϊπέτοϑ εὔτο ἀρποίςίπημ5, Πα] ἀοπλομληὶ Πο- 
ΠΉ ΠΤ σΘΠΟΙΙ ἀδυπάδὰ Ποθὶς (Δτ15 ἔστ σα ρΙ Πα 5. Πποο1Π695 ΘΠΙηλ τΕ.-- 


Ρογειᾶις ἡπαοππαποιη το ἀΠααά ΟΠ ΠΙδη 5 νος ἃ πο 5 ργα ατι ροί- 
(ς ᾿πεο!!Πσοπηα5, Π.}}|5 ποσας ἰΔσουθτι5 ΠΟΘ γ]ρῚ]Π5 γπαθδτη ΡμαᾶΓος- 
τας (ἀπ Ἰσίταγ ποίγατη {πα Πρ εητιαπη(ρατεῖς, Τ,εὐχτοι,δεοοηςοαό, 
νίδμος γοςάδαϊο ποῆιᾷ {{Πἀπ| ὁρειᾷ ποιαιπεμη5) ἰὴ νοτοῦ! Τεἤαποητο 
εχ Ηεδεαϊοα γεγίταῖς ἴῃ [ὐηᾶ Πηραᾷ οοπποιτοηάοί( απ ἱπτογργθζαζιο 
τη ΠΠοίβοτογῖ ΒΙδΙοπιπεγεσίο Αρράγατι ςοηίριοἸτ)ογλη ΠῚ οὐ πτο- 
τα πλΠβΠΓαρΊο ργοθαίαπ οἵς ςοπέριοοζοηγαβ: ἀο ΠΠπλοσαιῃ Ἱ Ὠεοϊορο- 
ταπτίδητοητια ἄς πιὰ ΠοΟΡ 51 η ΝΟῦΟ Τοίαμπηοηῖο ρα Πδηπ1Π} οἵα ματοὶ- 
Ἰεχίπιι5, ΠΟαρο γιὲ οπηηία δὰ αγαοὶ σοητοχίι5 ρΡἢγαίπι Ἐχροηογθηζαζ, 
Ἔ]ας οηἰπητατίοης Ρατίτοῦ αἀτ απ ροῆπιπς 1} | οχ αγαο!δ τῃΠοίλτΓΙ5 πο- 
πδ,αΐαας ἢ 4αἱ ἐχ Ἡορταῖβ νοτογὰ ρβγοίουτο ράγδης, Ὁ ΠΆΠΊΕ]56Π1ΠΏ [ας 
τἐπαροίϊατο παυϊτὸ ρίατοβ ΤὨςοΐορος αγαςὸ απ8Πὶ ἩοΡταϊςὸ ἀοέϊος τῇ 
Ἑυτορα ρα Ππλτεροτ 55 ατίαπη πος οείαη] ςΟΥΙ ΟΧΊσια5 Οἱ Πα: ΠΟΥ115 481} 


ὩοατταΠα Ππστιᾷ τοποητιηα! ἐπὶ νΙοαηῖ Πατῖι Πησταγ ςοσπιοηῷ ΠῸἢ 


ἔπε πιᾶσῃα ἀππευΐταῖε ΔΟΠΈΠΕΙ Ροϊῶης οασαα Τπόξι! ΟΠΊΠΙΠΟ ςαγοδηΐ, 
νιχας ᾿4ἸΟυΠ 15 (ηο5 γοςαπε)ὰ εἰ ]οσ ας πάιϊ ριοριιοτα 5 ΠΡ η-- 


165 αἰπιοίξοις, οἀΐχας ἤδι (απ Ππατοστεάάοτο ροτοπρίπης: γέ πος πιοάο 


νεείαίηιο ἰ4Ιοπλατῖς. γὶπι πιαϊτὸ ΤΑΙ ΠΟΣῚ πόρότιο ςοπίςηπδηζαγ, δοάγε 
τληάςμῃ δά το ΠῈ ὙΟΠΙΔΠΊ118 ., γπ]σαίδηη Π] τ Νοαι Τείαπηξηει ᾿ητοῦρτε- 
ται !οΠ6ΠΊ; 4114.181π0 ΠΊΪτ5(6ποι}}15, ὅς οταπλπαμα γαῖαν Κομγαπα ἘςεΪΐς.-- 
ἢ,α, σατο ηαα ΠΟ ΙογΠΟ ἀϊς ὀχίαπε, οἱηη 115 {ὈΠΊΡΟΙ ΔητοΡΟΠΟ ΠΑ] 
ἐπχιηγα5. Ησας οηϊπλ ππὸ ἄπδιο, ὃς σΓΑ ΜΠ] Πγὰ ὅς τυὐπΠΠΠπλὰ Οὐ πιππιςεῖ. 
(πὶ γετὸ ἱπτοίάαιηι ὁγατιοηΐδ ἀπ α]τα5 ροϊυ]αθαῖ, γταῦ εὰ γεσθάοτζο- 
τι: 14 ττα ἃ ΠΟΡ15 εἰς ρεαίπταπι, νὰ ΠΟη ὁΔΠῚ ΠΟΥ σΑΠ 5, ατοτγς ροῖ- 
ῬοΟΠΔΠΊ5,,8 4 ροτυ5 ἢ ΙαγτιπῈ ἀπ πηθηζο ο8Πὸ ΧΡ ΙσΘΠλ115.146{π|6 σι! Π111 
ψοῖοι Τοβαπηθηζοιβοιοπάαπι οϊε ἀπιχιπημ15. 1Πὶ γ ΕἸ ΠΊΑΧΙΠΊ ΊΠΠΟΒΟ, 
ἴῃ 4πὸ Οταοα ἴῃ 1 τί παηη ΠΠΠΡΊΙΔ1ΠῚ ΠΊΔΙΟΓΙ (11 Ρτορτεταῖς,αλΠ} ὁ σα- 
ΤΟΓΙΒ ΠΠσῈ]8; φΟΠ ΟΠ ροταέγαηζ. ᾿Ν 8} μιὰς ἀπο Πηστδιαη σοηοῖα (0-- 
σηδίίοπο Πιιαίαηι ὅς αἰπηϊτατς σαοάδηηοάο Ἰητοῦ (ς σοπιπησαπτίαγ. ΑΟ- 
οἰ ἀἸτ ταις ᾿πτογάϊπ γε αγαςα Ρἢγαί!5 πη ἃ ΓΤ ΔΕΙΠΙ {ΘΙ ΠΟΠΙ5 ΡΙΌΡΓΙΟ- 
ταῖς ἀπ ςεάατίαπης τα (ξητοπεῖς τατιοης Πα θα ηλι5, γέ γαοα τ ]]ΠΟΣῚ ὅς 
το ΠΠἸουοςαείοης, τους τος ροϊϊυαίαγο γι οθααγ, το ἀἸἀογσλι5. Αὐαις 
ας ἄς σαυίᾳ πλαϊτὸ ΕΟ ΠΠπ5 ἴοτς ραται!πγι5,} αἱ σαῖαπι ΘΓΙΟΠΟΠῚ ΠΠῸ- 

τὸ Τεϊαπιοπίο δή γουδαπχτγαςο σοπίοχῖα! απηρέξοιο, απ πλοδηγ Π6- 
Βγαϊοο πίδγουο. ΗΘΡταῖοὶ δ ΠῚ ἐς ΠΟ Π]5 ργοργιθίαζοπι ρ᾽ αγ]πητπη ἃ [.ἃ- 
εἰπα ἰοςυτίοης 4Π|ξατὸ ραἰὰπι οἴϊ: αταςὶ γογὸ ποη [τοπι. Αἴας Ιάφο 4811 

Ἡεβταὶςὶς γουδαπιρτονεῖρο [ιατιπὸ τοάάοτς Ππιάει,15 ποςοῆς μαδεῖ πλα- 

σμαπη ΟΟρΙΔΠῈ Ἰ4ἸΟΓΠ ποτα πὶ ζΟΠΊράγαγο. Α]ΙΟΘῈΙ [υΓ1Π15 4.1 Ηεργαιοὺ 
ποίσῃς, ατηα οδίσαγιογα ἀαδις] μᾶμα {1 πίοι Πγοτὰ Ηεῦταιςα οῆςι-- 
το Εὰ 

πῶ "ται εξ σας 6 ὁΘ:-: ΄ ππσε γτ τ ἁὐωσς- 
- ΄ - " Ρ Γ΄ 


ἘΣ τ 

τος. Ἐὰ γοιὸ σα Οχ (χάος ἀἐ γεῖθβθοὸ τοάἀάιιηγασ, 11 4}}}}115 ΡάΓ ΠΣ αὐϊῖ Π- 
11] ςαπιίοἰ τα ογδίοης [νάπη Ππαίσεπξ σοππλ 126 5 ΟΠ} ρΡοζτιοα τἀμὰ 
Ιοσατίοης ΠΟη ᾿ΠοΙοσδηζοῦ (υδιης ςοπαςπιππι ἀμ Ισιταγ ΠΠ110 Πηδ]ος 
τ Πα Ἰο τοποδηγατ, Ζιὰπι γι ἸοΙΟττιπι νοἰιζατὶ σοπ ] πλιι5,ὅς δοσι τὰ 
(τα τα Πιιαηζιιπα ΡῸΓ ΠΟ5 ργο[ξατ) ροτοίξ, ργοπηοιοαπημδ: Ἄζαις γι ἀοές! 
(ἸΠλ15 ν 5, φασι ΠΟΠΟΙ ΗΠ Ωγο ἀοΠ ετῖο ποθὴ ΡΟΓΙΠΠΊ118 ΠΟη (ἀτ]ϑίαςο. 
ται ας ξτίατη πραγ ΠΊΟΓΟΠῚ σοΓΔΠ,5: αα ΟΧΟΙΊΡΙ τὴ οἷπ5 ΙΔ ΟΥ 5 “ποι 
{ππλρΠΠ1115 ᾿Ώ Οχα πη η(8 νοἴο 5. Τοαπηθητι ᾿πτογργοϊδειοπε ἃ ϑαητξ 
Ῥάρῃιπο φοΟπίςτιρτα,1η ΠΌμΟ οτΙαΐτ Τ οἰἸαπηοηζο γα] ράζαπι ΘΠ ΟΠοΙ ἴΠ 
Παα!ποίοτιπη στγατιαπι (ἀγα ςΟΠΓΟΧΙαΙ ᾿Π|Ο ]Πλ115,δς γαςαπη ΡἈγαῖ 1Π} 
Τ,ατἰπὸ δά γεγθιιπιγο ά!ἀ πηι. 4} 1αδοσ γα Πεῖ8, γτ ΟΡΙΠΟΙ, ΠΟΠ ἰΠρτδς 

5, πς Ιου σ5 νοτὸ Ποη το] ππ γε! 15, γ πὰ δα πὶ ΠΟ ΘΙΔΓΙΕ5 οὙΙῖ. Ουὶ 

ΟΏ1ΠῚ ΟΧ [ὈΠΕΙρὶι5 γεγιαίσιις πηραα, Ποργαα (ςη!ςός δε αγάςα, ταηταπλ 
Πδαεγο σαρι αιιοί οἱ ἅτ|5 Πε δ ἴδογα δόγιρτασα Πδ τὸς ᾿πτο Προ 05, 
μας φοςςάας: Ροζεοτιῦ οπίπι,ῇ (Ἰτοπ το Ἰοοτοπὰ δάμιθεαῖ ἀΠΠσ η ΓΙ 11; 
ἴητγα ἀσσοπη πηρηΐς 5,411 ΘΕΙΔΙΠῚ ΟἸΓΙ 5, ] πο (ςγπήοηις αὐαοὶ ὃς ο- 

ὈΥΔΙΟΙ σΟΡΠΙΠΟΏΘΠΣ βαμά οχΙριιαη] ςοπίδαα!. ΗΠ Πποαᾷο αοςξαϊε πη]: 
[ΟΙΠΠῚ ἸΟσΟΙΙΠῚ ἱπτοργοζατο, ας γα]σάτα ἐἀἸτοηι δας α« (ξηΐἴθη- 
τα ΘΧΡ] σα ΙΟΠ 6} Ρἰ αι πλΠῈ ςοπίοιτζ. Ιτᾶηυο ποΐγαπ ἤοα! ΤΠ πθηΐὰ 

Τ᾽ λτη 411} 1ΠτΟΓΡ ΘΓ ΓΙΟ ΠΟ ΠΟΥ ΟΥαοΙ σοητοχίς [1Π645 ἀεἰου θοπφηλ 

ΟΕ ΔΙ Π.Π5,γ01 “π|5.}1|06κ αἸέτιο 1 δ(1η8 ἔπρε τας {πέο ρα τοίρομο9 

τοῦ Οὐπν νογὸ γαίσατα ἤση ἃ (ςητοηξια σα !ἄοτὰ (14 ἐΠ1Π πι4Πὶ ἐοτὸ 


ΔΟΟΙ 10) (δ ἃ ἀξ τοα τ γα σαγιπι ρτορτιεζαῖς γοσοά!τ,εα {π|5 ΟΠαγαν. 


ὁϊοσθα5,Πος οἱ ἈΟΠΊΔΠΙ5 1Π τπαΥσιπο σο]]οςαῖα, ΠΟΠΙΔΠῚ 1 Ἰητογρτγοίαγιο- 
ποηγ δά γεοιρμπὰ γοά α!τ41}, [τα ς15 σΠπαγδέσογθις,π 1] } πὰς ΪΟσατα {5615 
{ΠῚ ΠῚ115 51[ὰ γὺ πητοσταιη γι] σαΐατη ΓΟ ΠΟ γΙΠΊι15,ὅκ αγαςα ἐς γεγθῸ οχ- 
ΡΓΟΠουπλας. Ργατογοὰ γι Πησας τας ττοηιθυϑαἄἀιμπηοπίο οἤξηγη5,δς 
ὅοσς πηοϊςο ἰαδοῖς {πο μαγοι5,4 Ποῖ Ποτα τπείματα νου θογπγ Οτα- 
φουηγἃ ΠΟὈ]51η Πηαισίης δά ποτγαῖα {πητι πὶ γογὸταηζο ὉΠΟΙΙ ΠΟΙτῸΒ 
᾿Πλοτος ᾿πηρατος οἢτς ΓΟ οίςΔπλμ5, ΑΓ 6 Ιάἀςὸ ἱρῇ ΠΟΌΙ5 ἐδ ΠΟΙ͂Α] 1Π- 
ἀπθεια ποηταπτιιμη ΡΟ] Πςοαπχαν, Ζα ἢ Ἰπέογ ατη πιιηϊὶὶα ἀρτὸ ας ςοης]Π- 
Ὡδ “ιὰηη ΡαΓ ἔπι ΔΙ 14 πο5 οπππτιδῆς ξιτοαηγαγ: ται σοῖο οτῖς, 1,6: 
ἕτου, ΠΟΙ Γ15]αἰσου 51τὰ απογε,γῖ ααααητε πιά !σθηχ, πὰς ἴῃ ραῖτε ρτα- 
ὑο5, ΠΟ ιΟ ΘΠ ΠῚ ]Δπι 46 ΠΔ ΟΌ11|5 ΠΌΠΟΙ ΙΔΠῚ {115 ΟἸΙΡΙΑ 1, ΠΟΌῚ5 ΓΓΙΡῈ], 
(ς γοεπιαηι σοηςσοα! ΡΟΪΔ Π1ι15: ἢ 484 ἢ τὸ οὐμπιδὲι5 Ποη {ἰ5ἔξοοι!:- 
Ὧλι5. ΝΘ ηπο οταπγ ἀπ ]ταπγι5 αΐη Πὶς σα 4Π1: [οτταῇ!ς οσσαγγδης, Ἔχ 
Δα διις5 ΑΠ16]5 ργΙηΊο αἱροξει οἤσπίοποπι ἀοοιρότο ροἤπτ: αἴαας 460 ἃ- 
[πα 4« τοῦῖ5 Ποίγα ἱπτογργογατιοηὶδ ἑατοῖς πος] οςο δ ϊσοῖε ΠΟ ῥἱ- 
δόθιτ,αιδας Ἰη{Ἰτυιζα πὶ ΠΟΙ ΠῚ ἀροσιθιημ5,ὅς ὀογαὴ ἡὲ ἃ ΠΟ ]5,Πος 
Ροτιὰς πηοάο αιὰπη 110 ργο αΐα {ππτ,γατιοποηγηπηα το ογι5,4 Ὁ ρτ1- 
πχὴ πὶ “υ]ἀοτ ΠΟ 5 Ριοροίταμι πο ἔπις γυΐσαζαιι ἃς ψΕΙΕΓΟ ΠῚ Θά εῖρα 


4: 
ποπῖ σοΥτίσεύς, ἀπε ἐπλομάαγο: ἐαΠὰ οηϊπα, γῇ πρτὰ ἀἰχΙ ΠΊ115, σατοτῖ5 οἵη 
πἰραβ δταρεῖ ργαιοτοηπδπι ἀπχίπχιϑ,Π) πιο ὁ ἱητορτα 118 αιάςπλ ὅς 1η- 
ςοιταρῖα Βαίρετὶ ροητε : (54 ποίπιπα ἔπιε Ἰη!Ἐτατιπι γαςαπα ρΒταίτη 
αιιὰπι ἀρυ πιὸ οχρηπλοτο. Ρτατοχοὰ πος ΄ποαις, ςαηπάπάς 1 ςξϊοτ,τς 
Δαἀτηοπίταπλ γοϊαπη5, οοσαγγοῖς ἱπτογάπιπι γοῦθα αἰισαα σαα πο 10- 
Ἰὰτη τοιροίο, ας πηοάο, γόγὰγη οτα πη γοος Ιρία τη ποῖα Πᾶς Ἰητεγργοῖας 
εἰοης παπζατα ίαπε. Οποά Πα! 46 ηγ 46 αἰτογαςγα οχ ἀπαιι5 ΠΠςς γατιοηι- 
διις, κατ δά πιαϊοσζ, οιΠςςι, Ν᾿ δίς ς ἀπο ἢ]5 Οχρ ςατίοηξ,αμτ αὐ {πρΡἰς- 
ταοητῇ (δητδτία ἰῃ Ὅταζα ἰδ οης ουίεγιαῖς Γοίου τι γοΙ α Π1115.5 5: ΘΠ1ΠῈ 


ἀςοςιάϊτιγηῖας ταὶ γοσαθα}} γἱη ποη ρος νῆα αἴτοτα 1,ατιπα ἀϊξτιοης 


ΡΓΟΡΓΙὸ Ἔχρ ςατ!, (δ ἀτπια5, αι οτΙΔηι ῥ᾽ αγο8 ἀἸξειοηο5 1νατίΠα5 δα ΟΧρτ- 
τηθη απ ταςα ΠΠπ|5 γος 5 ργοργθίατοπῃ το αιτγ [4 στα Οσσαττις, Υ 6- 
εἰς {Π1 δ το γπισαπὶγόςοπὰ [απ παπποῦ, αι ν πΙσαηι 1] λτὴ Ογα- 
ςατητοάάαι:ποϑβγογὸ οἀπ γἹἀοαηλι5 14 ΠΟΩ (Δ11|5 οπητοὸ ἤοτ], Πε]ὰ 6 
γηῖςὰ 114 ἀϊξλοης Γ,ατιπα αγασαπα Ππ6 γπιςιιπὶ γος] πὶ ΘΧρ] Ἰςατ, 
β Αἰϊα 4 ἀρροπιηγ5,ποά σαϊάςπι οοππηέξαπη πὶ 60 σαοά Παρεῖαγ ἐχ 
γυϊσατα ἴῃ ΠλΑΓΡΊΠΘ, ΡΙαΠΙΟΥΟΠῚ ΟΠΊΠΙΠΟ , ἃς ἐφοπογοπι γράαϊτ ἰςηίὕτη. 
ἘΧΕΠΊΡΙ! στατία: Γοσίταγ ἀρ Ραυϊιπι δα ἘΡΠοΙ, 4.10. οἰπηλγηκότες, ]οα 
γεῖαβ [ητορτοϑ γοστις ἰοίβεγ απ θαι τέγη Πηη6 : ΠῸ5 γογὸ ΔἸ ΘΟΙΠΏ115, 
«ἰοὐοίογος: γιταπσας εη ηχ ἢ αττοητι5 οοπΠἀογοταγ,γ οΙ αγαοὶ παξι- 


τγῃ ὃς γίπα οχρί ἰςαῖ: γε οχ ἀοέξογαπιν ΓΟυ 1 σΟΠ ΟτΊρτβ ᾿ῃ ΓΑΒ] απ. 


ΠΟΠΉΠΘΠτΑΓ 5; ἀροιΓ 5 σΟσποίο! ροτοτιτ. Ὁ πα 44Π| γεοτὸ αἴσοξ γεῖθα 
Τφοπίθϊτο το αι! πγιι5, πα] 1 {πηῸ 1, Ργεεύγεεγ αἰβαοορς, αἴας [15 ΠΠ1]-- 
11} ποη γυϊάεπι ααὸδά οα πη ἀΠ ποϊά!Ἰοτα 115 πιο ἰσσιιπταγ ΠΥ ετοιὶ ε- 
αἰτίοης, (4 γε ἀοσξαπημιβ ᾿ηἀοίζοϑβ, ὃς ἸΤΡΟΓΙΤΟΒ σαἰ π] ΠΙ τογοσ, παχαίς 
τηοά! γοςοσὰ οτοίδηξια Κοιηδηα ἘςοΪοΠα,Ποπτοπῆογε,γτ ρῇ γοϊαπηζ, 
{δ γίπτραῖας, ΠΙπλ τι 4α: ἴῃ [8015 ΠΠΌΓ15 ἐγοααςητοβ οσσατγγαπί. ]η.-- 
τογάαπη ετ.πὶ σαρδπι πηαταιτηι5, ΠΟ αὸα δα πο] Ἰὼ ἃ ΠΟΙ ἱ5 τς αἱ 
ῬοΙϊς οχυπαγοπια5, (οα νὰ ΠΟΡῚ5 (δ πηρεῖ {1π11}65 εἤξιηλ5 ᾿η το άςπή!ς 
γθισις δα γεγραμ ατας!ϑ ἀπ ηιθιι5.Εχ {πὰ γεγῖο Πα! ΠηλΠΙτάτης ὅς 
ςοηήϊδητία, οχρ σατο [νεέζουιθα5 δχ ππα]τοσιπι Ἰοσο 1 ςΟἸ]]ατίοης ἴῃ- 
ΟἸΠΟΥ οὐ τι ἡ οΓΌῚ σγατια, [σοῦ Παῖς ἀϊξειοπροσευχαὴ οὐ Γ ογμο7» οτίατη ἤρσηί- 
Προ, ὅς Ιἀοὸ γοῦαϑ [τοΓΡΎο5,(αΙ (Δτ|5 οτοχίας αγαςὶ (ξπτοηεαπ) το 4ς- 
το, πτογάπι πη ῥοῦς, ᾿Ἰπτογ1Π} οὐ ΖΓ οη67» γε αἴ: ΠΟ5, ΠΟΙ ᾿ΠΠπτατι {δτ- 
ΠΕ] στατια,ν ὈΙΖας ῥγόσος ν οττιπλα5. Ὁ πο 4αμἄοτα οδίςιπιδιπλις εἴ- 
1δτὰ ἴῃ γΈ 015 ΑΓ Ζς ὃς ΡΟΙΟβ 45, ἀτηας ἴῃ 4115 σου ρ! αυ]Ρ5, Ν οη- 
πη ΖΙαΠῚ οιατη γε σα 44Π| ἀπο! 415 ἀΠπἰπρπογοηταγ δς ἐχρ]!σαγεη- 
{π᾿ ΠΟΠΉΜ]14 Πα ΓΔιΠΠΊι15,1ο5 ΔΠΟ 111 ΠΟ ἴζα ἀρτς ὅς ςοτηπηοάς οχρ]!- 
ταπροῖς γιάοαητιγ. ἘΧΟΙΏΡΙΙ σαι, διιύα μις Γιατιης τε 4110] οι ὐγέδες: 
ΠΟΚΕΠὶ ΟΠΟΙ ΖΓΕ γ ΟΠ ΠΩΙ5 : Ποη συὸά ΟΡ Τ,5 Πρηϊῆςοῦ ΔΠσα ἃ απἢιη- 
{ 1}, 

»-ς. 4ν' Φπ Ἐπ ς 


.ὖ ΞΕ ΞΟΞ εἰς 


Ρ̓ΈΞ ὁ 


“πῇ 


Γι 

- αὐ “πεσασστων α - πὸ Σιν) ον ιταταπεςμὼν Κλ τ 


ἐταγα απ ἀπο αὐλ Ὁ ἐβοποϊαέοιίξ 4 αϊα ἀἸέξεῖο παῖς υὐγεφς 1 δεϊπὸ εἰ 
παηείατα.τοίροπάει {ιαίσεις Πἰ5 νοοθαις τας ιϑδωύαμις ὃς ἀξετη, Πα Γαη 
ἀἸΘΙΟΠ ΠΡ ΠΙΠολΓΙΟΠ 65 Π1Π1}] Παβοηξτῆτοι δ σοπη6, (δἰ ΘάΓ ΣῊ αἷ- 
τοῖα ρἰαπὸ 16] «Ππουἀπ| 400 αἰτεσα οπας. 4ηΟτΙο5 σῖτον δοιύα μιν το ροεῖ: 
ται, [βοαο αζθη ν εἰ εἰ οὐδη 4792 ν ἘΥΓΙΠ.815. ΡΟΣ ΦΉΓΙΖ Θ μὰ Τα τπὸ αἰ πα 
οἵα, ΠΙ οοατῃ ΘΠ 1ἀΠ| Ιαϊοίς ποίιιηγιδ τ ηο5 γί ν᾽ αγαοὶ γι ὃς 
σεγπηαηδηῃ Πρ ΠοιτΙοΠ τη, ἃς ἐνεργείθυυ γε ἀἐγοπημ5.; ςοφέξοβ ἱπτογ πὰ 
ἀπηξ ΠΟΕΙ5 ἂς ΠΉΦΗς γΟΟΔθῈ}}15 νε(αια ΠΙσξητία ποδὶ, γε ΟΡΙΠΟΣ, σοῆςος 
ἀεπά4ς 6} γε πᾷ δα ΡΗΠΠΡΡ. 3. 4. Ζεποίθησιν σα ΓΟ δε ΓΟ γ οττ- 
τη15,14 οἵ ατγτοσαάπτεια, ὃς οοηβάδηεῖα πιδτουάπα, γε ἀ ὙΠ οη σοὨΠΙτς- 
ΓΟΠ.115 ἱπτοῦ πεποίθησιν, ὃς σοη Πα ητίαιῖη: παῖ Θη1πὶ ντττὴ ΘΠ ὅς ἀραα [νατὶ- 
δ ΡΙστ 4 ς τ τηα α πὴ ρατιότη {ππηϊταΐ, δξα πὰς ΑΡΟ ΠΟΙ 9 εγᾶτ Ομ: 
ΠἾηῸ Αἰ ὁ ΠῈ5.Αγεσα!οΚ γαςος ΓΔ 1Π|5 ρΓΟ που ΠΙ 5 Δ Π] πα Π 40 ΟΧΡΕΘΕΕ 
ΠΠλι5, ΠοπΊΡ οἰ ΔΠ4 8161 ΒΠΙΒΟΔΉΤΟΙ ᾿πάπσδης. Αταιιο ἢάς εἴπη 1 
ρας γεὶη σατο 15 4185 ΘΟ ΠΠΟΠΟΓΑΙΠΠΎΠ5, γ τ ΓΈ Πα ΠΠτεγργοζεηχίδοα- 
Ἕἰππγ115.15 ἘΠ] Πῇ, ΡγΟαῖ το 5 ῥόβαϊατέ γιάοθαταγ, Θοἀογ ΤηΟ640 Δ Ἐς] ὁ 8 
τοἀά!άϊτ, γε. 2.Ῥοιε, 2. 2 ).τότῆς ἀληβοὺς παρϑιμίας, Παΐδεῖ : Π μά ανενὲ Ργ0- 
7ογ δ. 100115 γογὸ ἰος 5, τη 4 θ15 (περ ητα οι ΔΠΠΟΘΕΠ ρὲγ (ς οἷαγα ὅς δας 
«ΘΠ 5. ΓΕ }} ΠΠ ΓΡ τατ ΟΠ ΠῚ ΟΠΊΠ 1785. ΠΠππ4 Δατο τα ΟΠ] Ὲ5 Οτέεοας 
Πππσίια: ΡΌΓΙΓΙ5 ΠΟΙΕΠῚ ΠΟΘ ΘεΙΔπ ΠΟΠΙ Δ ΠτΟΥ αἰ Ἤτ15., ΠοΟΙηρο ατίςα]ο. 
ΠῚ ΥἹΈ ὙΠΆΓΩ ΕΧ ΡΟ ΠΠΠΠ, 15, ὅς Πρ ΩΙΠΟ ΔΓ ΙΠῚ}5 Πποαβὲ γάζα Ρᾶτα- 
5 οἤς:Δἄφονε ΓΔΕ Πυ5 ΤΟΥ ΘΟγα ΤΠ ργορτιοταζοπη ἡοὴ ΕἸ Τὴ ᾿π ἸταΓ,ς 
(4 πε ΥἹΧ τα ΘΠΎΥ}}15 ν Οὐ 15 αἤδαα! χαθαῖ Ας πλατο δι ἃ τ] ΠῈ5 181} 
ΓΟΠΊΡΟΙΓΕΠΊ ΙΠ ΠΟΙ σΔΓΙΟΠΊ 5115 γογου απ, ν θειτατο πη, δὲ ργα τ τε! Π1}]}- 
ἰππι ῬΑΙΌΙΟΙΡΙΟτα ΠῚ Ἰορόγο τ ὃς δ πλ ΓΑ ΒΊ]ο πὴ ἀλαπάδηην πη Αοτηῖο-- 
ΓᾺΠ ὃς Επτα το τ1Π1, ἘαξΕΙ ΘΠ Πἢ Αἰ ΠσΌ15 Ρτατοσιτι ῬΑΓΕΙΟΙΡΙα Ρτορτιὸ γοά- 
ἀϊποφασαηθη!ῇ σα πα γΟΥθοΓα τὴ ἀπηθᾶσε, ὅς ΠΠΡΓΟΡΥΙΑ 4αδίαπη τιαηῆα- 
τοης, αι Ρογαπιηπο τασατῃ ρἢ γα] αἰρείαέξατ. Οὐοάοὺππριὰς 
ΔΗ πποττογοῖ γοτι15 ΤΠΓΟΡΡΙΟ5, σα το ΠΊροΙα, ἢ πλοάο [6 ΡΕΙ. Τ ἌΓ] {6Γ- 
ΠΊΟΠΙ5 ΓΑ ΓΙ ΟΠΟΠΆ]ΠΙσοθας, 4115 Γ ἀπ Π15 γ οὐ 5 το 14 1τΠη ππὰδ5., ΟΠ1}15 
γογθὶς Θταςα ἰοουτίοπίς, οἷτις (δητεητίαηι [νατιπης ὀχργοῆπτ: τὰ γα Ια ΡΙ18 
ΘΙ} ἹΠτΟΓΡΙΟΓΆΓΙΟ, ποπδά γοιθαπη, δ 4 (ξπιο πιά τη ἃς Ο]ρΙ ΟΠ [ὰ ποιίνεῖο 
ΟΠ ἃ ΠΟΡΙ514 Περι] (α!ςορτιιπα εἤςε,γι ὅζ [ἀτιης, ὧζ ιιὰ πη ἀρΕΠΊΠΊς 
ΟΠΊΠΙΑ ἀκ ἸΟΟΕΓΙΟΠΙ5 ΡΥ Ορτιοτατῷ ἘΧροη ἐγοπταγ, γάζα ῬάγαςΙρΙΑ Γι ατ]- 
5 ΟΧρΡΙΟΠΠ πη 5,γὺ Παογατίοης γειθῖ νεῦθο, χηηο ας πηοάοτοίρδάοτγος. 
(Οὐϊπ5 γοΓῸ τοτηροσὶς 114 Ραττίς!ρία ἤπε, (τὶ Δἀπιοηπίμηιι5, οὔ γαίσατα 
ΘἀπΙοηΙ5 γοῦρα, σας Ἰά4 ἀεπηοπταηϊ,η πηαγσίης ςοΟ]]οσδαίπηι5. ΡΙοτα-- 
σασίπητ αἰ] Ια,ας ρεης ᾿Πβηϊτα,]ας εχ πρυδθταςα ΤΙ ΠΝ (ΠΠΟἸΤΟΓΙΠ1,6- 
ἘΠΑΠῚΟΠΠΟΙΙρΡΟΙης, Π αἰ ἀςπι ροπάιι5,4ς νἱς ατςος ἀἸ ἸοπΙςτοάάοη- 
44ἤπτ. ΘΔπ ΟὈ τοπι ]ιοά Ἀογα ϑουίρτατς Ππα!οῇϑ ἐς ἀπ οπ4 Ηορταὶ- 
ςἃ Πηριια, (αἰτοπι σαοί δά ἱπῖς Πρ πὰς ΓΟΠΊΡΟΥ ἢ Ὁ ἹΠΟΟΥΠΠῚν ΔΙῚΟ- 
Α 4 

᾿ νων » 
Ε ----.-. 
--ΞΞΞΕΞ ὦ - 
ῃ 


τσ, Ἔ κω πσο.- 


᾽ 
Ι] 
; 

--- «αὖ ὑπ. ,ἃ -- “5... “το τ οδν «τἶον.ὕ.. Ξε -ὶ “«- σι πω -- πῃ ὄπ ασνεν "να, ΣΣ "" 
Ἐ ΠῚ 


ταῖοϑ,ας Ριορεοςδίος (Ἀεἰ5 {τ σοη ἢ] 11 ἀδηγ5., Ιοπλ1π τάς! Πισηθε 
᾿ραρίοπάππηι,, αἀπτοπού,ς, ὃς ππἸοίο5 ΟΠ 05 γα (ἀςαητ, Πα ητὴ πῃ 


Ροίιαηλιι5.,. Πουίδλα!. (ειτὸ φημ δἰπίπαλαηλμ5 πη Πιαπὰ ἔοΓο; γῸ ΡΟ 5 
Πυ]π51αἱροτῖς βοσιαἰτοατ Ν οηας δα δατη γογη ποίϊγοβ ἰαθοσοβ ἐπ ΕΠ 5 ἰοΓς 
ογδάτηχι5. ΝΝος, ἀυθιταπιβ ΦΖΕΠΠ ῬῚ15. γ 1115. 40 γοτα ΠΟ Ιρ] ΠΠ6 σα ρ 415; 
ααοχιιη Ομ] ΠῸ5 ὃς οιτατα τού δς ταηίος ἰὸς οροῖο ἰαθοῖοβ οοη- 
{ππιρηηλβ,ποϊεαιπιῆος ςΟΠ ἢ] τπτὴ ναἱάς ργοθοιατ οί [ οὰ ἥις ἢ ΓΟ 
ταπιυάτια ὃς ἀΠ1ΠΠ.}}} ρες Ἐἰειπαιι5; προ τηίοτίογα {πηῸ15 πα ΟΒεΔης 
Ἀειριοχμίθεῖς σαρογόπλαβ, τα π οὐ, Γοέξου τα]5 6115, ς ἀπ] πσοηζια οα 
ἥπς ἃ ΔΟΡ]5 το], ροιοιαπτ, ΠΡ τοὶ τ τ] ΟΠ, ΟΠ ΡΟΠΙ τοι Πατπὰ αἷ- 
τοῖα εἴ, να Παϊπ5 ἰησὰας σορ πιο ΟΠ} 14 ΤΙ] σοτη ρα οβ, τ ποήγας Προ η- 
εἴὰ ΔΠρὶτπ15Π 01 Ἔσροαβ. Αἰτογα, γί νοτοίοπη οαἸτιοπ ΠΟ Πὰ (το ςοΙ5 ΟΧΟΠῚ- 
ροἰατιθιυίϊα ςοπίογασ, ΥῸῸΧ νισαίσιιο ἀπ σοητξι δι᾽ ἀσσαγατα ςΟ] τ ης [8-- 
οἷς δοτρεατγς οπίϊιη), ὃς ϑριττα5 4 ηέι!, ἃ πο ἢςο {πητ ργοίςέξα,Ποητοπι 
ὃς (δπτοητίαπη της Π1 ἰοηαΓο ΘρογαΠηι15 γ οὐ ΠΟ5,Π πο ΠΟΙ ΪΠ8 γο- 
εἰς απηπιαῖ Ποιι5., Ο1115 σίοσις ὃς ΠΟΠΟΙῚ τη} Π!ΘΥΕΠ ΓΟ ΠΠΡΊΠγ115, αἰ ]- 
αυϊά οςἀπατοβ, οί, ἢδο ρου πὴ πι τη ρατῖς, οπηηαθι5 Πιυάἀτοῇϑ,ατῆϊς 
αὐοὸτοειῖ ΚεΙρ. (με πίαης Ρ᾽αγιπγιηλ δά πμπηοπει αἴξευγο βροτοῖς : Π781- 
ἄσηι 211} Ποῦ 5 οἴ ἀπε α 5, Ζαὰπι γε Ὁ ςο, ὃς ΕςοΙςῇς, μὴ πα ηδὶϊ, ὃς 
ςἀπιοκει (ἀπχιι5,οἰῖξα ριοτας5 οἰποια, αητατη ροπγ5,ρτοοπλ5.α 
γετὸ πγεηΐε πο {ππ|ὰ5., γί ποίγα ῃςς 1 ατ1ηὰ ἸΠτοΙΡΙοταῖο ἐξραγαίᾳ ἃ 
ατςξοο οοπῖοχια, 1Π. οἱ 5 σταταπὶ ἃ ΠΟΌ15 οἰαθοζατζα οἰζ,α 41] πὸ νη- 
αυαπη οχοιχάαταγ πη ος ἃ πλμ] {15 σταιΠΠ|15 ὅς ἀοξΠΠΠΠ715 Ὑ 1115, 
ἴῃ γειτοης 5 ἰδογα ξουιρίαγα Π0Γ15 οχτγο λα πα παπαῖ ᾿πηροίπογαησ, ἴς.- 
{Ἰςιτεῖ ργαπταπὶ πε, τη αόγπι ἰαθογ 15 οα!α15 ἀοααιοίςοπάππ ες 
ΟΧΙΠΙπλαπη 5.14 γοτὸ πγαχίπηὸ στη γυίσατα: ΟΠ ΠΙΟΗ]5 γίαγη, γε Ταρτὰ ἐ1- 
ΧΙ ΠΊ115, ΟΠ] ΠΟΙ ΠιιπΠ σἝ ΠΟ ΓΙ γτ ΗΠ πλιὰ ὃς σοπηπηο ΠΠΊηγαγῃ εἴς ἴ- 
ἀἸςεηι5, Υ αἰοιηΟΒγῖο. Τλαζαπι Απινοτρία, αἱ], ΑαριμΠ. ἘἜ, 
ὧν πε 


τ να ροεβεατατ ταν 


σι " 


σή αν - τ 
- 


' 

Ἐ δὰ 
ἔμει : 


ΤΕτροῖ 

ΤΕΥ ΘΗ ΒΊΒΎΙ ΕΝΑΝΟῈΕΙΠ 


ΙΝΤΕΑΡΒΕΤΑΤΙΟ ΓΑΤΙΝᾺ, ΟΥ͂ΔΜ 


ΑΡ ΟΡ ΟΥ ἸΒΙΟΜΑΤΙ5 ΨΑΎΤΟΝΕΝ 
ἘΧΡΕΝΡΕΈΒΑΤΙ ΒΕΝ. ΑΚΙΔϑ8 
ἸΜοηίδηνβ ΠΙρα]οη[5. 


ἘπΑΜσΟἰ ἐμμ29) {δεμιαίιηρ ΔΜ αὐ ομ,. 


ΟΑΡΥΤ ΡΚΙΜΥΜ. Κεφ. α. 


ὑχτά ς ταέρο ἃ Κκιρο Ἵ ΠΊῚΒΕΒ Εὐπετθτοϑι: ΤοΠι ἘΔ εῖπι. ἘΠῚ1 ΕἸ ΠΊ δπιρῃ ἘΕΠΑΕ ΑΤΟΥΣ, 
δ ΓΗ͂ΡΕΝ ᾿Ξ ΙΒΛΟΣ “Δδυέσεως Ἰησοῦ ι ἐλιακειβι. ἐλιακείμ, δὲέλύνησεπ Τὸν ἀΐζωρ. 
ΔΆ βου ν ἢ Ομ 1" ΠΕ Τ ΤῚΝ δ} Α- Ἀξοῦ δος ἀρόν: αν. πες δ. ει 58» 

Ἐχὸ χελφοῦ; ἡοῦ . δωξ!δ', ἐοῦ ἂ- 


᾿ τὰ ἀζωρ δε δε ἐππυνησὲ τ Ἦν ἡεδος. ΘΟ δὲς ἐδώ 


ὈτΔ μΔΠΊ. ΑΡτλπαπὶ 8ε- ποτ ἈΛΗΣ, ΔΈΒΙαΙ δα ἴϑαι βέθ: ΡΕΕΝ ων. 
Ι 30 
ΣΌΝ ἀξρᾳαμι ἐδρ- 1 νησετια ᾿χείμε. αὐγεῖμι Δὲ ἐλλύνησε τον ἐλιέδι 
Ἔν: 1|34ς. 1ίβας ἀστεῖος βε- Βιϊυά 80: ΠΕ ἐπ το ΕἸ. ἅτ. ἘΠ᾿ΆΖΗΣ βυτεῆι 
γησε Τ᾿ ἰστιακ. ἰσειακ, ἢ ἐγ ὺ- ἷ: ἐλιϑό ἢ ᾿ ἐλύγησε τὸ Τὸν ἡεαζαρ. ἡεαζουρ. τ 
ἜΠῚῸ [20 0]». Ἰλτοῦ 3τεπὶ ΒΈπο έ ΠΕΡ ΝΣ ὃς δεποϊς Μα"ἢλη. Ματδλη δὰ "Ἢ βοηαῖι 
νη σε "τὸν ἰακωῦ. ἰακωξ δὲ ἐξϑμνησε τὸ Τὸν ἰϑδὸυ Ο ἐδωνησε τὸν μα] ϑείν. μαπτθαν δὲ ἐδύνησε τ τ' ἰὼ 
δταττοσ ΕἼ1|8. τι 5 τ πὶ ρέπηϊζ ΡΠῃλ- τοῦ. ΙΑ βἄΣται Τὴν: ἴσον γιτατὴ 
Ἂ" τ ] 1 ι, ἹἵΑ͂ ὶ 
ζει ἀϑήφοις εἰστῷ. ἰδδιας ὃ ἐγρνησετ' Φά- ᾿ 1 χωξ. ἰακω Δὲ ἐδώνησετ' ἰωσηῷ ζν αὐδιδὰς 
ΧΕ Ζαΐαπ ὁ τὐὰς οὐ ϑν ΣΒΕ ΙΕ: ἀλνθοεις βόπαίς ῬΆΙΩΝ; ἠδ 48 παιαθεῖ Ἰ]εἢι5, ἐφδὰ ΟΙατὶ- Ἐχαὶ σὰς 
ρέσγὸ τ' " ζαξρα, ον Ὁ ϑαμιαρ. Φαρές δὲ ἐλυνησὲ μαολας, ἡ ἢ, Ἠς ἐδέωνν ϑῃ ἰη(9ες.ὁ ἃς γϑύϑυος ἐξ κατ 
Ῥίτους Ἐποσα ἰεΠ Εεδι ΤΙ Αὐδυ δ: ποι ἔτι. Οπῖποβ ἐπε ρα νωρ ΔὉ ΠΗ «ἡ 
Ἶ 3 ᾿ εὐ 
»: ἐσρῶν. ἐσρων δὲ ἔλόνησε Τ οἰρφίμ. εἰδωμ. ἃ 1 σψος. πᾶσαι ΟῚ Οἱ Ἄρει αὐτὸ το ἄφιΜαῖ, ἐωὼξ 


ἀν δνξ βερυις Ἀπιλὰ 1. 


δὲ ἐδονησετ: ἀμνα δα. ἀμιναδοὸβ ὃ ᾿ ἐδύνησε 


Ἀπιπλάδρ δὲ ΠΊ βέπαις 


Τγαυϊά, βεπειϑιλοηςῖ αὐδιι στάρι: ὃ ἃ, διά 


δα, ἥἔμεαι δΔεκατέοσα ρές᾽ χαὴ δἰπὸ δ ἰδις 


ἩΕΣΊΟΙΙ Νααήοπ ἄστεος ΘΈΠΌΪΙΕ πα Ἐν εὐ τιος μαρίπεβεοιίοηοη; ΒΔ, ]ΟΠΙ", Βέμεῖθπρηει 7118 - 
τΤ' ναοσων. νααοσων ἢ ᾿ἐδωνησεῖ ἐξ σειλέίον. ἑως δ μιεἸρικεσίας βαξυλώδος ᾽ δυεαι δλεχοῦϑ 
ὑπνν, Αατεπι σέμαϊῃ ΒθΟΣ ἄδ ἈΔΕΒΑθς ΒΕΟΥΒΕΥΗΝ: ἄς ἃ Ἐκ ρον πρίνου Ῥαδγ]οπῖς 
σελ ίϑι δὲ ἐδώνησε τὸν βοοζ οὗ, ὧν δ ρ οἰ (Ὁ. ξ τέοσαι ρέσ᾽ χρὴ Ἔἰντὸ τῆς μιεξηθικεοϊας βαζφυλῶνος 
Ἐδος ΑαΓοη ἔεαδι: ορεά εκ ἈΑΤΗΣ ομκάκηνα ὀονον ἢ Οἰτίδυπι, βεπειατίο μος απλδι εβ ει πα. ὀλομν: " μεπὶ 
βοοζ δὲ ἐξλύνησε Ὧν ὠξήδι ἐκ “δ ρέθ. ὠξης Δὲ 1. ἕως τῷ ρισού, ὅυξαι διθκαέοσαιρες. τᾶ δὲ «πε 
βοπυῖς Ἱεῆς: 1εΠὲε ΓΤ ὰ ἐκπῖι ῃ- πι.. μπὲ ἱΒεπφῖλμο ἐς 7] ἘΡΉΜΗΝ, ΞΟ εἴ 
3 ἘΠ) Ι ἘΠ πὸ Χο “» {εἰ ἀορα- 
ἔγρνησε τ’ ἰροσαὶ. ἰξοσαι δε ἐγλυνησε τῶν δὸυ- ε ἰη(οό - οισοδη ἢ γλυνησις οὐ οὑτῶς ζει" μγὴ'δυ)είσης τι ας 
πἱὰ ἔΕΕΡΙΝ ταν τα ΔῸΠΕΠῚ εχ Π1 1 1Π|1: εἶ ΟΣ ΕΜ Μῖσια ΤοῖεΡμς, Ἐ “Ην δἰ Ματῖα 
᾿ Ἅ3Δ61 δηϊεσυᾶ 
λεὶ βασιλέα... δι δ δ οβασιλόϊς ἐγρνησε »δ Ῥ μος ἰντεῖ μαείας τω ωσηῷ " ασοὶν ἡ οἰ την 
; Βλϊ οπιῦπθ δκξ Ψεῖα. ΠΑΪΏ ποῦ ἀστεπὶ ΠΤ, ἐρίδι, : τον εἴ ἴῃ γίειο ἢλθεῆς δὲ τζητ, 
Μ᾿ ταν ἡ Ϊ 
Τὸν σολοκιφνζο, ον Ὁ τῷ οὐεισ. σθλοθν δὶς, 7 σιυελθειν ἀνζις. βρέ, ϑη ο᾽ γαςθλ ᾿ ἔχου Οἱ 
δΕΙμΙΣ Ἀοδοῖπι, Βοδοᾶπι αυτεπὶ ΒΑΗ͂ΘῚΣ ΑΙιᾶπη. δρίτατα ἰβῃ έτο, Τοισμι Αὐξέίο. ἀν δι. ΤΈΝΕ Ἐ συῦτη εἴς 
9) 
ἐδωνησεῖ Ἥ “βοξοαμ. ῥοθοαμμ. ἢ ᾿ὀϑνησε τ τ΄ ἀζια. : πυδυμαΐοςα ἀγίσ. ἰωσηφ δε ἢ αὐήρ αἰνῆς. δὲ ἘΌΝ 
Αὐἱα ἃι ἜΡΙ ΒΥΠΡΙΣ Αἴὰ Ἀυττηι ἀὴρον Μμω τ ὐρῥν τὰ ϑηται ἐκτ τα ἢ ἡμμα π- Ι βοὶ ον εῇ 
ει τεῖδ; 
αζια δὲ ἐδῥνησὲ τον 10. σαὶ διεἐδὠώνησετδ «1 καιος ὧν, Ὁ, ἡ ϑέλων αὐτέων «εἰ Ῥχϑειγμα- . 
ΤΣ αΡΠΑς, ἐραΡΙαι ἈΠΕ σεπαίς Τρτατι: ἘΠ ρον, θηρός αἰ πη δ Γδ Ὁ ΔΠ|. 
ἰωίᾳφατ. ἰωσώ φάτ: δε ἐ ἐβύνησε τὸ ΤΟΝ ἰωροιμι. ἀισο) ἐξωληϑὴ λῴθδῳ ὐπολύσαι αὐ ζιύ. 
ἐστε θσεα ΒΟΒΟΣ ΕΛΈΤΙΝ ΟΣίας αὐτεπὶ σόπιῖς σε δὐτπιὶ ἕο ςορίταπτς. ϑορ χε ΔηΡςἶι85 
’; Ϊ 
ἰωραμιἢ ᾿ ἐδλυνησε τ τ΄ ὀζίαν. ὀὁζίας διε ἐν μυνησὲ ς 10 ζωΐζο. δὲ αἰυτῷ οὐδυμωϑενῶς, ἰδοὺ αὐξελὸξ 
ἘΌΔΠΙΝΝ ἐοαιμοπικεζεις βεπδῖς Αἰδας, Αὐπασι ὈσαυΑὶ ἢ ΡῈΓ ΟΣ ΕΡΒΑΤΩΙΣ εἰ, ἐἸοῦῖε, Ἰοίερῃ Ἀ}} ΤΊΣ [σπ|-» 
Τ' ὁ ἰωαϑαμ. ἰωαϑαμ. ἢ ἐδυνησετο τὸν ἀγαζ. ἄγαζ κυριό κατ ὀγοι ἐφάνη αὐτῶ; λέγων:ἰωσηῷ ᾿ὰ ἈῊ 
ἘΣ "ΠῚ ἘΓΤΗΣ ἘχεςΔπΠΙ. Ἐπεουᾶς ἀμτοπὶ ρέπιτ βλδῖηι "πε εἰσ δοοίρειο ΠΆΠΕΝΝ ο Κὶ γοῖ! εἰς 
3 Ι ..Χ Ὁ} "" [δ 
δὲ ἐξδύνησε τὸν ἐζεκίαν. εζξκιας δὲ ὄδυνησε τὸ δαβιόν, ᾽ “μὴ ᾿ φοξηθῆς τ δοιλόῷν μᾶριάμ. Ὁ τι 
Μαμαῆομ. ΜημδΙῈβ ΠΌΤΟΙΣ σύποῖτ ΑἸσΡὲ ΕΣ φοπίιβεπι τιηᾶπι, ἐ πᾶτε τη [τὶ ἢ σεμέτημε, ἐς ϑδρῖ- ξαυοά ε- 
, Ἰ ὶ σεῚ ἤ ΠΙΠῚ 
τον μιαναοση. μιαγαδοὴς η ᾿ἐδονησε τον ἀμιον. αἷ- γειυεκά σϑ- τογὸ ὡΨ αὖτ Ἧ ον "5, ὡν πνῶυ- ὁ παϊιπὶ 
ἈΪΒΝ Δ 1 ἐε ἘΡΠΟΙ ΤΟΒΟΤΟΙ ΤΟΠᾶς αὐτό ρσἔπιἰ νι εἰ ηᾶο. Ῥητῖει κατοπι δἸμιπῖ; δ γδϑερὶς εἴς 
“"» Ι ΚΣ Ὁ! Ι» ξ 1 ι 
μων ἢ 5 ε ἐδ ωνησε Τ' ἰωσιᾶγ. ἰωσιας δέ ἐγχυνησε " [31 μαΐῶος δς Ἵν ἀγιδ. πέξέται δε (0) νὴ καλέσεις 
, τεδποῖ ἴαττι ἂς ἔιαιτος εἶτ, ἴῃ ΓΑ Πτιϊ- πΌπιεη Εἶτ, Ἰείιπι : ΤἸΤρίς ΤΗΝ ΤΟ θεν βοραθμι πλίριος μρς 
) ᾿ Ϊ 1 β' ,».. ἢ πὶ Δοῖες 
Τὸν (γον χὰ ζιις ἀδελφοις αὐτῷ. ΠῚ τ μΈ ΤΟΙ - Τὸ ὁγομμαι εἰὐτο. θῶ αὑτὸς ὃ (ζστι τὸν λαον 
δσύλτϊοπς ΒΔ ν 115. ἘΡουϊ “νην ΕΘΒΙΠΗ ΕτΕ Ἰθπο δὶ ἤταν ὰ ρεσίδεβ ΕΟ! ΠΊ, ἐδόνς, ΨΥ 
αἱ αἰ μωυρδιωῖν αὐὖἶ. ἀξ δὲ ὃ- 
χέσιας βα(ξυλ γῦξε με 5 τὰν μετοικεσίδμ ι2 12 αὐτῷ πὸ αμκερῶν ἂν ἠδ ὃ 
Βαθγ]οη,5, ἹΕῚ ἢ σΠΙες πάτα δαϊαι ΒΕ. ῶᾳ- τι ΠῚ Ἐεατηὶ εἰ ᾿ ΡΣ ἡεχοιυς ΓΕΚΎΙ Τὰ ' Ῥοηιὶ ἿΣ ᾿ οὐδ 
ξ 


βαζυλεὶ γοσἰ χογίας ἐλυνησετ τ’ σοὶ λαϑιηλ. σδὶι.- 


ἰΔι ΠΕ] ἀκ! ἐπὶ τῇ ἯΤ: ΖΟΙΟΌΑΒΕ]. ΦΟοΙσθα- 


λαϑιῦλ δε ἐγρνησε .1.}} ν ζοροξαξελ. ὥοφθα- 


ΒΕ] δυτεπὶ ϑοπαῖν ἈΑὐιμά. Αὐϊαὰ ϑιτειι ἜὐλοιςΣ 


ξελ ὃ ἐγψμνησε τὸν αξισδι, ἀθιθδι δε ἐγμνησε τ, 


Ἂ 

αἱΓδπιεπΠὶ. Βοζε γὴ180 


ἶδὸυ ἡ Τὸν 


οὐδ ἘΓΟΡΆΘΙΑσΙ, 


23 ΤΣ τῷ προφήηου, λίχϑιος: 


ἴῃ Μέρα βάρ εδῖ, ἃς φᾶιῖει αἰϊάμα, " γοζαθιπε πῶ, 


λὸν γέ ϑνεν ἵνα τ λη ρωθη Ὁ ῥηθόν ὑπὸ τῷ χύξιν 

ϑένος 

ὧν γείφρ! ἱ ἐξάρῃ Ἴξε) υδνοὶ καλείθεσι τὸ ογομἈ φᾷ, 
βΑ 
7 σαν. 11. 


εἰμές : ΞναπἸδπιιαίχαιιοὐ εἰ 


ἘΠ τΡΤΕΙΑΙμΝι, ΝΟΌΣ 


αὐϑ ἐμμιανφηλ, 0 Ὁ 561 μέεῦε ρμμἀευεὐυόυϑυον, ὅθ᾽ 


Τ Ἐχῃῖρξβ ἐὐπὶ Ὅευ: Ἰ τ τη ῖν; δήθ τοῖν ἢ, 0. παι 
(ολεος. δι “πνϑ,᾽ 
προ ον ζ θεὶς δὲὸ ἰωσηῷ δἰπῦ τῷ ὑπγϑ; 54} 
ΠΕ σον Ῥυαε ΡΙε εἷ ϑηρυῖα5 τὴ ον ητὸ 


ἐποίησεν ὡς πσδοσέταξεν αὐτῶ ῦ ᾿ἀγΐξλος κυρλου" 


δε αἰνὰ τ θλίηεε δ: Ετ ἤΡῚ ἐσξλοι ξεν 


ῶ ΤΡΩΙΝ διέ λας Ὁ Τ᾿ γα αὐπς ΠΟ σέκ ἐγίνω ὙΠ5}} 


28 ΕΠΗΙ, ἀρβον ράροτιτ 


3 ΠῚ] 
σκεν αὐτέων. ἕως ὶ τέκε τὸν ἴον «Ὁ τον χοῦφῷ- 


ταοσοπιτ ἃς ΤΟτσππεὶ Ἰείπι. 


(τυκον,ὰ ὠχόλεσετο ἢ "ολκοι αὐτὸ ἰη(φιώς 
ΟΑΡ. τ-. β. 


 ΒςΙΗΙ μ δ πι Τι- 


ΤΟΥ εἴσο Τι πι ΜΑΙ ἴπη 
πιϑιι5 δῆει οὐ ΚῚ Ι ζ 5 Ι ΕΝ 
Ἰείης Ἢ Οὐ 3 ἰχ(φυ. “πυνηϑενίος οΨ βηθλεειι Ὁ ἰς- ; 


τροχῷ ἢ: Πὶ ρΙ- 


τρί ΟΠΊΟΘΙ ΕἾ||5 


ἔπι ἴῃ ἐν οὐ ἔρτοθ!9 ΣᾺ τερῖς, δΕτΕ δι: 
διουοέγον ἡμέραις ἡρωδὸυ ψ ᾧ βασιλέως; ἰδὸυ μα- 
ΔΙ 1. 7- τῆι ἃ τ Θειμεμεῖδμι , ΒΡ ΕΤαΝΕ Η ἘΙ ΣΟΙ ὙΤΗΣΟΝ 


νἀ |} πῆ 493 }1}}Ὁ 


“ϑί Ρ Ὁ) ᾿ αὐαϊζολαϊ " περοίροντο εἰς ἱεροσολυμα. 


Ἐπ ] εειξον ὟΒΕΙ εἰἴξ κα παᾶιις 


5: λέχϑντεδ, ποι ὅ61γ ὃ ῦ τέηϑεις βωσιλάς τὴν ἰῳ- 


εὐ δια γΠ 1 111}5 ελϊπὶ ΟΙ18 


ἜΤΕΧ Τι:1- 


[ΠῚ 


τὸς ἱπ Οὐχὶ δπ- 


δαιων ; εἰδουδὺ γὸ αὐτο τὸν ἄσερῳ ον τῇ αὐαΐο- 


τεν δ ΠΕΡΒΗΙΕ ἈΠΟ τακεν δΉΠΙ. 


λῃη Χ, δ ἤλβομϑῳ τα “απ ϑσκειυησαι αὐτοί. 


δυϊὲ ἝΔΟΣ ΓΕᾺ, 


ὙΣθ ον 


οἰχϑ ὑσας 3 


ἘΤΡΆΤΩΣ εἴ, δὲ σπιηῖς Ἡ]οτο- 
δὲ ἡγρῶδης ῦ ᾿βασιλάς .ἐζο. Θφ.η9 ϑη (ἃ πᾶσαι ἱερ9-- 
ϑλνὴ ῷ ΓΙ [1Πὦ. Ἐπ ἴηι Ὲ ὦ 


συλυμα μεῖτ ᾿αὐτψ. 


ἘΠΣΑΡΣ ΦΑΟΡΙ ΟΓΗ ΠῚ, ἣν; 


πιηῦς 


χαὶ σίου α΄ γο γῶν ὦ -« οὐζᾷς ῃ 


δοῖιθᾶς ΡΌΡΙΠΙ, ζο1{ςἰ- 


εν χέρες ἡ χραμμαπεῖς πῷ χφοί, ἐστιω- 
ἜΡΕΩΣ ἂρ ΠΡ 0 Ομ παϊξογθιητσ. ἈΠ 
Ν Ἄ, ὰ ε ] το ε.. 
θα γετο τ᾽ αὐ δ πούς αρισὸς βυνᾶται. οἱ 5. 
αἀϊχεταητ οἱ: 1π Βειβ]ε 6 Π| Τάτ. ἔς δπὶπὶ [οτἰ- 

Ϊ 
εἶπον αὐτοί οὐ βηθλεεμ Ὁ ἰσϑο!αξ᾽ οὕτω ὙΦ" 
Ραμ εἴ αθ Σ δίειμι: ἘΣ ΓΝ ἘΕΤΆΙΕΝ πὶ 


ἀπῆαι ϑόψτῷ προφητ. χαὶ συ ᾿βηθλεέμ - 


Ῥρυξηεῖρί- τοιτᾶ ἴασαι, πεηυδῆμᾶπι πηριον ΕΞ [π ἘΡΒΡΝ 


ξπς 
Ὑη γἰόδὸ, οϑδωμως ἐ ἐλαχίςφἪ εἰ Ϊ ὧν ζις καὶ ἡγεμόσιν 


ἮΝ Δ: δχ 1ιὃ δη1Πὶ ΓΤ ἄπκ, ἡ88ι 


ἰόδει" ον, σου "γὼ ὡΖελίσετω γηϑύμϑυος δ ὃς τίς 
ταραῖ ΤῊ τολληδῳ ἀδασοον πλέω Τυῆς Ἠετο- 
! ξ 
ποιῶν εἰ Τ' λαὸν μου τ " ἰσεᾳύλ. Ἴστε ἡρω- Ἷ 
τ οὐᾶ ": ἰδς ἜΝ Ξ κ γαμ ἴω ἃ 
ασὶβ, 41- 

᾿σεπτεῦ Θὴς λάθρα κωλείᾷς ςἶι οὖν" μα ϑές; ἢ Εἰ σε ὯΝ 
ἀϊαϊοῖς εἰς ἸοαΡαΣ ἀρβμάνένεςε ΠΡ 4: ' 
ἙᾳυαΣ ἃΡ- ὍΡΟΣ ! 
Ῥαγωὶτ εἰς ΕΣ ἘΓ- ὙΘϑνον τὸ Φωνξυϑμου αἱ αἰζερος. καὶ 8 
πἼτο, ὃς 1π- χηετεπϑβ 05 ὧν ἜΡΙΣ πττι : αἰκὶν - ε ἘΜΉΝ 


τε ατα 
πέμψας ἀἰὐζες οἷς Εἰς βυηθλεέμ, εἶπε πὸ ρδυϑεντες 


ἃ δὲ ἀπΠΠρόπτει ἐκρίσναιε βαξῖοι ΕἸ δ 11|Π| ἀδὲ 


εἰκριξωἰς ΠΑ ΤΣ τῷ ποδία" ἐγταν δὲ 


ἘΠΒΟΒΕΌΝΣ, [2 7ΠΠ- ΠΊ|11, ντ δε προ ἀλουν τς 
Ἴ 


δϑρητέ, εἰπαγίείλατε ῥ421. οχτὼς κα γω ἐλθων 
τς ἀβοτζεπα ΓΗ 
τα ροςκιειωηίῳ αὐτω. 


Ἢ αρϊετᾶτ, σεηὶ κ ἀρ [μῆγ΄ 


ῦ Ἵ ἢ ΠῚ Ι υυΐκης 


4 ΟἿ] ατῷ 


' Ἔ1ΠῈ ἜΜΗΟΝ ΓΤ ΠΝ, 6- 
αὐ Πἔδης 


οἱ δὲ ἐπι ΣΉ ΗΕ 9 


τ Εἰς ἢεῖϊὰ ΜΠ λπὶ νἀδτᾶτπ 


σίλέως οἐπορδυϑυφ" Χυ ὁ ἰδὸυ ὁ ἀρ ὃ ὃν Εἰδὸν οὐ] 


Οἰόπιε ρον τον ῳ “εὐδ, μεν {1 πὶ νἐπί δας ατονία- 


Ἴ πριαγω αὐα.τολιῃ: ᾿ασροῆλυ ἀϊτις (ὺς ἐλθων ε ἐφ ἢ ἐπα- 


Ρτα, νοΐ εἴτ. Ρμει. γι Δεπτοθ πτεῖι ἜΕΠΣτν, ξι- 


γω οὐ δι Ὁ παι 8)ον. ἰδὸντες δὲ“ ἃ ἀφερο ἐπ το 


προς Ὁ { "ΗΝ Ι ,ὰ πίθῳ ΕΝ θε: Ἐξ ἜΣ 
ἤει γορηῷ γάρα! μέγα λζωυ στὸ στροδρα. γ) ἐλΐογντες 1 


ὩΟΠα παι ἘΔ ΠΕΓΩΙΙ ρει 1 ΠΊ ὐ πὸ 


εἰς πτίρω οἰκίαν : ξυρὸν τὸ παιιδιον κτετα μαδίας ὃ 


ΤΟΝ αεἰτις. τῇ αδεσοάραιο: ἐν αῤλν εἰμ τ 


μιηΐϑος εἰὐτ χ᾽ ἢ πεσον]ες τὸ ϑοςεχεη αὐτο" 


ὼν ΡϑΙΤΝ ἐβρείαητον 1 ΩΒ ἢ] 5: 


ω πῖπτε ὼ 


Ἐρδτ 8 
τοί τὶς 


Πι15, ; αὐοίξαϊηες ςἄνθ. ϑηστυρϑις αὐ, ἢ τή 


Ἕ ΘΔ Π 
πρσξε- τὰς οἱ πιιπεῖα, ἀμτα ὅς τῆις, ἄς ΤΣ τυ παι: 


[- ἱκὰ αὐτω δὼ, ὥγγξυσον γγῷ λίξαγογ ἃ σμύργαν. 


ς᾽ Ιοία ΟΠΒΠΠΙ Επαησ. 


ΟΑΡ. 11. 


3 Ἐτείρυη ΓΡΑΜΜΙ͂Σ ῬΡΗΜΗΝΙΙ, ΔΗ Τὴ 


Ἐ τείροηϊο 


᾿ βοζδρίο ὶπ 


ὧν ᾧ τη τον Κατ ογοῦρ ἢ αὐακάμ.- [Ὀπιπῖς πῈ 


Ης ἜΘ ΈΘΙΩ͂Ν, ΕΣ ἜΡΟΝ ΨΙΔ ΠῚ ἜΈΡΩΙ͂Σ ΜΗ. [πὶ 


τεσ! σπεπὶ Πιλπη. 


Δ] ς 
3 τ γωραν αὐ τῆν. 


ἀπρος ϑομἰπὶ 
2] 


ω κὐς : πρλυρ τον ἐρβε, ἔτος 


! “" βμᾶτεξ ΡῈΓ Ρ ὑπίπήρη Ἰοίερε, 


ἄμρδηε: δι ΧΕΙ ΤΥ ΘῈΣ ῬΆσκατα τῶ 


λέγων: ᾿ἐχρλεὶς αἱ ρα λαξε το ᾿ πα δῖον χ χαὴ τίου 
μὴ αὐ ήξοὶ αἰτιό, ἔς ἔμξὲ ἵἱπ, ἜΥΡΕσΙ: δεν ᾿ εἰϊο 
μητέρι αὐτοῦ ἡ Φείΐνς εἰς αἴγυγῆον., καὶ ᾿ ἰαϑιὶ 


αἰνὶ ἀνένθαπι. βίραμι τ]. ΤΕ ΚΉΡΝΙ ἐἢ ΘΠ πῇ ξἘΉΗειοάος ὩΣ 
τ γοζ γν 


κεῖ ἕως οὖν εἰγτω σοΐ μεν γὸ ἡρωϑης ὥπτειν 
: οὐπρνδνε 56 ῬΕΙΠΡθσΩ ΘΠ. Ἐ]Ρανγέηι ἐχείτδεμ: ὅσ" 
| Ζ' ει δὰ ἃ τ᾿ 
4 Τὸ ἡΤΟυ δον. δπολέσοι αὐΐο. οδὲ Εγρ)εὶς πο»- 
Ὅτ , ἀν δὲ ὙΦ ΠΩΣ Εἰ, ποόδ, δε 
ἤα(ε τὸ Τὸ σοι δον Ὁ δ μω μητερᾳ 
[ςοῆης ἴῃ (ἢ, ἜΥΡτοπα, 


ΟΣ αὐεχωρησεν εἰς αἰγυτῆον. 


ΟὈῖι ἨἩδετοαΐε: ᾿" ἀπ ρΙ έταν 


Ἐπ τᾶς τὃἱ νἱημε αι 

ΜΉ ΡΥ ΊΕΤῚ προς ἣν 
χ) ἕω ΟἸΕΙ ἕως ΤῊς 
ἐπε εμκιον ζΓὰ ᾿ 
οἷ ἡρωδὸυ" ἵνα, τληρωθη τὸ ΡΉ ΟΝ ὑπὸ τῷ 
ἐὸ᾿ τὸ ὧν ΒΡῈ ἘΤΟΡΙΡΙ, τι Ἀλζγρῖο 


κυρία ὅζα Ὁ υ ᾧ ποροφηΐζου ἢ λέχονός, ἐΐξ αἱ Δ γ0 γῆου 


πλλαν. ἘΠΙΠΝ ΤΠ Ι1ΠΊ. ἜΜ Βεῖρθεα υἰδς χιδιῖς 


ιό ὥς 'εσαι. Ὧν ιἰ εὐον μυ. τῦτε ἡρ ὠδης ἰδὼν « στί 
1Ππ 5 ἘΠΕ ἃ ΤΕΣ ταϑι; Ὡς ἐς δὲ 


οὐνεπαηϑη ὑπὸ μάγων. ἐγυκίῳ, τ λίαν. χαὶ 
ἩΠΕΙΘΗΣ οὐείαϊ τ οππές Ῥπεῖος 4 "ἷ 
Γ ἰ Ἡππ ἰμ ᾿. Ἁ 
ἰποςείλας αὐφλε παγίς (ὥν' σαι δας ζο ο-Ψ 
Βοιίςσπὶ, ὥς π᾿ οπππῖθῃ5 ἃ ᾿διΠ|ᾶ- 
᾿ Ι ". 5 ΕΣ ΓΝ ἰ Ε χω Ὁ} 
βηθλεεμ 9 Ὁ» πᾶσι 1 οΘιοις αὐτῆς. Οῦτο δὲ 6-- 
τι δε ΛΠΞΟΣΣ ΠΡΟ ΔΟΣΝ ΤΟΌδΩΣ ἀμο8 οἰκου χρ 


ἡ 
πῶς γκαι καζῴτέρω ; χί, τον Ὑ6ϑνον ον ἠκδιίίωσε 
εἾ π᾿ 15: τιμῆς τὰ ταὶ ὑλθ λον τς, ἀὐ δ τΩΝ 


ἰἸ σ ΟΠ ΓΕ ΠῚ, Γ 


Πηῖθ5 τἰῃ5. 


β 17 πϑα ν᾽ μάγων. 


ἘΡΕΣ ἡ πιχα 


τὐτα ἐπλυρω, δὴ τὸ βηϑεν 


ἘΡΟΒΌΝΡΕΙΝ ἰἸσ δ π τὸ ΠΊ, Τοχ [π 


ιϊ 5 
τῇ ὑπὸ ἱερειιίν τῷ τ ροφητῶ; λέγϑνζος᾽ ων ον 


ΚΑμᾶ- ἰσο ἢ εἴς, να] λτπ|5Ξ ἐὮ αἰκίαν 


ρα μια ; ἠχουοϑῃ οϑρζευος: χ; ὁ χλιαυθμος κ ὁδὼ ρος 


ΠθΊτυς. ἌΔΟΒΕΙ ἐτοῖν Ἡλκῖοι μο5. κ᾽ 


πολέφεβα- γῈἋ κλαισα ἴα τέχνα αὐτῆς, ῷ Φ 


ΠΌΤΘΙΣ ςοπίοϊδει, ὙΡως ποῃ ΠΕ ἘΜ ε[ηεη- 


19 ἤθελε πο δα κλονθάουοιοτι σἕκ εἰσί. τίδυτη- 


ἔθεσαν; ξξεε δ Π ΠΕ} 15 ἘσθΙηΙ ΠΝ 


ἸΡΠ' 
σαγΐος “ Ὧν αῦ Κα ἡρωδὸυ ᾿ ἰδὸυ ΑΓᾺΣ κυρὰ ΚΑΤ ὁ 
ΤΟΝ 5 Αργρῖο, 


τῶ ἰωσηφ οἱ οΟ᾽ αἰγοπῆῳ, λέγων. 


1}. ΡῬιεγῶπι, δὲ 


ΡΙοτγάᾶτηβ, τς 


ἐξ ΣῊ 


ΜΙΝ ὠρβάτεξ 


ἰ 
γοὉ Φαινέται 


Ὁ ΕΚΜ ΙΓ ΠΤΗΙ 


δ στα: 


ΠΊἢ ΓΓΕ ΠῚ 


ΕἾ, ὅς πε 1Π ΓΟῚΓΔΙῚ 


10 ἐγοθεὶς το ϑοώλαξε ἜἜΞΕΝ ΕΣ μήϊεος δι. 


ΘΕ 
Ἔ πορόυ Ὁ Εἰς γώω! ἰσραήλ᾽ τεϑνήχασι γὸ 
ἘΦ ΗΜΡΕΗΓΕΙ ῬΝΕΗΣ 


(Ὁ ζηϊοιῶτες ἢ { ᾿υγέω “Ὁ ποι δὶς. ὁ δῈΕ ΕἾ - 


ἐα ΔΟΓΕρΙς ἘπρτοπΣ Ἂς ΠΊΔΙΓΓΕΠῚ 6ἰμ8, ἃ 


δες πϑρῆαξε το που δον κὶ “ τῶ μήϊέφᾳ αἰσιν; ῶ 
ΤΈΣΝ ὑπ τέγγᾶπι ἵ{{τ28], Αμάιδῃξ αὐτπὶ συ Ατ- 
Π γι Ϊ 3 Ϊ ι κα 
11 ἥλϑεν εἰς γών ἰΙσφῳὴλ αἰκουίᾳς δῈ Τί 
δέθλλον τερπᾶτγος ἵπ Ια ρῖὸ Πετοας 


χέλαος βασιλθὺ Ἐχι Ὁ ἰϑδαιας αὐ ἡ ρωδὸυ τῷ 


μᾶς ἴμο, τἰπλι "Π1ὺ ἦτ. ἐ Κείροη- 


παΐϑος αὐτο. ἐφοζη,ϑη ον. ἀπστελϑείν. χρημαΐίι- 


ἰὰ ἡμέ ἠρόξῥιν ἰπιμνιε, πρᾶν βι 1η ἘΒΤΙτΑ 


Ἅ} 
εϑεὶς δὲ κατ᾽ ογ 2. αὐεηγώρησεν εἰς τὰ μέρ τῆς 


ΠΕ δ᾿ ΣΝ ΠΠἸΕΗῚ δι τιν ὐπων 


253 γαλιλαίας. 


ἐαιέτα ΓΤ 


 μιονΓΝὶ ἴτε επίπι 


πὶ Ι Πἰε ΕΠ ἐκεὶ- 


1 ἢ ἔ “ηπ 


καὶ ἐλϑων κατωχήσεν εἰς πὸ-- 


ΝαΖάτει: ὟΣ Ἔ ἱπερίογενεν 
; 


τδαϊτῦπει 


ΠΡ πσϑὸς ἡρωδίωυ, δὲ ὁνν γ)}9 ὁδοῦ αὐεγωρηξ εἰς 


Ἔ Γρμοε 
ἤππτ 


αὐαιγωρησειγζῶν ἢ ᾿ αὐ, ἰδοὺ Εἰραΐ χα 


τεῦς 
ἢαρρατσαῖς 


Ϊ Ε 
ἀγίελος κυοὶα φείνετο κατ γα του! ἰωσηφ. ἴῃ Τοπαπὶς 


Τ ϑυτροχᾶς 


Τ ἐγείρω 


- ἢ 
εἰμὶ 
κἔμεαππιΠὶ 
Ενΐ 

Ἔ ΓΕ 
Ἐξ ἅαυιϊ ςῦη- 


[τ 6 5 


Ι ἣ 
γὺυ κίος. 2.21} 


Π αιοά 
{εἰ 


7. ΠῚ 


Ἐ ὄχῆι- 
{|| 0} 


Φ αὐοά 


Ἔ οἴ 


[| ΠΟ ς 
Ἐπεξιπέϊο 


ιπ [πιπῖ8 
ἀρρᾶγαϊε , 


Ἐ ϑιτγσε, ὃς 
ξ Πεδιπῶϊ 


 αυῖ {3- 
τααπτ 
ἱ Ουὐἱϊ οοπ- 
ἴμτροπβ 


ἘΕτϊ άπιο- 
πἴτιβ ἰπ 
[Ὀπιπἶ5, 


πδθίταμῖι 
Ἐ ΟἸπιἅτ 
απ νοςᾶα 
τον 
λα πιρ16- 


λιν Ἀφγϑυϑρέωω γαζαρετ᾽ ς ὅτως τληρωθῃ ΤῸ τετυταποά 


“ξτυπι ἱ ἢ ον ΝΑζαταις 


βηϑεν Αἱ ὁ. τιν Ὡοοφη Τὴ ᾽ ΤΊ ναι ζωρφίος 


ΤΟ ΘθΙΠΝ: 


Χλοη δη σεται . 


ἘΡΕΙ͂ Ῥτορίιότας, 


Ἐν 5 


ΜρΡβ 


Γι οηἸ ᾿Ππὰ 

ει μιν τς ππρμι ὶ -ψ{Ὲ 
- πὰ 


τ ππτὰ 


παύσας 


{' 


Ῥοπίο 
ΡτοΟΙπι 
πῖ5 πα 
{1}: 


ΠΥ Π 


εἶ συ 
ΠΣ δι 
ΤᾺ 
πιπὶβ 


Τρ Ο)ᾶς 


εἰρὼ 


ν 
" 
1{π1Π| 
ΓΚ 


ι σῦΠ- 
115 


ἃ 


1:11 - 


πέϊξο 


18 
αἰ ᾿" 


ΠΟ" 
'π. 


181} 
ἅτ 
ἢ τὰ 


ρ16- 
τοά 


ἈΠὶ 


“οὖ 


στα πηππακα,.. ππ -- ΣΟῚ 
Ε 


τ τον 
.. . Ἐ 


τὰ“ 


ἡπωδου πυδν ἀρέεε μ«“{ 


Στ ς - απὸ αν α 
Έ 


ΟΡ. “ὙΠ (οομδάλῇν ἹΜατιπαυμῇ. ΟἈΡι ὑπῖὶ ᾿ 
ὑβω ῥεβῶ (ἢ ΓΡ Βαρεϊχατί, ὃὲ ἢ ψ δ Δ ῖς Δ 
Ι͂ 3} 
ς ΑΙ Ῥ. τὺ ὙὟ"» γρείδμ ἔγω ὑπὸ σῷ δατῆιοϑένθαι σώ ἐβχη εγὸς 
ἐπ νεπῖς ἡ δαΐοπι ἀϊεδιβ 1115 Τ αρεεῆ Τολῃ - πιὸ ἢ Ἀείροπάρην, βυ τὶ 1επις. αἰϊχίς Ἐπεὶ ὝΕΣ ἔ εἰς; 
“ἢ 1 δ Ι ΛΕ ' κυρ. ΘΕ .: ἃ 
Νῆ Ἂ ἢ ἡμκέραις Οὐ» εἰν δ!ς πο οι γίνεται ἰωὰν-- 1 ΜΕ; Σἰτοκ εὶς λεδίηίες ΕἸ 71Ὲ 'πιό9ὁ αἰτῶν 
μὲς ΡΕΝ: ὝΩΣ ως ἰπ ΠΕΟΡΝ 1ι- 886 δ πεν ἤει ἍΜΑ αι αδιδη ἀξ εἶ, παρὰ πη ρὶοτε δ τηοσῦ: 
ἱ Κρςοοῖ ηοϑ 
γηςὺ ᾽ βαπηϊις:ὴς - κηρύσσων Ο᾽ τῇ ἐρήμῳ δὶ ἰὃὼ- ἀφὲς ἀρτί᾽ “Τὼ γὼ ωῤέπου δῶ ἢν κα ἼΜΕΝ ἐν π’ληραϊδοὶ) 
Ὁ Ῥοηἶτε τιν ἠπᾷ, "ἧς εἰπε: " Ραπιβ: τρρνορίνιφκαμίε οηλτι τε- ΕΝ Ὁ Ϊ! "α βιατίουξην. Ταποῖ “ ὡς ΘΊΣΤΩ Ἐπ ᾶ- ἐμτΝ ἐ 
εἰὰ ἀρῖτε: ! ΟΠ τό ΒΝ . Ταάϊπαϊμε 
τσ ΦΈΡ Ἢ ὃ λέγων, μκετλμοφτε' ὙΠ με )ὃ ἡα πος, ἡ δυκαμοστεύξωυ. ζγπε αἰφίησιν ὍΝ οβα 
ἡμαθὶϊ εν φασί πη, Ἠΐς ἐπιπὶ εἰ ἘΡΥΜΑΜΕΙΝΣ, Ἀπ Ρτίξώτων. : "Ιείαδ,. αἰτξεπεϊτς ἘροῖΝ δο μα: Ἐπ ἐστ 
ο Ν ᾿ ᾿ Ν᾽ Ἐ ζοηζδο 
ὁ δο αας ηλεία δ θρονῶν. π᾿ ὙῈΡ ὅδιν ὁρηϑεὶς ὑπο 71 ππῤιοϑεὶς οἰη(ϑες » ἀϑέθ β,θες φύση τῷ ὑϑευτοο, καὶ Χ) δια 
ΡεγΕἰαϊδιη Εἤεα, ΕΠΡΙΙΕῚ ἀϊεεητε" ἀρχίνν Οἰαπλπτίς ἴῃ τποίκα ΕΒ πὶ. εἰ ΓΤ δὲ νἱ! μὴ 
ΤῬιορπεῖᾶ, 
ει ββα ἡ(ἷν τῷ προφηηὺ Σ λέχονζο ς᾽ νη ᾿βοω γος εὖν δου ἀϑέῳ:- ϑηφ' αὐτῶ (δ ὅ όφνοι ᾿ ᾧ εϑεὲδ “Πλεὺ- 
ἐξ Ῥάταϊε 1 ἡείετιο, - οὐ γα ἘΟΡΙΝΝ: τείξας τη ΠΊ δ- ἀλτεπαι πε 1 "ς ἐπ σοΙπθλπι, δὲ ἸΕΒΙ ΕΠ: 
τῇ ἐρήμῳ ἐπιμα(ᾳ τὲ τίου οδὸν χυρι5. δυθείας μα πὸ ϑοωο καζα δ αννον ὡσει «ὔβεςεραν κα χ᾽ ἐρχο- 
Τχοῖϊε [ξαλ 1883 ΕἾἶπ5. ἐδ οὐλλένο ἸΒΕΡΒΕΕ τ πὶ ἐμ δε ᾿δερια) Ἐι ΕΟΒΟῚ ΥῸΣ ξὰ- 4 [ὃς 
Ἰ Ϊ ᾿ ΓῚ ἀ 
ποιζτε τας τοίζοις ἐτῶν αὐτὸς διεὺ ἰωαλνης , 1 Ἴ μϑμὸν ἐπ αὐἴον. 77 ᾿ἰδὸυ Φωνὴ Οὐκ, ΤῊ ώδο.- 
ἥξ ῳρ Ππηῦ- ἀρο νον ἈΚ ἐπα πιέρι πὶ βεμδι ἕ Ρ᾿Π5 ΠΥΉΜΕΣ: δ᾽ Ἰῖς, ἰϊεδπε: Ἠΐϊο εὖ ἘΠῚ 5 πιειῖ5 ἀϊ!εῦδς, ; 


ἔθει οξ εἴγε τὸ ἐγδυμα αὐτὸ πὸ τρλγῶν καμήλου; καὶ 


Βεαιπεῖο- 
τιητι, ΖΌΠΑΠῚ Βοἰ ιζεαπι πλρδἢ Τ ενεύκων ἤδῶν εἴτα πρός, 


ἀθενωο ζιωνίωυ δερμκαιτίνδευ αὐξι πέω ὁ Ὀστρίεν αὖτ ἡ δὲ 


δῖ15 ετᾶῖ ἸΡΕΕΝ δ ππεϊ ει ὗ ρυ Ταπς 


ζ φη ἀντο πὸ ἀκρίδες καὶ χη υϑέι οὐγοιῦν. ὥστε : 


εκίθαι δὰ ΩΝ Πρ τὰν τ Οπιπῖθ. 


ὀζεπορ δυεῖο Ὥρος αὐτὸν ἱεροσολυμιὰ ᾽ χὰ πῶστι ἡ 
ἔσεέσιο οἱτ- ἤι δὲ ΟΠ 518 ΤΠ ΉΠ Ἐν εη: 
ΓΕΒ: ἰου δα ὧ πάσα πιϑθῶ γωρὸς τῳ ἰορδαγου.. 

Ἐ ὈΑΡτΙΣΑΘΒΗΝΙ 'π Ἰογάδπε ἂῦ 


᾿ ἐξαπἀζονῷ ὧν το ἰοῤδανῃ διε; 6 


εὐπἢτεπτιοα Ρεύτατα (τι. ΠΊΔΕΝΕ 


ὀϊξομολοχούνϑροι τὰς αμκουρϑιας ἀυηΐμ. ἴδω ὡ 


μι ν Τκὼ πιαῖτος. ἘΠΞΟ ΞΟΊΩΩΝ ἐᾷ φαδαπεπ οῦ πὶ νᾶ- 


δλὲ πολλοῖς ΤῊΝ φαφασοίων (ὃ σοι διδουκαιων ἐρ-- 


ᾧ Ῥτοβε- προ δὰ ΒΑΡΠΠΠΟΠὶ ἔμυδι, αἰκῖῈ εἶβ: Ἐ δε- 


πιῖες 
Ἀ ὑπο χονδϑοις ἔχιτοβαπῆισμα αὐνῷ γεῖσξεν ὠὐδιςλυ- 
χνυμέ τα νἱροτάσαπ, Ἧι: ἀεπιοη τβι Υδδῖ ἔαρετο. 
: ἡματα ἐχιδνῶν. ἧις ἡ ὑπεδιάξεν ὑμῶν φυγεῖν 
Φ γεππιτα. ξ ενε 1τὰ ἢ ἘΠΕΕΣ εἶξο ει έητ 
πὲς μϑιλδσηςο ὀργη65 ποιήσοι τ δίζυ "οι ρ΄πϑν᾽ 3. 


Ἂ γος ἀϊρηιιπι τ ΒΕ ἈΕΊ ΤΟΝΝΣ ἀΐϊσετε ΠΝ 


: ΘΟ ΒΟ Σς 
Ετπιτὰ νὺβ 


ποι ρ[ε.: Ἐλέῖουι ΠΑϑεῦιῃε ΑΡταμλπι.. θυ ἐπῖπι 


εαυΐοις, πατέξοιε χόρϑυ τοῦ ἀξ ρῳαμι. λέγω γὸ 


Ἷ Ροτᾶς εἰ νοδἱα, 4αοπίαπη Τ βυιε ΤΑῚ τ Ιαριαϊθυβ {πὶ [ἀ- 


ὑμὴν ᾿ δ Τί ἀρα, ῦ ᾿ϑεὺς ον, τὴν λίθων ζυτωνὲ δ“ 


ὙΠΟ ς [εῖιατς ὍΝ ἜΠΟΣ 15π|Ὲ τενὸ Ρ' [δευτγὶβ 
ὦ ἐπ πὶ Ἔ ἸΝ νΝῃ ν᾿ ἕ | 
ὀ γεῖβαι ὌΡΗ ς αἱ οῳαάμ. Ἢ ξ Ὄ Ἶ αἰξινη ΙΌ 
ΤῊΝ ἰράϊοραν τ ΒΟ ΤΠ Φ ΑΒΙΒοΙ. Θαϊηῖς ἐτθὸ | 
ἘΈϊ, 
πα αβ ρίζων Ἢ δένθρων χεῖται. στ δΐωυ 
μὲν τις ΟΠ τος Ἐπ {πε ἔταέξαπι δοπιιπι, ἢ εκεί την, 
Ϊ ᾿ ἴω 4 ! 
ἢ εχοιάς. δνργν δλ [0 πΠπ λον 97 ΕΤΕι, 
ὑβ δὲν διοον μη ποι ἑοῦ ἘοΟΘΤΟΥ 9. οἷὉ (970 {8 


ἀτηίττδτατ, τ: 1π ἱδπεπι ΤΉΝ, Ἐσο αυϊάππὶ δαρτῖσο να 8 


αὶ εἰς ποῦ βόμεται. 


" : 
νοπτη τς 2ῃ ΤΉ Ϊη ΠΩΣ ποθ τς 4} αατ ΠΝ πιὸ ἜΝ 


εἰ 
: ον υϑαΐι εἰς μετανοιαν. ὁ ἣ ὀπι: μόυ ἐρηουϑνος; 
ἢ αἰ ση5 ξατεῖον τὰς εἰ: σαῖς πῦη ἦν τ τ «αἹ- 
Ἂ 


ἰχυφφτέρϑς μου ὅφὴν, καὶ σφκιεἰμείχανος ζῳ ὑπο-: 


εἰαιησητᾶ ῬϑείΑτοι 1 [9 ὈαρτΣαθῖς ἴῃ 55: 


ϑηκατα βαςασαι αἰτοςυ υμας βατῆϊσᾳ εἰν πγϑυ- 


εἴτ πὸ ἂς πω Γυἱ"να γα δίαρτας 1 οὐδ 


μκαΐζι εἱ ἐγίῳ κω πυεί. ἘΡΆΤ δὸ ον τη ἢ χέρι 12 
ἴα, ὃς ρειπιηπάλοίς 8 τὰ ΠῚ ὑματαν ΓΝ συπρτε- 
5 Ὁ: ἢ ἢ 
τ. Χ. ΔΙ καειολῷ Τ' ὁλώνα, αὐτῷ. ἀ γον νων 
4 Ῥλϊεᾶ 5 στ ὙΠΘΌΙΝ [μι ὅταν Ἴ ἘΥΣΕΒΗΌΣῚ ἧ τ ΠΕΝῚ 
ἘΠῚ ΠῚ 3 
Σὅττῃ ξῴ ( σίοι αὐτῷ εἰς πίων αὐτο θηκζου" πῦδιξ θ0" 
ΠΊΘΠΙΣ ἐεατε ΕΟΤΙΟΟΥΕΙ 15] ΔΕ ΉΠΕΌΠΟΙΙ, Τιπῦ εἰ 
σἔεγγυ.- ᾿ Ω; 4 ἡ Ἂ- ἣ ῃ ἜΝ 
μἱ χϑρθεία δἰ ν δα τ] δές ὦ. τε ἐὐρῦσ ἡ 


ΠΩΣ , Τεῖιι ἃ ομδς τῇ αὐτο ἧς 


ἵνι "Ὁ γίνεται ᾿ ἰησῃῖς Σ Ὥστ δὴ) δὴ υὐλο δες ἀν γι, 
1- 4. 


Πατεῖασ ἔτη μόψν ἡαμίωα 5.77] ἐσ, 
᾿ πῶς Τ τ Ἰοαηηει ρεολίνευαεο τι, Σ ΑΝ αν “ξρ, 

Ὁ ἢ ] 
ἄκρςο ἢ δεϊωαΐγης διεκώλυεν! αὐτὸν ᾿ λέγων" ἐγώ [4 


ἀξιογης μετ μοίας. ἢ μὴ ᾿ δὸ γε λέγην αν 5] 


ἐγώ υϑὺ βωπζω ὑυμαΐ " 


Ϊ “Ὁ. 
[2 σάςκύδλον Τ' 7δὸν σν. 


, δοξδυ αὐὴῦῶμτῷ λε)4 εἰστ" 


ὥς 
, 
αὐ Χ) ἀυτω μόνῳ λατοῦυσ ἀρ. 


Γι Ϊ ,. ξοις} »») ς «͵ : Ό.» | 
γῶν. λέχϑυσου" Οὔτ δον οἰλος μοὺ ὃ ἀἰγοίγητοον 


ἷπ σιο Ἔ Ὀοπιρίδοι. Ἡ ἡ Πἶν 


ΕἸ ἐν αἱ 
ΟΡ ῳ θυδδκησοι. 


σὰν». τὰν (, 


Ταῆς Τοῆις ικἄμι “ἢ ἴῃ ἐπθμα ἃ π : δαδαρεῖ 
ει. Ο-- ῦ πες αὐής τη ἂν Σ΄ ἐρημὸν ὑστὸ "ἢ 

ΘΠ, ἜΡΟΝΩΝ ἀιαθοϊο. Γνι τεη- 

πγθυμαζος ᾿ πειφοιοϑέουαι ὑπὸ τῷ τ ὀζοξολθι ἀδεῤοον 
Εν 5 ΠΩ Δ ς ὃς Ἐ πθδαν. βρθα ἰός 
πλεῖ ἃ" 

φιαάγορινεα, ἀπὸ ΓΕΡΙΜΗΣ οβιαῖιε Ἔὶ δλοτα- ἀἰκδῖς 
3 ξομλάτᾶ- 
3 τεοσοι ξρἐκονζο. ᾿ ὑφξερον ὀπείγα σε: ἼΩΣ ἘΝ πο-: 
ὅεμς Γ τὐπίάτοῦτ, ἥϊκιτ δ: 5ὶ ἘΜθΠπ. ὃ8 Ὧεϊ, ἔρυ, ΡΟ 


δων αὐταῖο στ ἀρ «οἰ ξρυνόλάει ει εος εἰ αὖὸ ϑκοί, εἰ: 


ὡς ᾿ ἱερ μι Ρεθ δα ἤλπει. αἴ ρία - ἴθι, 


5; εἰπεῖνα οἱ λίθοι ὅγο) αρτοι βρώντω. ὁ δεδστο- 


ρου ἀδαεν ἀϊχῖι: Βογριπποῖ, Νὸπ [ἰπ Ρβας ἥν 
ΕἼ Ἄ 


κρλϑεὶς, εἶπε᾽ γεγφάτηαι!» Οὔο ἐπ᾿ ἀρτῷ μόνῳ 


Ι 
6 Ὲ ποπιῦ, [ὰΔ πὶ οπππὶ γερο. βεκ- " σασά - 
ΡΠ 8... 


ζ σΈΤΕΒΙ αὐιϑραπποόγαιδλ, ζχιπθμῊ βήμαϊε (20-- οτὲ 


ἔμ ΠΤΕ ᾿ Ἰλεῖ, Το πς 4 ΤἈΠΩαρἢὲ 


; ρλλ ἐμοπλνγν οἰ μὰ, θεοί. Τότε πο α-- 


[πῆ βμτὰ: ἀϊα οΪ 5 1π Αγ οἰρ δ εοή, δα 


λαμμίξωνᾳ αἰϑαδὴ Ό δρέξολος δἰς κ᾽ ᾿γίδῳ πολιν» ἢ 


ἠεν»" Ἔδ 85. Πμεε πρήφον δες τε] }. Ἐΐν 


ἕξουσιν εἴπον Ὠχτῷ “πῇερύγιον πὸ ἱέροί. καὶ 
αἰσῖς εἰ: 5] ἄμμα ες Ὠεὶ, ᾿ΑΡΗΔΝ μι» κ δῖε ἐὰ 
λέγά αὐτοῖς ει εἷος αὐ πὰ ἡ ΝᾺ βαλε σεάυτον 
ἄξουιτα δοιϊρτη εἰ ςπῖπι. ϑ8}8 Δη πε! Πιὶς Ἰηλπῖν 
κοι. γέγξαπηαι γὺ οδα Οοὶς εἰγίέλοίς αὐθ ὡ»-- 
ἀκ ι ἀς τὸ, ὅς ἱπ᾿ πιᾶπηιρι:5 ἘΘΜΥ͂ΝΕ εἶὉ νεἢ ἔργα 
ΣΤΥ εἰν ἡ Ι ῥω 
τελ αὶ (ἾἘ 2 σϑγνὺ ὑχι χήρων γοούσι σῈ» μύπο- 
τὸ ἀ ᾿ΡΙΠΡΑ͂Ι 18 τὶ ἐλήνε ΧΑΡΝ {Π|11Π|. Αἰἷς Ἐ ΟΠ πα) 
ἰ 3 
7 πὲ πσροσχϑι νης πϑος λίθον Δ τον, σ εὴη 


ἢ] [6 Π|5 : κατίοπι ἴο ΤΈΡΤΟΙΝ ἐπ; Νοη τὐπἴα- 
ἄντωῖο ἰηίοες; παιλιν γέγρογῆα) Οἕκ ὥκητ φ.4- 
υἱ5. Τϑοναίαιπι [οῖπὶ τα Π πη. ἐπεθιῷ Ἔ λίδαπες ' 
παλὶν ὐθαλαμθαι 
εὐηὶ ἀϊαθοῖι5 ἷπ πἰσαιεῶι Ἐχοε τη ἘΝ οἴϊοιι- 


αὐντῦνο ; ϑέμξολος Εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίδιννα δείκψυ-- 


ἀπ εἰ ΘΙΠΝΙΝ τεβπᾶ ἸΒΠηι; ἣ 


ἊἊ 
σιν ἕυτοὶ παὰ εἰ Ὁ π5:} βασιλεία; το κόσμου χ᾽ ἢ 


δ! οτληι εοτασις: ὃς κ ἀἰεῖε ΟἹ. Ητς “ οπιπιᾷ 


ζφιυΐᾳ παγΐᾳ 


ἀἀοταμοιῖς ΠΊΕ. Τιπο 


ἘλΠΠὰπερΠὲ 


ὦ αἰκὶὶ 


εἶσι ᾿ῥαθο: Π Ἶ οδᾶὰδ ΩΝ τι 

] ἣ 3 5 ν ἱ “-Ξ-Ὥη 

ο (οι δωίῳ 5 ἐὰν πείφν τσ ϑοσκιυυήἠσλιᾷ κοι. ἵοτΈ 
Ἐπ: εἰ ΠῚ |..} ΡῚ μηδ ΘΑΓΑΠΆ. Π ταδὸ 


ΓῚ Ρω [η 


λέ λέ) αὐτοΐοὶ ἰηί οἷς ο ὑπο ς ὀπιΐῳ μου σεύτθμα. 
ἰεήρι 1 Πὶ εἰ δΠλι ΤΙ ἴοι πι ἡ: Ὀρμ ἐμ μὰ βάσχεθῃ, 
γέγφδι ΡΥ ᾿ δ γκυθ ἐδ τ’ ον γθυα ἀσρϑσκιιυήσ 45 
Τωπὸ Τ ΟΉμΣ εἰιΒ.: ἥ τεῖ συ, 
ζπεα ᾿Φίῃσιν αἰετοῦ 
ὃς πϊηϊ τας 


ἐϊ ι ὧι ἤευ νι 


ἜΡΉΕ ΕΜΕ ἂρ σῦς ἅπαεὶὶ! αὐοείίοτι ΒΒΕ: 


ὁδῴθολος. ρ ἰδὸυ ὠγϊερλοι {1 τὸ φσηλθονὴ δληχ χ9- 
Ἄν «Ἃ λ ΟΥ̓͂Ν Χ11] 


“ ϑυᾷ κμν δεδξ εἰ Τυλω ΗΝ ἐετπι ζεῖ 8 μῦς ἰδέπμες δεν 

κι [7 1 εἴν ΕΙ μ 

δ ΥΩ ", οἰὑττο. εἰχου(α!ς ἢ Ἢ ῦ ἰη(οεξ οΤί ἰωα νης ὙΠ ἘΠῚ ι 
τις ἐβτ; [Ἐο8!πι ἴῃ ΠΟ ΕΣ: Ἐπ᾿ γὲ: 

δ) ων Ν 

πείδλο. δὲ, θη. ὃ αὐεγωρησεν εἰς τίου 5 γοἰλιλαίαν. γἡ κουτ 

ἘϊΓατα Νὰ - μιπαειεην ἽΜαζαγεῖ, πηι. ΡΣ ΩΝ ἴῃ (- 

ΦΆΤΟΙΠ, νδ" 4 

πἰι ὃς "α- ζμ λιπτων του γαζαρέτοθαν Ἀθε ΤΙ σεν εἰς κῶ- 

δἱταιῖς ἸΣΟο τ πο 5; τ Βπιδὰς ζαδιι- 


αϑγαίμι τ ᾿κοοοιϑου λαοσίαν; οἰ οὖν ὁόμοις ζαξου- 


Ἐ αι ἡ ὅϊ- ως τον, Ν: ἘΕΒΊΠΑΙΙΕ.: ες αἰ πρΡΙΟΥΟΤΥ ΓΡΉΜΘΙΒΝΗ 


ΠΟΣᾺ λῶνί και γεφϑαλείμ" ἵγα, πλυρωθη τὸ Σ ῥηθεν : 
ῥεν Εἰ ΑἸ. ΠῈ ῬΙΟΡΒ ει π, ἀϊοδητγδι: Τεῖτα 2- 
δα ἡσοιῖς τὰ ν ασροφηΐου, λέγονζος" Ἡ ζα- 1 
Δ ττλη5 δαῖϊοπ ὅδ ἰφττὰ ΤΕ ΒΠΈΠΑΡΣ γιαπὶ ἘΡΑΤΙΣ, 5 τὰ 
ζυλων Ὁ γὴ ἢ γεφϑαλεῖμι; ὁδὸν δι λιδίοσης; πέραν 
ΣΈ ΕΓ ΚΕΙ , ὥδπιχα σεπεαπις ἘΟΡυ ας 
ξ - 
τῷ ἰορδεοῦγϑ , γα λιλαια Τμ ἐογαίν. Ο σὸς ο΄ 
σαὶ (δ ἀ6- ἜΛΘΕΙ π᾿ τοπεθτίβ, νι άῖτ Ταςοπιὶ ΒΉΣΙΕΣ δε, 
Ὁ 
": καιϑήμϑρος οὖν σχοτά. εἶδὲ φαΐς μέγα" καὶ ηοῖς 
Π ναμαΣ δλν ονὴρ ἢ ἴῃ ἵξεῖους Ι ταῖς τροντοσς ἴὰκχ τοῖν 
41] 
καιϑηνῆροις ο οὐ χώρα; (ὃ σκ Ια. ; ἀρχναἰηου» φαῖς ον ε- 
{ ἱπάὲ τα εἰ οἷ5, Ἐπ Ττνῆς ἐαρὶϊ Το. ὩΣ 
ἃ ἤω ἸγΖὶ 
τάλεν ἀϊζιξ. “Ὥστο ἴοτε Ἠρξά]ο ὁ 0 ἰαΐοες χηρύσ- 17 


γροκηϊξ- ἃς, Ξ ἀϊτεῖε: ὀραπιεειαί πὶ: με ἬΠΗΑΙΕ ἘΠῚ ΠΊ τε- 


τι ἀρῖτο: 
δρΡτορίη- σὰν.» δ λέγάν ὶ μετὸμοξτε᾽ ἡ. ἩΓγίχε δ ἡβασι- 
υαῦ Π: ΠΝ ἐπα οτ ΠΊ. Γιεειπηαιπ δ 2πϑδιτ Τὰς ἱπκτα 
λείω δ ἀραγαὶ Φ αἰθιπωτῆν ἡ δἰη(θις πείδῳ 18 
Πιλτῦ {πα πᾶς γπ. ἄθοξ ἔτα- 
Ἷ ᾿ Ϊ ρεΐ Ἴ 3 
τκὸω Ὀχι λευοστὴν Ῥ γαλιλαμαῖς εἰδὲ δύο αδελ- 
βᾷμϊ γοῦν τοῦδ, ΞΈΠΘΒΡΗΣ Ἐπτμα Ρειγμιγ ὃς τ ΑἸμίκραοι 
ἘΠ ΟΕ 15. 
Φοις σίειονα, Τ' λεγθνϑυον πέδον, Δ] ᾿αὐδρέαν 
τ 1. ἔταττεπι ΕἰΠ5, ΠΙΙΕΠ 65 4 τοεγεὶ σὴ νην Ϊη ᾿" 
Ἰ ἱν» 3 ἠ Π Ἰ 
Ων ἰδύφον εὐγτὸῖ ἤβώνλο ογ]αις οι φίθληςρον εἰς Τ' 
ππλτα: (εγᾶπτ ΘΗ ἐπ ΡἸΚΈΓΟΣΕ. Βὶ αἱἷτὲ 11: ὙψέπΙ- 


ϑαλδοσὸμ.ἠΦ ὙΣΡ ἀμφ. 


ἅ πεῖ Ἴ- ΒΟῸΣ πιὸ, ὅς ἐλοϊαπὶ ΤΟΝ ΤΕΠΞΟΤΟΚΟΕ ΜΕ ΜΠ ΏΡΙΗ: 


ΤῈ ὀπί(ῳ μοῦ Ὁ) ὁ ποινίφροῦ ὑμιοις ς αλιᾷς αὐβρωππτων. 


ΠΑῚ Ε1Π|: “Π οὔτι Ὧν ἐγῃ ἢν ΓΓΕΜΓΕΙ "ΝΑ ᾿ ἐεσοα 
ἘΝ " 
μὐριθος οἱ δὲ δόϑεως ἀφέντες τὰ ; δίγωτυα γἠκολου.ϑη- 30 
ἴαπτ εὑΠ|, ἽΒι Βεδθθαεπε: ἱπάὰς νι αἷς ἍΜ08 
(αν αὐτο. ζ πσοϑίας ὀχ θεν Εἰἶδὲν ἀλλοῖς 3:1 
ἄπ ος ξιαττοβ, Ἰὰς οῦα πῇ Ζευεδαϊ, δὲ Ιοδλη- 
᾿᾿ Ϊ Ι το Ϊ ν᾽ Ϊ 
δύο ἀϑελφοις ἰακωθον Τ' τῷ ζεξεδο θγὸ ἰωαν- 
Ζ1Ὲ ΠῚ ἔγτατγεπι εἶ ἱπ πδμῖ οσαπὶ Ζ48)ε- 
γζευ Ὧν ἰδῆφον εἰυτῖ ον τω ὡἰλοίῳ μεΐᾳ ζεξε- 
5 τεδϑισπ-ὀ ἀχὸ Ραξτο ΠΟΙ, ἢ γαϊαγείεπεεν τοι. 
δ ἱ “ἐνῷ ; 3 ἷ Ϊ 
Ὧν δον τῷ παίῥος αὐ ἔμ, κα] αρτιζ οὐ]ας χὰ δίκτυα, 
8 ἐβεσος να: ἂχ τον δ, 11 αὐτῷ Πατὶ πὶ δ ηἰπέμει- 
{515}: ς ὙΕΙ͂ 3 
Ῥᾶιτες, αὐ" ῶ το τα ἀὐθεὲ. οἱ δὲ θίϑεως αὐ εν- 
"" παν ἰμ τι σ' ονθρα ΩΣ ἱεσυπ τὶ πε 
ε 3 " 
τὲς Ὁ τ λοῖον ᾧ Ὧον πατέξοι αὐ δ, ἡχολοϑη(αν 
συ Πι. Ει εἰγουῖθας Ἄϑίαιι ΒΕΠΒΕΟΙ 
ν κὴ μὴ 
ἔχεμώγω ἄὐτα!. τ ἘΝ ὁ ὁλζω γζω ἡ γ»αλίλαιαν Ὁ 3) 
Ἰεΐμϑν ὌΝ ἴπ Τγπαρορ 5 δοτιπι., δὲ 
ΗΡ̓Ψ ᾿ τ ε Ἂ 
ἰηίοις Ἶ δεδούσκων οὖν ταῖς σευ γώγαις αὐτὰ. Χ 
Ρεκαϊςἂπϑ8 Ἐπδπηβ. 1 Π| τερηὶ: δὲ ἰἃ- 
Ι ἊΝ. 43. ΓΚ ’ 
χήρυοσῶν Ὁ δύα Ϊγξλιον τ βασιλείας . Φ δῃραι- 


4 ἴλπρῃοΉ- πᾶπβ οἴππεπὶ ἔπιογύννι, ἃς ΟἸπεπὶ 1πἢ γηλιτατπὶ ἷπ 


τὸ πη Ϊ ΜΒ Γὰ ] 3 ᾿ 
᾿ πάνων ποῆ᾽, γοστν 5 Ὄ πᾶσοιν κοι λακίαν ον τω 
Ἀρρίπῖο ΡΌρι]0, Ἐ Ὁ} ΠΑδονΝ 1115 ᾿ ΙΠ ἔρτιτα | 
λαω. χὶ αἰπηλϑον ἡ αἰχοὴ ἐὐτο εἰς ἐλ πατεζεν νυ, 
ϑγυίαπε τε τ ρίαν εἰ ἜΤ 
συρίαν. καὶ ποδϑεζεύσγχαν αὐτῶ πταΐτας (ἄν, 
λησιοι- πια!ὸ ον νὴ οὐ τεὶ ὅτε: ΡῈ: δ, ΠΥΘΉΤΩΙ 
ιι5. δ το - ΓΑ} 
πισηιὶς - ιϑολέζυ ὃ ἐχονΐας. ποικίλαις νύσοις “ ἈΩΜ ᾿βασανοις 
Ρτοπῷ ΤᾺ ἐο νη ΡΓΈ ΒΕ [Ω,, σι ΓΕ ἐὐροι ὃς 1.1 Π8 - 
ἅν ἡ] ἀπ- κα 
πρσηΐα [18- (ἀμυεχομϑροις. δ) .] δαμμιονιζ γυϑροις σελζωυια.- 
ϑεραπι ἔἴσοι, ἐν τα γιϊσοθ: δον 
ζονδύδεςι εν Ν᾿ 2) ᾿ἐθερο πτά,σεν 
08, : Ἐτ ἐπα Σ 8 ΠΊ: τατρα πιι] ας ἀε 
εἰδβες. ῶ ἠχολαθη(αν εἰυταο ΟΝ γιλοι πολλοὶ Ἔσο :ς 
Τάς. ΟΆ}}π5 ἃ. ὃς. Ῥερυβοιτ δε ἱ Ηϊετοίο.- 


Τῆς 1 γαλιλιαίας καὶ δεκα πόλεως ᾽ καὶ ἱεροσο- 


πὸ 


ὰ λέγη ὐὶς,δεύ. 


ε ! “1 
" θὰ βασιλεία, ἣν δ δανῶν. ΜΘΘΕΙΛΟΙ ἘΘῈΣ να; 


“ἢ 


; ἐπανὼ ὀροῖς κφυβμη. 


17 (ῷσι Ν πατεέρῳ, ὑμῶν συ "ον ζοις ἃ ἀρᾳγοῖς. μὴ 


5. Τεία Ομι Εὐυλησ: σαρ. ὧν; 


Ἰγπιῖβ, ὰ "ταάεα, ὃς Τα Ὁ Ἰϑτάαμεβα, 


λύκον, ὦ ἰδ οι, ὦ πὲ περ πὸ Ὁ ἰορδευγϑ. 
Αι χε Ε 


γἼδεην ἘΠΡΕΝΗ ΒΔ Ά; αἰσεπάιτ 1π τοι ἈΝ ΎΠ- Ἐαυῖ [- 


ἀἰ Πδι, ας- 
ΤῸΝ: δὲ ὧν εἶν ὑχλδς αἹ αὐέζξη Εἰ4 τὸ ορος᾽ χὴ ρ- Δ ΠΝ ΩΡᾺ 


ΓΡ ΕΣ 1] ΠΝ αἸΟΙΡ εἴμ. δά εξιπιὶ 


(νὸς ἀντι τ ρ ἢ λὴρ αὐτῷ οΙ ἱ μα ϑηται τῷ. 


Ἐπ ἀρουῖδῃ5 05 ἐμυπε ἤθρενας 605, 


,.13 ( ἀνοίξας τοςῦμιαι «ὐπᾷ. ἐδὺ δοισκεν ἀἰὐζες, 


ἀϊσαπϑ!: Βεατὶ Ῥάμυροταβ Γριτῖτα, αιτα- 
. 


Ε , 7 
3 χα Ἶ μμοικοίθλοι οι «ὔ]ωχοὶ τω πγϑυμαΐι, 0- 


ΕἸ ᾿ρίοτηπι ε ἐξ ΕΠαΙΠῚ οαἰοταπι. βεὶν- 


ἃ αὐν τὴν ὅτ ν ἡβασιλεία, Ὡμϑρᾳνων. μαλχα- 


εἶ ᾿ ἰμρένιε : ἡαὰ ἱρῇ σοπίο ἀθαπτητ. καὰὶ σε, 


τ - - 
Θιλοι σι ἱπενϑοιίω τες. ὅτί αὐΐοι Ὥς, δὰ παρακα 


λέομαι 
ΒΜ πλῖῖα5, «Ἰοθιλῃ ΤΡῚῚ Ἐ ἐατεάπα.- Μ ἐν αιο; 


αὐδι ν0 " Ὀππὶ 
: μακάρμοι οἱ ρας » 91: οὐδ! χληδ9 ΤΟΣ 
ὑμηε ἜΘΕΓΑΠΙ, 551 4 ἐἰμτγίεπτει Φ" ΠΣ ΤΣ επε Β, 


ὁ σῃσι πίω γζω. μακώδι Θιοὶ οἱ ὌΝ Τὴ ᾽ γὼ) ε)--: τἶιιπε 


τἰέητε! ἴΠππ|ὰ πὶ, ἐμά ΘΗ 8δι 1ρι ἰ[ἀτυταθιπιι τ. 


ψωντεςτ πὶ ὁ δυκιαιοσενοζευγὸ τί αὐὐζοὶ χο ρταοϑη(9}..). 


᾿ Ϊ 1- 
Βεαῦ Ἰλ ΤΣ ρο Σά δα; ἐρπλνων: ὙΝ ΠΕΌΡΘΊΗΙΝ πιϊετῖ - 
σοτάᾷ ςῦ- 


γ. μακάρμοι οἱ ἐλεήμονες 9. 51: αὐηοὶ ἐλεη,ϑή- ἰκαμεπιυι, 


ΑἸ. ἐξηΓΗΓ. ἘΕλΗ πιμιαιὶ οοτάς, ἄσος 
8. στντα!. μακάριοι οἱ ἐ χοιϑιι οὶ τῇ ἢ κευρδια: ἐβὰ 
ηἶαπὶ ἱρ ἢ Τευπι νἱάεδιπε, Βεαῖ ρϑεῆ- 


Ξ ζω ἐὐδθ τὸ ὅτο ὁ ὄψονται, μακαίθμοι οἱ Εἰρζευο- 


ΠΡ ΌΒΙΒ ΡΠ δ Πεὶ ἀρρτο Ἰναὰ Βεᾶ.-. 


Ι 
ὦ τἰ ἢ αὐ ι] ὑ,0! ὶ ϑτού κλη,ϑηήσονται. μιαικο- 


τ ᾿δεημαμμιθνδςεί 5: Ρῖόριος ἱμπῆιιϊαπι, παθθηλαι ιρίοια ἢ 4αῖ ρετ- 


[εαυατῖο- 

θμΩ οἱ ὁ δεδιωίυϑμοι ἕνεκεν ϑδὲκ αιοστεὐηφηδ τ] αὐπὴν ποπὶ ρᾶ- 
τὰν Βελτὶ εἰς, τας 

τε ΠΕΠῚ εἶ ΕῊΣ 


σπμπι ΤΑΙ Ξἀλκο τὴ} νον, ξ μκεβ μαι βιοήαι: τ πσταπε Ἐ νοβῖς, 


τὸν ὀγφδι(ο»σινὺ υμμοὲς ἡ ῷ διω ἕωσι ᾿ χαὶ εἴπωσι γο8, 


οπῖης πρδῖῃτη, τεγἔμν 8 ἀιιετίαπὶ νος ΓΙ ὙΦ 17, 1 ἘΤΟΤΕΝ 


«ἂν πονηθϑν μια Καθ᾿ ὑμδνμ! ψδυδουϑιοι,ἔνεκεν 


ΠΊΕ. Ὀρμίαις ὡ ὑμῶνα ἤθο τι δην ποτ θοὴ 


12 ἐμοῦ. 'χούρετε 01 ᾿ἀγαλλιοανε ᾿ δ] 0 Σ μιοϑὲς 


τέθο δ πημδὶ ἴπ 65:}15. Πρ ΒΠΙτα Ῥοιοαμμαῖ ιν. ΕΟΘΒΙΘᾺ 


ὺ υδδιπολις οὶ οὕ ζοις 5 ϑρᾳνοις. ϑῷ “ὦ ἐδιωξαν τῶι ἘΝ 
μεορβειι 4 εἴϊοι βῖε." τος γοὸ5 εἢὶὲς ἊϊΙ Ἐ αἱ ἔμε- 
“0 τὰπε 
3 ζῶ] 9 σφηζα «ς(ἄἂν' πσθ9 οὐδ! ὑμῴς ἐ 2.1. Φ δλως 
τοῖα, ἈΠ ΠΗ Ἷ ἌΣ ΡΣ ν᾿ ἴα 4" ο [|4ἴ1- μδρωτς Π 


Ῥ γῆ. ἐαν δε ὁ ὅλας μωρᾳνθη.. οὖν τίνι ὀλιεϑη- πιιστῖξ, 


τὲ δὰ ΒΙ Πὰπὶ για Ὧι: ( ὧν ΓΠ17} ΤΡ μωρα πὶ 
σετο 5 εἰς οὐδὲν ἰχυφ τ, Εὐμη ᾿βληϑέωναι ἔξω, νομαὶ ὲ 
ἔν» ἐοπειίζατὶ ἘΘΠΒΠΙΡΗΣ: Ν 1} πάνείνας 
ο καταπα ζοϑτι τ αλον αὐϑρωπτων. ὑμῴς ἡ εδίμω 
πες τὴν πσ δ. ποι μοιεῖξ ον ἈΒΙοσπάϊ (τ 


ἐςε Φ φὼς τῷ κόσιαϑ. οὐ ᾿ διώα 1 πόλις κρυξηναι 


ἜΡΙΑ Βιρπτεπὶ μοΐτα. ΝΝεσὰς δι τζοπάμπιἰαςεγπᾶπι, ὅς 


5... Ι ! ὶ 
οὐδεκιἀι!οῖσι λυ}. χ) 


ΤΌΉΒΩΙ ἐν ἰωῦ δ σϑΙ 9. [τᾷ ἘΠῊΝ τηύε: 

πε 
ὥ,ϑέα σιν αὐΐζον ὑπὸ 1: μοδ[ον., δλλ Ἐπὶ τω λυ- ᾿ 
ἰχδηθ, τ ὑπ|8 Ομ 1θι:5 Τ ἘΞΌγοι ις {νι]πσεας 


Ὁ " αὐἰίμαι 
[6 γγίαν 9. ὁ λαμ πᾶσι "οἷς οὐ ΤῊ οἰκία. οὐῶ 


ἴσαι ἰυς ΘΒ «οτᾶπι ἜΝ 


ἐλαμμψαῶ Φ φῶς ὑμίον ἐμ ποθ ϑεδεν ἢ τ ἀϑθρω- Ἐλάώμαπῳ 


μα, εὟ νιάεαπε γειίΐτα ἢ μη, Ἔβεῖα, ὃς ΓΝ ἔ θοπα 


ἽἼτ0}} δητῶς ἰδωσιν ὑόν ζω καλαε βργοι: Ὡ δοξα- 


ἄιξητ ἘεΊτΟΣΝ τε βτυπι 40: ἴῃ οΑ]]5 5. ν ὅεΗ. ΝῸ- 


᾿ Με ραταῖς 


ἐδ 7: ΗΠ, νοὶ Ἔα οίνενε ΓΕΕΣ ΠῚ ἘΠῚ Ἀ [οἰμδτὸ 


γομμεἰσηντ δ 7] ἦλθον καΐζα λίύσαι τὸ ΤῸΝ γόμον ἢ 


ἘΡΟΡΘΟΙΆΡ. πΟη ,“νεπὶ Ἰ αἰ ίνενε, ἰεὰά ον 1-ταπίκας 
καροφήταξ᾽ Οὐκ ἦλθον κου ὀλύσουγϑρλα τλη-- 
᾿πιρίετα. Ἀπιύη πΡΡΕ σε ΥΟΌΙ5., θῶ Δβ θυ ηβιτ 


ι βώστι. ἀμΐων γὸ λέγω ὐὐν τι δ ἑως ΟΝ ᾿Ονα θη 


πάτον ΡΟΣ {Έῖη: Ἰδε γνπῆ, ὅτ γπι5 τὰν ποῃ 
' Ἀν. ἃ 


ς οὐ φφαγος καὶ ἡ γ7 ἰῶτα δὶ γἡ μία κεραία, οὐ μιὴ 


σἰρόλθη 

ΝΣ 


τ τὰ 


τε 
εἶα: 
ΠΙΠΠ: 
Ἴλι 


πα 


568 


κὰ 
δι υἱ, 
ἢ σι 
ἔθιτι 


τ - 


“1: 


Ε Τὴν 


“ΕΣ εἰ 


ΜῈ 


δ οἱ 


81Ε} 


δι 


1: 


1: 


τὶ 


[ε- 
π- 
ΠΕ 


[6- 


ὦ» 
Γ ς 


δ τ- 
Ὁ- 
Ὦ - 


ἐ.. 


Ἵ 
"Ά 


[Δ 


ἱ κα 


τ αν 
τὰ 
᾿ἰ {-αὶ 


ΥῈ 
ἽΓ 


Ἐν ἢν 
Κ᾿΄ῃ 


Νο- 
[ἃ Γδ 


τὰ ὑ τὶ 


ΟἸ. οὖ 


] 
ὡς ρυαιειῖοῖς ἃ τεῖον ἀσπεῦ δπιπιᾶ παῆτ. 
πΡ ὅθ᾽ ὐπὸ τῷ νόμου: ἕως οἷν "“πανΐῳ πϑηται. 
ἡ τυιασας ὕεια Ἐ νιπηδαίοναπν {{ξυγημ 
Ἐὰἀὲ πιᾶπ- (τι το 
ἘΣ ΊΓΕΣ ὃς ἐαν ὀξιυ "λύση͵ ἰαν “ἧι ενζολων “ουδγ Ὁ 
Ἔχλυὼ ἷ πεἰπί πνότηπν , δὲ ΠΌΕΙΤΗΙΣ δος . ΠΟΛΉθοΣ ἜΙΒΙ: 
Πα χίφων: ῶ δηδουξη ὅπτω ὥν αὐ, ϑρώποις ᾿ ἐλα- 
ΗΝ τοίλληυς ϊπ τοβπὸ Ἐπ] τ 1π|. 
χίσος ΧἈῊ Θήσεται ο τη " βασιλεία. τ φρφᾳνῶν. 
συ] Δ ΕΙΠῚ ἔενετ δε ἀοςπετὶϊ, ὕει ΠΡ ΕΠα: γοοϑς, 
ς σ᾽ α᾽ ποιήσῃ Ὥ ϑιδοίξη, ( ( μέγας ΚΑ πη σης 
νυ ΤΟ τοσπο ἱ ἜΠΗ δπρ Σεαν ἢ 
σεται ον τῇ βασιλείᾳ “ἢ ὄφοιναν. λέγω ὮΝ 
᾿ ΠΟ: πῇ Ὑσθτ, " φιδὰ ΠΣ τῷ ἀριπάλαςτιε ἱ {ἰτὰ νοΐετα 
εἰ 
ὑμῶν 07] ἐαν [ἢ ᾿ χθεοδευση ἡ ᾿δικοιοσιοη ὑμδν 
5 αυδπὶ ΡΙὰβ ἔ ΒΟΣΙΒΑΙΒΗΣ ἃς Ἐπ τα, ΠΩ 
πλῴον “μ᾽ γραμματέων ἢ φαθισοιων 5 οὐ μὴ 
1πτγαθῖε 5 τὶ ΤοΕημπ, σα ΟΥΕ ΠΊ. 
εἰσι ϑητε εἰς πω βασιλείαν Τμ οὐρφινανν. 
Α. ἀ έϊαπα κι ἈΠΘΙΒῚδ 4:5 οἰ Ἀφ ορρθε ἀρμ εἰ ἌΒΠΗΝΙ, ΝοΩ Θρυῖι 
ἠκούσουτε δ τί ἐῤρέιϑη ζοις ρχαὴ [οις, αὶ Φογδυ- " 
711 ἄες. «ι αὐτὸ ΠΊ ἜΡΩΣ ΠΣ ΠΜΕΝΙ ἔπι ᾿ἀϊοῖο. 
σά... ὃς ἢ Ομ " Φονδυση; ἐγοχος ἔφ αἱ! τῇ Ἴ κὸισή. 
ἢ 4.1 [τἃ- ἔθος ϑυ το ΩΝ ψοδ, 1} ομληἶσς . ἢ ἐγαίζθηι 
ΤῊΝ ἐγώ δὲ λέγω ὑμῖν, οτί τσαῖ ὁ ὀργιζόμϑμος τῳ " 
Τ εις Ἐγατεῖ ὅπ ΑΒΉΜΕΤΗΝ, ἀδικ ἀμεν ἘΡΣ ΓΥ ἰνάἀϊοῖο. 4" δ ' 
ἀδελφῳ αὐ πῷ εἰκῆ. ἐ γοχος ἐξα ΤῊ ἡ κρίσᾷ,ὃ ος σ) 
ὅγευς. ἀϊκεῖῖς ἔταιτὶ ἴιο ον ΟΣ πο νον " οὐπιοκίνι ᾿ ετῖς 
ἐ εὐ ὲ αὐ εἴπη ὃ δῷ αἰδελφῷ αὐτο βαϑ.) ἔνοχος ἐς “᾽ 
Ψ βεοπεῖο, Ἐερηξεβία. ΜΠ βαιεαιν ΘΣΕΣΕ Ἑατηᾷ, νὰ ξξις Ἐπ γῃ 
τξι15 
πλθυ ΤΣ σιωεϑρίω. ὃς οἷν ἀν εἰπτη “(δρέ, ἔνοχος ἔς" αἱ εἰς 
ἘΝ ἐβλῖ: 5. τεῦ ἼΤΩ πλι- 
: Ὁ δὼ- 
γέενναν ϑ πυρϑς. ἐαν ὀΐω κσδος φέρης 
δῆς ταὰπὶ δὰ αἰτᾶτε, 8ὲ 1δι τεεογάαι ἔιξεῖβ 461 
᾿ οϑν σου Ὧχι Ὁ ϑυσιαις- ηρλονοκακᾷ μνηοϑοης τί 
ΝΣ ἔτατει τις δῆίατι ΣΉΝ αὐἀιοτίαπι ἴδ, Ἀεἰΐπαις Ἰθὶ 
0 αἰϑύιφρος σου! ἐγχῴ τὶ Ἀατοὶ σου. ᾿ ἀφες ὀχ 524 
ΣΡ ΒΗ τ} Δ ἃρῖς αἰτατϊέ,, ἃς λα 
Ἢ Β 
δώρϑν σου ἐμιτσδϑεϑεν 8 δ ρτς με αι ὑπαν εν. 
Ρηδϑβ τεςοποί!ατε Γαι ἴᾳψο, ὅς τᾶιπὸ 
᾿ΩΘΦΥ ϑιλλάγηϑιτω ἀδελφῷ σου γκαὶ ι Ὅτε 
ὃ οἴϊετες ΤΕΒΙΕΗΒ [ν μου: ἔπ]: Επἤο Τὐεμε ἐπεῖθις. 
᾿Εν ἔων ἀσδϑεφερε “ἣ δῶρον δηυ. ἰαϑὶ δὐγοαίν ὦ ὃ"; 
“αὐπετίατῖο ταῦ εἰτὸ ὶ ἀρϑι ες ἰπ να. οὰπι 
αἰνὰ δικῳ σου ἴα χυ. ἕως τὸ Εἰ οὐ ΤῊ ἢ ὁδιῳ "μέ 
εο: πὸ ἔοιτὲ τε πος Ὁ ἀπετϑμυς "|ς 
εἰντῶ μήποτε σε πρα δῷ ὁ ἀγζιδικος τω κοι ἢν 
ΓΟΔΙΟΟΙΓ ΠῚ δὲ ἰαάεχ τς τταῦδι ΗΝ ἃς ἴα "ες 
ΨΗΡΗΝ γ. δ 6 ριτῆς σε το ραδιῳ τω ύπηρε 6ΤῊ) ᾧ εἰς Φυ- 
δποάε πηι εὐμἰπεξανὶε. Απιρα ᾿μὸ 01, ΔΌΝ : 
Ι ] 
δακίωυ βληηση. ἐμέν λέγω σθὶ ου ΜῊ 35 
εχεᾶς ἰἱπάὲξ, ἄοπεε ᾿ τελάαϑ ἐσαιπηπυπι ΄πἃ- 
' ἐζίθης κεῖθεν. δῶς ὧν ιποδιως τὸν ξσκα υἵον» κῦ- 
ἔ ἀϊξαπὶ ἀζάπεσις, Αὐάϊῖς Π615 ἐλρχς ἀρεῖς ἐᾶν, τ πϑ τὴν 
3 Ἄ 
ϑιραντίω». ἠχούσο!ε ὁ 0Τ] ἐρβ ἐϑ᾽ ζοὶς ἀρχα! [0|6. 37 
ἡ ν166- ΝῸΠπ πιοσο μά θεν 15. Ἐβο πθτεῖς οου ἂν 4 ἰᾷ Οπιπιδ ΔΈΝ 
εἰς ΣΡ Ξ 
Ἢ μοιγευσάς. ἐγὼ ἢ λέγω ὑμὶνοοτι πᾶςο βλε- Ξ 
ΓΥΕΗΣ ἴλαϊίοτεπι αὐ ᾿ΕΘΒΟΒΡ ΠΟΔΉΠΑΡΣ ἕαπὶ. ἰᾶπὶι 


“πὼν γευυεἰρζοι ἡσθ3ς Ὁ Ἐχιθυμῆσοι αὐτῆς » ἤδη 


Ἢ Ουοά ἢ ΗΝ ΕἿΣ ὉδῸι ἱπ ρῶς δι. πϑραναΝ, 
1: ὐ υ τ τῇ ἡ καρδία, αὐπῷ. εἰ δὲ 93 
ΠΑ τπ|5 ἀεχιενῦ. [καπάλιται ΤᾺ ΡΒ 


ἀφ τολμὸς σϑ ο ᾿ δυίζιος σκενδευλίζᾳ σῈ 7 ἔξελε 


ἐμ εἀδο κπ8 ΕΠ τ ἘΠΊΠΙ, εἰδὲ Ἷε 


αὐντὸν. καὶ βείλειϑστο σῦ. συμφερ δ σοι ἵνα, 
ἵ αὐυὰπι νηὶ πιεπιδτοτ τὐῦτΠὶ Τφ' ἸΝΝ Ἀν ρ τὸ ΤΉΝ 
ἀν εἰ ἂν 
' πτθλητοιι ἐν Τὴν μδὰ αἷν σθὺ 5 καὶ μὴ ὅλον Φ στυ - 
"απ τΑίας ΡῚ5 : εὐπ! ει αῖων ἴῃ παπαν δι π᾿ ἀοχτετα το 
τ ενλὴν μὰ σου ᾿βληθη εἰς γξενγαγ- ᾧ εἰ [ἢ πη ϑυξια (9 ἴϑυ Ὁ 


ἸΌΞΙΕ5 [ταπάαϊῖχαι. τς, αὐϊοιλάςε ΕΥΕΝ ϑε : Νὰ 


Ρ σκαγδωλίζ σε. Ἐκ 9.) οἰ’ δὲ Ἴ ᾿βώλο 
ὅθε, τε: δηἰ πὶ Σοὶ ΝΜ: τ ρα 


Ἰεχρεάϊε 


Γ' 
Ι ἀρ, 


Ῥετεαι 


ἐεαρεάϊε ὁ Ἔ ξολ γῚ ἘΠΡΕΡΕ 


Ὥἰπὸ σῷ. σι μφέρά᾽ γ5 σϑ! ἵγα φιπθληται ὧν Τμ 


[οεπηάὰι ΜΜαιαιη. 

35. οὖ τῷ ὀρανῷ γε ὅτι β δογος 22: πὰ ἜΝΙ 


ΟΑΡ. 


τιεπιθτοτα τότ, Ἐπ ΑΝ ΠΟ Ἶἢ ΠῚ 


ν: 3 


ΤΊΣ θόν, τσ πὶ Κεονῆη σειν ᾿ὴ ᾿ αι πὰ 


ε 
ὡν σῦν. ΟΝ μὴ λον τὰ σώμα ΤῸ} βληθη εἰς ΓῊ: 
στ. ΠΠ.Π|. ρνονω με ΝΆ εἰ ὅμὴς Φηῦ ᾿εβαϊεδηκε | αἰξομεγὶ ι πὶ 
Ι εἰ πη τ 
γέενναν. ερβε Δ δῈ ὁΤῚ ὅςαν Ὡπολυση τυ τὐσαδης 
ἘΕΘΕΥΙΝ ἴμαπι, ἀπε ξεν Ἐπ διε Ε80 ἜΝ κα 1 πὶ 
δε Ἰ τερυι]. 
32 ᾿γοζι οὐζαι αὐπύ. ζὼ αὐτῇ ἡ Ἔστοςαι ΟἹΟΥ. ἔγω δὲ δὲ 
Ἐς γΟΌΪς ἜΝ ἃ Ἐφμισιανε αὐζοὶ Ν᾿ ἣε ὑχοσςπι {παπι|͵, Ἐ σπιηῖ ἃ 


τ ν εἴ ε ἈΞ Ἂ “Ἧ] ᾿ ὧν αἀϊπι δῖ 
λέγω ὑμμίν)οτί ος αν στολ ὑση Ὥ γεκυαρζὰ αὐ 1) 


ἘΚΟΘΡΙΑ ἘΡΥ ΚΕ ΣΟΤΟΙΕΒΗΡΉΙΕΕ βχοῖς ξὰἂπὶ πιαοιαπ:" 5 τὐμἃ 


πιδεκίος θη ϑ0 πορῚ νείας.. ποις αὐ τίου μοιγα οἷν 


εἰ σιὶ Ἢ ρὐ οίνίαηι ἀἀδα!τετατ, 
εἰ , Ἰ 
χὰ ξεν ϑαπολίυμϑ τϑνδυ γο μη σῊ ᾿ μἰουχαται: 


16 ΓΙ 


ἀμ κότιτ, ὠΠῊ ΠΕ 


φυϑὶ τι ἘΝ Γ ἤργοημριείμειτῃν οἴει Νοπ Π ἀϊέξ πὶ 
Ι ΕἾ ! ἢ ἢ ἢ ΕἹ Ἄ 
παλιν χϑ υσοιὶ: ξυ 0 Τί ἐρρε,ϑη τοις Ἔρος αἰοὶς ΕΣ 
Ἀλτίυ τηδι τ, 


τοῦ δὴν ΤΊ ΟΠ πὸ 
ἐχτορκησάσ᾽ Ἔπο δωσάς ἢ τῶ κυρ ῳ ζῶν ὀρχοίς 
[ιιᾷ. 


ἘΠῸ παμεηνα 9 ἡέιδι ΠΗ ΜΠ ΓΊΤι" οπναϊαῦ, ἐδ νος 
ω ΠῚ ἢ 


ἔγω ,δῈ λέγω υμεινγμη ὀμμοσοαι ὁλώφημητθ 
ΩΣ τῆτοηῖς εἰ Τ)εῖ Νεῆνς Ἐ Ρόγ ΕΣ 


μεύτε απ}, 
: 


ΔΉ 17} ἣὸ 
33 


ΨἍ1| 6 πὶ "Ν ᾿ ΠΕ 1ἅ 


τ 


τὔτι Ε 


δα. ΠΕΓΑ͂, ΠΝ [ςαθε} 1 πὶ εἰϊ Ρεάυπι εἶς: ὑρογταιιᾶ, 
“ἢ ΠῚ ὦ ῥ “ον ρΡ, 
ον τῇ “1. Ὁ] “ἐπ πποό 8. ὅς] τ» ποδὼν ἀὐτῳ 
ἜΕΥΝΣ Ἐπ ΠΡΘΉ ΝΣ {0 ΤΊ οἴμιτας ἘΠΕ Ἰ πὶ Ἐρεῖ Ηἰε- 
ΤΟ Υπιᾶ 
μήτε εἰςἱεροσολυμα . δὶ πολις ὅς 1 μεγάλου 
τοδῖβ: ᾿ξης 5:4 ΚΡ. ἐπ ἸπιΆπελει Ἔρετ ἂρεξ 
Ι ] τ π| 
᾽δ βασιλεως. μεῆτΈ ον πὴ ἢ κεφόλη σου ὀμδσ δ᾽ 


ὕμαδι ΟΑΡΠΠ απὸ αἰδοῖ, ΠΕ 


δτί ου διιούαυ στε, μίαν τρίχα λᾶνκζωυ ὴ “Δ γαῖ» ΟΡ Ἶ μέλα 

βλτεις, 51: Ξθγραν, δ πθο 
ποιησοι. ἔκτω δὲ ὁ Ἅθγϑ6 ὑμῦμ γα. γεν ουγου. 
«πρή ἀπὶξ "αὐηπίαπ δέει, πιᾶϊο εἴτ. 


τὸ δῈ ταΐπ κοσον ζου ων. ἐκ τῷ πονιρνύ᾽ ὅσ γ. 


ἐπτο τὰν αυΐα Ἐρηνιμηεί σεν, εἴξ, Οεαλιπὶ ρΡΙΟ ἐποδβ ς 
ἘΞ 2 3.32.1 1 


ἠχούσοι 2 στ ἐῤρέιϑη 9 ΕΤΤῚ νὰ δ" Ἴ ἀκούω 


συϊο ὃς ἀεπιέπι Ριὺ ΤἸΔΩΣ 


φθα μού, ὀδογζῳ, ἀντ, ὀδογζος. 


ἐἶος ἐπὶ ἜΘΗ ἡ ιΠ| 


τεΐετ. ἘΡΡΗΝ: πεσπη. πι ποι: ἘΠ οἷ, 
Ι αἵ “} 


37 
"μι α Βῃ ΠΑ 
ἀλεῖμ5 ὐξ, 

ἀξ, 

Ὁ 

Εμο ἘΡΤΟΣ ἸὴΝ 


ἐγώ δὲ λέγω 


3 


ὮὯ 


ΣΡ, ποθ " οἰηίίετε πιᾶΐϊο: [μὰ τ φρο {- 4ἡ "τοεπίξεγᾷ 
ς ἐ ἢ 415 

ὑμμαν 9 ΛΑῊ αἰγλις-ἰμθ αι ὦ πονηρῷ ΡΥ οςὴς σὲ βα.- 

κῆδος 1π ἰβειτεταπι τυ 8] καλήϊμα, ΣΝ “π ρικῦᾳ 


πισᾷ δ ὀχετίω ϑυξιαν σου σια γα". φρε αψον ὐτωΐ 


Ἂ ΤῈμ 
ἀξερν ἐπεἶι ΕΗ ῊῚ ἀμ ΓΙ; ἃς ιν ΤᾺ ΠῚ; 


δ δ λον σοι κοι ϑλεύαι. ΟΣ 


ψπ1Ὁ τε 
Εὶ δὲ ἀπ τῷ 


1π {011 
Τ χιτώγα 'σῳλαίῳν, αφες εὐπτα Ὁ 'Φ ἡματι Ὅγ). 


ςοπιεηξ. 
"Ὲ μῶν ιἰς δησαητίδιισιῖς Τ μὐχ ΕΔΤΗ͂ ἯΙ ἯΩ ΒΕ 


ἜΣ ἈΠΡΗ͂Ν ΓΤ 


40 


ὲ ζω ϑηγω. 
τππλθατι [Εὐπὶ πὸ ἀγπῖτις 
τ, 


ἔπη} ρας, 


ἔμ, 


Μ1 1] π᾿ 


χὴ ὁςΊς σε ἀγζωρδύσει͵ ἐύλιον δυγύπανγε κυεῖν 
11 "απ0. ἘΡΗΜΙ Ὁ" 
3 πο ; 
(Ὁ δὺο. ῷ αἰ γριώτί σἕ) δϑου ὲ ζν θῇ ογΐῳ, 
τ “ἌααΙ- 


τς σου ᾿δλυείσοιοἵ, ᾿ μη Ἔτοφ δοιΦΥ, ἤφ ἡ χοὶ) 


ΡΓΟΧΙΠῚ νι πὶ, ὃς 


ΔΙ 
Ἐυ Ροτῖς 
ἢ τὸ, ἱὰ Εἰ 
ὥς γοϊδηιὶ 


ΠΤ Δ 1} 


πιυτιᾶτο, ἘΠῚ ἀὐθτγατς, 


43 
3 ἀϊαπὶ 


{15 0 Ἔρτοηι με α ΚΗ εἰν, Τὶ ἰδὲς 


ΕἼΓΓΕ χ3τὶ 
σοι! οτι ἐρρε: 95,9 αἰγαπησεις ἢ" πλησίον σου; 
Ἐποδυτπὶ ἀϊτσ γοῦ!ϑ, 


ὡδὶ ο παρε Ἰπίπηεσυ τα [{π ΠΊ. 
ἀρ πε τα, τ 
Ἐμίαυσεις ἴον ἐχϑόοι σου ξγῶ δῈ λέγ υμμν) Βστῦ 


4 


ὌΒΗΣ Σπΐ ππϊς Ὁ 8 γι βεπεαιεῖτε πιή-- 
Ἰἄτς πρὸς Ἰντ 
ἀγαπατε (ἂν ιν "ἐχθροὺς ὑμῶν; ὀυλονγει ΤῈ (ὄν ἴα" 
Ἰξενῶ ἜΘΕΙ 0 πὸ ξχοῖτὰ ἡ οὐ ηει ἜΝ αὐ 


ὡς ἐκ ἢ, οὐδτμῆς 
ζαρωνϑροις ὑμὰξγ Κοιλῶς πρΙ4ΤΈ Ἴ9ις μισουσίν 


[γοτίσ]ι δ: 


γ09. τ οτᾶτϊε ἜΟτ Ι]:» ἜΠ πενμε ἘΠ δον 
ὑμμαφο ἵσξ:σ ϑυγεοϑε υ τὸ ᾿μ ᾿ἐπηρεαζεγτων [πογηΐαπ- 
ἘῸΝ Φ’ ἰηξεδιαμιίμα “ ΨψΩ8Β. ἜΣ τ 1 ἘΠ] τἰδι5 


45 ὑμαξ» "ὰ διωχονῶν ὑμᾶς. 
γἴΕτὶ αυΐ ἱπ 


ὁπῶς δυιϑει 0} ν 


ἐοτομ της ἱΩι δ ᾿μᾷς {εξ Ταὶ 


παϑος ." μἷυ τῷ ὧψ τοῖς ἐραγοῖς,οτί ζγ 5. ἩΛΙῸν αὐ ω 


ὃ βασι, ὃ ΕΠ πρεδη 


Ὁ βρέχ 7 ἔπι 


ἐ αἱ δον “" 


Ῥδετῖς 


Γ18 08 "οεἰτῖ [2᾿ 


ΡΚΩΣ ας : 
» Ὁ τῶν 


ανατ' 4 Ὠχπονηροις ὃ εἰ γα ΝΕ 


αἰ 5 ἂς χτπιι θυ, Ἂν ἐπῖπη 


46 δικἀ!οὺς ῷ οἰδιχοιξ. ἐὰν "ὃ εἰγαγτησιντε τοῖς 


ει}: ΖΡ τνσϑος αυᾶπὶ 1) {5:10}: Πι - βαβεεὶ ἢ ΡΆΒΕ ὃς 


ἀγαπωντας ὑμιος. γα: μιοϑον ξ ἘΠῸ } ὃ} ι ῶ 


νὴ εν Λιατουετιθς 


ὦ ἔα! οἰασωση ον 


ΝΟ 


Ε αἰ ρὶ ες 
δ05 ἡιι1 415 
πρσατῖ 

4 παδεῦΐα 
Εἰ 


Π 11.1.} 


ρΡαθιϊοληὶ : εἰμι ἐβοῖμπηι!} 


47 Ὧ τήωγαι Ὁ ἀὐῷ ᾿ποιοίσι: 

ΕΒ ΠΝ 


Τ ἰγαττος 


τὸ ᾿Ξ ἘΠ πε ας 
Ἐκ δ)ελ- 


ΤῊΝ 
φους 
δος 

ἂς 


ἤν Οα οἰ ἰς 


Β πεῖ ἢ!]- 
ε11 νου τᾶ 
ἔλεε βοῶ" 
τὰ ιὐπ|!- 
δῦ. νἱ 
ΤΥ ρα τ τη 
αἷν ΕΞ: ἢ- 

1Ἰοσαῖη 

ἐ πάρε» 

τἰ5 

κεῖ 


Ἐ ΠΟΙ͂ τιι- 
Ῥὰ ποία 


4 οηοιϊ- 
δπεύπιι 


Ἐξ ταςδρῇ- 
ἘΝ} 1} 


Ἐγιγωώσχὼ 


ἢαδίκςρη- 
ἅπτο: 


ἕαυ! νι άες 
ἅμ ἀϑίςοη- 
ἄϊτο, 
Ἐοταῖί 5, πῦ 
ΕΙ͵Γ5 


5 αὐἱ 


Μ νιάελτατ 
88. 


Ἐξ γαυδρῆς- 
ἀμπὶ 


ἔ Οἴδιι 118, 


πιο: οἵα 


Ῥιη Δ [{}- 
εἶτ: 


Ξ ποί!τς., 
πῖι τ Πι.. 
Ιοχαΐ, 

Φ ριιτπε 


ΉΤΟ... 
εἴξο ΔΠ|- 
ΧΧΠΔΤῚ εἰ 5: 
ες 


[ ᾿ ᾿ 
Ἢ εἰζακ ἕο 


μιαὶ 
Ἰ εἰ μὲ ορ᾽ 
ἤτ γοθις, 
ἈΠ ται ΠῚ 
Ρύγατιδ 


ἤνο5 οἵ- 
δὲεῖ:: 


4 ἐβ 


ξ μυβ Ργα- 
[ἔπεσον πῇ 
ψερὰπ τεξα 
 ἐξῃ- 
 ῷ ΟΝ [ἴπὲ 
πα πῆ .}. 


ΤῊΝ 

ξ σΑΡ. 


ἡ εἰαυίο ο. ἱπ 


ΥΙ. 


ἮΩ τε τ γετος ταπμιβι, σας " ΕἸ ἔατις : ΠΟ 


ἐς Φίλοις ὑμδμν᾽ μόνον, Ὧι κΐξζοσον ποιεῖτε; οὐ- 


ΓΤ ΤῊ δὰ ἔλοϊαπτ 9 Ἐποῖε εἰσὸ 


τ "δὼ τῆαϊναι οὗ: οὕτω ποιοίδσιν; 


Χο Ροτίεξι, πομ ῷ ἀρ 
[Ἢ 


ὑμέις ἷς πέλῴοι, ὡσιεῖ ὁ 0 παὶ ἤρ ὑμδμ Ἂ οον ζοις 5 σροι- 
ἰὼ, ἐλλῥννο. εἴ. 


ΤΣ πέλειος 21. 


νι δῪ ὙἼΜΕ1 ιπ ξὰ. 


Ὅν. γι. ς΄. 


ἜΤΕΕΗΒΙΕΕ Ἡ πηι σα νῆας ΠΝ ββρενε 


Ἱ 
Ῥοφέγετε τίωυ ξημωσεωζευ υὑμδν μὴ ποιεὶν 
Μεδανὶ 
; 


εἰα στο 68Ὲ} τι} αὐ ,ϑιρώπτων, πσϑος Φ ἐϑεα ϑηγαὶ 


ἥ πη ον μὴ ὑμου Φ λρονον ΟΝ Ὺ ΒαληΝ ἀριυὰ ῬᾺ- 


ὠζὶ [σ΄ Εἰ δὲ μήγεγιαῖοϑον ούκε γεῖε τρίδο (ἃ “ᾧ πο- 


γτεῖι ΤΕΘΙΒΒΙ 4 1π ἰδ σις ᾿; οὐλὴν εἴβο ἔιοῖς 


τοὶ ὑμῶν ὧν πο ον τοῖς ϑρᾳγοις. στὰ δὲ οἴευ ποιῆς " 


Γς ΠΑΝΡΙΤΝ ππιδ ; τὸ; 


ΓΤ, ες Βῦπῃ Ἢ - “π᾿ 


ΕἸςοπιοί γ πᾶπι, ἘδΕ 


5 Γ; 
ἐλρημοστευΐευ . μη σα λπίσης ἐρεσασό9εϑεν σϑὺ. 


ὌΡῸΣ ΠΑ βου μεν ξαοῖαπς. ἴῃ ἴγπαρο- 


ὡσιεῖ ) ὑπῦχο δυΤοΙ ' ποιοίΐσιν εἶν τοὺς σιευουγω-- 


ΕΠ Ἔ Ἷπ ὙΠ πω Ἔ ΚΠ ΠΠΗΡΝΡ ΔΌ 
γαῖς κ) ῶ» τοῖς βυ μία. ὅπως δόξα οϑῶσιν αἰ σαῦῦ Τ 
᾿ιοπηιηἶθ115, ἅππεΠ ἀΐϊεο νοβῖβ, ᾿ὶ ἐχείρένην πιοῖ- 

ε Ϊ 2 ὮΝ ἐμ 1. ἢ 1 
αὐ,ϑιρωτπτων. ὠμκίαν λέγω ὑμινγ απτεχοῖσι Τ' με- 
ἐεάδιι ἔπᾶπι. Τεδιτῦπὶ ἔλείσπια Οἰεἐς πιο πᾶπι, πὲ- 

ἱ ξ ' Ι τω 3 Ϊ 
οϑον αὐ. σοί δὲ ποιοιοῦτος ἡεημμοσεουζευ; ΜῊ 3 
ἴσαι πιῇ τα ΕΣ 4018 ἔλοϊατ 
Ἔ ἷ κι» 
“γῶ Τ᾽ ὦ ἢ ὐθάξεθϑε συ τὶ ποιᾷ ἡ δὲ αὶ σου" 
τ τ τι εἰεοεπιοίγπα [1π ᾿ [Ὡετεῖο: 
τ 
ὑπως ἢ σῳ ἢ ἱ Πεημοσιούη τω χρυγήῳ" καὶ γ,) 0 4 
πε. αν τα5 ἤττειο, γὐαῖ τεῦ- 
ε ξ 
πατὴρ σου βλέπων Ο-ῳΨ τω χρυ δ] αὐτὸς Ὥστο-- 
τὴν 1 ἐπ απ [εἤο. Ετ αὰππὶ "κώργε!, 

[μ ἢ εἰ ! 
δωσᾳ σι ον ῷ Φαγέρω- χἡ οτὸν 4 ἢ ͵ 
ς ἀγροοῦιε, Ἐ ἐᾳ ἀπιλπῖ 1π 
Οεκ ἐσὴ ὡσταΐ» οἱ αἰ ποτοκράται. ὅΤί Φιλουσιν οὖν 

ἱγπαρορίβ, ὃς 1π ἀησα 5 ρἰα- 

εὔεν Ρω ᾧ 3 τυ ΤᾺ : 

Τος στυυογώνγοιῖς γ ἱς ον τοῖς γώνιωις τὴν “ ΄λω- 
ΓδΆΤιΙ ΠῚ ἐλ Πρ, ΘΠΣΤΕν νι Ἔρρατοδηρ 


τφῶν ἑξῶτες γασδοσδογέοϑτι! » ὁπτως αὐ φαναῦσι 


ΠΟΆΛΗΙΡΟ ἔπεα δε ἸΟΘΕ ΝΜ Τρ τρρς 


τοῖς αὐθρωποις. αἰμζω λέγω ὑμῖν» δ] ἀπεχοίσι Τ' 


ΕΥΞΕΘΈ ΠῚ [ιᾶ π|. Τὰ ἐπα αὐ 


ἀκα 11: 


ΤἾ ἜΗΝ ἐη 


Ἠδπ ἕτὴ ἤει 


Ι τρῶν 1πττὰ 


μιοϑὸν αὐ. συ δὲ ὅτὸμ πσδοόϑυχη Σ εἰς )ς ἐπὶ 


ἘΝ ΛΝ τ. πὶ, ἃς Τ εἰσιν εῆϊ ὍΠΙΝΝ ΗΝΠΙ, κἀν 
εἰς ὦ Σ (αι μιφον σῳ, (Ὁ χλιεἰσοι Ἴζωω 90 ύραν σϑγασ36-- 
Τά κρϑλλυν τα 1110 ΧΝ ἢ ΠῈῈ [ἐξεεὶ δ: ἐ ΤΑΤΕΙς 


ὄυξα! ὦ πατϑι σῳ ᾧ "ὧν τῳ κρυπ" αὶ ὁπατηρ 


ΤΙ115 Ἐ ερηββίείεην '" ἜΣ οι Γεπάει δι ἐπ 


σῳ ὁβιλέπων ον ᾧ κρυπ]ῷ Ξἰποδωσά σοὶ ον τω 


ΑΡΡΑΤΗΕΣ ὥταπῖρε ΚΕ σΙ Ξν: ΤΠ. ἰοαια- 
φανερῳ. πϑϑοθυχουϑροι δὲ ΜῊ ' βατῶλογ- ; : 
πῆμ, ἴσας εὐ μηῖοῖ: Ἐ αγῥηταηιηγ σπῖπὶ αυδά ἴῃ 


σπᾷ". ὡσιτᾷν οἱ ἐϑγικοῖ" δοχοίΐσι "5 δ - Τῇ 


ΤᾺ συ] 5 ἢιὸ ἐχδυπίσπτητ, "Νε ἐπίμν 
! Γ᾿ ᾿.- ] ΓΖ ἵππω 
πολυλογία, αὐτῇ εἰσωκου ἀγησον “1. μὴ ὅξευ ς 
Αβινεεμ εὐ ξ πϑμδ ἐπ ἐπὶ ἘΠῸ εὐξθος ΤΩΝ 
ὁμοίῳ, Θη ΤῈ οἰμοῖς᾽ οἶδῈ Ὑ. ὃ ποτΎρ ὑμῶν ὧν 
σὸν ΛΟ ΑΓΕ ᾿ ἕῳ ἘΜΗ͂Σ Ἔν 


χρείαν ἔγετε" πσθ9 τῷ ὑμας αἰτῆσαι αὐτον. 


᾿Ξ εἰ ἴθο Ὑπδεία ὍΣ ἢ ἐγ}: ποῖεε 
ἰη 
οὐ τίς διεν τοοοϑύχεοϑε μά" πάτερ ἡκίϑργ ῷ 
: 41η Πα] 5, Ἰπαξειπύειη ποπιὸπ ται πὶ. 
ὉἜ τιον ν δὰ 3 Ι 
ὃ ον ηο!ς πο Θελϑεσα αἰγία ὁ Τὼ οὐαὶ ὥς 
Αὐι ἐρνος ΓυπΠι} ΠῚ Τ[1}}}1Π. ἘΠῚ ΝΟ πτᾶς 


ἐλϑεῷ ἡ ; βασιλεία, σε υνϑήτω Ὁ Ο Θς λημκο, ἴο 


ἙΑΠεα ποϊξτι ἐπί 


ΝΣ ιν 
λα; ἀρηο) ἡφν Τ 


Ἐπ ἀππὶτῖδ ποίη ῖς 


πᾶ, ἀεατὶ 'π καρ, ὰ 11 τ ΙΓ, 


σῳγως οἷν ϑρωνῷ ΧῚ ὁ γα “δ γ᾽ 


5 'ρετ[δ απιίαιξ. ᾿ ἩΌΘῚΣ ΠΘΜΙΣΣ 


χὸ Ὠχπούσιον δὸς καὶ ἡμν σγῥμεφϑν. 


ς, Ἰοία ΟΠμΠΠῚ Ἑσδησ. 


ἐσεοὺς σι 48 ῇ ὀφάφλέταις ἤζίῳν. 


᾿ τὰ ἐαν γα αἰφητε ζοις αὐ, ἃρώποις ζᾳ αϑκηῆώ. βέτίατεν, κὸν 


᾿ 16 σει ται κυ δαπβωμαιτακ ὑάίῶν. 


Ν Ι ᾿ 
20 σθε σι ἡ ἐμ κλεπίοισι 


Ν 4} ς γὰ 
ἃ οὐσημίν τ} 


σαν. 


9 


ἀσδίτα ποτα, ἄξει ἃ πῦρ ἀπ 1Ππ|}5 


ᾳ ὀφάλυμαΐζο. ἡ ἡμῶν. ὡς δ ἡμάς ἀφίεμϑυ τοῖς 


ἀεριιοῖῦβας ἘΌΝ ΚΙ, ᾿ς Ἐπ τα ΠΝ ΐω Ἐϊμάυολ8 


χὴ μὴ εἰσεγυγκης ἡμας εἰς 


τεπτετιοπεπις [τα πεῖ πο8 πιαῖΐο. ! 

χαφρῳσμωον, λα ῥύσοι ἡ ἜΡΖΞΕΣ ᾿πῷ πονηροῦ. : 
Ἔ ΕἾ ποπῖαπν ναι εἰ ΓέσπΗπε, εἰ" Ρϑιεηιΐα, Ο' εἰ.- νρτρυ 
" ἩΓ ζ ςς ΑΙ Αὐτδ Ἱ 7 ᾿ . 

ΟΤΙ Ι σοῦ ὅθ: Ἧ [δωσιλείαυγι Ἦ ΠΡ : δὺ- ἔξον., } 

τία μεμα, δἴπση. εἰαωῇ μι ΦΝῸΝ ᾿ 

Ἢ ἐπ εἱὸ ἐέχεμ, | Ἶ 

Ὥ! εἰς κῷῳ αἰαΐγος ,ὠμζω. ἡπ απμὰ ἔπ | 
αι ἐχέμι- 


ΠῚ ἘΠιηῖ ΠΠΘΈΣΙΙ [1Ξ ἀόωςς 


Ρίατὶ ὑω: γἕαω 


ἃ ΟΡ. {195 
πιὸ [ὩΡῈΡ 


μαΐᾳ αὐτὴν, ἀἰφήσ ᾳ " ὑμῶν ὃ πατήρ ὑζίῶν δοὺ- Μαρβάνην 


ἤθη. τῶ. εχ. 


[ἢ δΌτΩ ΠῚ; ἀρραῖλτι ἫΝ δεν ὅλες νέες οα- 


ΡῈ Τ. Ν ττ ϑες δόη ἀἸπι ϑητς πο πτδης 1 ῥοτάγησι ΒΡ: 
"5 ῥοίγιος. ἔαν δέμη ἀφῆτε τοῖς αὐ, ϑρώποις ζρ, "δυμῖα ει 
ἰαρίιε Ἰρίοτηνε, πὸ ἘΑΙΕΣ νδϑετ αἰ πηὶ ἢ Ἰπξενεαηι υεὲ 


ἑε- 
ἡνδο.. ε΄ ζυ. αὐ, οὐδε ὸ πατήρ ὑῶν ἀφη- τ μα 


τεῖ “0 ἴῃ τ ἐσ αι ᾿ἰνόῆτ ἰείπα- ὕγκεὶ ἐπί τον 


Ἂ ' δὲ ἐ γης- θύη- βφάνεγπα αἱἱα 


αἰτεῖν ἄπεεν 


ποθεν: Ὁ τ π ππἴ 3 τ ὐϑπαενε: ἀΞ--πὰπ- ΞΕ τπὰὸον πα τ τοσπααδ, -ἰἶὑς Ὁ - 


ἐβο ΠΡῸΣ ΤΠΎΒτΟΙΝ ες Ἐξ οὐδενὶ ἐπεὶ. δεῖ ἐαη! δι 
ἡ ἐξενε μαε 
ἘΝ ᾿γίνεοϑε ὡσιτξ» οἱ ὑποκράται Ἴ σκυςΣ ὠρ ΠἸῦ « τϑεεδα }νὺ- 
οἰ ξωταᾶπε ἘΠ ΠᾺ Γλοὶ ἘΠ ἴμαν, ΠΣ ἂρ- Ματε, ἰπα ἐ- 
πῇ μὴν ' 
εἐἰφανίζοισι γὸ τα “δὲ κσθόσωπα. πὐϑι . ᾿ ΦἘῸ φα- γείρδάενε [.- Ρ 
ῬΑτελπι πθασῖθας ἰοϊμπαπτε:. ΕΥ̓ΤΎΝ β πὸ γα- μεμα εἰ ἐκ 
ΓΕ γμᾶδᾳ 


γῶσι ἴοις αὐ, ϑρώποις γης΄ἔυογτες. αἰμζωυ λέγω υ-- εἰνονν αἰέν, 


5, :Ω5 Ξ: ΤΔΙΝΝς ἘΠῚ [118 Π|. δ λυτε τες Νεε υσιὲ 
τ μῶν ὅτι ἰπεχοισι τ μιίαϑον «αὐτὴν. σὺ δὲ γη- ἠρ Ἡροε 
ἐπα νπΠΕς ΓὺΠ ΠῚ καραςξ, Ἰλν, ᾿ρδόυνιαος 
φδίων. δηφψαι σου τίω χεφαλζω, ὲ Φ πσϑϑ- απ ουρήη ὡ 
Ξιστα τυᾶπι ἱαπᾶ: ΤῊ πε ΚΡΣΤΕΝΣ ἈΘΕΒΡΙΙΣ εἰδω μία πιξ- , 
ε} Ϊ τ 
Ι 1 σωπὸν Ὁ} γίεψα!" σπῶς μὴ Φαγης ἢοῖς αὐοϑρω- ΕΑΝ 
δΒιι5 ἰεϊαπαῃς, {εὰ Ῥαιτὶ ἐν ον 4πὶ ἰπ 1 ἀεϊ!ῆς 


εἰῖγα. 
ποῖς γης-ἔυων . ἀλλα τω πατοίσῳ το [ὧν πω Π δεῖ μες 
Ἴ {πετεῖος ἐν ἐτόλο {15 ζατὰ γεϊξτα 
ποτ 
χρυ) αὶ γῇ) ἢ παττρ σου ὁ » βλέπων ον τω χρυ- Ὁ Βεὴ 
ἴα, τεάάει τὶδὶ ἐπ εἴ ται [106 ἘΝ: ἐπεν- ἔς. Ἐκ 
Δ 2 νν: . ἢν ιν ΓΕΙΠΙΪΠΑΠΕΙ 
19 πω . Ὄσοδὼσς σῃι ὦ» (ὼ Φανέρῳ. μὴ ᾿ ϑηίαυ- ἐτεςερετᾶς 
γΟΒΙ5 τιείλυτος π΄ ἸΕΣΙΕ; νὈΪ ατιισὸ Ἐ ἀυππι 
: εὐ Ι {ειπ8ᾶβ. 


] τ νἦ 
ολζετε ὑμὴν ϑησαισροὲς ἔχι Τῆς γη6. που σῆς ΕΝ- νἱάς- 


δε τἰμθὰ ἐχτετμείμαι, δ: “ὶ ἔμιτας φῶς 1.5 
Ἴ ὍΠΡΗ Τ ἀδίςοη.- 


Ὄ βραΐσις ἰξανίξ . χὴ ΕΣ κλιέγῆαι δ[9ρ υσ-- ἀἴκο: 


εἴπη, ὃ ἘΠ ΤΑ ΠΓΕΓΙ. ΤΙΟΓΔΏΓΙΖΑΙ ἤπια; ΠΡ ᾳ Υἱάει ἴῃ 
- ὦ ἃὐίςδάϊτο, 


ϑυσωωριζετε δῈ ὑμῖν ἐ ΝΌΠΪΟ..» 


ἐμ είαυχὶ- 
ψ 1 δ 158 ας: ας ιὸ 1|- 


᾿ 
ϑησουροις Ὁ» ϑρανως ὁποὺ ὅτε σηφγουτΈ βρω- Ξ ἀκπιοῖῖ- 


ἐεθυυῳ “ἐκ {εετεν 


ΤΙΣ 


τπείλατος 1π ἐκλῤο 


ΠΕ Ὁ Ὴ ΠΕ ΘΊΜΙ Με, ΡῈ ἡμ ἴατεΞ. ἤθῆῇ αἰΈόοάϊμπι, πες ᾿ ᾿οἰξοαίαε, 
Ἂ 5 τΞ ὶ 
σις ἀφανίξε, κυ ὅπου κλιέγῆαι οὐ δ ϑρυοσούσιν, “δὲ πῶς 


ῬΙΓΑΠΤΙΙ. δ σΠ}} εἰξ τ πείδυ τι 5 ὌΝ Ἑταμς, 


᾿᾿ κλεπτύρισιν. σπὸυ γὰρ ὅσην οἱ 0 ᾿ϑησοκώρος ὑ- 


ἐς 1: ἫΝ ες ΓΈ Ὀεβνο, Τασεῖπα κεῖ 


ἘΓΠΕῚ 
22 ἀκῶν. κει. ἐςιαινὶ χ' ἢ ἱκουρδία, ἡμῶν. ῦ λύχνος ἔ τὰπ|8. 
ξοιροῦς Ὲ εἰ οτμ} 5 Κ. 4 ἰελυυχ ΤῈ Ε εξ τὴς 
ΠῚ 


Τὸ τ σωμιοιζος ὄςηγο ᾿ὀφθαλμος' ἐαν ὀζζυ ο ᾿ὀφθάν- 


Ἰος [ΠῈ5 ἈπΊΡΙεΣ ρα τῷ τ γονεῖς οτρας, τὰὰσπὶ ἰαοἰ δα! 


μὸς σηυ αἰστλοις ᾽ ἢν ὅλον Ω σώμμοι ᾿υ ᾧΦωτάνον 


ὧν 5] πορπΡ Οὐ 8 τὰς {Ππιίων ἘΠΡΕΙΕ, ἐθ: 1 ποαιιᾶτη 
:3 ἐξα. ἐαν δῈ ο᾽ ὀφθαλμὸς σου πονηρθς ἡ 5 Ἢ 
τς [απ σΟτρα5 τὰ] πὶ τοποδτοίηπι εὐ, ἢ εἴρο ἰμπιοη 


Ι ν τ Ι 3. Ἅ νἿ Ὁ 
λον Ὁ σώμα στὺυ σχϑτῳνον ἐφ΄. Εἰ δὰω Ὁ φως 


ἀντ οὡς ἢ φυσι ἐμεῖο, "τεπεῦγα ΠΠΚΗΙΕ 89 ΕΠ ἐν: Π 
ἱρίε 
24. Φ ἐν σῦ!η σχθηδς 2]. πὴ σχοΐος ποίον; ἢ οὔδεῖς ἘΣΔΕΙ 
ΡΌΜΕΣ ὅπονηΣ ἀοπηηῖς [εταϊζέ : 50 ει ὙΠ αΠΥ ὁ- ο οὐἶϊο μὲ 
δειίτ, 
δωύαται ϑυσι κυρίοις δουλδυφν" Ἀγὸ ὧν ἕ ἔνα, (μι " 
ἄετε, ὃ ἰτέα αἀἰἰπρεῖ: διγνγπυ πὶ ἐἐλζ τ μα ἜΤ Πῖπε- 
Ι - σ᾽ Ὁ 3. ΑΑΨΕ ἢ 4..Ἐππ τ: ἵε, 
σησει οἰ ἴον ἘΤΈΘΟΩΥ αὐγαιστησει" Ἡένος αὐὸὃς ξ ΤΡ) 
ὃς ἈΠΕΤΟΝΝ Ι ἡεξῥιεῖεν. πὴ ΕΘΙΘ ΤΙ ΗΝ ἢ ςοπτεπι. 


εξ. 


Ὁ τῷ ἑτέρου κα ζῳιο9 γήσει. οὐ διὰ εὡς ὃς θεῷ 


ἴστι τὸ ὥς πιλπιπιοπξ. ΤΡΡΜΕΕ ἰμυὲ δέδ ΟΡ ΙΕ, ΤΙάεο , 
Ϊ Ἀ "" Ἢ 
β 2: δου λευᾷν ὦ τα μμ γα. δῴε τον λέγω μιν. ἐπ 
τς ΠΉΝΤΉΜΗΝΙ ΜΉΝ τοβτας 614 ἘΡΗΒΆΒΕΙδ, (δ' σι πο ἢ 
ν᾿ ἐς 


μη μεσιμνατε ΤῊ 1 ψυχῆ ὑμῶν. ᾧ Φα) ὠρο. χη 
τί πίῃ: 


ἢ 


δ γι 
(ΟῚ 


 αΐ 
τος 


Ετρ 
ΠῚ 
(τὰ 


ἘΠῚ 
[οἱ]; 
τἰτ᾿ 


ἐὺ 


1.1 
δ 1 
ταῦ 


5 τὶ 


π 
10 
τι 


ἣν 


τσ... .«ὖὺὕὺ0.. 


ἀπ 048 


Δ 
ῳ ἄμε 
, ὕᾶμε 
Νἰ πο 
ΔΊΈΧΙΗ, ἃ 
πῇ πῃ 
Μὲ πεμ;- 
ψμ: Γξι 
ΓΗ ἐν 
γ} [519 
Εν 
ράμεην 
τὸ. ἔχο 
μγν μδὗ 
ἐμ ἐπι τῃ 
ΓΕ] 
αι αὶ Ὶ 
ρτοῦς- ' 
φηρα ᾿ 
ἐ ἐπ πα 
ΤΩ Ϊδ 
"δ σεετ.. 
ΓΤ 
᾿ μκε 
ἃ βΤῦ- 
 Ζπ ἔ- 
ΠΡ 
ἱερὲ [- 
«ἢ ἐκ 
᾿μᾶσᾳ 
αἰκίς, 
ἰετα 
πιαΐδ, 
περείξ τε 
Ἡμ με 
ΠΥ ΤΑΝ 
ἰπεέγ.- 
"ἐμ 
ἮΝ 58 


πῃ: πετ- πε τισταο κα 


ΑΓ. 
ἰϊα 
Ὡς 

1 μὲς 
νεῖτᾶ 
11. 


ες Ἐκ 
ἱπᾶπε 
ρεῖῖς 
ἢ Ππ|ιω 
85, 

νι 68. 
τὐπ- 
ει ἴπ 
το, 
116... 
αὶ. 
Π011- 


ὙΠ Ν 
10}1- 


ΕΞ ἘΞ 


ΤᾺ 


ΤᾺ. 


ι 8. 


118 πῇ 


11 Ὲ 
0 ΙμΑ-: 


᾿ 
ιπΠ- 


[δη- 


᾿ γυμι 


ΕΑ, τὶ 


ὅν ΠΡΑΝ: ΠΕΩ͂Ι16 ΕΟΕΟΘῊ νεῖτο, σ614" ἐπάπια ΠΏ} Π|. 


Ἢ ἐγεύο- Ἔ πίητε ᾿μηδεῶ, σωμαϊευρδυ, ἤθε εὐδυσκεθε" 


“μαι Ἀσῆπς ἈΠΙΙΠΑ Ρίαδ, εἰ {ἐμὰ ἔξ ΓΟΥΡΙΙ5 
Ἰαὰκι ο γί ἡ ψυχή πλεῖον 551 Ὁ ( φής, Ο τσῶ στωμλοι πῷ 
" ρ᾽ὰ5 αι Ὁ ει ὃ ἰπῆριειτε ἐπ γοΐδα 1 
πἰπιδιἃ} . 
ΟΡΗΝ εὐδυματος: ἐμέλεψατε εἰς 78 ᾿ πετάνα, τὰ 
4 1ἐγμΠ|, ἐπὶ, ΠΟΔΌΣ ΠΝ Ὁ ἐπ Νδλν ποι πῆς [111 ΠΠ|Ὁ Ὁ ΠΡΗΒΣ 
εἠρφινού, δ᾽ δ τί οὐ «πεϊοοεσιν, δὲ ϑεριζ οἱσιν; συτὲ 
ἘΟΝΕΎΞΕΧΗΣ ἵπ ἀποοον ἃς ΟΝ γνεῆεν ἐ- 
σιουαἰγϑέσιν εἰς ὭΙΟ. ϑηχας ᾿ ὧο πατυρ υ Ὁ ῳ- 
4 οἷυτίβ ο- ὍΝ ΡΟ 111. ΠΟῸΠΕ νος τλρὶ: ὁ ἐχεεὶ!!-." 
ἢϊ9 
φάος τρέφᾳ τά, ἐχ ὑμήν μᾶλλον {6 φέρο- 
, γείίταπι ε΄ ΠΠ157 60}: οἰῶ ΟΝ δΔΗΧΙΑΙΗΙ ΕΥτΕν 
φοξὶιδη5 
τε αι; ἴς δὲ ἐν ὑπ μεραμνὼν διωυα) 
δάϊςοτε ΠΟΊΩΙ ἔθος ςυδίταπι ΤΡ ηι 
ἐν 
ἤσοσ!- Ὲ καρ 9αϑεῖναι ἜΝ ἡλικίαν αὐ πήχεων. ἔνα: 
μι Τὶ Ἔ κεντὰ να ιπτωνε ἡπιἃ ΣΘΊΕΣ: 2 Οὐ ῥεεμα 


ἐξ ἀξ ν' {ἰ- 

τπαδιῖς α πᾷ χη τα Ν"ὝἉ εὐδυμαΐζος Ὕ μεειμνώτε; καΐζα μα- 
ΙΟΠἸςῖτὶ τ΄ 1114 ἀδστὶ αυσηιοίο Ἐ αν ύπεμγ ΠΟῺ 1 {4τ|- 
115} σοη- 


, ! 
Ππάστιετα ὅς τε τὰ κρίνα, πῷ ἀπο πῶς αὐξανᾳ ᾿ οὐ κ΄" 


Ἰοτοίοαπι: βάμμα, πεσε ἜΠῸ Ὁϊεὺ ἀμτε νοδις. Πἰ πι πες 58- 
δΙαδοιδηῖ Ι ἐξ ο΄ ὦ ἃ ἊΠ ἊΝ 
πιὰ: σοϑὲ γηθᾳ. λέγῶ δὲ ὑμειν. οτί σα τίξ ὁ σὺ- 
“ ερορεῖ- Ἰοπίοα 1ῃ ΘΒ: ΕἸΟΤΙΝ ᾿ , ποι όξι εἰξ Ἔθος 
1115 
 κύλύας λομῶν ον πάσῃ πὴ ἢ δόξῃ αὐτῷ ᾿αὐἰξεεξόλετο ὦ ὡς 
᾿ ἐἀρολα μεβ ον ΩΤ τ ΑΝ ἤθη ἔσοπο πᾷ ἃριϊ ἐπ ποαϊε 
ἕω εἰ ἘΞῚ ΓΝ ἃ : , 
Τ εχ Π]5, ἐν τούτων. Εἰ δῈ Τ' χορίον τῷ αἰ γρού σημέρον 
ερῖπν ΦΥΜΠΡΗΣ δῖ (ἂν 1π “εἰ πα Π ΚΝ πεεέξμ μη. ὉΠ Νὰ 
ξαπο 
φ οἷ, ογζαι, ἡ ἀὐρὶον εἰς κλιίξανον βώμουϑυον, 0 λαὸς 
ἘἘΣ ΩΣ ἐν εν. ᾿» μιν ἃ ἐοτ ἐκ᾿ ΧΡΈΗ τ ἐμὲ 
γε, εἰ 
ἡμπᾶπιο σῶς ἢ αἰμφιεννεσιν ν πολλω μιόλλον ὑμαξ . ὁλι- 
τ}: για Πάει} ἘΝῚ Ἐν Ἐπ οδηει ἀϊσεπιοε: Οἷα 


Ὑἀμφιέν- ὅῚ Ι 
οϑπίσοι; μμεὴ δῖίυ μιεραμιγήσντε, λέγοντες γι 


“ πιοήΐϊος πιηπιΐι τὰ ἢ Ππι15, δῖ ς γέ ὝΡΘΝΙ ὦ τὰν ὙΝ εἰ γε ἀπιἐἰετμεν ἢ 

ἘΠ Ι! 3 Ἴ Γ 
2 Μος Φαγώμϑμ. ἡ Ὁι πιωμϑυ,» ὧι αὐδεξα,λωμεϑα: 
εἶτὶ ες ἐμὸς φὰδ μᾶς ἀνα ἱπαιῖγυπι. ΤΝονῖε ἐπἰπὶ 
Ξ- Η ᾿ 
᾿βϑαοορεν, παγζῳ γὉ ζιῦζα τὰ ἔϑνη ἐχιζητεῖ" οἶδε Ἂ 
Ζ εὶς ΞΡΥΡΕ νέες ἜΠΗ Έ ἊΝ ΒΡ: ἤει: ᾿" ὮΝ 
δ ΘΠΚ ΜΙ δ οἱ παιτύρ ὑκϑαοὶ ἀἰραιγιος ὅτι χεηζετε πὐτῶν ας 


Ἵπ6|6115. ΓΝ 


Ἔ δι Ι ΦΩ͂ 
ο παγῶν. ζυτετε ἢ τοόφοτον τὺ βασιλείαν 


ἀΕΓ 1 ἢ ΠΝ ΓΕ ῬΈΥπΙΒΗΙ ΤΈΒΠι πὶ 


τι ἢτι18 ΠΊ τον ἰὸς Ι ἐκνῤν ουύρι ἐς εἶα, ὅς Ἢτς ΠΌΒΙΑ 
Ψ σεδν ἡ Υ̓ " δικαιοσιιύζωυ ἀνωὶ ὃ ζα ὑτα Φωΐα 

“Δ 11 016Π- ἑὰς νοδῖ5, ἕἯΝε Μὴν τρὐρ, 

τις "“ 

Ἑ Νοῖις σοϑαειϑησεται ὑμῦ. μὴ δέζυ μεραμινήσντε εἰς 

ΕΥΡῸ [ΟἹ 1- Ἐαε: »"{" εἰ ἐραϑὶε ἐμειιρῆαι, {π|- 

οἰτὶ ἐπ πὶ ἡ, : 1ε Ε 

ἐταβειπυτα: Ῥαυσμον' ἡ ἐγὸ αὐσκον μεραμνήσά ζῳ ἑαυ δ" ΦΡ- 

ΕἸ Ἐ}Π|15 την ᾿ ΒΡΆ Ι: " μα. 

δηἷπὶ 165 ἐγ, 

ἴοι" ἐ- ΕΝ τῇ ἢ " Οἱ, ἡ χκία, δίῳ 

εἶτ Πθιρῇ: τ ἤρδνέτα 

Ζμξῆεῖς 


σα: ΡῈ δ. 
Ὁ Νοῖϊτε 


5. ον Ν᾿: ἐκέξοε: τε ἫΝ ἐπα εεπιΐα. ἴῃ αι 
1 τταῖς, 5 πο ΩΝ 
ΚΟ ΕΡῚΞ Μ Η κρίνετε . ἵνα μή κρλϑητε. τ ᾧ 


τ ὙΠ ΤῚ ἰάτοῖο ΠΟ ΘΡΉΘΠΗΣ, Ἰααιςαθι!διϊαῖ: ἐξ ἴῃ 48 πιεῃς 


»ὸ κοιμμκαΐι κρίνετε, κρι ϑυσεεϑε᾽ χὴ Ὧν ῷ μέ- 


ἴχατα πιςῃ Πιοτίς, ἐδ ννν ὙΌΡ,Α, Οὐ ἅ8πι 
Ι Ι 
ἐὐθεῆμσς τ μέτζεῖτε, αὐτίμιεέτοη,ϑήσεται ὑμῖν. {Ὧι δὲ 
γος ἘΠΗΈΝΦΡΙ ξείτυ ςἃ Π ΤῊ 'π Ὀζα]ο ἔτα- 
ἣν ἃς ὑο- 
βλέπεις Ὁ καρφος Ὧο ς᾽ -» ῷ ὀφῦπιλμωῳ « αἀδελ- 
ὐθλελῥης τῖξ ταί, ἘΝ ΤΉ Ἥ ΓμΩ ὦ κἰὰ ἐραὐνει ΠΟ πΗ}- 
ι ζιϊτῷ μ Ἶ» Γω Ῥω ἢ ξυ Ι 
τι ποῖ Φου συ) τίευ ἢ ὧν ὦ σὼ οφϑαλμω δῦχον οὐ κουτ 
Ἐ αι ες πιααμεΐ τ ' ΠΡΟΣΉΟ ΘΟ ΚΙ ἔιαττὶ πο: 51 ᾺΘ 
τόμοξεις ᾿ ἡ πτῶς ἐρεῖς ὧῷ αἰδελφῷ σῃ. ἄφες 
1 18 ΠῚ ἀπ ύελαι ἂς στο τὰ, δὲ 
ἢ ὠκξάλω τὸ τὸχαρῷ ὃς Ὡσο τῷ ὀφθκιλμοῦ σϑυ. Ὁ 
εξ Γι νο - ἽΝ ἘΠῚ Π σοὶ ἔπ ἢ ἮγΥ ρος - 
". {ἰπν γν κι 
δον ἡ δύχος οἷν ᾧ οφϑαλμῳίου; αἰχεοκρ,- 
ὙΠ. ΡτΙπλῖι πὶ Η ἄθεπὶ ἀς ὅΓ1|- 
τς: ἂς. ἔκβαλε ποθϑηον τζωυ δῦχον ἐκ, πῷ ὀφϑεοιλ- 
γιά 819 10 τυ, ἃ τυπὸ Εἰπιμεύενῖ! εἰΐςοτα ΠΣ 
μοί οῷ σο. ᾿ τῦτς ΤᾺ] [ἰθλένμφς κλεῖν τὸ "ὃ καρ- 
σὐπι (δ οὐδοῦ. Τιρευῖς ἴα. 


ᾧος ὧν ὀφθαλμοί ᾧ ἀδελφό σου, 


[τ 0} 


ῷ 


ι" 


-- 


ἷμ 


ἰωϑ-α 


--τ 


[ςοππἀὐπι Μαι κατ. ἘΠῚ ὝΠΙ: 7 
Γὴν ἀεεὼ ἀμηθν ὡς δα ε, δδηι5 ἀῤτυμν Νοϊτδρ 
μὴ δῶτε Ὁ ἀὐγίον τοῖς κυσὶ. μηδὲ βαλητέ μπὲ 
τι τ δυδεν γοβ τὰς ἅπιτε ΡΟτῦΟϑ, 
τοῖς μευ ργαφάτας ὑμδιυ οὶ ἐμ 5 εν ΤῊ χοίρων, 
με ἰοτιὸ . ΓΟΠΘΙΕπΙ ὃ εῶ5ν ἴἡ 


᾿ Ῥεάιθη Ια», 
ἱ 


μιήποὶς καΐᾳ πα͵ήσωσιν ἀὐζες ῶν τοις ποσὶν αὐυΐ', 


δὲ Τουπυοῦ! ἀιτιπιρᾶμε γος. Ῥεῖ, ἄς ἀ1- Τ ιᾶμοϑ 


ΓΝ Ϊ ἘΠ» --:- ἃ. ἂν ᾿ 
. Ὁ σραφεντες ρηξωσινυμιοι5. ἀἡτειτε, ἡ δὸ- 


υἷτοι νοῦ: σηδη!δ) δὲ ἸΒΜΕΛΊΕΣΙΝ Ρυαιϊε, ἃ 
ἱ 


Ι ς νὰ ᾿ ἐπι )- }! 
ϑησετωι υμιν" ζντειτε. ( ᾿δίρνυσετε: χρϑετε καὶ 


ΡΕΣΙ ΣΤΟΥ͂ νΟδ1 4, ΟπΊη19 ἔπη ᾿ βειέπι δοοὶ- "αἱ Ρετὶτν 

3 Ι Ἐ νν Ἂ ἘΞ. ἶ ᾿ 
ΟΥ̓ ΘΕΈ ΤΩ ἘΔ. πὸ γὸ “ αἱ λμξα- 
Ρίτ: ἢ ἘΎΜΑΤΗΜΙ, ΤΆΜΩΙεν τ βπμν ΠπΠι|Ὶ ἀπειιόταϊν Ἐ αυἱ αι» 

αἰ 

γ4᾽ κ Ἃ) Ὁ ζυτίν, δύρισκᾳ, ὁ: ῷ κρδονδι αὐοιγήσε"). “ 

Σν 5 εἴ χ νοῦὶβ πὸ ππο͵ παε αι ἢ δειες 

ΩΝ ᾿Ξ 
ς 66 Ἵν ἐξύωλυ αὐ,ϑιρωπὸς ὃν ἐαν αἰ τή- ᾿ 
τΐ τ τς {πὰς Ἔδει ἘΝ πρπηαιν δοίη ᾷ πεν εἰἢ δ Ῥούσι εξ 
ξ εὶ 

σὺ μος εἰντ ΑΡΊΩΝ μὴ λίθον ἐχιδωσ΄ αἰτωώ; 


Αὐτῷ ἢ ἘΕΞΈΟΣ ὑὸν ὯΙ πιπηδιὶ | ἐοεβόπτεια Ἀαμες 


πὶ δ 
ἡ εανἰ αἰτήσν Σ μ᾿ ὄφιν Ἐλιδωσά 
ει ἢ ἅι! Ε5ὺ ψγὼὺβ ὃ για ἐπ νμεη ποίξ! 5 Παδηπὶ ἂν 
Ἶ ᾿ τὸ κα τπς οἷν Ἐ3 118 πγα; 
αὐπτί; ξ- δέιυ ὑμίεις πονηροὶ ογτΈς . οἱδδυτ β 
ἀατὰ ὕσπᾶ Εδτὸ ἰρννε Υ ἔξ 5, λας ιο 
δομαΐᾳ ἃ οὑγαῖνα ; διδόναι τοῖς πτέκψοις υμὴν" πῦσῳ 
τρᾶξι5 ἘΕῸΣ νε οΥ ἀν ἴῃ οαἸϊτ τ; ἜΡΗΙΣ "εἰ ! 


μᾶλλον ο πατὴρ υμδυ οἱ εἰν “οἷς ϑρφνοις. δώσει 


θοπα ἘΕΙΕΜΗΝΝΣ ἐπι Οὐὴ πι8 εἰδοηυῖ- 


ἀἄγαϑα τοῖς αἰτοῦσιν αὐτὸν; πανζᾳ δῖχυ ὁ - 


᾿εὐπίαυς ΠΡΗῚ " ᾿κοίΆ δ ὑὐμλ ποδΉπεΝ, 
σαι οὐ ϑεέλητε ἵνα, ποιαῖσιν ὑμῶν ὯὯ αὐ ϑρωποι; 
ἐτι ἃς γος: ἔλεῖτε {ΠΠἰς. ΠΝ ἐπὶπι εἰ ἾΒΕΕ 
δῷ φὺ ὑμεῖς ποιεῖτε δυΐζ!ς. ὅτως »» ὅσην ο 
Τεχ ὃς Ρτγορίιει Σ. Ἰη γαῖ μεῖς ὯΠ511" 
Ϊ ἄονς δι ἘΝ 
γομος χἡ οἱ τα φυται. εἰσίΐηοετε ϑζε τῆς 4ε- 
β4πὶ ΒΟΥ Δ ΠῚ; 4: 18. ͵ατᾶ ΣΈ δ ἔτον τον 
νὴφ πύλης. δ τί χυλφῳτεια, ἡ πυλὴ Ν δρυγωθος ἡ 
ἘΝ ἐξ, υτῶς Τα] τὼς ΠΣ ξ παῖ ἢ" εἴ χυᾶ 


) ἀπεῖτς 
δὺς ἡ εἰπείχϑυσαι εἰς γί ἀπωλέαν ᾿ κ πολλοὶ 


ἰππῦ Ἐπρει ἀπ! ὈΡΕΙ͂ ΟΠ. ον βπβαδὰ ροτα ἕ 501:πη- 
Ε :..2 Ι “τ τνν Ὶ Ι {τᾶπε 
δ σιν Οἱ εἰπε μην δὲ ἘΠ ᾿ σεν ἢ πώλῃ 
ἃς ἃ γι ἔξα Ἐ ἄμε δὰ Ἐ ἀτέζα 
͵ Ἐεῆ συ 
Ἀδι καὶ ἡ τεθλιμιυϑμὴ ἡ “ ὙΨΕΙ εἰσσαλϑυσα εἰς τζω ΒΡΟΙΤ' 
ν τᾶ πὶ, τς ἐὐφὸν ΕἸΠΕ 41 δνημαβιδνέεις ΠῚ. σλιβο- 


ξω δα χη ὀλίηϑι εἰσιν οἱ ᾿ δὐρ σχονέζος αὐ πεῖνο; ΒΕ 


ἱπιιοη 
ἈΜΈΜσπΕ ψετὸ ΕἾ Α1Π 5 ριορπεεῖς, ! 


“ποοσέχετε ᾿ ἘῸΝ φλσλοουυωμωρς κβιαεῃῇ 


δὰ Ἵ ἌἜΈΜΗΙΝ τ νο5 ἸπΠ ἤιε ΗΝ 


αἵτινες ἔρχονται Ν ὑμᾶς ο οὐδυμασι ἘΚ 


κΉ ας ἴητι ἐἰΕΟΒ ΕΙΘΕΙ͂Ν ΔΗΣ ἴων ΣΕ Ρ8 (δ βη 
» 
δὰ τῶν : ἔσωθεν δὲ εἰσι λύχοι ἀρπανγέδ. ΤΟ 


ἐγαέιθα5 ΌΤΙ ΠῚ ἐπε βοο ἐμ τ ἘΆΠΜΩΝΙ Ἐ τορπος 


[τ 
Τμ καυρττων αὐτὴν Ὀχιγγωσεοῦς αὐ “Ὡς. βὐῦτι ϑαυ 


εοἰσαιπτ "ὰ [Ῥ]π15 ἔνμαα, ὅτ (ὧδὁ τιῖ- ᾿ἀε 


ἰ . 5 ἴω τς 1] ἔ γιὰ 
συλλεγθέσιν Ὄστο αχανθῶων ςαὰ Φφυλζευη Ἔστο ΤΟ .- 


11:9 ἢεπεὶ ϑΐε οΠηπῖ5 ΕΙΡΟΕ ἌΡΡΗΝ Τιι- 


! γν 
ξολων στ, 8.3 ὕτω πᾶν δένδρον αἰγαϑονρκαρ- 
ἔς Βοῶποςξ ἔλειτ. ᾿ σῇ καρ α αιθο ἔπὰ- 4 τη] δὴ 
] Ι ἀνα [π|. : 
ποῖς Κοιδλοῖς ποίει τὸ , δὲ σοι 9 ὃ᾿ δεν διρονγκαρ- 
ἔϊε: πιᾶ! 8 ἔλεϊε. Νοη ὑρξι το καῖθος δἄμις πῇ 
Ϊ ] 


Ων Δ ἢ Ι 
ποῖς πονηθφῖς σοιει. οὐ διιυσσται δὲν διρον 
ὕοπᾶα, ἔα ἔξ 5 γὰΪο5 ἔλεεγε, πεῆμε, ἐν 


εἰγαϑοὸν κούρποιῖς πρύνηροις ποιξιν Α ΟΣ δέγ- : 
δοΓ Ι Ἐρλι Γαϑμι Ρμέετοι ἴἕαςετς. Οαιπίς ΟΜηθος 
Ἱ ] ἥω - 

δον στεθον καρποῖς καθες ΠΉΙΕΙν. παν ἔλυε 
" αι ποῦ 

Ι 4] Τοῖς 
δένδερον μὴ “τοιοιου καρπὸν κοῖλον αχκοι]οται, Τ θοπυπι, 
ἐχειδειατ 
ΣΤΥ {7710} 


ἀρογὰ Ἔν ΤΡ ΧειὉ- 1θἴταν 


θῇ ῶ- 
5ὴ ὈΠΧΒΗ ἸΩΣ Ξ 555 


Βῖθ0 - ΝΝ ππ. ἴτιξζυιη Τ τώρῦ, ΤΝΡΉΜΗΝΙ Ξ 


ὃ: ἴῃ [7 115}: Ἐ ΠΙΜΕΓΗΓ, ἩΡΗ͂Ν, ΓΝ ἔγαεξ!- 


χὴ εἰς πῦρ β ἀἌΛΈΤ αι. 


θὲς ΌΤΙ τὰ νὰ ὐ 5, [ει 


πῶν αὐτῶ! ὕχι)νώστεϑε διε ἀ ι οὐ στας ἡ λον ἥ αὐ ἀν 1} 


ἕξη! ΤΆΪΗΙΪ, Ἰλόρηίας; ᾿σανιηο, ἔβέθε νι ΙΗ 


γῶν μοι. χοριθ κύξλε . εἰσελδι σεται εἰς τίῳ 


τ - καὶ 
ἮΝ (ΟΑΡ. Υἱἷ.Ὄ 


Τφαὶ Γλεῖς γΓαϊοῦ : {ε ΠΤ: 


Τ μένε 
᾿ ε νι 3 ἐν: ἈΝ κε 
[δασιλείαν τν θρᾳνων δνΑ οἷ ποιαῖν Ὁ ξλημια, 
"ει ρα ΠΟ ὑῬαιτῖς πιοὶ 4π ἴῃ εοα]ϊτ΄. Μυϊῖ ἀϊΐτεωι 


πα} Ὁ ΕΓ τω ΥἾ 3 ἣν Ἷ ἀπὲ 
τῷ παΐϑος μῶυ πὸ ὦ ὅραγοις. “ποῦλοι! ἐρφέσι ὦ 
τὴ ἐστ ΠΘτοδιει ἘΘΘΕΕ μ ἔυυ; 


ΓΕ ΤΙΤΠΊ 


τερῖι. 

Τα] ΟΥΠ, πὶ ἱπ {118 ἐἴο: 

Σ τη ἥν )ς 
μοὶ Ὡν Ονείνη τῇ ἡμέρα. κύρμε: κύρμε, 9 τω σὼῳ 


Ῥτορϊοιαυΐμνας, τ τυ ποιπὶπε 


ὀνομκοΐι «ὐξοεφυτόυσαι δι ν καὶ χ) τω σῷ ὀνομμοίίι 


δ γἱτυτο ἀππιοηΐα εἰερισακο, ἧς τσ ποπιίης εμέ οι 


δαιμόνια ὀΐζεξαι (οί), κ Χ) ὭΣ ὀνομμοΐι ϑυευά- 


ΓΦ’ πιρίτας δι των ἘΣ ἴδ: ἐοππιεροῦ 


3 ἰ ε Ϊ ᾿ 
μάς πολλας ΡΝ χ. τῦτε ὁμολογήσω 


Τὶ ΟΠιῖπα 


, μἃ 1115. "Θεὰ Ἀδρ αύθπι ΠΟΙ νΟΒ: ξαὐῤ{εει 1- 
Ὑ αἰτόφαιτε ΠΕΣ "Ἢ ἝΝ ᾿ ᾿ : 2" ἜΤ)" Εἰ-- 
Ἐς γυσχῶ Ὅ γ 07] οὐ ποτεῦ ΞΟ υμας ΔΡῈ 
Ἄ 4ιΐ ορῶ- [1 πιὲ ἰσλμος ἜΡΜΟ ὙΠΙσΉΣ, 
ΤΑΙΌΗΙ τς ἐπ ᾿ἐμοί πλυτες (ὦ ἐργαζουϑμοι τυ α0-- 
ἐ 8] τε πὶ. Οπιπΐς 5ΣἘΙΒῸ Πππευ αν ΒΑΘΘΣΙ τποΔ Ὑε τς 
Ϊ 
μίαν. “ας δίιυ ὅς)ς αἰχουᾳ μου ὥῳ Δογϑὲς 24 
Ἐ ἀΠῖπι118-ὀ πος, ἃς ἔαλοῖ: εᾶ, Ξ δηλ μα θο ἡδηνι, νῖτγο τως 


ἘΠ ΠῚ ! Α 
ἃς ρϊοπεῖ, Ουτοις, ἢ ποιεῖ ἀὐζες, ὁ ὁμοιώσω σω αὐτοὶ αὐδρὶ Φρ9- 
Ἢ οἰκου! ο- ΘΟΉΤεν Ἧ5] ΚΟ ΠΤΑΒΝ ἀοπηῖς ἴϑ πὶ ΠΡΕΙ : 
ἣ 
μεω γίμω, δες Ἐ ὠχοδὺ μησε τω οἰχίεν ἀὐαν ὭΣ: 
ῬειτΑΠῚ: Εὶ ἀεἰσθη θῖι Ραμα, ὃς νεπετμῃς ἤπ- 
πέτραν ἢ κατε ἢ ᾿ βεοχλν» Ὁ" ν οἱ πτο-- 33 


“στ τηϊπᾶ. τὸ δΒαιδειπῖ νεηιῖ, ἂς κρηουμίαμιγνην 


ἀοτημη »} ον 3} Ν Ἐ , 
ἐΐατι, ζω μοὶ. ὁ ὄπνδυ(αν οἱ αγεμοι. ἡ “αὐ ϑοσέπεσον 


Ὲ “τί - ἔοι ἐπι, ὃς ποὸπ εεείαϊε. ξυπάδι ε- 
Ο- . “-: ͵; 
“ἴω Τῇ οἰκία ἐκείνη. ς ΟΥκ πεσε. τελεμϑιίω- 
δ: ἐμέ" τεῦ ἐμπῇ ἔαρος , Ῥδεταπι, Ελ οπηηϊδ ἢ σμάίΐεη πιοᾶ 
ε 


! 
Δ. πῤίηλερ χα πίω πέτραν. 
Ἰσυϊ αμάϊτυς ἕε θα ππεν Ἕ ἘΠ τ ἐπρτ: ο΄, Ἑλβέμς- 
ἔα ἢν 
Ἰ ἐπηης (ὅν: λογϑὲς τού ες. ὼ μι ποιων ἀδζες, ἢ ὁμοιω- 
δ ΑΝ οὐὼν νῖτο ἤυΐτο, δαὶ αὐ διεϑαις τὉ- 
εἰαὶ ϑησεται ἀγόνοι μιϑρῶγ ὃςΊς φκοδόμησε ἐξῦχρ, αἶρε 
ἔ ϑιηπὶ ἴμαπι διμεῖ Ἀτεμᾶτη: Ἐπ ἀείςεπάϊε ρ]μ- 
χίαν αὐτῷ ἔχι τζω ἀμεμκον᾽ χὺ δ κουτείη ἢ 1(ρ9-- “7 
118 Ἔ ὙΟΠΟΙαΠΙ Βιιπιίηδ, δε βαπδευπε νεπ- 
γὴ . χὴ ἤλϑον οἱ ποζαμοὶ, καὶ ἔπγϑυσαι οἱ αὐε- 
ΐ, ἧς κ ΡΤΟΓΝΕΓΗΝΕ ΣΙΝΑ τ ὃς Εὲ- 
1: ἀοπιιπΠῚ ἈΝ 
Πϊδιη,ςς, μρι 5 ᾿ παϑοσέχοναν ΤῊ οἰκία, οὐωείνη 5 κ᾿) ὃ: 
Ἐαροσγῦ- εἰάϊτ. ὅς ξαϊτ Ἐξ εαίω ἡδημι πάξπαι, ΕΣ τ 
πῶ πεσὲ “ἡ ζῶ ἡ ὐώσις αὐτῆς μεγαιλη. χὺ ἐγέ- 28 


Φ στιϊμα εἰἦἢ 
ἱ 
ἀτιᾶ τᾶν ἔα εἢ 'ἡσῦμι ἘΟΠΠ ΩΤ ΜΙΕΙΙΣΕ Τεἤιβ ιἽ ἈΡΙΥΡΗ ὑσες 


᾿Εν γεζο,οτΈ σεουετέλεσεν οἱ ἰηοες ζὅν" 2θηϑές ζυτοις, 


νὰ Τὺ Στ ἐτη: 


ΠΥ ἽΤΩΥ Μηρεύκηε πιο ἔμρες ἀοέειίπα εἶα.5. 
“ἐκπληὴσ- ᾿ ὀζεπληοσονῷ οἱ ᾿ογ Ἄϑι ἔχιτη διδουγη εὐτι, 
σῦμδιε τᾶν σηἶπὶ ἄἀσοδπϑ εὺς: μὴν ᾿αιδέονίαιειν Βάθέβε, τ 
Ἔ Πεκι ε, : 

ἘΡΘΙ ορ ον ζευ ; “ὃ διδείσκων ἀὐζες ἔς ὀϊοισιαν ἐγών. .ὰ 2 


Ἶ ξοτιπὶ ὃς πὸπ ἤταϊ ϑοηρα [. 


Ῥηαειίαι. .3 ἔτ 
βδ ως οἱοοσμβριἀννίη 
᾿ Ι 
σαν. 11 Ὲ ἢ. 
δοθῆ δα ἢ Ῥγε[ξεμήεητε αμῆνη εὖ πιοῆζε, ΠΕ 
ἀειτοπαιί. 


ἔξε Κι Αϑδωντ δῈ 3 τῷ ὀροὲς Ν ἠχολου,ϑη- Ι 


ἔχης δυπὶ τὰ Ἰπαΐ αι τῷ Ἐἴβδ; ἱξεῖοίας νε- 
ἢ 


στὰν ἄντα ΟΥ̓ ἍΘΙ πολλοί. χὴ) ἰδὸὺ λέσθϑς ΣᾺΣ ἃ 


δ γος ΡΟ 5 πἰὲπϑ αὐοταῦαῖ οὔππι, δι εξαι: Ῥοπιίης, μ ἐπιὸν ᾿ 


δωὼν. τδοσεκιις εὐπθῖ λέγων: κυῤιε- ἐαν 9ς- 


ἐπ, ς τ τὶς πιαπίατο. Βι εκιξηάεηϑ 
αν Ἐπ ᾿ "Ἀ᾿ 
λῆς; ἐν τρις με καθ ιυκολσοι" γ) Οὐύτειγοις τ΄ 3 
ταλπαπι, τοῦ στ. δαπὶ 1εῖμ8, δ 568: ἔς 
3 τ ιν 
“π|ο. ὙΕΙΘο.. ΣΟ ἐυταῖ οἱ ἰησοὺς ᾿ λέγων ᾿οέλω: 
μαι τπαπίλγε, Ἐν ἘΠΊ δΙηι τα πόδτα Ἧ 6.118 Ὁ 
κα τιοι (δά, χ . Χ) δήϑεως ἀκναϑκιο αϑη αὐτοῖν λέ- 
ΡιΆ. τ ἷε ὁ ΠΕ Ιεῆι: γ188 ποπιϊπὶ ΕΙΣ 


χὺ ὁ λὲγή αὐτωΐ οἱ ἰησοῖς. δροι μιηδενὶ Εἰ- 4 


ϑαζδγάοιι,, δὲ 


Ἴναλΐς, ὁ- Ξ 
: ὃς ὩΣ ξὼς 
Ἰτεπς τὰ Ἔτη τα Ω ἃ Τανὶ, ἐεϊν [μην υὑπεπάε 
ΡΕΤΕΡΝ “τῆς ᾿ὑπαγοσεαυΐον δὲ! ι ξον τω ἱερεῖ ᾿ καὶ 
προσ έ- οἴξεν. ἘΠ ποτ, ππο ΜΟΥ 'ἰςϑ, 1π 


ἰτ υὦ αὐτῷ ᾿προσένε[κε πὸ δωρονγοἱ 0 προσέταξε μιφσῃς. εἰς 
ἀπιγο ες τε πιοπίμπι ΔΠ1ι:, ἐ 1ηινυξωμ ἜΠΗ ἐρρ - ὕπ- 
Τλρεῖ- 


Ϊ " ΣΈ τυ 
φῶ, μίαρτυξ,μον αμΐφις. 


ΠΤ. 


5. [ει ΟΠΠ ΠῚ συλασ, 


᾿ ω Γ᾿ ! 
Ὁ πας οαὐκουων δ 6. 


ΠΣ ϑραγανν. 


τς μϑωζω Ω πυρέοσου ζ" 


εἰσίν δὲ αὐτω εἰς Κοο- 5] 


σαν. 


Ρβέτηδηπις βοςοῇεε τῇ ΘῊΠ| 


ὙΨΈΠΤ, 
ἘΣ (σπτατῖο, 4 “}- ἔτορλη5 
πόργασμ»» πτροσηλῦεν αἱ ζὼ ἐκαίργζοιρχο δο πττὺυ- 


ΩΣ συ π|, δὲ ὍΠΩΣ, Ῥοπιΐης, Ρυοῖ παρα 12- 


“ ὁπ κόλον ἀν χη λέγων,οθ,ε, ο “Φσμου βέ- 


ΠΡΗΊΟ Ραταϊγεζας, πεβεητεν αἀΐμτη- ἜΓἜἘ ὃς πιαῖὰ 
Γῶ ἔν 
ΓῈ ς Ε οἰκία, λυΐωυχος. διάγως βασανι- ον 
εἴπτη. ΞΥ αἱ 1}}} Τείυδς ΕΟ ταημει (- ἀξ ουρος 
"ἢ 
7 ζονϑγος. τὴ λέγ αὐδὴν ο ἰησοὲς ὁ) ἐγώ ἥΐθων ὃ.- τ 
ταῦ ἘΠ, Ἐπ τοίροπάοπο επτι- 
"ἴι ] Ἶ ἐς Ἱ 
Θ οι ἄς τ αἰὐίογ. ὁ ϑιποκεαλεῖςο ἐκαιζογταρ- 
χῖο, φἰτ: ΠΟΠΙΗΕ, ποι ἐμδ ἢ ἰομεμ εἦ παξπὶ ἃρ "ἄϊρηικ 


“χῦς ἔφη. κύρλε: ΟΥκ εἰκαὶ ἰχθινοςῚ ἵνα, μῶν «ἧτο 


τεῶπη ἱπιῖδῃ: ἐπ ἀβάτοις Εἰς. τεταο, ὡ 


τίου ςεγῶν εἰσῆι θης' ὀιλα μόνον εἶστε λθγὼ ,καὶ 


ἰχπαδίτητ Ἴ ΠΊΕΙ15. ΤΙ ἔτεπμη 89. Ἄρισοι ΤΝΆΩι δὲ 


9 ᾿ ἰωαθησξία ὁ ὁ ποὺς μου. χη δ) ἐ ἐγὼ ἀνεϑρωπος, ᾿ἰάομω 
Πιπὶ ἴν ἡ αι δέονίκαιαπν μδειις Ππιὺ παρήρ μον α1}1- Ροτόβαιε 
οὐΠίτωταϑ 
εἶμι ὑπὸ ; ἐϊξοισίαν ἐ’ ἔγων αἰ Ζα’ ᾿ἐμαυΐον φξᾳζιω- 
68: ἐ ὅ]Ὲ0 ἴνἰς᾿ ὙΆΠΕ: ἃς οαγαΐήϊτ: 
ἴᾳ ς" χὺ λέγω ζυτῳ ᾿ ἈΠ: 5 Χ) ὃ πορδυε.} ὸ 
ἔξ Αἰ, ἹΜεδι; ἐν ψ0ΠΙΠ. ἴσιο πιῦ, ὥς Ἑαἰΐο, 


θην ων ἔρχου . χὺ ἐργεῖ" καὶ γὴ ῷ Σ᾽ δούλῳ μου, 'ποίη(ον 


σε, δὲ ἔλοιτγ, Ἄλθιεα: βάτοι Τοῖι5.. πιὶτατιξ 


Ὁ οἱ Ἔ 
5 ταῖς κεῖ αἰχούσοις δῈ ο. ἰησοις: εϑιυμα - 


εἰ: ε Αἷε ἸεαΒδρτίθες τ: ἀρ ρςττν ἀϊτο νορίς, 4{ε ἀϊκῖς 
στ᾿ χὺ εἶπε τοῖς αἰχολουϑθούσιν. ΤΑῚ λέγω ὑμῖν: 
“πεν ἴῃ ΠΆΕΙ ἐλπίησῃ λεῖα ἵπη εηΐ. ἥποπ 
Ἑ. ὸ 5 
συ οὲ οΨ ἃ Σ ἰσιροιὴλ τοσοκυ τέωυ πίςιν ἢ εὐρον. ευρισκῶ 
Ἔ υγίεητι ὑπ: ᾿ οτἶξες ὃς 


ὌϊοΟ ἅιιτε πὶ νοδῖ5, σα στὰ] ἂρ : 
εν ᾿ς, Ὀσοϊάσπτς 


ἽΕ:-: , πὲ Ι : 
ΙΣ λέγω δῈ ὑμῖν 9 οτί πολλοὶ Ὄτο αὐαζολων γὴη 
οἰεε ἐπε μι πο ῤρδ δε Του πῃ πε (11 Π| Ἂς οἰ 
Γ 
δυσμδ ἡ ν ηζοῖσι. ὯΝ ἀλαυκλν ,ϑήσον μεζᾳ ἃ ἀ τὺ 
ΘΤΕΒΕΠΕ: δ ἰδ, Ἔ Ιᾶτοῦρ ἴῃ τερπο Ἢ αὐακλά" 
ὥρα ιν Δα κυ 
ὀφαμι. ἰσαακ.- ἡ ἰακω οΨ Τὴ 1 βασιλεία 


Οα] ΟΓΏ ΠῚ, πο Ἀπτεῖι ΡΟΣ, 


οἱ δῈ οι ᾿ Ὁ βασιλείας ἐχιξλη,δη- 


ἀνρε εις διΙΓδΙΙΟΙΕΒ: ἘΝ στὶς 


ΟἹ ἰοἰεπ- 


ΠῚ πῃ 


γῳ 3 
σύντωι εἰς Ὁ σχθηος Ὁ ὀξωπερον᾽ κει σα ὁ 
βεῖυ5 Γ “ [πεῖ ἀξηεῖηπ. Ἐν ἀϊκ πᾶσ, 
πον 
13 κλαυθμὸς ; χὺ 0 βρυΐμος ΤῊ ὀδογῶν. , Εἰστεν 
Ἰείας. σεπτιατίοηῖ: Ἔρδὲ: ὅς ἄτας εἐτὐοα ἀϊ.- Τ᾽ νΔάς, 
Ι . ἐδ ἀγσηνὶ 
ὃ ἰησοῖς ῶ . ἐκοιζονταργω; ὑπαὶ ἢ ὡς ὄχις ὅυ-- 
ΠῚ, ᾿βαι 118]. τὴ ἐἰξαλτίαει ΩΣ ὅἴπ 
λῶν ἢ τ 
σα. "ἥυηϑητω σοι" ὦ ἰα,ϑη ὁ στοὺς αὐτο ον Τὴ ἀτΑσ 
πο ἐδ. δε ταν Ἰείας.. ἴῃ ἐο- ἐ συΐ γε- 
εἰ : ᾽ πὶ θὲ 
ὯΑ. (ρα. 2ΟΕΙνΉ: Χ) ὃ εἰσΐϑων οἱ ῦ ἰησοῖς εἰς τζω οἷ-- 
πιιπιὶ Ρέγιῖ, νει [Ὁ Τ ΠΊ εἰ 1Δεεη- 
᾿ ἰ μένε Ἰ 3 Π ' 
γι γτ πεΐου Ν Ειδὲ “τίου σεν)εξφιν αὐτὸ βεξλης» 
τἐπ| ὅς {ἐδιιοιταητπΠ. Ν τπῖεις τλπι1 6- 
ὁ ἡψαῦ Ῥ χήοϑεα α!υ»-- 
ἧμ5, ὥς αϊπιλῆε (Δ ΠῚ ἘΝτῸν Ιττῦχῆς, ὧς 
Ὁ Ν ᾧ ἡπτκὶ.. 3 τὸς ἐξ - ᾿ Ν - 
τῊς 7 Χ) οὐζηχεν αὐτίωυ ὁ πυρεζος" Χ) ἠγέρϑη, ὦ " ἐγη)ν 


τηϊα ἄτα αν εἰ. γείρεγα αὐτοπὶ ἔλέξο, σδαμε- 


᾿ 


δ Π|ΓῚ 


᾿ ᾿ ΠΝ 1}} Ι ΐ Σ Ϊ 
ι6 διηκϑν4 αὐῷ. ὁνίας δὲ μονϑμης, πιοφδέεῖ- 
γαπτ εἰ, ἀανισμίαξοι ΠΠΤΟΙΝ. ἃς εἰἰκίεθαι ξἀεπιοηϊὰ 


χὸμ αὐζὸ δα μον ονϑροις παλδοιεε ἐξεδαλς πιο, 


: [ρ τῖτας νεῖρο: ὅς οπιπεβ τ] }δ παδθεη- 
! Ἄ ! " μι 
Το πνϑυμαΐίᾳ λθγῶ» χη παν]ας ὥρες Κουῶω ς ἐγογ- 
τ 3 Ἔ ἰππαῦαι: ΗΝ ΑἀΙΠΡΙΟΓΟΓΣ [|ἀιέϊηπι Ἐ σαγδυῖ 


: - Ϊ ὥ να; 
ὦ ἴας ἐϑερφτγά,σεν᾿ ὁπὼς ΤΙ λΥρ ὡὠθη - ῥηλον οὐ πρὸς 


μὴ ως ὐθρὸ ορ λον ἐρατεν τρίς, εἶα “εἰ 


ϑζᾳ ἡσοΐω πῷ ν πιροφηΐου, λεγϑνζος, αὐΐζος τας ἀ- 


Ἀτπιίτατεβ ποίξιας ΒΦΘΕΡΙΣ, ε τῶν Ὁ ΤΡΆΕΙΑΟΙΕ, Τποῆτασ 
εϑεγει οἷς ἡμὴν ἐλαξε ᾿ χὰ γχας γύσοις ἐδαξασε!. 
νἀ χη μὴ Σύ τεῖα Ἰεῖυ.. πνὸϊτης Προ ύται οὐδεὶς ΠΣ 
-ν 
ὃ. ἤἦδὼν δεοὶ ἴηγσοις πολλοῖς ογδλοὺς «αἷϑ Ὁ ς αὐτο. 
1 Π|Ὶ "αϑῖτε ἐπ ΤΗΝ Ἐξ δεις- ᾿ἀἰϊπίρα- 
] 
» οὀχβδυσεν ἀπελθεῖν εἰς ὃ πέραν. ἡ πιροσῇ- ἔα 
ἀξης" Ὑπι15 δῦ δα, ἷν 11: Μαρίβετ, 
θων εἰς »ραμμωτάϊς, εἶπεν αὐτῶ; ϑηιδοίσκαιλε; 
ἴε]υαΓ τὲ {πο συ πι]σδ [πο εἷς. 


εἰ ἃ. ἃ 


3 ! Ϊ 
αἰκολϑου θη σοι σπου ἐὰν οὑτερ ὙΥ. 
-- ἘΠῚ τ Ψ' ΡΞ ᾿ἐ Γ 
ὦ λε- 


9} 
ἢ 
ὌΝΟΣ 


αν 


Ἰ ΤῊΝ 


αὐ τὸ ἣν ἃ 


δῆ τῦῖ 


Δ «ὦ 


“- ὰ τῷ ὦ 


"ΖΦ. ἃ μὰ "νῇ .«͵ἴ 


τὴ ὦ πὴὰῷ ὁὌἘΠὺὺ τ ῃν ΑΛ ἐὼ 


λ115 


πα]ῷ 
ΘΙΌΓ: 


ΔΙῚ, 


18 


ἡ δὲ 
διε 


λιτῷ 


απ 


ἈΠ 


σιὼ 


τ ὅς 
Ὁ 41 ὁ -- 


στ, 
ἰδ, 
[ὰ 


δ 
ἱ γέ - 


ΠΙΩ͂ 
τεϑ, 


1: 


ἢ11- 
[8 

ΟΑΡ. γ᾿. 
τὸ ἀϊεῖς εἰ ἴ6Πι8: ὰ προ ἔοιυξα. 
λέγά αὐτο ἰηίοιξ . . ΟἹ , ἀηώτέκες φωλεόις 
Ἕ πἰάσ5: μιυάλῳ 8 δέν ς νοΐιις ιςδ, οπἰὶ {υνιταιηία: 
Εχούσιγ"Ὁ ΤΩ πετῴνα τὸ ἐρανοί καζασκζυωσ 4ς᾿ 
ἀν ἐῶν ΠΟΉΛΙΒΝ ἈΡΙ πάθει νδἢ ςἃ- 
ο᾽ ἢ εἧος πῷ αὐ,ϑρώπου οὔκ ἐγ πού χζω κεῷα- 


ν᾿ Π}ΠΠῚ ΗΝ ἔδό παι, ὀφονον στ Ἑ ἀπ ειξω ένα εἰς. αἷτ 


κα τ ΩΣ χἤτ κλίνη. ἕτερ9ς 5 ὑὴν μα δ τν ντῷ εἶπεν 


4 πιξ 11: Τοπιπδ, ρεϊπιτιε 6 αἰδε τὶ πεῖτα Ἄ αϑεγε ο ὅς 

116... ᾿ Ϊ 2 ᾿ Ϊ ἐν ρὸν “ ᾿ς 
εἰντωῖ, κυολε, δητητρενον μοι πτστφτον ὠπστελῇϑειν 

61:5 ι- [ερεῖϊες Ῥάταριι ΠΊΕΙΙ ΠῚ. |.:» 1είμε, αἰ ἰ|- 


δὰ λεύψαι ζϑ πατεραμωυ.. ὁ δείη(οες εἶπεν αὡ- 


ΘραΌΒΕΗι πιὸ, ἕ ΦΙΒΑΚΕ πλόκμνος [ρει τα 


ἘᾺ ἀκόλουθη ΜΩ͂Ν . χαὶ ἀφες πΡ 1: χρὲς ζοηψαι 


χοὸς τσ! Ὁ 5. ἘῸ ἰἀφφονα ΐπ 


Οἶδὰ ἑαυ δμ' γενορφὶς. ὁ ἐμθα ἡ λοι εἰς Ὁ 


ἈΔυ Ομ]. ΠῚ, ἐδααυνι ἵμπτ ΕΠ ἀἰορ]}} εἴμ5. 


“ὐλοιον. ἠχολου,ϑηζ αὐτώ (Ὁ μα ϑηται ἀρῆς 


Ἐπ τος πιοιιι8 ΠΛΒΒΊΙΣ ἔλξει εἴ ἷἰπ 


᾿ᾧἤβου σάσμος μέ μέγας ἐδϑυεῖο ὧν τη 9α εν 


{πλυϊςαϊα Γ Π Ἔν νΓ μὲ ἀουνεν διῃ ἡμδς 4, : ἢ: ἐδπῃ 
ΡΦΙΓΕΙΓΩΣΙ 

: σ΄) ὡςε ὸ σιλοῖον κα λυπῆςοθο ὁ ὑπὸ ΝΜ χωμω- 
" δεςεῖϊε- δὲ: ἰρῖς νετὸ ἀογπιεῦθᾶϊ. Ει. παρρεπιει 

ταπε Δα ΣΆΝΕ Ὡς τὴ Ἐἠύυ τ ἀν τ Ὁ γ. 
εὰὰπὶ τῶν. αὐτὸς ὁὲ ὠκναθϑυδε. κω, ααϑ9εοντες οἱ 
ἢ ὃς ἀἸΓεῖραι ἐἶθ5, ἘΠΠΡΟΕΒΆΒΩΜΙΕ εὐπι, ἀϊ -οηῖςϑ, ἢ 

μα ϑηται αὐτὸ, ἡγήφαιν αὐτῶν. Ἀέχϑντες ,κυ- 
Ιεθ χηΐπε, ἴ[υἃ πος, ῬΕΙΒΙΗΣ: Εξ ΠΝ εἰς ἐ: 
δι.δ. σώ(ον ἡ ἡμιοι δ. Ἐπολλύκβα. ῶ λέγά αἀὐζις, : 


Ἐ πηοάϊοῖ Οὐ ά ἀπιϊαθ αίεε ποῖρα Πάει; ἸΤυης {ιτρθπς ΠΡΡΕΙΩΙΣ 


τί δειλοί ἐςε ὀλιγϑπείφοι ; τε ἔχοϑεις ἐ τα ζίμησε 


χοὴ με ᾧ ΠιλΓΙ, δι δι ἐξα εἰ τα ΠΠΠ τας 
τοῖς αὐεμκοὶς ἡ τῇ δειλοὶ σῇ 5 ἢ δ ἐμεῦ γοιλζευη 
ἢ Ροιζὸ πιᾶρπᾶ. .Δε Ποπιΐπες τπἰτατὶ ατ. αἀΐεφη- 
Ϊ Ἔν 3: 3 ᾿ ῶ ! 
μέγαλη. οἱ ἢ ἀνιϑρῶποι ἐοουμιοι ς᾽, λέλϑν»"» 


τε8:: ὀΟυμλι) :ς εἰξ Εἰὰ Βυἷα ὥ: γεηιὶ ὅς πιᾶ- 
Ν᾿ Ι 
τες. ποζαπος ὅξην ζ ὥστ. δτί χὸ οἱ αὐέιμοι Ὁ} ᾿θῳ- 


Ὁ αὐ νε- τὸ οϑοβιυηε εἰ} τι Τ τεπίσπτὶ ἐἐρι 
πἰ ον Τεἤις 


τιαπείτειῦ Λοστς αἰ ποτα κουσσιν εἰνταῖ ; 


"Πετγαίεπο- . ἢ ὉΡΗ͂ΙΝ ἷπ , τερίοπεπι Ἢ ρετξεζεμονηπι, 
Συπι. 

εἰς ὃ πέραν είς τω γώραν Χ}}} γεργεσίευαν, 
ἘΠΑθο 65 ΘΕΘΟΤΡΟΓΩΝΙ ὅ00 ἐ ἀκηπιοηϊαεὶ 
απ πλοπα, ΠΣ πο 
το τὸ αἰ ποδυτης 5, δὺο δαι δαμμονιζονϑμοι ὡκ τὶν 
ζω ΠΙΟΠΌΠΊΕΒΕΙΑ δκδαπτεβ, ἴσα! ᾿ τη, μΆ ΛλδετωΝ 
5 πιο μνημείων ὁβερχροϑνοις χαλεέποι λίαν... ὦσε μὴ 
5ο ΐ ἅς υὐρβέηξ ἀνίαν ΓΓᾺῊῚ 1 | Ε Ψ]Δ ΠῚ ἐἰλαν, 


δυφν γα πορηϑεῖν δὰ Ὁ ὁδοί ἃ κείνης. 


ὦν ΘΕΕΡ. «ἰαπταιεταπε, ἐἰτεπὶ ἘΞ: Ὅ51 πορὶς ὃς τ|ῦϊ ἴε- 
Ϊ Ὶ 
ὁ ἰδὸυ ἐκρᾳ αν, λέγοντες, ζιη ἡιαν καὶ σϑι [ἢ- 
ΠῚ Ἧι ἷ Ὠξε 13 γεπηξὶ πὶ τ Ἀπιξὶ τορι [ῖ0Γ- 


συ υὶξ ἐ τῷ ϑεοί;; ἤλθες ὧδε κσ9 ᾿καιδοι βα- 


Ἀποπ κα κεῖ «πος: Ἐταξ ϑυιοτη “Ἰοπεὲ, ὃ 1115 


σανίσοιι ἡμᾶς; “ δὲ μάχραν αἰ αὐἷὦἋ 


"θςπιοπες ΕἸ ῬΘΤΟΒχΩΜα πι οσαη μαΐςεης, ΓΡΡΌΝ ἥκπιο. 


δυϊεπὶ τὉ- 5 
ξαδᾶπτ αὐδνν χοίρων πολλῶν βοσχομϑμη. οἱ ἱ δῈ δούήμο- 
ΜΔ: ΑρΕυζαναπὶ ει ΒΙΒΕΒΡΕΙΣ ΕΥ̓ Γ᾿ 
γές πο ρεκοιλοιόυ αὐτὸν »λεγθντες; Εἰ οκξὰ "λᾷς 
Ταϊπο, ὅποις Ἀ09 Τ, βέτγιμ εἴ ε ποῦμ αὐὲρε 1Π πε π| 
Εποβ 
ἡμίοῖ δ. Ὠγχίτροψον ἡ ἡμίν οὐπελθεῖν εἰς τυ ἀγέλζωυ 
Το. Αἱ Ροτοοτιπι. Ἐπ. αἷϊ 1115. κ ωάδιεε: Τ|Ι σωρόπα 
ΠΗ ἦ Ν μὴν ἜΣ πρῇς ι Ι τ καὶ 
Ἷν χοιρων. ὦ Εἰπτὲν αὐΐϑις. αἰ σα") 7" οἱ δὶς 
ἘΡΟΙΟΟΒ, ἘΝ ΥΣ αἰϊδτ πὶ ἰἴη ἔ ἐπὴν ῬΟΡΟΌΡΗΓΆ. 
μὴ - 
ὀξῇ βϑργϑες αὐπῆλθον εἰς τζωυ αἰγέλξωω ΤΜ χοίρων 
Ἔπιαρπο τς τος ἘΥΠΉΝ [ΘΕ ὅτε ΠΝ γι 
ΣΕ ΤΟ Ὁ 
ΓΤ χὴ ἰδὸυ ἃ ρμησε Πασοι ἜΝΙ τ “χοίρων τ, τῷ 
ἐπῆν ἰὰ πάϊς, ἫΝ ὁ ω: 'π 
κρημνοί εἰς τίω ΠΕΡ χε τ . Χρὴ ἡ αἰπεϑανον ον 
,Ἅ.415. ῬΑβοτεα ΔῈ Ὸ ΠῚ ἤιβεῖαμε, Ἢ Ἷ" 
τοῖς ὑδδυσιν. οἱ δὲ βόσχοντες ὁ ἐζγυ)97 5 ὦ «- 
Κῆχς Τδη οι Τ᾽ 
11 πο τ 2. πιποογπι Ἔ Ομ ηΙ8, 
ἧ πελθοντες εἰς πίε πόλιν. ᾿ὐπηΐγήλαν πὸυΐᾳ, 
ἄς δἰ 5 ᾳ ὃς Ων να δ αμιομ τύνη. Ετ ὅτές τοῖὰ 


᾿Ὡ ΤΉ ΟΝ ἤᾳ 


Ἀβομςιῖς, χαὶ ῳᾳ “ἦν. δι (γ!ζηνϑρων. 


20 


2 


Ι ΟἹ 


2.4. 


27 


ἡ ἥϑογῖι αὐτῶ 13 β 


5 1 


ΕἸ: 


32 


3} 


Ν ' Ι ἕω το 
" ἰδὺυ πάσω ἢ 34 


᾽ 1 {1 ! 
“2 ὃν εἰς τζευ ἰδηαν ἤτολιν. 


. τ ῳω ἔθος ΦΕΗ 
τ οὐ εαμτοις, Οὐτ' βλασφημιει. 


-" 
ὩΝ 


5. οἶχο ἢ αὐπηῷ. 


ἔν Ι 
5 αὐτίωυ τοῖς αὐ,ϑιρώποις. 


Ἠ ομ οὐϑοῆες ἰα θ οὐ, ὟΝ οἱ κακῶς ἘχοντΈς, πορδυ- 


Ἢ ὥλοις εἰς μιεζριγοιαν. τὲ καῇ πρξϑσερχον ἢ) ἀ αὐτώ 


ἰβευπάατι ΜΜατ συτα ΟΡ. ΤᾺ, ϑ 


νην εὐ ὅκῃ δαρβμη , Βι" ὑτ ΠῚ 


πολις φἰξηλϑεν εἰς σιωυαγτησιν τῳ ἰηστίἶ" καὶ ἐ- τοραδειν 


ἀΥΜΕΙ μὴ ἀρρείϊεθαης δ ἐταπῆτει ἃ 


δὺνγες αἱ αὐτὸν ἃ πἰροκομεᾧ ὁ οηττως ῳ μεΐχξη ΞᾺ Ἐ μεῖα- 


Πηϊϊνα5 φοπαπι. βαίνω 


“ἦν ἐρίων αὐταῖν. 
Οὐχ; 08 


Ἐξ α(ςδὴ άεπεν 'π ἐκιττοθη ἘρεΔεΣ, Ἀξ νὰ. ὅΤδίις 


Ἂ τταποἔηϑι. 
Αἱ ἐμίας εἰς Ὁ σλλοῖον ),δγόπτερφισε ς ἡ ἠλι- ἐν : 
πῖς ἰπ Ῥτορνι νη ΟἸΠἰτἀτο πὶ. Ετ ὅτ οπετγεθαπι ξ μάτι 
νη δῆζ- ἅ,ς ἰ 
Χ) ἰδδυ γα δ οσεφερον 
εἴ Ραταὶν 101} ΠῚ ἱπ Ἱεέζο ἜΤ ΤΠ ΝΣ "ἢ γῖ- 


αὐτῷ! ως αλυΐρον ὕχτκλίνης βεξλημϑμον. ἰ- 


ἀξ τοῖν 5 παι ἢΠΠ γα πι, αἰκίς ῬΑΤΑΙγ.- 


δὼν ὃ ἰησοις Σ πῶ πίσιν αὐτὴν, Εἶτ του ᾿πΡαλυ- 


τος Οοπῆάς ἦν ἐπωρρ ὑῶν εἰθὶ Ῥεροα- 


ἠκῶ, ὦ δχρος τέκνον. ᾿ ἀἰφέωνται σοὶ αἱ αμιευρ- Ἐπ αρσέρ 


τ: εἰ. ἃ εοίε αι 8 πὶ π Κρ εβασισι ἀἴκεταπε Ἐάφονμε 

᾿ ᾿ ᾿ 
 ἄζαι σν. ὦ ἰδοὺ ἐνες γραμματέων εἶπον ἐν 
ἘΠ {ῖρῆι: εἢ ΒΠαΓΡ]επιλῦ. Εἰ υϊάδε Ἰοίις ἘΊηΤΓᾺ [Ἐς 


Ἀ ΔΑ ἃς μ σαι ἠλ ΥἱΝ 
γ ἰδὼν οἰησοὲς αἴτει 


συρηπευδεν ΌΤΙ ΠῚ, αἸχεῃ, ΤΕΉΤΙΟΣ γο5 σορὶ- 


Ι 
τας οὐθυμήσφς αὐτῶν, εἰς Εἶπεν. ψω ὁ ὑμεῖς ονϑυ- 


[115 πιᾶ 1 Ϊπ τοτάδης ψοξετι τα ΙΝ 
εἰ α ἘΣ ς ῳ Ι [- 1] 
μξιαϑε πογήφοι Οὐ Ἰὰς κεοίρδιαις υμἷϊυ"; 4: γαρ 
εἴ ἀν τς ἀΐϊξετγε : ΤΊΠΕ ΒΕ Τιια Ρξτξα- {δὲ 


ὅδην ἊΣ ἘΝ αἰφέωνται σν αἱ ἁμαρ- 


[ἃ : τ ΒΙΟΘΕΕῚ "Ἔπρτε, Ἢ ἰδ α Ὁ ΧλεῦσαΣ δ ξῃτρὰ 


- : ἢ εἰστεὶν 9 ἔγήραι. καὶ χὰ γ 5 πατά; ἵγα, δ 


[οἱατίδ ἔ φιιοά αι ξοτίγατεηι ΠΕΣ ἀϑιης, ΤΣ ' ἔ αηὐ]ὰ Πᾶ- 
Ὀ - 
εἰδύτεοιι ἐϊξρισιαν 65 ὃ ἐὸς Τῷ αὐ,ϑιρώπου ΡῈ ΑφΑβ ρὸ 
τεγιᾷ γεμεσγενε Ρέξοαδια: τὰπὸ ἐν ᾿ς ράνᾶ: ἔξ ἀϊπιϊῖ» 
, τπαὶϊ 
ὃ γὴς αἰφιέναι αμκουρίιας" τῶτε λέγ ῷ τρα- τ 
ἱγεῖτο: ἘΈΝδι τοις τι ΠῚ ἰσέξαπι, ᾿ἃς ταῦ ΣΦΕ ὦ 
4 εἰ Ἔτι - 
λιϊικῷ. ἐγοδεὶς. ἄρον σῳ τζο κλίνζω, Χ) δποῦγα Ἐ ἄρω 
ΐπ ὙΝΝΝ τ Π|. οἱ ἱπάμρα τὸ ἈΠ 'π ἡ ρον 
7. εἰς (δ) οἷχον σου. χὺ) ἐλ ολεὶς ἀπ λθῳν εἰς ( 
ἀοήνωπι [8 πὶ. ψιάεητος αυτειῦ ταῖθα;, ΕἰππιιῈ - 


Ι μι 
ἰδόντες δῈ οἱ ΟὙΆΘΙ 5 ἐξαεύμα-- 


τὰπι,. Ἐ ΕΙΟΠΕΘΠΕΙΕΕ Τλουτα,, ΕΗ ον ἀπδίυγιτατέη τὰ- ἡ φαὶ ἀφά 


δεν. ᾿ ἡ ἐδυξα ᾧ θεὸν, νῷ ( δινό. ὀΐξοισιαν ἴα Ροτεῖϊα- 


τε.» 
1ὲπὶ που Π|9115. Ἐπ Ἐρβνγαιτί ει ἴε- ἀ υυ πὶ. 


τ 2. τἴαπῆτγε 
Καὶ κοήϑοίγων ὁἰη- ἐεὰκὺ 

[ις ἐδ πε, 1: ΠῸ ἰρρθθρος [ξἀεπιτόπι ἰπ Ἶ 

π᾿ χ Ὁ ᾿ ! ᾿ 
σοῖς οπκειθαν.. εἰδὲν ανιϑιρῶττον καιϑηνβυον Ὀητὶ 
τεοηϊο, Μϑβδιιμαιπι εὐλοιμμ Ἔ α΄ 1|- Ἐξ ηοηπιὴξ 

Ν ᾿ ΤῊ Ϊ , 
ῳ τελώνιον 9 μι τ Ἴσον λεχϑυῦμνον ν (Ὁ λὲγᾳ αώ-- 

᾿ξ: ἜΡΤΜΕΙΣ ἤπο- δ ἐλ τό τοῥαν εἰξ 
τῷ! ἰκολουϑει μιοι" καὶ αὐαις-ας ἠχολου δησεκ 


ἌΣ Ἐ ἔασι εἰ τὸ αἰϊουπηθδπις ἴπ ἂἀσ- 


αὐτο. ἡ ἐσήρετο αὐτο αὐακεινϑυν ὧν Τη οἱ-- 


το. Φ: εἰν πλαΠτὶ ἐάν ον ἐεῤἐφυλ αν γε- 


κία 2 χὺ) δου “πολλοὶ ἱ τω γα! κὺ ἀμευρῶλοὶ ἐλ- 
πἰσπιεο, ἀϊκατοδεδασι. ἐπ πὶ Ἰε. δὲ [1τ|- : 
θηγτες Ὶ ᾿ σιωνανέκ φΐο ῷ ἰν(οὐἷ, ᾧ τοῖς μα η- Ἐ συγ κεἰ 


ΡᾺΠ8 εἰμ. Ἐπ γἱάσητε5 ματα, 6 ἀϊεέθαης μι 
[«.} 


υ 3 χνἢ ε πορῖδος ἐμ : 
Ἂ χαὶς ἐστ, Ἢ ἰδὸγτὲς δὶ Φαρισαοι 2 ΕἸΠῸΝ 'Τοὶῷ 


αἰιρμς αἷμα: πᾶ οαη ρυδηαπὶϑ έρδο. 


μα ϑηταὶς εἰντο Δαδι μεΐᾳ τὴν [πῇ ωνων οὶ Χι α:- 


κατοῖθιι5 πιαπάυσαι ΠΡΟΣ ἡ Αἴ [16 


5 μαρὥλων ἐοϑιᾳ ὁ διϑοαίσκαλος ὑμδ, ὁ 5 ἰη- 


ἤς ἀὐδιτῆξ, μὴν εἶδα: ὼ»" ἢ ἘΝ ΠῚ 771] ἀπ ᾿Ξ ἢ Ρααβ 
Ὅτ ν "! νἈ]επτὶ- 
(ς: “ζακουζας. εἰ εἶστεν αὐζις . ν εἰσιν ἐἰχοεσιν οἱ [- [ιξ, 
ἰεμτει ἤπιήϊκο. [4 πιϑ Ἢ ῥαϑέμμος Ἐπ Π.- ᾿ ΡΟ εἶν 


δη:5. 


"Σ απ 6 ΠῚ δ τς μὴ ὦ εἴς, μι δὰ ἀνά νοϊσ, τ δ᾿ ἰωδεῖ- 


θεγγες ἢ μαετεῖ " Ὅν οὔλξον δε λώ, δὼ ὅυ.-- 


δ 1} πὶ. Νδε- ἴπ| ψεηὶ ἜΝΝΑΝ, λδίτοιν τῷ Ῥεσςας 


σιαν. Ὁ ὌΝ ἤλϑον ἐν λέσοι δυξ δὲς αὐλὴν ομαρ- 


ἐραύσι Ξ ἐριῤῥμδοιρὸ " πὸ Τ πρόηο οὶ ΠΌΤ Ἷ ἃς 6ΠἘ- 


Πχμμῖ ΓΝ 
0 ΟΑΡ. ΙΧ. 
ἀἰκίρ} Ἰοιπηίς, ΘΙ ΓΕΌΙΕΕ: Οὐυλτδ, ἄοθ. 


(Ὁ μα ϑηται! ἰωενν δ. Ἀέλϑντες: ΠΥ ἡμιεὶς "πὰ ῷ 


ῥα ᾿εϊα πᾶ πι5.. βρραφηῖει, δ: ἴα λατεπι πὶ ποη 


Φαιοι δ σοῖο! γης-δυομϑῳ πολλα. οἱ: ἢ μκα.. ϑηγαὶ σῷ οὐ 
ἰεἰηπαπεῇ Α' οἷς {15 Τειμϑ,Νυπαμίά ἐθαῦκε. 

Ϊ 
"πο 


ΣοΝ [ροπῇ Ἰασοτε ἀμλιπσία ἐμαὶ 1- 


Ὁ ει ᾿ τϑ νυμεφωνος πενθεῖν ἐφ᾽ ἐσον μετ᾽ αὖ- 


ιις εἰ « ΡΟΒΙΘΕ Ὑρηϊσης Ξνἴομι ἀϊες, ΤΉΜΝ 
Ὑ ἐλεύϑὼ Τὴν 661 21 γ ο γυμφίος; : Ὑξλδύσονται δεήμεραιὁτὸμ 
ΔῊ γε τ Γ πὸ Εἰς Ἰροπίηδν ἃ τυης [ὅ- 


᾿ἀπ'αίρω ᾿απΡ θη εὖπτ αὐτῶν ο νυμφίος. καὶ ᾿ τε γη- 


Ὑϊπτπαῖτοῖς Ἰαπαθιητ, ΜΡΡΊΟ ἘΝ τὸν ἰαθε, ἐπε ἐξ οπ τα Ῥῆῦς: 


ἐοπιαῖς. 
ἤμαλ φ'δυσοῖσι,. οὐδεὶς ἣ Ἐχιξον ὕχτολημα ρώ- 
ῬΊΟΙΙΣ πὶ ἀρ νο 1π ἐς ἰπιοεηῖπδι γδι}5: ἽΚΘΠῚ ἘΠΊΣΗΙ 


μ4)3» Ὁ 


ἡ(οὶς ἀγναφυ ἔχι ἡκοιῳ παλομῶ" αἱ 


5, ὡς Ομη ΠῚ Ευληρ: 


Ἂ εἶστεν αἰμζοις Ο ᾿ἰη(ιξ, μὴ διμωαν) ἐ 


[ὅ 


Ιὼ τῇ γὙη ἐκείνη. 


σαΑΡ. ιχΧὶ 
οἷν Ἐτ ἀἰϊδίε εἷς ΟΠ Οτεάϊ τίν ΝΣ μὰν ῬαΡ 
λοί. αὶ λέ) 4 ἰδίοις ῦ ᾿ἰηίϑιςς πιςευετε ΟΤί διούα.- 


[Ὡ πὶ μὰ ἔάζετοῦ ἘΉΡΡΙΣ “Ε γπαμε Ῥοπηρ. 


καὶ Τὸτο ποιῆσαι; λέχϑέσιν 9 "8 κύφιθ. 


Ταης τειῖρὶς οὐμ]οβ ξοζυπι, ΠΕΡΙ: 


» ὥστε! ἡ α Ὁ ΤῊ ἀοθαλμδ Ἐπ 3 λέγων» 


ϑΕΟΠΉΠΔΗΥ, ἘΈΡΩΙ νοῦ γὰ ΠῚ Ε: νΌ1Α. Ἐτ ππὰν 


Ε ὁ τὰ 2 
.- χα τίω πίοιν υμδϑυνϑηῶ μεν. ὩΜ αὐεῳ- 
ἘΟΒΠΔΙΉΜΕΠΙ εἴ 


ιἰ ἱμπεὶ ΤΟΈΠΗ σου: ὃς 


Θησον ἄντων οἱ ὀφθοιλμοΐ, κα] ᾿ονεξοιμιήσοτο 


ἀ}}15 Ἰείμς, ἀξδεθαι ἜΠΕΙΕ πὸ ἜΝ ων 


εἰδζις ο ἰπσοῖς, λέγων᾽ ὑφ, ΤῈ μηδεὶς »ινωσκεῷ. 


ΤΗ αυτεῖο διδιητδβ ἀξ ιππιαμοίμπτι εὐπιὶ ιΠ ἘΝ 


ἃ αυϊὰ σῦ 


Ι γοδὶδ 


Ἐ ἀγοίγω 


3: οἱ δὲ ἐξήθοντες διεφύμ(αν αὐτὸν :ῳΨ ὁλῇ 


πο, μὲ: 1111: βοτεα ἐδ τεῖῃε, οσςς, 


εἰὐτωῖν ἢ ἐϊξερχονϑμων, ἰδὸυ 


τὐθμορον ες ἃ γα πεηξα, ὃς ἐπ ἰετπῖις ᾿οδευϊετοπι ΠΠΒΒΕΙΒΕΙΙ ἵπαῖανι Τκπιο- Ἰν θοῦ 
Ὁ}}17}1:}}}} 
πλήρωμα εὐὐττ στο τῷ ἱμαΐιν, καὶ χὐ χεῖξον δίσ- «σεησῥωεγχὸμ ὠμὲ αὐ, ϑρωτῶν χωφον δοιμμο- 
τὰ τ. ἡντσυδ πππταης ὙΤΡΗΠῚ ἘΒΉΕΒΠΕΗΙ ὃς πἰδεηῖι. εἰεέτζο ἀππιοπίο, .ἢ: 
Ϊ - 
(κοὺ ὙνΈΤΟΙ. οὐδὲ βιαλλοισιν οἶνον γόον εἰς οἰ- 17 |.33 γιξουϑρον. ». ἐδουξ ἠδέϊῶς πὸ δαιμονία. Ἢ 
Σ αἰϊοαπ τὸς γτξιοτγεβ: .. 1} Ἂν ΤᾺ πΡΉΜΣ, ἀαπιραδις τεῖειν ὅθοταν εἰς ἼΠΙΗΣ: Ξε τηϊταιπ ἴσπτ Πρυν, τῷ 
σχϑϊς παλαιοιξ' 5} ἢ μκῆγε οἐήγνιουται οἱ ἰσχοὶ, Ἀοίλησεν ὁ ᾿κωφος᾽ Χ, ἢ ἐδκυμαίαν οἱ ὀγϑι- λέ- 
 εἰξιπάϊ. ἃς διλάπι 3, ὃς ὙΣΣΕΣ βΒειευηῖ. ἐξ: σύπιεξ, πυρ δϑς ἈΡΈΒΉΝΙ "Ἐξ Ϊπ 11 ἽἘΞ 
ϊ 
ἜΝ χὰ) ο᾽ οἶνος Οὐκ χεῖται 5 Ὄ Ω αὐσχϑι τώ τ Φιλα ΞΥΤῈς γοι ᾿δέποτε ἐφαγη τω ἃ οὐ τω ἱ σῤανλ. 
πιϊιταπε γἱπαπι ὐοτα ἱπ ἐληέῃς : ποιιῦ5, -ε ΔΠ|- ἘΒΑΏΙΕΙ ἀατεπὶ ἰγρϑ εν οὶν Γπ ρτϊπεῖρς 
Ε1) 
βαλλλοισιν οἶνον νέον εἰς εὗσχοὲς κα νοις; χ) αἰμφό- 34 οἱ Ὁ φαφασοῖοι ΕλΕχϑνητὺν ὧδ γον τὰ ων 
Βο σοπίεγα πτυΓ, ας ἰο ἰοαυξα- ΠΊΟΠΙ τ εἰϊεῖς ᾿ ἐπ πιοπέ3. Σ εἰγειπηῖρας 
ς Ηἰς ἘΣ βρΞ ας ει τ [ω ΓΝ γῳ 7 Π ; Ϊ 
ἐευρνήδιρ τεῷ! σι τὴ οίουτου. (ιυΐᾳ. αὐτο λειλοιώ- 16 1 35 μον! ων ὥνθδνᾳ το δοιμμώνία. Χὸ “ἷξ ῆ: ΤῸ ΧῊΣ) ο 
ἈΒΈΡΕΟΣ ῖς είς ξορς ἀνα τ ἐν γηπ5 ἘΘΕΝΣΥΙ, αὐοταθαῖ Τεῖα5 οἰυλτα τε σπιὶπὲβ ὅς τἀ 6118 ἀο- 
Ἔλα δ ο, Ἔ εν ΤΕ ΤΑ ] Ν ] Ϊ ! 
[αορείηι ὃς τος σαΐζοις 5 ἰδὸυ ἀργῶν εἷς ἐλθὼν . παδοςεκιως ἰησοῖς τὰς πολᾷς πασος ἡ Τὰς κωμας»δὲδδισ'- 
ἐθοπιίηῦ, δυπα, ΟΙΡΕΝΣ Τϑιμ ἐπτὰ πιξᾶ ΡΝ [1 } 1 Ὁ ςεὴβ ἰπ [γπᾶρορὶβ δοῦπη, ἢ Ἐετπιεεης 
εἰυττὶ;, λέγων τί ἡ ϑυγαϊτῆρ μὸυ ἀρτὶ ἐτήδυτη- κῶν ὡὐ τας σε αγωγάις αὐτὰς κὸ κηρύοσων 
ὙὝΘΗΙ, εἴς: [ὰ ῥις τρ τὴν πξοῦϑος ποτοῦ ον ὥρεῖ ἘΔ ΠῚ, Ἐπάπ ρα ει πῇ Ταβηϊ, τ οὐτδη 5 ἀπὰ- 
σεν᾽ δηλα αἰ ἴθῳ ν ἔῖϑες ΝΣ γεῖρᾳι σῳ ἐπ᾿ ᾿ιυ; Ὁ δια δ ὸν » βασιλείας "Ὁ ϑερᾳστάνων πα- 
ἂς νει. Ἐὶ ἀρ νος 1είμ5, ἀρολήξες εν ΒΕ ξρβηστεαι ὀπιβεῖι ΠΟΛΈΠΉΒΕΡΗΣ ΠῚ ρυρηΐν. 
ἐδ ὩΣ χὰ ἐγολεὶς ῦ “ἰνίοις ᾽ ἠχολόυ ϑησεν ε (ᾷν νο γῦστν 9 χὺ πᾶσαν μα λλοίχίαν γπεϊλαῷ. 
ἘΠυΣ ΠᾺΣ ἐπι, δ ἀἰτίρα! εἶμ5. Ει ΠΕΡ ΠῚ ἐἰ τ Ἔν. εἰ υλοος ξατε σι ᾿ατδᾶ5., παϊΐεττυς εἴ 
ηἷ5 ἥα- 9 
 γνα, ΔΥΌ ὁ ΦὉ μα. ϑηταὶ ἀὐτῷ. ὶ ἰδὸυ γίωη α͵-- 10} 36 ἰδὼν δὲ (ἄν ο χλϑες» ᾿ ἐσσγλαχ γί.ϑη εὐ" απλα]- 
2 ἢ ευΐβιια ἀποάεςῖπι ἃππῖξ, ἀεεάεης τειτὸ, 1ε- εἰς, παρα ετὰπὶ νεχλτὶ, δὲ τ, με ΧΡ! 'ζομαὶ 
ΓΉ 510 }1’ 5. ἢ ᾿ΡΩ ,! [ἢ 51 ἔ ν "ἰδοδηῖϊοα 
: ὃς μιόρβοδσου δωδὲκο, Φ ΤῊ. πσϑ9 6 )ούσει τί Ε}. Ἡ-- αὐ, 01 ἤν ἢ ἐσκυλρϑμοι; κ ἐῤριμιϑμοι ὦ ὥσει Ἐς λραθα 
εἰσὶς βαιβείῖα γε τπις πεῖ εἶπ5. Ὠϊςεδατ ᾿ οὐδς ΠῸΠ Βαδεπιές ΡΑ [το τε πὶ, Τύηῆς ἀϊεῖς ὡς νὸ ἡ 
3} Ι ! Ἰ3 - ! 
᾿ | ἈΠ ΟΣΤΟ πὸ κρᾳῳασέδου τῷ ἱμα τς αἰστῷὶ Θλενε 4 3 σποφξαΐᾳ μΜῊ Εχογΐῳ, ποιμᾶϑμοι. ἀν ζοις 
Εἱπετὰ [Ε: Ἵπ Ιὼ ΓΝ ϑι ἰϑητὰπι τετίξετο νεβίπιεπταπι ε- ἀϊτῖρ!ς ἈΠΠι|5: Με ἀμορο δῇ ἜΠΕΕ 
γος ον ἑαυτῇ υἐαν μόνον ἀψωμαι τῷ τ ἱααΐιν οα»-- μὰ ϑηταῖς αὐὐησίῖ. ὁ υϑὺ ϑερασιμὸς πσολις ἢ 
ἐίαϊυλ ετο. ἴμδ, Ὁ Λυμαῦον. Ατ Τείῃς ΠΕΡΕΜΕ πος δξ γὶ- ΘΡΈΚΑΜΙ) ἈΠΤΕΕΙ βΆΜ6:: ΤΕ ῥυαι ὐρου: ΞΕ ἊΣ μεν, ἘἈοραϊδ 
Ξε ΝΙΝ ἐν, , Ἀττι ΠῚ 
τῷ σωιϑησομα!. ὁ. ἢ ἰησοῖς δηιςραφεις - χ) (-- ἢ} 18 δεἐ ἐρ γεὗται ὀλίρϑι. ἢ δεήϑδητε ὀξίυ τῷ κυρίου 
εἰς στα ἄξης ἐϑια, αἰκίτ: ἘΡΠΒος ΠΙϊὰ, Α ν ἃ" π΄ τπε|Π10, ΓΚ ἐπηδεαι ΦΈΕΘΕΡ ἱπ Ὁ διαὶ 
6} ᾿ 
δὼν αὐτίω. εἶπε; ϑωρσά δ αι περ ἡ πίς!ς σῷ σε- τὸ ᾧερτου δε ὅπως ὀχξώληῃ ἐ ἐργώτας εἰς ὭΣ 
ἘΝ ἔλ- μαμτε τε, Εἰ ὐῶ τα ἈΠ τη: δεν 5.“ὲ ἡα τ πλοε πὶ Ἰυβῃῖ 
5 ἐπ {Π|8 (ῷχε συ. χὺ ἔσω, ϑη ἡ γωυή Ὥστ δὼ οὐΘοις Οκείνης. ϑςρασιμῦν ἀυ τῷ . 
Ὲ σαῇ ΤῊΝ ἘὼπῸ Ἔτιεπ ης ἴσας 1π πὸ Ῥτϊπείρίς, ᾿ 
ἔλα Ν ἣν | 
πον Χ) ἤθων οἱ ο᾽ ἰησους εἰς τω οἰκίαν τῷ αρχονζος, 23 ΟΥΑΡὶ ὡς. εἰ 
ἢ νοι δ αν ίϑμα; τπἰθιςὶπὸβ. ὃ: ἐμ λιυίῳ, ταπια τᾶ Π- ΤΙ διούξεϊπι ᾷ αἰ ἥῆρε- ἀεβορηνε 
Ηρα 
ἡ ἰϑὼν (ἄν; αὐληταε. Χὴ ) ὄχλον )ορυξουμε- μι Κα τ ϑϑσκϑηεσαμϑμος Ων, δωδεκαὰ μοὶ η- αὶ, 
16 ΠΊ, οἰεῖς 15: ἐπ δέν ποπ πον θδ πιοττὰ ἐξ ἐν Μα, εὰςΣ 1115 μοιείξδιοιη ΓΡ᾿ εἰ τα ει 
' ὃ ι ἀὐδι, ἈΠ τἀν ἢ Ϊ 
γον) λέγᾳ αἰὐΐζις. αὐαιγωρεϊτε᾿ οὐ) ἀπεθανε 4] τας αὐπῷ, ἔδωχεν ἀδζοις ἐϊζοισίαν πνϑυμιαστων 
Βμεμα, [ὦ ἀοτπιῖτ. Ἐξ ἐπ ϑεθλαι ᾿πιιπάοταπι, νε ᾿έγεγε ἐο., δ᾽ { μ- ἢ εἰϊσετξηι 
2 " τ , ᾿ἿΒΕΞ 3 Ἰ 
Ἐμαῖαίε- Ὁ Χϑξφοι 'σίον 5 λα καιϑευ δὶς. κα ᾿ κατεγέλων κι θοαρτων 5 ὡκε ἀκξαλλᾷν αὐ ἽΣ τς Ἠ ΑΝ τλολός 
λόω εὐ ΠῚ. Τρωμσαὲ εἰεῶλ εἶεν Ἄτστηαι κέαρ τε με ταγε, ΟΠΆΠΕΠΙ ΓΑ ΒΕΠΘΤΘΗΙ, ὃς πίη πὶ ἘΠΕ ΣΑΠΈΝΊΕΗΝ, 
Ἑ ἊΨ 
ΤΕΣ ΤΗ͂Ι χωχι, ΠΣ Σ πὴ ᾿ ἐξεξληδη ὁ 0 ὀγᾶϑο; εἰσελθὼν 2 σά ἀν πᾶσαν γόσον - ῶ παί(ἂν μαλάκια. 
δὲ ἰερα]ε ΔΟΡΡΩΝΗ βἰδηυδὶ εἰὰδὲ, εἰ Ἰ σεν Ῥηεὶς, Ὀαραρολτη αατὲεπιὶι ΑΑροίξοϊοτυ πὶ πῶιπία πρωὶ 
᾿ ᾿Ὶ Ϊ Ἰ».υ ἡ 
᾿ ἐχβάλ- ὀχρατησε Ῥ χήφος αὐτης᾽ ἊΣ ἡγέριϑη Ὁ κορο- ἐς ὅν δε δωδέκα, Ῥποσύλων ἴα ὀγομκατα 
λομοα Ε ΕἸΠΕ ας ΠῈΣ ἵπ ἐλ υῆῖς χάρο ας: Βήπναο, ΞΟΠ ἧ αἰ έζξων Ῥέῖγηβ, ὅς Λη- Ἐ 481 ἀἰοΐᾳ 
Ἐξ Ἐπ ἰκχῖτ, 2 τς 
ῬαΘΙα ἤντ’ σον. χὺ ὄξηλθῳν ἡ ἡ φυμμη ὑπ εἰς δλζωευ τευ ις ζιύζᾳ; τϑφτος σίμιφν ὁ λεχθυϑυος πε 9συὸ οἱ»-- 
80, ΓΕΙΓΔΤΙ ἐανν Ἐπ ιταρίεπητζε ᾿πᾶξε ἴε- ὝΓΕΓΤ, ἔτατοσ εἰσ; ἵδλευθας Ζεροάαὶ, 
" Ν Ϊ ξι» 3 Ὡπ -η ᾿ 
γάυ οκείνζωυ. 1) χορ ϑοιγϑϑίι οχεῖθεν τω ἰ ἰη-- Ὁ] δρξαξο ἀδελῷος αὐτῷ ἰακωΐξουξο ζεξεδαια, 
ἔμ, ἰςσαααῖῖ {ππΐ ἕμπι ἄθρ εχκεὶ, Οἰλπιλητοξ, ὃὲ Ἰοᾶππεϑ ἔτατοι αἷς. ῬΉΠρρυΣ ἃ: 


σῷ, ἠκολου δη(αν ἀὐντω δυο τυφλοὶ; κραζ ΟΥ̓ΤΈς: 


Ομ ἅι1- ἃς ΘΙ ΕΕΗ͂ΤΕΙ: ἰδ ἢ ΛΘ ΣΙ 1 ἢαυά, ἘΡ μι εη- 


ι γε ες Δ με κα] »» 
Ἄ, ὁ λέλϑντες, ἐλέησον ἡμιαῖς {Ὲ διξ Δι. ἡ{70ν-- 
Ἅ: 


ΓΙ εἰς ἐνὸς ΠῚ ἄθευμπι, ἀξορπετιπει ἀἀ ἐππὶ Ἔ νι 


Ἅ δὲ εἰς τῶ οἰχίαν: ααρόσήλθον αὐτεῇ οἱ τυῷ" 


ἢ 


Ξ ] - » Ι ᾿ Α ’ 
3 ᾧ ἰωδνης ο ὠδελῷος οἰὐτι Φιλιγτῶος (αὶ 
ΒαΑτι ΒοΙ οπηῶμ : ΤῊ οπιᾶς ὃς Μαεβαις Ρὺ, ἰσαπιι, 
βαρϑολομιαος. ϑγυμ(οαὺς χ) μα τ ϑσιος ο πελωνης" 
ξ Ταϊοΐις ΑΙο ἀξι. δὲ δοῦρα ἰπρὲν Ἐρήδμ 
ἰἀκώϊξοςο τῷ ὀφαῖ»; λεξβαῖος οἱ Ῥερλύθεις 


ὥ. 


ΜΝ ἃ -ὸ κᾧ 


εἰ» ἡ 


Γ- 


ἃ ιοῦ 


οἶδ 


οἰγῶ 


ΠΙΟΠΙ 
ἘΠ ΓΟΠΙΝ 


πλα ]}- 
ζομαὶ 
ἰβη δ 
ὀλλῶ 


οραίδ 
Δ 
ἐ 
ἔὐμως 
{18 Ὲ 


τογαῖς 
εἰρυ} 


ΓΕΙΕΠΕ 
τατέπε 


ΓΑ», ἌΧ. 
ΟΠ οηλ- εὙπράάαπε: ΦΙ ΠΊ ΟΠ ἐἰαπαμῖνει, ὃς ἸΤυάδς 1018- 
ΓΕ ἢ ἐν. : ἜὭΑΒΝαν, ταὶ Μη! 
δὰ λϑα)»ς' σιέζον ὁ χανανί τῆς γ. ἰσδδους ἰσκα.- 
πιγλ! γἱο! ἱετ: τὴ ᾿ ἘΥΡΑΜΕΗΙ δι" ΠΊ. Η οΥἱ ἄτα - 
ΐ ἰ γι Ν ΓΙῸ ] 
διωτῆξδ; ο᾽ ἢ δ οἴβαδεες “νῷ ᾿ (ουΐοες ιν δὼ - 
ἢ πιϊἤε ἀτ εἰ ΠῚ ἐ ἰεσαμι Ἵν, ἢ πειμη ἵπὴν δ1", τἶ τα 
ψ Τα» 


ΦΡΕ ἢ ἐ, ἐν “Ἶ σι 1} 
Ριὲπ5 δέκα, αὐπεςλεν ῦ ἰη(ϑες, το αΎ ΑΙ 11 ἀύθις, λε- 


Μοϊηϊτατε σρῃς, ἵπ νι δη ἴππὶ πὸ 


,. ἔμ ὁ ΓΝ Ὁ, ΒΙῚ ! 
"γῶν Ἵ ΕΙς ὁδὸν ἐϑγαὶν με αὐπελίθητε.. χὺ εἰ σδλιν 


ἈΠ ΘΥΤΞ, ὅζ [πὸ "εἰμιεαίεην 


[ [εὰ ρο-ὀ φαπιᾶγι} 8 ΠῸ "ΠῚ Ἰς ΓΠΙΓΔΙ ΓΙ 18. 1. ἀπε πᾶς 
εἰ 15 Ι ει ἐξ 
σαιμνουρφτὶν μη ᾿εἰσῇ, ὃ ὅτε. πορθυξεϑε ὃ μεθ 
Τα Ρό- ΓΠ οὐἷς ᾷ Τ ῥενά, τα ἈΝ “8 
εἰδῖμπε 
λον ΠΕΡΙ ΤΣ -ππροοδαΐᾳ τὰ ἰπολωλοΐᾳ, οἰκου) 
{τ 8]. ἙἘυη ς δι: «πὶ Ῥυχάιοατο 6 ΘΕΠΙΒΕΣ 
Ἄ ἰ 
ἰσρᾳῆλ. πορθυύυϑυοι δῈ κε ρΌΟσΕΤΕ ολελθν τεσ. 
ὡς: ΠῚ ᾿πῆν ΣΓ8Π) ΠαπΆΉ:Ι ἠδ λθσίμῃ οἰφυν ἡ 111. 1η- 
᾿ 
ἐἰρύζο ς Ο᾽ π᾿ Ἢ ἱκὲν ἡ βασιλεία, τὴν ὅθ οι γων. ἀαλε- 
ἥτπιος οαϊᾶτο: ΤΣ πη πεανα, 
νοιώττας δερφι χά ετε. λειχσοοῖς κϑϑέροίξε: τέ; 
ΠΈΡΙ τὶ ΠΡ ΕΣ ο. ἀπηθηνε ΕἸ εΙτΟ. Ε͵ΔΤΙΣ 
; ΜΕ. σοῖς ἐγείρετε, δοιμόνια ἐ , δώνμετε᾽ δωροαν 
πὴ ἡ τσῳ ασεεμεεὶς, ΠΈΘ[18 ἀπε ἜΝ Ρ βιάιαιὼ 81- 
ἩΞΕΞ 
ἐλάξετε. δωρεαν δότε. μὴ ΚΤ ση οἷς τ 
 ρεσαπιᾶ τι! ΠΏ ἸΕΠυΣ ἅτ "ἰολώρν σεαῦε, ἔ ει Ι"Ἠ ' 
σὸν; μη δὲ ἀργυθον Ἶ μηδὲ γα λζϑν εἰς “τας το 
“ νἱὰ, νδῆτις: Ν. Η 3 ἂϊτπ ἐπ᾿ ἔν. ἐμ πι ἀ8ς πᾶ 8 τὐιτᾶς, 
ἐρῶ ἢ 
᾽ νυ. μη πήραν εἰς ὁδὸν : μηδὲ δύο χυταΐνας, 
πεα. Ὲ τρλλφυλυσς ἃ, Ἀεαπν βᾶπι: ἢ πε: πη 
ὰ 
μηδὲ κ᾿ ἘΕ ΥΣΣ ΜΕ μηδὲ ρας δὲγ᾽ αξιος γὸ ὁ 
1Ρ Ἄ ΘΈΕΤΑτΙ "8 Ια ἰπο εἰξ, Ιπ ἡ. επηι; ΔΓ 
λῦ Ἄ τ τῳ ΠῚ 3 ῖ εἰ 3 “ἢ 
ἐργοατης Τ' (ζ,φῆς εἰντῳ ὅς Ίν. Εἰς ἕω “7 ἂν 
αν ον τον κἃ ΠΕΙ ΠΤ ΒΕΥΆΠΕΗ 13, ἱπεστιούαι δ δ. [ἢ 
“πόλιν γ Ἰ κων εἰσελιϑυτε, εγώ τε ὡς οΨ 
ΘᾺ δΐξρυ: πι: δὲ 1: ἸΟΈΩΕΙΕ ι ᾿ῷ δ "ἃ - 
Ὁ 51 ΤΩΣ 
οὐ τη ἄξιος 691 καί κε! βκεἴναιττε ἕως αὖ οζελ.- 
18. ΠΙΆ Π|δι ὐρ τ ον ἼΠ μόνε μὴν ἐμὲ 
ΤΈ. εἰφερηουϑροι δὲ εἰς τῶν οἰκίαν. αἰαυιώ- 
Γαι δῆπι, “1 πὐν νὰ ῬὰᾺκ ᾿" πων ἢ ἢ 
ι στιοῦε αὐτευ, λέγοντες Εἰρζεύη δῷ εἴκῳ τούτῳ. 
ἔνεπίοε τὰ Ἐὰν ΠΘῊ ἘΝ ΓΙ δρῦς ΜΈΝΗ Ἐταρτε πϊαεὺν ῬΆΒΙ 
Χι Σ ἐαν μϑῳ ἡ Ἧ ἡ οἰκία, ᾿«ξία, εἰς ϑεῷ ἡ Ἶ ἐἰβη 
ἐέημδος ΕΡΕΕ ΠΥ 8’ ἡἘἘΠὶ Ἧ" δι ἐρτῖτ ἀπ ΓΙ πϑς ψΕΣ 
ὑμῶν ἐστ᾽ αὐτῶ" ἐαν δὲ μὴ ἡ Ἶ ἀξία, ἡ ἥ εἰρζωωη υ- 
Ὁ τρῃδειδ- νὰν το ἐῶ! ἡ ΣΟΠΗΕΓΙΔΙΜΡ., Ἐ Επ πη 
τι Ἀν εἰ χα] Ὶ 
δῇ νοξ. μῶν προς μας ; Ἐχιςραφηῷ. χη 5 εἐὧὐ ΜΑἢ 
ἔαι ἴοι πῆς ἔεύδθση ΠΠΡῊΝ πῆι ἢ Γ δας Γ (ει πιο: ὙΦΈΓΟΑΙ 
δεξηται υ ὑμας. μηδὲ ἀἰχϑυσῃ (ὅν λθηϑὲς ὑμῶν; 
δ [Ὁτϑ ἧς ἘΥΦΌΠ τ 5 Ἐ σοι νο] τι "εξ ἡϑαι 


ἀξ ᾿ Π 
ἐκλιγασ- ἐϊξερχουϑροι Ῥ οἱ οἰκίαις ἢ ἡδν πύλξως Οκ εἴης, ὦ ῶν»ν- 


ΠΝ βΑΆ 18" κοὐ νὴ πον ει ΡΈΝΣ ἰξτνρας ἘΝ ηΙ. Απιρῇ 
ς Εἰ ᾿ 
νεῖ, ἀνάξατετ' κογιορζον ΕὟΡ ποδῶν ὑμῶν. αἰμίω 


ἀἸτῸ γοδῖ5, ΠΣ ΠῚ 


Ἧ ἔτι ᾿Α δ οὐ οπιοτῇ Ἂς {τ0- 


λέγω ὑμῶν. αὐεκΐοπτερον ε ἐπ΄ Ὑ 1 σρδδικων ( 29 


ἘΠ ΤΙΚΡΤΟῚ Ϊπ "δὶς Δ ἀ οι}, π55}} 
58 


μοῤβρὼν ον ἡμέραι κρίσεως: ἢ τὴ πολ κ εἶνη. 


ΟἿ} 3 Ἱ δὺς 


ἀτὸν Ἐ80. ΠΩΪῚ ἰὴ ἀΑσα τ βσαι οἷς π᾿ 


ἰδὸυ ἐ ἐγὼ δποςελλω ὑμας ὡς ρϑθατα ἐν 


μεραμνησητεπτῶς ἢ ἣ λοιλήσητε, δὸ, ϑησε ἣγ 


τ 


5 


δι 


ΠΝ ποις ΘῚ 
Ιο 1 3: ὄδο )ος Ἂρ ὭΣ κύριον αὐτῷ. 


2 


1 


7 
ι.. 1 28 δωμαῶν. 


ἰδοσηάδὰτι Μαιτῇαιπη. 


41 


ς [ 
ΖΣ σοῖσιν οἰνδίοες. 


23 


14 


28 


27 


κῷ 


Υ τὰ 
εἰ ἐο Ὡς μι. 


᾿ μι γϊ 6. 


ΟΡ». ΤΙ 


νΟδῖ5 ἱπ ἧ ἐπὶ "Ν η: νὴ Ε ἐυφηεπιεπει ΝῸΟ δπὶπὶ ΕἸσαΝὰν 


-ὦὔΔΘὦοΟί εκ ΕἾ ἀντι 
19 ὑμῖν ον εὐχείνη τῇ ὡρα, τὶ Δαλησετέ. δὺυ ἡ ἮΝ 
| νὼ ὗς Ἑ οἼμεοι δὺς ἡ [Ὀ ΓΤ 15 Φ αι ]ὸ- 
Ξ 781 ΠΊ}ΠῚν 
ὑμᾷς ἐξε ὦ Λαλθιώοτές, δῆλα Θην Ὁ ΥΡΕΊΟΙ πα- 


᾿ 
ἈΝ ἀμίεπι ἱ 4110 5 


ιαμάτμῖ 
ὅσοι δωσᾳ δὲ 


δ Π 1 1}: 


πῆ νϑῖτι Ἢ |οἢ» ἘΜ: [ ΤΟ] ἃ, 


(ς ὑμῦμ τὸ λόλοιου οὐ ὑμῶν. 


ξιαιϊειὶ Ε α΄ τ ΠῚ 'ἰπ δὲ ειῆ.,. δὲ μὴ Γ 


Ι . Ὦ Ν εὐ Ι Γ 
α δελφος οἱ δὶ λῷον εἰς )οογα Ον.)) ΠΕΡΤΎΡ πτΈκνον 


ἘΣ ὙΠ ΕΗ Ξιὴ βατσπτεδι ὃς πΊοτις 


χὺ ᾿ἐπόρμας ἡσονταιτέ ἐκρα ὅτι ὙϑνΕις. Ὁ ὅκγα- 
ἐπι ἰδπι δὺς τὰ δτὰ 15 ΤΡπιή ὯΔ ϑγνν οὐπιε μὰ 
χξσεοε μεσουυδυοι υἹτὸ πτῶγ-- τιπιθ᾽ κο- 
τ ' Πα δι 
ἐενραν ἡ αὐ 
πων δής Ὁ ἐγοικοι μου" ὁ ᾿δελίσσομι τε γαὶς εἰς πτε-- Ρειΐειυτα- 


αςτῖς νίχιισ 


Εἰ] 

' ᾿ 
παν 
Κη αἱ 


ἔπι ΡιοΡ τ ᾿ ἘΠῚ Π ἄβοῖμι ἜΝ τς τἀ ιπ ἢ. 


πὺπι., [τὸ ἔ μεγωκίη τε. 


ρος Οὺΐ 


1ῃ εἰ τ ἰδδι 


ε| ΠΊ Ἔνι ὅῆς Διραβ ῥο μένων: νῶϑ ι [}1αὰτ οἱ 


τος Ι Ξ 
ἜΝ εν ἩΠΝς 47: 
στυ, 79 σΈΤΩΙ. ὅτὸμ δὲ διώκωσιν ὑμας ἘΠΈΕΗ 
ἐιεῖξε πΠ ἃ" ὑὸς πρὶ {π᾿ 
ἡ τὴ ἢ πολέ ταύτη, Φδ)) ἀπτε εἰς πίω ϑηλζευ. αὐ- διώκω 


τόνε εἰυίταιος. ΜΚ σσηίω πῖν 


ΕΉ ΠῚ 
μιζω γὼ λέγω ὑμεν οὺ μὴ ᾿ τἰ στε ἜΝ πολός ἐν 


1 τ: δ' δι ΠΙΔῚ ΠΆΡΕ: 
Γὼ ἣ [7 “Ἱ υἱ ὁ εἰ 


τὸ ἰσρᾳ ἤλι. εξ ἐλθῃ θ 5 τῷ αὐ, οοώπου. 
Νυπ δι ΠΣ ἈΡΙΒε, Ἦ μὲν 

ΕἸ 3 ςΓ νῖ τὶ 
ςυύκ ἐς] (μα δητὴς υὉ (Ω δεδὲι σκθλον) οὐδὲ 
δα ἢ 1 


Ξορχεζο τω τδ 


πα σὶ τ τ εἴα; ᾿ς τ 


ΕΝ ΓΝ αΐδο Υοι ᾿ - ἼΩΝ 
τόν ΕΑ; 
ΠΊΔ ΑΓ ΓΗ ΠῚ, Π ἐξὶ 


[δτη 15 ραν ὦ! Ἷ ᾿πὺ: 1 ΠΑΡ 


αὐ ίρο! ο μὰ Πε ἴσος 


μα ϑητη ἢ ἐγ οἱ, φρηταω ὡς διδοισκόλος εὐτο. χαὶ δ᾽ 


ΉΠΉῊῸ Ἔπι:. δὶ βᾶ ΓΕ ΑΙΩΜΠ 85 


δούλος ὡζο κύριος εὐτν. Εἰ Ὦ οἰχοδεικσοτίου 


Βει θη} η ἀπιὺ πϑᾶβ ς ἴο- 


βεβζεξολ ξ ᾿καλεταν ᾿ πύσω μιλοῦν ζῶν οἷ- 
παρα Γορσς ἐἶπ5 ἢ Νεο. το πιὸ} 1Π|5 ξ05. ΝΙ- 

᾿ ἸῈῈ γω ] ΕἸ 
αι οῖς αοτι; ΜΉ σφίξε. Φοξη,ϑητε αἰλίδες: συ- 
ΠΗ ἘΠΠΗ εἰΐ πῆρ τοι ὄπ χεωε- 


δὲν γὰρ ΤΙΝ χεχοιλυβενβμον , δ ὃ. Οὔκ, Ὥσοκα.- Ἢ 


ἰαὺν ἴω Ε' ἐ ἀδάιεμσι, Π" οἵ ΠΡᾺ 3.7εἰρι: 


λυ ϑησετει᾽ ᾿ κρὺτπτ ὧν, οὐ ᾿ γϑωοϑησεπει. 


πος ἀπο ΙΠ ἰσπεθτῖς, ΕΡΩΕ ἴπ 


δ᾽ λέγω ὑμίεν ον τῇ ᾿ σχοία εἴπατε ὧν τω 


ὃς Η οβλη κάμε αὐ άϊε, Ῥιτὰ δὶς ἐπε 


Ε }ἐγμω. δι " ἢ τα’ 


Υ ΜΗ αὔγμμι, 


Τοροτ απ 
τ ΘΙ ΕΤΟῈΕ 


καλυ: -- 
πίομαι. 
ἃ σευ; 
4 Ιτἰλτωσ, 


Τ εενίγιεην, 


Ἰπτ πὸ: ἀν Τ|}.- 


φωΐι" καὶ δ᾽ εἰς Ὁ δὲς : ἀκ ϑετὸ ,χρρυξατέ ἔχε δι 
ασηεον, Ἐπ7 ΤῊΝ 


ὦ μ» φοξηθητε Στὸ Ὁ Ὄσοκπςφ- 


! φαίη! “ΠΗ 


σε - 


τε, 

Ἴ ποῖλιδ..» 

εἰπιῦτὸ εὐ 

αὶ οςοῖς- 
αιπτ 

γονέων, Φ σωμιοῖ. ἥζω δὲ ψυχέω μὴ ᾿ διιρυα ϑμῶν " ἐξ δετη 

οξείάετον ᾿ ! βοίωυπε. 

ΙΕ ρο! "ἢ 

οὐποτ ξιγαι" φοξη,δηγ1Ὲ δὲ μᾶλλον ζ διὼα- τππηδιε εὖ. 


ΓΕ ΗΝ πη πη πὶ Ξ μδοτραῦ πο ΣΘΕ “ἢ Ἐ χιδέπης, συϊ ροιοίς 
Ἐ σοῖση- 


μϑμον καὶ ΧᾺ ὁ {υν, ) Θ στωικοὶ Ἃ Σὐτολέσοιι ΠΥ ον». πὰ Π|; 


Νοιὴν νον ὌΝ ": λὴ» Ἢ νει ηἴ ε 


οὐ γέ Ἐκ ξρυϑτα αεσα ιν “πωλεῖται; ᾿κ δΥ ν ἐν 


1}: "Μὴ γκ.:: ΉΒΕΡ, ΕΘΗ Τὴ ῬΡᾶ- 
αὐτὴ οὐ πεσεῖται ἔχιτίω ζω: αὐϑυπῷ πα-- Ἐπίπῆω 


γε τ ἘὐκΕ δ ΚΑΡΗΝ ἐΑΡΙΚ. 


υμδν δὲ χαὶ ὶ τορες Ὁ χεφᾶ λῆς 


ἢ Το ΓΟ} "-- 


ΤΑῚ ὨΣΡΑΒ ἃ ΕἸ 1 1Π|ᾶ ΠῚ δι τι 


- ΠΥ ἩρΦ ἑρὶ ὰ ΡῈ ῬύΓεη- 


τ Αθις ΒΑ 


τ νοίξτο., 


ΘΕΒΙΟ ΠΡ Οδῖτε Είξοιο ΠΕΣ ΒΌΙΕΣΝΙ ὃς ἢ ἂν [δἰ ο ἢ δι δ οπιπῦςξ ΠΙῚΓΠΊΘΓΆΤΙ ΤΟΣ Ι τ Ὕ “9 ἐπε Ϊ ΝΟ δ 
γυ 3 ἜἼῸ ΠΠΠ|6ῳ 
μέσῳ λύκων. ἡἰγεοὺς δξὲ οἷμμ) ᾧ 99 σϑγιμοι ὡς 0] ἐοφάςνὦ Ἧ γι σδι! ἠριθμήμβύαι Ἢ ἈΠ μή ΠΟΥ͂Ν φοϊ ἴ- ϑη γε, εἰς 
ἘΙΒΠΟΣΣ {ται ΠΟΙ ΠΣ, πυετὸ ΔΠΠΓΟΙΠ δ ] πε} 11 μας πΡὺΣ Τ μα μ᾽ τῶδι ΓΆΠΗ κα αὐ Τ ΩΣ ἕω, 
] τὰ ναὶ πὰ ἘἰΕ15 
εξ αὐχέρφιιοι ὡς ΔΙ ᾿πῦϑι ἜΘ φερα). δ σέχετεῦ Ὄστο ᾿,} πολλῶν φρῦ ων Ὁ] φμιφέρετε υμέϊς. πτις οι 
ἢ σοης}1}9 ΠΟΙΗΪΝΤΗ ͵ : 
ἐπὰν ι8Ὲ Τιὰ ΤῊΝ ΕΠ: τ 8 Π ᾿ εν ε- σ.} ἀμ μϑο ΤΗ "πὸ ΓΟΓΩΙ πηι πὶ- 
Ἄς } εἶ “ὖν ἃ 1.3} ΕἾ ΕἾ " 
τ αὐϑρώπων' πραδὼ στσι ὃν μοι; ; εἰς σιωωέ- Ος]ς ὁμιολοήνσιᾳ οὖν ἐμοὶ εμυπρϑοδεν Τὴν γι ῥῶ: 
με, Ϊπ [γηαροσὶς Γι Παρ. 1:8 - ὑπ5., οὐβαιεθοῦ ἰων ἐβΡ ΕΝ ἔῦ ΓΟΌΓῆ ΠῚ “ειπε 
Ια; ζ 
᾿ Ἑδατοπι- ΕΠ ϑς ο» γ σιν γωγαις αὐ ἿΜ μας! γα υ- πων δι λογήσω καύγω ον εἰτεὶ ε, ἐμ τ φοϑεν τῷ 
πὶ Η ΒΑ ἐξ πθαει ΚΗΡΟΝ δὲ τὰρὲ8 Τὰς Ῥᾳτι δ. πιεῦ ὅδ]. π ὁ ΤΩΣ ἔν ο, 1 ἀπ ΓΕ ἢ Ε πε- ξεί,, 
“ 3 ᾿ Ββ 1 
"ἄγομαι σὶν ὑκιας. Ἂ ὁχι ἡγεμόνας δεὶ βασιλάε, ἀ- κἢ 5 παΐϑος μου τῷ οὖν ὀφανοῖς. οεὶς σὐ ἂν Ὅρ- ἢ ὠνὶφ 
ἘΝ ἘΈΡΕΙΕΣ Ἅει 1ῃ ᾿οβ ἰηιοιναμη 11Π}8 " ἐἰμειῖα, πη ΤΟΥΔῚ Πα πΠι παι μ8, ΠΕΣΙθΟ 
ΠΈΣ ΗΝ 39 στοῦς ἜΎΕΧΕν ἐμοῦ. εἰς μιουρτύθμον αὐζοις (σὴ γήσηται!, ἀξ ἐμπ Θϑεϑεν Μαὐρρωπων, δργηζο καὶ 
Εἴταῖς ϑλτίσια, ῳ! ᾿Π| ἅμ! τε ἐλ Δα ᾿ ἣν δος ΘΙ ΠῚ δ ἸΩΝ ΓΟΙΑ ΠῚ ῬΑΓΓΕ πιῶ ἐπ ΙΠ τ: Ἐκ. 4 οἷ, 
Ι ὙΠ ΠῚ ἘΣ 
τοις ἐϑγέσιν. τον δὲ τοῖοι δὲ δῶσιν ὑμιας μὴ τ αὐΐον χαγωβ ᾿Ἐμιυροοῖϑεν ἐν ἣν πα 9 99 ῥοὺ Φ ὡν σρι- ατϑὶτγατὶ 
γμγάνας ως ἽΠΟΠΙΟΘ0, τὐνὴ ἢ’ "" ἰοῆι ὀβότον ἀἸηΩΣ ΠῚ] ΠῚ 11ς Ἐ. Ἰὰς Νε ἈΡΒΙ ΜεπιϊηΣ δ᾿ δὰ ΠΡΕΝΕ ἐαεετε ἀμόΐο 18 γῆηκξᾷ 


ν 11} 5}: 85} 
μὴ γοιεἰσητΈ ὃ τ ἡλϑον βαλεῖν εἰρζρυζεω μλὶιξεῖς 

π-πππν. πρρρεοεοεοέΨνΨἔέοΨέόΨψΨέψοΑΨψΨνἔἘέοΕν»ρο,. ΨΘ 5. “΄ῃ00ΟΟΝ ΟΝ -- 


εὖ τα τος απ τ πεῦεε:-- --- πα... ὦ .΄Ὁὦὦὃ.. .« 7 Ὁ Ὁ -- “55. Ἡ«{{|θα Ἔα 
- ὥς ΠΥ 
᾿ 


τι 
ΟΝ 


ὡς“ 
«-.-τοον τι... ϑἕὕ... 


ον 


Ι} 
ἶ 
Ϊ 


Ϊ ἤ 
. 
᾿ 
Π}} 
᾿ ἢ 

Ε ἊΣ 


-᾿ 


-- 


12 ὍΑΛῬ, ΧΙ. 
Ὦ πιϊτῖσῖς ἴπ ρρ πὸ ΠῸΠ ΨΕΠῚ ἰκδεγε ῬΑδΕΕΙ; [εὰ 


Ἐχιτίω ᾿ γ᾽ [5 ἤλϑον. βόμῳν ἘΠ ρζευζωυ αἰλλαὶ 


ΙΚΕΠΠΟ: αΥ ἐπὶ ἐμ' πὶ “ΤΠ ἐΠῈ ΒοπΙΙπέπι ἘΠΕ 


μαλαιςῶν 


ρμαιγεήι ἤμιπ). Ἀν 


ἐΐξρβιατε 


τὴ ἀπ ΠΙλΤΙσ ΠῚ ΕΥ̓ 


τῷ παΐξος αὐτῶν ϑυγατέρφι κτ' Ὁ μυΐδος αὐὲ, 


ὡς βφλ, αὐτί β [σὐταῖπῃ ΓΑΗ͂ΠῚ: ἘΣ 1ΠΙῚΠΊΪΟΙ 

αὶ ἐχθοϑι 36 
εριϊοῦ ρΡᾶ- 
0 ᾿φιλῶν πᾶ- 
ἘΝ πιὸ εἰἰσπιι: δε 


"Ὁ γυμυφζω χτ τ ρ πενϑερας αὐτῆς. 
αὐ απιᾶι ᾿ιοπιὶπὶς ἀΟΠΊΘΙ 1 δἰμ5. 
ἔφυ τ νὴ ἐν [ : ἘΞ 1 ι.» 
“5 αὐϑρωποῦ 5 οἱ οἰχέουκοι αὐτῷ. 
Ξ»}" αιὰπι τὰ 8: ἜΞΩ εἰς ταν ἐν ποπ 
τέροι ἡ μυητέρῳι ὑπέρ ὦ ἐμέ, 9.2. ἐς! μου ἀξιος" καὶ Χ) 
Ἄ αππαπε ἈΠΗπ ας ΠΙΠπὶ ρὸτ πιὸ ποη εἰς πιὸ 
ε ἬΝ ε1 ἊΨ ! ε Ι. Ι 3 ἐγ 
ο φιλώνυμον ἡ ϑυγοτερφ, υτρ εμιεγ Οὐκ ἐς] μου 
ἀϊσπιις. ἘπΠ]αῚ ΠπῸΠ Ἱεαρὶς ἘΠῚ ΓΕΠ] ἔπᾶπι, δὲ 
ἢ κ εἰ Ἄ β ] ῃ Ϊ ξ κα 
χἡ ὃς ὅ λοίμιθανᾳ (ον ζῴων ον αὐτῶν) 
[ει ϊταῖ ΡΠ δ, πὸπ ἘΠ πιὰ πεπΒ:. Τ Ιπηε- 
ιπ Ε : 
ἀκολδῦειο ὀπίσω ῥλου. σύκ ἐς] μου ἀξιος. ο ἐυ- 
ΤπλταΣ ἔειατι 111 πὶ: πῖον 


αὐτῷ ἰπολέσᾳ αὐτζω᾽ καὶ ο 


Π: ΠῚ ΠῚ ἐπτος 


ἅμμπ' 


7 


καὶ ἀπιᾶϊ 


ξατεῖρις 
ὰ ἄξιος. 
Τ Θυ! ἴπ- 


ἈΘΠῚΕ 


8 


ἡ» 


ἬΠΕΗΕ ἃ ΠἰΠ|8 ΠῚ 


ρῶν εὐ ψυγέωυ 
ὝσαΝι 


οἰπολέστεις τίου ᾿ψυχέώω αὐπῷ ἔνεχεν ὌΝΤΙ δὑρη- 


το τεοὶ- πε εᾶπι. ΕΟ ΓΙΓ ΩΣ Ἔξ: Φ ΠΠΗΡῚ: 


0 ᾿ δὲ γριϑυος ὃ ὑμαξ ὄμε δέχεται" 40 


Ἐ μη ΓΝ Σ δ μος νὰ ἐπ 


νῷ ζγ Ὁιποςείλαγτα μέ. 


ἴῃ Τ ἈΘΉΝΗ αὐλδ ον 


Ἐ φαΐ ΡῈῚ- Πθπ Ῥτόρτες ΠΊδ, 


αι εεὶς 


1} 
δ τδοῖρίτ: σά εἰν στζευ. 
Ἔ τοοίριῖ, ᾿ εἰμ πς 


τδοϊρὶ τε ἿΝ βι ἐμὲ ᾿ϑεχόνδρμος; 


α΄ πιῇ Ε 
Ϊ ᾧυἱ Γ6Ο1- ]} ΔΡΤΗΗΙ Ῥγορπε 


Ἐποινπο.,͵. Ὁ δῈ χουϑυος πσοοφητέω εἰς ϑνομαι πσροφή-- «4 


πεν υτὴ 1, ὑπ Ῥτορβεῖς " εαρίεε ᾿ ΠΠΕΗΝΝ 
ὉΠ ΚΕ ζυ; μιεϑον πσοοφυΐζου τὰ ἐο ἐς Ο δεχονϑυος 
Ξὸ εἰρίςι πῶλον ἐπ. Ἔκομμη ἰαδει, ἐὨΕΙΠΕΟΣΠΙ τ | τ βς 


καμβά- δίκαιον εἰς ὀνομίαι ϑυξα οὶ μμίαϑον δικα!᾽ λῆς 


γω Ρίεε. τ αυύοωνν ἡ ἐαφ τρόμῳ ὥρμα "ΠΗ ΜΜΓΝΗΝ ἐ[|ο- 
ἐὐοιθαν αψεται. ἡ) ὃς ἐαν ᾿ ποΐιση ε γα, Τὴν μὶκρ ὧν ζυ- “ 
ἐκ πιιηῖ-ὀ τῆ. βοεωίΐμην ἔτιριάΣ ἰαπλπι, ἴπ Ἢ κα Ὁ Ὁ 

τονε δι συ ἯΑΝΙ δηῶ 
ταικίιια. ΤΌΩν ΠΟ ΤΉΘΛΟΝ «ψυσγροῦ ψμονῈγ) εἰς ὀνομκοι μκα 9» 
αν ΑΙΒΒΗ, ΘῈΡ νου ἜΝ Ῥεταστη ππιξίοδεῃὶ [αϑῖπ. 


ὦ ποπιπε 


ἀμί λέγω ὑμῶν» μὴ πολ Έ σὴ μμιαϑὸν αὐπῷ. 


: Ι 
ο Α Ῥ,. » 4 Ι., ἐδ, 
“ ἐοπἤιπι-. Κ Ἐπ Σεῖς ἵνα ὁ ἀϑ , 165 ὑπ ν- 
τααίϊει Ὁ 1] 
πο ἘΠ Αἱ εγνε ὁτὲ ἐτέλεσεν ὁ ἰη(οες ὀξεζασ 
ΜΕΝ: ἘΡΡΝ ΤΉΝ αἰ οἰ ρ} 15 πὴ ὰ τᾶ Πἰν 14 δ 

ἐ Ϊ Ε 

(. ἴοις δωδεχα, μαϑηταὶς αὐ σῷ. μεϊεξη ον θεν 
᾿ ὙΓΕΉΡΟΙ τς ἜἌΡΕΙΣ τ᾿ ἀκὴν ΪᾺ ὐκρίηεψος ΕΟ ΓΙ! ΠῚ, 
τοῖς ΡΓῶ- 
ἀϊοάϊοι " Τῷ ᾧ διδούσκᾳν ἃ κηρυσσεῖν » ταὶς πόλεσιν αὐ. 
ἘΤΟΔηπόβ ΤῊΝ παρε! ΦΉΗΝ ΠῚ ἐαγεγε 
δυτόσιμι πὶ 
ἐπ βεύη ΞΘ Εἰ ΒΟ ἠβουθσε δ τω] νυ σι ᾳ 2 
Υἱποι}}5 οὔ ἙἘΟμτεῆι, παϊττεπ ἅποβ ἢ αἰ ρμίοτηπι. [μ0- 
 ἀ ἀἰΐοῖ- ὁ 
Βα ὶὶα δεῖς, ἔργα “ρισοῦ, περυψας δὺο ἥν μα. 8»: αὐ- 
εἰ τΑρα γαΜῖ; αἰ ΠῚ: 5: τ ππδν; ἂπ αἰϊιπὶ 
1118 ς8, δ» ΠῚ 2] εἹ 

τῷ.) εἶπεν αὐτῶ" σώ Εἶ οἱ ἐρη ϑμος, ἡ ἙΤΈΡΟΝ : 

ὀχροίϊαπηβ᾽ Ἐτ ἌΡ ΘΝ ἐ 118. ἃἱε 
“3 ΕΡ ἕ 
ΒΊΟῬΕ:, παθοςδοκωρϑι; ὯΝ Θιποχριδεὶς ὃ ᾿ἰη(ϑες, εἶπεν 4 

νὼ Ε1Π|Ξ : Ἐρ ον Ἰεηι ἡ οἴστε 1σλππὶ ἐγ τ 


ἀπ: : 
ὃς υἱάϊδες: εἰδῇς. πορδυϑεντες εἰπαγ[είλοτε ἰωαϑνη ἁ οἱ, αἰ- 


ΓΤ δ᾽ τΐάετα κει γιύεπε, 


ἣ 
πυῷλοι αἰωξλέπο ἔσι) 
Ἱεργοῦ ΠΟΛΛΉ ΠΕΣ, 
γωλοὶ -ὐθπατὸ 1ὴ λεχσθοὶ κοι θιζονται , καὶ 
ἤιταὶ ἀαδιπε ἀθοδος τορτεῦδα ὅ ῬΛΟΡΈΤΟΣ 
κωφοὶ ἐἰχούσσι, γεκοοὶ ἐγείρονται , καὶ ᾿αωχοὶ 


ΒεκηΣ εἰ ἡ: ΠΟΠ πτν 


Ἰ Ν Ϊ 
χου ΣΤῈ κ᾽ βλέπετε" 
ἴαπιθ τ, οἸλιαὶ 


δ Ως 


1: ε φρμαπιβυίάπε, 


σα ΠΕ Σ ΠΙᾺΓ. Ει 


δὐωγίελίζοντει. κ᾽ μακαφιὸς ζῶ γὃ οζ ἐὰν μιῦ δ 


ἴδρις, ἔτλη αἸ Ζάι5 1Π πΠ|Ὁ. "ΗΠ αὐτεμε ἘΝ ΠΕΙΡΕΙ, 

ΔΌΒΠΠΙ1- Ὁ, ν ἡ ἢ Ι Ι 

μες, σκαν δουλιοΐη ἐγ ἐμο!. ὯὩρυῶν δὲπο ρδυονδμων. τ 

ἑαὰ τατλθὰς ἐαριν 1." τς ἀϊτδτ ᾿λύρος πῖν επῆίος δἰ 
πρξαΐο οἱ οἱ ἰχίοις λέγ ζις ὁ’ χλοις αὐθ ίωαννα, 

ἘΉΘΡΗΙ εἶ "ΝῺ 1 Πειε τη Κ [εξξατε ἀπ πάϊῃ ἐπι 


Ὑἐξέρχο- ἢ ἐζηλϑετε εἰς ζω ἔρημον δε σοι τι! κα λοαιμον 


μαΐὲ ἐἶ . μδεόθ ΠΕΡῚ τ ὁ» ἄυηι ΓΕ 


αὗσυῦ αὐέμου σοιλδυονϑυον ; δα" ἡ ὀϊζηλϑέῆε : 


5. Ἰοία ΟΠΣΙΠῚ Ἑπδησ. 


ἤλθον γὼ δὲ ιγά σοι αὐ, ϑρώπον κι τὸς 


ι8 αςϑε. 

σαν. τ 

νἱάετεῦ μοπιΐδεπι ἵπ πιο} |δι15 ᾿ς πυυβινμπιῆ ἼΩΝ ᾿νεπιταΣ 
Φ 
ἰδὲῖν ᾽ αὐ εϑρώπον ον μαλφίκοις ἱμαΐίοις ἢ ἡμ.- Ἶ ἀμφιέγ- 
νυν ἐμέ λανἡμα 3 τὰ "] νηοί α ἌΤΗΝ ἴθ ψυμὶ 

ἱ πιοῖ- 
Φιεσιυϑμον: 3 ἰδοὺ οΙ ἱζᾳ μαι Ἄφυζοι φοροιετες. οΨ 1: Ἴ-- 
ἀοπιῖρι τερυπι ἤπης. δε αἱὰ δῖε Πιαπτις 

ΓΝ ! Ϊ 3 ᾿ π 

3 ἴοις οἴκοις “ἦν βασιλέων εἰσιν. εἶλλα ἢ ἐξηλ.- 

ἢϊ5 νἱάδτεῦ ἘΓΟΡΒΕΙΑΠΕΙ ἐρηαμει ἀϊεὸ γοδῖς, ὅς "πἰνη- ΤΕιϊλπι. 
Πα 
δ τε δὲν; τιροφήτίωυ: γα! λέγω εν παῖϑε σ- Εοτδ νος 


Ἧϊς ἔπ εἴ ἐξ Ὅρ, 


τ᾽ ὧτ 5» δεν πεδὰ οὐ 


ἸΔΙΤΤῸ ἈΠΡΕΙ͂: 1 ΠῚ ΠΊΣΊΙ πὶ 


ἀπηείεν Ῥτορβεέιη. 


; Ϊ ΙῚ 
9 συτερεν πὐρφφηΐου. 
ἀρ υπι εἴ : Εεοδ εβϑ᾽ 


γέγοατπῃαι. ἰδοω ἐγω Ἔστοχελλνὼ ζν εἰ ᾿{Ελον, (ὺὺ 


ἜΞΕῚ ἐλ Γἀ1Π. ΤΕΣ ΡΕΩΡΕΟΙΣ νίαπι 


παρ 9 τοροσώπου σοὺ «οὕς καιζοισκδυασει τί ὁδὸν 


{ιιἃ πὶ ἀπῖτδ ἐξ. ἈΙΒΟΠΙ 1:0 γοΡὶσ; ποπ 


3] Ι 

τ σοὺ ἐῤυπιροοῦεν σῦ. ᾿α, ᾿μζευ λέγω ὑμψ 5 Οὔκ 
ἐ εχοισαῖης ἐδ ἴπ ΠΗΓΙ τα! Πότ πτ πιαῖοσ Ισαππὸ ἔ Πιττγεχῖς 
ἱπτὲγ πᾶ- 


ιν ! Ε 
ἐγήγοται -Ψ ϑυνη οἷς γεουναιν μείζων ἰωαὶνν τος 
Βαριιῆα. 4 ἔπνει πΠτΟΣ Ἐλ') 1 τορηῸ “ ἐγείρος 
υ ὕ βαπηιςού. οἱ 0 δῈ μιρορφτΈρος ΌΨ ΤῊ ! βασιλεία, μαι 


ΠΠΙΟΤΙΠΙ, πιαῖος 6 εἴ. [«.. ὑπὸ 


[2 δ έραναν Ἂ μείζων αὐτῳ δεν. Ὄτν δὲ ὧι λ “Νὰ 


ἀϊείνμεε Τολππἰβ Βαρι τε νας πάθος ΠΥΕΘΕΝ 


ἡμερῶν ἰωαῖνα Ὁ : βαπίιού ὃ ξ(ὺς ἀρτὶ Α ἡβιῥὰς 


Εἰθπι σα ΟΤΕΙΠῚ 598 Ῥεέξεντς " ΝΙΟΪ ΠῚ ᾿ἰροῖ 


λεία. ἽΝ ἐρανων βιάζεται . χὺ βιας αὶ εϑῳ 


ρίῃπτ. ΣΠπά. ἀρῶ ΗΝ Ρεόρμοῖα ἐξ 


. ζοισιν αὐτίω. πόμτες ὌΝ το ϑφῆται κὶ 
τς τσυδ πω ρλθην Βεσονεβλύεγαμε Ἐπ 1 νὴς 
3α !. 
14 γθμμος ἕως ἰωάγνε! το δοεφήτϑυξ" Οοι ὃς ,λε- 
εἰ5Θ τδεϊρέξα, ὑρε εἶ ἘἸΐας ΤΙΝΟΣ 
Ϊ ἌΓ ἃ 32. καὶ τ 
τε δέξασθαι, ἀὐζς ὅδην ἡλίας ο μδήλωνε ἐρχέ οἷο 
"Ημαθ ἅὐτὲς Ἐπνήϊγε, διάϊας, συὶϊ λυ τέ 84 "σαι παδεξ 
εν» Ὅτ ΕἼ ] Ἄ ἢ: Ε- ιν ἀϊδαΐ, 
Ἷς ο ἐγών ὦτα αὐκουάν. οαὐἰτοζῶ.-ἑ ᾧνγι δὲ δὲ ο-- Ἐ Ππιί!επὶ 
τό βαῆδες Β' Ἐρπσηεῦι ἡδαι ϑ τα 1ς ἢ Ρηδεῖβ ΞΠπιαῦο 
μοιωίῷ Ἴζω υεαν ΐᾳωυ τίου; ὁμοίω Ὧ] “παιδίοις : 
αυΐ εἴ- 


προς ἩΦΝ Ἐξ 
ΠΙΆ τ-δ5 Γῃ- 


Ὡ ἀχϑρα ς καιϑηυϑροῖς, ποςφωνγοί, σι ἴρις ἐ ἐταῖ- ΠΤ 


ἀιοᾶτ: τ ςυ 


Ξ οαἱ δυτέ 


Ἐ ηπὶ νεη- 
ἔτι εἰ, 


Ἀμφύωνς 


1Π ὃ τ ατείαιπαμεῖθων Ὑ5Ὸ 


εἰὰ [μὼ, εἰ πεν ζας Τοῦ α ἀρυαρς γρδῖα: ὃς ΣΊΤΩΝ 
ιν: Ἂ 
ι7 Θ 9ὲς αὐ, Χὺ λέγϑεσιν-. ἠυλήσεομϑρ ὁ ὑμῖν 5) Ἀ 


Πποπ ἀκον, ἐδ ΠΕ τα ἰπιας σοδῆις ἮΣ πΌῃ Ρ' τ 


σεκ ὠρ'γησοιοϑε᾽ ἐβρζενήσα ϑυ ὁ ὑμῶν. ᾿ ὗκ, ἐχκθ- 


ΧΉΤΙς, ψεπῖῦ τοῖα πὐλαυρίρε δ ὀὐβη εν Πιᾶπ’ Πρ 8Πε, ὀὐφννν 


ἥλϑε γο ἰωάννης μήτε ἐοϑιων, μήτε 


ἱρδεπε: ὅς ἀἴσζηπτ, ᾿ πισΠ 11 ἐλ θὴν γοηὶς ἘΠῚ: 

᾿ : ἃ ᾿ ἰ 3 ς εὶ 

ι πίνων" κἡ λέχϑέσι; δου μόνον 6γ4. ἤλϑεν ὁ υος 
ἀριεῦ ν᾽ τπηλπάιιςὰπϑ κ πέροις -- ἀρρος ὦ τῆν 


τῷ ἀνοϑρώπου ἐοϑίων τὸ πίνων. νὰ λθγϑέσιν; ἰδοὺ 


ΠΌΝΟ ὥς ἘΕΣΡΟΌΤΟΝ, Ραδ] σα πότ αὶ ἈΡΙΤΕΕ μ ἵ νοτὰκ 


ἀγθρωπὸς Φα ϑς Ὄ οἰγοπποτής. τελωνγαΐν φίλος Ὁ 


᾿ “με 


ΒΕΟΣΟΕΘΟΝΕΟΣ ὡ ἀρ οντος εῇ πε ῖμε εἰ 
αἱιαρῶλῶν. ᾿ ἐδικωμω, ὃη Ἶ ; σοφία, Ἔνπτο δὴν χέ- ΩΣ 
1115 Τ᾽ ρίθω. Τυπῦ ζοδρὶς ΕἸΒΕΘΎΤΑΤΟ ἠνῤν εὸῥς Ἷ [υἷς, 


Ὁ τεύρξατο ἐν ὃν φδιζ ψας πολάο, τ πολ 


, Ραππια (ἶ ἀραύνηϑ, Ε1}8. ἐνας ἐ νιτ!τ88 


οὖ δἰς ἐδύοντο αἱ αἱ πα΄ λει’ αὶ διωυαμᾷς αὐτο ,) 0 νὴ Ε ερίπεηε 


ΠῸπ ἔ απιε την. ὅτ δὶ Ἐ σβονπε ἰπὶ ἀλῖ δὲ ν Ραπίτεη- 


21 οὐ μοτενοηᾧ. α! σῃ! χωραζὰν, θαι (οι βηβ- ἐρυδΝ 


1. χγῶν αὐτῆς. 
ἴῃ ΦΟΙΘΌΣ ἔλέεα Πππτ 


[Ἀ148, ἩΠΊΑῚ πα 1η ΤΥΤο τ δίάοπε ἘΠῚ εἤξεπι ἡ εβῖ- ΖΑ ΪΠῚ, 
σε δου, ὁτί Εἰ ον τύρῳ Ἂ σιδῶγι ἐ ἐγένοντο αἱ ᾿ δὺ-- τ πθθπρτ 
ἐποίταϊε {πξξα ἴῃ νοδὶβ, οἹ!πι ἵπ ΤυαΝο ὮπΠΓ 

Ι ε Ι » εν Ι Τ οἰ οἴο 
να μιᾷς αἱ ϑρόνδυαι οὐ ὑμῶν»παλαι οὖν εἶν σοι "ραιπίτει- 
ἧς ΟΙΒδΙδ ἘΡΦΆΠΕΊΡΝΣ, ζ αιενῖξτι σοῦ νΟΒ]Ξ, ΤΥ- τᾶ ςρ ἔτ, 

Ι έζαπιτ.- 
12 Χ) ἡ ὐσϑδιῳ μεοτενοηίαν. “«“λίω λέγω υμ(γ.τύ- πῆ 
: : δἰάοηὶ το πὶ ΠΠπς δαὶ ἱπ ἰς ἰμᾶ. πνέῃ 


βρῶ ᾿ σιδῶν! αἰγεκίϑτερον Ει ἔς ον ἡμέρα κρ.-- Ἑοχαῖια- 


εἰ], ἡὐὰ πινοβς: Ἐξ [Π τυ όόρτον ὑοτῖϑὲ 


Η ΠΝ γ' 'ἥμως ἰεφοῶ- ἢ ἰπ 
23 σεως, ἢ ὑμῖν. χὺ σι; καιῶρναθμι ἢ ἑὼΣς ΝΜ ΓΥΡ Ταείοῦ 65. 
Ψ᾿π|ι Ὁ αἰμροίεα,ς 


υἴῆιε ππτσητι Τ ἀδηκίειετῖι. ἕκαταβι- 


δρινού ὑψωθείζᾳ, 8 ᾿ ἕως δου ἢ καζαξιξαεϑηση βάξω 


"για τες 
πιμ ἤ [τπ ϑοόοιηις βιάα ἰδέηι μ᾿ ἐπ νροὰ ἥμκ ἔχᾶπ 
ι 


ὁτὶ Εἰ ὦ σοδὸόμοις ἐγένοντο αἱ ᾿ διωυαμιᾷς αἰ Ἢ ὅς ἴωιε ἴαιο, 
βθμωι 


με π΄ αἰ πτον“- τὔος τ, 


ἐφ 


ψ 


τα) 
μφΐγ. 


ιἰ πιοῖ- 
15 γ- 
ΤΠ. - 


111 πιωῳ 
εἴτα πὶ 
Ρὶιετᾶ. 


ἰτγκῖς 
ΙΓ ΠΆ- 


γειρῦ- 
ι 
ιἴ δυτῷ 


ἀϊθ κα 
ἔπι. 


ΗΙ νϑῆ- 
ις εἴξ. 


ΤΙ Γ 1171: 
μαϊδαὶ, 
ἱ Πιΐ [δ πὶ 
ἱπιᾶῦο 


αἱ (12- 
τ85 τῦ- 
81} 1 
ΤΊ [: ὥξω 
{ππ||15 


ΓΑ ῸΣ 


ἷςξ, 
αἰἰταιϊϊα 
᾿ 


ἐδ }} 1..." 


[ΠῚ ΓΤ 
πὲτεη- 
. 
του 
ΠῚ. 
ταῖς 
ς αἶα: 
ϊ 

ἸΠΠῚΠΠ 
ἘΠῚ 16 Π.- 
δριίξδι, 
“1 Πι1 - 
ῃ 
ππαυ 
Ἷ 
ΚΑΙ « 
ΤΙ 

Ἷ 

ἰδ ος. 
υ τ ει..- 
ω 
ἀν 1" 
: χε 
εἴπ ις, 
ἰὼ 


δ»... 


πίπι πηεῦ 
᾿ ζμδλμο εἰξ, ψυχαις υμϑζ: 


ΟἈ- ἜΥΣ. 
4 ἴὰ ης ἐξ ἐπ Ν ἘΠΕ ΉΠΗ͂ΞΗΕ ΠΥ. Ὑ ῥοί. 
οἰοτα κα, υϑωα! ον σοὶγ ἔμεάναν αἱ αὖ μέχρι Ῥ σήμερον. 


πιέπ ἀπ ΠΡ νοΐ 5, ἸΠ τεῦ αι βοβοσνατοπι ταπα- 


βαυϊᾶ ἜΝ λέγω ὑμῖν; ᾿ΜῈ γ ἢ συδδέζον αὐεκζοπε:. . 


πὰς εἊτὶς " (ας Ἰὰ ἀϊεῖ], τς νάμαν 1Π ΠΝ 
Ἄ} 


ον ἐφ ὧν ἡμέρᾳ κελ κῷ οισεως»ἢ σοί. .- ὠκείνω 1: 
[ππιροῖε τείμοπϑοπϑο εξ. αἰϊκχίες: Θοπῆ - 
τῳ ἄω ἢ ἅ ες ἕω Ὁ" ᾿ 
χοηβῶ Στ σίθεις 0 σϑῖς 9 ΕἸΤΤΕΡ 9 ὀϊζομολο» ᾿ 
τοῦ τ δὶ» ΣΥΝ ἜΟΠΗ͂ΒΕ Π]Ι δ Ἅεγί, 4.15 
χϑύμαι σϑ!. πατεργεύξιε ͵τῷ σ ϑρᾳνοί ᾧ Ῥ γηφ, 7] 
Ρ ἘΘΟΜΜΙΒῚ πὸ ἃ ΡΘΒΗΒΑς ἡρεων, ψεὺς} 
10.115. Ἀ- 
Ἶ ἡποκρυ- πε; υψας ταῦτα Ἔἰπὸ συῷων χαῚ σις τις 


“ἰῷ ὃς [|| -Γ ΠΝ εὖ Ἐιὑεε ας, [τ ῬΑτοΙ, 


μῚ ΠΕΣ ΠΉΠν ᾧ αὐπτεκοίλυλψας αὐΐαᾳ νηπίοις " Σ 


Ι 
"δ ὁ “πα ΤῊρ) "5 
αασπίαπι ἧς ἔπὶτ 


α ᾿ ΚΘΗ ἀπ ἴδ. 
ὁ7| οὕτως ἐδιμεΐο δ᾽ δοκία, ἐμσσόϑοϑεν σὺ 


Οπιπίᾷ πὲηϊ τιαΐπτα πρὶ ἃ Ῥαττδ τῆςο. Ἐλ 


ξρεαάση- 


᾿Ξ Ι Ἐ ΓΔ. τ’ 
Ἔ πῦροι- πανίᾳ μμο! π’ρεδὸ,ϑὴ “σοὶ πε, μμδ. ὦ 271 


εἴπ εἰ ἀν μα ὙΠ ἜΑΡ ἐὼν μὰν, ΣΕΕΕΣ πόῆιδ 


"ποῦ ὠδν Ἐχιγινωσκά Ὁ τι ον, εἰμη οὗ πατὴρ᾽ συ ἃ 


ἵ ποιῖϊ, ῬΔΙΓ αι Θ6!ς Ι εἰμ η ον ΞΙΠῸΣ ᾿π τα το 
πατέρα ὡς Ἐχιγινωσκ4, εἰ μὴ ο υἸοςυὼ ὦ ᾧ ἐα) ὅ- 
Ἰυετῖι Εἰς ἀντ γ- γεπῖτε δ'ὰ πᾷ» 
ες ἜἘῚ ᾿ Ι ἢ Ι 
λήτα ὁ {ὃς Ἔσοχαλυα. δεῦτειζσαθος μὲ τ 
δ δαϊθο- Οπιιτ5 1 ἰκδυνάπεει, ἃ Οπειδε", ὅτ ἐβὸ 


εἰν ἣν παντες Ω κοι ἰν ΤΈσ, ε πεφορίισιυϑμοι,καίγω 


ἘΠῚ: 5. 


Ἐς ἘΤΕ : γε πΠ|}} : νο5. ἑδτ νὸς ἐχξῦσι ΠΊΕΙΙ ΠῚ δες 
ζι δα ἀνα γιεευ ᾧ υμιδῖξ- αθροτέ (ᾧ ζνγϑν ὑὸν ἐφ᾽ 29 
κα ΠυΙδπὶ γχύς, 3. αἀἠΐειτε Ἄ πη. Πιὰ πες ἤπι ἂε 

ξ “ κ ᾿ Ἔν 1." ἢ γυ ᾿ Ν 

ὑμκας 5) μια 7ε ΤῈ αὐπ' ἐμοὺ οΤί τοξαος εἰμι χαὶ 

" Β. ΠῚ οὐ σοτάε: δ πη: ΠΙΕΩΝ θα 


ὌΣ ΤῊ Π καρδία: χαὶ δύρησετε αὐαπεουσιν 


ἔΠΉΣΙ πὶ Ἐ-. οπἰ πιᾶθης νεῖ τἰς. ὲ οϑτῆς ἔνθεν πσῶπ δἰπηδμνα, ΗΝ 


ο “Ὁ ζυγϑεμουχξησος, νὴ δ» 


αὶ ΠιδηΠ [όυδ 


φο το μου ἐλαφοον ἔθ 
ΟΡ. οχελ γι 


ἴπ δος . ἔεπιροτε ΔὈϊε Τείως 
ἐν κὸν Ϊ . “τὸ νυ 
Ν ὠκείγῳ ὃ καιρῷ 5 ἔπορδν.ϑη ο Ἰησοὺς τιξ ι 
Φ ὈΔΌΌᾶτΟ ξ ϑαῤβειὼ ΒΝ ἴατα: Ἔδει αἀἐἐ[ειρμὶ ΕἾΝ 


Ἐ}}} ἰεἰρυ ' 
ὩλταΙη 6115 σοϊξξασι ϑχᾳ ὟῇΨ Θ ἀσοριμων᾽" οἱ 3 ἐμα. ϑηται αἰντν 
ἘΠΙΓΙ Πτοδ,, κἰηγυμηῖ, (ν ΕΞΒΕΤΙΕΕ 1211... ἸΡΙεδες ὡς πιᾶπάποατς. 


ὀπείνα ᾧ ἡ ἡρξανζ, ζρλῳ σα χυαφηνὸ ἐοϑιφν. 


Πενοτίε ἡ ἔσϑὸ ῬραγηαΣ ν᾽άεπτε5, ἀντ μα ἐ: ἙἝπες ἀαϊ- 
τη 
Βαι- οἱ Ἄ Φαρισαῖοι ἰδ ορίεῖποι εἰντῳ ἰδοὺ οἱ οἱ μα - 
ἘΠΡΡΙΩ͂Σ ΡΠ ταὶ ΡΟΝ ΠΕ ΉΤΌΝ ἨδΗ ᾿ϊσοι ἤλσοτε Τ 135 ϑαύδαιο. 
ϑηταὶ συ ποιϑσιν ὁ ο ὃκ ἐξες! ποιεῖν ον σεξξατῳ. 
1ε τον αἰχὶς Εἷς: ἡοπ Ἰεδῖν ΟΑΣ βερεῖῖ 
μὰ ὐανγί- Ἐπι ; ὕζις 
ἘΓΗΟΝ οἱ δὲ εἶστεν ἰς ἐἴαὉ, ἫΝ ανέγνωτΈ ( ἐποΐησε : 
ἐἤῤῖκο Ὠαιυ ἀπε παν ἘΕΠῊΣ ει ὃς τ οὐπὶ εο"᾿ 
3 3 
δοιζ! δι ὃ 0ΤῈ ἐπείνασεν αὐτὸς τὴ οἱ μέτ' εἰτι 
(μοπιοάο ἵπτύαι τ ἴῃ ΏΒΗΙ Ὦεῖ, δὲ ἘΠΕΣ 
ἶ πῶς εἰσήλθαν εἰς “δ οἶκον τῷ ω ΘΟ σ Χὸ ποὶς αρτες 4 
ΕἸΙσεδαι ΕἸΟΡΘῚ 115 τοπεο Ὅσοι π58 ὙΠ. “γαἢ εἰ 


τὶ αυδοϑέσεως ἐφαδυ, οἷς εἶχ. ὀξον ζω ἸΩΝΕΩΣ 


ΦοΙΑπῖ, ἄτα, πεῆ! ις δὶς οὐ ουπὶ εῦ 3, πἰδ ϑαςεγαοτῖθιις [ΟἹ 158 


γεν συ ῖς τοῖς μετ᾽ αὐτν, εἰ μὴ ᾿Ώοὶς ἱερεύσι μόνοις; 


Ἄν! πῶπ Ἰεβθῖσια " τεξε, ἀπ δα ἃ- 


ἢ Οὐκ αὐέγγωτε ΟΨ ὦ γ0 γνόμώ, ὅτ Ἴϑ|ς 'ς σαξξα.- : 


ἐκ ὙΦ Τὶ ν] πὶ, 


Ἐβεβηλόω σΙΝ οἱ ἱ ἱερεῖς ον ὲ Ω ὶ ἐεβ ὡ τὸ ᾿ σαξξα ον ἢ βοϑηλοδοι; 


ἤπε ετὶ- 
δευεοε πο κησμ εν ἐμο: ἡ νν γῆν ἴδ [αττὸ πιᾶ- 
ξ ἵν εἴ 


τῶν τῷ. χὴ ἀ)ατίοί Εἰ σιὴ 


101 τ Ηῖς, 5] λυ ζοπι [γε πὲ ϑ0}6. ΓΙ: ,ΜΊ εις οκάϊᾶ 


ζων ὅθην ὧδ. Οἱ δὲ ἐγγωκ {τε ι ὅ41ν. ἔλεον 


ὕδιοι ἮΝ πρη ΒΡ εῖΒμα ἈΠΒΒΜΑπΙ τοράφαμκαπειν 


ϑέλω. ἢ οὐϑυσίαν, Οὐκ αὐ καυτεϑυκοίσετε τοῖς 


Ἔ τεπαρῖο ἰς βαςειάοτεβ [ἢ Ἔβεγο. 


"Ἰπποζοῃς ΄. 

ἴος. ἐἜΠ ΠΚΡΜΩΝ ᾿)οπιῖπιιβ ἐπὶπὶ εἰ ἢ ΦαΌραιὶ ἘΠ ς 

ἕ εἰὶ Ἱ ] 3») ὧὦ Γ᾽ -Δεὐλε 

τ ἐραρΗδ αγούιοις. κυρμος ΣΡ 61 ἡ" σαξξωγο γος 3 

ὙΠΠΗςς, ἈΟπυ τι» Ἐπ ἘΓΥΔΗΪΕΗΙ “μη, ψεπ 
τὸ αὐοϑρωώπφυ. χαὶ μιεζιξας δνοδεν, ἤλϑῳν 9 


Ἰρομηἀπηλ δι Παιϊπη. 


ες εἰς Ὁ 'σιωαγωγδω αὐτῇ. 


᾿ τῇ εἴτε ἐξ ϑοντες ὅπως αὐτὸν δἰ πολέ(: σιν. 0 ἡ Ε5 


Ἶ Ε ᾿ ] ᾿ ἐξ Ἷ : 
ἰδ τας" καὶ ἐπτεύμκησεν ἀις ἵγα. μ Φανέρον 


β 21 Δεῖν ᾧ βλέπειν. 


λέγω δεύμαν. ὅτι ἡ Φ' ἱεροῦ μκεί- ό 
᾿ς αρχονόι αδἶυ δου μονίων. 


κι. Δ χὶ 
'π γπασοξαπ ΦΟΥΏΠ)Ι. Ἐφ διοδ ποπιὸ 
ᾺΣ ἢ ϑ: 

χα ἰδοὺ αν θα τος 


δῶ. πΊᾶπιπὶ μάθεηβ τὶ πὶ: ἂς οὐ ο νγ ϑμδ, 


Δ] «πὰ ΓΝ να ἢ 
ἐιὸ Τ' χεῖζδοι ἐγὼν ξηραν" χαὶ ΄. ἐπηρωτηζ αὐτὸν, Ἐἐπερθι 
ἀἰϊτεπῖεβ, 81 [ἴδει ὌΝ σα τά} ν χαὼ 


λέγον] ε6. Εὖ ἐξεςι τοῖς σοί ξασι ἡπροιστάυφνηϊνα; 


ἀοευίατοπε ΕἸ1ΠῚ. ΤΡ Ἀιπξ ἄμοις ΗΠ1Π|ς. Οὐἷς ἐπε 
! Ε 
ΓΙ και]ηχϑρη(ρρσιν αὐτί. 0 ᾿δεεῖπει Δ οι εἶς ἐσθὰ Ν 
ΕΚ νοθις πϑπϊὸ 4π| Ἐβμαϑεν. οπέπι γαϑαι: ᾿ ῃ Ἐπἀδεὰξ 


ῃ ξ 3! εἰ ,.. εἰ Ἰ ἐ- ιν ᾿ 
ο : υμὴν αν, ϑόφπος ος εξά ασϑ ἐξαντὸν ε 6}. χὰ ἐαν ἐκ 


ΚΡΕΒΙΒΕΗ ἐνὸς Δ θη1}5 πῃ ξημξῆσι, ΠΌΠπα ἱαρρτε- τεπεῦ!τ ὃς 
Ὶ 


5 ει ῃϊξ 
ἐμπέσῃ “τὸ τοῖς 8,6, (ασιν εἰς δοθμωον, ὃ γι ΚΩ͂ - εἀπιΐ 
Ὄδευκο Ἐ ἡμία βίο μο- 


Τ πιῃσὶ5 
τησὲ ἀῤξ καὶ Χη ἔγρει; πέσῳ ὀξευ ὀζεφέρ φαγθρω- 


πίετε 
ουε ΤΙΑΗ͂ΜΕ ΩΣ ἐλονθϑι δεης 


πος “ὐδοβαπυ: ᾿ ὡςε ἐξες! τοϊὲ σα ξζασι γολαὶ 
ΤπΈΒΕ, ἤνομν διε εῖ. ΔθαιΕ) ἐχἤεεα- 
πρίειν. πὖτε λέεμφψῷ ανιϑρωπῳῦ ῷ ὄξηραμι- ᾿ 
ἔπ βαῤέπες ΠΉΣΉΝΕΜΗ: Εκιςπάς πιδπὰ ΠΊ Ὄ κων εἶ 


μϑρζκω οχονι ᾿ “χεῖρα, εκ τέγον τῶω γεῖδῳι ὄψ. χαὶ 


ἜΡΈΗΣ ὃς τοιταια εἢ ᾿βμαὶ ἔσω Αἰτεα, 


ἐΐξετάνε" δ εἰπυκατεςα, δὴ "ἱγιῆς ὡς ἡὶ θνλη- 


Ἔ τα θα αι. ξὺ ἦν ΝῊ ΚΑρι εὐαμε ΚΗ ΒΊΗΙ ἔἘχεαπισὰ 
ἀὐτ Ῥλιὰ γ1- 


επάεε ἐπε ΞΙ ΓΤ ΣΝ 


ἔν 


ε 


ἝᾺἉ 


"ἃ ἈΪΈΔΕΣ ᾧ 


4, ὭὭ δὲ Φα εισο)οι συμεξουλιον ὁἐλαίον ΠῚ ἴπι «απ 


ἡ ναι ἰτιέθαπε 


ἃ [. ἷ 
Ρεγαεγεπ δ ᾿ 4 αυοπιὸ- 


ἐὺ Πὶ ἢ ἐπέ ητει ΘΕ δι ΠΊ 


ἘΞ Τοῇι54πη:-- 
ἔπι [οἰδσηβὶ 


ἽΦΡ γνουφγαἰγεγώρησεν οπκεϑαγ' χἡ) Ἡκολου, ἰϑηῶν ι1δ ταυτί 
δ}! ΠΊ, Τ ΠΣ ΜΉΤ᾿ ΠΥ ΠΠ: δῸ 8 ομι- Τ πιεῖ, 
ἂν ογλοι πολλοὶ. ὲ ἐδεραστά »σἘν ὐὐζις παν-. 


: ᾿ "-"" 
πε. τ "ἐπεγεβαιῖε δι εξ πὲ πιαηιξίξιπι ἡ ΡΥσοεριξ 
εἰς 


ΙΓ ερηόεομ,, Γεϊ Υ̓ Πῖς ᾿πάὸ; τῇ Ι τῇ τ μαῤὶν ΓΤ, 


εὺπ ἔοεγέπιε. Ἔι αἰὐἀἰτηρίεγεταν ΜΡ ΜΈΝΗΝ ρει ἐ αυοί ἀϊ- 
ΕΝ ἱ Η ἔξυπι εἰ 
17 εἰ τον πο! ησωσιν δπὼς πτληρωθῃ τὴ βη εν (5 
Εϑίκα ἘΚΟΡΆΘΙΣΙΩ, ἀἰσεπτοπ: ἙἘπὸς ΡποΥ 


ἡσοιῖς τῷ ποδοφήπου . λέγονος" ἰδὸυ ο᾽ παὶς 


᾿ χηειῖς, πῆρε ΝΞ ὲ ἀΠεὐξι8 πηξιδ, 1η 410 ϑϑίμήμα Φ δέπειῦ- 
Ῥίασυῖς ᾶ- 


ἰμϑυ. ὃν Ἶ ἡρέτισει" Ὁ ᾿ἀγαντηΐος μου,εὶς ὃ ΟἹ δὐδόκη-- αἰπὺς πιος. 


εἰ σε πα, Ῥοπᾶπι ΒβρΙΓΓΕΠῚ πιεαθι ερες τιν; Ἐκίρετί- 


σεν ἡ ψυχῆ μου. ϑήσω τὸ πγεύκα ῥμου ἐπ᾿ Ὁ 7. ζω 


" 


ει ἀρ νι: Εεπτδι8. Κ απηνπείαὐῦϊε. Νοπ σοπτεδάει,πο- ἘπακΙα σἿ Εν 
κω 5. ἣω 3 . ἰ 2 
19 "ἡ κρίσιν τοῖς εϑ σιν οὐπαελεις Ὁ». ἐθισά, ὅ- 
Πὰδ οἰαπιαδῖτ, πεῆαε δι άϊεν αἰ 15 ἴπ ᾿ Ρίλτεῖβ 


δῈ κραυγασ, δδὲ ὠκουσᾷ Ἠς ὧν ὁ πι λουτείαης Τ’ 
ποη ἢ Αἰππαᾶϊ- 
5. πεϊῃ ἤσλΓ. 


γοτΓΠῚ ἐἔϊι15. ἢ ὌΝ. ΘΟΜΒΙΓΙΓΗ 


20 Φωνζωυ εἰν. Ἀλϑαμὸν σειυτετθέμιυϑμον ΟἹ) [3 ιὰἀπιὶ 


 φοπέππηρει, ὃς Ππὰπι διπηΐμᾶπβ ποπιεκιϊπδυεξι εἰ οπδς 


Ἔ κατεαξᾷ, Ὁ λίνον τυφόρϑρμον 5 τϑιν ἕως ἀν “γατάγω 


εἰϊοιαῖ ΤῊΝ Ναὶ ϑρονο β Ει " πορητηὶ Ἐιά 
' ᾿ “] πΊη ποπιΐ»- 
Ι 2: ἐκδὰι μ εἷξ γιζὸς Τέω κράσιν" ἊΝ ον 0 Δ{9.. ( πὸ 
εἰὰς ἔδαιες [ρεγαδηηςῖ. Ταῆς τ Ἐ σήπει 4 τῆς “" 
Ἐ ΘΒ τᾶ 
α αἰὐτα ἐϑ νὴ ἡ πίδσιι ὩΤΈ ᾿ ασξοσέωνεη ϑὴ αὐ: δε τΣ 
ἀδιϑηίω εν, : οὔτ δε ἄλλιμεν ἀν, τγα- τη ἐπ 
Ὁ δὲ πάδεπϑ 
δου μονιζ ἐυϑμος »τυφλοςυνὺ κωφος" αὶ ἐδηροι- εὐαν ἯΙ 
εἷτ πον ἴπ νι τξξη τη Φ᾽ γα, τ 4 ἰ.- 
ρβῦμδα 


σάσεν αἰνπον ὦςε ζῶ τυφλὸν χη χώφφο κἡ λοὶ- ἘΙο΄πετές 
ημὶ φ' ὐἱάενε, ἘΠ πυρεθαπτ. οπιπο5 τατθα, τἷ8 ὃς νὴν 
ν 152 Ἔ ἀν σ, ΔΕ ΘΙΔΝΣ ἀετεῖ, 
ἌΧ) ὠξίξαν πανπεξ οἱ ογ Λϑίς 
5 ΠΈΕΒΒΗΙ τ ν ων. ἘΝ εἰ τ Θμαπὰς ἐδιιυς ὙΠ ἢ 


νὴ ἐλ Εγ5).μκητί οὔχος ὅςην “ ᾿χξιφὸς ο υἱὸς δ Ν 


Ἁ “: Ρματιβὶ λυ άίοπίέο, ἡ!: ἀσγαητν Βρὲ ποπ ἃ Ῥῃατιχῇ 
24 οἱ ᾿ δὲ Φαδλσουοι αχρυσειντες εἶπον. ᾿ (τ θυ 
εἰϊεῖς ἀκηνοηςς, ΤῊ μα εἰρῶν μαἰᾷ 


ὠκθϑη ζᾳ δαιμόνια. δὐρῳ ὡ δι βεϊιζεξαβ᾿, 


ΡΠ πεῖρα ἀπ πιοη ἰὕΓιιπι. 50] ἘΠΕ δαῖσαν, τείωρ. 


εἰδὼς δὲ ο ἰηδοὶς τὰ 


ΤΡ ΠΕΠ 


κι ἀπ τεπὶ 


ςοριτατίοπεβ ἘοτμΠΊ, ἀἰϊχῖς οἷς: ΟΠῚΠΕ 

᾿Ἶ Ϊ Ἴ τω ἣν ; : ᾿ 
ἀνθυμῆσᾳς αὐτὴν, εἰ; Εἰ τὰν ἀὐξις ᾿ “τοστα [ῥασιλείω. 

αὐ [πὶ σοπῖὰ ἴδ, ἀεί οἱ αί τα: οὶ Οπιμ 5 φο1- 

ἢ μοριαϑεῖσει καθ᾽ ἑαυ. ἐρυμιούτα. καὶ ἡ πᾶτα πὸ- Ἐ μερὶ 14: 
15 μά ΔΒΗ͂ΝΙΒ ΠΊΕ σου ἴςς προ {{π8ὲ:, 
λις ἢ οἰκίαι μιερχκόϑεσφι κριθ ἑαυ αὶ ζὰ σα. ϑησε 

Β 
ἶ αὐτόν. 
μειδ. 


ΒΊΔεο 


Ἐ φθαΐίω 


ἜπΙΠ ρει: 
ἘΦ ίω 


Φ Οὐ ποὺ 
εἰς 


ΝΊΔεΩ 


 ϑρίπτας 
ἘΣ {5110} 


δῆοῦ 
ἴ Βοπᾶπι 
Ἐθσπαπι: 


ἃ τα ΐαπι, 
ἃ πη λ 1 Π|: 
[αμτ ἐπὶ 


ΕᾺ 


Ῥαυαππὶ - 
εἰς» πηλ}ξ 


ἢρτοίειι 


Τηυοπίαπι 


Γ 
Ἐ δικολδοι 


μῶμι 
Ἢ κα 7 αθι,- 
χάζομοι 
"δι 

ἃ ἐδ δεῖ. 
1» ὅχ ἘΡΎΤ 
αἰ πὶς, 


4 ουἱ 


ἈΠ ΙΕ 
" πἰὰ 


΄4 ΘΑΡ. στ. 


Ἐ ῇ [λιπᾶ5 [τά 11 ΕἰἸεῖτ, ἵ ἐπ 


ὦ ΘΕ ο ᾿σατόμας -( σουτθμαν ὀκξονλᾳ, ἐ ἐφ᾽ 


πῆμα ἀἸυνΐας ετίε: ηυοπιοάο ἘΓΕῸ Παρίε τόσαι, 
Ι 


ἑάστον ἐμκεριεϑη" πῶς ὅϊευ σα ϑήσε. } ἡ βασιλεία 


οἰμ58 Ἐ: { ἐβο, ἷπ. Βεείζεθαν αἰϊοσῖο 
εὐστῦ ἢ Εἰ ἐγὼ ωῳ βεδ ξε εὐϑῷ ὠκξόμω ζῳ 
ΦΕΉΠΕΝ, ὯΝ ἘΣδτΙ ἴπ ἢ:0 “ἰϊεῖαπ ἬΕΗΡ βοε 


δαιμονία, οἱ ἡοι ΠΝ ον ἵμι ὠκθϑὰ οἷσιν φατΟ 


ἐν ἀπτιπ| ὅταπε Ἐπὴν πταυδινεῆο ᾿ᾳ. ἰρὶ- 
ῥω 

αὐτοὶ ὑμῶν ἐσονται κειτω. Εἰ5 ἐγώον “νϑὺ- 

εἶπ εἰ εἰϊεῖο ΘΡΠΙΟδΕΡ, ἜΝ Βεμῖσηῖς 


μαΐιιϑεοι υξώμω ζᾳ δαιμονία άροι ἢ ἐφθοισεν 


ἴπ τεσ πτπι 15εἰ. αὶ σοσπϑιασσι τον 


5] 
ἐφ᾽ ὑμκας Ἢ ᾿βασιλεία τὸ τ θεοί. ϑιώα- 


ἢ πως 
τεῦ ἐπα πετᾶτε πα ἀοπιμηλ ὃς 


ἔοτιϊβ, 
᾿ Ἰ 
γα! ὡς εἰριγεῖν εἰς τέων γὐγάφιν χαὶ ἴφυ 
τς βηνιιαι ἘΠ ΙΕΛΒΚΗΡ, 
σκϑυη αἰντὸ δε ρπείσοι» ἐαν μη! ποϑϑτον δυσῃ Τ' 
ΤΟΙΕΙΤῚ τς ἴω πὸ ἈΑΡΔΙΠΗ 115 ΟΙΠΡΙΘΣ 
ἰοαθον Ὁ ὁ Ὅτε τῶω οἰκίαν αὐτῷ διαρπασᾷ: 
Φ ΝΌΝΟΝΡΑΝ παεειθι, κοπῖια πὶς εἰΐ: δ σπποδ, 
οἱ μὴ ὧν μετ᾽ ἐμοί, κατ᾽ ἐνιού 661) χαὴ οἱ μὴ 
ὑνς δρον διεοατι; Ὶ Πάτερ ἈΡεοβιεν θς ἄϊτο 
πβκοκαύ ἐν. τς τὸ ὐλθς 
σιγῶν μετ᾿ ἐμο ᾿σκορπίζ 4. ὄζοι τὸ Αρὼ 
ψΟθῖ5: Οπῖηα Ρεεσαμιπι ἅς δ] ρμεπηΐα ἐμ ει ες 


ὑμ,παίᾳ ἀμαρίια,ὺ βλασφημία αὐἰΦε, ϑησε- 


τυ ποιαῖαῖδαβ: ἢ θεῆς ἐδῃ ΓΗ, δια πε- 


γι} τοῖς αὐ, Δρώποις ἡ ἣ ἢ τῷ τ πγϑυμαΐος βλασῷ τ η- 


τ θαιν 


νΑ [Ὰ 6115 ΔΙ ΈΓΈΘΤΝ 


πιῖᾶν ὺπ ΕΠ ΓΓΘΙΩΓ βοπείπιϑιι, Εἰ απ πιῇ: 

Ι ΕἸ 3 Ἢ" τς εὐϑν ! “ κα ᾿ 
μία) ὅκ. αφεϑησεται ωις αὐθρωῶποις. κ ὃς ἂν 
δύ ὴς ἀπν Ὁ5 πΑϑον ἘΠῚ πὶ παν τος ΣΈΠΜΙΤΕς 


εἴπη λθηϑν κτ' το τ υἱοῦ τῷ τὸ αὐ, ϑιρώπου ,αἶφεϑησε- 


ἐρεαίμνα ΤῸΝ 


ἄς εἰ: .-" δ 1 ΠῚ ΤΡΣΕῸΣ σΟπττᾶ 

Τα αὐτῷ" ὃ 06 δὴ αν εἴπτη κτ' ἣν ᾧ πγϑυμαΐος ἃ ᾧ α»- 
ἀπε; ποη ἘΠΊ ΜΓΡΕΡΗΣ δ ὙΡΕΩΘΕ 'π ὅπεης ἴδοι, 

»ἵκυ ὅκ ἐφεϑήσεται αὐῷ ἅτε ἐνῷ γξυ Ὁ αἰών, 
πδῆπε ἴῃ ἴατατο. Δαν ἔδλοϊτοα ἐτυρίεαι ἐρω!- 
3} Ϊ 

ΤῈ ῳ 'λονίι. ἡ ποιησεῖ)ε Γὴ δένδρον κ-- 
εὔγανα, δὶ ἔτυ ἴαπὶ εἶ ΟΝ ἅπὶτ ἔδλοιτε δἴπ0- 


λον ὃ καρπὸν ἀντί καλογ᾽ ἡ ποιήσας ὦ δὼ- 


τεπι.. ἢ ἐπε μηδε, ἐξ ἔτι απ εἰτι5 δ όνυναι ἐπ 
διδον σοι τσ ον» (ὦ "οςρΊΤΟΥ αὐτο σοιί ον᾿ ὧν» 
“ἈΠ ἔτ αι ὭΡΟΣ κεκοίείεαι. ΕτΟδΕ 


Ἂ τῷ ῷ καρποῦ τὸ τὸ δὲγδορον γινώσκεται. Ἅυν».- 


ΠΕ ΠΡΡΕΚΜΗΝΙ αιισπισο ΒΟΒΕΙΣ οπᾶ ἰοφιὶ Ἀ γη6- 


μαΐζᾳ ἐχι ἐγεδνῶν, πῶς διιύα εϑτ ἀγαϑα λάλει πο- 


᾿ἱ ὁπ κα “ ἀνα Δι πήδπιῖ3 ἐυ κοι 


γηροὶ ΠῚ ὡν Ω ᾧ τἦθ Ὁ οσθυμαΐος Ῥ καρδίας 


085 ᾿δαθῖτας: Βοπις ι ποιοῦ ἀε ῃα- 
εξ», Ἰ 2 . 
ὥφμα λαλεῖ. ῦ αγαῦος ανθρωπὸς ον ἣ: αἰ- 
πο τπεΐδλατο ᾿επον Ὀοπᾶ: (Ε ἀν } 
γαθϑ ϑησαύρδ : ὀχ λν τὰ ἀγαϑα"κ ΟΝ ἱπονῆϑος 
οπιο ἂε πο τἢδείλιτο ἡ εὐ εξ 


᾿ἢ δ΄ ΠΡ’ 
αν ϑροτος ΟἿ πονυρὅ 7 θησαυροῦ κὰν χὰ 
πλ 18. Ἐποῦ δὰ μαι γοδίς Τά οὐκορν βὰς α θτο: τί ἅμπρα 
Ι 
πον θ9ι» λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πὸρ ρῆμα, ἀῤχϑν»δ 
Ἰσόλαιι ἔχετίπτῦ ΠΌΤΑΙΒΕΝ, τεδάήεητ δε εο 
Ά Ϊ ε 53] 3 ! 4 ὔχ 
ἐαν λόλησώσιν οἱ αὐγϑρ ὠποι οὐπτοδωσϑσιν ὑπερ αὐ τ' 
ται πεῖ 'πΠ. ἀϊΐε ἐμαὶ ᾿ς ἢ, Ἐκ επὶπὶ νεῖδὶς τυἱς 


Ϊ ἘΠ Ϊ Ἴ ἜΣΑΝ Ϊ 
λθλϑν Ὧι μέρα. μιδλστῶς. ζὰν γὸ { θη ῶν σι 
ἐμ ΠΙ Πα εις, ὧς ἐκ ψνο 9 τῖΞ ἐυπάεπιηᾶ- 


ἡ διχφηω,ϑησῃ γιὸ ον “ἥν Ἄθων στ᾿ καΐα δικα- 


δεῖῖς. Τῦπο ΣΟΠΕΠΠΉΡΥΜεΣ "αυϊάαπι ἔ Γεῖνα- 
Ϊ 
ο)ησ.- ζτε αἰπεκρι, ϑησείν ἴινες ΤΩ γβάαμμα- 
τον Φ' ΜΝ πολοονο τ μαεῖμ το Τρ: 


ὁ φαοισοίων ε λέγοντεσ᾽ διδαισκόμε, 9:λο- 


ππι8 ω ᾿δῇ ἄρπυπι γι δεῖς, δ νέην ἐδιεοαβξηε, 
κϑν Ὄπ σῳ. σγίκξίον ἰδὲν. οἱ δὲ δποκριϑεὶς 
μΉΩΝ ἅΠΠις: Θεπεταιῖο πιᾶϊα ἦ- ἘΝΊΟΙΣ, ἤρηιηῖ 


εἶπεν αἰὐζις ᾿ νέα πονηξοι χαὴ μοιχαλὶς σημκειον 


δ τοι ᾽: ἥρπαπι ποιῇ ἀβοιτης τ 4“ πῃ 


Ι 
δχιζοτεῖ, καὶ συ μεῖον εἰ δὲ,ϑησετοι αὐτήν εἰ μη τὸ 


2ὁ 


" 


-- 
παὶ 


πᾶν 
ΓῚ 


Θι 


3 


37 


ΓᾺΡ 
τῷ 


7) 


ς͵ Ἰοία ΟμΠΠῚ Επαησ. 


40 


αἴ 


Ϊ 43 


44 αἀγαγταυσιν χὰ οὐ δδρ σκά. 


ς ὧδε. βασιλίοσοι γοΐου ἐγ» 


σκ»ν. 


Ἐκθε μεῖς, 


ΧΙἼΙΙ, 


βίοις ἀπὶ ἐπι βυῖν 1ο- 


ὡσιῖ γὸ ζώ ἰω- 


πρπιπὶ ἴοπδ 


σημνειον ἰωγὰ ᾿ παξοφητυ. 
πᾶϑ ἷπ ΠΕΡ κα ω δὰ δ εὐ" ΩΝ 
νας οὖ τὴ 1 κοιλία, τῷ κηρες τρεις ἡμκέρας κὸ πρεὶς 
ἸΌΝ 'ᾷς εἰν ἙΠ͵Ὶι5 δα, ιπ οι» 
εἰς 5} δ Ἐ ὧκπ ΠΣ 
γύκτας δῶς ἔς'α!ο γος Τ' ἀνγ,ϑρώπου ον Ιη καρ" 
50 [οτγα Τ γεν οὐδ ἐν" ἩΣΕΣ κυΐζει. ΝΙΠ 


δια. Ῥ γῆς ΤρΕὶς ἡμέρας ῷ τξεῖς ἰσγυκ]ας. ἀνόρες 


θ᾽ 416. 

5 ἂγ τ1τὶ-- 
ἴμπι5. ποίέξὶ- 
ἔξει: 


Ἐ αὐΐσημε 


ΝΙπίνίτα ἜΥΡΕ ἱπ ἰμάϊςῖο απ. ρσέπε- δ "ΑΚΕΕΒΕ 
γινδϑύτω ἢ αἰνγας ἡσογται οωΨ τι ἡ κρισά μα, Ῥ γε- 
τατίοπε ἡ Ἧ ςοπϑέπηπαδμηῖ ἐᾶπι: “8 ἐ ραπὶπ 


γέας ; ζαυτης » Ἀ) χατακράνϑσιν αὐτου" δ τι μέτε- 
᾿ς {Τι - Ῥίως. ἼρΝαΣ, 


ἰωγα, 


᾿101α 


κε: "3 ΜΎΘΘΗΡΕΝ ΣΟΠδΣ 


᾿ 
γόηξ Εἰς τὸ κηρυγίκα. ἰωγά χφῚ ἡ ἰδοὺ πλεῖον 
πεῖς, Ἀδεσὶῃᾶ Αὐδει ἘεχεπαΝ ΓῊΡ ἐς 
ϑησε.) ὧν τῇ ᾿χρίσά 


ΟΠ Πὶ λα: δε εοπάοπηπαδις δϑπη: ααϊα 


ΙΓ Ὁ 

ΠΩ “τὴς ἧς ἥμεας χαυτηςονὸ ὃ καΐακρινει Ι αὐ ζει ΟΤΊῚ 

νεῖ ἃ δπῖθης τοῖτ αὐ ἶγε [ρει ίδαι 
Ὕ " ! τῇ “τ πρυ ὦ , Ι͂ 
λθεν ον Τὴ περαῶν Ὁ γῆδ αἰχούσα ζω συφίαν 

ϑαϊοπιοπδσι δὲ ες ρμῖυβ 1 ϑιϊοιηοπ "εἰς. 

ω Ὶ " Ρυ Ἐκ 
συλομωνος" Ὃ ἰδὸυ στλειον σθλομώνος δὲ. 
ἔλλυΣ 8 δπΊΕΙν ΠΛ ΔΗΘΗΣ ἔρίτιτας σκίστις 35. 


οτὰμ: ἢ τὸ ᾿ ἰκαϑα ρῶν πγεύμκα, ἐἶξίθν, ϑἰπο ͵ 


,Βεπειδεῖοπε 


ΒΌΠΗΜΕ; ΠΉΒΙΘΚΙ ἸΝ β ἔκ κοὴ "μα. π : 
αἰγοϑρώπου;διέρ γέται ἀγυδρων τω ον 
ΓΕ 1 ἘΠΊ, ἂς πὸπ ἱπυδηῖΐι. Τὴ: ἄτα; ΜΒ 6- 


τῦτε λεγή» ἔχτ- 


ΠΥ [1 βθ ΕΠ ἀπισηδεῖῃ νηὺς ΧΟ ἔς νεπιόπε ΠΠΠ|- 


φρέψω εἰς (οἷ οἶκον μου δ ὅθεν ἐξῆλθον. καὶ ἼΩ 8ὺ- 


ἀεηϊι Τ Ἐαςζὴ ἢ ΓΕΠῚ, ἴτω Ρὶ: "ΡβοΡΖΑΓ ΑΗ, τ ὍτηΔ- 
εἰσκᾳ οολόίζογζα, Ἢ σείφωρδροι Ὁ ὑ χεκοσμο- 
τᾶ Π|. Τηϑς ! Ὑλαϊε, αἰϊαπιῖς ἔπ Ὦ 


ἐ Ραπίῖτε- 


τᾶ ἐρετᾶξ 


ἵπ Ρτῆα!- 
ζατιοπὲ 


τ δηυλπἴο- 
πι5 
Ἅίαερει 


Ι υὰ πὶ 


Παξπτδπ8 ἢ βνος τι: 


Τ ῥῶ πι.» 
πιιιπ|8- 
ἌΠΙ, 


κοσμέω 


45 μϑρον. τῦτε πορεύεται . Χ) Ἐν εΕἴξοωπι ἡ 


β 46 


[47 τες ΕΕΝ, λφίλήσοι. 


αΒ ποιῶ τὲς στι λοιλῆσαι. 


49 Ω ἀδύφοί μουν 


ΕΙΠτΔ 


5: ΠΥ ΣΟΙ 


ΕΝ ἐρεῖ, τς 
[2 τ᾿ ἑστία ἕτεραι πνεύμεατα πονηρότερᾳ ἑὰυ- 


ἐρο, ἔς ἰπῖταηῖεε δαρίιαπι [δ]: τ ΒΙΩΙ πο- 


1.3} 
Τῷ.) ὸ εἰσ !ϑονζᾳ κατοικεῖ ἐκεῖ" χαὶ γίνεται τα ἐ- 
εἱ {Ππ|ὰ ΒΟΠΉΝΙΣ Δ 958 


ἘΘοῖΝ Εξιος 
φατα τῷ αἱ ,ϑρωπου ὠκεῖνν χείρονα, τυ δῷ- 


τἰρυδ δἰ δῊΣ τ βεμεγα πὶ δὶς 


ὧν. ὅγτως ς΄ αἱ ν᾿ τη ἡ μεα (αὐτι Τῇ πονηρά. 


Αὐμὰς ἡμια εο ἰοημςοηῖς δ μαϑάν, ἕδες 8: 


ἘΤῚ δὲ αὐτὸ λαλοιῶτος ζει υγλοιφοἰδου ἢ μή- 


ΓΙ ἐς ἔταττε ἐεἰμ ΤΡοΝς ἔοτῖα, ΄σαξτοη- 


τΊρχ Θἀδίφοι αὐτο" εἷς ἡχει ε ΤΙΣ υ 


[65 ἵοφιι. ὉΤΩ͂Σ ἀπι σιάδι εἴ: ΕΕδος 


εἶστε δείις αὐτώ, Ἰδυ ἡ 


᾿ βαπὶ συπ- 


5. αὐὐ᾿ ρα 


ΠΈΡΑ τ ὃς ἔγαιγδε τ] τὴ 


μηπηρ σῷ χαὶ ῷ ἀδελφοί συ ἔξω ὁ ἐς ἠχάσι ᾿ ζη- 


τὲπὶ 55); ΤΠ ἐνην!. Αἱ ῬΕ τείβοη στην ἭΝ 


ο ῆ ᾿ ποκοιϑεὶς εἶστε 


ΙΕ ΡΠ ἘΡΊΝν, οὐκ εἰἰ ΒΆΤΟΣ πιοᾶ; ἐς Π5) ΤΟΝ 


ῷ εἰπονίι αἰνῷῷ ᾿ οἷς ὁσ]ν ἡ μη τηρ μϑγὼ ὔινες εἰσιν 


γαῖα. πιεὶν ἕ εὐέρηάσαι Ἐπ τῆς [αν 


χὰ εὐχτείνας ἐπάω γχέῖρῳι “οῷ 


ἀπ τιρ] 5 ἐμαΣ; ἀϊχίτ: ἘσΕΕ ἸΝΣ πιδᾶ 


ΕΝ, ἴφες “μα, ϑητας αὐτῷ «εἰστεν᾽ ἜΣ μι τὴρ μου 


δὲ ἔσλεταα ΠιεΙ. ΟυλρηδιΗ; ἀτραν ἔποεεῖς υῦλας εὐρέος 
δ 
χ) (ἀδέφοί μου. ὁς]ς γὸ ἀν ποιήσῃ τὸ γέληβια, 
Ῥατεὶς πιὲξὶ αἰ πὰ οαἰϊ85, ἰνΐε πχειις ἔτᾶτει, 
γω. ἰ ἴμεν Ἄ .Ν Ϊ 5 ἱ 
ΤῊ παΐϑος μοὺ τὸ -ῳ δίθφιγο δ. ἀὐΐος μου λφις, 
ἃς ΙὍτοΟΥΙ, ' δι ΠΆΙΣ ἰδεῖ, ε 
Ν, ἃ Ἀ 3 
κα ἰδ φηγ»ὴ) μηγτὴρ ὅν. 
! 
ΓΆΡ ὝΤΙΙ,. ἵν, 


ἐἰς ΠΡ, Ἰείας. Π 


ΤΠ ταῦ 
[: Ἦν δε Τῇ ἡμέρα κείν ὀζθοων ο οἴη! (οις τἰσϑ 


Π 
ἀὐπΊῦ, ἐδ αῦ Τ οιυράϑμι Πηδιῶ. 


γῆς Ἰἰχίαα, ἐχο ϑη 1. τδα τίωυ , γι λαοσεμ. 


Ξι ἘΡΈΡΕΡΝ ΕΝ ΤᾺΣ ἫΝ εὐ εἵατος ἱπμὶια;, Πι 
χα ᾿σιωνήηθης ασξϑς αὐτὸν ὀγῦϑι πολλοὶ; ὙΠ» 
αὐτὸν 


δπιδπῇ 


 ρεΠπης, 


Ψξ αὐ τιτ- 
μᾶς, 


Ἔὕσμε 


{τὸ 411}0« 
αὶ. 


ἀρισὰς ἢ 


" εἷξ, 


{{πωὰξ 


Γι σαν. 


Ἢ , ἐ Ἄ Ἷ ᾿ ΕἸ. 'Ὥ : 
ΧΙ. [εουπδὰτη Μδει μέσαι: ΟἿ-- ἘΠῚ. τς 
Ἰαϊοξφεπ, ἀμ 1π ὙΘΈΡΙΑΙΣ ἘΡΠΉΘΝΡΗΝ Μάμνε: δε ΟΠΊΠῚς : πὶ ἀθρῦρει δος ὉἸΒΔΙΝ ἀν ἐνεῖν νέτδιιδι ξαυϊ πα 
ἔτος ἢ φάγος ἰδ εἰς Θ᾽ πλοῖον ἐμιξανζῳ κα ϑηοϑει" ὦ παςο 1» αῷ ἀσείρυντος. πϑρτὸς ἀἰκϑογζος (Ἷ) λογον Ὁ Ὁ 
Ἰδ᾽ αϊε- : παῖδα 1π ἱἱτιοῖς ἀπ Εν Ιοήηυυτι5 εἰς | τεβπὶ, ὃς τθὴ Ὑλομσεπεη εὐ εαῖς Κα ες, “Τητο}}}» 
ἢ ὧγ {1- ᾿ς", δ᾽ ! ἱσνν Φ ᾿ Γ εἶτ, 
: ποῖϊ!]- 'γ2ο5 ἘΧῚ ζῷ αἰγιαλὸν εἰς ἡκ4. γ) ἡ λησεν 3 [δασιλείὰς. ἼΝ σΊ ΕΝ Δνὸ Ν γέρχοται τ πῦνηθ9:; 
με Ε18 ἜΣ ΠῚ ΠΑΤαΒΟΙΪ 5, ἀϊξεῃς; ἘΠ Ε ἐς ΕΠ Σ [οἰπίπᾶταπι Σῦσηε εἶυο: ἐ χυοσά εἰ 
3 φρα- εγηοῖς βελχαι ον ΕΣ λέγαν. ἰδὸυ ἡ αὐρπα δα Θὲ ἐσπδερὶ υϑμον ὧΨψ τὴ Ἄ, αὐ»ϑδ᾽α εἰντω" 
βάλλω ΓΤ: ΡΙΝαΣ [δ Πλ1 ΠΔ ΓΕ, τι, ἔ ἰπ {ἐπαϊ- ἤν εἴ 60: [έσιι5 δή ίς δεικίμρεις ᾧ, φυἰαπτεῇ ἴὰν Ε εἴ, 
ἥν ἐν ’ 
Νἰς τονρ σεὶ ὀΐξηλϑεγ ὁ ῦ ασείρω! Ὁ Ὁ ἀσείρψν. χα τῷ ασεί- “. 139 οὑτῦξ᾽ ὅς Ἵν δα, τζω ὁδὸν ἀσὰρείς. ο δὲ ἕ. 
τε ἘΔα [ξτηϊ- ΝΗ͂ΤΕ ἐεβας εἴ μα ύαμον ἴεσι5 ν 18 ΠΊ, Ὁ ΠΕΕΒΕς ΡΟΣ ἘΜΟῚ πσεθβπιος ᾿ς εἢ αὐτο , τ ποι "πω- ἐ δαῖτ, 
ρομα ΠΡ συ τῦΣ ρῷ ἀϑον ἃ ὧ μὰ ἔπεσε ρα Ἔζω ὁδὸν. (ὃ ἦλθε χα πὶ τὰ ὑπετϑὼδ' ΄ ἀπτερεῖς, τς ον ὁ (ῷ Ῥὰ 5ν ὡ- 
σε πἰτε- 4 (αἱ! ἐμάν οι τ δὲ τςοπιεσεάοτιπτι εᾶ. ἈΔΙᾺ Δυτᾶ ἘΡΟΙ͂ΒΕ: ἘΠπεν ἃς «οπεϊηιιὸ 6 ΠῚ βαμάϊο ἀβεως ταῖς τ τοὶ 
ἐρεῖς 3 ᾿ς ' 
Ρτααὶ- ποτᾷα γῆ χα τέφωλυ αὔζᾳ. να, δῈ ἔπε-- ς χϑυῶν; ῷ δὐϑυς Π ΠΤ γαρας λα μίαγων αἀὐζγ. 
ἴοπθ τὰπτ Βεῖτοια, "νοὶ πῦπ μαρορᾶπε το ταπὰ πΊι1. ΘᾺ ἩδΌΕΥ ἀπΕ ἙΝ ἰπ ἴω, [τὰ ἐΘΕΒΌΠΕΙΙ 
τὰ πὶ [ῳ- Ν ." 
: σεν ῥχδιὰ πετξωδὴ δ᾽ ὅπου Οὐκ εἴγε ᾿γῴυ πολ- [Ξ-- εἰκ ἔγᾳ δὲ ρίζαν ἐν ἑεωτῳ, δα πδϑσχαιοθς, 
ἀγὸς Φφημῖα πὸπ τὰπι: ἃς «οπεϊπυὸ δκοιτα μπι, Ἐ ῬΌΡΗΣ τ ἘΡΗΝ ἃ {π|11- εἴ: χα ἅ0 ἘΠ] ἸΣ ΚΑ͂Σ: δε Πδ ἘΠ] ΟΠ ὁ ἐῬιε ΝΕ! 
μέρεδαδες χζρυ, νὼ θύθεως Ἐ ξαγόγαλε, ὀχ δ μη ἐγάν βα;- 651. “λυουϑρης δὲ θλίλ ως ἡ διω ων ρ ζ) ὗ- 
᾿ ἐξ ἀπ πὶ τεγεα, 901: ἀμτεπὶ ΟἿτο, αἰξιδμ8- ΠῚ, ΤΊΜΩΝ [καπιια] αν τ. ΘΒ ΚΏΓΕῚ Ϊπ γοὺ ἔ ςδιϊππ 
χελλῶ δ, μω" ΟΣ ΕΡ δ Τὰ Ὁ: ᾿ π᾿ Σ ἘΞ ἃ ᾿ δ λ 418 Ν 
Ἐχαυμα. 705 Ὑ06. ἩλΙδ δὲ αὐατείλοντος ὥκαυμα- 23}. ϑυὺς δχιὲμ (ζξα.. “ὁ δὲ εἰς τὰς ἄχα»- 
: ͵ τὰπτ: Ἕ ΕΡΡΡΕΤῚ. πῦρ βαβένε ἐρβυυμανν ἐνάτης. ἨΗ͂Ι πΙλτι ἘΕ: ΜῈ εἴ ἅπ| ΤΕ ΡΠ Ἰοολ λον ν τ 4: ἴῃ [Ὁ]- 
πίζομιοι | 3} οὐ τὸ ἢ ! πἰ8, 
ἤαυϊα ποπ ἡ ὃ η. κα Χ) δ Ὁ Φ μυὴ ἐγάν ρί ΡΙ δι}. ὡζηραγθη. τις ασαρεὶς, ὅτὺς δεν 0 Υ θην αἰκϑων ἡ χαὶ ἢ" λυάῖτ, 
υδπὶ ' μιαθοδᾶπι ΑἹΙ: " ΞΟ Εν [ΜΠ ΠΥ} 1Π| τ ἸΡιπὰξ, ὅς ΠΗ πΥτε ΧΕΤΝῊΣ δ οϑδιεεν ἔσο] ἘΝ ἧς πον ἀἰεῖ Ἵ ἡπκῖιν 
ταάἀϊσεπι, 2] "ἢ μη γὴ 
ταδιαπῖς ὀνλα, ὃ ἢ ἔπεσεν ὯΙ τ οἱς ᾿αἰχοθας, κα Χὴ αὐξξησειν 7 μέραμινα τῷ δη γος ζυτουγὴ ἡ αἰπατη ὅ πλου.. ἩβΙΙαεῖα 
Ἵ - δ βρν. ἔμπα, ἄϊ ΠΤΟΚΑΒΕΙΘΙΕ τα. ΑἸΤὰ δυῖεῖι ςε- εἴατυ δ) [εσεαν ναὶ πτπι, ἐηβαδωβε Με. " Πης ἔτι 
3} ἃ} .ἅ} ξ ! ἔξ ἐπ εἰ- 
ὑμαι αἹ αὐχοι ον ᾿ ἀπεηνιξαν. αὐτὰ. ἀλλα δὲέ- του συμπνίγα τ Τ' Ἅδην χὴ ἀκάρπος ὙΝΕΤ δὴν τ. 
ΙΝ ᾿ ΕΣ τρλ τ 1η} 
γῇ Ἀτι: ) ταῖς Ἐν εἰἀτταατ ἴῃ ἀδεροσι ΒοπΆπη, ὃς ἀλθᾶπι ἐταόμαι, πν (αἱ νετὸ ΐπ ἩΔΕΣΙᾺΗ͂Σ φῇ ὑἠετθςην ἐς αὐ ΠΑ δι σε ΤῊ εἴ μρυύδμις, ι 
' Ἷ "ἥ Ϊ ἢ ᾿- 
ἀν στεσεν ὨπῚ »δυτίω κα λζωω. ὦ ἐδίδου χα ον δ -Ξ δδὲεδχιτᾷυ γῇ Ἐχαλυν αὐαρεὶς τος δον τ 
ἃ αἸιὰ εἷ- εὔπται, δε ἡμΓέτε ἤαλξῦμα, ὀρόρη ἢ ἐΟΝΝ. ον τετραπι γλυῤῥο Ξ ἐράρ ἀκον ρει Ῥμξξιμα ἔνε, δε αὐτά ΐτ, δὲ 
: : Ιε “ΑΔ ε ἀπε] } σις, 
τεραιαπ, αϑ ἑκα), οἷ ὃ ἐξήκονζᾳ, , δ' δὲ τοιαχονζῳ. ὁ Ὁ. θγ9ν αὐκιϑων καὶ σωυιων' ὃς ὃὺ καυρποφορεῖ, ᾿ι κυ δδιῃ, 
φεῖ! ΠῚ1Π|. Ἐ Παίεπὶ ἀμνέ! πα ϊτές τ κής ΝΜ ἀοσδήίδη- δὲ Ἐχειι, τὐῤς πτν Β ἰδενίμμη, δοὲ. βου ϊᾷ ἐςἐχαγίπια, κῷ γε ΤΠ ἐπν, νὐ ἐν - 
εἰμ «εἰ- ΣΟῚ ᾿ γὐν Δ. Δ 3 αἰπἃ ες 
᾿ Σορταταν: οὐγῶν ἴα. ἀκ ϑάφνοκδέεῶ. .Χη ὃ ασδοσΐϑον- 3 ὦ ποιεῖ; ὁμϑμ ὁ ΘἸ Δ ΙΤΟΥ 9 Ὁ ᾿ δὲ ἐξηονς δ. 3. Ὁ δῈ Τόχα- τεῦ πη τῇ, 
εὐ Φ Οὐ! Μα- τες αἰ ρα, ΤΙΣΕΙ͂ΒΕΙ εἰ: μετα ἰπ ΡαταΡο- Ν Αἰπεα. ΑΙΐαπὶ Ρᾶτα ΒΟ ΔΠὶ ΡΙοροίμιν 1118. ΤΟΤΤΕΣ τ 
1 τ ει ἅιτῦ5 Ϊ ' ν Ἔν χᾶρε πηι » 
τριχῶς : πυδϊεπάϊ, ΤῈΣ οἷμμα, ϑηται εἶπον αὐτο, Ὥ ας -Ψ»᾿ Θδχζο- τὴ χογζᾳ. ὁνλἕευ ΓΟ ΣΝ ορειϑηχὲν ἄζι;, ταΠυά ετὴν 
οσμεὰ Φ Οὐἱ 1ῖς ἰοαμετῖθ οἷδὴ 41: “μέσην τέ Ῥοπάξης αἷτ 11- δἴοεαν: ἘΛΡΙΝΩΙ ἤν εἢ τερπαπι ςαοταπι στα]- ςς Ππλιιπε, 
ὉΠ ν ΣΝ » ἐ δπΠὶὼ.» 
λῶς λφυλᾷο ἀὐϊοις;: ὁ "δὲ δποκρλθεὶς εἶπεν αὖ-- τὶ λεγών" ὡμιριῶ, ϑὴ ἡ βασιλεία, τ ϑσαναν αὐϑρω- ξαξιυπι 
ἴτς; Ομ1α γος Πα ΩΝ εἰ ποῆε ΠΣ τττια 76- Ἢ δα καΣ Ρυϊερνηηε ἸΕΙΙΡΗ 1 δεῖν [6 Φαυἱ [ςπϊ- 
»“ εἰ ξ εἶ ῃ, πᾶμϊξ δὦ- 
ὥοις. οτί ὑν δέδοται γν "δ: τὰ μυς-ἤδλα, ὃ βα- (517) ἀσεί αν ΛΟ Ν ἀδερμὰ οὐ» ὦ ἀγοῷ αὐηῷ. πππι.-» 
ἤπουΐ Α δπὶ ΦΡΟΤΗΤΩ 15!» ἐδέεσνασι Εἴ ἀαϊα Π|, πεν κοῦ ΓΤ ΠῚ) ἰιοπίηςϑ, γεηῖτ ξ- καπ δας 
ἢ εἰ ῷ ἀοιπτοης 
σιλείας ἢ; θραναὶνγεὐχείνοις εδ, οὐ δέδοται. οςὶς τε ἢ εἰ Ὁ ὃ καϑευδῳν κἄν: ἂἢ, ϑρωπδὲς λϑοὶ αἱ αἴ-- 
᾿ ἐπι πν; παει, ἀλοίτατ εἰς ᾿ ἀδυπάλδὶι. ἴυ5 ἰηϊμηΐεαδ; δὲ Ὁ επί η δὰ ΖΔ ἰπ τλτῦνῦ δος 
τᾷ - Ε ΣΡ [5 ἢ 5 
᾿ “ φδεισ- ἔχᾷ. δὸ ϑησεται αὖ : χὰ ἢ αὐξέοσευ, θήσεται ἤῷ ὃ ἐγθρθὸς, ἃ ξασξιρε ζιζ αγια ἄγα μέσον τῷ ΡΝ 
Ἐπηπς, σευομμα! ἀπε βύξεσι ἐδ Βαδεῖ, ἀπ 8: βαξείεια 41 εὐ. . ἀρηευ ν ΔΌΪΓ, ς ΤᾺ τρις τβο Τ ἐγεμίε μεῖ- Τοχεαῖ πες 
εἾ} 5 Ἔ- ἽΞ τ ᾿ 3 Ι Ξ, “1 
᾿ ὁς]ς δῈ ἐκ ἐχή, χαὶ ὃ ἐχᾷ ἜΡρ ϑήσεται οὐ’ αὐτῷ τς σίπου .Ὁ αἰπῆλθεν. οτΈ δεελας σεν ὃ χῦρ- 
' ΜΕΝ Π1άεο ἀρνὸς με ἷῃ Ραταῦ οΤ]5 εἰς ἰοαιοτ, δεν δὰ, δ τ βικεοπι ἽΠΠΕ: τη: ΔΕΡΑΤΚΆΡΙΒΕ δε χἰχάηα. ὀἠἐξοϊ πο, 
᾿ ἰὰ 
Ἰὰς ϑ,ᾳ πο ο οϑ πο ρα (ολαὶς ἀὐζοις ἰξ λαάλω. δτί 13 ΤΣ καρῆον ἐποίησέν τοτε ἐφαγὴ ἼΤΟ ζιζώια. 
ἶ ; νἀθῖε πο ἀρ κος, ὃς διιάίεπτε ποη βαϊαπτ, Αὐφεάοδητὸς ΒΒ ΕΙΝ [Ἔστι ρατγ 5 ἔ3Π|.' ἐαηππΣς: 
[777 Ἢ 4» 
: Θλέπογτες -} ᾿ββλεποεσι,ὶ αἰκουοΐες 9 σκ, εἰκϑοισιν; 27 ἡσδόσδλυντὲς ἢ ἢ οἱ δδο λοι ἡ οἰκϑδεςξουτου,Εῖ- 
͵ ὑλάϊπιρ]ε- ἈΦΩ͂ΘΣΕ ἱπτο!Πραῃτ: ᾿ ἢ γεκάμηβέεινν εἰ5 Ριο- ταπε εἰ . σσδε δον ν ργόῤτω ἐπ ἘΠ ΠΆΠῚ ἵπ, ἔϑοποπι 
ἕπτ ἰπ 
υδεσωγιῶσι" Χλ ὃ αὐα-πληρφύτωι ὐθις ἡ Ἡθο- τὰ} “πον αὐ οκῦθμε: ὀχί κα λὲν ασερμᾶι ἐάδειρας οὕ 
ὶ Ἐ ἀἰςε πεῖς: ἘΒΕΜΕῚ Ἐξ. Ἐ ἀΐεεηι: Δαδίτα ἐβασιειδ, τ , τὰ ἀρεον τάς Εἴρο μα: Σίσαηαῖ δ {Π|ε ὕενο αἷὲ ΦῈἘῚ 
εν ὯΝ : ψῆτιν 
ι ᾿ φητεία, ὯΝ λέγον(ᾳ᾽ εὐκοή αἰκούσετε. χα Ὁ τ σῷ ) ἀγοώγποναν δ᾽ ἐχᾷ ζιζιανια ὁ διξ φῆ 
ἐδος τ δε ουα πρπ πεεμΠρεῦε: δ δ δ τηγάνου ἐκεμεβεννἑαΐ, ἐν τὐβὰ ῤ ἱπῆς: πρλν ον πιο πος ἐρτῖτ Ἐ αἱ [τ ἜΡῸΙ ΠΣ 
Ι. ν 
θ μή στο ΤῈ" Ἀ, ἡ βλέποντες βλόψετε αὶ 2) ου μὴ Α ἀδοῖς,ἐγθρος ἃν, ϑούνπος ΠΡ ἐποίηδενγ.οἱ φ δθι 
ΨΠ ΠΕ Ό. 115. Ἐπ οὐ πη τη: ΓΚ Ἐπὶ ΠΏ ΓΟΓΥ ΡΟΡΩΠ μι- πὶ ἀϊχεγωας τ, ΜΙ ἰβίταῦ " αὐσΝΗΕΙ ἐν γάμοι μῆτιν 
3 , ὶ ᾿ . τα πὶ» 
᾿σάχυνω ἴδητε. ᾿ ἐπαλ γὼ ϑὴ )δ ἢ ἢ καρδία 3' Τ' ΔΒ γζρου- ἡ λοι εἶπον δῦ ζὼ ᾿θή4ς δε σέυ αἰπιδιϑογ]ες συλλεξωμϑυ ΝΥ 
"Ὡε 1π|85, ὃς ἌΠΈΡΝν ἤδωμο ΡΟ πρυοᾷ ἊΝ οὐμῸς σαὶ πῖνε ὑρτο Αἱα ἈΠΡΑ: ΕΣ ξοειὰ ἐΟἸΜεδρ ες ᾿ἰ- ΤΕΣ 
ὍΣΟΣ ἡ ὧν 9 αὐτα: Ἵ 
Του" ἐξ αὐσὶ [δα ρ ἕως ἡκουζ ὀφϑαιλμοις 29 αὐ ΤΩ) Ὁ δὲ ἐφη.᾽ μηπότε σωλλέγϑἱ ἐξ ξ ) Τδὶ 'ζι- 
“, πος ΕἸ Βα ΘΘσΙΣ: ἀελλες γ δαπε ΟΟΒΪΙ 5, Ζαῃΐλ, δια τ εις ρῶς Ἐν ἘΠΉΡΒΟΝ: ΠΙΠΙΤΕ ἐεαξ εν 
ΕἸΞ ᾿ 
αὐτῇ ε ὀχαμμυᾷῷ . μήποτεϊδωσι ζοις ὀφθδημοῖς, 30 ξαδια λοι ζώσῆιε ὅμα ἀὐζις ἰς ᾿ ΟἸΤοΥ. αφέϊε 
τ Ἴρου τὰ ϑασιαπας ἕς κοτε ἸΔΈΕΠΙΡΛΩςς Ὄ οτείσεγε ἢ τι. ἐν πιο :πὶ;: ἡ ἧς 
: χὰ γοῖς ὠσίν εἰκουσωσι-. ΑΝ Τη 1 κα ρδὶ αὶ σιου ὥσι υχοὶ σμναυξανεαῖ, ἃ αἰ μιφοτερβὶ μεέυ ρι ὅ Τ᾽ φεδισιιϑ' ὦ 
εν φΥλλτετκι ρθε ἐν ἰαπιδην εο5. γε αὐτεὰ Βεᾶ- π᾿ τ8πΠὶ οτς 1ΠῸΠ|ς Β ίθοει πρε [οι θυ ς (ο! σατοι 
( Ρ Ε 
δι ἔψωσι Δ ἀΐεις δ 5 ΠΩΣ τὰ δ" ὑερισλλῷ ἐρα τοῖς ϑέριςα συλλέξαϊᾳ 
“εἰδοι ΤΠ αρένωσι,(ς ἰαίφῥίαι ἀὐϑες. ὑιδί 5 μακαι οὖν καιρῷ δ᾽ )ερισμεϑέρω τοῖς λεριςαΐς, 
ι σύμ, μῖα Ἐ μεεητητ, ὃς λιιΓεϑ να σα, Ῥτί πη πῇ χα], ἄς αἰροῖε ἐᾷ ἱπ βα[οἴςα]οϑ, 
ἐς οΙ ἱ ὀφείλω ὅτ βλέποεισι, καὶ Ὁ ζᾳ ὥὧζᾳ ὑμῶν, Ὁ Φἰζαια; ῶ δηίᾳτε αἱ ἐυγα εἰς δεσλας, κ΄. 
ἐπ ἀπ ητ. Ἀπιεη ἘκΕΣ τ Ετο τορίς, ἤπιν τμἰ εἰ “οταδυτεμάμαι ΓΤ ἧς λλλῤλρνς ἐλ λλφε ἔ ταπ τ ΗΝ 
᾽ν ΝΡ ζ Ν οῇ ; δι τς Τη, 
ἔνιδοις., ᾿ αἰχους. αἰμεζου γδ λέγω ὑμῶν. τί πολλοὶ 1 (θοὸς Ὁ Χο ἴχ κα σαι αὐτά" Τ' δε σι ν συνά γά- 
ιὰ νἱάς- ΣΊοΡμεξα δ ἴαῖι ἀκ ον ἡτο ᾿ ἐμέν ενὶ ἐἰκῃ ΚΡΆΓῊΣ ἐν Π ΠΟΙΓΓΟΙ Π Π16ΉΏΠ1Ιι. ΑἸΐκτὶ ἘΞΡΕΌΟ, επΠ|. ' 
Ϊ τίς, . ἢ ᾿ Ι : τ ΓΙ 
Ἔξ Ἔ ϑυ. σσθηφηται ὴ ὃ Ὑχαιοι ᾿ ἐπεθυμηᾷ ἰδὲν ἃ βλέπε- 3. ΤῈ Εἰς Τ' ΟὐΥΤῸ ϑηκῆν μὸ. ὀγλζευ ῤ (ολζω 
μέ ὅς ἤθη νμἰδιη τς: δ αὐτὸ μ: πὰ ἀν μὲ ἂξ πὸπ ὃμ- ἘΕΟΒΟΙΗΣ 618. ἀλζευκ: ἈΠΟ εἴ ἐεδυμῆν, 
ἢ ΝΞ, 2} 
τ τε, ἂν σκ, εἰδὸν᾽ κα Χ) εὐχϑύσοι ἃ ὦ αἀχούετε . 14] ἈΚ ἡ- “πὐλέϑηχεν ΟΣ λέγων" ὁμοία, δον βασιλεία, 
ἜΝ γο: δ αὐάῖτε ΡΑβθοιατα σα! τα πὶ ἐπδι ΠΕΣ 4004 Αερίξῃς ἤσπιο 
ἡ εἰ δὰ 
, χουν » ὑμεῖς φ ὌΝ ἀκόίᾳτε τί "πο ρα ολὴν "» τ δ᾽ ὑρανγοωΐν κ᾽ πρω σινούστεως, ὅν λῴθων αὐ ϑροποξ 

Ὁ τλ] 
ἘΓῚ ϊ ω Ἵ 
τό Οὐ. τη δ, Ἰεία Ομ {1 Ἐπλησ. ΟΑΡ. ΧΙ: 
μὰ τη πίπι ἢ Γετιϊπλαῖῖ 'π΄ ἀστο ἤτο. οὐ Το »»ἱπνε ἃ «αἷς ἀρ ἨΠι|Π|. 1τέγα πὶ ἤπια 
53 ὅ 3 λας ον νδανδτε, Ἱ 3 ΑΙ. ἘΥΦΡΙ τ τεν ] Ἔν ΕΝ 
φασειρεν Οὐ αγξῶ αὐτου. ο μιπροτέρον 3. Ρ16 Ὁ εἰγοοφζᾳ τ αγρὴν ΟΚΧΈΕΙνον. σδλιν ομιοί 
Ῥ ΘΠ ΠῚ 115 ἐρθλνθ ΓΤ ουνύν [πε ημηι Ρ ὄν ΠΕ πὶ γι, ΓΕ πὶ ΦῚ ΟἾΓ Πππστα πεδρτδς 
τὶ 1 Ὁ 10 Γ᾿ 2 
Ἐ αύξείςς μϑυ 581 παγῶν ΤῊ ασερμαῶν" ὁτὸμ δὲ αὐξηθη. δὴ ἡ βασιλεία, “Μ᾽ ἐρανῶν αὐ ϑρωτπτῷ ἐμεπο- 
: τηῦῖη5 ὈΙΟσΗΣ πλο ἴμμοι εἰς - ἮΣ ΥΩ τοι, συπξῖεητὶ Βοπαςξ ἘΕΓΕΛΗΤΑΣ; ἴϑυ ἸΡΜΉΠΟΝΙ ἈΞ ΤΠ ΘΠ Δ. 
μι: Αἱ ἀατεῖι νη 
μέζον παγῶν Υ λαχαγων (1. χὺ ίνεται δὲνδοοῦγ) 46 ρῳ 5 ζηγριώτι κουλοῖς μαργαρίτας' ὃς μῶν Ρτοιϊ σὰ ὦ 
3 γόπίλης γε ἐ πνεμῖγε ΤοΙμοῖε σα, ᾿- Αγ τρι ἜΡΟΝ ΡΥειέαίανα ΠΙΑΓ ΑΤα τη αὐτεηι γεποῖ- αὐδει δου, 
1188 ἣ ε 
τ λεδίονι, ὅς ς χα τ θεῖν ζα πετένα τῷ ἐρανού, καὶ καΐζω- Ι ἕνα πολυτίμον μαργαφά τέουγοπων πέσαρα.- " 
; ἴαεινε ικπ Τάτηὶ8 εἰ 8. Ἀ ΠΩ ρΡατα- ΠῚ οὐδε πεῖ τς παῖς, ἃς ΘΠ 68. ΠΊ. Ἰτοῖμιι 
σκηνθ Με ΣΝ ἬΝ ἐς ᾿ ᾿ ι 
σιν ύτου ΟΣ Ἔ1ς χ λοιόδις αὐτί ϑηλζευ τ ρα- 33. 47 ΧΕ πανΐαᾳ οστὲ εἰγε Α ( ἠγϑόφισεν αἀὐον. ᾿ς παλιν ΞΘ 
[ο᾽ Π| Σ ΒεστΩΣ εἴ. εἰ! ἀδθως οἵ ΓΕ ΠΙΙΠῚ ἜΠΜῚς Ἐπ το σ ΠΕ ΠῚ σα]οτα ΠΊ ἐἌρεπας, Ι.«- Παἰἰπ 
ἜΡΙΣ ἐλοίλησεν εἰδις᾽ ὁμοία, ὅοὴν γ βασιλεία “μοία Ὧ}, ἢ ᾿ δα σιλεία, Τὴν ὁραγῶν σοι γὄννη ( λη-- 
Ἔ ἀσσερτῖ σα ΟΥΙΠῚ ἐξ Ύ τοῖον ως Ἐ ζέε Ρέεμι πλῆθος ἈΠ ΟΠ 'π πᾶτε, ὃς εξ Οπιῃΐ ΒΕΗΣΤς 
δι ἐρανον ζυμῃ: ζω ; λφίξούσο. γμὠευὴ ογέκρυ- λείη εἰς τίου θα λφοσὸὶμ 5 χαὶ ὧν πους “ἥυοῖς ἐξλε 
ἢ ἄσπας ἰδ ἧπ ἢ ἰπς [ἧς {πθυ, Ιτιῇμέ. Σ ξρτπιεητατ εἰξ Ἐρξεμεῖ, ἕμαπι θαμν. ππαρ]εῖα δῆτε πρτοίᾳ- Νότον 
ΓΞ " ἍΝ 
«ἰο εἰς ἀλδύρου οτἶτα πεία. ἕως οὐ ἡ ἐξζυμιῳ,ϑὴ 43 σίου αὐγοιϑυση" ζὼ. ὅτε ἐπι λη ρώ,ϑη αὐαξι-- βαηεῖ- 
᾿ τοῖα πη. Ἠτς οπιπίᾶ ἰοήησιι5 8} [Ιεΐπς τῃθ μᾶ- δΕΜΓΕΙ μιρεγ πεῖς, τῷ ΑἸτα ἔν ἘΠΡΗ δδ, 
, Ϊ : 4 " ᾿ Ϊ ὩΣ ἐς ΔΑΓ. Ξ 
ὅλο. ζιυΐζα παΐϊα ἐλαιλύσενο ἰησοις ὧν πα- (ἀὐσοιντς ἔχιφ αἰγια λογ.»ἡ ,καϑίσαῆες, συνέ- ἐ εἰε εξ 
ἰ αἄτατ- τα 01 Ἷ νὰ : εῇ ἔπε, "ραγαύοία πῦπ ΓΟ το. ἐπ γεέβηδεμια, Η͂Γ στο α ὙΠ Ἐν ἜΡΡΕΙ τὰ 
Ὧδε: : ι 
κ ραζαθοἿδο ξφξολαις ὁ ὀγοίς, χ᾽ γώωρίο κα πἰϑαξολης σἕκ λεζαν ᾽ν καλοὶ εἰς αἀἴγεῖα,τα ἢ ἡ στε ἔξω ἐ- τον Ἐ ΕΩ 
8 αιοά ἐἱ- ὙΠ ης ΞΗΣ ἦν ΠΡ] ἐγετ ΕΓ ἘΡΠΚΤΣ ΒΕΙ ΓΕΤΗΉ. ἩΡΤΕι ἐπε ἱπ ΠΟΠ[ιΠΠΔὶ ΕΝ ἱεοῦ: τρρης 
| τῆς : 
ἘΠΗΒΙ Κχλεν ἐσ ντὶ δι ἘΣ ΣΞΙΣ Σ Ἰθ. 1: Ο ῥη αν ἐντὶ τῷ 5 1.49 (αλον. σῶς ἐς-α] ΩΨ τῇ ἢ σευ πἧεία, ὅ' ομῶγος 
Ῥτο ἐπειάος ΟΙΡΕΠΈΕτα: ἜΔΕΕ ΣΝ ἱπ μαθοισςς ᾿ ΕΠΘΙΗΣ Ἀπ8ε}1, ὃς τι ρρεχαθεο, πι. δι{ερλι.- 
“»" Ἕ ἐἶζῇ ΦΉΣ ΤΙΝ τὰν 
ὩΣ ΠΕ ΩΊ, Ἡτον ἐτϑε είς ΕἾ ρΉΠμα- Ιος “ἐς πτσιο ΠΣ Ἐπ Κ μνὸ "ῃάεης δὺς : 
ΠΕΡΙ 
Ἢ ἐρεύγο- σύμμοι, μῦν. ᾿ἐρϑυξοικαι κεχρυμίνϑμα, Ἔστο καζα,- 30 δὶς Οκ μέσου ΤΡ δικαίων, αὶ βαλουσιν αὐθες δ 1 {1 {:|.}: 
μαι τ10ΠῈ πὐτος Τὰπο ΞΕΙ πα εΝ, ποτ Δεπῖς 1π ἐαπηῖποτι Ἰκυμ: 181 ΩΣ ἤδιῃς 
εὐ τ ΦΤΥΥ͂ Ἔ 7 ΄-ὡ 5 Ἰ 
ον (ολὴῆς χϑσμϑ. ζπεὰ ἀφεὶς ζες ὁ ο'γλοίς; ἥλϑεν 36 εἰς τίου κα μκίνον “ πυρὸς κει ἐς’ αο ἱχλαυθμος 
ς ΒΒ. ἄἀοππι [είς : ὅς αοςείϊοιυπι δὰ εὐπὶ ἀϊ[εὶ- ὃς ἐ βεπιίτμε ἀεπίμαι, Ῥεῖ πέρ “πὰ: οι 
: : λδαν ὙΡ ως ᾿ Ἐ ἯΞ ; ἃ ἢ ͵ : ἰ Ε χω ες Ἂν 
εἰφἼζω οἰκίαν ὁ ἰησοις γ᾽) ἐπσιοοσήλθον αἰυττ οἱ μια.- τ Δ) 0 βρυΐμος ΤῊΝ ὀδὸνῶν. ΔΕ 4 ὐδζις ο στῆς. 
ἠὲ ἘΠ ἴο τς ΡΝ. Εἰ118. τἰϊάρονοου μ Ἔχις του αθε ραταθο- ποθῶ ἧπο οπιπὶᾶ) ΕΙΚΕΝΕ Εἰ, Τυησμε πῇ Τ Εἰϊάπι. 
Ρ ΑἸΕΊΠΠΕ 
5." ϑηται αὐτὰρ λεγθντΈς. φοφίσον ἡμῖν ᾿ ῦ- σιουήχκαυτε ζαὐΐᾳ πανία; λέχϑεσιν αὐτῶ, γαι κυ- 1ῴςὸ 
ΠΠ ΟἿ 18πι. ΖΊΖΊΠῚ ΟΥΙ ΠῚ ἂρ τ, Π δὲ εἰος τείβομάοης γηΣμε. τ ΑΝ ἀϊκε ἐδες ἘΠΟΝΣ ἠὺς ΟΠ! 5011- 
551} ͵ γω 3 
λέει τὴν ζιζανίων τ΄ α"χροώ. ὁ δὲ διποκριϑεὶς 37} “1 βλξ. .0 δὲ εἶπεν αὐ ἰςοῦζ ταῦ τας γραμμα- 
ἀ Ουε- Αἷε ἐϊε: ἀπὰς τος ἐμ ) οὐρεῖν Ἰεεμ; 3 ἘΠῚῚ:5 8 ἀοῶπ8 1ῃ ΓΕΒ ΠιΣ ΠῚ οἰ τοὶ 
Ἶ εξ εἰ 
ταῖραι δος. εἶτ εν αἰ ας, Ὁ ἀπείρων Ὁ καλόν. απέρμια θήν ὁ ηος τά, 'μαϑητϑϑεὶς εἰς πτίωυ βασιλείαν Τὴ οὐ οὔ. 
 Αρεῦλ5- ΠπιΪπί5. ἘΣ ἘΠῚ εἴ δ τονς τὰ πὶ » ἜΡΙΝ εἰ ἐπρλοτὶ ἘΠῚ ΞΡΉ 55: αἱ 
τοπὶ τ ΠΡΌΣ Ἰπτς 2: πὰ χῶ δ 
τὸ αὐιϑρω που ὁ δὲ α5 γῆς ν0 χόσμός. 38 νῶν, ὁμοιὸς σἽν αὐ, ϑρώπτῳ οἰ Κὸ ἀουτῊ: ὃς]ς 
ξ Βοπεέπι Ἐετὴων ρμίρυνιον Ἔππεπ: Δι Ἐς ΠῚ} ΓΕΡΏ]. εξ ἀε τπείλυτθ πὉ ὀκουεῃ ω νε-ὀ “Ριοίεει, 
ψοτὸ 
τὸ ὙΒ δ χωλϑὶ ἀπέρμμαι, οὗτοί εἰσιν οἱ ἡοὶ ὁ βασιλείας. ὀχᾷξὰ γν4 οἷ τῷ ϑησοιυροὺ αὐτῷ καινα χἡ ππει- ν 
Ἔ Ζἰζαπὶᾶ . χίχαμία {πὶ ΕΝ πιβέϊ. Ἔ τ ἐπὶ- τεῖᾶ. Ξ ἔα ἔζη πὶ εξ. ἡπαπι ΡΝ με εν έ ρουον ΤᾺ ΡΆ- 
τόμ ||] κ΄ ἣμ : ᾿ ὃ" 
ζὰπτπξ- 711 ἢ ὥιζανιᾳ εἰσιν οἱ οὶ τῷ “πο 9 0 δεέχτ 39 53 Λαμα,. Χ) ἡ ἐδρεζου: ο'ὐτὲ ἐτελεέσεν δ ἰησοῖς ταΐπα- 
418 πὶ. ἘΠ ΩΝ ; τ ΤΟ ΟΕ ΒΘΊΗΝ, Σο Π|Ε1- Τα οἷας ἽΠ εν {τ ς ἱπάδ. ᾿ γΕ- Ὃ 
ἌΠΠΙ 0115 ἔ": ». 
δυτεπι {οὶ θρος οἱ 0 ἀσείφοις ἄτα. ἫΝ Ο ᾿ϑζμθολος' δ᾽ ἢ 'ϑερ.- 354 δφξολας ζωτας,᾿ ΛΑΕΤΉΡΕΝ κεῖθεν. χὺ ἐλ- μετ 
ΣΘΠΉ ΠΆΙΣ ῇἢς, κοπίμππιπαα το ἴδε! ἤν Ἂν πρυγει, πίέπα ἴπ ,.ι ῬαΠαπὶ ἤχαπρ “ΟὔΕσΕΙ ὺ39 ἰπ 
" ΜεπΌτες ἱ Ι ΡΤ τ έκοα ᾿ ἡ ξεν ὙΧἢ ἐς ΤΠ τον Ὥς Ε΄; 
ἀυῖοπ σιμῦς. σμυτελέα, τὰ αἰῶνος δε Ίν" οἱ δὲ )πρις" αἱ" ὁτὼν εἰς τω πα οίϑω αὐτῷ; ἐδιδοωσκεν αἰδζοες εἰν 
ἜΡΟΝ ἴππι. ΡΣ ετρο ΚΟΥ ΒΉΠΙΙΣ »]- Ὡ ἔ ᾿γμασοτα σοευπι, τὰ γι ΞΡΠΝὲ Ὁ. βρι νο ) 
α.]γ }οὶ εἰσιν. ὥασερ δεν συλλέγεται ζᾳ ζι- 44] Τῇ σμυα γωγὴ Ἵ εἰυτωῖν , ὡφε ἀο ε τ ΠΑ Ὁ ΓΝ δι νέντας 
παηΐᾶ, ὅς ἱρηὶ ΓΟ ΣΠΤΟΠΙΝ Εν ς᾽ ἐτὶτ ᾿ς: σοπία μ᾽ Π]8 - σ᾽ αΐεετδ: Ὑλ9»: Ἐπ: ΑΡΥ ΠΩΣ Ἐξε, ἐς Ἴθαῦ, τὰ, ὃς ἀ1- 
, Γεγηῖς: 
ζανια. ἡ πυρὶ κα]εται" ὅτως ὃς“ Ὁ» τῇ σιυτεο- Χλ δ λέγηννποϑεν τῳ ἡσοφία, αὐ τηγνὸ ΘΗ ᾿διιωώ- Ἐγιγτατο5) ' 
τῖσπε [σε Πν Μίτιει ΠΝ ρα Δοπιίηϊϑ., τῆι; Νοπηλῖς οἷ ἔα Ὀτὶ ἘΠΕΠΣῊΣ ΤῸ : 
᾿ΑΠΕΝΝς μὰν ᾿Ξ εἶ Ξ 5 ΡΟΣ ΑΙ ἐφ. ΓΝ τὴν ΠΝ Υ ᾿ς 
λεία, 5. ἀηῶγος. πἰπθςελφὸ εἷος ᾧ αὐοϑρώπου 4“ι.Ὄ μι 469 ὅ'χ ὅτος οἷν οπῷ πτεκίογος ἠοουχεν μκῇ-- : 
᾿ ἘΠΕ Ὁ 1005.» δὲ ΣΟΙ ΕΠΗΕ ἀε ἴες εἰ αἰσίτιτς Μαῖα, δὲ ἔταιτοθ5. εἰ Ἐ.- 
εξ : 53... ἢ 
ΤΣ ΓΆΡ, ἡοὲς αὐπῷ: ῷ συλλέξοισιν ὁ ὧν Τῆς ἌΕΥ τῆρ αὐτο λέγεται μαρια μιν οἱ ᾿ἀδύφοι αὐτῷ ἴα," 
Τό οσς 7.1 ξθὸ ἫΝ Ἰϑη νον Ἰοεπθλλαν ἂὲ Τρ. οοθι15, ἃς ἡ ἐρίεε,͵ ὃς Βίπιοῃ, ἃς Ιυμαε: ἔτ ἰοτοιὸς ΠΙΟΙΕρΙ; 
ἢ ἘΥΠ}} 15 Ἀ δια ν Ά ν.] ἘΠ Ὰ 
λείας οἰὐαν παῖντα γγε ᾿ σκα) δδιλῴ.- ς Ὧν: ποιοιεῶ-- κωξοςγὰὸ ἰωσὴς») σι ιΘΥγΧ) ἰ όνις; ᾧ α!ουδελῷφαι 
: ΤῊ ἐλ ΠΟΔΆΓΩΝ . Ἐς ππτεπὶ 05 ἰπ οἴα5, ΠΌΒΗΣ Θπλπς 3 ἀνεῖς “πος ἴμπι; ὙΠΡῈ ΕΟ πα 
τας πτίευ ἀγοῤιίαν" ς βαλουσιν Σ᾿ ἀδὲ εἰς ἐεζων “ᾶ4: ἀντ άχι πᾶσαι ποφοςοή μας Σ εἰσιγποῦεν δὲ οίκυ ζυτῳν 
ΦΠΆΙΠΕΝΙ ττολῳ ΤῸ ἔς ΔίταΞ. ἂς Ϊ 11 πη : τ ἐταπα! ζαρᾶπτας, ἰἴπ 
᾿ Ι 
Καλ(ενον τῷ πυφϑς" ἐχκφᾷ ἔς ἂ ὁ ᾿χλαύθμος χαὶ ἡ " ζιὐΐᾳ πανᾷ: ἡ ἐσκαγδουλίζονΐο ἐν ΣΟΙ 
"δος με ον α ἽΞΗΤΝ Ἔ Τυπς 11 Ταϊσε- ΓΝ αὐ οἰχις Ε|5:: γα τ ἀρ λθοος ; ἐμ νομογαειμ {1 εις ἀυ- 
Ξ [ΠῚ ΠΕΣ ἢ ἡ :- κἱ Ά ! οἴ τἀπὶ 
βρυγμος ὀδόνῶν. τε οἱ δικωοι ὠνδλομ- 8] οἱ“ ἰησοις εἶστεν ὐὐφις όκ, ἐς! πσφοφύτης ἀτίμος, "ἄς Βο- 
θυπε ἔστ ἴξοι τορπο Ἐλέαν ΘΟ ΠῚ, ἢ μι Ϊπ λές αὶ ἴα, ἃς ἐν ἐπΌΙΟ, οὐξὰ ποις τᾶ 
ε ες Ψ3. να 
οἷσιν ὡς ο ἡλιὸος ον τῇ " δα σιυλεία, Ὁ πα. ΟΣ, ιὶ μὴ οϑ ΤΉ ἡ παοιδὶ αὐτῷ ον ἢ οἰκία. αὐπ". 
ἘΟΙ Πἃ- ἃ ᾿Ηαίεμε διγεὶ βέτιν, αὐ άϊατ, Τιεα τς ᾿ἸΑ Ειτ πὸπ κοῖς δὶ δε ηθονὸς τηρτλῦ, ΤΙ ἔ γισιαῖοϑ 
δὲ αἰ1}}.5 9] ἢ ὍΣ Ἐπ 7 ΤῊΝ 
αυάιεπάϊ, ὃ γῶν ὡζᾳ ἀκόφν,αἰχουέτω. ποῖλιν ομζοία. σἽν 4157 Χο ὅἈ, ἐποίησεν ὠκεῖ ὁ μυώμις πολλας . δζρᾳ 
ΓΟΡΠΝ ΠῚ α] οὐ ΠῚ ΠΝ τοῦ ἸΒΙΠΟ ΉΤΟ, ἱπεογδ αι! τατέπι ΠΟΥ μ1. ἃς 
ἵν΄. [Ὶ 3 Ξ ᾿ 1 
ἡ βασιλεία, ΤΠ] ἐσανων εὐγστευρα Ἢ χέχρυμυϑύῳ τέρω αὐπιςαν αὐτὴν. Ἶ 
Φ αἰ π΄ ἴῃ ἄρτο; ὐοπι δι πμέη; ἜΜΙ ἱιομῖο, Ξρομάντ ὃς τὰ Ι 
σηϊξ τ τ Ὁ ἱ Ι ' ᾿ς β 111 Δ' 
ὧν ᾧ ἀπρώ, ᾿ δύρων αὐ... πος ἐχρυν 45 ὺ Ὥστο ὙΑΡ. ΧΙ, ἰδ, 
᾿ραπάϊο Πὰς ναδῖς, ὃς ἢ ΠΡΙΣ αυα παῦδὲ νεηάϊτ, Ι͂Ἶῃ 110 τοροτς ἀπ Ἡδετοΐος Τειτᾶῦ - Ἵ ' 
Ὁ Ρω κἃ ἘΠ Ὁ τ} τ ω ΟΕ" ΡΕΑ ξ Ι Υ̓ 
τὴς ἐϑυϑοὶς ἀυτϑυπαχφ, κα Χλ παντα οσῶι ἐχῴ πωλεῖ; Ν ἐκείγὼ ᾧῷ Καιβῶ ηκόστεν ηρωδὴς 0 τετροιρ- ἊΣ 


᾿ 


χλᾷ 


1δη 
ῃ γπᾶ 
ὙΠ 

ΓΕ 


ἃ 


ἘἾΠ ΠΊ' 
τὸ - 
τς, 
ποτα 
5. 1π 
ΠΊ8- 
ι πὲ 
πιϊ-- 
{. 


ΔΙ .- 
ἐρχο- 


{ΠῚ 


ἄοσ 


14 1π|. 
ΠῚ: 


ἔεστ, 


ταίρῳ 


ἜΤ 
τἀτεπ- 
ὃς αἱ- 
πι: 
ταῖς 5) 


ἘΡΙ; 


118 ἅ1|-- 


πο. 
οηΐῆ 


ΓΟ 


---ὰ --.0ς-΄ 


Ϊ " ἊΝ »»" ᾿ 
᾿ : ' 
ΟΑΡ. ΣΧΙΠΠ. [δουπάτι ΜΜατι Δ ἢ ΘΑ, ἈΚ ει, - 
ΓΕ Ἔπρου Τῆι: Ἐ αἷν Ρυδεῖς "5: Ν ᾿νε ἤη ὗς ᾿ ἀἰϊ τπιμδτὸ Προ “αν 
χης Ἢ ἀχοζω ἰησού᾽ καὶ εἶπε τοῖς πτωσιν αὐτῷ" "5" χα κελδυσαςζοες ὁγλοις ᾿ανακλιϑέεναι ἔχ; ται 
Ἧις εἰ Ισᾶππες Βαρειία: ἸΡῈς : ΤΣ ΕΚΕΣ ἢ ἢ εὐ ἐρο ΡΝ: -ἰραν ῬΆΜΤ, εἶωρ: Ἡαπλία 
᾿ τ “Ὺ ᾿ Ι ε , Ϊ ᾿- Γ "Ἵ ΕἸ 
Ἐ ελέρο- (τὸς ὅ4Ἴγ ἰωωνγης οβαπμςζυς ἰὐζς ἡ γῈρ,. Ὁ) τὸ ἐτϑη λαξων «ὅν πέντε ΜΕ: ζες δύο νομαὶ 
μ151 πιοιτα ξ, Ἶ ἼΡΟΡΗΣ Β0ὲ ΚΡΉΝΗΝ ἐν ρΥραῥν ΡΝ ἀν μόρα ἴη Ὀοημει ὙΒΕΜΘΙΣΙΗ: ἃ ἐξαμᾶ,λο- 
ΤΊἀοο νἶτ- ΘΡΓ γεχρωΐν 9 ὼ ϑῴᾳ τῦτο αἱ διωνώμς εἰνερχϑίΐσιν ᾿αξ λέν ας εἰς “ ὦ δ ἜΚ μρὰ 
τμτὲ5 Τ γεχβ "} κ ταὶ μ Ρ. 'ᾶφ; αν “μᾶς ἰς τ' βαιὸν λόγησε, χοὴ Πι:ὸ ρᾷηϊ» 
π Ηρτρδδς ἐσ. 'ΝΩ» γε ΜΕΈΘΕΝΝ ἘΡΡΜΗΝ; τ Ἴδηξον ἐπυρός ἀπ οίρα!5 Ρδπος; Ἐκ "ΤΣ Εἰ θεν 
ἧ (8. ΒΠ{τ|- 


δι [ἐ-. υ». 9 πέτα ΄ 

παῖς οαη- ΟΞ εἰντωί. 0 ")γὸ ἡρωϑς κρουτήσας Ἴ- ἰωαύγζω, 
πειη, ὃς α1- τὴπλες εὐππ τἰς Ροίιϊε ἴα ἔ ενοία,, ἘΠΕ ἐλ καίως 
1ἰσάμι 23] 

 οὐτοοιῷ, εόησεν αἰντογγνὼ ἑεθεῶς ς Φυλοικῦ» δζκ ἡρωόζρ- 
᾿υγὼ δ πὶ ἡ οί, ΩΝ ἔχανε ἢ]. 


Ἐτίϑημι δὰ τω» γυαρκα Φιλίπαου τὸ ἰδάφον ἐστ 


Το Βαῖ εὐ πὶ 1}Π1 Ἰοληπόδ:; Νοη Ἴϊοεν ΠΡΕΟΘΘΕΙΕ 
ΕΙ Ἷ ᾿ ι ᾿ " ΕΙ 
ἐλέγε γὸ εὐτῳῖὸ ἰωαύνης » Οὐκ ἐξες] σοὶ ἐγ! 
δάΠι. Εν γνοϊόπ |{Π1{ππ| οὐεϊάεῖζε, {{Π||1}1 
Π ! Ϊ ν "τ Ά τ ΓΝ ! 
αὐτίορο. ΚΡ 7 ᾳιλὼν αὐ συκτναιγἐφοξὴ, θη 
 ροριᾶ: «4 ἸἌΤΡΕΝΝ πη ποις ἘΤΟΡΠΤΑΙΣ δ ΠΊ “μαδέθαπε, ἜΜ τη» 
ἧς Τα 


παρ ἦν Ο ΟΣ δ ὡς κυδοφητίωυ αἱ αὐτοῦ εἶχον. ὑγε- 


“τιν ἐτιλοι ΗΕ ΠΈΡΟΙΝ []ταυλτ 
σίων δῈ ΕἸ ΤΣ τὰ ᾧ ἡρώδου 5 ὠργηστεΐο ἡ Ἢ ἀόξε 
118 Ἡετοάίαάϊ5 ἴπ Σοῦ), μὴ ΠῈΣ σα Ης- 
Ἢ ἀρίσκω τήρτ' ᾿ ἡρωδζεδὸς ον τω; μιέσῳ; χα “Ἴρέσε Τ' ἡ 
ἢ ΡΟ οὶ- τοῦ, Ἧησε 1 ἰαταπισπῖο ᾿ )ορονάϊε εἰ πὼ 


ὅϑεν θ᾽ ὁ ὀρχϑυ ὐμολθγησεν αὐτῇ δὸύ-: 


11} φενῦ ἔ ρῥγδια τη ὅᾳ4 


15 εἷΐ ΓΜ 
ρῶδιῃ ὶ 
Τ ἂὖν δ. τε! ΤΟΟΌΠΤΠΗ: ἜΡΙΤΉΒΩΙ “ἡ Τ 


5» Ατ ξ μι Γω 
Ἐρταπιο- "Ἴ ὃ ἐαν αἰτήσηται. ἢ δῈ «πΘοξιξαοϑειίσει 


ἘϊΆ τηᾶῖτδ ἴμα: "Ξ πὶ, πο νον νῖς ᾿π Ἂ 
φῶν- 

"τὴ ὑπὸ Ὁ μήΐϑος αὐΤης" δὲς μι Φησίν, δὲ Ἐχεπί- 

Ἰ πο ζᾶρα ἸΘΣΠΝῚΕ Βαριϊ κα. Ει 


γα κι τίω κεφαλζω ἰωανγϑ τὸ ο βαπῆϊισού. χαὶ 


5 Ἰῃ τἀπὶ ΤΟΒΕΒΙΘΤΙΣ ΟΣ τΝ : ἐδότο εὐ ἢ ων ΝΓΗ͂, ' 
ἘΠπὶ δῃτῷ, ἘΞ 5 πιο 


δέ τον καὶ ἐλύπη,ϑ᾽ ὁ ; βασιλάϊς" δ δὲ ζἄυ ὀρχϑέρ, καὶ ἡ (ἄν: 


Ῥάγ γα - ἤπρμὶ ἘΜ ἌΜΕεΙ, ἹΠΠῚΣ ἰατί. Ἔ Βρὲ μηΐν- 


δλ τας τὶ συνλνακειυϑροις,ὠκδϑυδε δὸϑάίεϑαι. ῶ περι- 


ΕἼ ᾿ 
λΑυπεῦ- : ᾿ : 
ἐξ: τ ρφμ φρο ΤΩλη Ἡϑ νη ἱπ ἘΠ 4. 


μαι 
ἘΜ Πτάις “ας απτεκεῷον, σε ἰωανγζωω οΨ τῇ " φυλάκη. 


ὃς ἀεςοἱ- Ἐτ ΔΠδτυδὶ δ ἐαράξ, εἴς ἰἴπ πρωνς ὃς μϑῇ 


γαὶ Σ ὴ ἐ:ϑὴ ἡχκεφάιη εἰντο Ὅν πνοαὶ Χ) ἐ- 


ἘῈ ΠΑΤΟδΤδ, Χ) πῶξ 
Ὁ} 
φερβῶ τωπὶ εἰϊ ΒΠΕΠΤ: ὃς ἀτβοο ΠΊΔΙΓΙ χα. 
ξι νυν 


δὸ ὃν ῷ κορφισίῳ. ᾧ δύείκε τῇ τῇ μὴ] δὶ αὐτῆς. 


Ἐε ἀὐσοοδεπτες ἀπεῖρα!:, Εἰ.8, ἘΠΠΕΘΙΕΥ 


Ἔόίω χὺ ὁ πσδοσΐϑοντες οἱ ᾿ μα ϑηται αὐτεθ ἡρὸν δ" 


ἵ εἰμ, ΦΟΓΡῸΝ Τ, ὃς Πρείϊοταπι 11π4. ὃς νεπίδπιεβ πιποϊδαστυπι 


σῴμμει (ὃ ἐθαι {αν ἀὐ᾽ ον ϑυντές ἀπηίγήλϑι Φ 


“ ἡποΐ Τεῖϊι. ᾿ τ ΦΉΣ αἰτίας νὴ 5: Ϊπ 
βΑκὴ ἀπά ι- Ἵ 
εἰ ἰη(ς χαὶ εἰχουσοις ὁἰησοῖς, αὐεγωρησεν ὄκει- 


᾿ 
ἰξοσία πι ἀὰ Ἰῃ ἀρλέρυτ Ιπ σειετξυδι οστα ΠΡΜΕΡΡΝΝ Θ Ὧπ- 


ὃς απ πι. 
εν ον πλοίῳ εἰς ἔρημον τῦπον κατ᾿ ἰδίαν. χαὶ «ἰ- 


ἀυάιπεπει 
πφον ἐ ῥατθα, ἜκΟ Εν ἔπη ὄππὶ ἔ ῥεάιθ ὧδ 


Ζ ρεσεϊτεβ 
κου σοιγτες οἱ ὀγᾶθι ᾿ ἤχολου ϑηΐ αὐτώ πεζη Ἔσο 


εἰυττατίθη5. ἐὲ Ππ- μ᾿ νιάϊι ΠΕ ττὶ 


ὙΜ πολέων. χφ ὴ ἐϊζῴϑων ὁ ο ἰησοὲς εἶδε πολι " 


ἅ τυ δτιὰς ταῖραηι, δὲ Ἑ υὐίρεέθιμι αῇ! διε εἰ πδ δε ἃς ουτὰ- 


εἰξ εἴς: 
γον, χαὶ ἐαπλα χ νίϑη ἔτ᾽ ᾿ὐΐοις. Ὁ ἐδεροι- 
ΚΙάσυάος απ Ἔ ΑΡΥΟΪΟΣ ἀὐηύτ ψείρετε δυτεπὶ ἰλέξον 
.“ἀ6. ἢ 
σάσε ζοις ουβρωσοὲς αὐ, ὀψίας: Ἷ ἀνοιϑον 6γ ἢ 
ἐθείδειαδ αρςοίεγαπε. αὐ δ πὶ ἀϊοῖρα! εἶπ, προ ήτο Σ "-" 
παθοσῆλθον ἄυτῳ οἱ μαιϑηται αὐτν. λέγϑντερ,ε- 
Ἕ ἀϊπηῖτεε δατιμι εἴ Ιου, ὃ ποιὰ “15 ὌΡΘΝ Ἐῶ 
ΤΥ ᾿,“Ὶ “ΠΙ ἀϑν ἡ 
ως ρημος ΟἽ ὁ (οττο ζ. ΧΛῊ ὠροι ἡδὺ ρ λϑεν᾽ πἰπὸ- 
. ξΑϊζοιία,, ὑρέμα τυτθᾶβ,, τὸ ἈΌΘΙΠΙῚ [3 ΠῚ ὑλὴν 
ἘΠΊΔΠΙῚ τ Ὁ] εὖ Ἷ 
ἐπῖς, λυσον ζῦγσ' ογλοές 9 ἵνα ἀπελθεντὲς εἰς τα: χἰω- 
ρθη μα εὐ. ΤΥτεσμτεν ΠῚ ΓΙ ΡΤΕ δ 1ε. 
πἰὐς, μας: οἱ" ἡϑραισωσιν ἑάωτοῖς βρωμαΐᾳ. ο ὁξιγ-- τ 
ζεῆπε ἜΠοῚ ΠΣ ἀππῖο ΕἸΒ: τὴς Ἄτην ἐν χόος αὐϊτε: ἄατε 
χ ἐς Εἶτεν αὐ ίοιο “ 4}, εἶαν ξηϑέσιν ὐπελθειν' δὸτε 
ἀειηπεον. τὸ ἸΘΕΗ πιαπάμοα! ἰε,, δε: ἄπτεῖν ἀἸτ:πῇ εἰ: Νδὴ 
“ζο ς 


Δ μιῇ οαλϑις υμκεῖς φέγειν. ΟἹ δὲ λέγϑέσιν αὐταὶ, σῦχ 17 


Ἰναϑοπιις μὴς Τὴ μοπ ὅσσ ψὺς ΡΆΠοδ, ὃς ἀ 05 Ὁδης 


Ἰ ἔχῳυϑι ὧδε Ὁ μη πέντε οῦς, ῷ δύο θυ 
β αἷς ΤῊΣ ονμμὴ αἰε; ἈΠΕ ΤΈΆ πὰς, ΠῚ: 


9 δὲ Εἶτα ᾽ φέρετε μθ! αὐὐΐζοις ὥδε. " 

2) αὐθ πατῶν Ἐχεβϑα λείοσης. 


] ἐὩ ' Ρ σπὰ ἢ Ὶ ὩΩ 
Ἂς δεν σθϑς ἰησοεωο. 


᾿χλάσας ἔδωχε "οΙς 'ς μαι ϑηταὶς ἴ (θὲς ᾿αρίοις ὦ ζὴ δας θὰς, αἰρῖ- 


εἰθης 


εἰ εἰρνἐΐ τὰ ὑον Ἐν πὐρίρος τε δὸς ἐλϑοιον [ες 
ἜΣ 5 . τγερίτ, ὃς 
3: μα, ϑηταὶ ἰς ὑγ λοι. Χὴ ἔφαν παντες. χα] ἢ ἀΠ ερο 
[χτὰτγᾶ1πὶ πος ἐν ἐμ ]έταπε [Ππεδεμάαπι ἔτασπιεητο- ἐπε κυῖας 

Ϊ 

ἐχορταεϑη ἢ νὰ" ἡραγ κὐϑζοσείίον ΤᾺ]; Κλιοισλμκαι- 
ἜΣ ἀπο ξειτι οορ Νῖκος ΕΙεσοε: ͵ Τ Δε ὑπῆῖαει Τ Μαπάϊ 
ει σαπιῆ 18» 
.22 ὧν δωδεκα κοφίνοες τληρᾷξ. ": δε ἐσθίοντες τὸ ἔα πιὰ 
ν ΡΝ τἱτὶ ὥραν πῆμα εἰ α, Ρ' ἀὐλὴ μιν τε- πιεῖ χοϊη- 
αι πλ}}Π8 
ἥσειν αὐδρες ὡσεὶ ΤΊ ΒΕ τας γιώυαμς νιιοιᾶ εχ 
γι! ἐ" βμετοι. Ἐγ ἤλιη τοπιρα τ τίς ἐΕΡΣ ται 


᾿εύάδιι ἃς 
χα δύϑφως ἡγω [κα σεν ὁ ἰν(οες ναταιαιο, 


παι δι αι, σε 


5. χϑγυ Ὁ σου δίων. 
αἰ οι ρα] ὺς μ᾿ αἰζεηεγε ἰπ 
ζιες μα ϑητας “ὐπὸ “ἐμ δώαι εἰς Φ πλοῖον , χαὶ 


Ριαιεετε ὁ Ἐπ “1 ι} ΠΡΥΤΑΣ τ ἐμέο αὐ [οἰμέτξε Ἔταπς ἔτε- 


γτῆ. ἀοπεῦ 
κσδοαγήν αὐ: Εἰς ῷ. πέραν» ἑως ῳ υτολύσ ἴοι ἀϊπιίτιοτες 
ἐβέθεν; εἰ Π ἀπ βίσεκ: τλησθαε αἴξωνάις τῳ. ἕαἰπηῖς 


τατθα 
24 ὀγλοίς. χὴ ἰσολύσας τ τοῖς ὀγλϑες. αἰνείη εἰς 


ΠΡ ΒΊΕΒΙ ΞΡΙΜΘΡΩΝ Οἵατα, τς οδῇ ᾳ- τ τοἷυς 


Φορος Κατ ἰδίαν ποξησδιξα οἷ ὁ ὄν τας δέ δυο- 


ἐδ, ρον ὁτατ ἰδ]: τόκος "αν εεία φκῆν πες ἘΝΔΌΙΕΙΪΆ 
; Ἵ} Ι!-. διιιδπι!ῖ 
3; μϑδνης. μόγος ζω ἐκεῖ᾽ τὸ δὲ “ῷ λοίόν ἡδὺ ἀκ: ταξάϊο τοῦς 
τη ΣΠΌ ΓΙ ΤΣ ΔΕΙ͂ «ἃ ῇι- τἰ ἰα ἔζαθλς- 
τὰςϊ 
κ ἀϑα δ δλδ ,ς: βασανιζόνϑμον ὑ ὑπὸ δ κυ- 
ἔτ θεῖς: διαὶ ἐπὶπὶ σοπίγατῖα νέπιυξ. την ἀπ 
ἐν ΤΙΣ ἂδο γ᾿ ΠΡ λ.5. 3] 
26 μουν ἔευ )ὃ ον υἱὸς ὁ αὐγεμος, τεζῳρτη Δέ 
γα ποῖ, ᾿ αὐτίε ΓΙ] ες “μι, Μνεπῖς 
ἰ Ἄ γυ Ι Ά ᾿ε ᾿ ; 
φυλᾷκη 1 “Φγυκτος, ἀγτλϑς δ 9ς ἀὐζες ὁ πῶς; 
1 εἰτενννατιδείδηὶ [ΡῈ - πιᾶτο, Εἰ αβεπίεν ὺπὶ {Ἀπιδι]3ς 


ῶ ἰδόντες αὶ 


απ εἰρεὶ ἴω ΡΕΥ πΊα Γς " εἰτενια πε αητεῆ, δ ΠΒ}}8- 


[6 ΠΠ, 
οἱ μοι, ϑητι Ὠγι τίω ϑολϑθατδ πἀβυχευτοιζα: 
τατϑαεὶ ἴμηι, ἀϊοεπιῦβ: Ἐ Ομ ρμᾶπιίαἃ εἰ, ἃς ἔσθιϊα 
δ Σ Ι δι δον, τ ᾿ ἐλ κο ζ ω ᾿ 
εζῳ Θα θη ᾽» ἈΕΛΘΥΤΈΣ., ΟΤῚ φανγζᾳ σιμιαι ὅς 1γ᾽ (δ ταρατ- 
ὍΣ τἰπιῦτε ςἰϑτιαιυεγιῆτ. ΔῊΝ Ἀμεῖδι οσίηεας ἐεὰ Τῷ 
3 ΞΕ 3 Φ 5τλε1|" 
15, Το τα φοξπεκραξαν. Αὐϑέως δέ ἐλαλησεν ἤτις 


δὶ Ἰείαβ, αισδηο: τ Ορηβάι!ε: ἐξ ἰμππὶ; ἢ πὲ - Ηλθεῖδ 
Ι πάη εἰ Πι: 


Π ᾿οὴς ΤΕ Ρ ! Ν 
εἰὐζις ὁ ἰησοξογλέ γων ϑουρσεί τ᾽ ἐγώ εἰμ" ΜῊ φὸ- 1 ποίῖτο τῖς 
ΠΗ͂ΓΕ. ἸκεἰρΡοπύίίεης ἀπτεῖη εἰ Ῥεῖσας, αἰκίτ; ἴα. πλεῖθι 
Ξ ἊΝ Ἄ Νήρ πφα δα. ἤ" Ϊ 
δ (ξιοϑε. Ἔισοκο,ῦεις ἤν του Ό πε ϑος 7) ΕἸ 71) κὼ- 


της, ἢ τὰ ἐς, ἴυθὲ πιὸ ὅὯ τὸ νολίτε πιρες ἃ- 
᾿ εἵ 


" Ἰπν Τὰ ᾿ Ϊ κι, ἵν ὰὶ ἵ 
Θλέ, εἰ σὺ εἰςκελδυσὸν ῥῶ ος σὲ )εν ὅγτι τὰ ω- 
᾿ αι, ΤᾺΝ Ἐπ 31: ψεηϊ. ὅδ ἀεϊςεπάέεης ἐξ 


ῦ δὲ εἶπεν. ἐλϑς. Χ,} ἢ καζᾷξας Ἐπ “οἱ 


8 ἊΣ Ε Ἂμ: ἴῃ ῬΕΙ͂ 344 τὰ, κᾳε- ὝὙὟΓΥΕΠΙΓΕΣ 


τ Δεῖ ρίς 


παντᾷ ῬΕΙΓΗ8, 


λοαϊῥἐ νος τἰξιξπατησεν Ὠπίς ὑδαΐᾳ, (- 


ΦΤΟΜΟΝ ὑεῖς νθηταῖη Ἐν δπη8 


ΚΝ 
βλέπων δὲ (δὴ ἀνέιων 


ΓΙ] ἢ Τεί ἢ. 


ὙΡΕΣ ΟῚ Εἰπιαΐ: ει τ ἘΠΕ ΒΊΕΜΙ εἰεπὶὲν- ΕἸ ὅς σαι πὶ 
3 ξ ςαριδι 
ἰδ φϑν- οὐ φο δὴν χὸ (ἡ Σοξ ἀλᾶμος και ζω πογίι- τηςΓρὶ 
δεν ΕἸΕΜΊΆΠΕΣ ΘΙ ΔΕΠΕ Ἰθοινης, εἴτουν ΗΠ. Ετοοπ- ἡ ἀἰυυπ 
“3 πέεῖλυ. 
τὶ ζε αἿ ἔκραξε, ἔγῶν. κυθλξ, σωστν μι. Ἄ δϊ-- Ἴ 
ιι πα" τεῖυσε οχτο Ἄτην ἀπά π πὶ, ἀρλνς ΠῚ, Πὰρρτεμ δε 
Ἵε “ι (οἴ, ᾽ ὧν ἽΠ: 
ϑέως ὁ ἰησοις Οκ)είγας 1 γείφοιν ἐπελαξεΐρ αὐ! γ 
ε ΔῈ 11Π|:. Τ ἔχ. 'δμ ει, ΓΤ οἰ σασΕΝδι: ὃ Τ Μοάϊεα 
ΣΦ {:|8.- 
Χ) ὸ λέγῃ αὐτοὶ ὁ ὀλιηϑπίςφε Εἰς φ" ἐδίφασαις: ; οἐῷ 
τὴ 7. ἱὠνδω εἰ ἷπ ΜΗ͂ΜΙ ΦΊΜΗΝ., ὭΡΗ χυτὰ ζω 


"συῇ ας. 


᾿ς καὶ ἐμξαντων αὐτῶν εἰς Ὁ πτ'λοῖογ, ἐκόπασεν ὁ ἀἴπειι ἴὰ 


ὑεὰ 


γΕΠτθ. }}}} τὰς 'π ἔ ἡρρβέ τος ἘΕΜΕΒΗΓΕΙ, ϑ- ἡδυϊν]ᾶ, 
ὯΝ Ρ Γαι ε 

αὐγεμος, οἱ Ἀ Ο χσλοίῳ ᾿ ζϑοντες κτ 5σ- επαυϊοι]ὰ 

ἐλ ΣῚΠΕ ΘᾺ] ΠΊ, ἀἰεεπίει: γειες [ει ἘΠῚ μ: δὶ ΟΙΆΠΕ νὲ- 

Γι ] ἢ ΒΕ ΉΜῊΝ πόιπι δέ 
ἐκυνηῇ, εὐντω ΛΕΛΘΡΤΈΦ) δλη γα ὡς οο Ὁ υ{0ς Εἰ. 

Ἐπ φ γα βοανεει ψέησγιε ἱπ ὑὐὙΓπ1π ὁ ὑεηπείσνεν, Ἐλον Πλο 

τοι ἤδη, 

34. ζ ἀζμπεροισοι ες ἤλϑὸν εἰς Τ᾿ γὴν γγμνυ(σρέτ' 7." Οεπείατγ, 

Σ ᾿ “τνοίβεηει ΓΤ οὐ ει ΠῚ τ απἄροι 


, 


3} Ἢ ὄχεγνοῶ 6 ἀὐζο "6: ᾿αὐδιρες πὸ τύπου ὥκεῖν 9. 


." 5 
" 


τϑ ΟΑνΡ. συ. 


Τ τεριοῦξ τη Ἔἷπὼνπὶμπετπι ΕΠ λιν μὴ ἢ ἀνε ω 1Π|4πὶ : ἐς 

αἰπεέςξέλαν εἰς ολέωυ τζω τξγωρον ἐκ εἰνζου" χὺ 
Σ δε16- Ὁ προ δέον ἘΠΙΤΕΣ πραδ᾿ ΠΌΕΙ- 
ΖΗ ΐ 


ἀσοοσέωεγχαν τῇ πὴυᾷς εν" κακῶς ἔχον - 


ἔτοραθαπε τα, τι τάδε δΌΠῚ, Ν ἵει τὸ τλη: 


ταις κὸ “πἰλεκαλοιο αὐζονγ ἵ ἰγνα, κἀν μόνον ἃ 


σεγεπέ ἤπιθ τί πὶ ἘΈΤΉΠΕΠΕ εἷας. Ἐὸ ἀδιε τ 


ψωνται Τῷ χρουαπεδου τῷ ἱμοιτίᾳ εἰντο Χο ἡ σίοι 


4 (1101 ἔλ- ΝΣ ἡ φβοθιυ 4 ῬΊεπαιι {8πὲ. 


πὴ μας ψανῦρ, διεσώθησαν 


! 
ΟΡ, τοῖν Ἴ: 
“ χεεεῖϊξε- Τιιπο ᾿ πύξεήμμξ 1 ἢν ᾿ Ἡΐοτο- 
Αρδλ νν [Ε- Ϊ Ϊ εἰς τ τι Π 
Ϊ Οτε δόσε χονται το ἰησού οἱ το ἱεθ9- 
ΤΟΥΤῚ δοιιῦχ ὃς Ῥματίίαῖ, δι ρεπτεν 
σολυμίων γραμμαπήοκ, Χὴ φαεισοῖοι; λέχϑντες. 
Οὐυατε αἰ ιραῖϊ ταὶ εταη ρτεάϊαπίο ττα- 
Ι κὰ 
γν οἱ μα..ϑηται σϑ “Ὁ- κα νοισι τ' πα- 
Εἰϊ εἰπε πὶ ἰξπι οι ὃ ποη ἐπιπὶ ἰλυᾶπῖ ΠΊ8 - 


Ϊ Ϊ , δ )ὴ αὶ 1 ἣν 
δοιδὸσιν Τὴν τρεσξυτερων; δ “ὃ γίπηον τοῖς "γεῖι- 
μι35 [085-, ᾿Π555: ΒλπστΣ πιαπάιςαπι. ΤΡΙ͂Σ ἌΜΕ τεἰροπ- 


ρας αὐτὴν, ὁτὸμ ἀρ ἐοϑίωσιν. ὁ ᾿ δὲ δἰποχρι- 


εἰπε δι [{Π|5: Οὕᾶτε ἂς νὸς ἐλ μτεάϊαιβι τι 
ἌΡ κῶς ΕἼ Εν Ϊ ε ] 
θείς εἶστεν ὐὐδϑις ᾿ ἋἹ οὟι ῷ υμις οἰ σαινετΈ τ 


ταλπάλτῃ ΠῚ Πεῖ, ρεορτός ἐγλά τ οπεη νοΐ πιῦ 


οὐγφολίω τῷ γιοῦ, επί χοδα 'δὸσιν ὑεϑνς 


κάαϊχιῖ; ΝΜ) πὶ Ῥέας Αι μνουορρ ον πος ἩσποΙᾶ 
οἱ γὸ θεὸς ὁγετείλα». λέγων᾽ ἔμα δ πω- 
ΤΟυΐ τπᾶ- ἕξι ἧς ἸΠΆΡΙΕΙΙ: τ ἡ λενμδνο, ΡΆΤΠΙ 


Ἰοάδιχέσεὶίε 


τέροι ᾧ πῶυ μητέρα" κ ὃ ᾿χαχολογῶν πάτερ, οι. 


Ἴ πιοιᾶ- ὦ τηΔ! τ ἴποτίς ΠΣ β ρον γὸοΞ ἐθῖσαι ἡΪ- 
1, εἰ Ὦὦ ! 
ἢ μητέξοι» θανάτῳ τή διζατω. ὑμκεις δὲ λε- 
οἶτίϑ: ἐξ εύπιαι ἜΠΕΣΕ Ῥατη ἯΝΝ ἐλ Ἢ ΜαπιιΣ: 


γῈ ΤῈ) ὃς ὧν εἰ τω πατοιὴ Τῇ μητδά, δῶρον; 


ἃ “ ἘΠ 
αποάςῖ- » ἀνθ ἐχ πῖε, Ἐς ποη Βοποιιβοαθὶτς 


ὅϊιε εἱξ ἐὶ 5 
Ε τίοι ρτο- ἀρ ος ἐλ ὠφδινθης᾽ ἀν τς τάοὴ 
1 : πέπον 


ἀετεῖ: ΡΑέτσπι [αὐπὶ δος πρβῖξοπι 
ες ἥν αἱ 


“ ὠκυρθῶ παιτέροι αὐτῷ ἡτζω μιυτέροι αὐπδ' ᾿- ἠκυρώ- 
ξεου παῖς : πιδη δ τάπι Ξ: Ὠεὶ Ῥἕόρτεν 
στε Ὁ ὡγρλζω Ἢ ᾧ' ϑεοί δζκ τίου 

Φυεπε, πγηπι. Ἡγροςιῆῖτα, 3 ραϊειτὲ 


“ἦν. αἰ ασοχρίται, καλῶς παδοεφήτδυσε πἴϑὶ 


νοΐ 5 ἘΕἰῤιῖα ἀϊσεπθ ὠρργορίμναε πε δὶ ἜΌΡΌΣΝ ΕΙΣ 


Ἔ ᾿ἰπηξαι 


{ΠῚ ἸΟΠ δ ῊΙϊ ν- 
" ξ 
" πρρουδὸσιν ὑ-- 


ΕΤΘΡΙΕΙΔΟΙΣ δ 


- Ἐν εὶς οὐ ! " 
υμδδυησο ας, λέγων ἐξ ΙΖ μιόὶ ὃ λαὸς ὥς 
Δα ἐπὶ γέ οι, εὦ 1ΠΒῈΣ πὶς ποποῖᾶῖ; Ἢ του ἢ 
Ϊ ΡΝ" Ῥὼ 
ξοιμοῖίι αὐ τῆν. γι ἰς ἱλέσ μεμα ἡ Ἦ ϑ ἰ καρδία, 
Εἰς σάημ- ξοῦυπ ἰἰοσπρὰὲ δεῖς πιε. Ἐε ἰδ αθξοι 
εν ἐ χε 
εἰνπτὼν ποῤρω ὠὀπεχή αὐτ᾿ ἐμοῦ. ματέωυ δε 
Ἷ εὐαπε. πε, ἀσύδηιεβ ἀοέξεῖπας, ὭΞΗΣ 
σεξογται μι; δι δεουσχοντες διδουσκόγίας. οὐταλ- 
"ξοπιιοςᾶ- ἸΠΙΓῚ ΠἸΌΠΤΌΠ ΙΤΙ: ᾿ "άμδεπΗΙ 
τ15. λα 1ε 
ται 5, μαΐς , αν ὠπῶν. χὺ πασδοσκαλεσαάυϑυος 1 τῇ δ 


ΓΤ ἀιϊχιι εἶ5: σε δὲ ἀβος Ἀνεἢ Νοπ 


3! Ν᾿ 
ογλθν. εἶπεν ΘΙ οαἰχουετε Ὁ σρυ τ ττ᾽ ῳ Ὁ 


ξπιοόίας ἐμ ἔπη με οὐπηπί [αὶ ὨΟΙΠΙπΠέπ: 
ςοἰπαμι- εἰσερχρωϑυον εἰς Ὁ σόμαι ΠΣ 1 (ὃ αὐ, ϑο»»πον᾿ 
δ ρα ἢ" κἀὴ δΊεΝ ΝΘ ἥμ: βος ἜΤ ΟΠΙΗ- 
ἀρὰ τΗΡΡ ὀλα αὉῷ εὐκπορδυοιϑιον ἐκ Ὁ συμοιηος, Ὁ κοι- 
πδῖ Ἱ πέρα Γαεῖε ἡ οτσιειιι Ταπε δοςζοίδηῖς αἰπιρα- 
γω Ἷ 1 
ν0! Τ' αὐ Θ οἼΟΥ. τοτε τὐδοσίϑοτες οἱ μκαιθη- 
ὙῸ, ἣν οἶα, ἀἰχεταπτ οἷ: ϑοῖς ΤῊΝ Ῥμιατ αι Πεν- 
ἁασἴτο ἥν Ξ ! 
γοῖθο Ἰνος 7ΖΏ ᾿ εἰντω εἶπον εἰυτωῖ, οἴδεις ὁτί οἱ φασασαιοι ἰκα- 
ὑον ἀϊεητει Ἔξω: [απ άλ] χατὶ [π|ι3 ἽΙς απτεμ Γερ ΟἹ - 
σοΐες Τ' τ λϑηϑνγεσκανδευλίοϑη ὁ ἢ ὩΤΟΧρι-- 
ἀὐπῆ αἰ: Οπλμ15 Ρὶὰ ἀπελη σα ἐθΑνν πΟη ΡἰΒΉΣΔΙν τα- 
γε ίω δεὶς, εἴἶπειπᾶσαι. φύϊεία κε σέκ ἐφυτϑυσεν οἱ πα- 
ὐρνοτ; τε τ πεπε: ὈλΑ εὐλάϊοι ὈΤ ΤᾺ, ὝΡΙΕ 11- 
Ἴν ψοὉ ζ ἐ ιζω ϑησε,). ἀφεὶς εἱυ-- 
ΕΥ̓ΤΝΝΝ ΡΜ ὃ δαγιος.. ΧΡΙς (ὁ Ὡς 
ἀποαῖαπι ἰ0:: ξάμποςς ἥπρ.͵ εκ σατο. Ἂδοι ρας γτῇ 
τες, 
ἡ ἀπ κηῖς, Όις. ὁδυηϑί εἰσι τυῷλϑι ἱ τυφλῶν. τυῷλος ἢ τυῷ- 
ἐμ 71 Ἰκτὴ ! ἐ ΡΥ ΓΤ ἀΠι) ἢ 11 ΓΟ θ Δ ΓΊΙ 


σ ἴω 29) ἐαν ὁδνγὴ9 αὐμιφότεροι εἰς βοθεωνον ἡ ἐμυπε- 


᾿ 36) 


κει 


ὌΝ, 


ΡΝ 


"πὰ 
τὰ 


ῃ} 


πὰ 


π 


Σ 


5. [εἴα ΟΠ ΠῚ Εσδησ. 


δι 


[} 


19 


Ι 2ὺ 


ΑἹ 


ε: 


.}] 


2 


27 


τὶ 


28 


10 


ΟΑΡ. Χγυ. 
ἄενε. Βεἰρθαφεην. βατςπι Ῥδισιθ, ἀϊκὶξ εἰ 
σοιεῶται. ποκα θεὶς δὲ ϑ ΠΡ ΩΕ ) εἶστεν αἰτῶ, 
Ὁ ΟΝ ΠΟΡῚ5 ματα δπι Ἴα: Ατ' ᾿ Ἑἀϊίζεις 
ἢ φεασον ἡμῖν ζω κοὐ βαξολίω ζαυτίου. Ἔ φραζω 
ΠῚ ἀἰκίι: Αὐμυσ ὃς νὺβ πρδεύξεει ἐατὶ Μοη- Τ 1: 


ἃ] "{{πὸ ἴπ- 
.- τε! εὔξα 
Ἐϊητε Πρ - 
15 “1 


πω νοεῖτε οτι πᾶν Ὁ. εἰσππορδυουλυοὶ εἰς Ὁ σθμίοιν» Ἑαδοάτα: 


ἰησοῖς ς Εἰστεν αἰκμιζεν ὦ ὑμφς α αἰσιεύετοί. ἐς 
ἀππὶ ἔρνη βάετατι ζνον ΘΡΙΒΕΙ Ἄ ἐΡΑΝὴ ΓΙ [π ὰς 


ἴῃ γεμεχεπὶ ἢ κάϊε, δ ῖὰῤ [δςρῆιι πὶ ἡ λνν ἘΝ τα 
: νας, 
ξΙς τυ κοιλίαν χωρεῖ. εἰς ἀφεδρῶνα κθ4,- ! οηντες 
“τὴν ἢ ἦε ἐκένημα ΟΥόν τ ἜΤΕΣ 
ν᾿ Ἐν Ι Ουοάδατ 
λέτω πα οὐυπορθυόυϑυα, ἐκ ᾧ' σομιοιηος ἐκ. Ῥιοςεάαας 
σοτᾶδ Τ ρνοάεηπε, εὐ ἐπα εοπενιπετα [αείπηε ΠῸ- Τ εχεέπητ, 


ἃ] ὅς δὰ σοϊῃ- 
τῆς κουρδιας ὀξέργεται, καίχείννι ΔΙ ΟΙ [ζῶ σι} ααϊηᾶπε 


ΠῚΪΠΕΠῚ. Ὦ: ΘΗ πὶ ότῆδ ΓοορΙᾶ- 


αϑσφπον. Οκ, ὃ τ: κουρδίιας ὀξερ; χόν ται ὅχζο.- πθ 


εἰ πα Ὁ ΠΕΙ τιλΐα, οπιο!άϊϑ, τϑυιουίο, ἔοι ςατίοπεδ, ἔμτ- 


λογισμοὶ “πονὴ 69], Φονγοι; μιοιγείαι πῦρ γεί αι 5κλιο-- 


τᾶ Ἢ ξΑΤία το ἰπιοηῖα, δ᾽ αν ραν ἐ Ὁ ν1 


παι ψϑυδὸμιαρτυεὶ 'α!βλα στρημίαι" ζω. Ν 
ἤπι ΠΠΝΜΚΗΠ ΒΝ Ἠ ΟΠΙΙΠΕ: ΠῚ, ᾧ ἘῸΝ εἰ" ἔξ αι:8 ζ- 

3} 7 ἱπαυίπᾶπε 
ΟΝ χοινοιουΐζα, ζ αψιερ φητον. (ὃ δὲ αγίτό]οις ἘΝδΊοΙβ 


πο ων πιβ πἰσλιδ Ἰρμνν ἐδ πε [μεὶν 1 ΟΠ} Π 5 Π|. Η ερτεῖ. ἅπτοπι 


χ} Ἐ πὸ ςοἵη- 
ρσί φαγεῖν. οὐ ΧαινοΙ. Τ αὐ 95 πον. τ᾿ γὴ) ὁ ὀζί- αυΐηᾶς 
ἐν ἱπὼξ ἴεΐμς, ἸΠΒΕΙΙΣ ἵῃ ἀδλιτες ἜΥ: 


ὕγων κεῖθεν ο ἰησους αὐεγώρησεν εἰς ὯΝ μέρη τύ- 
1 ὧς ϑιάοσηϊβ. Ξ τοῦς ΠΛΛΪΔΟΥ ἡεη ρδΝ ἐΉΕ υ λγδο Ἅ 
Ἀ μεν Ω 
θφυ κ᾽ σιδωγος. ἡ ἰδὸυ γίυη ις γόμαναία, αἰ πὸ 
τ ε ι15 εἰ οὐιοῖα, ΠΡΊΡΑΙΒΕ 
πων ὁ ὁρίων ἐκείνων Εἰξελο οἶσε ᾿ ὀχ ραύγασεν 
ΝΣ ἴεῖε τηδὶ ΒΌΡΙΙΕΣ ἽΝ Ὡδυϊ: ῃ- 
αὐτο ᾿λέγϑυ(ᾷ.ἐ ἐλέησον με χύδιε ὑε δα] Δ.η9 χυ- 


ἱ ἐαηιοπίξαιηγι Π|6 μέτα πὸπ ἢ ἃ ἀαηο: 
3 Εν 10 γΈ χη" 


͵ ἜΝ οἷ 

γάτηρ μιὸυ κακῶς δαιμονίζετω,. ο δὶς ΟζᾺ ταγ, Οὐ 

ΚΕΙΒΡΔΟΙΙ εἰ μὰ ΣῊΣ Ετ αζοεάεπτξϑ α11ς1- 
ἀπεκοι θη αὐτῇ 7 λθλθϑν. καὶ ἡ το 9σδι)ο γΤῈς οἱ μει- 

ΡῈΠ εἰἴ"8, ἴομα νᾶπι. ἕὐπὶ|,. ἀϊοεητοβ: ἐπε το μων Ἷ Θιπιεῖα 
ϑηταὶ εἰὐτ, “ἠρώτων ἀἴον, λέϑϑντες, - πέλωσον ἡ ἐρωώω 

ΘΔΠΊ, 0} ΟἸα πη: μοίξ ΠΌΞ. ΕΓ Ε ΠΆΓΟΙΣ τεί- 
αἰτίου »ὀτίκραζά ὁ ὑπιαϑεν ἡμῶν. 0 δε Ξσο- 
Ροπάξηϑ. α᾽αἷτ: ΝΟπ ὑἐεγαιν [μπὲ Ι ῇ αὐ 

ἮΙ ΟΝ 3 2 ! , ε 

χρι εὶς 61 7 ΓΕ}. 6, εἰστεςτι. λίευ Εἰ μη εἰς ΤΣ ἘΞ: 


ες 4 ριτάϊεαι ἡ ων ἴπλος Φ1μα ἀππία υε- Ἐ αππ ρε- 


Γ Ι 2'ὶ {ιξτῦπὶ 
ζαΐζο. ζᾳ ὡὐἰπολωλοΐῳ οἵ! οἰκου ἰσεφήλ. ἡ δὲς ἧ- 6 Αὐ ΠΠ8 
ἩΓΕΗῚ βαογαῦαὶ ΕἼΠΠ|, ἀἸσεπ: 


' τὴ φ κρὰ ἡμμερανν ΠῚ ΡΝ ἮΝ 
Γι ΕΓ Ι ἐ ' 

ηύσοι πα οσεέκιους “πὶ λεγϑυσαι, κυρλε. βοηϑ4 " λἀϊαθα 
τη}. ΟἿΣ πλζς τείμοπιαι 8, τς "5 Ἔ ! ΤΣ ΠΣ ἴω- 


πιέ: 
(μαι. ὁ ᾿ δὲ πυκρ θεὶς εἴστενοδκ. ἐς! καλὸν λαᾳ- 


ἐΒοπμ πη 
πιεῖ ὑἀρύεθς ἀν τυ ἂς Τ ἰαέενε ἐαι μι. πιΐτεοτε 


5“, ΤΆΠΙΒ15. 
ἔεἰν τ“ ἪΝ τ: ΟΡ Π- τεκμων νὰ βόλι ηοῖς κυγαδιοις. Ἀτ 1114 αἱ- 


ἜἈΧΘΠπι πγαΠδ- 


ἀν αἀϊςεη5: 


μὰ ΓΙ ἢ πιὰ] ε 


Ἐ.υτη πη ϊ[- 
[μ8, πῇ 


ΠῚ ἈΝΡΕΝΙ ἢ ΔΙ: ὍΠτΝ, τποτο εμέπανν τρις εἄμπι ὅ᾽ Ετιᾶπες 


᾿ ἐ πᾶπὶ ὃς 
Ἦ Ἷ δε εἶστε, γαι κύρκε᾿ χω, ἡ γὼ ζᾳ κιιυξλα. 6αϑι4 
ΠΊϊι Ι Ξ- μα τὶ ἐδ πηδαία 
πὶ δ ψ{ιχι [ὧν Ἵ ἦν πυπίογῶν Ξ “Ἢ δ τραπίζης 
Ὀρὐ ἐξα τ {π| 0 Γἢ ΠΙ: Το πὸ 
Ι ἢ 
Πω κυϑιὼὼν αὐ τῖ!. 


αἷἰτ 1111 Σ ο Ἐν τιϑι 


᾿Ὶ ΠῚ ἃ - 
ὙΤΕΤΙἢ κ 


ΓΕ ρΡοπάεπβ : τεῖῶν, 
[ -- ΤᾺ Ἀ |.- ᾿ ἕω 

τῦτε Ὄσοκολϑεις ο ἰησοιῖς. 
πιὸ πὰ τπἃ ΠΘΡΕῚ ἢᾶι "ἢ 

ἘΝ ΤῊ Ι ΟἹ 
ΕΙστεν ἂὸ ἡγῶ δ γωύαι μμεγαλὴ συ ἡ πίεῖς. “μυυθηῷ 
Ε1}}} ἀπ τ νἷβ. δε ἰδὲ ΟΓἘ ΠῚ11 δῖις ΠΡ "εχ 

{ ᾿ Ἰγΐᾳ κ᾿" Ϊ -. Ἢ Γ τὴς 
σῃὶ ὡς ζελᾳς. Χο) ἴα ἐἸη ἢ δυγαυτηρ σα τὴς ὭΙΟ Ὁ - 

ποιὰ 1118. ΕΓ Ὁ ἐμὲ ἀπαὲ Τεῇις, 

ι ἥ ᾿ "Ἶ : Ι ΕἾ τον ι Η ΓΟ ΠΠῚ 
ὠρφις ΟἈΚΕίγης. καὶ μέταξας κεῖνα ο ἰησοις, τ 
γνεηΐϊς ἘΠ ΜΑΤΗ͂ ἀπ ῖ- Πα. ἃ Τ᾿ [δρὰς 
Ἴλὸς ποθ πάω ϑοιλοιοσὸμ τ ἔμ Χο] 
λῆς σοθῳ πτίρυ )ουλφοσομν τ' γαλιλᾳίας. καὶ 


Αἰξεπάδην 'π πο εξας ἤπθονδῖ 18]. ἐ Ἔ κ- 


Ὑ απππ|.» 


ἢ δοσοῖος. 


τῖτ αἱ 
αἰα( ας εἰς ἴο 6οος, ἐκα ϑηΐο ἐκ. ἡ ασϑοσ- 
ἑετμπε δὐπὶ ἴἀτῦ: πιηΐτα, ΑΒΕ ΓΕΘ Ἦ ἔτι βίρί ΚΝ [ξρηπὶ 
λθον αὐτω ον λοι πολλοὶ δ ἐχον τῈς καθ ἐστον 
Ππιατα8.. - “(, εἰλιιάος ἢ πιαπξ, ὥς αἵϊος ἀεῦ}} 8, 


] Ἷ Ι ! 
χωλϑοὶς γτυφλϑοις .Κωφοῖς . κυδλοῖς. Χὺ ἕτερ Θοῖς 


Ἰπθ το τη ἂς βιοϊσζοόύαη! δοϑ τὰ τῶν 
Ἂς 3. Γ ΓΝ 
“πολλοῖς ἢ ῶ ἐῤριψναν ἀΐεις πῆρα κἂν" πόδευς πὸ 
Ἔἢ 


Γ᾿ 
ἄξω υ- 


-΄ΞΦΦΞ -ΜπὩᾶΔὖἰ οωἀὸ᾿λ λ λ ἠ᾽ 


 π -Ψ«Φ--. α΄΄ὐὰἶὰὰῴ΄ὰ ἃ Δ΄ '“ὰ. Ν' ΠΝ. 


τς 


αἀξζω 
ἘΝ 

δ 1Π« 
ἔξιι 
5}}1}65}.- 
118 

οὐ 'μ. 


Ἵ ἴτ, 
11{1{1- 


ἰδυτ 
εὔὐππξ 
ἐππε, 
οη»- 
ἂπι 
"][ἃ-- 
δ 


Β' ζῶ - 
ἱπᾶπε 
[εἰ 5 
ΠῚ 
τοἷπ- 
ἂξ 


[τ ΟΣ 
ΕΚ ῶΞ 


᾿ππιτ 


ω]άω 


ῃ πὶ. 
πἰ ἢ 


ἃ με- 
1πὶ 
1} ΕἾ 


ἘΠ 
ἴπυα 


ΠΕ πὶ 
ἰτδτδ 


δ8ι15. 
14 εϊ- 


ΞΕ Π : 


π ὥς 


τ (1- 
ΐ 


ἜΞΞ Σύ. 


» . 
οὔτι εἴ (ςουπάἀππι Μδιῃα τη. μων: χνῃ 1 
ὦ εἰπε ὙΠ, δὲ σατάθ δ. Τιᾷνι Ἐ μα α πε: Τειβενα δι δι Ταιμονδο Ἂ ἐειπιέπσ Ῥ|ᾶ- { ςαιϊιδτο 
ἜΣΤΕ ᾽Ρ Ι ! ἘΑΘΕΝΕΤ. ἘΑΊ τα 
ὁ τοιὸς γί δ ὁ ἐδεροπτάυσεν ἀΐξεξ. ὡςε ὄν" οχλοις Ὁ] τοῖς; ὁράτε προσέχετε ειπο τ ᾿ ζύμης ἢ Τ Φα- 
πες ων ἈΠΜΕΕΙΕ πιυῖοϑβ ἰσάμοπις5, ἠεὐϊ- τ Πεοτα πὶ δὲ ἢ πἘ ΠΕΞΌΤΗΤΟ, ΕἸΜευδοὸ γατίὀειπαύαπῖ . ἃ Αὐ ΠῚ 
Ϊ ᾿ ζοριταθᾶς 
λυ κοί σαι βλέπονζζκ»κωφοῖς λαιλοιυταςκυλ- Ι17 ριστώων Ὁ σα δδουκαιων. ὁἱ δὲ διελογίζ ονη ἐΥΡΡ ΣΕ, 
μ“«- ἀ[ἅμι, εἰδάος αἰπθα!απτεβ, ἕ υὑπύῦ8 ἣν ἘΡΙΡΕΟΣΝ ἀἰϊσεητας, ἕυ ἃ ΡΞ πε ΠΩ Ὰ ἀλλ Μολο τε 
᾿ ὁ τω ᾿ Ἰ ἣν ἾΝ Ξ Ι 
λϑὲς υΜΕ|ςῚ γωλϑὲς τὐϑζ ποι ριουτ ας » 2 τυφλοῖς ον ἑαυτοῖς λέλϑν Τ δ) ΤΙ αρτοις οἷς ἐλαίξουϑω. 
ῇ ἐἀδπίεε: ἘΉΝΟΝ: ΦΈΡΕ, αὐαηὶ παι ἈΤΆΡ, [...ι Θ016 85 Ἑρήὶ είς, ἀἰχίς ΠΡ ουἱά Θ ἀρ ύτ ἘςορΊτα τί 
κϑ εἰ κ᾿ πιεῖ γῸ5 
ἔς τηλπὶ- βλέποντας. Χυ " ἐδυξα τ' ἐγ δ. ον ἰσρᾳαηλ. οὐξ ἢ} 8 γ οἷς ἢ 0 ᾿ἰησοις γεῖπτεν αὐτοῖς, {Αι} ς φλογιζ ἐπ πιοϊϊος 
ἐπ τε ΤῊ: ἀπ αη: αἰ ωριιῖοι βέαι Ἐ ἴῃ ΣΡ, “πβεα Πάεϊ, πᾶ ΕΒ: 55: πὺπ!| πος " πα δ τῖξι 
ἐὔπθοη ον ἰνίοις πορεσκα λεσείυϑμος εἶν ὁ μαι, ϑή]ας αὐτῷ; οἷε Ο ἐαυτοις, ὁλιηϑητίσοι, τί ἀρτοῖς ὡκ ἤαξετε; 3 
ΒΡΗ͂Σ αἴξ: Ῥ᾿ [εν διεε εοπνπιομεον [ιρεν πεῖμον: ἡνα ΠῚ Ἔν πιο !ρ 15 πη: Ὃς τεςογαάλπιιπὶ ἂν παας Ἐρας Ἐ ραηῇ, ὃς 
ΡΥ ΘΟ ΗΝ ν Εἰστε᾽ ασλαγχνίζομαι Ἔχ: ῷ ογΔον ; τί ἡδὺ 9 οὔτω γοε 1 Ἑ σοὶ ᾿μνημωονδυξῆε ζις στεντε 
άπ 18 ο ΓΓΕΙ κΑμίαμεμ ΉΗΣ, εἰ ποη Ἰλϑεπτον!α ἩΕΙ ΠΒΙΒΘΠΘΩΜΙΟΝῈ ἃς νὴ ἐθεπῖσῸ: ἐ657. Ὁ κιοαῆν. 
υὐτειιοτᾶς η ον ἣΜ ΤΙ ζ τ 2 ἐλῳ- 
πιξοῦ ΠΊ, ἡμέρας χρςς πσδοσμϑμοισι μι! ΚΠ ζύκ ἐχοῖσι ἐξ στεντοκίοί ίων. πῦσοὶς οἰ νοῖς - 
αὶ ὃς ἀτιἶτ- ΜΔ) ΘΑΌΕΝΕΙ Ὁ δριοίνετε σος ἐΕΙΘΒΒΈΝΕΜΕΝ τοί, πε- ῬἤΠΠΙ ἢ δἰ ἀξρκῖπι, ΦΡΉΗΝ αιπτοΥ ΙΒ τα τ Ξ᾿ ῬΑπῇ, δὲ 
τε ΤΩΣ ἔξ ζωες ᾿ ἐν ποηιοἷ, 
ἕποιῦ φαιγωσι' ῷ σπολύσαι οἰὐξες γήςτς 9 ϑελω. μεή- 9 (ετεῦ 586Ὲ δηοες ἢ τε ξακιλάλίων; 
Ἐἢ αὐδπάρ ἐεβοίπτ. ἰπ νἱὶλ. τὶ ἘΡῸΝ εἰ ὃς αποτῖ ἴροτεαβ ἐμ Ὁ 9. Κρμονοήοπ ᾿πι6 Πρ τὶς 
η ᾿δΣ ι ὦ ποίας (δὲς ἐλαίζές: τ τι αὐλαν τὸ. πΟὐατὰ 
“ποι οὐχ λυθώσιν ὧν Ἵη ὁδῷ. Ὁ λεχϑέσιν αὐῷῷ .3 Ἵ χὰ ποίας απυδλὺρδ ελᾶιθεῖ)γ) “πῶς ὃ γούτε 
εΓῸ αἰτοῖρ εἰμ: ὑηάς ἔπορ 18. 1Π ᾿ϑρίξετο Ρᾶπεβ σΖυΐὰ πόα {ς ΡϑμῈ αϊχὶ γ00]5 [ἘΠπΚΩΣ ἃ "απο 
ξ Ι Ἅ} πὶ 
( μα ϑητω τῳ ποθεν ἡμῖν οὖν ἐρημία αρῆϑι ὅτ! οὐ αἴξ ὲ Ὁ: ἀρτου εἶπον ὑμῖν πσξοσέχᾳ Ἔἰπο Τῆς 
Βιαπίσονε ΕΠ, δι βΉΡΝΣ Ἐπερδηι τἀπιλπὶ Ἐπ. αἷἱὲ Ι ξεγπιθπῖο ἘΑΕΠΕΞΉΥΟΠΙ ἐ βλοθ ας ἘΟΡΑΗΣΥ τιαπο 
Ρ᾽ Ρ 
ἀπιντορλος ο(οὐποι,ὥςε χορζασοι δ χλον ζοσού πον; ἢ λέγ 34} 12 ζυμως ἣν Φαρισαίων τὼ σοι διδουκαιων : ἴτε 
ΤΑΥΠΙΕΙῚ 1115 Τεῆι5: ὥμρι Ρᾶπος ιαρδε ΣΤ Ιδὶ ἘΝΗΝΒΕΣΘΥΙ͂Ι "Πιεεχοταπτῖ, δαΐα ΠΟΝ ΕΙΝΤΙΣ τ ρώδο ἃ ἔετππεπτο ᾧ σαπεπαῇ 
μω "ἢ 3! εν 
εἰΐξις ο ῦ ἰἡστῖς. πῦσοῖς οἱρτῦξς ἐγετέ: οἱ δὲ εἰτσονγ. σιυηχϑι δ ὅς εἶστε ασδλσέγχήν τ σπϑ ᾿ ζύμης ἢ συυΐημι 
ταιτδαιντ ΣΕΡτΟΤΙ: δε ἘΔΈΕΤΟ ΕΒ ρα σι Ε ΡΙσυερῖτν ΕἸμη: Ξὶ Ἐ ραπὲ, [εὰ ἀοΐξιτπᾶ ἘπλτΣ οτοαι ὃς ἐράπυ!ῃ, 
ἀϊίσισιθε- γν ἘΔ 
Ἔπῶτο ἐπῆα.. ὍΣ ὀλίγα ἜΡΩΣ "δ. χη ὁ ὠκϑίδυσε Τοῖς οὙ-- 5 9 «ρου, ΕῚ πὸ ἃ διδου γῆς δὴ φαεισοίων κα Χ) 
εἶς. ἀρ κεν: ἱ ἱμοι έτελαι, Ἕ: ἀροϊρίςηβ. ϑαβεπεσ ζθοι 5ΈΡ εῖβαι ἐλ Τοῖῖι5 1ῃ ΠΟΥ οα- ἐνεπὶς 
εἴ πΡῚ 
λοις αἴάστεσεῖν ὅτι πίω γῴω. ὦ λαίων «ἄν "5 σαϑιδιῴκαιων. ἤϑων ὃ ἢ ὁ ησῶς εἰς τὰ μέρη κ41}- 
5 ὃς ἐΕΡΊΕΩ ΕΊΒΕΙ ὃς Εἰος 8, : στατα5 ΠΩ [τορῖτ, [τες ἘΔΙΊΒΕΡΙ, Ω ΕἸΆΕΕΣΓΟΒΑΒΙΙ αἰ Γι ρος ἀρρν τα Ι δε 
ἐπα αρτρες ἃ (ὃν: ἰχϑιύαφοθῦ» ἀρ φτήσοις ἐκλάσε, (ἀρείας Φιλίστου. ἡρωζο, ζες μα. ϑη)ας αὖ αὐ. Ἶ ἐρωτῶ 
᾿ δὲ ἀϊε1- ἃς ἀεάϊει ἀϊτεϊγαις Παῖς, “ε΄ αἀιϊ!εί με ἀἴοεπβ: Ὅπεηι πὲ ἀϊσυπι σπιῖπεθ 6:5 τς πὶ 


ῬΌΠ ἀείε- Ἂς τ 


δωχεΐζοις μαιϑηταῖς αὐπϑ᾽ οἱ 5. μαιϑηται τῶ 


τὰπὶ Ρο- 
Ῥιϊο. ἐπ ἘἘὲπὺ.τοπιεάεγα ηἴ Οπιηύδι τ [αταταῖ ἤπιε. Ἐς 
ἢ 2} Ϊ ᾿ 
οὐλῳ, χὰ ἐφανον “πεν τεςξ " χὰ) ἐχορζα ϑηῷ. ῶ 
Ἵ ααοά Πι- Τιμίη γτεηπα πη" ἄτη Πεπαημμνδιος ἴδρι ἐτὰ ἐβοττν 
εαξαῖς ἄς τσ: 
τα ρπιξι!β, Ἡ ΘΟ πὸ καί ζοσείίον ἴα π' χλιασμαῶν Ἁ ἐγῆα, ασυοι- 
ἘΠ ΟΓΙΠΙ ἢ 5 Ρἰεπᾶς, εἰρὸ ὠ ἀνα" ἐπρυμὴ ΠΜΕΊΜΟΥ πιὶί- 
ἀ ται αῦ- Ι 
τε 481 πιᾶ - ὅτις γλυρῴο. οἱ ἢ ἢ ξαϑιογτες ἡ ταν τεϊφοικιαάς- 
ἀποαμετας ἐξ πη πες ὠνῇ κοτε δι ἘΜ, 


ἥυλιθοῖ 


σι! {1 πο- ἌΟΙ αὐδρὲς οχωθὶς γεωναρδο ΧΩ ) στε δίων. τ 


ταϊπ δκ- 


τὰ ρᾶται!- ἘΠ ΜΙΝΙ ἔμεθα;, αἰτεπάϊι ἵπ ἐπευξιεν, ὅς ἘΕ: 
ἜΘ πγὰ- ἰπολύσεις Ὧ ἵς ᾿ρὲς ᾿οχιλοες, ἰγέξη εἰς (δ σι λϑιογονὰ ἡλ- 
4 ἀἰ Πα πὶς 1π : πο Τ Μαράκία. 
ταϊθα, : 
ἢΠΠπδυϊςο!ᾶ: 7)εν εἰς τὰ οθλα, μωγϑδαοιλά. 
Ἵ Μαρεάᾶ. ἷ 
ΟΝ Ὁ ΧΎΤΙ τς 
8 χρρεῖίε-. ΓΣΙΡΗ Ῥματ αι δ σαδάα- 
τ λὰ 
οὐ νν τὰν Κ Ἀλαε τ γτὲς οἱ φαιφασοίοι κ. σοι διδου- 
τα ἩΣῚ: [ἘΠΙΑ͂ΠΙ ἐξ, Ε ΣΕΥ ΠΡεσΗΙ οα πὶ πρπιπὶ κε 
νἕ 


χρείοι 7τει 0 φοιζοντεογἐπηρωτηξ αὐνΐον σημμεξιον ὧν 


Ιοἰξάδεει εαὶο 


ΙΙ πε ενὲ Εἴ:. ΤΠ ἍΡΠΗΝ τεῖρ ΩΠ- 


ἼΑΙΗΙς τς 
τῷ ϑρανοῦ εἰ πσοδειξωι αὐνζοις. Ο δὲ ὄὀσποκοι- 
ἢ δειοπαπὶ ἀςη5, Αἱ 11: ψείρεις ἔαξιο, ἀρ τ ἐ δεγες: 
Εαἰτὶ ταῦϑὶ- 
φιαπάμπι. θεὶς Εἰστεν αὐΐζοις. ὀψίας υομϑρης. λέγετε. δυ- 
εἰ παι: Οὐμδεὶ ἄω ΟΣ] πὶ Ἐπ πιαπὲ, Ἡσᾶϊε 
ΑΝ τ }Γ}ὦ] ς 5 Ι Ν Ἢ ιν 
: δια, πυρραζς ΝΣ 0 ὅσθανος. γ τς Ῥησημέρον 
5 ταῖῖηδι ἐεπηρεῖία : ΞΡ ἐπῖπι τς εδίμπι Ηημυ- 
μπ ἢ ᾿ 
χιιθὺ πυρραζ 4 γὸ ςυγναζων οἱ ῦ ρφνγος. πτὸ- 
ἥδετο εὐἐταξ, οἰ ἴα υ βφνιάσηι ἔλεϊθπὶ κα]ὶ ὁ Ὡς 
ῃ διτα!9 Φ μϑμ καχο ϑ(θ»πον τῷ ϑρανοΐ γινωσκετε 
ΤΠΕΒΑΆα: Ἷ ἰιάιτατε ἦν {πα ἐπ ο ο τη πι ἤδη ΕΟΙΕΗ͂ΙΙ 
. ς αἰων δ νὸν τὰ 4] σημφα τ, ταηραὶ 41} ᾿ δοιώύα οἷ᾽ 
ἀθετι: ΘΕ ΒΕΙλΩΘ πια}} τ αὐ ἐξ Γᾶ πὶ : ἐπῶν γε: 
τὺ 
υξα πὸ ᾿ Ιγ λὶ μμ90 7 ζητεῖ" 
18ιμιπὶ πῶ (ΤΗΣ εἷ, .31 μοπ ἤξπιπι, 


᾿ Ὶ 
ἵ κεϊτῶϊς ᾿ σημείου οὺυ ᾽ δὸ,ϑησεται αἱ αὐτή, ξ-ἰ μὴ ΐ, σημκέιον 


1115, Ἰθθῖν ῬΤΟῚΙ ἜΡΕΚῚ δὲ μ΄ τεΐ "ρφνεμης ΓΝ ΔὈϊίτ. 


ἰωγα, ψ πρϑϑφηπουνὰ κάϊάν Ἰύσιὴ ἀΐεις. ἀπηλθε. 


πῆμα, Ἐτ Του εηίεητοι αἰοῖρα!ῖ ς "ἘΞ ΠῚ τὐῖς " ΗΝ ὁδ1:- 
εἶς τος Ὁ χα δον] ες οἱ μαι. ϑηταὶ ΓῸΥ εἰς Ὡ περοιγοόπε- 
δ γεῖε. τὶ ΠΝ ἘδΠσΙ Φ ἰμπιῖγε. 1.4 ΤΟΝ ΟἾΚΙΣ 1- 


ῈἝ λαϑι Ὁ» αρίους λοιθειν. ῦ " δῈ ἰησοὶς εἶπεν αὺ-- ὁ 


37 


κὰν 


30 


] 


8 


3 λυυῦμον εἰν ζοϊς ὥραγοῖς. 


Ϊ ζ Ι ἰ Γ ᾿ : 
λέγων; ἰϊγα, μὲ λοχϑέσιν οἱ αν ϑοποι τῇ ᾿ τ εἷον 
Βοιμῖη ἢ ΤΠ ΡΤΕΝ κεῖτς ἘΗῚ ἍΠΕΡ ἸΘΔΒΒΕΙΝ Β- ΓΕ 
χχν : ] ᾿ 1 
4. τ αὐϑρώπτοῦ) Οἱ δὲ εἶπον» οἱ νϑι ἰωαννίωυ τ΄ “δα- 
ΡΣ απι. ἍΠ]| δαίοτι ἘΠΔΩΣ, ΠΩ γεγὸ Πλο φρο ῤφ νον το νὰὶ Ἕ 
᾿ αἱ κα 
πηις ἴω. ἐν οἱ δὲ ἡλίαν᾽ ἕτεροι Δεὶ ἱερεμιίαν 5 ἐ- 
ΠΕΠῚ Ἐ Ργορβείατην, Ὠ {Π|: 1: νος ἀπτεῖι ἐπήδα ΦΈΣΙ Ῥυσξ 
Ϊ - ΤῊ ΒΆΘΕΙ 
τς γᾶ, Ὁ ασδεφητίν. λέγ αὐτοις, υμά; δΔεΐννα ὦ ἢ1εΐα: 
πιὸ ἀϊεϊτῖβ. ἐἶε ; ἘΕΡΟΒΗΕΗς ον γι ΠΌΘΟΝ Ῥεττγα5, 
: ᾿ ΣᾺ, 
"Ὲ με λέγετε ει, ᾿} ἰπυκο θεὶς δε σίάζῶν πδέταῦι 
ἀἰχῖτ: ἯΙ ὮΝ “ομεβες ΒΠΠι5 ὮΙ να]. 
ε εἰ Ἴ Γω 
εἶπε. σ'ν δ ὁ 56 0 "ξηῦ ὑ0ῷ τὸ ὕπο 1 ζωνγτςς. 
Ἐ: τείρομρῆς Ὁ ὍΝ ἀἰχῖς εἰ: ἘΡΆΗΙΣ 
Ἵ ΚΟΣΝ, δ πἰποχο θεὶς ὁ ἰησοῖς,εἶστεν αὐτο, μακάξμιος 
85 ϑίπιοπ Βᾶι ἰοπᾶ, τληξ Γᾶτο τ [ληρεῖς Βθὴ τὸ 
ἌΝ 1 “πῇ 
Εὖ συῶν [ῥαρίωγα 57] ῳξὰ κ᾽) αἷμα, ὅπ ἀπε" 
δὰ τἰϑὶ, [εἰ ἘΠΡΣ πλει!5 Ω 0] ἱπ ΕΡΗΣ ΕῸ ἐ εἴα; 


Ι ; Ἂ 
καλυκ!ς σῇ! !ὴ ἣν δ πατὴρ μεὺ ο ον τοις ϑρανοίς. 
ἱ ἀἶκο, αη:8 δΞ- ῬῬεῖγιιβ, ἐΟΡΕΣ 


ΠΣ 
ι3 καγὼ ᾿ δὰ σοι λέγω; δ σὺ Ἐπ ἢ 


ἀιϑὴς ΒΕΆΒῃ τα αθῦ Π|6ΔΠῚ δες ε- 


- " Ἰ Ξ 
ταύτη τῇ πέτρα οἰκοδομυη(9 μου τίου οὐκ κριησ 
ἩΡι; ἈΠ ΩΣ Ἕ ἐπε ποὸπ ριαιαϊδυμπῖ 3 “ν 
σίαν " χὺ πύλαι αἰ δὸυ οὐ , καϊιογυσοέσιν αὐτῆς. 

Ξι Ππ05 τ] οἰαι!ε5 ἀφ πὶ σαι ΟΣ ΠΊ. 
19 χὰ δω(ῷ στ! "τοῖς ΕΣ: (ασιλείας γ' ἀφανῶν" 
Εἰ ἐμέ ρτς. ἐν ἀρ μετ ΕΒΕΙ ἐς τ απ, ῬΩν "ΠῚ ἜΡΙΝ || ἴπ τ ἡ. ὃὲ 
{|..5 ἜΕ 
κω ὃ ἐαν ᾿δησης ἔχε γὴ γῆσγἔςτα! δεδευϑμον οἰ δῳ 


ἘΡῸΡ δι φυοάζα παρ ΓΟ] στὶς πρει εὐθῤαν, ᾿φηι ἴυ- 
πιὰ 


ηοῖς ϑφρινοῖς᾽ κα ὃ ἐὼν λύσης Ὀχι Φ γήφ,εστι λε- 
Ι'τὖῷ {ἘΠπ (αἸ1.. Τιῖς ριβχοερις 
ΤΙ ἐ ΤᾺ ΓΝ 
ΟΤΈ διεςεί λα ο ἰοις 
ἀἰτοίραι αι Πιῖ5,, ντ πέπιΐηϊ ον τών ἀμ ἦν ἰξ εἶπες 
μια, ϑητοὺς ἀυΐξ γα μηδ εἰπτώσιν ὅτι αὐζος ὅς 091} 
1εἴὼ9 Οχιίξις ἘΠ πὰπξ 6: ἯΠῚ ΤἸεῖι5 οἰϊόῃ- 
Ὁ αὶ Ἢ ΑΙ! 
21 ἰησοῖς οὐδ σῦς. οἱ, τὰ ἤρε Ἠβ ξωΐζρο οἱησοῖς ς δις- 
ἀογα ΠΣ - διϊ 5, αι α ὑππ το δια ΔΌΤΕ 


χγυάν ζοις ἱμα. 07} αὐτῷ. ὁ δὲ! αὐντον αὑπελθῴν 


ἐπ Ηϊοκο(οἴ γπναιο, ΜΕΝ «ἢ δὶ ΩΝ ἂ 


εἰς ἱεεξοσολυμα . καὶ πολλὰ παϑεῖν ἀπο τῶν 
ὃς ΒΠΒΌΡΙΡΩΝΕ Βαεε τα τα, δὲ ΒΟ 5. 


Τ αμπτεῖη 


Βι ἐδ. ΕΡῸΝ Π 


Φ ΑΛΘ ΟΠ 
ΕἀπΠΊ. 


[ἘΕκιπἀδ 


δεηΐϊοτθα, 


ωρεσξυτερωνγκαι τρχιερέων; ὁ ᾿ραμμιατεων; 
4 


᾿πεῖβεε: 


ἕ 
π τι . 
᾿ ἄ "- Τ᾽ 
- αὐ ται “Ὁ μὲ τα -- οἷς ᾿- “. 10 ΟΡ. ΧΦῃ0Ὶ, 
"β το πτρα- ἃς οεοϊάϊ, δεῖ" ἀάις ᾿ ἀϊε Τ ἐκεϊεαγῇ, 
Ἢ φρρκῖεί: Ὁ ᾿ϑἰποκτὸμ θῆναι Ὁ ἢ τεατη ἡμῦρα ἔγοϑηναι. 
ἃ ΠΠ πε π5 τνδῃ ῬότΤΙ5, ἐμὸς ἴῃ- 
γΌμοα 
Χ) ὙΠ Εν ῦ ᾿πείζος, ἢ ρξαΐο ἐ ξ΄.“ 
ΆΑΒπι ἃ στδρᾶτε 11} Π|, ἀγσσπο: ἢ ἀρυμγν εἰ δὶ ῬΌπΙδε πΩΠ ἜΣ 
ἴδ, ᾽ 
πῆιμαν αὐτω λέγων ἵλεως στ! κυρ,ξ; ὦ βιὴ ΤΥ 
ἕ Ομ {8 πος. Ή τ ἴμεν πα ολ δες αἰκὶς Ῥειῖτῶς .Ὦ ἃ- 
ση! ΤῸ ΤῸ. δ δῈ ς΄ δοΦεὶς εἶστε τωΐπετζῳ οὔπα- 33 


ἀε ΡΟΙ πιὸ ϑαῖαπᾶ. τὰν πὶ δ; ΠΈΝΘ 


γς ὀπίσω μου σαπτὸρμά, σκαὐ δὲωῦον μωυ εἶ᾽ στι οὐ 
Φ Πιπτ, ἴρῖΞ εᾶἃ ἼΣ Το ἵξ, τὰ εἃ ὍΣ ΠΟΜΒΕΙΣ, 


φορᾷ; τὰ Ὁ γεϑοῦλλα (ν ΤῊ αὐοϑρώπων. 


ΤῊΝ Τοῖς ἀϊχεξ ἀϊοῖρα 5 [υ]ς, 51 ΠΣ, 


πῦτεῦ ἰησοῖς εἶστε τοῖς μα ϑηταῖὶς αὐτῷ. εἰ΄τὶς τι 


ὙΕΙ͂Σ ἜΘ ἴῃς ψοηϊτο, σον τὶ ἸἘΠΙΕΠΡ ΝΣ, Ἐς. 


θφλά ὀπίσω μου ἥδεῖν, αὐπλνησαοϑω ἑαυ(ζ)»γχοὶ 


ΤΕ «τας ἴμαπι» ὃς πετοῦν της. 


ἀφατω τ ξαρον αὐπῷς Ἢ αἰκολουϑείτω μοι. 


δὶ αἰ] Ουἱ επίπι πλῇ ἃ Πὶ πιὰ ΠῚ τὰς ΕἾ [ἐγήάτο, Ρεῖ- 


ἴδοεια ὃς, αὖϑε λῃ αὐ πε Νὸ ᾿ψύη γίω 


ἘΔ ΠῚ: 4 φυτοῖι ῬειάσεεΣ πὶ πιᾶπὶ {Π81Π 


Ι ξς τυ 
χὰ αν: ὃς σὴ ᾿αὐ εἰπολέσν Ὁ “ν αυτα 


ΕἸΌΡτΕ ξΞ, ἱπμεέπιεῖ ελιη, Ὁ εὴ μα ΓΗδΔΝν, 


ἕγεχεν ἐμοί, δύρησ αὐτίω. ἀι γὃ ὠφελείται 


παπῦδαι γρϊυετῆιπι πτετετεν το 


[ρτοάεῖ 
᾿Πιοπιϊπὶ ᾿ 


Ῥ2 


 ἀΠΙΠιᾶ: 
γοιὸ [πα 9! 


ἀειτιπιδι αν ϑοῳπος. ἐαν Τ' χόσλλον λον χερδυηση Ἕβρο δὲ 


᾿ 
Ραιατοτ! απ πεαπε ἰ τω μεν ρεαγῖ μον δ τέυρς πο ποπιο ΤῊ 


Ἔ οὐπιιτἃ- 
ψυχώω δἰ)’ τ" ζημιωθη,} η δωσᾳ αὐ ,ϑοοφπὸς αὐ-: 


ἤπιε, ἢ 


τιίοπᾶ ρτὸ 
Δηιπιὰ [6 


πε αείοη εν απΐρμα μὲ Εμειγμι ε[} ἐπὶ πὶ ττῆσας 
ἐπ δ} τῆι ' 
τάλλαϊμα “Ὁ ψυχῆς αὐτῷ,{ δῆλά δ ὁ ἀρς Ὁ 
ἜΧΕΈΡΡΕΣΕΣ μιοπλιπὶδ “πη ἷπ ΕἸσΗΙΣ Ῥαῖτῖ ἴυϊ 
Ε 


αἰβρώπου ἐρ γεαῖι οὐ τῇ δῦζη Ὁ παΐϑος αὐδ' «δὶ 
5 πε .15 ζω: - απ ἸΕῦΒΕΙ ὙΠΙΓΕΤΕ τὐ χόντ 


τιν ἀϊγνόλων αὐτῶ" χὺ τῦτε ἰπυδὼσᾳ ἑ ἐκαςὦ χτ' 


 αὗὲιοπεην Εἰπς. ἀΐξο γονιξ, τμδὲ ϑυϊδατὰ 
λ , Ρω ἐῥἐ 
Τ᾿ ὥξαξιν αὐτῷ. 
Ν ΡΝ : Εθιε απι ΠΝ: αι] πῃ 


Ἐοροτα ἀτιεῖὶ 


ΕἸ Ὸ Ἰ Ι ἐ ἐν ἦ Ι, 
οὑμκΐευ λέγω υμιῖνγ εἰσι ἱγὲς 
ΕΠΠΤΑΠΒΕΣ ἜΡΩΣ 


ΤᾺ ὧδὲ ἐφηχότων. οἵ ννες ὃ ὅσ μὴ ᾿ γά)σωνται ϑαγώ- 


1ῈΠ|, ἀσπεῦ ᾿ἰταςς ποιαῖς νοπίοπιδπὶ 


Ουςξως αἱ αὐ ἴδωσι Τ᾿ λον ὃ Ὁ αὐ,ϑρώπου ἐρχόνθνον 


ἴη τορπο δ. Ὁ: 
᾿ ὦ τῇ βασιλεία, αὐτῷ. 


8 


- 


οΥἰάξϑπς 


απ 


Ἐς Ἐν αἰεε εκ αἰ πιὶῖ Τοῖς 


Κι ΑἹ Αϑ' ἡμέρας εξ οὐ δαλαμθαν4ο ἰηίοις Το : 


Ῥεῖτυπι, ὅς ἸδιοθιΠΊ, τῷ: ἐρηεη τα ἔγαιγοπ εἶ: 


πεϑον, ἡ ἰαϊκωΐζεον- καὶ χη ἰωαϊγνζοω Φ ἀδῆφοι αὐτο" 
Ἐ [εοτίαπη: δ᾽. ἀμοῖν πιθεν ἴπ ἐδ κ ῥητοῦ πο αὐειτυς 
ΠΩ ἘΠῚ ε- οἱ . 3} ἐ. ᾿ 
Χυ ἀγαφερά ἀὐζες εἰς ρος ὑψηλὸν ἈδΤ' ᾿ἰδῖαν. 
Ἐπ τεὰποῆσυτγατῃ εἴ : ἅπτδ δ05: δέ ἽΕ: 
᾿ ᾿ ! 3 Γ ἰὼ Ὁ 
Χη μετεμυρφωϑη ΕμτατΘ ὁ οἶγεν αὐτῶν χα} 6-- ι 
ἰρϊεηάοιτ τὴν τ Θἰ115 Πέὰς. ΒΕ» δε γεὲ- 
λαμ κα Ω καθ ϑσωπον ἰὐτόίως δ ἥλιος. (αι δεὶ το 
κεῖδα ἧι πο τῆς ᾿ εἰ αἶα ἰππτ δ ἐαηδί ἰα Σ ἵνα Ετ ξοςξ 
8.8 απ 
πἶκχ “μὰ τία, τα, αὐτῷ ἐλυεῖο λϑυκᾳ ὡς Φ Φῶς. 
ἀρραταδταηι 115 
ὠφ,ϑηφ ἀἰζις βΘσης ν ἡλίας 4 ἐμὲ Τ' στ συλ 
Ἰοαιιεητα8. ΒΕ παξηε δθίεαι ἘΠ ἀϊκῖν 


λαλϑιώτει. Ἔσοκο θεὶς δὲ ὃ τὸ (ος εἶπε τω δ 


ἐλά Τεῆιπι: ἘΠ: Ὀοαμπεὶ τὴν ἐν ἐρρ εἴ ἅ05 "ἷς οἰ: ἢ γε». 


Ἕ ΠΑΙ͂Σ: 


Μογίεϑ5 τ ἘΠ5Ι, απ (ἕἐὉ τὈ0]- 


"Βοπιπὶ 
β ἰησοίΐ, κύριε; καλὸν ὅ6Ἴν ἡ μας ; ὡδὲ τὴ Ἴ ἰϑελάς, 
τ ὐρϑν τῳ ξλοϊαπιιξ εἰς οἷα ξυκργαιεμία, τἰδὶ νπαὰη, ὃς Μογ- 
ΞΡ ῊΝΣ 


Η ᾿ Σ ΡΕ ΤΉ τ Ν 
ποιήσωμδμ δὲ ΤΡΕΙς σκίευας. ση! μι . χ μ(ὦ- 
ὯΝ ὕπεπη ἃς γΆΜ18 ΕΙΣ: Αἄὐπας δὸ , Ἰυηπέπιςε, 


σή μίαν" ἡ μίαν ἡλία. 
Εἴ ππθεξε ᾿εἰδα ΟΒαΑστοῦΙς εῶς. .. Εἰ ἐεεεὶ 


ἰδοὺ νεφέλη φωτάνη ἐ ἐπεσκία σεν ἰδίοις. χαὶ ἰδὸυ 


νοχ ὃς πιιῦς, τλελρρ ἐμ εἰ δ]15 


] 
Φωνγη ον τῆς γεφῆης Λεγϑυσει" ὥηοξ ὅν ὁ οἷος 


ΜῈ ΤῊ 1}| 506. πηδι15 ἀπΠςᾶε, ἴπ υο, ἔβεμε ἼΣΟΣ ἰρίιπι ΞΠΒΈΕ, 
Ὡς οὐὔρ]ἃ- 


ΘΙ; μῆνμοὺ ἀγαπηΐζοργὸν ᾧ ω ὶ δὐδυκησα" αὐτὰ αἰχουετΈ. 


---- -- -- --- 


5: Ἰεία ΟΠ Ευδησ. 


αὐτῷ τ σώσοι!. Φστο-- 25. 


1 οἰπρχαζας "σάπαγᾷα. 


τῇ πίιςοι εἴσέεν αὑτοῖς. 


αὶ ἰδὸυ Ἐ 


ον 2 ᾿ 
19 "ἢ ωβας σλύεινῆς. 


ἐτί αὐτῷ λα λοιώτος: ς: β 


ΟΧΡι χύῖ 


Ει ἀιβίεητεν ἀϊῖρα!!, πρῴ ῥοιος Ώ [2 


6 ὁ αἀἰχουσοιγτες οἱ μια. ϑηται»ἔπτεσον Ἐχιαθ9- 
αὐὐπι [ιᾶπι. ὅς τἰπιότιπε ὙΈ5Ε: Ἐπ Ἐκδε- 
Ἂ 
᾿ ὉΡΊΤΟΥ «ὐν ᾧ ἐφοξ ϑ᾽ ᾧ σφόδρα. ἰὐγίοια εν ἐῆμα 
εὐίεηι Ἰοία5, Ἰ ΘΕ ΘΕῚΕ εὐ, “0 Αἰ; ϑαΥΣ τε: Ι ὃς γ 
“ ἀἰχ τα 


ἤϑων ὁ οἱ η σοῖς. ᾿ς ψαῦο αὐτῶν. κὶ Χ) εἶστε 0 ἐγέρ3 ϑητξ, οἷε: 


ὅς Της Τιειιαπτεα ΔῈ ΠῚ ου- ἐἨΤὌΤμΟΙΪΙ ες εἰ 


ὼ μὴ φοζείεϑε. ἜΣ 


1.5 ὅιοξ, ΠΕΣ ΕΙσ ΗΟ: ἀπε, ἢ ᾿Ν 


μιϑὲς ᾿ αὐτῶν, οὐδένα, εἶδον, Εἰ μμὴ ΤΟΣ ἰησοιώ μιο-- 


11π|. ἘΠ αἀεέϊτομαίεπτ θη 1111 


7, 


ἘΠῚ 


ἐπαραντες δῈ (ἄν. ὀφϑειλ- 


Ἰοῖιπλ ὩΣ "πιῇ 


πιῶ, 
Γὰ 5. 


“γον. κω ᾿ καιζο, δαἰνόγτων δι οπὶ Τα ορφῖζ) 


ρισοερὶς 1115" Ἰεῆιεν ἀμ τοῖο Νεπηὶ δε τὰν 


ενετείλαΐζο ἀδθις ὁ ὁίησοις, λέγων ᾿ μεηδενὶ εἰγτη-- 
τὶϑ ἜΥΠΕΡΕΈΙΙΣ ἄοπες αὶ ἘΠ ΠΡΠΗΕ Ἂ πιοῖ-: 
«“εὦ οφιλκοι. ἐωφὃ ὁ εἧος ταῦ αγιϑρώπου ὧν γε- 

115 τείατρατ. εἰ ᾿βεεὈξευ ρει ἘΤῸΣ ἀἰῖρι : 

Ά γῳ 

χρῶν αιγνουΓΉ- χὰ ἐπηρωτηῷ δ αὐ 0 αὶ ᾿μαιθηται 

Εἰ: ἀϊεοητές: ὋΝ εἴξο ϑογιθαΣ ΠῚ γπτ,. αὶ ΘΑ͂ 
αἰστε ἈΕέ)θνΤΈς; ὦ δῖζυ οἱ ἱγρειμ μα ἐς λέ, ϑεσιν.Ὁ ὦ 

πὶ Ἐ με. τοῖρση- ἘἾ|Πὲ 

ὁ δὲ ἰησοις ς ἜΙΤΟΧρΙ - 
- Ἐνγέεπίιπι5 


ν δῇ, δὲ τὸ- 
θεὶς. εἶστεν αἰὐτοῖς, ἡλίας μϑμ ἔργ ται τοσορῆϑγ. 51 διμει εν 


ΤΉ; ΟΠΊΠΙΔ. ἐς ἃπ τ ΕΠ ἘΝ τ τ ἀπ ΤΣ Ἐ- 
λέγω ὃ υμν 2 ΟΤΙ η-- 


ἯΔΕ με νη, δὲ ποπ Ὁ ἸΚΠΟΉΕΙΒΩΣ ἐὐπι: ἱ{εὰ ἐπ 


λί οἷἐς ἤδὴ ἥλϑς, Ὃ Οἕκ ἐπεγγῶσαν αὐ. ἈΧΧ, ἐς 


ἘΠῚ. πὶ σροτγεατ νόπῖτε Βα ΠιῈ 
-. καὶ σι, Τὸ γ᾿ 
ἡλίαν δὲ! ὅηλεῖν προ τον : 


ΒΈΠῸΕ 3. 15: ΕΠῚαἙ αΐάεπι 4 ὩεΗΐξ Ῥτππητη; 


σδίπτ ἱπ εὺ συπομπα; νοϊπδιαπτ, Ξὶς ὅδε ἢ Ἰ:: 
᾿ ςς ω 
ποίη ον αὐτῶ ὁσαι ἡ)ελησανγ" οὐ τ Χ) 0 τὸς Τό 
ποπιὶπῖς Ἔ[εένγμε [ξ μα ἢ ΓΤ Τιιπς Ἅ ρα τ8 
-Α ἃ ! Ι Ι ἘΦ Η͂Ρ παῖς τ ν ΕΑ ς 
5 αγνιϑρωπου μδλλφ παϑὴν αἰ’ αὐτὼν. τότε 
ΤΣ, ὡ» ᾿ 
1π|6 11 κδιμπὲ ἀποῖρο!! , «44 ἀὲ [οἂπῆς Βᾶ- 
γω Ξ Ι εἰ ᾿., ! γω 
σιουηχϑῳ (Ω μια. ϑηται 5. οτί αἰϑείωαννυ σὰ β-΄ 
μιὰ ἀκ. εἰβ, Ετ νεϊενδ εἰ «ἀἁ Π6ϊἸχωῖει 


Ἔν α 2.1 Ν ι "παυπιῃ γδ- 

Χ) ἐλθόντων αὐτῶν σὸς πΙΠῈτ τ 
ΠΥ ρεπῖδαυὰ 

αὐεοίπε δὰ 611 ΠΊ Ἰοπιῦ Τ γέπμρε Ρ σμιοίαι" 


ν᾽} ἫΝ 
ζ οὙ Ἄϑν τυ 9ση λον αὐτῶ ἀγιϑιρόπος ϑνυττε- γπῖε ἕαπι, 

ΓΕΗῚ ἐρήμην, Ελ ἀἴσοπ8: Ῥοιπῖπε, πιϊΐβτετε πιδὸ ; 

: 5 Γ7] Ἄ Ϊ ! : 3 ᾿ Ϊ ἐτλὶ 

" ἊΜ οὐ. ἡ λέγων» κυξλε. ἐλεξησον μου Ὧν 

ΕΙτο, αἴ ἹΜΕΕΏΣΩΣ εἰ ὃὲ παρὰ ᾿ς νον νὴ "[- 

ἐς εἴ , ἜΣ ὼ 

{6 ν50τ| σελζουια ζεται (δ καικὼς παο πολλά- 


Ἐτοθτῦ 


τὰ Π|ι, 


" ΝΔ 


μὲ “"ἴ Τάτ 'π ΔΕΊΛΘΒΙ Ξ 


τς {8.11 


κις γ πιτ)ᾳ εἰς πὴ πῦρ. Ὁ πολλάχις εἰ εἰᾳ Ὁ ἰδ τρεῖς 
[ 


ἘΠΗ͂Ν ΕΠὶ ἀπ [τὔμιι} 15 ΙΝ 


ιό χὰ πυδοσζωεγκα αὐ τοῖς μα ϑηταῖς σου. 


δὲ πὸπ Ροϊμπεῖαπε δα πὶ στα γε. 


ὦ σόκ ὲ ἠδιμυή θησαν αὐζῷ) δερᾳ γέ, σοι. Ἶ δβυγα3 


ἈΡΙ σπθθπὶ Ἐπ επὶ εἴα, αἷν: ΣΡΕΣΠΡΙΔΗΩ ΠΌΤΕ με 


17 σῦν ο θεὶς δὲ δ ίησοῖς; εἶστεν . ὠ Ἄνεα ἀ! αἰ τι- 


ροτιθτία, 4 ΠΝ Ἄπτσος ἐγὸ ει τονε ἔ ἀιου 


ἄϊὰ δε 
π δε νοδι]- 


σε ω διεσρα μευδμη ᾿ ἕως πῦτε ἐσθιζσι θυ ὅυ; οὔ ἢ νίπιιο- 


μ ἱρῷ ἐρονα δα ἐοἰεγα δα νο 8} τ τὰ ἩΡ" ΤῊΝ ὕες ἥυσ ρϑτᾶς 
ἘΞ ΑΙξεγτα 
ξῶς πῦτε ανέξομαι υμλ Φέρετέ μοι ἀὐῶν ὧδε. δι {ΠῚ | πὶ 
Ἐτὺ ἱπογρᾶμ!ῖ 1 1ιπὶ Ἰεῖ5: ὅξζ οχιτ αὖ 86 πις, 
2 ᾿ τυ “κΝ οἷγν 5...) 
ιὃ ὃς ἐπείίμησεν εὐτωο Ἰησοες 9 τὴ ἐΐξηλϑεν αὖτ 
ἀππιοπίμπι: ὅε σαταιι5 οἱξ ἘΡΌΕΣ ΕΧ 
Γω ἢ Ϊ »ῥ 5 
ἠὲ ὴ ϑομμογιογ, Ὁ ἢ ἐλεφαπεί,3᾽ ὃ στα "ς ΦΟΟΤῸ Μερα- 
ἰιοτᾶ 118. πο Ι σεεράίεμιξιε αἰΐκι- πένομας 


ἢ τοῖς. 


τῦτε πυδοσίθοντες οἱ ῥ οι- ται ( 


Ραΐὶ Τεία ΓΆΡ, ἀῈν τ: ὙΈΡγορεαν Ἥρη 10: ποῦ “αὐ ΤεΠιπὶ 
ὌΝ, ἢ (ἢ , [δέχοιο ἃς 
ϑηται ὦ ἰησοῦ κατ ᾿Ιδίαν, εἶπον, δζα [ἡμεῖς Οὔκ, Ἐ ομαῖς 


Βοταίπιμς εἰἰςεῖς ἤπια ἕ Αι [εἰς ἀϊχὶς 

ε ] . ᾿ αὐῷὸ πὰ β τῷ 
20 ἡδιειυη θη ϑω οκόλν αὐξ ᾽ 0. σθὲς θ{π7 πεν 
ΤΣ ἜΣΘΡΙοΣ, ἐβε τε Βα! ΠΕΙΒΠῚ νΕ γα ΠΊ. Α πλδπ πε ΡΒ σίξογο- 


ἀδοῖς δα Ἔ ὠπιοίαν ὑμδβμ. οἰμζω γὉ λέγω ὑ- 


δἱ5, Ἢ ἀνθ δ ἤάομι ἤσπι ΒΓ ταπι ἤπαρ!ς, ᾿Δρομμεῖα. " ἀἰϊςοι 
χ ἢ 53, ἰ ιν 


μὰν. 6} Εχητε “πι5])ν ὑὺς χοκχὸν σιγνου εξ ἡ ἐρεῖ- 
ὑμεῖς Ἰθοηζ παῖς, Ττὰπῆ Ἰυὶπὸ ἵΠας, ὃς 


τετχω ὁ ρφζουτῳ; μεταξηϑι ενταῦϑεν ἐχεῖ, 
τ μα ἃς αἰ 8} ἱπιρο[ν 1} στιν νθδῖς, 
ἀπ Κι 
λιεταθησεται χἡ οὐδὲν αἰδιωυυτησ{υ ὑ μιν. 


Τὰ 


Τὰ τὸ 


ΚαοζεΠίς 


ἣ 


τ ᾳ«-π ποις ἀπ συνε ον 


τ Φ. ετν: 


“5 τὰς 


“ἢ 


ἃ ἘΞ ΝΕ τ τὰῖττῳ 


ας τῦῦς δ 


---- τον -ο ξπασμ, τπ ἀ ο΄ .....α 


ὉΠ Ἂ 


τ πον πὰνδὲ πὰ τὰ τ δῶ 


"μᾶς ὧδ ἡ, ὦ οὖν 


ἀΠς 


ἔταπδ 


1πῸ τ ν 


ΠΙᾺΠΓΠῚ 
δὲ τ- 
"1: 


{{Π|ιτ8 


ἐ " 
ὙΠ: 


Π1τὶ γὦ- 


ἐπι ἃ 
τα" 
: ΕΠ, 


εἰμ 
δι γαΞ 


᾿Οὐ 4: 
νοῦ - 
νίιΟ- 
ΡΆΠΔΓ 
ξετῖε 

1{Π|Π}ὲ 
Π6. 


ἐρόϊ 
ομμας 
ἘΠε- 

, 
Το πὶ 


οτο ὥς 
πὰτς 


οι 

Ὡω 


᾿ ; ν ε 1 π έ ὧὰ 
σαν; κχύῖΣ ἰεςαπάιι ΜΔ ηἸ. Ολ». ΧΥ ΠΣ 1 
Τλιἢ Ρες ος ἀυιεσιν βέπας ποι εἰσεθεν 1 ΜΝ ἢ εὐίμν εὖ Ἐπέμ γε (ιαπαέια: γΕΙΜΙΡΗ νᾶ ιν ἰνὸ"- Ἐ νε γε: 
3 πίᾶπε 
ἤρτ τ ΟΝ ΡΤ δὲ δ. οος ὅκ ἐκ πορϑυόται Εἰ μη 1} "δ ΓΝ ὑι αι ζᾳσκα νόδι λα. “τὸ ὅα! ὦ αἰ}-- 
οπιδῦ- ἐγα εἰπὲ τ ἡ ΜΑΙα ΓΠετίαηΣ «ὅτων ἜΣ εν 0), ἔπι “ΠΙΐ Ρὲ: Ὑ ΤΩ δ ἘΡΟΆΤτι ὙΈΡΕΣ 
ἜΡΕΌΝΣ δι ᾿: εαϑρῶστῳ κείνῳ δὲ δ Ό σκαγδειλον ἯΙ 
ποσό)χὴ χὺ γηςεία. αϑὐαφρέφομ ὡν ἢ αἱ " ρχέ. 
ὦαϊιπα, ἀϊχὶε 4115 [Ιεΐμς: Εμγησμι ἘΠῚ Ωβ δρἈ στενὴ τ πα τᾶ, ναὶ Ἔν ἴ.5 ἰταπάλ αι " τό; 
πον ΔῊΝ δ 
ο» τῇ Ἰ γαιλιλαιαιγεῖπεν δὶς ἰησοτογμϑηλά Ὁ υἱος ἐπ δὲν ρ σῷ. ἢ ὁποῖς σου σκῶν αλίζῳ σῈ) δ 
“ελάδη- ῥιοηυίπίο κεγαάὶ ἴῃ πιάπιὶς ἢ 6π|}- αὈΓοϊπάς ἔπη ὥ ὡς αῦς τὸ ΟΡΡΡΤΩΝ εἰ οἱ : Εἰς θαμ: Ξ 
ἐρῶν τῷ αν ϑρώπου πο δα διδοοϑτι εἰς χείρας αὐςϑρω- ἔκκοψον α αὐτὰ, χαὶ δι ε Ὥστ ἘΞ! κα λϑν σοι ὅν Τ οπμπὶ 
ἂν κἀρθις πὶ, 
ΠΙΕΙΠῚ. Ἐτ στεοϊαεπὶ δ ἔς δλβις ἱπαγφ δῇ ΨΠππὶ. (ἃ δινηη ὅτε ὐχνθς ἐγ τε: ἐξ ἀυ 85 πιάπιις : 
“πτον᾽ χαὶ ἰποκ τ Ένούσιν εἰν, χοὴ “τῇ τϑίτη :3 εἰσί ειν εἰς τ ζωίω; γω λον Ἰκυλλονον δῪ)ο γείρας ᾧ 
 τείαγρεῖ. διε ἘΞ Χά ηΓΗΡ. Ἐς “πεκμεδει ἴμπτ νεβοπηορεῖ, ναὶ ἄπιος πε θδε μδδαπεειθ,. ἔ τδεὲ τ ἵπ ἀξάει ατει- ἘΠΜΕ 
ἡ δύο πόδα, ὄληϑζεδαι εἰς Ὁ πὸρ Ὁ αἰω- 
ἡμέρα ἐγ ϑησεται. χαὶ ἐλυπή.ϑηφ σφοόρα. ο πὸ ςεχονζᾳ. ληϑθίευαι εἰς ἴοὼπορ Ὁ αἱ 
ΞΕ: “πη Πὶ 4 Κ΄ μ ΕΗ ἀξ: ΠῚ Οαρέγηήμπι, Ἀρρεῖϊες ἢΠ|Π|. Εἰ {π ὐΘ 5 ' τα ἐλ οαν ἘΕΡ: τ, 
ἢ Ἀ᾿,. 4 , 
ΠΡ ϑονῶν δῈ αὐτο εἰ Εἰς, καιαόβγαδίμι» παξησηλ- 54] 9 γιογ. χο εἰ ὦ οφϑιαιλμος συ σκαγδολίζ 4 σἘ ἐἰ κοι 
τι ΠΊ, τὰπῖ “4 αἰ τὰ ΟΠ πιὰ ΡΣ ἐῶ 0; δι ΕαπΠὶ͵ ὴ ἘΊστΕ ἀδᾶι ἔπ Ρ ΘΝ τἰῦ1 εἴ ᾿ τπ: ΤΟΤΙ 


Ξα] Ἢ ε" μ, Ρ 

" ατεϊρίε- ὧν οἱ τοὶ δι διοφ μοι λαμίξανονττες τῶ πετρὼ, 
δᾶτ δα ΡῬε- ἃ ἀϊκοταπε Τ Μερῖδες νεϊξεσ ποι [οἱ εἱς ΠΑ ΣΟ 
ἘΓΏ ΤΠ, 

ἡ εἰ: χὺ εἶπον. 0 ; δηδεύσκαιλος υὑμὴμ ὃ τίει τὰ δίδραν- 


τὰ 3 Αἷτ, ΠΟΤ πλιὰ ἩΕΤΟΥ ας ΐπ ΠΘΙΒΜΑΙ; 


μα: λέγ» γαι!. ἡ ὁΤΈ εἰσαλϑεν εἰξἼζω οἰκίαν, 25 


ῬΕΞΟΘΗΙΕ ΕἸ11Ὶ| Ἰοῖαθν Στ το Θεὶς τιδὶ νι ἄξει Γ, ᾿ Ἀδάνδων ερς ἀειοιαεῖς ἘΜΗ͂Σ Γ Ῥατημίογωμι ὙΠΘΕΕΝ 
ἤφϑαΐω ᾿ ποοέφϑωσεν ἀδῶν ὁ δἰησοις, λέγων, ᾧ, σοι δόκει, ἐξ ὑέᾳ τε μὴ κα Τα ογησΗΤΈ γος “ὦ μικρῶν εἰ νπαπιο 
ἘμΒΟΒῚ τερεβ ἔεῖ ἃ ἀσ σον Διωρίαπε τή: ἀἴεο εξπΐπιὶ νοῦ", 8 ἌπΓΟΙ ξοίπι ἰπ ζὰ- οας 15. δ» 
11 Π15- 
σφιν γ οἱ ' βασιλεῖς ὃ γὴς στ ἄγων λαμίανγοισι τοῦυῶν "λέγω γὰὸ ὑμῖν, ο' οΤί οἱ ᾿ ἀνε 9! οὐ ον ὅρα-. Γι, 
ἐκαδαζαπι,, Ἂς ΤΕ ςεπῆιπι ἃ ἘΠῚ [(υἷΞ, δὴ τὰ 1ἰν, ἐπ δηνπξ Αὔμ νδε ἴροιοΒὶ Ρα- ἐ (ἐπιρεὶ 
πΡΊθΗ: ἘΠῚ ἐγομμᾷ, τ υἱάσπτ 
πελη ἡ κίεῶσον 5 στο Τὴν ἡῶν ἘΠΊΉΣΟΣ ΣΧ} γοῖς φζρπθρτος βλέποισι Θ᾽ ζωπϑόσωπον τῷ πα- 
ΤῈΣ 1. πιεμὶςῦ ἃ ᾿ἱε εἰ Ρέσ:. ΑΒ. 4116- {9 τποὶ 41 ἴπ [(α16 8) γεηῖς εηἰ πὶ ΠΕ ΚΚΡΝ το Φεῦ, 
1πιῖ Ι ᾿ ΕἸ - ἘΣ δος ΟΝ ὝΡΑ, 
ὀνλοΤΘ ζω.» λέγᾳ αὐτῶ ὁπε 966 Ὅϑτο Τὴ ὁνλο- 26 Ϊ τ (ζος μου πᾷ ον ϑρανοις. ἡλῦε γὸ 0 ὑος τῷ ἀν- ἘΡΕΝ 
πι|ξ: Ὠιχῖσ {πὲ Ιείας, Ἐτρο ἰδεῖ πὶ ἢ | 51!» [Ἀ! ἴα αγς κοὐ ἀδισ τῦΡι: νἱἀετατῇ ἐν κατ β 
Η ἡ 3 εν ις ΜΞ ΕΝ δ ν- ᾿ , ΕἸ 
τϑίων. ἔφη αὐτῷ οἰησοις . ΘΟ. πιϑυϑεροὶ εἰσιν τ αϑρωπου σῶσαι) ϑἰσπδλῶώλος. ὑμῶν δύχεὶ; 
" γαδε ἢ 1η. ἤΡΞΡΈΕ ΒΝ [ταπια] δέπι8 “πες, Ἐ}- ΒΕ. ξιετὶπε αἰϊοιῖ βυνδα ΓΕΠτΠὶ οὔδει ἰῷ 
εν Ι 
ομθξα, ἵνα. ὃ μὴ ᾿σκαινδουλίσωμϑῳ ἀδοις,πορόυ- ἐαν ἔρηται ὕψι ἀγιϑρώπῳ ἑκα “σοέξατα, ὦ τὰ 
εἰς 5ΕἢῚ αα πιαῖς, Ἐ, λα εἈΑΓΔΙ ΤΙ: ταις νη ἐκ. εἶβ. ΒΟΒδΣ ΕΝ ἘΌΒΆΕΙσΟΙ ἢ Ξε παῖς ' 
: “ἌΓ 
θεὶς Εἰς τυϑωλφοτὸμ, βόηε ἀγχις΄θ9ν . χρὴ ὴ ᾧ τ λανηθη ἐν ἐξ αὐτῷ. ὦχι εἰφεὶς ταὶ οὐγενγήχονσ 
πῇ δι ἐξαὶ βεξεανηίος ῥτέπεβι ριον, ἰοπς: τ ΤΈΡΕΝ Ἀν θοη ἴπ πον ἡ ώναν Τυπάε ἥπματῆ ετᾶη- ΡΝ 
ΟΥΡΕΙΙ : συξτεεε ἐᾷ 
αἰκξάεειι, αγοΘα!νονζῳ, πσόφτον ζω ἄρον" ἢ αὐοίξας Ὁ πρεγνέα, Ὠγα ζᾳ ὁρυ »πορθϑεὶς ζη τ Φπλωνω- απ εττᾶ- 
Ἔλρεῖτο τ 6155, ἱπιιξαῖεο βατεζοπι: {ΠΠπππ ἴατηεπε, ΒΕ Ξὶ ἢ ΤΡ 1πηοπίγε ἘΆΠῚ, Βπ θη . δἶοο χρ: αν} 
τς τ ΠΑΡΑ "οοπιῖρε- 
σοικα αὐτο, ᾿ϑυρησάς φαυτήφϑι. ᾿ὠχεῖνον λα ων»δὸς Ε: πὴ χὺ ἐὰν ΝῊ Ν ϑυρείν (οα μεζου ᾿ λέγω υ-- εἰν γῇ 'πὰ 
εἰ μῖὸ πὶὲ ὅς τε. 18, ἅν ΕλΆθεν Περες 611 πιαρὶδ, ΡΠ ΟΡΕΣ Ἢ πϑπὰς αὐπιᾶϊ 
τω ἥ [ἢ ἤω 
εὐζις αὐτί ἐμιϑ χὴ σὲ. μων" ὅ7| γαυρά ἐ ξτ ᾿αἰντοὶ μυϑλν ἥω Ἦ ἸὩπζοιοςς εψνθνη- 
δὲ Εἰκταπόδβεαι Ἔ Μπ αθενεαμ Ή!}. ἮΝ μ65 πξ ρβῳ θὰ 
π ; ϑ 
ΟΑΡ. ΧΥΙΠ. [πὸ τς χογταεννξα, "Ις μιῇ ᾿πεπλανημϑωοις. ϑῶς οὐκ. 
Τηῃ ΩΝ ΠῸ διςεῆοτιπί ἀϊεῖρη] εἰ γο γαιὰν ᾿ Δπῖδ "ς Ῥαιϊτεῖ νεῆτι πὰ 40. ἴῃ 
“Ὁ εἰ ᾿" 
ΙΝ ὠκείνη τῇ ὡρα, πσδοσηλ)ον οἱ μοι ϑητα ἐσ! ϑελημε ἐακσ 96 Ὲν τῷ παΐζος υμῶν τῷ οΨ 
"αὐ Τείυπη, μία, ἀἰκοηίες: ὗε Ἐπεα πιᾶϊος εἰ ἰπ οα] 5 8, νῖ ΒΡΎΣΙ ΣΠΠ ἢ άᾳ οὐκὰν ἔσει] ἐὺ Ξ εἴ, 
ἀ ρυτϊα5, : ἧ » ἀπ λ[τὶ ἐὰν Ἔ ας ρας 
τω ἰησοΐ ) Χέγϑντεο; ἧς ἃ ἀρφι μείζων δον οΨ᾽ τή. ε θρανγοίφοἷγα, πολι) εἷς μιικρων υῶν- 115 1» 
Ἰε5πῸ οὐ ΟΥ̓ Πι. μὴ: αὐιιοταπε ἈπΙδαι ον ἐπ τέ ἔτατο τἋτ{15, ἰβᾶδος ὃς σοΥΓῖ- 
βασιλεία, Τμ ϑρανάν. Χ, χἡ σϑϑσκον, ἐσοίυϑμος 2 δὲ αμιοιρὶ Ἰηση εἰς σε 0 ἀδῆφος σψ ὑπαιγενὸ ὁ ἐλεῖς- 
ΤΡΡΉΝΗς ᾿ς Τεῖπμς δ νεμεμων, ΠΕ αἷς εππὶ ἰπ τε ϑὶρ το κα με, διπὶ ἰπῖοι τε ἐς ἐρῦδιη ΠΡ ΊΠΠΆ. ΞΕ τε μὰ 
π᾽Π|} 


δίησοις Σ παιδίον, ἐς ἡσεν ἀ οὰ μέσω αν. 
Ἀμὶ ἢ τι ἀϊκίε, Απιδπ ὅτε ΤΟ 18, τ πὸ ΒΌνοτα [μεσ η8, 
χὺ εἶπεν αγιζου λέγω ὑμῶν ἐαν μ᾿ φραφητε, 


ἢ ρϑταα!,, ΘΙΕΠΙΘΙΑΒΉΒΙΡΙΟΗΕ εἰ βμσμιο, μαραιεσιιξαι. ἱπτταθὶτῖ5 [π 


εὐ ἐμ δ ϑρηϑεὼ ὡς τὰ ποδία. οὐ μὴ ᾿ εἰσί ϑητε ΕΙ Ὑ 


ΤΟΣΠΠΠῚ σα Ίοτα ΠΊ. Ω: τωρ μοὶ εἴ ο τι μαἰΠἰδεσὶτ 
] 
βασιλείαν Τῇ» φρᾳαναΐ ν. ὁςς ὍΤ᾽ τουπεινωση 
ὙΠΗΝΙ Ῥαϊ- {τ ρίμηι τε το χρα δε, ἯΙΕ εἴ πιλίοσ ἷπ 
β ἑαυξδὼω ως ὦ δ παρϑίον τὗτον ὅτος ὅπ ὁ ᾿ μείζων -Ψ 
ταβπο ΘΞΡΟΣΗΙΝ. Ἐπ διιὶ Πα τερετῖς 
Ν το κ͵ὰ 
τη βασιλεία τω ὀρφανῶν χαὶ ὃς ἐαν δέξηται 
ἡραταυϊ ᾿ρμαγμίαρν τα] πὰ ἐπθμι ἰπ ποίηῖϊπε πῖεο, πὶε Ἵἶαη 
παι δῖον τοι γον ἐν Ἔγι ἐπ ὀγέμιαδι μι. ἐμέ δὲ- 
οὐ τὴν [οῖρῖτ: ΘΙ ΑΔΕΕΗ͂Ι [ξαπάα! ζαιςτῖι ὙΡΙ ἐβαγμογμμν ἤος 
ῃ πὶς εἴς. ΧΕΤΟΙ: ὃς δ). ἀν σκαγδευλίση ἔγα, Ὁ μοιρών]δ- « 
ματι ἐμῇ ΓΝ : βιό ει, Ἷ" με νὰ} νΙ 
τῶν “ν πις- δυογῶν εἰς ἐμὲ. σωμφερᾳ ἀκα να, 
[υἰρεπάλιιτ ΠΟ Α» ἘΌΜΕΤΙ Ϊπ ἐθ06 1.5, 
δε χρεμαιοὗδη μκυλος ὀγιχϑὸς Ὀχτ τ: τ οι χηλϑι αὐτῷ, 
ΣΤ έ Πὰς ἀδπποτράτατ Ἴ|}} Ξρείαζο ἜΔΕΙ 
ἃ κου τατον ιοϑ νη ἡ ἃ ῷ Σ πελῴγ4 τ Ο λφοσης. 
1: πνυπᾷο ε᾽ ἢ μρτονηε. δκανος 


᾿ ἕν 


6] ῷ χϑσίῳ ἜΜ ἥδ οκανδα ΔΩ: ἀγώγκη Ἷ 


Ἡ ΠΟΠΙΠὶ 


ἐξίε ἩΠΕΝ ἰδ ὁ βὰν ξἰῖσο σν,. χα λϑν σι ΖΩῚ μογόφ- ᾿ νπιιπὶ ὁ. 


ὑπ πὶ ΠᾺ- 


Ἄρῖε 1η νι Ὰ ΠΊ ἱπτΓιΓ, Δ πππὶ ΤΑ ΥΝ σύμ! 8 δενενε 
θολὸν εἰς] "ἕω "ζωζωω εἰσί,θεῖι, ἢ δυο ὀφθαιλμδς Ἔν 
παθυπιεῖ Ἐ με ιΠ ᾿δεβοππραι ξηιν Ἶ ταἰτ} 


φόχθντα βλυϑέωψαι εἰς τω γξενναν τῷ πυρ96. 


ξον ἀν μεζῳ ξυ σῷ ὃ ἀυτοϊμονα" ἐαγσυ ἀκόση, ὦ 
ἐπόσατας δι ἔγαιτε πὶ Γ{||1Π|ν ἀπρον πο τ ἀβοΊδον, ττε 


Ὶ 
3. 6 ὀκέρδησοις 1 τὲ : ἰδήφονσν. ἐαν δὲμη εἰκϑόση» 


ἀπὰς νπῦ νοὶ αἀἰος ΤΩ 'π οὐ {36ηῖδε 
ΠΝ ΠΣ Ἐπ ΜΠ μὶς ἀμ] ἈΝ ἰὸς, Αο ο., ἐξοιίῃ 


κἷδα λοξε μετὰ σῷ ετὶ ἕνα ἡ ᾿ δύο, ἵνα, ὄχι σο-- 


τὸ ἀπόπαπι ποϑτον ΤΙ τῆν ἴξδι οπιης ὙΠΕΡ αΡ.: 


4 μαΐος δύο μαρτύρων ἡ τοκῶν ζαθη παν ρῆμα. 


δι ΠΉΓΕΠῚ ἐν ἀν ἡ σοῦ, αϊο δοοίόπα :; 


" ουδά 
Ϊ ἀπ ἅ1Π5" 
ακϑόση αντίω. εἰ ἐπε ΤῊ Ορυχλιησιαι" ἀϊοτγῖς ἕ 
ἐν δθῖεδὶ ΕἾ" εὐοἰςαπι, Ε ΕΙΓΜ ΕΙΣ μι τὶ ἔραν Ἐν, Ἕ 
ἤ ἐὰν ἢ γω ": οὐγκυκλιησίας χρυ ϑοις κϑσηγέσω (ὦ (ὑσπτὲβ 


ΕΥΗΠΙΟΒᾺ τε ἀρ ων τ δὴν , “ἴζο μάδον τ τυρβον 


τὸ ΔῈ ογηζθς χαὶ ἢ των. αἰμιζου λέγω υὑκιν.. οστῶ 


ΔΠηραμοηϊεις Παρεῖς ἰφῖρα τα, ἸλσοΣ ᾿ρατὰ 4 ἴπ π δν κως κ ὃ 
Γ ἐν ϑησγτε Ἐχτ γήσφηξα αἱ δὲδὲ »ϑυα δ Ο ( ϑρα,- 
10 1" δὲ δ πεῦπιαι [ΟἹ τ εαὶ 15 Ἰμνδὲ τετεασπι, εταπτ ἰοιμια, 


ΠΣ {ἢ 3 


γῳ " χὴ οστι ἐὰν λύσητε ὕχ1" Ὁ γῆσηξε ὁ λόλυμο 
Φ1η (α]ο, ρει ἀϊτο νορὶϑ, ὧν ΩΝ, 5 .Η 
ἔξω 
19 ον τωλϑρ Θ᾿. παλιν λέγω ὑμίιν» ΤΙ ἐὰν δὰ 
Ἀ αν εἤτωαν ΠΝ ΕΣ ἔρον τεἰτᾶ πὶ ἐς ΟΠΊπὶ 


ΝΡ σωμιφφωγήσωσιν Ἐχι τὴς γῆς ΤΕΣ πόρτὺς 


ἶΕ ἸΑοΣ συ ΠΤ ΔΗΝΝ ΠΕ 1111:9 


αγμίατος ου ἐὰν αἰτ σων τα Ἄμησε ῷ ἀύφις 


17 ἐ “5 ἢ 


ἡ ον ΨΟΒΙΝ 
παι σα τς Ἶ . 
" ΓΝ - δ ΡΥ “ν 

Ν ᾿ξ; 

( 


ΓΘ τὰν ; ' “ἢ "3 Ε τ " ΓὮν τ" ; Ἵ 
22 σαν. ΧΥΤΙ, " 5.1οἴα ΒΗ ΠῚ Επιαῆσ. ΟΡ: Κυκ, 
Τεπ ᾿ Ῥαις πιὸ αὶ [ἢ οαἰὶς Ὁ, ἯΙ ἐαῖ τε [πὶ εἶ. οἷ Ἔ ῬΑΓῚ πΠιδι1ς ΓῺ 
] - ! ΠΡ, 
ἄέροι τῷ παΐϑος μοὺ πῷ ὦ ϑρανοίὶς. οὐ 20. 1 35 γοὴ αὐ. οὐτῶ καὶ 0 ᾿πατῦρ ἰου ὁ ἐπουδοι- 
“τοηρτε- ἔμπης. ἐμὰ οὐ ιτὸς ᾿ ἢ" εὐϑαδιὶ ; ἵπ τῦϑο ἈΟΜΙΙΗΕ, 181 ἢὶς βἴειοι γορίς, τ ποῃ ΕΒ ΠΕ εΙς ναυϊααίίμις, 
τὶ ἣν 
- εἰσι δύο ἢ πρεῖς σιυνηζυϑροι εἰς Ὁ ἐ ἐμὸν ἐγομαητυζ γος ποιήσει υμίν ᾿ ἐαν μή οαἴφητε ἕκας"ος ὦ 
πὶ ὰ ἜΡΓΟ “ΕΘτΩΠΊ. ΤαδΕ δορδάεῃς "ἢ δα πὶ ἔγατιϊ ἬΝ ἐξ σογάϊδις νβτῖς [- 
εἰμῖ ον μέσῳ αὐτοῖν. - πῦτε πσξϑσΐϑων ΠΩ τε ἢ οὐδελφῷ αὐῷ Ὁ Ὡσο ΤΜ καρδιῶν ὑμῶν; χοίποῦσα- 
ΕΣ ΟῚ ἀϊχις, Ππορῦπε, ΠΘΤΙΘΝ Ρεροαρίς ἴῃ το" ΓΓΠ ἜΤΗ. 


πεβοογεῖπε, κύριε, ποσείχις αὑμνουρτὴσή εἰς ἐμὲ 
ἔγατεῖ ΠΊΕ, ἐ- αἰπιϊττᾶπὶ εἰν ΤΙΜΕ πλν 
Ὁ ᾿ἰδελφος μου. ΧΑ] Ὁ ἀφήσω αὐτο δ ξεως ἐπίακις: 
ας ΗΠ 1εΠι:; Νοπ πως τἰ οὶ ,γίμα ἴερειεβ., 
Ϊ ] 
δὲ γή αἱ αὐὲρ οἷ ἰησϑὶς. οἰ λέγω σοιςἐως ἐπτακις: ν 


ἃ [οριϊ5, ἴρᾷ μι όσον Ἱξρτισεῖος [ἢ ΠΉος ΕΕΝ μοε ἅΠ|- 
Τάδο ἊΝ ὰ { 
δ λλ᾽ξως ἐδδομηκονζακις ἐττά. δῴῳ τῷτο ὡ- 93 
πὰ] άτα πὶ . τύρπηπὶ σα ΟΠ. Ποπιϊπὶ τὃ- 
Ϊ ς ,7 3 3 ! 
μοιω,δη Ἶ βασιλεία, δ ἐρανών ας ρωττῷῳ δω- 
ἃ ρΡοποῖς σΐ, ἔτος Ὑ6ΊΒΙς 4 ἐν ξεντε ἸΈΘΌΠΕδΑ ΟΠὶ ἔετυ 5 


σιλεινος ἠϑέλησε σμευαρα! λθγον μ Τ᾿ δ δούλων 


ἘΕΓασαπν ἢι15, ΝΝ Ἰπήρηαναι νενὸ ἐρ0 και οὐἹα- 
σοῦρηῖει ἘτΩ 


; 
ταιίοπεπι ὦ Τὸ. ξήρξαμϑρου ὃ αὐτῷ σιουωιρν. πῦϑοσ- 14 
μῦς τιεεῖ εἰ νης ἤπερισονῦ ΓΤ ΠΡ ἐμή οι γγστ 
ἐ αυΐ ἀεθε- ] 5 )ὺ ] ᾿ τ 
ἘΠΕ 8 6- δευέθ ον ] Θῃ αἴνττῦ, Εἰς ὀφφῴλετης μυρκῶν ζᾳ, λανῶν. 


σδ πῊ Πα Τ Νον μαϑεπεε ἀπτεηρ ἐἰίο τείάετε, [ΠῚ ΠῚ δὴν 
α]σπια: 1.3} 

ἔ Οπυπι» [Μὴ ἘΧΟνΤος ἡ αἰὐτιδειποδοιευαι οὐκ ϑδσει αὐ" ; 
ἘΣ πὸ ρθε ΕἾ π|58 ναπιπάατεὶ, Ὑτατετα ε- 
Ἰάσοῖδε ξ 
νπάς τοῦὺ- ὦ κύδχος λύσας ομδνδι Πι γου δία αὔ»-- 
ἄξτεῖ, ἴῃς, δὲ ἈΠῚος, ἄς οπιηία 4 Βαθεθατ, ὃς τδὰ- 

τος ἡ, ᾧ τέκνα, χα πανζῳ ὅσοι εἶχε, ρὸ δἰποδὸ- 

ΜΠ ἡ. Ῥεστιθεα: Δα ΤῈ πὶ ἴσαι", αἀδοτιᾶβδαι ΘΙ ΠῚ 


ϑζεσαι- πεσῶων ὅν Ἴν ΥΕΑΒΕΝ ΘΥ͂Σ αὐζὲ Σ ΩΣ 


Ἐ ῬΑΤ δι 1 


: ἀϊοδπ5: ταν; 
Ἰιᾶ δε ἴῃ 


δε Ο11- 


! Ϊ 
λέγων, κυρ, μακροθύμησον ἐπ ἐμοὶ. ᾧ πανγ- 


3 ΜΙΟττΙ ηἴὰ δὶ τϑάδαηι. Γ Οὐδιτηθμαι τλ μτΣα; ἀπτεῖα τον μην 


ζᾳ σοι -ἰποδώσω. 


ξ ἰοκσαηί νεῖ [10 ἐξώς ἡϑὴν 
! 


ΣΕΡῚΣ Ὁ ἜΜ με τη ον Χ ΕἸΙ ΠῚ, ᾿ ἢ ΠΝ ΝΗ Μ8 
᾿ἀεθάτ 
τῷ δούλου ἐκείνῳ. εἰπελυσεν αἴ νὼ Φ δοιγφον ᾿ 
ὐώ τον νι: Ἐσταῆτι δπτόπι ἔδγιμς ᾿Εν 


αἰφῆχεν αὐτο. ὀξίθων ὃ. οἱ δοῦλος ὁ Ολεινος) 


ἀξ οοπ- ἱπποπὶν Ταῦτα Τ᾿ εοηισειονιῖν Ἱνώμεν ἘΣ ἀεέθεθαι ον 
1115 15, δ΄ 


εὗρεν ἕνα ὝΨΜ σωυδούλων αὐτῷ, ὃς ὠφάλεν αὖ 
ἸΕΠΕΩΒ. ἐρμι πὶ ΚΕΠΆΓοΥ: ὃς ΑΜ επόνῶ δ Πὶ ἰιβοοῦδαι, ἀἰ- 


ἐκαι() δδυάελα, Ὁ χρα Τῆήσοις ἀδνε! ἐπγιγενλέ- 


Φοιοά ζςεηβ5: Ἀεάδε πΏΠΕῚ να ἀδδες, ϑετο ἰδευσαν ἐθΠῚ 


ᾷ 
Βι , Ἴ π- 2 3: - ν 
γῶν ,δστὸ δὸς μιοι Εἶτ! οφειλ4ς. “ππεσῶν θγ 9 σωγ- : 


ξγα εἶα κα Βεδε: εἴπ, τραβῶ διπΠι, 
᾿ ᾿ 
δὸυλος εἰντί εἰς ζῆν" ποδὰς εἰντ χϑδεκαλά αὔτ, 
εβοτος αὐ εδπ 8: ἡρέξον γρχος Ἴ ἽΒ ἅΠΕῸ ἃς Οπιπὶᾷ 

, 

ΠΡ. λέγων «μακροθύμησον ἐ ἐπα ἐμοὶ. χαὶ ἡ[πανῷ] 
ἐτοῖν Ἔ ργς τ τι δ]. τις δ μεπι ΒΌΙΝ δε ἴεὰ : Τ“- 
πὶ 
ΠΕ ἢ ἰποδωσω σοι. 0 ᾿δεοίκ ἤθελεν. λα αἶστελ- μ 


" ἐρεῖ Ὁ ἘΠαὶ ἰθπ { φιἤοάλίφην, βδβοο γεάδοτοι 


οἰ, “ων ἐσέ ἰδζον εἰς Φυλακξι, ἕως οὗ ἡ πσποδῷ Ὁ 


. : ἀεθίτα πη. Ψιάεπτοβ απτόπι κοπίςειϊ ἷπ5 
Γ Ι Ξ εἶ τὶ Ι ῬΥ ἢ ἊΨ ὶ Ἰ Ι 
ὲ ὀφᾳλόώθρον. ἰδὸγετες 6) Ω σιευδδυλοι αὐτϑτα 3} 
"αυς ἐ- ε ἐμ ἐπε [ἀπὲ ἐξ ταῖν δι Ε: ψοῆι ϑθω 


δᾶπι, 


ΡΕΜΕ ΝΣ υοιϑμω. ἵ ἥξυπη,ϑησοιν στρόδιρῳ » χαὶ ἐλθύγτες, 


ἌΣ πᾶτιὰ- 


ἀγίαμε: ἀεείαναιμγμηε πολιοῦ ο ἐωες 4. 
᾿ ΠΝ 
ΦἌΕ Ν, διεσειφηζ ἂν τῶ κυρίῳ αὐταῖν παντα τὰ “ ᾿Ἔνο- 
τβοδαβν ΤΥ: 4. Ὑπη: ω ἘΝ, Ἀἢ ᾿|ππὶ ἐπ: 
ἘΠ τε ἸῦτΈ ἀσδοσκαιλέσειυϑυος αὐτὸν ο κω- "ἢ 
ἱ δξ ἷξε. ίπας ἤπις," ὐτωρο 1111: 56 δ᾽ πόσπᾶπι, Οπηπὸ 
Ἷ " Ἷ 
ος πριος αὐἶψ.. λέγ ὡδχ δούλςε πονηρά: παῷ τίωυ 
ἴ τοραπὶ ἀσθιτα πὶ 5 ἀἰανι [18] δὲ ἐόρος τοι βὰν 
: ὄὀφφλζυ ἐἰκεἰνξω αἰφῆκα σοι. ἐπεὶ πὐουρεκοιλε- 
δῦ βὲ πὸ. Νοηπε' ὉΡοττμί τας τὸ πιϊ[ουετὶ -ροηΐει- 
᾿σάς με. Οὔε ἐδιᾷ καὶ σε ἐλεήσου () σιουδὸυ-- .. 
Σ τμὶ, μδαι ὅς. ξεσ' [μὰ] ΘΕ ΤΕΣ Παταν ει 1 τὰ 
λον σου. ὡς χα ἔγω ᾿σεήλέησα ; χαὶ ὀργιαϑ αϑεὶς ὙΡ 
Κι ουλονθους εἰς, ΘΆΡΤΙΣΝ ΕἼΩΝ τοΓῖ- 
ο κύδιμος ἜΜΟ; , πσωρεέδωχεν αὐτὸν “τοῖς βα- 
ΓΟΠΒη8, Ζ ψιοιὰ γῆς τοάβετει ἡδβαεαιθα 681 - 


ξαινιξ οἷς ) Ἑῶς οὐ Θἰσυδῷῳ ταν (ὴ ὀφέλομε: 


ἘΝ 2.(γἱ 
- χτ᾿ πᾶσαν αὐ ἰ(αν; 


ασλο[γνιαϑεὶς δὲ οἱ κύρλος :7] 


ἀθανΣν» ἀμ. 


: Ξ ] 
κΑ»»-- πυχιου νυ, 
Ἐτ ὑὸν ον εἰξ ἐϑανὸ ςοπίμιη πὰ δὲ 16Πι5 Γουπισπδξ 
; Ν 53 ἔ ἰ τ ἀνῆξ , πᾶν! Ι 
. Δι ἐλ μεῦ ὁτῈ ἐτέλεσεν οἰησοὶς ζαυ' λθηϑὲς Ἐκ δε: 
εἴξονς, Ἐ ἀγαη με ἢ ἃ ΠΙΠΣΎΝ ἕξ δθαὶς πω ἔπιιρταυιὰ 
ζούτοις. μδτηρεν ϑπ Ὁ γαλιλαϊας " Ὁ δ ἥλθῳν εἰς 


| πὴ έρῳ Ιαάτς τιᾶπϑ Ἰοιάλπεπι. Εἰ Το 
ι 
: ζα ὁρλα Φ ἰϑδούας πέρον πῇ ἰορδοῦγυ. χἡ ἩΚό-- 
ὐνες ἴππτ εὐ εἕὐτθα τὸς, ἂς [ΠΣ ὙΠ 
5} " "τὰ ἰ 
λουϑη(αν αὐζὸ οθι “πολλοι᾿ (81 ἐδερῳάυσεν 
ΕΟ 18. Ἐπ ᾿ᾷ᾿αεοεϊεταπε 5 εὰπὶ ῬΠατῖ- 
- ῳ ᾿ Γω Ξ Η τω ᾿ 
: οἰδίρες ὥκει. Χ0. ἀν οσΉ λῇον αὐ οἱ ΤΣ 
[πὶ ἀδηγαπτδ5 ἘΠΠῚῚ τ ἀϊεοπιοϑ εἰ 


σόξιοι πειροιζοντες δἰ τον 3 ζαὶ λέγον ΤῈς κε Εἰ 


ποεῖ ΠΟΠΊΪΠΙ Φ εὐ θίμετο νχῦϊε. ἐμᾶπ ἽΝ 4 ΔΙΠΉΓτ6- 


3 Ϊ Ι τυ πὰ - 
ἐξεςῖν αν ρώτστῳ Ῥπολόύσοι πίευ γώ δ 090 «ὐᾧ. τὰ 
ΚΜ μχτα ἀπηιεπι ἢ ἐπὶ [απ γ3 ἜΠΠ5 011Π1- 

πιῶ) ἐκ 


ὁ ἢ ᾿πὐτοκριϑεὶς Εἶστεν ὐδοῖς, ἐκοπ; 


᾿οῖ Ἰρρῖσιες 4 Πα ΑΒ ἐπιίο,, πἰδίξαϊαπι ἰβο ττον 
5} χο πη Π6Πὰ 
θκ ΡΣ...’ δὶ δ᾽ “πτοιήσους αὐ 


Φοχὴς ᾽ ἀρσεν 


δ! τὴν ταρο κάτα κι Εἰδ: 


ὃς [πετηϊπᾶπι ἐπ: εο5 Ἐν ἀιχιτ, Ῥεόρίοῦ 

Ἵ χοὴ θηλὺ ἢ ἐποίγσεν εἰδοες: χα εἶπεν ς ἕνεκεν 
πος αἰ πηίττοῖ Ποπῖο Ρᾶ Ὅλως . δὲ 

ζουτου καζαλεία αὐ, ϑοϑνπος (ὃ πατέρα. χα 


ὐπῃατεβῖεξ νχῦ- 


χζυ μντέξϑι" χὸ ποξλσκολληϑήσεται τῇ γέυσαι- 


πια πε ὃ 


ΥΪ ἐν ᾿, τ ἘΠΕ: ἄπ πὸ" γάγηδιι σράπι: Δ ΠΡ τς 
Ἰ ὨΔ;: 
κι αὐτὸ ᾿ Ἰὼ ἔσονται οἱ δὺο εἰ εἰς κα μὰ ῥιιο" 
ΤΠ ΒΊΟΝ ἔμ ἀν 69, [εἰ ἐδτρ γΠ8: δι τορρὰ εἴρο Ἐ ἸΔπΊωα 


οι ὥςτε ὠχέτί εἰσι δύο, δλλαὰ (ὡξ μία. ὁἰ ὁ ὀΐω ο 


Ἰϑεῦς ἘΡΤΙΠΕΧΕ, 'παπῦ ὑδπ ΕΊΤΕ: 


ϑρος ᾿σιωξζαξεν, αν, ϑοφπτος ΜῊ ᾿γωριζ εῶ. Ἴ συνζευ- 


Ὀϊσαπας 111}: ; Ουἱάὰ εἴρο Μογίες πιδπάλοϊξ 4α- γγυμὲ 


7 λέχϑεσιν ανῷ. Τρ; οἴξυ μωσὴς Ὁ ονειείλα δὸυ-- 
τε ἘΒΕΊΟΤΑ δ ἀγρίης 8» π Ὁρασες ΓΤ Φ νερὰ], 
Ξ ἮΝ ὙΕΡΤΗΙ ἃς ἀϊπιὶς- 
γα! βιξ λίον δἰ ποςεισίν., Ὁ Οἰπολόσοι αὐττζοώ; ἀτεῖε; 
Αἴε 118. Ὁ 3 δὰ Μογίεϑ ΓΙ ἀπηίη ἕΟυομίᾶ 


,ς 


λέγφ αὐτὶ 9ὶςο Τὶ Μιφσῆς ἀσοδὺς τίω σκληθ9- 


ἐο ται νέξεὶ, ἘΕΙΜΙΒΕ νοδίᾳ Ε αἰ θίμοτε 
Ἰ 1. 


καρδίαν υμδω,. ἐπέτεψω ὑμίιν ἀπολύσει, Τοὺς 
ἱ Ταίε ας, 


νχοτεβ νεῆτσδσ: τ πίτιο Ἐπ αν Π98 ἩΙΗν ἐν ἱτᾶ, 


γζωυ ρας ὑυδ αἵγτ' Ἔγογης δῈ 9 γῴγϑνὲν ὅτω. 
Ὅτ ΚΕΙΕαι νΟΡίϑι ὯμΚ ΑΙ ΚΆΠΗΙ; εὐρορὴν γχο- 
ἤ υω 


ι. 
9.9 λέγω δὲ υὑμίψν. ο1| ος αν “ϑιπυλύσῃ τύρυ γεύυαι-- 
ΓΕΠῚ ἴμανν, κεν Δ ΤΙΝ ἊΝ ἀικοης Φ116Π|; πζ- ἘΜΕ οΒ 
ὈΓΠΙἃ- 


5. αὐπῷ, μή ἔχι πῦρ γε]. 1.5) Χ) γα μήσν ὀηλζευ; μέε1-- τίοηςπι, 


"ἀπιδεῖν 


ἐμᾶτατ: ὃς 4 ἀπ] Δ πὶ : Ἐ ΤΡ πιο μάτατ, ἘΝ ᾿ 
δὲ ἀμχειῖς, 
γάτα" δ ἰπολελυυϑυζευ γα μκησειφημιοιγῦται. 
Ὀϊοαπι ἩΡΝ αἰ τῖρ! αἶπε: 581 ἡγε τὴν 
τῷ λέχϑέσιν οἰ (ἢ οἷ κα ϑηται ἄντ Ε.} δῶς Ὧν 
ἔλεος Πιοτομηὶς σα πὶ. γχοτε, ποὴ Ι εὐη- ἢ ἐχρεάϊε 
ἢ ᾿ αἱ ἰια, τῷ αὐ ,ϑρώπου μ( τὸ γγείναρζος, 5 συμ 


{πε Πηθστϑ. 


α Φερφ γα μῆσοι. 


ἐμὰ ὑὼ αἰχῖν 111: ΝΠ ὈΠΙΔΕΝ «ἃ- Του 
ὃ δὲ εἶστεν αὐΐς ις. ὦ όποντες γω- 


Ρίωπε ἀρ λοτεΣ ἱπιά, [τὰ ΠαΙδῈ 8 τὐθ νὰ εἴ. δαηῖ ἐπὶπὶ 


ι; ὄφυσι Τ' 99) ἀν). Ω οἷς δέδοται. εἰσι )ὸ 


ΕἸ ΠΟΝΙ, 8! Ὧε. ντεῖο πιλτ}3 Βαϊ ἰππτὶ 


᾿ δυγούχο 19 οἵτινες οὐ κοιλίας μεγϑος ἐδπυνη,ϑησαν 


ἐπ: Κ Πιμΐ εὐβαςηϊ, ἐν ᾿φάβεαι! ἔχῃς ΣῈ "ΩΣ 
ϑῷ.καὶ Εἰσὶν δὐγόχοι, οἱ οἵτινες δὐγωχιαϑηῷ τ. 


ἘΠΠΠΗΠΙΠ δεῖ ἴσης δαπιεῆὶ, μι ἀαβη ζει {τ 


αὐδρωππων΄ καὶ εἰσιν δυγαχοι οἵτινες ϑγεγχιῷ ξαυ-: 


ἱριοι ΤτόΡδε ΓΈ Ρ π 1 οὔ σταπι. Ἢ ῬΟΠῊ Ἐ Οαΐ ρῳς 
οὖν" δζν τίου ᾿ βασιλείαν αὶ σοι γῶν. { δυγάμϑμος ἜΣ 
χ ρΕίγ. 

᾿ς 


αχιε τὰ 


ΕΝ 


"ἧὼ 


δ Καὶ Μὰ «1 


δι νι ἐπ δ 5 


δ... . 


αἰσταυῖα 


{ΠπΠπ|Ἐ{8 


.- 


8 11Π1- 
5. ἷκ 
αἴα: 

1.1 ἔξ εἴς 
πη πὶ 


ΔΓΠΡῪΣ 


ἃ πΊΆ. 


ΜΝ ἐς 
Γυρζεω- 
ὑμιε 
ρα}, 
διΠπ|ῖς- 
Εἰ 


ΔΣΟ ΠΤῚ 


ἐπιῖειδ 
ΒῚ 


εἰ ἢς, 
τηϊδ ει 


ἰἶ οὗ 
πἰξὰ- 
1 Π|, 

ι ἀ 
ἰχξτῖς, 


Ρεόδῖς 


εἰ ρῷ- 


τ το πρρπν κι τ ἧς - τῆρπρτανηεαν πασπαπνμα ασπτανταναει; “τος παρ πα γστιυε παρ, ῸὋῸ 


--ἂν » 


----.-ς 


-ὔν 


ππππᾶν ΝΝΝ ἀτ ἀα.} ΒΡῈ ἜΣΕΕ. πὰ 


- 2.56 


.το- πα πα»... 


-ππΞΈΞΕΞα 


ΧΧ. ἢ 


ς ἸΝΩῚ ΠΧ Σ᾿ ᾿- 
ΟΑΡ. ΧΙΚ. (ξουπάὰτα Μαϊηδι. ὥαν. 
ζρεῖγδ, ὍΑΡΠῈ ἜΠΗς Οὗ] Δεῖ [άπ δος {18 πιὸ ἰπ ΤΕροποιαιίοπδ, Ζ111 πὶ ἜΒΗ ἜΣ 
χωρᾷν» γὼ ρείτω᾽ τῦτε παξοσξευέγθησαν αἰντι Ι (ῶντεές μοι ον τῇ πάλι ρεσια. οὍτὸμ Καϑισν; ᾽ ἕ 
ἃ ρατμθ!!, ᾿ το νῖ πιρι5 ἱπι]ΡΟΠΟΙΟΙ ΣΝ τι ἃς ο- ΕἸΠ Πὰς ἰνουαίηὶν, ἴῃ Ξ "γυπῦ εἰοτὶα ἀλοιῖ [εθε- 4 [ἀπ πηλ» 


χείρας ὄχιθη ἀὐοις ᾿ τνται 


ταῦδῖ, ἱπεταράθαην ες ἢ... 


βὐξηται Ὁ ὃ ᾿ μα,ϑηται ἐπεῖι μηᾷ ὠΐοῖς. οἷ δ. 


5ἰβίτε 4 βνεμείο ᾿ “ Με ἀροὴν 


πευϑδιαγἷγα, γας 
δ Δα [ἘΠῚ κι Ὠμσιραὶὶ " 
ἢ 1{εἢι15 νὲ- 
τὸ αττ εἴ: 
Ἐ ΕΝ ῸΝ ΠΡ γκἴε: 
ει 
Ὁ ἀρ τα ἴηστῖς εἴστεν. ἀφετε ΞΟ ΤΉΤΙΣ χὺ μι κωλύετε 


μεῖς ὦ: ἵγόπιτ δὰ πιο: ρτ τ μπὸἢ ΕΝ. τχε- 
ἃ ἐπῖπι 
ἐ αὐΐζῳ ηεῖν πσεὲς με ΕΣ ζριατων ὄφιν ἡβα- 
πριν δ Π|Πὶ σα ΟΥ̓ ΠΊ. Ἐξ ΕΙΘΉΝΕΝ ἐμὲ 8 
μοί ες ’, ᾿ 3 Ὁ ἢ ἸΠ ττς ᾿ 
ε σιλεία “δὲ οὐραναΐν . γ8:} ἔγτιθεῖς αἰὐζοις τας τς Ϊ 
πᾶπαϑ, εἰς ἱπύ δ. Ει ερξο ὙΠΩΣ λ- 
Ἀ Πα] " 
χεῖρα, ἐπορδυ.8η κεῖθεν. χα) ἰδου εἷς αστδ9σ- τὸ 
ἐὐάξης, αἷς 11: βεῖδεν υοπό, τὸ δὴν δΒοπὶ 
ἤϑων εἶπεν αὐτώ. , διδρυσκόλε αἴγειϑα, δι ἀγαϑον 
ὅ 051 “Βεῖαπι, νι ἐξ τβρὴν ν τα τη πτρος ἘΠ ΠΡῸΣ πἰχις 
ποιη(φεἶνα ( ἔγω ζωΐω α] νιον» ὁ δὲ Εἶστεν ἘᾺ 1 


ὝἸπίογσο- Οὐἱά πὶὲ Τ ἄγεν ἐαα, ἨδΡΙῦ ἐπε, Ε πον μι 


κὰκ ἀε θο- (Ἱ 
δ’ της ἡ μᾷ λέγης αἰγαϑον) ὗ σσυϊεὶς αἴγαϑος, Οὐ μη ἼΤΩ 
εἰ δόπας, Ὧε:5. 51 δυΐεπιὶ νἱ ἱπρτεά δἀ γι ταπι, ἐπε 
“ “Θεός. Εἰ εἢ 'ος λάς εἰσ γειν εἰς τίν ζωξω. τή- 
πᾶ πιήπώδτα. Ὠιϊοῖς ἢ, Ὅν τὲ Ὧν 1ε- 
᾿ " Ϊ 3 Ι ᾿ ἘΠΕ ῸΕ 
ησον τ αξονΐολας. έν κα “ποιοί γο “Ι- 18] 
δε. ᾧῃς" ἀϊνατ: με δα ἑ οεείάε Νοὴ ΔΠΒΊΞΕΙΆΒΙΣ, Νοη πλίων 
Φ Ποπιῖοὶ- 


αἰ ἑροῖον, σθὲς Εἰστε τὰν ῳ Φογδι. σά . 5 ἡ μοιχϑυσάς νοὐ κλε- 


Ελαας δενω, ΝῸΠπ Ἔ {ΑἸ ἐεξαθεται. ΕΑΝ Βλττει 
μμΝα τος αψασ,ϑθ ψδυδὸρκουρτυρήσάσ. ἴμμα Τ' πατεθφοι " 
ἐτρκοα ται πὶ ᾿ς πἰβοῖξες 51 [08}1}: ἐν, ῬΙΠΕΕ ΡΙῸΟ"- 


σῳ χαὶ τίω μητέξᾳ σα" ῷ, ἀγαπήσάς ζ σιλη- 
χιιῦ ταὰσπι ἤσας {εἰ ρ απ. 516 11: δΔαοϊεἴςζεπε, 
! ε Ϊ Ι Γ ε ἤ 
στὸν σὰ ὡς σεαυΐον. Λε αἰτῶ ο γα σχϑξη τὸ 
Οπιπα ἄδδε οὐ οι: ἃ ἰμπθεπίητε πηεᾶιαυϊὰ 
Ϊ Ε , . ἢ Ἢ Ϊ Ϊ .(ἢ} 
πανία. ταῦτα ἐφυλαξαμώωυ ον γεωτηΐος μου Ὕ 
ἌσΒΗΕ. ἢ ἀεβεῖοῦ Αἴξ, 1}}} Τείως, 581 νἱἷς δες, 
: 3 Ψ ες ζω ἥ Ι 
ἐπὶ ὑςερ αἱ: ἔφη αὐτοῖο ἰησοῖς. ἘΞ ϑελᾷς Ἴ2-- εἱ 
ἕεξτυς δ νεπὰς “ Ἰδογαυεῖαν,, δε 
, ῷ 
λῴος ἐἰ υὑπαγενπώλησὸν σῷ χε τν ἀρχονΐα. 
δι Ραπρεείδιιε: ὰ μᾶθοθ15 ἐβείασικαι ἷπ πος νε- 
δὸς πῆωχοῖς, ὦ εξῴς ϑησοοθν εὐ φανῶ" δὰ 
ἵ οὐμηι ηἷ, λον πιξ. ἐωάνάϊεκι ἀτεπιὶ ἀδοϊεἴζεπς 
αι ἶει Ι » τὴν Ἔα ἃ ΤᾺΝ τ 
ο9 ἀκολουῆᾳ μοι. αχϑουσᾶς ἢ ὃ νεαψίσχϑς ([0) " 
γεευθο., δ11: ἀτἰἰ5: εἴτι δαὶπι ΠΕΡ γοπεῦτο. 
λθγϑν,αὐγγη λῆς λυπουνϑμος" ζεω 7,88 ἐχῶν χ)ήμα:- 
δ πιι αδις ἫΝ ἵείας" ἀἰϊχῖτ αἰει ρα 15 ὉΠ 
ζᾳ, πολλα. 
Απη αἶτο ἀΈΒΟΙΣ 
ἅ " Ι 
αὐκΐιυ λέγω ὑμῶν Ἶ ὅτί δυσχϑλως “'λόσιος εἰσ- 
ΕΓΆΒΙ ἴῃ. Κεβημτος ΟΕ ΟΓΙΠΊ. 
{εὐ σεται εἰς τίω βασιλείαν ΤῊ ἀδανων: 
οὐ νὸ τε τὺ Τρία, δ’ ϑμν εἰ ἐδ ΑΕ: 
Ϊ 
παλιν ἢ λέγω ὑμῖν,ἐυκοπτωπτέρϑν ὅ51 καγμη- 
ἵμι1π ῬῈΣ ἔοτδιπεπ δι» ττλπ ἶτο, ς ἡΐεια ἀϊα!- 


λον ϑζμτουπήμαΐζος βαφίδὸς διϑειν 5.7 οἤ τλου- 


1π ἔπΕμσαι ὁ Πεὶ ἱπτγατε. "Αν- 


ἡ ταῖμῖ ἀξ- 
ἘΠ 


αι Π4- 
Ὅ53 


ταύς, γάτα 


5 16 Π| 


Ἰβαιει το ΠΝες η- 


25: 


πρζεαρα. ἐξα 


Ἃ Αὐά τὶ ἌΜΕ, 
Τλος σον εἰς τίου βασιλείαν τῷ γε εἰσίϑεγ. ἀἶχ»ν- : 
" πὶς ΓΤ ἈΒικαι ἀἰπριὶ ἜΝΙ, ΤΙ ΓΑ ΔΠΕΙΣ 

᾿ ἴαντες δὲ ὡ μα.ϑηταὶ εὐφε ἐΐξεπλιηοσοντὸ 

τας ἕαλῦς, ἀισε πε. ΣῊΝ ἐτρο Ι δὰ ἥ; γμανιξ 


ἴω στφφοδρα- λέγοντεσ, ἰς α, σι Θοι διώαται (φ, ϑέεδα 


᾿ΑΤεΜπΝ ἠδετὸν Ιεἴμβ, ἀἰχὶι ἩΠς, Αὐθα Μ: 


ἐμξὰ λένψας ἢ Ὄ ο᾽ ἰησοῖς- Εἶστεν ἀῤζις, ᾿ αὐ-- κς 


πῦβει μος ἀΒΔΡ ΟΠΙΒΙΠΕ, εἴ, ἀρυά Ἀ.επι Ὀευπι ἀῆδειν 
«ϑρωποὶς το εἰδιωυαΐον ἜΡΟΝ ἡ ϑρῷ πᾶντα 
ΡΟΙΠΌ1Π1 ἔππε. Ταῦπς τείροπέάεης τ ὐλοὰν ἀϊχιι 


διωαΐῳ 661. ζτε ἰπυκριϑεὶς οἱ πε ῥοφ»εἶπεν Ἅ7 
εἰ: Ἐχγος ποβ το ϊαμίωσι οπιπῖα, ἂς ππάδυο [Ὡ - 
ΐ 
Τλαϊεω οἰμπτώ, ἴδὸυ ἡ ἡμεῖς εἰφηήκαρμϑμ παγΐα; ἃ ἤχόλου, πα 
πὰς τα: ἀμ! οἵ (εξ ΠΌΒ6) Ἀν {ΠῚ Ἐ ἀϊχὶς 
ΟῚ 3 μι ε 
σαυϑμ σοι. Ἧι οἰ ρου ἐφ᾿ αὐ ἡμῖν, 


ΙΓ - 
. ἅπ| 
1111: ΔΙΌΡΒ, οἷο ΜΟΙ, αμδᾷ νοῦ" 


[ἘΖυι- 


ἰὐρι. σοί κζε λέγω υμεινθτί ον Ω ἐἰχολσιϑη-- 


5 λαΐγα αὐπῷ 


᾿ ἢ ἰησοὺς εἶστε Οὺς μαιϑηταῖς αὐ 3 


8 ψεοϑε. ὀψίας δεν δὲ 


9 ος Ὅποἣ ἐ 


Ϊμ ανα, , δδοναριον. 


οἷ δείησοις οἰστεν 18 οἰχοδεκασῦτου 5 


ἐν ᾿ τλδῆλι!ς 
υς πὸ αὐ ϑιρωπου Ὧχι βρονὉ δόξης δου χῶς γο9ι- 
᾿ Βιτιβ τ νῸ {8ῈῈ ἀπ οα ξέϊ αι Ἐ εν, ταὐτὰ πτϑ 
σἘ5)Ὲ Χ) δ υμῴς ζχιδωδεκα θρονων; κιδάνονες ταξ 
μκον Ἐρίδοι τγδαδ. {{|48]. ἘὼΠΓῸ ΟΠ Π 5 Πυἱ γα 4ιιο τς 
πε} ςΟἃ Τν 
2ῷ δωδεκα φυλάς πὸ ἰσρῳνλ. ζ “π αἰς ὃς αὐ Υ ΧΕΥ 
ἘΘΡ ἨΕ’ κι ξιατγδε, ΚΑῚ [οτοτδϑ, δ ταν ἀπ ως 81 Π|ὰ- 
3] 
ἰκίαν, ἢ Ἰἀδήφοις, ἡ Ἢ ᾿αἰλᾷῇφας, ἢ πατερᾳ, ἢ κη- 


ΠΡΊΝ; Ἀπ ΥΧΟΣΟΙ, ἅπτ ἔμΗΝ:; ἍυΣ εἰ οὖρον ἐδ δυο μα " 
Μ "ἢ " 


πείθοι; γυνα κα τέκραγἢ οἷ. δϑἐφηδνΈΧΕν Ω" ὁγο᾽ ἐπ 


"1 1 ν} ἀλολο θι ΠΈΠῚ ΡΒ} ΠῚ ἈΠΕΪΒΙΕΓ, δὲ ν᾽ τᾶ πι.» 


μαΐος μιϑνέχαι ζγχγαπλασίονα, ληϑμ} ς τ 


εξ οἷς ΌΝ 


ἔ αἴ 


| ειδτηὰ πὶ "(αὶ ῥανεβεταρίε, Μαΐεὶ δῖοι εἴπει ρη:- ΄ μοῦ ἰρὸ 
' γ.] Ι Ὁ “ς 
30 “ΙΩΝΟΥ Κλ ρονομιησᾳ. πολλοι ὃ ἔσογ) πο 

πιὶ, ποαϊπῆνηι: - ποι πιὶὶ, Ρεὶπι. 


ζι,ἔοα αὖοι" καὶ Ὁ) Ἑ ελαζοι, ΦΘὉΦΏΝΦ 
νυ κοὐ δὲν σήδι 
51π|{6 τρις [σι ἐρνοων ΟΜΝ, 
ι (ὑμοὼ γαρ ὄφιν ἡ ; βασιλεία ἣν οὐδοναν 


ΠΘΗΜΗΣ ΡΕΒΊΒΙΒΙΝΙ ομθοι εἐπῖίε ΤῊΝ ἀεί. ΤΡ πχα 
ν᾽, πιὰπὰ 


αἰδρωπτῳ οἰκοδεσασοτην δες ὀζαλϑεν ἁμα ποθ 
σοπάποετε ἘΡΕΙΕΤΙΟΥ ἱπ γἱΠ 8 Πὶ παρα, 


μιαϑωσοιοῖς ἐ ἐργάτας εἰς αἰμιπτελονα αὐτῷ. 


ὝΡΉΒΕΝΑΙ ρὸν ἘΝῚ Ορεῖατῖς εχ ἀεπᾶ- “Οσπιιόμ- 


τῦπᾷ.} 
: συμφωννίας ὃ κ( Μέρα ἿΜ ἐκ, δάνα- ἐξιδι 
νι " ἀμήν τηϊῆς τ ἱπ γ1- ἃ ἀϊατπῦ, 
οἰζ τῶ ἡμέραν, ὠπέφῴλεν ἀὐΐζες εἰς () ἀμκπε- 
πϑῶπι ἔἤπλπ. Ἐὶ ἐατο 5 εἰτοα ΤΕ ΓΙΆΠΙ ὙΣ 


ὸ ἐξήθων κθς τω τοιτέ τὸν ὡ- 


τσὶ γι ἔμεν ἐπ τῶν ΞΕ ΘΕΟΣ 


δα. εἰδὲν ὀνηρὲς ἐςώτπας ἡ τῇ αὐλϑρς ὁ ϑρργϑιρ᾽ 
ἐπ} ἀἰχῖτ: ἈΠῈ ᾿ς νὸς μὴ 
᾿ κακείνοις Εἶστεν; ὑπαγετε ὡὺ ὑμεῖς εἰς Τ' αὐμι- 
πεᾶπι Ἐ: δῖ συοὰ Τῖ6Πε ᾿πθοαε ἄλρο γοΡί. 11 αὐτῷ Ἡ πιο, 
γι: ΟΣ 3 ι τα 
5 πελῶώγα,» ὃ ἐαν ἡ δίκαιον δω(ῳ ὑμῶν. “ (Ὁ δὲ 
ὐϊεταπῖ. ΠΈΡΟΝΙ εκ. εἶτοῖ ἜΡΙΝ. ὃς ποῦβιη δπτοπί 


ἀπῆλθον. πολιν ὀξξθων αἷϑι ἑκτίω ᾧ ὐνατίο 


[ὰ 
Ποιάᾶπι, ΣΈΕΕΙΕ βιππιίτο, ΠΟΤΕ ΎΡΤΟ νπάε- “ὅς 


᾿ πόξι δὲ τῶυ ἐγδὲ- 


δ ὥρων. ἐποίησεν ὡσειοῶς. 
ἐἰπᾶπιὶ ᾿ιοιᾶπι ἱπης ἑπβίς ἤδητεβ σεϊδ.: 
Ϊ εἰ - 
κουτίων ον ἐξίθων Ν εὕρω ἀὐλλας ἐστ τὸς 
μι "ἢ 661 1{Π5: θυ ἂς ἊΝ 
᾿ϑέζ» Κϑ χοῦ λέγά ἀὐζις. " δὲ ἐς ἡχωτε δλϊεῦ Τρ 
ἄνερ οτοῦξ ΠΡΕΠΗΣ τ (πε πεπν. 
ΓΝ ᾿ 
7 γέρον τἐρηϑί ἢ λέγϑεσιν αὐτῶ, ὁ ὃ 7| συςῖες 
86. γηένεξάε γι θυ. δμῖν Εἰς: τ ὅς 


ἡμας ς ἐμιοϑώσετι. λέγά αἰὐθις 3 αἰ Ὡαγετε χαὶ 
γον" νίποῶπι ἔ, (5 φιοά {πμετὶς ἐιφξιφην ἕἕ 


τ ἢν» 0. αἱ 
ὑμέις εἰ; «ὃ ἀτυπελαΐνώ ἡ ΧΙ] ἃ ἂν μ ᾿ δικανον Δ - 


ΑῚ ἀν γὐ τό τ {μξζ, ἀϊεῖτ᾽ ἐρβτιπα! 


Ἅπαν 


Το χης ὃς 


Ἐ ἐπίεμς 


ἔϑης ᾿ ἜΗΝ παι 


ἔ πι Ὁ 


ΜΙΕΤΙ. 


Ἐρυῖ [το 


τὸ απϊδηὶ ἴἃ- 
βυουϑυης »λέγά 0 'χώρμος τῷ ἔζαα οἴ εῖς 


γιπίῖ Ρτοςυτα ΟΣ ἴπ0, ᾿ 


αἰμυπελαῖνος τω Ὠγέβοπτω αὐτῷ, κοί λεσον (ἄν: 


δι πονς το εᾶδάς 11}15 πρώ μυ τὰν, ἱπεὶ- 


ἐργώτας . χαὶ αἰ ποδὸς ἰδίοις (ὸ, κκίαϑαν Α, φρξα- 
ρίεπ ἃ ἐν το α γα αὐ ἘΠΈΙΟΘ, ἥΕὶσε- ἘΟιᾶ νὲ- 
[9 Ἰληος δτ- 


στῶν ἐως' Τν ΚΘ ὑσῶν. Ἵ" 


ὙΠΟΞΘΗΤΘΕΙ ΕΞ ἈΠῚ ,ἀςσεροταπι ἢ ΤΣ ἀΠτ, 
“ 3 Ἔπηρῦ!οβ 


οὐντες οἱ αἰϑίτζυ ᾿ἐνδεχαυτέωυ ὥραν 7 ΕἌφον ἐς ἀεπαίιος. 


τἀν νος. ἂϊ ὅτι: τ Ρεΐπιῖ, ιδί τα! 


ἐλϑ γΤῈς δὲ οἱ σε φτοι οψομα- 


δισσοῖθῦ: ὃν αν ἀλεο ἡ ὃς ἐνἢ 


ΜΒ α] τον 


νη εἰϑρρ δ τῷ 


τὸ να "ἀπ ὰ αἰ Θλῦγι 


ἔπι 46 Ῥ]υ9 ἘΠΈΝῚ 
(ν Ὁ ὅΤΊ πλείονα, λήμψονται" ὦ ἐλαΐον ὦ αἰνηθὶ 


Ἔιβπεν!! εἰεπατίμ πα. ἜΑ: ον γὼ [05 ΦἩερι τὰ τπαταδᾶς δάνεια 


ἽΝ τὰ ἄσπατιθον 
λαίβογτες ὃ ἢ ΠΝ χτ ῷ ΜῈ 


εἰμῥά μὶ ἢ αἱ πὶ 


 λι16Πὶ 


ἃ Πης ᾿Τὰς 


τ το βονν ἷ 
ἈθγθντΈς ᾿ δ τί δώτοι οἱ "ΤΟΙ 


ὃς ῬΜΕ ἡ δνι ΠΠῸς κι 


μϑττοπιία ὁπ 8, 


ἢ νη ποτ 
μὴν ΠΝ ἐπ ετὰ δε 


μίαν ὥραν" ἐποίηφ᾽ ᾿ δ ἰσοῖς ἡμῖν αὐζις ἐ ἐποίησᾳ6. 

κν Ὁ Οκ». ΧΧ. 


Ἑ αὐ ρον- Τ δυνεκημδαι Ῥριδαμ δι ᾿ ἔν. 
ἘΔιΠΠΠι5 


καβιο, ΤΌ]6 βώτασασι Φ βαρος ὯΝ ἡμέρας. ὲ ῷ καὺς- 


5.ΑΤΠΠς ἰΐμμ. ἘΠῚΡ τοῦ ᾿ΒΡΡΒΖΕΔΑ, ἀϊκῖι νΠὶ ΦΌΓΙΙΠΙ: Αἰρὶςε, 


(ϑνα. 


5. [οα ΟΠΗ Ἐπδησ. 


Ι Με 3} Γ ! εἴ 
[ ἡ υμῶν μέγας γ)μέσϊ, 5 ἐξω ὑμδιμ ϑζάκονος. τ ὃς 
0 “δὲ ἀἰποκριϑεὶς. εἶστεν ἐνὶ αὐτὰ, ὅτα!ρε; ". 


ΧΧΤΙ. 


ΠιΙ ΠΟΙ: 


ΟἌΡ. 
“οῦτι μον μα ἤδεὶ, πι νεῖεν Ἐν συΐ 


τάμε ΙΙ ἐμὰ τοβὰ εὐ Ραίπιμϑ, τ νος [ςἜ6δῦυὺς, 


ἐαν δολη ωῳψ ὑμῖν Εἰ πότ τοσηῦστω ὑμδέυ δοῦλος. τη 


Φεκ ποι ἔχοι ἐπῖπτ τἰθίποπης ᾧ ἀσπατίο ςοπαοπη πιρτηπι δίουν ΕἸ ξ ΠΟΛΙΠΕΕ πῶς Μελὶς τηϊπιετὰ- 
. ἈΠΔΊΝ τὰ ». ἢ ᾿ " ᾿ . Ξ “Ἐπ 
οὐκ οὐδέκω σε. ὅ'.Χ 1 δάναρίν σιουεζϑωγηστοις μι0}} ἥν, ὡσπὸ» ο γος τῷ αἰνθρώπου ὅχ. ἦλθε δχοεπκογη-- 
Ι οἴ, ΤΟΙ]ς ποῖ τη πηπὶ ἃς [{αὐὶ.. τοῦ Δα τεπι ᾧ μπ|ς ηῦ- 1, {εὰ ΤΉΝΕ αλΈδῸΒ , ἐἶ ατο ἀπ πα πὶ [8 Πὶ 
νἅπε, Τ᾽ ἐπ’ 
4 ὃς αἴρον Φ σὺν, δ ὺ υπαγξ. ϑέλω: Ὦ ᾿υτῳ τω ἐσ- τ βαρ, λα ὀχ κονῆσα, (ἃ δὸιενο Ὁ τ ψυ ὡυαυἙ 
αἰηπι ἄλτε ἤεμε ὃς Ἀεῖδι, Δα ἈΠῈ “ΜῈ τοὐπὶ ἔβςε- Πὐνμον βητμν ΠῚ 115. τ τς ἀρ αν ῥ νῷ 1. Τιεάεπι- 
χάτῳ. δοιώα ὦ ὡςκαὶ σοι. ἢ ὅκ ἔξες] μοὶ ποιη-- τὲ 1 3» λυΐζον οἱντὶ Ι πολλοῦ. ᾿ οὐχπτο ρϑυουϑμων τῶν Ῥυσπεῦι 
᾿ ΠΕΘΙΔΙΗ τς ἡυοά νοΐ ἐπ πιει ΔΠ Ούμ}15 [1.5 "μι4- 15 δῷ Ἰσεάμοι ΠΒΒ18 εἰς μη: ἔπῖθα πιιῖτα. 
πεῖ ] ΕἾ τὰ 5. πὰ 3 ΓΝ ᾿ Ἢ 
ὅτ! ο ἤελῳ ον γος ἐμοιφγ Εἰ ο οφϑοιολμος σὺ πο- κὰν πὸ ἱεριγω ἠκολούθησεν αὐζὸ ΩΣ πολίζ- 
μα, εἴς, αμία τξο θῦπας [ωπι ἐμ ἔταπε ΞΙ δισδ ἀπὸ οὐεοὶ ἐξ ϑλμιει ξει5 ν; 51), 
ΡΥ: ῊΣ τἰῦρ 5 ἘΠῚ ἡἡ ε 
γηθ9ς 8 }γ. τι ἐ ἐγώ ᾿ἰγαϑὸς ΕΠ» 9 ὡς ἐσόγτο 16} 9 χὰ ἰδοὺ δυο τυφλοὶ και ϑήνϑροι ρα ἢ ὁδὸν. 
που Ηΐμα, απ: δε Ραϊπιὶ, πριν διτηῖ, Μωυ]- | ᾿αρέννημ δυο ΠΕ ρτατεγίτες, οἸαπηκιιεχμινε, ἀἴξει- τ ΠῚ Ὑτης 
ἰᾳ 1 
ὦ ἔσχατοι, τοδφρτοι" χη ὁ Ὁ τϑζτοι,ε ξοαιοι. πολ- εἰχούσοιγτες οἰ Ι[ησϑϊο ΜΟΥ ΕΣ χρῳξῶν, λέηϑν- τῆ θα 
τ δηϊπὶ {ππ τοεῖθα ῬΆμοΣ γετὰ εἰ εὐϊ!. Ἐτ τε; Μιίδτεγε ἜΗΝ ΣΠΟΡΗΝΕ πι τ) μά. .ἱΖὲ τὰῦῦδ ἔ ὅς 
᾿ ε] Ὁ 132} 
Ἅϑι Ὁ εἰσι κλιήτο! γὁλίγϑι 5 ουλεκτοί. χαὶ "15 τερύῥέυσον ἡ ἡμκας κυρκε υἷος δοιξίδι. ὁ ὃ ογλος ἜΜΕΝ 
ἘΙΕΕΠΌΞΗΣ ει ἐπ͵ Ἡϊετζοίοϊ ν πιὰ ΠΊ, ἀΠυπιρίϊτ οἰποιέραραι 08 νε τἀςδιδηΐῖ, ΞΊΝΙ φάτο πἰὰσῖα ΦΑΣΙ 
3; ει χ ς ! πῦϑε ΤᾺ ; 
αν αἱ. γῶν ὃ τησθὲς Εἰς ἐἐθοσθλυμίοι μελδϑε ἔστε ἐστιν ἀὐζις. ἐν αὶ, σιωτγεϑίφοσιν. ΟΙ ἡ δὲμιεῖζον 
Ἔ Γεστειὸ, ϑπηθ ῶ δι σΠοῖρυθεν ἢ πῆμα ἐπ Ὥΐα. δὲ ΟἸαπιαθᾶπε, ἀἰκεπίσε: ΜΠ ἊΕτοσα ποΙσΝ Ε΄ τὔπε ΠῚ Τὰ- 


ζις ϑωδεκα μαιϑητας κατ᾽ ἰδίαν ον τῇ ὁδῷ, ᾧ 


αἷι 11}115: Βρτα αἰεεπάϊπιῦς ἱπ ἨϊΪετζγοίοὶ)γ - 
Ὧ" ἔλα. ᾿-- τὰ Ι δ Ι 
εἶπεν αὐτις ἰδὸυ αὐαξαινονϑυ εἰς ἱεροσολυ-- 13 


ται. ἡ ἘΠῚ 18 μΡν ἐμάλς ἐτάύρτεῖ 


(461. Ὃ οἷ εἷος τῷ αὐοϑ» ὠποὺ τὔϑαδὺιϑήσεται ζος 


ῬΣΙΠΡΑΡΕΡυ ξ ϑΑρξεθηε: υῈ βεπ δῖα, εὐπαάεπιπᾶθιπε 


Ξρχιερεισι χαὶ γφαμιμιατευσι χὰ καζακεινῶσιν 


πιο: ἐταάδπιὶ ΕἸ] ΠῚ 


αὐτὸ δ χγώτω" χα ) τ΄ δαδωσοισιν αὐΐον ποῖς 


ἰ-- 


(εηεθυι5. τ ᾿Πἀ ἀεπάνιπι, ὃς παρε! !απάιπι, ὅς στπςὶ- 
Ὗ ἘΝ 

εϑνεσιν εἰς τὸ ἐμστοξαι. ὁ μαςιγώσαι» Ὁ φαυ- 
Ἧς ΡΝ ξε τὴν πα ὑξων ρὲ 


ρα σαι χὺ τῇ τοίτη ἡμέρα ἀϑα,ς"ἤσετωι. 
Ταπε δοζείπι δὰ δυπν ΠΊΔΙΕΓΙ ΙΠΙοστ πῇ 76 886- 
͵ Ξ ἥν ὁ ! νυ ἢ τὸ 
ἸΟΤΈ παδοσήλϑεν αἰνῷ ἡ μάτηρ ἘΜ ον ζεξε- 19 
ἀτί, Ξσυπι.- Ηΐ {πἷΐφ, Δαοταῃ 5 ὅς ρε- 
δ᾽ Ι, -" ἰυ ξινυ κε Ω φω ῷ εἰ 
δ) τῆ ιν αὐτῆς σοσπευσσα ὶς αἹ- 
τρπς δἱτημτ δ 60, ΞἸθεθΝΝ ἀϊκιν εἰ; ἐπομι ὙῈ 


ΤΊ τ στ 1 ΚΑ αὐτο, Ὁ δὲ Εἶστεν αὐτή; ῳ ϑῳ λάρ᾽ 


Αἰξ ει Ιι: Ὁὶς; δὶ [εἀὐεαπὶ Ἀἱ θ00 Εἰπι 


λέγ ᾳ ἀκ εἰπε ἵνα, καϑίσωσιν ὅποι ( δυο ὴ υοῖ 
3: ἰδ 45 κ- 


ΠῚ, ὑπὰς ( εχτετ ὙΜΗ, δὲ νης ᾿ριιυ [Π 
τῦτῇ "11 Π| 


“ τὰ Πηϊ- μου. εἰς ον δείξιῶν σῳ. ἡ εἰς εἰς ἐ ἐνωνύκκον οψ τῇ 
δον τσπο ἴιο. ἈπΙΒαδάξαν. ἈΠ|ῸΗ: Ἰείω5, ἀϊκῖτ: 
βασιλεία σθ. ἀποκριθεὶς δὲ ἰησοις. εἶστεν, 3: 
ΝοΓοιτῖρ 14 ῬΕΓΕΊΙΣ, ἘστεΠ: δίδεις οα!ϊ- 


ὅκ οἰδουτε Ὧι αἸττείοϑε. δοιοώα οαϑε πιεῖν τὸ στοτή- 


ΚΡΙΒέμΙσας ἐξπὶ ἐθοι ἔ βο εὐἰρόνν: ἴμἬ τ Νὰ σ' ὑαμείήσα δ. ἐγο 


ἊΝ ᾿ς Φιον ὃ ἐγώ ᾿μϑήλω πίνῳ Ἔν δ Ὁ βατῆισμα., οἱ ἔγω 


βαρείπον, βαρεῖ χανε} Ῥιρ πι εἶα Ῥοί- 


βα τό] ζοκαι βαπηοϑέωαρ λεγϑέσιν αὐ, δὺ-.. 


πρὰμε: Βὶ αἷς ΔΠῖρὲ. ΠΒΙΣΕΙΝ οαἸῖοαπὶ ϑδιιι 


γώμεδα. ἡ λέγφαζις, Ὁ μϑὺ ποτηιών μοι 


ΠΡΡΕΕ; εἴς δαρε ἤπα τ τὰ ῥδρηῖχον, 
ὶ πίεαϑεγ"ὸ τὸ βατῆισμα ὁ 0 ἐγὼ τ ϑαλδα. 
ἤρετο ἘΣ ΞΆΘΟΜΙΣ τ ἸπΡ Ὲ Δ΄ ἀεχιετθ πιὰ ἕ καα 
ἀπιτδπὶι ἡ 


ἀεχτεταπι “]ιοϑησεοϑε᾽ τοῦ καῦσαι ο ον δ ϊζιῶν μου χαὶ ἐΐζ 


ἔ- 
ΓΞ 


" 


τον ἡ δὲ ἢ- πιῆ: ἢ πεῖ, π08 ΕΝ ἀνε ντα ἄδιςν, [εὰ αυΐδιις Ρᾳτᾶ- 
πἰἴτατι, 29 ΓΝ ΤΥον, 
δ γοΪ5, ἐυωνυίίον μου; ὥκ, ἐςιν ἐμόν δόιώυαι. ΘᾺ οἷς η151-- 
«ταπὶ ΕἾ ΡαιῈ πιίο. Ἐλ αὐ πιο 
Ν᾿ 5 Ϊ ἐδ Ξε 
ῥλοῖὶς ἡ αὐτοῦ τῷ παίδοεμου. γ) ἀχουφτες (()34 


ἸπΠΙΕΗδΙΣ ὙΠῈς ε ἀσοθις {τατείθιις: 


ἡ ἄγανα- δέκα, ἡ ἠγανακτηΐς αἰθα τ δὰ δύο ἀῤῥιφων. 


ΔΈΡΕΠΙ: 


"τεῦ Τ τῷ ἐξ τὲ ον ὐμοτ εὐν, ἶ Αιε: 
Ἴ Τοδιφαι- 
ΤἈΝ οαΣῚ ἀωςς Α ἐπ σδὲς ς ασδεσχαιλεσορϑρυος ἰΐθες, εἶστεν, 3: 
εἶτ ἐο5 Δ)ὰ σοῖς ᾳ " ΡΤΙποῖρες Οπμτ ἐμιπα Ἀρτοὶπαδτας 
ἴς, ὃς Υ, 

οἰδει το τί οἱ ἀρηθντες ἢ ἐϑγὼν 5» καιζακωσιευσσιν 
ὅ7ΠῚ π|1- δοίῃπ), ἐξ ἽΉΠ ἀροιοίξατεπι ΟΧΕΥΓΟΠΕ ἔ εὐγντι 
Ιοτξείιηῦ 
3 ἴπ δος. αὐτὰ ἃ ω οἱ μιδγαδοι καϊεξοισια ζ οεσιν αἰνεγεωγ. 
ἜΠΠτΟΓ νῶδι ΝῸπ ἱτὰ θέν ὑτὶῖ Φ ΡΝ: [τὰ ηὺ ἐααοΣ ΝΣ οὐ με λην, 
178 Ὁ} ἜΝ τὶ 5] 3. εἰ 5 
ΠΟΙ 


ὅχ ϑῶς ὃ ἐφ-αἱ οὐ ὑμέων. Δ ος ἐαν θέλη οὖ ἘΝ 


2] 


4 χ ἐυϑε ὡς ἢ ᾿ ποςελει αὐζες. 


,.. ἢ 
μῚ Ι 


5} εἹ 
ἔκραζον, λέγοντες, ἔζξησον ἡ ἡμιαῖς κύριε εἰν δὼ - 


14. μι Ἦν“ Ἰείιξ, Ἷ νοζδυΐτ δος, αἱτ: ᾿ Ἧτο: 
Ϊ 
32 (4. Χὴ σας ο᾽ ἰησοις ἐφωγησεν εὐὐζες ᾿ ἐξ εἶπε. ! 
Ουἱὰ νυ} 15. ἐαοϊαπὶ νορίϑ} πότε: 1η:: μὴ νι 
ΤᾺ; Ϊ ον 
[3 ἀςϑελετε ποιήσω ὑμμαν 5 λέγχϑεσιν αὐτο, κύ- 
πηῖπε, γε ἀροσιδατῖς ποίτεὶ σοὶ], ἐῬηϊΐε. ΜΙ στα 
εἰ 3 
Θλεχἷνα, αὐνοιηϑλώσιν ἡ ἐφθωλ οι, δηπσόν; ΠῊΡΡΕ 
τί θτα ΡΣ δαὶ ἀπεσηι εἴα, τ β το ὸς κξμ!ς Γ» 
γιαϑεὶς δα ἰησοῖς. ἥν [απὸ Τὴν ὀφθαλ ΤΥ Ξ 
Ι σαπι. Ἐπ ξοπε ἢ πὶ ᾿ΡΑΝ σοι ΕΟΥΗΜῚ δύμ- γίδδταπε 
135 ΤΌΝ χἡ ἐυϑξως αἀγεδλεψναν αὐτὴν οἱ οῷϑοιλ- 
; ὃὲ [εαραεὶ Μιδὲ ΕἸ1ΠῚ. 
᾿ 3 
Μωϊ, ζ ἠκολου ϑηφ αἰνταωΐ. 
, εα 
ΟΡ ἡ Ἀν 


Ἐι 5.6 ἀρρτορί πφυαβέι ἥΐη ΕΗ ἐετρ[ἰγπιαην., ὃς νεμ ἤξητ ν ΚΗΪετοίος. 


ΚαΑὶὸ Ο“ΤῈ ἢ ἰστὰν εἰς ἱεροσολυμα (ΚΣ καὶ ἦλθον εἰς Ὑ» 


μα 


Βειῆρμᾶρα» ἀΐ πιΟπΓεΠ] ἘΦ Οἰΐμαγημι, τὴπε 169 ἢ ΟἸ δὲ ]» 
ΙΓ ΥνΝ Ι Β. τὰ 
βη θφαγη αἰ 395 Τὸ ρος τίν μῶν »Ἰῦτεῦ ἰησοὶς 
τᾶς. ἀη κῸᾺ αἰοίρη]οε, ιεπ 5 εἰς: ΄- 
2 ἀπέςῴφλε δύο μαβηϊας, λέγων αἰὐζοις, πορεύ- 
[Ε Π ι3 τ ρον ΜΓ μον ὐλ ίολον 101: ὃς ἴ- ἜτΔΠεΕΙΑ 


σα ἐοη- 


βϑητε εἰς ΠΣ, ἜΑΡ ΩΣ ἡ ἘΔ ΤΓῈ γα; υμδς Ἂ ξυ- ττὰ γῶ εἴς 


ἜΤ ἐπύβητεης Δ ηΔπὶ ἘΠΕΣΤΑΒΙΣ ὃς ΡΠ ΓᾺΠῚ.. 


ϑέως εὑρήσετε ὄνον δεδευϑμέευ.. χαὶ χεῶλον βιετ' 
δᾶ, δ νον πο μὰν πη ΐ. ἘΝ τ συ β νο- πίοΙαξιε ὃς 
3 αὐτῆς. λυσαιντες ἀγάγετε͵ μκ0 1. κ. ἐαν ἀςυ- 
υἷ5. ἴκοίι ἈΠΠΜΤΟΙ ἀϊειτς αἰ εΞἸρπίδὴς ἢ εὐ. πῆ βα- ἢ ἢϊε οριις 


μὲν εἰπτη ᾧ ἐ ἐμ ρΕ ΤῈ: ὅπ κύριος αὐ Τὴν. εἴν ἘΣ Ἄθεξ, ὃς 


σοοπίεἢιπι 
δὲξ: βαειρι ΔΉ ΓΕ να γέως δος. Ηος δὐτομὴ τοτῇ [:- 


Ὁ δεῦλον γ6- 


ἕξι πὶ οἰξ, νὲ βεἰπιρίοτδιυτ ἡ μύλη ῬΕτὶ ἘΙΘΡΒΕΘΩΝ “ηποά ἀϊ- 
Ἅ9ΡΕΝ γἵνα, π᾿ληρωθη τοβηϑεν ὅκα αὖ πσξοφήτου, δα 
ΠΠΙΕΡΊΡηΝ: Πιεὶῖς ΠΦ Ἔρηὶ δι 
" λέγϑντος. εἰπτιε τὴ Ἔπαπ Ὁ ΛῊΝ ξα- 
Τὸκχ τς ΠΉΕΙΣ ἾΝ πιρηίιστας, ἐπ ΤΥ ἐπ[ ἐπ: ἐπεάφης 
σιλάς στ ει ἴχ: 
ρχεται σοι πο ακξ᾿ καὶ βεβηκως 
ΕΙΡεΥ λββκηὶ, ΠΥ ΡΌΠπι ἈΠΗΕῚ [μδι 4115, ἘππΠ- 
Ϊ ὁ ἔλτονον 5 χρὴ πῶλον ον αὑτοοζυγίς. πορδὺ.-- 
δ: λπεεοι . ΔΙ [ΟΊΡη]}}, ᾿ο' [μειεέμτει βαπε “ἡ ἔεζοταπε 
ι ἤτον Ἔ 
Θεγτες δὲ ᾧ μα ϑηταὶ γ 151 ) ποιη(α γμτὸς κῳῦως τερῖς ὝΣ 


ΓΝ 1115 1επι5, Ἂν γουλτοτ οί ἜΗΝ Ἔ 


πυφεσεζο ξεν ὠΐοις ο᾽ Ἰησοῖ, ἡγανον “ἢ ονον»») 


Ρυ μι: ὃς ἱπιρ οἤιφεαπι ΤΉΡῸΣ δῆς 


᾿ἢ 


ἐπἰρωννε 


( πώλον»» ἐπειϑηχαὰν ἐ ἐπάνω αὐτὴν τὰ ἱμα ΤΙ οὺ 
ἃ. ὃ Ἐ να ἀεῖωρει ἔρ:, δέ ἰα1|- ἔ ᾶ ἰράδτα 
ἜΝ Υ ᾿ 
" αὐτου, ἐπεκάθισεν ἐπάνω αὐ, οἱ δὲ π᾿ λή- ἘΝ 


πιὰ Ἔ ται ἩΒΒΉΕΙΗΝΕ [μὰ ὙΠ πισπτ ἰπ τ ιίοηη 
! 


Ἰ Ρ ] ἑω 
συς ᾿σγδος ἐςρῶσαν ἐχοην, Το ἱμλουτΊο ὧν τη 


νἱλ: ΜΗ δαῖτ ἐφάφραηι το τ ρτι ας ἀγα, ὦ 


οὐ ἄλλοι δὲ ἐχϑ τῆ) κιλοίδοις δἰ ποῖ δινδρων, 
ἐφρωγ- 


Π Ἰπέεῖ ΥῸ8 

ι.- 


ΕΣ τ΄ τως 
φ. »-" 


! 


.ἀ Μὰ Κα Η δ κᾳῃἂὦὋὦ 


4 
-- ᾿ς δ ΙΝ ὦ τὰ δὲ 


Γ2 
τὰ δὰ 
' Ρ᾿ ᾿ ἧς: , Ἂ ᾿ν" , Ἶ ᾿ 
ΓΕ τὰ ὅς ΟἋΡ. ΧΧΙ. [εσαπάμηι Μαιτῆδιηλ. . Οαν. ΧχΙ. »ς ᾿ 
5 »- ὡ ἴ, . 
᾿ ΤυῖρῖΣ ρῆμα οὐ ΝΞ ΔΝ ΓᾺΡ νὰ ρΡγάεν- ογατίοπε, οτδάεπτες ἐβινει ἘΓΕΦΜΗΝ Ἐσαυππιωὶ 
μὐοδ αν ἐν δῷ. (ᾧ ϑογλοι οἱ πσδ9α.-- 9. 1.3} πὶ ϑυγὴ πιφευογες, λήκνμοϑει ἡ θεν "οοιδει 
ριπσοοάε: ἐφρωννυο ων τῇ οὐ ῶ. 9 θχ29] οἱ πσξϑα-- τ ᾿ασδ9σ ΧῊ Ὲ 5᾽ ἥν ᾳ (1. 
ἴδτ γὺἢ μάτι 415. ἀεμιε (Ὁ' [εψηεητεν οἰαπιαθαητ, (ἰΠἸσση το: ἐρᾷ ἷπ ΤΕΙΒ.Ιααι » δεςεῖολπιπτ. ᾧ κὶ δ ΝΕ Ὶ 5 εἰπῇ 
ἜΞενς μᾶπ- Ἔν ΠΣ " Ξι ! οὐξδις 
Χ ἤρᾷ 9, ῈΦ Χ) οἱ αἀκολουϑθοιουτες Εκρουζον 5. ΔΕ) ϑνΤΈφ, αὐτώ εἰς πὸ ἱερϑν. τσδοσηλθον εἰυτω διδαισχο ζὰ δ 
᾿ 5 αυΐ νεπῖς Ηοίλππα, ΞΠ0 Ὡλμϊὰ : δεπεάιέει 5 κα δηΐεμ Ρεϊπεῖρος δασετάοτῇ ὃς [δωϊοτεβ μοϑόραι, ἀϊσεπ" Ε5: 
ἱ ὡσαινγα ῳ δω(!δι, δὐλογυγδννος ὁ ἐρχορᾶνος οἱ Ὄρ ίερ Εἰ δ) Χ) ὃ οἱ ωρεσξύτερφι λαῖ »λέλϑνϊες, 
ἡ 1π ΠΉΡΜΗΙΕ ᾿λθάμ ΠΘΕΠΝΝ Ϊπ Ρο δὲ Ἰπ ἼΣ τ ἐνερ οθένηρον μᾶς ἀτΠν τ ἢ Ἰ ΤΙ «εάϊι Ἔ ροιεῆδε 
, εὖν ὀνομιαὶ Κυρλϑ, ὡσαννα εἰν θὶς ὑκίφοις. χα τὸ εὐ ποία ὦ οἰσία ἥχυτα, ποίει, Χὺ ἰς ΠΕ δωΧε 
(6 ΠῚ-- ξηυῖ ἰπ- Ἐ τπιτάπῖε ὃ ιἷπ Ἡϊετοίοσί γιπᾶπι, εὔτηοια εἰξ νπίπειία ᾿ ΒΕΡΎ ΤΟΣ τος ΚΡ Ἀείροπαάεπε ἀυῖςπι ᾿εΐῶς, ἀϊκῖες ! Ροτεῖϊαν 
πε πὶ Ι 3 ΒᾺΝ τ Ὁ τ ὶ Ἔ» κ ἊὉ . ἀοὰ τιΚ Ὁ ὰ τπὶ| 
ἧ ν Πρ δ ας, εἰσίίθοντος αἰστῷ εἰς ἱεροσολυμαι. ᾽ ἐσείαϑη πᾶσα 154 ἐϊξοισιαν ζαυτίωυ: Ὡσυχρι)εῖς ονδ νιν θργΟΙΓΕν 
βορ εἰμῖταθ, αἀΐσεπε: Ὁ} εξ. Εἴ Ἔ.1 ἀμδα αἱ- εἶξε ὔράθς πος οδι ἃς Ἐ69 ἵει πιο β δ υπιίπι; σι Α- 
Φ ΟΡ ς:! Ὴ ΐ »,..),. νος τι 9, 3} Ὰ 
Ἄς ἢ πόλις. Λελϑύυσοι. ὡς ὅσην ζὰτ; αἱ ΘῈ οὐ Άϑι 6-Ξ τ αἰμηοῖς 5 ἐρωτηίῳ ἡμᾶς καΐγω ν ἕνα" δ) ἐὰν 
ἐοθᾶπει: Ηΐς εἰς Ιοὰς ἘΕΕΒΕΙΝ “" ἃ Νι- ΘΙΚΈΠΙΠ: ἐπεὶ; ἐξ εξο. ἐδτῦν ἀἰτὰτῇ ἴῃ οἷ Τ᾿ οὐ δίοτίιαιε ἱροτείϊδια 
ἅ . λελϑν 5 οὐτῦς ἴξην ἰησοῖς ὁ αὐρεφήτης ὁ Ἔσπὸνα.- εἴπητε Μδὶ 9 καίγω ὑμὰν ἐρῶ ον» ποίᾳ ὦ οὐσία, 
τὐιοτῆς ΖΆτεΙ ἢ ΙΞΥΣ ΒΕι ἐπιδεῖν Τό ἷπ μας ἕλςϊο. βαρ Ππε: Ἰοληπὶβ Τη8 ετατὸ 
ἃ εἴ Ν ἣν - οὐ δξος, 
ΩΣ ξαρέτ' ᾧ γαλιλαίας. χἡ εἰσηλῦεν οἰησοῖς εἰς τε [ ὅ: (αύτα ποιω. Φ βαπῆισμα ἰωαὶνα πῦϑεν ζω; 
ΐ ἀραρ ατι ὮδΙ: ὥσζ οἰϊεῖδθδε οἰ αν τες γὲπ- σαΐο, 2π δκ ἸΟΒΉΜΙΣΗΝΙ “Γἢ ἈΒΙΤᾺ γα εἰ παδαπις . Ἂἱϊ αν 
1{8 πὶ εσορῖτα 
οὶ ἱξρϑν τῷ δες, χοὶ ὠξεξαιλε πόρτας ζῶν" πω- δ ὠρανοῦ.. ἤ ἐξ αὐ ,ϑυρωπτων» ΟἹ Δὲ διελογίζοντο ἰπϊοεῖς, 
ΙΕ Ἀ '51}}}0.} 1.1} ΘΈΡΤΟΕ Ἧς Ἠ ΡΙΜΠΉΓΕΙ ᾿ 1η [προ ὅξ ἀρηη εὔήρίο, ΠἾΒΕΗΤΕΤΙ δ αἸ ΧΟ Πηι 8, ὰ σα]ῶ: 
λοιῶτας χὴ εἰγϑροιζογτας Ο᾽ τῷ ἱερώ. καὶ χη πὰς με ἑαυηοῖς, λέ)ϑν τΈς, ἐαν "εἴπωμϑι, ὸξ ἐρ ανοΐ, 
πιεπίᾷς ᾿ ΠαΠπη114 ΓΟ Γὰ Πὶ Θδτ τ, ὃς ΦΙΞΕΣῚ ΟΠ ΣΗΕΤΕ φες ἘΡΩ στε 1 13 111} Β1 διιτ 
5. Ι : 4 ἀπ 
τραπέζας ΤῊ κολλυζιςτν ἀπ χὺ τας τς ἐρεί ηρίν, ϑῴα ὁ δ᾽ δ ἐκ δγχαςεύσο)ς αὐτῶ; εὰψ ἢ 
δεῖς Ξι μ πος γε πα δ πε Πὶ ΠΟΙ 885. ΕἸ ΧΘΎ πι8, δύ ποπλπιδι8, {{Π|6Π|}8 ΓΙ Δ 1. σαι; 
᾿ , Ι Ι “ 
καϑεδρας Τὴν χεωλιοιουστων τας πὺξ ςεροὶς. εἰπωμϑυ. αἰδρώπων,φοθ θα “οὔ Ἄογυπταν- 
τ ἀτοῖς εἰς: δ οὐρα εἴ: ΠοαδῸΣ πιξᾶ, ἀοπηις πὲ ἐπίτα Ἰάθεῃι ἐβεμπεῖη ἤξας Ἡδρισεαίς Ἐξ [τ6- 
ΙΪ “κα ᾿ 3 
λη ὸ λέγ ἀύζις, γεγραπῆαι ὁ 0 οἶχος μου .. οἶχος Ἐ5:}.2} τες γὸ ἔχ ξ ασι 1 ἰωαϑγξεω ὡς ωροφητίω,. Χ ὦ" 
ΠΙΟΓΕΙ5 οτδιϊ πὶ ΘΈΣΕΙΣ: ΣΡ Ξθτενι 11} ἃ ΠΊ ἔες!- ως Ιεἴμ!. ἀϊχοταηι: Νείο πη μ5. ΜΙΝ το 
μη τ ΡΤ ἃ Ι 
πασϑοσϑυχὴς κλη ϑησεται" ὑμῴς δὲ ἐποιή- ποχριϑεῆες ἰησῷ εἶπον, ἐκ, οἰδοιυϑυ. ἔφη αἰυτοῖς 
{|: [ρα ἐυγήήεις ᾿αττο δύ. Εἰ ἐκεεσηος δ δἰπὶ τ ἱρίε : Νες ν αἀἸτο ΤΌΝ τ 88 ἐπαιέξοτιεεῖς τε ββροιεῖαια 
ν Ι- 3 
' σευτε ατήλαιοῦ ληξῶν. ΧΩ τσ 9ϑση λον ἄντω τ ἢ νἀ εόδὲ ἐΐω λείωύ ὑμῶν ἐν ποία ἐξυσια ζαίζᾳ 
ἀδτιπε Ἵ σϑεὶ ὃς εἰμ! θ΄. τοπΊρῖο, ὃ ἴαηδαϊς δο-, [αεῖο. ΘΕΙδι ὅΡ1Ὲ σοι νιἀδεὰ τῇ ἤἴοιθο φυϊαᾷ βάθεβαι ἕπαιον 4 ΠΙΙῸδ 
᾿΄.. : ἌΝ Ν ἢ Κα. ἐς δοτὶ ἘΟΡ, ] ἢ Ἐ Πρ ἢ , 
. ν. τυφλϑθι κ) γωλϑιεν ὦ Ἱερῳγ ἐγεδφστευσεν αὐ ίς. [18 ποιω. η ὑμῖν δοχεβανθρωπὸς ς Εἶχε τεκγὰ 
Ὶ ; ΣΊΞΕΠΟΣ εἰκδε κι ΒΓ ΕΙΡΕΣ ΟΡ ΌΤΗΙ ἐν ὥς ΚΟ: 4 : δὲ ἀςοεάεπϑ Ἐ ρτὶπιῦ, ἀϊκιὶ: ἘΠῚ, ναΐδ, ἘΠ, το ϑον 
᾿ τ ἠδογετᾶς δε (ὦ ἐολοολω (ᾧ οἱ ἱγραμμα)εῖς ᾳ 6} δυοκ χὺ ροσΐθων ᾧῷ τς τα χεϊπεντέχγογ, παῖε, πν 
; ἊἋ διε τὰς τε Ριιτ τος Οἰαπηλπτεβ τρις ορειᾶγὲ ἷπ πα πη. τ ἐον τὸ - 
Ν᾿ ΕἸ 2 Γω 
' Θουλμαισια, ὡὠ ἐποΐησε, κχ κα) (ἄν: σταίδους κροιζοι]ας ᾿Ψ σήμερ Ὁ ἐρίωζυ ἐ ἂν ῷ ἀμπελῶνί μϑ. ᾿ Ἀ ὭΤο-- 
ἰδτοίος ᾿ ἴπ το πιρ]ὺ, ὃς δἰοοηιον ἀὐαίει ει: Πὺ λυϊῆ, Ἰρυία δ: Νοϊο. ΠΆΘΙΑ ἀαςἐπὶ μοδπίτδε ἃ τ ὐμὰν, 80. Π πιοῖηϑ, 
Ϊ Ἐπ ἘΝ ᾿ξ Ταρ τσ ολν τοῦ Ἂν Εὦ 
εἰν ; ᾿ . πε ΙΈρῶν Ἀ) ΛΕΔΘΡΤ' ἀξ. ὡσωνγα ὦ δαξζιδὶ, καιϑεὶς εἶστε) ϑῆω.ὕ λό φ τος ΤΑ Ὰ 
ἰπι6ι:]» Ὶ 11 515} ἰτῆτ΄ Ἐδί δθ νη εἰ: ἀυάὶ ἅπα ἐξ ᾿, ἦι ΕΣ ἀςτεάεμε. α πω γε, ἀἰχὶς Ππλ}}1-ὀ ἴδυτεῖ ἃ 
ὦ 5 δ ᾿ ε ΓΕ δἰτεγαπὶ 
:- ἡ λμο ἮΝ ἵει πε εἰδ: νυμε ἐν Τρ ρας ΙΕ, ὌΝ τπείρονδεῖ Αἴτ: ΕΠ Ὀοπαίης. ἕξηση ἐς ἐν οβως 
||.» 
αἰχὶν Χϑλλλοῦν: ἢ Ἂ ἰησοῖς ς λέγ αἰὐζις,γα!. ϑδεποϊς α αὐνέ Ξ ὥς. ὃ ἢ ᾿ ἰποχριθεὶς εἶπεν. ἐἰω κύριε. τ θκ. ἀπῆλθε. εἰς, 
. ΠΕΠΕ σεῖς, Θὰ ἐκ Ἴδε Πρ ΔΠαα; ὃ ἰαδεπιλιπὶ (115 ἐκ ἀυοδιις “πε! γοϊηπιαιεπὶ ρμᾶιτί Ὅ- 
ὌΣ ἴ ων Ωρ 
γος εῆς Ἔ ο αὰς ἈΠ ΟΤΈ., δ! ὧν φῦμα νηπίων, ὃ ϑηλαζέντων " ἧς ἐκ δυο ἐποίγσεΐοθ ἤημια ὕ πα΄ ὁ 96: Χξὥ 
Ὕ προτυϑὴν ΡΕΓΕΟΠΗ ἈΟΘΈΗΙΙ εἰ Τ τεσ Ο ἰρε, δδ- απ εἰ, Ῥεμπας,, Β]οῖς ἽΠΙ: 1επυτ: Απίεξη 
; ἜΞΕΙΙ οιξϑᾶς ΠΡ ἀρ ἄγ} καΐζαλιπων αὐΐζοις, ἐξηλ- 1} ϑέσιν αὐτο, ὁ ὭρΦ ογος. λέγ4 ἐὐζις ον (ες, ἀἰμίῳ ΐ 
αὖτ ὅε ΕΙΡὶ "εκττᾷ τὸ Αἰ κύρς. Ἴ ΒΕΓ ΠΙΔΠῚ, ΤΕ ἘΠ ΝΣ εἰ τὰ αἰτο νοὶ, ἀφηδά ΡΒ] σλπ1 ἅς. ἘΠΌΓΕΎΣΊΕΩΝ ἐρρα ἢ αυ}8 
Ὁ ἫΝ ὃς 8 ξ ν᾿ εἰ οβ ες Πρταςε εξ 
τοαπῇτ ᾿ ἔξω πύλεως εἰς βηϑαγίαν,ὸ ηὐλίοϑη κει. λείω υἱκιν.ΟΤί οἱ ἱ τῇ γὼ κα ὧἱ ποργώι ποδοαγϑίσιν τος 
5. Οριι5 ἀὐε δθ τα: ἐωβν ὁ ἵπ Ἀπ ρος Εαττα ἐδαυὸν ἷπ ἐξΕΝαΝ. εϊ. νδηϊτ ἐπήπι αὐ 
ἔς δὲ " 
98 τῆ τ ποθ σας δὲ ἐπθυαγων εἰς Ἐ πόλιν, ἐπείνωσε. «7. ὑμας εἰς 1' βασιλείαν ὅ ᾧ θεοῦ. ἥλος γὸ πσοὺς 
Ἵ τ ὐοβον ἘΣ ορτε Φ ξαμὶπὶ ἐς δὰ τῷ νΙΔΠ|, ΨΟΗΙΣ τ γοὺβ ΤΙρᾶπηςζβ πη νᾶ ΘΟ, ὃς ποὴ οτγεαϊ- ) 
στ ' ἐγ - τύπος Ϊ ΓΕ ν νᾶ} 
ὐϑὰ χὰ ἰδὼν συχζοὺ μίαν Τ)τ τῆς ὁδοῦ ἤλθον ἐπ Ὁ᾽ ὑμκοις ἰωαλγης οὐ ἐδιῳ δια οσωνη Φ.χὴ ὅπ, δ7τιςευ-- 
οὐ ἀϊ- Ὶ 11 δᾶπι: δ ἈΛΠῚῚ ᾿ σθὶς Ιπ ἘΞ, Ἔκ ἘΝ ὅλας αἰ |5 εἰ: ἊΣ εὐέ ττ ἐς εἰβ εῖτο στε ἀδγ ΠΣ. ᾧ φυτοπι 
ΤΩΝ, 
ῃ εἰξ “εὐρίσκω αὐτίεω, Ὃ ἀδεν ἢ εὗρεν οΨ αὐτή ΕΝ τ ἢ "ἵν φυλλὰ σάϊε αὐτο" οἱ δὲ ᾿πϑαὶ Ἢ κ᾿ αἱ πόρναι! ὕχιςευσὸν 
λοι ΜῈ [8 ἢ Γ ΠῚ: ξ ἘΣ ΣῊΝ ἀράνο τῆς Οκ ἰς᾿ ἀλλο ! μα δἰ. νοδ. δα ἐπι ἘΡΒΕΙΘΕῚ ΟΜ πάψε εἢ πόδ: περ ρα- 
ἐξεγοίης μόνον. χὺ λέγ αὐ) μγκέτι ον σῷ καρπὸς 05.) αἰυτωΐ. ὑμεῖς δε ἰδόντες οὐ ᾿γχμἐτευδλ" ϑητεὺ ὑξ-ς- ἀν θεν ἐν 
ἴδῃ8 ἊΣ ; ἐμ ἱξρρ οὶ Ρε ᾿ τ ὴ- πε νη: σοπηππῶ ἤτω!. ἃ, ἔα εγεδεηήθα, ΕἸ, Πρ αν Ραγθο πὶ ἐντοιοάοη 
ἡβῶμγο- .} 3 - «τοτῖβ 
ὩΣ εἰς τ΄ αἰαΐνα" τ. ἐϊξιγραν,ϑν τὗδα χρῆμα ἡ σω 15 ρηγγ)τ ᾧ πιςφεύσοιι ἀὐτω. λλζω αὐ ϑαιβολέω᾽ 
νρ πε. ἘΞ: ὙΕΘΕΙΚΕΣ ἀἰίοιρα, πιιταῖι πὲ, ΤΕΣ: ἘΦ ἐμὲ Ἡοπῖο “ων ἐδ δ θοτααν, 8. ν 
2}. Χη ὸ Ἰδυγχοὲς οἱ ἑλδὶ ϑυταρ ἐδαυμα Ἂ λέγϑν- 0 εἰχούσετε. ἂν ϑρῷ πὸς ἕςς ζω οἰκοδεοξσυτης; οσ]ς 
ἜΤΙΠΕ [65: ἐσ οχπσδα οοπεϊηιὸ οἰ βομν ΕΊΣΠΟΘΝ ΝΠ πὶ, ὃς [εἐρὲπὶ Φ ε,;.ς εἰσεηι- Ὁ τευῆμς 
᾿Ρτα. ἀςάϊι εἰ, 
: τος) Ττος γῆμαι ῷ Ζηδανϑη ἡσυχῆ: ἐφυττϑυσὲν βυδολ να ὰ Φρῳ [μον ἀὐτω πὐθεέ Ξ ; 
τ Ἀείροπάξῃβ. καϊεῖς [εἴτις μι ἘΠ: ᾿Απιέη - Ροῤμίε, δι ἕούτ ἢ ε΄ τοίφμίατ, ἃς παϊῆτσυις 
Ὀλποχρι)εῖς ὃ ἢ ἰησοὶς εἶπεν αὐτοῖς, ὠμίω λέ- οἱ ϑηχες ᾧ ὠρυξεν οψ αὐτῳῦ λέευογ κα φκοδδικησὲ 
ο γοδΊς, ΕΝ Ἀϑ θυ οτΣ τς "ἢ ἘΠῚ, ἐἤ ἸῸΝ ἈΞΙΟΒΠΡΊΣΤΙΕΙΝ ὮΝ ἘΩΤΈΕΙ: μι Ιοσδηΐϊς ἔὰπὶ ἀρτίςοὶ ὡεν ὃς Ἔδει Β1ξ ἘΑτῚ 
ἐδ ων: τ ὑμῶν. ἐαν ΕΉΤΈ πίς!ν. χὰ μὴ ὅχρεχρι θη τ; οὐ πύρ.9}: χὴ ὠξεδὺη» αὐ) γεωβ,ϑίδ. κὼϊ " ἰσπεδηὰ 
{τι σι- πξὰ ἐππὰ Ὁ ορβ ὑεμες Ἡξιϑῖε, [ὰΔ ἃς ἐ τλοητὶ Γεξχυ5 εἴ. Δα Ως δ τ ν ὈΕΟΡΙΒΌΜΑΙΕΙ τεπιριΑ ἐταἔξημαν, 
ΤΠ} Ἢ 
'ᾳ, ἑτοὶς. μόγον Ὁ τῆς συχῆς ποιήσετε. Δδα κα ἀντωῖς ᾿ορά 4. μμησεν, δτῈ διὲ ἤγγίσεν ὁ καιεθς καρπῶν) τι 
ἕο ιπ ἃ τς Ἡνις ἀὐες ΓΓΙΝ, ἀρ ας 6’ ἰαΐξηνε Ξ ἀπραμὶε ἴξαιου ΠΈΣΗ δατὶ- Κ γηῇῆε 
τούτῳ Εἰ τη ΤΈ,αρ »ϑηῆεὶ χη βχή οι ε εἰς ἰοἰάσϑι εἰπέξήλε γοῖς δουλοῖς ἀληδογοὶ γις γεώρ- ᾿ 
, ρας Ἄς ΘΗΡΑ͂Ν ΦΡΡΕΝΒΙ β Βετοταν ΠῚ ζοῖας Ι] φεείρενε τὰς ἔΕῚ118. Εἰ ἀεεὶβρίεπγει ἡ νι δροῖα 
ΝΩ͂ σὰν μὴ σε). ἀεί βίης, ΤῊΣ 
᾿ 2. ),Μἢ Ἢ ἐε νον ὅσαι αὐ αὐτῆ σητῈ ο᾽ 22 3: ϑεφ θεῖν ζες καρτιοῖς . χὺ λφιθον)ὲς οἱ 
ἷ ς 
ὶ Ἢ τ Ἢ 
ΠῚ ν 
ὃ. 
Β᾽ ΖΦ ΠῚ 
ν᾿ 

ι: 


-- ο΄ ““΄΄΄ οὁ΄ὦῳἙ,ὄ»ν᾽"“ “«“οᾳοὁ«ἔροαρρρο πα πῇ ὐτ“-«ἀὐσᾳ΄ᾳ΄ὐὐὰὐ ΔΘ .΄ᾳ0ὍἘιῇ ὦ ας Φ«{0ΦΕ5Ν 
τι ω 


ἤ. 
ἘΠ Ἢ ἢ] ' 
! 
Ἱ!ΨὋὃὋὃ 
ἤ 

Η: 


᾿--- στα 


παι ττ 
- 
π- 


ΞΟ σον ---ὐὐσοο νι 9 Ὁ τ θθήμεις πετεσα 


ΞΟ -.-9- τ σασαιςς: --- -- ἔστ : 
-Ὸ------.“ἰἰ σ΄ ΠΝ π΄ τὰπὰπσ Ὁ... - Ν Ἀ , 
Ε , 5 -- ον ᾿ ᾿ 
---α- - -- ----τ -: -Ξ- ᾿ Ἂν 

- - π΄ - - τὰ ] 

ν ᾿ { 

ἢ ᾿ 
ἱ 
Ἱ 


-- ὦ “πὸ τὰ ... » Ὡς. 05. τ 
.- 


᾿.ππ -- 
- 


ΓῚ 


- ἀξ 

χ6 ρὺδὺ ἄόπτος, 
ἬΙΡΗΝ 


ῬΡιο δ. ἀρεῖς οἷς Εἶτι5, ἥκω ἥθκεα τέ εἰδετᾶ τι, εὐροι ψενὺ 


Ὧν ΠῚ ΠῚ Ἱ 
ὡρ᾽ϑὶ (ὔν' δούλϑες αὐτῷ ὃν νϑρ ἐδάραν, ο δὲ 
ἊΝ ὈΟΟΙΔΕΤΗΒΕ; Ξιεγμα Ὑετὸ ἰαπιάληδτιητ, ἜΑΜΤΗΝ μὰ 
ΤΈ τ πὶ 3 
δὶς εἰπεκτειναν - δ. δὲ ἐλιθοξοληᾷ. παλιν ἀπε- 36 
ωἱε ΔΠΠ05 ἤξγαοε Εἰατεε ΘΠΟΣΙΒΙΕΙ δι 
ςίλεν ϑιλοὺς δούλοις »πλχιείογεις τ, πορφτωνγ" χϑἢ 
ἘΎΒΗΩΕ ΓΤ {||}: 1111 ἢ} ]1τε τ, Ε Ροενῖμε τὲ Πὶ ποῖ 
Πι 3 ’ 5.Γ»ὺ΄ὺὕἥ" .κ ᾿ . αὐ οεδν «0. ᾿ 
επο! στὲν αὐὐθις ὠσξέν τΤεὺξι ὑτεθον ἢ ἀπες4 λέ 37 
εὐ ΩΝ Ἐπ μπὶ ἐπμπῖν. διζεδε: νὰν τομειν 
Ὑἐντρέσθω., 


ς αὐζᾶν: Τ' ὅν αὐπι λέγων, οντρφιπήσον- 

ἈΠ πὶ πε α πὶ, τ Ἀστίςο κ᾿ Ἴ γἱ άεμξεν ἩΠρΩ͂Ν ἀϊ- 
. τ : 

ται Τ' υἱὸν μου. ᾧ3 γεωρ,ϑ9! ᾿ ἰδόντες Τ' εἰον εἶς 

χετῆτ “ἐπ ἜΡΙΑμΕς ΗΕ εἰἰ ἈΈΣΕΕΣ γνεπῖῖς, 9. 


πον ον ἑαυ ηοῖς Σ ὅπῦς ὅδ ὁ ΚἈΉρογομιο6᾽ δεύτε, ὦ αν- 


Ἐ ποδοῦ]. εἰάσπιις ΘΌΠΙ ᾿ οὶ ἔ σδειπξάτομι παρ» 


ἐφ ποκτείνωμνϑῳ αἱ αὐτὸν . χὺ ἡ κοιζοις ουϑρ τίου χληθ9- 


 ἀρρτε- ΕἸΚΆΣΑΙ εἶν. Ἐι ἢ Πππέητει ον φρο ἘΡΙ.. εἰ: 


πιοπί πὶ 5: 
γομμι 7} ἀὐτν. 


τὰ ΨΙΠΕΔΠΊ. δε 


Ταμιοπι τρν 


{π| 


δ χηιτα ἔξ: 


ϑείβεῖηδε, ΟἾΝΠΙ 1 Ὲ9 


ξω τὸ ὐμπελωὼ γὺς. δὰ ἀπέκτειναν. 


τροξ εν, ἀρ τας δίρς νίπες, τον ἔλυϊει 
ἔλθη ὁ ᾿ κώρλος τῷ τἰμαεχλίιδὸ, ᾳ ποιηδ τοῖς 
85: ἰφοῖις, ἘΠΆῚ ΑΜΙ͂ΒΕ 11: Μαῖος πιᾶ- 
γεωργϑὶς οὐψείνοις; Δέγϑεσιν αἰὐτω, κουκοις κοι-- 4' 
δ 8 1 Ἢ Ῥεκθες ἐρβι, ἃ νἱπεὰπὶ Ἐ, Ἰσοᾶ- 


κῶς Σἰπολέσει ἀὐις, χα ἡ ἀμπελωϊ γα, ὧν δὸὺ-- 


υἷτ ὌΝ ἈρηςοΙ 5, βαὶ τεαάδεπτ εἰ 


δε) ά ἄλλοις γεωργϑις ᾿ οἵτίνες ἰτοδὼ (ϑεσιν αὐτῶ 


τκίων ἐπ τεπιροτίρας ως. Ὁϊοῖς {1- 


ὥῶν: καρποὺς οὐ ζοις χαιοοὶς αὐττμ. 


1|ς Το: Νυπαμῶπι ἸγρΉΪΙ5 ἵπ 


εἴαδιπι, 


, Κ0ΓΡΓΙΣΙ5: 
Ὁ κε ἃ - πιραο κα γυ 
δὶς ἰη(φες»δδέποτε ἀγέγνωτε ο» ταῖς γρὰ ᾧ αἱ ς᾽ 
ἰαρὶ ἀεπὶ ἜΚ ἴορ: ζλὴ ὅρον παϊυπηῖες, ΔῸΣ Η.- 


λίθον ὁ ΟΥ αἰπεδοκί μα ᾧ Οἱ οἰκοδοριδνπτες, Ονα ΘΟ ἐγε- 


τω εἴ ἢ εᾶριτ τ δ λον ἃ Ὁσαιπο ἔαέξιπι εἰξ 


νη. 3. εἰς χεφόμδευ γωνίας. πο δου κυρίου ἐῶμεν» 
πὰ: ὃὲ εἴ πιταϑς ἰπ οεὔιΐδδ ποίεῖβ. ἐρηρτν 
εἰ ἢ 5.2 
αὐτῆ χ) ἐς] δυυμας ἢ ἐν οφθ 
ΕΣ ΞΡ βοε ἀϊιο τϑθϊ:. Ζεδί εοίϊεινν γ 0815 τε- 
ΓΟΙΙΓ ἰοὺς δὰ ΙΪ Ἐπ "ν»»ε ΓΙ. 
τον λέγω ὑμιοτί Φρϑησε.). ἀφ᾿ ὑμδμή ξασι- 
ἔρδοις, Ὠεῖν ᾧ ἀαδίτοι ὙΩ ϊ ἰΔοίεπτὶ. ἔτιι- 


λεία ᾧ δεϑ, ς Ὁ δὺϑησε.) εϑν4 ποιοιοῶτί (ἔν; Ἀαρ- 


Ἔ 6 σεοῖ- ὅς. εἶπε, ἘΣ δ βδιαι διρει ἰδρί ἄδπι ἸΠΌΘΕΕ εὐη- 


ΤΙάεο 


,η ὃ ζηπριώτες αὐὐζον χραυτησοαιγἐφοξηθηξ εἶνὰ 46 


ξυχθας: τ αϑ τ ἀλοῦ τ ἘθΡ Εταμὶ Ὁ ΠῚ ἡ νας 


ὄχλοις, τς ὡς χδοφἡτέωυ αὐΐζον εἶχον. 
᾿ αι ἜΧΗ κα΄ 


Ἐτΐ κε σΒῆεδι Τεῖι5, 1τειμ πὶ ἀϊχιε εἷἰ8 ἴη 


Καὶ Ὀποκρ θεὶς ῦ ἰη(ϑις,παλιν εἶν Εἰστεν αὐζις ὁ .ῳ᾽ : 


ΡιγΡο 5. ἀϊτεης: 51 πι|ῖϊε ἔα ἔξαπι εἰς τερπυπὶ 
Ὃ τεῦ ! Ξ εἰ ΩΝ “ 
ὁλαιςγ λέγων" ὠὡμοιῶϑηη βασιλεία, ι 
ἐπὶ ΟΥ̓ ΤΕ ἈΘΩΝΝ τεξι, νι ἀν ἘῸΝ 
“δ)ι͵ούφαναΐν αἰβρωπτῳ βασιλζς!ς ἐποίησε γά- 
Ριίας, δίιο (00: ἘῈ . απῖξατ Ἰεῖοοε 
“ τν 
ΠῚ Μοῖς πῷ ῳ αὐπϑ" ΧΑ ἡ ἐπέςίλε νυ: δουλοῖς 
ΔΠΙΙΑΙΟΒ.. ἤγος γοιᾶτέ π᾿ ἀὐοξατθι ΓΤ] πιρτίδ: 


ςτὸ ἡ Τὶ Ι ΕΞ τὰ ! ὲ 
αἰ τὰ Ἀουλέσοῃ (ὅσ' χεχλχχήνϑμοις εἰς (ὅν! γα μμιοῖς 
ὅξ ποὶερᾶπι νδητΓδ. ἄποηιαι παΐπε δΠ δ 

Ἀ ε .} ΕἼ -Ξ- 
ὦ Ὁ ἡϑκλον ἐλῆειν. 
ἐΕΤΕΠΕ; αἀἰτῆπ8: [{)ιεῖτ 
"᾿" ! Ε δον ἢ 
δουλϑες, λέγων, εἴπτωτε ἼΡΙς χεκλιημϑμοις. ἰδου Ὁ 


5 ΠῚ κρὶος Ὁ [118 


ἀραφον μου Ἰποίμασα; οἷ τανρ οί μου καὶ ὃ Ὁ σίδικα 


ἀϊηιυλ 85: Ἐ Ὁοδεῇ : ἘγΓεε 


Ρ νἢ ἢ ΠῚ ὅπειπα ᾿ε τΔαΐ, 


5) ὦ λφίοντες ἐϊξεξαλον αὐτον ε - Ὁ 
οπτλμ δϊε σίμυ 49 


λέγή αἱ οὦ- 4: 


ὀγμζοις ἰςήμῖν. δζν 43 


ἀεεῖτ 
“ οοηξηη- “ποῖξ ; αἰύϊης. χὴ ἢ πεσων Ἐχι Τ' χίθυν δι ΤΊΟ ). σωγ- “4 
ἘΕΤΟΣ: ἔμ νοἀχϑ ἘπΡει ἀΒ ΕΠ ψενὸ ρωτοῦν αἰ νον ΕαΠ|. 
Ἢ σοητεῖεῖ 
θ λαοϑησεῖ ἐφ᾽ ον σῇ, “27 ᾽ πέσηγλικμήσᾳ ἀΐζῶν. 
.. ἤαυππι ἘΣ ἐπο ν ΒΡ ΒΟΤΡΕΣ δασετάοταπι ὃς Ῥματιίαι 
διάϊπεης ! ἌΤΑΣ 
χὴ αἰκουσοιγτες οἱ Ξρχίερεὶς ΟΙ Φαρισολοι 45 
ΡΑταθοἷας ΕἸ15, ἘΣΤ᾽ ἀονς ἐς ἸΡῃ: ἀϊςετεῖ. 
(ἜΣ πὐϑαζολας αἰντε Ε' εγγωῷ ὁΤί ΦΡὶ αἱ’ ἢ λεγά. 
Τ ύεπεζε, Ξι Πιατεπίδ εὐπὶ ἔρτγιβδεπάεγε, ἘΠΊΠΕΤα πὶ 


δὰ ρ ΘΕΜΩΙ Ἐπδησ. 


...} 


ὁ} 


Εὖ 


1 


13 


! [4 


" 


νι 


Ε 


παλιν οὐὐπεςήλεν ὀηλοὺς 4. 11 


[9 


΄-----ὄὄ.--.--.-- .ὕ -. τὔστος--ῇ--ς----ςςς-- 


Ἂ ΧΊΤΙ, 


νόπιδ αὐ 


ΟΑν. 


ΘΈΕΜΕΨ'. ἐς ὥλδὶε μον ἐν οθο ῃυ3 φηιηςς 


τεϑυνϑμὰ ν᾽ χαὶ παγΐᾳ Ιμμοι. δὲωτε εἰς δὰ γεοι- ἘΡαγδιλ». 


ΡΠ145. 11 ἐμτεπὶ [ παεθζνοε ἀδίεταπε, ΕΠένη ᾿ἀβηάο ΓΙ Ν᾿ πορίδχεξο 
ἢ χαπε: ἃς 
μόῖς. ῶ δὲ αἰμϑιησαντες οὐστηλθον 9 ὁ ᾿ Κβῃ ΕἾ Ὁ ΑΙ εἶπ 
ΡΝ Εέμ: εἰπε ὑεῷ αὐ τέ οὐ εὐ δ ας πρρόψο ν 1} 1 {π| Πγ, 
ΑΠτμ5 
τ: [5]9ν αἱ αἶγ69ν» ὃ ἢ Εἰς ταὶ ἐμποοιόν, αὐτῷ. "περοιϊλ- 


Ἐπ τε μι ΠΤ ΤΩ] στ 5 ΘΙΠΕΙ ΒΟΟΊΗΣ Ἐκεῖσα 

ἔ Κεῖ σακ 

οἱ ἢ ᾿ λοιποὶ ἱ χρ α)ήσαδες (ἄν" δούλοις αὐτο, υ- γατὸ τε- 

Ἐἰε αι εν Αϑεη ταν α ΟΣ Οσοιϊάογαπιν σι ΠΣ ῥγράλμι 
ξρασον ἡ χαὶ οἰπεκτάναν. χύδ; ἢ ὥ ; βα- καβεξζιαβ 
τὰκ εἰς, ἵγαταβ εἰ: ὅς Τυηίρεεη; ἐκχὲν- δα μα 

4 πιῶσα ᾿ Ἄ " Ἰ πε 

σιλόϊς ἐκ άνος. ὠργιά)η" χαὶ περ ψας τὰ ς΄ ρᾳ-- χὐάϊῆει. 

ΤΩ μοι, ΒειθΙαΝ βαπηεησιε Ἴπσε: Τ πιϊΠῖς ὦ 


χοιοτίθυ8 
τϑμαΐζα αὐηῷ. ἀπώλεσε ςἄυ' φονεῖς ςἰ κείνοις. αὶ: 
ὃς οἰυϊταίεῖι Πόσα πὶ Τυῃς 5: Ἐλίωο 
Ἀ μεν Ι “» αἔἐἷτ 
γἡ πίωυ πολιν εὐνὴν ογεέωρησε: ὥτε λέγη τοὶ Τοῖς 
ξτυὶς [ἰρ: ᾿ς, υ)άεπι πυριῖπ ἐ Χο μοῶν ἴχπι: ἔκ! απίεπν πο- ἔΡαται 
ΤῊ 4 [εὐ ΄υΐ 
δουδοις αὐπηῷ. δ αϑμ γαίμος ἕγριμὸς ὅςηγ. Ὧι ᾿ δῈ χε- Ἱπιιῖτ8τπ| 
“αι, ᾿ ποῃ διοτμητ Αἰε!. 1τς εἴξο αὰ [Γηϊ, 
κλήρϑμοι Ούκ, ἦσαν ἀξιοι. πορδυεοϑε δέευ Ὧι 


ἦς ξριηρίτα ΥἸΔΤΗ ΠῚ, ἐπ πυρίομσιης ἐπε βέεῖθε; Ἰούα: εχϊταβ 


γοῖς ; διεξοδὸες Τρ δὼ γ95 χ᾽ ὅσθὲς α᾽ ᾿δύρητε, καιλέ- 


ῖε μα ἘΡΗΑ͂Ν Ἐν ἐστεῆι ἰετ- 


στυτε εἰς (ἄν. γοίμοις. ΧΟΩ . ἐϊξελϑῦντες οἱ δου-- 


αἱ ἀει ἴη νἱᾶβ, να ἐρὴ ϑδιβέο μὰ ΟΠ ΠΕ θὲ ἢ εἴμ 


λοι ὥκεινοι εἰ ἰ2)ας ἐδὸες, σιουή γα. 9) πὸρζακο οσῃὲς 


ἱμμοποτμητ, πιδὶό! ἅ06 τ Ρομοβ: ἣ: ον τε τμας 


εὗρον. πογηροῖς τε χαὶ αἰγαϑοις' χα) ᾿ ἐπλήιϑῃ ὁ 


πυρὶ οϊομπιρεπῖιπι, [ΠῚ ΝΙ ἈΒΈΙ τεχ 


γαίμος αὐακάμνϑμων. εἰσύϑων 3 ἡ ὁ ; βασιλάς " 
Ἔνι νάς- 


ΗΝ ἀΠ ΕΟΤΑΒΡΆΤΕΕ, Ἕνας. ἰδὶ ποη- τὸς 


ϑεασαοϑαι (ἄν, αἰακάνϑροις, εἶδεν ἐκεῖ αν,369- Ἐς 


κἀπιμγ. 


Τ [πιγδαΐς 


ΠΕΠῚ Ἀδὰ γε τα πὶ Ξ ἸοαΝμεΗν, πυΉΩΝοΣ ἐν αἷξ ΦΥΡΈ ΔΩ 
Β11Δ 11: 

πον θκ ἐδεδυμϑρμον ἐγδυμα γάμου. χὺ ὃ λὲγῳ 

ἀμ τς Ληπος ηπυσπιοσο ἱπιγαίεῖ Βας, 505 παῦςης νε- 


ρ ὁ) ἔτα!ρε; πῶς εἰσηλθᾳς ὥδιε, μῦ ἔγων ἐγδὺ- 


ἐϑβ πυριία!δ Ἧι ΤῊΣ ΠΥ ΡΝ: ἢ, ΤῊ αἰκὶτ 


μα γάμου ; ὁ δὲ ἐφιμω.3»- τῦτε εἶπεν ὁ βα-- Ἀριμίω 


ΤΕ Χ ἸΒΊΒΑΙΤΤΑΟΙ ἐσθαει εἰμ νχρει μὴ ἐμ Π1ρ1115 
σιλάϊς τοῖς ἰς. δύσοιγτες ἐὐτο γεῖρ ἐΠΑΘΙΟΒΕ 
"ἐς κόγο 5» γεῖρας χαὶ ὃς ρεάίθι8 
Ρεάει, ΜΝ ἴμεν εἰ" 
᾿ Ὰ 3 3 
ποόδις. αὐροῦτε αὐτον. κ ἐκξάλετε εἰς Ὁ σχθηος 
εξ οτξθ: δὲ Ἰεῦν Βεῖωβ ᾿ Τ βέπη:- 
δ 5 ὀζωτερον. κεῖ ἐς᾿αιὁ χλαυθμος καὶ Χη ὀβρυ!- 
βεδεῖμμι. Μά Ἐπΐπὶ πη γοναὶ, κ8ι- 
᾿ . 5, ἥν, ΠΑΡ τεὴν 
μὸς δμόδόντων. “πολλοὶ γὰρ Εἰσι ἈΛΉΤΘΙ 9. ολι- 
οἱ γε εἰ εξ. Τυπε το Ῥματι- 
᾿ ᾿ 
79! ὁὲ οὐλεέκίοι. ὅτε πορθυϑέντες οἱ Φαρ,- 


[πὶ,, σοπἤ] πὶ ᾿βαθίσω 17] ἐν. εἰ} 4- 


ἈΞ ΑἙΤ1Π6.. 
ΟὈππαταῖζα 


ΤΕ ΕυΓαΣ εἴας, πιῖτ- 
{1{πῸ ΕἰΠΠ| 


{ἅπᾶάοτΣ 


ΜῈ 1ῃ 


“ἰπίσταπτ, 
Υἱ σἂρειξε 


σταγοῖ 5 συμιξούλιον ἐλοέδον. οητὼς αὐτὸν πανγ- εὐπι΄. 


1Π. κοτ αν Αὴ δὶ τε ΦΌΜΕΙ 


ϑϑυίῷ σιν αν λόγω. χὺ "ποςελλοῖσιν ἬΣ 


Ἢ Ἐς ἴμο εὑπὶ Ηετιοάίαπὶς, ἀϊεεπιεδ: 


μαιϑητας Ὁ μα τὴν ἡνωθζαναν,, λέγοντερ, 


ἘΥΛΕΊΒΕΣ, ἀδυτοΣ 4π|κ ΕΓΔ Κ ἐξ. γπα 


διδοισκόμε; οἰ δου νδμ δὶ ἀληϑης ΞΩ .Ἷ) τί ὁδὸν 


δὶ ἴθ νεειᾶϊε ἰδιδς: δὲ ἀν" εἴ τατα ΕἸΒῚ ἐδ 


τῷ 9εϑ ον ἀγη)εία ϑιδοισκάᾷς᾽ χαὴ οὐ ᾿ μδ σοι ταἷϑ ς 


5αγὸ: ἘΑΡΙΕΙ 8 “πη ον πῷπι}.. 


σοεϊγος". ου ᾽ γὸ βλέπάς εἰς παδϑίφπον αὐ,ϑρω- 


ΠΕΠῚ: Ἐς τἴδῸ ἘΟθν σαι τὸ] γιάοτιτῦ Ττετ ἄτα 


“τῶν. εἶπε δίευ ἡμίν. φ σοὶ! δόχει; ἐξες; δὸιευαι 


«επαπι ΘΈΜτ, Ἀπ τ ταὶ ἱεορκοβονν ἌΠτΕσΙ Γ ΓῚ- ἕξ μα. 


κζωσον χα)σοιξ Ὁ ὅ; γοῖς δὲ ἰηίοις τίῳ πο- 


ΗΝ δΟΓΙΠΊ, δι: ἔα δ δὶς ἱεπία 8 ἘΣΡΟΚΜ ΙΝ, 


γηδιαν αὐτῶν ᾿εἴστενίι με πφροαζετε χὑτωυχριται; 


Οἶδα πιπὶ πὐτρλπηα μη ἐ ΤΩΝ 71Π 


ὄχιδείξατε με Θ γοιμίσχια, τῷ κζωσῳ. οἱ δὲ 

ΟΠΤΉΙΕΠΙΒΣ ΚΈΒΑΙΡΙΩΣ Ἐς. εἶ Ἰ!- 
προσζωεγχαν τ δάσαριον. χὺ λέγ ε(ὦ-- 
ιἰε΄: Οαλι5 Ε ΠΕ μας, ἐξ . ᾿ἀϑετίοηριο 


γοἴφ) {γος ἡ εἰκὼν αὑτηὶ ἡ ᾿ δχτγραφη; 


ῃ ΝΥ 


ΠΟΙ πῃ 


Ἐ ρετίο. 
ὨΔΠῚ 


᾿Ισορηῖτα 
Ἔ πεηιί τα 


οὐ Ὑ{τῚ 
ἔ εἰἢ 


λέλϑυ»" 


πτύϑκαανας, ἢ Φ στα “Πα ππὶν ὦ ἢ“ 


-- 


π πααωμαραξε»".»:. ω πὰ “ῇ«Φπς. ...--- ηντ ρόαι πεν! ᾿- 


ΞΩ 


᾿ 

“ΜΗ νυ--: 


" ᾿- δι Μπππαὶ 


μπᾶ ἀπ ν δς ὁ Ὁ 


ὧν ὦ ἢ {8 


δὲ ἢ ἢ - Γ᾿." ὧν ἜΣ ΎΨΙ - Ἔ - ψν. τ ; { ---΄- ἜΗΝ 
,ἴ ; μὴ : Ἐ Ἢ 


εὐνὰς Ἶ τ ᾽ 
ΘΟᾺΡ: ΣΥΝ ἰεουπάπηι Μαιιαιιη. ΘΑΡΡΩ͂ αὶ ΧΙ, 27 
: Ῥϊοπι. εἶ, Οαίαιίς, ὙΤύης δὲ ΠΙμ: ᾿ ΒΕΙ͂ΘῚ ΚπΜΒΝ. ἡ δοκέει δαϊεπι Ἐπκητεε; “σα 
πῇ, ' Ι" . Ι ! Ι ἜΝ ἵν πξιφά, 
χα. λελϑέσιν αὐτοὶ γ ζασζυρφ6. τότε λέγη αὐτοῖς. 10. αἱ ΦΉτΤαι χρέμιανἢ). συγη δύων ἈΚ Ὑφαρασοίων, διιῖς 
βΊεχε- Τῶδι Ἐεθδῖτε ἐπέ αν Ἵ ΟΥΤΙΣ; πρὸς εἰ: κι πήρην, Ὧεϊ, ἐπιειύξηιν εσς 1είϊ εΣ- Ὠϊοςπ5: ΘΠ οι νἱ- 
τω ξἰσύδοτε ἔζζυ τὰ καί σαι ροογκαίσοιοι᾽ αὶ ζῳ 8. σὅ, [1 ἐπηρώτησεν οἰδζες οἰησοις, λέγωγνὑμῳ δὸ- 
ΠΩ: . τοἰϊᾶο Πεσ. Ξ ἐδ Ὁ ΘπτεΝ πλϊτατὶ ἴππεὶ: ὅς ἐγείἐπασιῖη- ἀδαγ ἐς σμεῖο ὃ ΕΝ ΠΑΝΗΝ εἴ ἢ διλκπε εἰ, 
ἐῥ 
πο. εὐ, πω ῶ. » αἰχούσειγτες ἐθεουμα ζ᾽ ᾧ ἀφέν- ἘΡῊΙ κεῖ ἷξε Ὁ χρισού; ἧνος εἷος 661; λέχϑεσιν ΝᾺ 
Ὁ Π|ω. ἐξ ἔμηι, ΔΒΊΘΓΏΠΓ. ΙΪπ Π|Ὸ "Ε διοοεῖς- Τλλυϊα. ἼΣ 1111 : ἀπ εἰδο Παυϊὰ ῬΑ 
ἢ ἶ ᾿ ᾿᾿ υ ," ἃ ’' ω κ 
ὦ τες ἀδὸν ἀπηλϑον. οὖ ἐκείνη] ἡμέρα. Ὡροσ- ᾿,“" πῷ δϑαξί, λέγ ἀὐοῖς., πῶς δέζυ δαὶ ἐν 
ΠΕ 4 αυἱ ἀϊ- ἔετηην δὰ διπὶ δεδάηοδὶ, ἐκεώρμον πὺπ εΠ γᾷ- ἜΠΗ ΤῸ φνῤότος. ἔἅμη γοῖαῖ, ἀἰκεηει ὨΙχῖι 
ν Ῥω ᾿- ἔῳ ΕῚ Ψ πω ΠῚ 
ξέξας παρὸν ἡλθὸν αὑτῷ στι διδουχαιοι.. οἱ Δλεέλχϑντες μη ἘΠ) α.- μὰ πνϑυμιαΐ; κύρλον ἀὐζν Καιλει» λεγων" Εἰτεν ὁ 
Χ ἅ1.- ͵ (ικχεδίοππομα: Ξ ἘΤΡΓΘΕΚΠΕΤΝΒ ΘΠ]. Ῥὶοεπις5, Μ1- ΞΘΣΝΟ: Ῥοιοήο ἴπςο; 8ες. ἃ ἀεχετὶς Ῥλδκθ όπου 
6ΠΠ}}ΠῈ ᾿ ᾿" : Ἷ δὲ πὰ ἐπ 
ἤει. ᾿ γούςτισιγ᾽ χαὶ ἐπηρωτησοιν γέ ογᾳ λέλ9) ἐφγ Πα κυρλος κύράῳ μου Ἴ καϑρυ αὶ ον δὲς, "μου. ἕως᾽ 
Π|5 εῷ ἰδεῖ, Μογίες αἰκῖτ: 58, ποὶς πιοτίμις ἀρ ΒΡ πα- βοπάπι ἸΠΊΣΕΟΕ [105 ΑΒΕ ΝΗῚ ρεάυπι τον 
ἴθι ι [ς͵ τὰν Ἐσίδημ 
δεύσκόηε, μιϑσὴς εἶπεν ) ἐὼν ὅς πὐποϑοζνη μιὴ ἐ- β θῶ «δι ζὅσ' ἐϑροις σῳ “ἰαροτο δ 9ὺ Τὴν ποδὼν συ; μὲ 
Ὁ. Π- ἰ 4 ΠΠ|απ, Ῥὲπ5 ΤΗΝ. οὐ αἰ βηΐγαεενν ὉῈ ἔγατοι εἴς Ἢ ξΙΡῸ λα γος δι ἐλυρηψ ᾿Θἰοηιοῦο, ΑΠῖμΣ τ: 
τῇ ἀμ και γῶν πέκφω" γχιγαμέρ δσά ὁ ῦ ἰδελφος τὰ τὴ ΤῊΝ 14: εἰ δδζυ δὰ ἰδ καλᾷ ἰὐδι κυ φδον, πῶς υἱὸς αὐ- 
τὰς [ ψίιζίτες ἀπκοίξαι 15, ὅς || ἡείεί μας παρ τη ἔτα « 155: εἰ} τ πὲ ροξέι εἰ τείροπάοστς 
Πι:} | 
[Δτὶ ὅ- γειναμοι ἀὐτε, ( αὐάς-ἠσᾳ ἀπέρικαι τῷ ἐδελ- 46 Ὁ ὅς; χὶ σοϑϊεὶς ἐδυγαΐο αὐτῷ Ἔστοκο, ϑίωνοα 
; ει ὑπο Ἑτᾶπτ ἀμτῈπὶ ἀρυά ἀδο ΣΡ δ τεσ ᾿ξταττγεβ: ΤεΆνητο: ΠΕΠ " 115 πελι σρτ 88 ἐσ. ἴα δε 
Ξ Φὼ αὐτῷ. ἡδὰν δὲ,» ἡ ἡμίν ἐπί ἀδελφοί" 5} λθηϑν" ἘΣ ἐτλιησέίις αἰ ἀτ' ἐκ εΐνης Ὁ ἡ ἡμέρας 
{118 " ἀεῖαπ ἃ δ Ἵν ἵὍμ5 ΥΧΌΓΕ ἅμα ΛΈΕΙ ἣν Β0Π ΠΡ ΕΝ 8. εν. τὶς δῚ1 ΠῚ ΠΌΡΟΣ, 
ἐἢ: " χαὶ ἀἱ τοῦ ἼΧΩΣ γαμήσας ἐτελδυτησε ᾿ μὴ ἔγων ἐπερωταν ἀὐδν Οὐκέτι. 
ἔεπι ὁ: γΕΊΖαΤΙ νυ χοταπι [ωλπ| ὌΝ » 
Ι φῶ ὧ εἐ γυ ᾿ 3 ] , ; γ᾽ ᾿ 
σασῈρ (160 αἰφηχε ΤῊΝ γώ αὐτὸ τῶ ἀδελ- Ο ΑῬ. ΧΆΧΤΙΙΙ. κνγ. ἐἸρες, 
Σ ει ἴμσ. ἘΡΉ τὸ ἃς ἀτολλοει, Ξ ολνς Ταπς Τό[τις Ιοαπυεαοῖς λικιδὴ, ϑ' ἐς δ χὰ 
Φῷ αὐτῷ. ὁμοίως Φὸ δϑύτερος , καὶ Χ) ᾿ πράτος: μ Ϊ Ο΄τεὁ ἰνίοεξ ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις χα τοις ἀϊεῖρα!οΣ 
{ Γεριϊπιῆ, νίυε ἢ Ἐ βέδον. " Ῥοϊνεπις ἀὰ τε πὶ οπιηῖμ πὶ εἴπη λα εὖ ἃς ἀϊἰρυϊ λῶι ΠεσῖΝ: ἐρξεν ΜΟΥα οἃ- ίμο5, 
κπομηβο, ἐὸν ρθε δι τόν το αὐπεέϑθανε νὼ - 9η πῶ, Δ ἢ 
᾿ τὶ ξεως ΤΡ 6 τ 0.» ὕφεθον “τὺ τὼν οαὐὐτε, ὼΥ Ἄ) 2: “μὰ χαὶς αὐ ἡ ἔγωγ. ὄπι μιῳσέως ἤδ- 
{τᾶπιι ὝΕΣ εἶϑλίεν Ιη ν τὉ τε αὶ ἐΠΟΠΕΡ ΘΕΙ͂Ε ἘΠ ερτεπν ΣΝ τς ἀτᾶπὶ ἀηροι οι δοιθα ὃς Ῥματχ].. 
᾿ ἷ γ γενῇ. οΨ τῇ ὄΐευ αὐαςασᾳ, νος ἣν ἐπα αι ἔσται δε δρας ὠκαϑιῷ 0, ᾿γραμματς καὶ Χὴ οἱ Φαρισοίοι. 
ἱάς- ἰ ΥΧ ΟΝ; οπιπος ἐδῖπι ἐὐβογάνον 8 Π|. ἘΠΕ ΒΠΕΗΝ. Οπηπὶα εἕξο ϑασουπηδε Δ χειίης νοβδίς ἤμωνε, ἴεσ- 
| ᾿ . Ϊ 3 17] " 
- γεν: ὗ πότες γα ἔσον τσ ΝΕ Ὄἰσοκδ θεῖς 2ὅ πανία. δὲ σίε οὔτέ, αὖ εἴππωσιν ὑμῶν ΤΊρΕΙν 5 1Ὴ" έ 
ἴπ πα αὐ πὶ ἴδ, οαἷς 115: Ἑτγαᾶι εἶς, ἀβεβιν κϑῆ, π81Ὲ Ξ αιςο: [ξου πα ΠῚ γαὺ ορετὰ ἐοταπι, με [ὐ.- δ55 τξᾷὰ 
[Ἢ . ἢ "2 ΓΕ ΟΝ ΤΣ: ΘΝ ξ χτ' δεΐῳ ε ᾽ ἢ ΔΒ ὙΠΌΕΡΟΙ 
᾿ “0 [ησοξςγ ΕἸΠΕ “1916 -ο λανάοϑ ΑΘ Έ. μὴ Τ ς ρεῖ τε ἢ ποιεῖ τε᾿ ἐβγος ν ἡ ποίει- 
Ἷ Ἐγϊττατεπι δοείρτηγᾶς Ἡθσιχὸ “ἢ “μεν: ᾿ΑΪΩ δεῖ. ἴῃ : αἰἴευηι «πἰπι, " τυ τὺ ΡΥ ς ἈΠΟΡΌΝΕ τ 
; Ι 
τας γεᾳφας, υηδετέευ διίώαιαιν αῷ δεού. οὐ 5} 1 πε λέγϑεσι γὸ καὶ γχ) ου ᾿ ποιούσι. δεσμόυοισι "ὃ 
1116... ὅ᾿ γυθδη- φεηϊπ τειν τη ἜΣ 7. πεαὺς πυύεπις ἠδ Ψ ΔΑΝΡ οπόιβ δέλμια ὃὲ Ἐπ ἀυβξοενο ἢ ἱπιποπηπε 
τα τα ; : νον 
αἷς β ἈΠῸ "ὦ τή αὐ ςασᾳ οὐ ΤῈ γαμοῦσιν , οὔτε ὄχγαμί- φορῆια βαρέα καὶ χη δυσξαςακτα:. ὲ ἔχήιϑεασιν 
τὰ [15 πρρμ, [εα ἢ ἐπι ἈΠΣΟῚΙ δι Ἴπ ζα]ὸ ἴχπὶ. δαππδζος Πιοχηΐπιπε: "Ἢ ἀἴζμο, κυ ορατς 
ἢ ; 2 ; "δι ἢ Τὶ 9 " . 
δας δεν, ἘΝ ὡς οὐ Ρυλήσς Θεοῖς . ϑραγὼ εἰσι. (αὶ ζῦσ' ὠριοῖς ΤᾺ αν, ϑρωπτων ᾧ ὃ 4) δακτύλῳ ποίμππς 
, πιῖτ- ᾿ Τὴ: Λαρέσιν, ΓΙ ἀετσ ει σε ἢ τεσσ, πὸπ ὩΣ ἐβίθννμα πὸν τλλτας πλομεις δᾷ. μιὰ τοῖο 
ΕἾΠΠῚ " ΠΣ; , δ τῆς αὐα ςείσεως ΠῚ νεχραΐν.. ζἕκ αἰγέ- 31 3 αὐτῷ τ .:} ϑελοέσι χινῆσοιι αὐζᾳ. πανΐᾳ δὲ τὰ 14 Ά 
ἴΐοσ Ι ᾳυοὰ ἀἱϊ- Ρ " ἤπια. φΌδὴ ἂ Ν ὭὭξῃ, δι οί: Ἐδο ΟΡΌΡΑ {8 [λεῖπε πεν .}εδαεὶ μο- διὸ ὕμι 
' ἔξιπιεῖ Δ να ον κι τὰ Τὰ" 3 3 
Ἵ : ἀγοδ ες ἡγώϊε Ὁ βρη 7εν κεν αἰ τασο Ὁ γε, ΔΕ.» 65 ἔγῶ 3} ει βγαᾶ αὐτὸν ποιόσι πσξϑς Φ θεα ϑζεαι Οος γ΄ 
Ι ΠῚ [Π}}} ῬΡΩΣ Αὔταμαπι, δὲ Τλδιν κα ΕΕΥ- " δὲ ΠΤ δὴς οἰλίνι ΠΠΕΙ και ὑλὰ ᾿ ΕΙΣΒΘΕΟΝ ἴμα, . [11 
' ,,οἦ΄ὖκς ὶ μὰς | 
εἰμμες δεος ἀδοραε, καὶ . οὗκος ἰσσκακ, 2 χα) εἶπος βρώποις. τ λα τεουοῖσι: Ἀ' χὰ φυλακ-τήθλα, αὐτῶν, 
ἱ Ἰλοοθξ Νὴ εὖ Ὦεις, να οὐδμομμι ἰξὰ ἐ ΒΕ: ἃς ἜΛΕΆΙΣΘΑΕΣ ἡμα εἴας τι ππεπεογενν [όττα, ἢ 
Ϊ .. 9] ξ Ἰ 3 
' ἰακωξ; Οἵκ ἐςῖν ο πος, ὅτος γεχραὶ γο ἄλλα ζωνγ- Θ μεγαλεώϑσι τακρ φρίασεδει, ἢ Τ ἱμαΐίων αὐτὶυ, 
ΖΠΠΕ, Ὑ πιῖταυᾷ.- εἴπ, Βς διάίςῆιεϑ τατθα, Ἃ ρετεείϊε- Ϊ Ἀτρεηιαυε Γρεῖῖςι ἐεοΒδ (ϑ ἱπ ἐπὶ, ἕλυιοπι 
ἱρειῦς ἵ τ 5 Ἂς τ Ι Ι ε 3} , δι ἐξ Δ [ ] ξ ΓΞ ζ δὲῖ; 
τὶ ᾿ Ἐξμπλήσ τ. χῷ αἀπουσαντες οἱ ὁ Ἅ9ι.5 ἔγγλησ- 3} Φιλο σὶ τε Τ᾿ ποσῷ χλαισίαιν οὖν τοῖς ἼΠΟΙς.. 
βαμηρ [Ιἢ ἀέξπ ΠΠῚΞ ἐλ! Ῥρδεϊίαὶ " ] ΡΙ πὰς σατπ δά τας ὌΝ ἱγπαβοξίς, Ἐπ 
σομα : 
κατε (θγη» ὍΧῚ ΤῊ ἢ δυδὰ, ΧῊ Ἵ ὐὐτν. (ὡ: 5. Φαφασοῦοι 54} 7 ὲ τας ςυρφζοκαϑεδρίας οὐ ἘΣ συναγωγαῖς, χρὴ 
Ἐ π]ξτίαπι ἐπε τάδ φυδά ἐ κν δ. δα ἰπςαῖς, δ -, πο σι 1ΟΠε3 ἐπ " βυπ, ἕξ νοιδεὶ 4 ἔοιφ, 
ἀππροίη[- ] Τ'λ ἊΝ 
, ἴει οἰκου σοίγτες δ τί ἐφίμιοσε ζὔῦι» σει διδουχια οἴζοσογ- ἄν: ἀἰασασμοις ον ταὶς αἰγϑϑαὶς Ἂ καλφιοθτα 
βαανητί ας “ΜῈ ἽΜὴὲ ΤΠ τἠν, Εἰ Ἱπιοττοσαθ! Ἐν πς δὰ Ι ἃὮ ποπιηΐδιι, Βαθὶη, Ἀαϑνι. ΨοΞ δα δῖα 
ταπτὶπ Ἀν ν Ἃ Ι ἘΠΡ ἃ τ ἡ 
ΠΩΣ σὸν ΟΣ ὥ αὐ. χα] ΓΗ βΟ ΤΉ σεν Εἰς ὧΐ 31 δ σα “ἦν αὐ, ϑρώπων, ῥα (βὶ ῥαξβί, υμάς ὃ Ζ 
1 1}}} 9] ΕΙ5 1 ερὶς ἀσέξοτν, ΓΓΠΙ͂ΠΕ πρυμς εν" ΚΝ ΜΝιᾶ.- ' κί πδεέ δι ΤῊΝ ΥΠ 5 τς Ὑν ΓΙ γῆ ΡΥ Ι ἐὁ- βάθρα τὸντ 
κε ΣΝ αὐζγ, λέγω γ. δὲ- .]͵ μηκχληϑητε ραξβί. εἷς γαϊρ ὅσην υμϑμ ὁ και ϑη- Ἰπιαρίβος 
τίο- πεῖ εἴξες, 10} πιδηάμι ι " ἤλεαντι ΠῚ Ἐεβεὶ ἔϊον ἀρωμεν ἜΡΩΣ φφλιν μαρρῖ ἔχαιτος διε, 
Ι 
δαισκον Ε9 ποία, οὐλὴ μιεγαλη οὐ ᾧ νο νομώ; "ΤῊ ς δαρασῦς. παντές ἢ ὑμεῖς αἰδελφοί ἐ ῬΕΡΕΝ τιν ἐανς 
γι 18 πἰἱὶ 1}: Κλ Επ Ῥοποΐπαπι ἜΕΙΝ τ ΡΘΕ ἼΜν ρον οὐ ν τ ταν ἵπρεῖ ἸΕΤΙΡ ΤΙ: νΠῈΞ γε λοὐβηορῷ 
γ] Ἂ 
ὁ ἢ ἰησοις ἔφη εὐτῳ. ᾿αἰγαπστήσάς κύριον ον ἢ Ὁ χὰ πατέρᾳ μὴ καλέσητε υμδμ ἔχι δ γὴν γης᾿ εἰς ἀρ 
ΠῚ “ὲχ ἴση πῇ " ἜΤΟΣΟ σοιάε. το, Ἢ Ϊη τοιᾺ πὶ πιὰ τυ, εηἶπι εἰ Ῥᾶιεῦ νεῖϊει 4υϊ ἰπ ἐα}9 1. Νὺς ἱ ᾿ 
πτ|8 
ὲ σῳ οὖ ὑλή τῇ Κοῦρο δῖα σ᾽) Χν κ' οΨ ὁλῇ τῇ ἡ ψυχή σον" ΝΠ )αρ δεν Ό πα]ηρ ὑμδμοἐ δ᾿ τοῖς ϑραγοίς. μι μι δῈ ᾿ τ 
ἴ πιεηῖς Ἕ ΠΤ ὯΝ Ξε εὐριταείομε [12. Μοὶ ἐπ ΡΕΘΗΙΝ Π ΝΠ: ΠΠΠΠ " ἀοξξονει; ἀμ μορς ταν μὲν εἰὶ “ο- τ τ αόμο 
3 εἴ | -" ' : 
ΝΥΝ χὰ ω δλη τῇ ΦῈΝ αὐγοία σ. αὐτῇ 81 παρ τὴ 38 Χλ τε χα ϑηγηται: εἰς ἷς γὸ υμδμ ὅ6Ὶν ὁ κριεθη- ἤκεν τ 
11 Ι εἴ ΠΡ ἃς ὃς “βάζει ΔῊ ὙΥΗ δοζαπάῃ Πὶ οὐ {π|1|1Ὲ ἃ παῖς: ἔδον, ὙΟΆΘΠΝΝ, Ου τῆς πιαϊοῖ ἐ νοῦ πι, Ἔν γεῖτει τὐδων, 
᾿ ἰ ! ε ᾿ Π ἐμ 
᾿ χ μμεγαίλη ο)ηθλή. δδΐ, τέρα, δὲ ομοία, αἰ τῊγ»» ] "" γητης,ο χρίσος. ὁ δεμμείζων ὑμδμιε ἐφιαι ὑμδα Ἐεὰ 
“ Ὀλ]ρς: υτοκχίπιαπι ται πὶ ἴσας κερί μΠ). Ϊπ πη πίδει. εἰ δαιοτι δαβί τρεῖς μήδίαν, Βυπιϊαθι- 
Ἵ Ξ ἔ ! 
- : αγαπησής (3) ) πλησίον σου ὡς σεαυτὸν. Οὐ 40] 1 ϑζμκονος. ὃς]ς δεύνψωσν τι αν τον 
τῷ Ν᾿ Ἐξηὰδε ΠΕ ἷν πιαπάατις ν᾿ Ἰωεηα, πὰ τ ἃ ῬΙΟ- ἴα: ὅὲ χυΐ Βωπι !απδτὶῖ (εἰρ ἵνα, ΕΡ̓ΜΡΙΗΠΝ 
Ν πΝ ΠΕ Ι 
ζαυτωςς ἢ Ἴ δυσιν ονλαὶς ὁλος ὃ γύμιος χὰ οἱ (2 9- ΤῊ ὁς]ς χαττ “νωσῊ εαϑ Τὺ}. ὑψω,ϑησεῖ). 


ςῷ ἅ 

Ὥς 


πα τὸ τ- 


- -------- οἱ “ππσταα -- 
Δ παῖ. -ἀσαῖα 


πα -- - τ 


ΒΞ -- 


“πα σνν να..." 


- πο σσσασ σα “αὐοσσύσαυ “ἀθισοϑ παν παι στο τὐσσου.υσιυ στα 
πε - τας - ἄς: ττας τος κ- ΠῚ ἃ" 
γον ΝΣ ϑ' ---- 
Ὄ ᾽ : ᾿ 


ὑέων» .Ὁ- ᾿ ὡςε- .. 


πα, αν «ὦ 

᾿ 
] 


δ ρα γεένγη9 » δισλότερον υμδμ. 


ΟΑν» ὙΥὙὙΥὙΤΥ 
ΟΡ τὰ 


χ ὃ 


γε φυτοῦ ὑοδὶς Ῥηατίαι μγρο- 


εἴπ: {18 ΤΟΥ δ ταΝ ποτ ν᾽ ἀμ ἅτ} ΠΊ, ον 


κράτα, ὁΤί κα τεοϑιετε τας οἷ χ ἐἰας ΡΝ χηρῶν» Ὃ 


ἡ οὐλο: Τ ᾿ἐεηύβν ε ῥτοϊϊ κα Οἰᾶπτες : ῬΕΟΡΙΕΕ ποῦ 


ΠΟ Ἐν πυϑοφάσφμακρᾳ πσδσθυχουϑυοι' Ὧ ϑ ᾿ πο 


Βαιηρ 5 δεζιρίειϑ " αϑμηάαηείμε ΠΝ ταν Ἔοο: 


λήλοοϑε αἷθ σσὺ τέρον 'κρίμα- 


φοτῖδα ἕ ΡΠΆΡΓε Ὠγροσητα : 
Ἰ γφαμιματεῖς χοὶ ᾧαϑι οισοι!οι ΑΛ Ζα ΟἸΚΘΑΊΘΗ 5 Τί 


οἰδι [6 ΓΟΡ ΠῚ ΠΧ ΤΟΥ ΠῚ Δ1τῈ 


χλείετε το βασιλείαν τ ἐραναῖν Ὁ ἀν ὴΝ 


Ἀοπηίπς: γ0: δ πὶ ΠΠπ ἐεχΆ Σ. ἢες 


Ὑ αὐἰθρωπτων᾽ ὑμεῖς ἷς γὸ σύκ εἰσέργεοϑε ᾽ ἦδεζᾶν: 


ἤπῖιῖς [ΠῚ ᾶΓδι ΤΕ Σθρι: 0 11- 


ὅκα ΕἸ 


κ 
«Ὁ »" 
- ἵητι Θδιπτέ 8 


εἰσέ ρχουᾶυας αφίῆε εἰσύϑειν. 
: ἼΩΝ ᾿ ῬματιΓεὶ ἀἰγροοτῖι δὲ : 


. ματεὶς κ᾽ Φαιρασοίιοι κι Ζσοκι δὰ στα! δ ΤΊ πὐϑιαγε- 


ἕ νυνί ἜΗΝ {5 Δ Γδ ἐ δὐίάαπι, ἐβέμενε ἸΝ 


ἘΑΡὴς οἰ τομΣ 


τι τε πδοὼ ϑαλφοσὸν καὶ ἢ) τίωω ᾿ ξηραν» “ποιήσοι! ἐγ 
» ριοὶ ἘΠ τυτΣ: ᾽ν απὶ [πεῖς αέζα:, ἐδ οῖες ΕἸ] ΠῚ ΠΝ 
“αροσήλυτον" χὺ στὸ ἌἌμηται. ποιεῖτε ἀδόνι; εἷον 

Γ ἄσπρο βεΡ ἀπ, ϑνυριμλύαα τἰῦϑι. χὰ νοῦὶς ἀμζεϑβ 


Ἅ αυὶ ἀϊοῖ: 
16: 


εἰ 
ἢ μέτ τεπι- τυφλοὶ, οἱ λέγϑντες ὃς ἂν ὁμισῃ ον πο ναώ, ὁ- 


οὔς!, ἜΡΙΣ: ρίενσιος μα τὶς ἐμ ἐεπιρίο, π1- 


Βὶσι, ἩΠ εἴ: ἬΝ ἀὐέεαὶ αὶ αὐτο 1Π 4010 τΟπιΡ], 
αὐ Ι Ρω [μ 
δὲν δ6Ίν᾽ ὃς σἿ, αὐ ὀμόσῃ ον ῷ υσω πῷῦ ναοί, 
Τ ἀεδίτοιῦ ἔπει, ᾿ δι ἈΠ τε Ἕ ΘΕῸ: αὶ ΙΆ ὑπηῇ ᾿πιῖι5 εἰ, 
εἰς. ἄρτον 
οφείλ. μωροὶ χ) τυφλοί" ὡς “ὃ μείζων δ᾽ 17 


ἜἌΡΘΑΙΣ π- μυδξ ᾿ ΑΜ. 
ἜΙἤοδτ' ε 


ογδυσος γη ναῦς ὃ " ἀγιαΐζων τ 


δ ποτ, ΤΠ ΘΈΕΙΝ αἰἴτατὶ, 
εἰ: 1ὰ 


ος τοῦ ὀμόσῃ Ὧν 


ΔΙΓῚ ἌΣ 
υσον: χα). 1 
ΠΗ : εἤ: σις ΠηΥθι 1 


Ὁ θύ σίας ηρίῳ, ἐδὲν ὅα]ν" ὃς σῇ, 
ἬΣΘΙΕ Ἂ 


ἄσπο ηπ οὐ Εἰωρει {Πππιὰ. ἀἀεθβεῖ. 
2Γ 5 


᾿ αὐ ὀμόσῃ Ὧν ῷ δώρῳ ῷ ἐ ἐπαγω αὐτὸ. ὀφείλᾳ. 


δι} δὲ ἥμπῖα ἔπιπι πιβῖυ5 ἔ, ἀοσπημι,, ἅΠ 


ἀὐταπι, δ0ϊ ΤΟΠΡΗΣ ΠΗ 
“πὶ 


δε, 


ξάξι: 


μιφοοὶ ἃ τυφλοί: 4) μείζον. δ γῦρον. Ἦ 


Ἔηποή [Ξ- ἅ1τᾶ τ ὙΠ ΤΡ ΕΝ ἀοηὶ πὶ ἢ Ι Ενσυ 
ἔτιῆσαι 


᾿Σ 9 δυσιαφνειοι ὦ ἁγιαζον Ὁ δῶρον; 
ἴτας ΑἸΤΑΤΙ., ἰυγα ἷπ ἐ0. 
ὀμόσας «ἦν ἜΣ δυσί ἤρίω, ὀμιγὺᾳ οὖν ἀντω, καὶ Ὁ ὩΨ 
πη θι15 ὅπ5ὲ ἴὰρεῖ ἀΠω Ὁ. Βι 
Ἂν Εν Ά ᾿ Ά ᾿ " Ὁ.5 ! , 
πῶσι ποῖς πον αὐτῷ. χη) οομοσσις ΟΨ 
5 τὸ αὖ πἰγὰλτ ἵπ ᾿ἰϊο. ἃ ΠῚ Περι ΩΣ ΤΩΣ Ἐπ 
ἐχν ς 1π 9 


πρρὰ Ἀπ 2} ον (ἢ κατοικήσει ἀν. 


ἐαμε ἐπταὶ ἀἰεῤτῳ πη ἘΠΙΟῚ ΠῚ θ50 
ξ ΕἸ 


ὁ ὀμιόσους οΨ 


Ἴ ἐν ΜΙ 


ἔππὲ ΜΗ ἰἷπ 
απ! πιῆ; 


111 Γαι δ τὶς 


ἘΕΆΡΊΟ, 


ἴῃταᾶὶ. Ιπ 
ΣΠο ἐν...3») ΕἸδ ἡνεοῦν 
Ὁ ϑροινῷ 5 ὀμμινυᾷ ὧν ὦ εὔρόγῳ Τῷ 
ἽἘῈ ξὸ ΄Ζυϊ θεῖ, δὲ 1η ᾿ΠἊ Πάξπιε ρει ΕἸΠῚ. νὰ νοδὶϑ 
[οἀ Ϊ 3 Ϊ ῷ 
κε ὁ Ὁ οὖ ὰ καὶ ϑηνϑϑῳ ἐπάνω ἰὐτῷ. 
διτῖθα ἢ ἘΝαταν. ΒΡ τῖυδο 
γραμματεῖς Φαξασοηοι αὐτο κριταὶ τ Ὥ σῦ-- 
ΟἸΠ]Δ 118 ᾿ ΠΙσΠΙΠαΠ, δζ ᾿ ΤΥ ΠΕ ΠΌΤΕΣ ὃς ΟΥ̓ Πῖ- 
ἕω ἔκ ! ἼΣ 3 ἣν καὶ ! 
δεχοτατε Ὁ ἡδύοσιμον 5 ἡ Ὁ αγηον ) Ὁ ὦ κυαι- 
61: ΠῚ1 ΤΊ, τ ἐλίξοσος Ι σιδυὶ ὴΝΣ Τέρίς, ἵμάϊ- 
“ 
γον" χὺ εἰφηήκαπτε ὯΝ βωρ ὑπερᾳ Ψ γομβίου. 1 κρι- 


ΟΠ ΠΊ, Ὁ ἢΠ11Π ΣΡ ΡΈΘΙΑΙΣι τ ΠΠσπις ππὸ οροτιιῖ ἐβξε- 


σιν») ῷ ἔλεον . χαὶ τζὺ πίςιν. ζωΐᾳ εδ4 ποι - 


τὸ, ὅξ 12 .- πῦπ. οἴηϊζτετε. πε 3 σοὶ, 


»ΡΩ Ε Ϊ 
σι! . κα κειγα, μὴ ἀφιεναι. 


μι ἀε- 


ἵλυτξεῖπ ἐχεοϊαπτίβ πων ᾿ ΒΕΊΤΑΝ. ἘΕΙΠΕ τα τ εἰ] 

ϑιυλίζοντες Τ ΤΣ κωνωπα» τζωυ δὲ καμκηδον καὶ ἴᾳ,.- 

τἰσηταϑε Ὑ νοδῖς ΒΟΥ δ; Ξ Ῥματι αὶ 
Ι Φ ς ὧν , 

σίνογτες.Ύ σἂ μιν γραμματεῖς ᾧ φαρλσαιοι 29 
" εἰξ τ8]1- μγροοτῖτα: αὐ] ἃ Ιυπάλιϊ. αι οὐ ἅδε ΟΤίβ "Ρῦ- 
ΟἸ5 ἣν μᾶ - ᾿ς Ἂν 
τορ ἰϊς; ἃ π ΟΘΑΤΟΩ ᾿ δ καϑοιοίζετε πὴ εζωϑεν τὰ πῦ-- 
ἢ ρἱεπὶ ε- ὀρ ἐξ ῬΆΡΝΕ: ὰ ι.5 Ξ ν ἐν Ἡδίρνα [μπὲ Ἣν τϑα 
18} 

τηδ 15 καὶ τ ἢ παργψιδὸς Ἵ ἐσάϑεν 2 ῥ “μοιῖσιν ΗΖ αἱρ- 
Ξ 1 π| 1} - γὶπῃ ὃς δι ἴἶτεα, ἘΠ 11: “ἘΞ οὐκ δι ΠιιΠ- 

ἰτ1ἃ. 


Ή ΠΝ 
- Ππᾶγης Χ) οἱ δ ΧΙ οἱξ. 
ἣὩ εἰν ταἷ1- "1. Ὅσα ἥμοὰ 1Π18 
εἰς ὃς Ρὰ- 
τορι 15, 


Ἐιρονίι, Εν Ρατῖ- 


μ γω της ἡ Ἃ Ι Ὁ " 
σον τον Ὁ εὐνζος ἢ ποτηεισγὼ “ὃ παροϑί- 


ἴα) δὲ υαῖν γραμματεῖς χὸ Φαρὶ δασοίοι ΣΗΣ ἃ 

οὐαὶ ὑμῶν [4 


(α] υὑμαν ραμ- 1: 


9α! ὑμμιν ὁδηγϑι 6 

τ ῶυ 
ἢ δὲ) τὸ 
ὅδε π᾿ 


ὃ γα; Σ1 


Ὁ" 
[Ὁ] 


Ἀ, εἴ ὦ 
ΟΜ ὉμΕΙΝ 33 


δδυ 9] Ἐπ λοῖ, οἱ Ἀ 


Φαρι σοί! τυφλὲ ᾿ καθα- λ6 


5, Τοία ὈΒΗΠΙ Επλησ, 


7 


28 


2 


'ο 


ἾΣ 


1 33 


3.5. 


3} 


36 


37 


39 


ΟΑν, ΧΎΧΤΙΤΙ 


μᾶς Υἵ αι ἃ ἐπυρὰ ἀοίοτῖς. ὁ ἐρίοτηνν ποπηάμιπι πο 
τε 
δὺς. ἵνα, “ρητω καὶ Ἢ ὥ χῶς αὐτὸν καϑαρϑν. 
νὰ νοῦὶς δετίδα ᾿ Ῥματίαι ἜΣΕΙ 
“κα νὰ 
ὅσω ὕμιν γεἂμμαπεὶς χὴ Φαάσοιοι αἰ ποο- 
οτἴτα : ΠΗ ἴα “κα[πιϊανειπὶ ἸΕΡΗΙ; ἱλ15 ἀεα 18 4115, ἜΗΙ 
615 


κραταλστι παρομοιαζ τε ταῷ οἱς κεκογία υϑμοισ, 


ὍΣ ἃ ἔοι ϊθ ταῦτα ΑΠΈ ΕΕΗΣ ΕἸΡεσΙΟΝ ἀπῖμϑ ἱνετὸ ΡΪς- ᾿ πξλονι 


οἵ ΤΊνΕς ἐξωϑεν (ἕ (ὦ φα νδνπαι ὡραιοι, ἔσωθεν ας 


πᾶ [πὶ ὉΠΙῸΒ: πιόγιι ΟΓΕΙΠῚ, ὃς τ ΑΝ δος νημ εν 


μἐἰθὲσιν ὀστῶν γεχρανν 5 γαὶ πάσης ἀκαϑοιρσίατ' 


Ἴος Ἂς Υοῖ ἃ ἔσι!ς ϑμῖδε πὶ ὙΤΥΩΝ ΒΡΒΙΔΗΙ" 


οὐ ὦ ὑμεῖς ἔξωθεν κἃ ΚΑ φαίνεοϑε τοῖς αὐδρω- 


{86|Ὶ: ἱπῖιι5 ἀπο πὶ ρῥἰ πὶ ἢ 15 ΒΣΡΌΣΙΗ 


ἰρυ τοι τᾶ: 


018 
! 3 Ἰ 5 
ποις διχα!ο! ) ἐσωεν δὲ μιεςοί ἐξε αἰ τοοκοισεως 
ὃς Ἰηϊαυΐιαδ, να νοῦ 15 δοτθα ἃς ῬΠπατὶ- 
ΕΙ Ι “Μ-}. ὁ πο ᾿ ᾿ 
χὺ ἀὐομκίας. οζαμμαπεῖς χα Φάθα- 


9. μεν 
ἵκὶ ἐκελον δ τ 018 5 1} 4τῖ5. ἘΕΡΠΙΟΙΑ 


σεῖο! ὑποκ οατα]. τὶ οἰκοδομεῖτε (ἄν; παφοις Μ᾽ 


Ριοῦετάταπι., ὅς ΟΠ 15 ΠΊΌΠΙ! ΠῚ: πὶ ἃ Τ ΞΜ 


παροφηΐ μι κ' Χ) κοσμεῖτε μινήβκέια ΙΝ ΩΝ: 
ἘΣ πνοαὶ ἡνὰ 1 Πα ΠΈπιιξ ἵπ ΠΡΡῸΣ 


χαὶ λέγετε, ὁΤί Εἰ ἡκϑρ ο Ο᾽ εὶς ἡμέροις χὰ} 


Βπθυδι ποίτοτυπι, πΌῃ ὉΠ] 


πατέρ ὧν ἡρδμν, οὐρζᾶν ᾿ἤυϑρ κοίνωνοι αὐτον οὐ 


ἀπλιιν Ρτορίπέιαι ΠΆσιιε " εὐβέανν πὶ γθι: Ἰῆτε- ! το] πιὸ - 


πιὸ εἰτὶ5 
" αἡμμαΐι ὃ: τ' ἔυρύς ἢ ὡςς μμιευρτυρεῖτε ἐ διιν- 
10 15, αυϊα ΠῚ) εἰ; Τ οὐεεἐδενείμην 


Ριορ μέτα, 
Ἡραβε, ΨΥ ἯΙ μοι ΤΩ: ! 
Ὅς. ὅτι 0 ἐςε Τὴν φογϑυσαγῶν τὸν πσδοφη 


Εἰ "4 


ῥ ᾿ οανης ὙΠΑΜΑΒΕΙΜΕΙ ΤΑῚ " [ἸΏ 1Π 


Τ εοτιπι 
Ζιῖ οὐςῖ- 
ζᾷς. ἀφίαπε 
πιξῇ πι ταὶ Ρᾶ- 
Ἀπ ΟΦ ον Ι ν᾽ ἱ Ι Ι 
χα υμέις ἐσ ληρώσουτε ῳ μιεϑον τοῖν πατε- 
τι ἅ γεῖξι Οὐα ΠῚ, δεερελίςε, ἐέρπίηα ΠΡΕΣλπμ εν θυ οι τρ 
ρῶν ὑμὴμ. ἐφές, “νημαῖ ἴᾳ, ἐχιδιγων ως 
ἔνεισι ἃ ἱπάϊοῖσ Βεμέππ ἢ τ α μοε ἼΔεΟ ἀϊοο 
"νι Ι ἣν Ι ε Ος νοῦ 5. 
Φυγητε Ἔαπο Ὁ Ἐρασεῶὼς ΤῊς ὙΕΕΥΥΉ ΦΥ ϑζ τῷ 
ειςε ἐβὸ τηϊττο ΕἾ νῸ 3 ῬΙρρπεῖαθ ἄξ 
ὅπ ἰ3 τς. Ϊ ΡΡΑΝ- γω πε δ 
ἰδδυ ἐγὼ Ῥιποσελλω ἀσϑϑευμας πσδοφητας κ( 
[ἀρίδητος. δ ϑιυτγρᾶς: τ εχ 1115 οοεάε- 
Ἰ ΠΑ 3 
συζοῖς γ Χ) ὦ γὙδαμμαπείς᾽ καὶ κ,Ὸζ αντωΐν Ὄἰστοκστε- 
δ, Ν ὌΝ ὁ τἰ5, ἕξ: ὃχ “πῆς 
γεγτε, ὦ φαῶρώσετε; αὶ ἐξ αὐτήν μαςγγώσετε ἐν 
ἰγπαρορ 5 ναῖε 5΄, δὲ δΞ ΠΡ ΒΕΤΟΊΑΙ ὅδ, ἐΠΟΤΑΈΕ 
ζυις σιουα.γωγαϊφυ υεδλι, Ὃ διωξετε τἰπὸ πόλεως 
ἴῃ εἰ τατε Π: ψι νεηΐδι ἱΠΡΕῚ νὸς ΟΙἸΠΠΙΕ ἜΠΒΡΙΣῚ 
; ΓΙᾺ τος ε 5᾿ τῆ - 3: 5 
εἰς “πολιν οττυς ελθη ἐφ ὑμας πθῷ αἷμαν 
ἰυΐις, Ἐεξαϊαρ 4 ΡῈ [εἰ ἅΠ|, ἾΝ ᾳη- ἔσυϊ 


] “- ὦ 8 εἢ 
διχαλονγ χευονϑμον. ἔχι τῊς γγ56, Στὸ τὸ ἢ - 
ΑΒεὶ 


1 11 οα μθτον, ον πρλδλτα Ζλς παι 


μαΐος ἀξ τὸ δικαῖν. ἐὼς πὶ αἸμιατος ζα5αρία 


"ΠῚ ΒΑτΑΟΙ 1, ἀθ:8ὶ ἘΕΡΙαΝ ΝΣ 


{00 βα δα χίϑ. δ᾽ ἐφονδϑύσουτε μεΐᾳξυ ᾿πῷ ἀτα 


αἰταγῶ. Ἴλτ ες οιοῦ 


χὺ τῷ θυ σιαιςἠδ,α. ἀἰμίω λέγω ὑμίὰ. ΟΤΊ ἡ- 


ηἰόπι ππς οαθος ΠΡ ΒΕΠΕΘ ΒΘΉΕΩΙ {Π 41: 


ξε ζοὐτα πωῦτα ὮΣΙ “Δυεαν ταυτίωυ. 


λεῖος Ηπετι ας ὯΝ 


ἱπιρίδτε 


ἘΡΒΕΗΒΉΝΙΝ 1π 


σα πα 


ἱπῖ6τγ τε ΠῚ 1 Π|. 


γὸ Ἰροῖς, φημ νὰ- 
Ρω ε εἰ 


ἨΤῸΤΙ- 
ἱερό-- 
Ῥὶ - 
σοι λήᾳ: ἱερϑυσοιλημ ἡ σπσκ τείνωσο, ζῶν; τῦϑο- 


ΒαΡαΣ, ἃς Ι ἰμριίαπι 


Ἐ ἜΣ ΗΝ Ἐπ οὐ- 


οἰ 15 
! ἰαρί ἄς 
εος ηυἱ δά 


φηήας»ὼ λιθοξολούσα, (ὅσ' αἰἴπτεφ' θα υϑροὺς ασϑος τειν πα 


εις : η: ἐλλίος τσοὶ 
1 


ι 
αὐτο 9. ποσείχις ἤγελησα δπισιοωυα γαγεἷν τα 


ΟΣ ἴ 05, αὐειπεσπιο ἀπ Π| ἐν τ 


ἐγγατοι καῇ 


ππλπο ότοαα το ἴματ, 


θ6᾽ππὰ ΕΘ ΩΣ 


τεχνῶν σϑ. δ᾽ ν ζψπον Ἐχισιυαγά σργ!ς Τὸ γοοσια 


8 [αν ἀἷᾶξ, ὃς ἐπ οὐ τ μ 3 


ἑαυτῆς ὑπο χας τ]ερυγας; χα σύκ ἡ λησοιτΈ: 


Ἐπεε Ἐπ παηδηις ὙΌΣ ἼΒΟΤΝΕΙ νεῖϊγα ἀείδτια. 
ε Ὁ »} 


ἰδὸυ ἐφίεται ὑμὶν ὁ οἶκος ὑκιον ἐρημός. 
ΤΣ ἐπ ΠῚ χύθιει δες 


ξω 


λέγω γάρ ὑμῖν ) οὐ μή μὲ ἰδυτς ἀπὸ «ΡΤΊ; 


ἀσπδο ἀἰόδτιες Βεποάϊῆιις 


Ἐποίυϊ ιν 


ἿΩ ΠΠῸ 15 ἐν πα, "πιοίο, 


ἔτη ἰπ πὸ- 68] γοη 


ε 4} ῦὔ1. ᾿ ἐ ξὰ Ἱ “ὅδ ἢ 
ἕως ἂν εἴπητε) δυλογήνϑνος ο ρΈνϑνος ὧν ὁγο- 


ΠΊπΠΕ ΠΘΡΙΝΝ ᾿ 
μαΐι κυρια. 
-., ὦ ὺ 
Και 


16 ς 


Πἰπὶ- 


ΓΟἾ τ: 


Ἱ πιῶ» 
{15 


Ιλ Π1|..» 


601 - 
πι 


 αϊτα 


͵ 
τ πε Β 


τ: Οὐ- 


ΡΙΔ4α5 
αὶ δά 
ΠῚ 


αἰ ΠΡ 


σάο, 


1 γοηΐξ 


Ι 


-» 
κὰν 


- 
“οι. .ὉὉ 


“Ὦπτπι΄....40}ἃὖὸὃῳὄἜ .:.τ- 


᾿-5 τ : ᾿ς Ξοτ, παν Ξᾳ-ΠΞΠ .-.. 
᾿Ν 
᾿ Γ ἷ Ἀ " Ι 
συ ΧΕΙ, (εοαπά τ Μίατι αι τη, Θά βενς Χαττῆ 29 
ἐς Ι Ι [μα: τι θ611 ἐΕισ,ν πρῃ ΓΟΠΟΓΙΓΔΓΠΙΓ ν 
- : - , ὶ ΓῚ 3 Γ 
τας Ῥ } Χ Ἂν Ἔ ΙΝ ῳ ι3. ψο τῷ. χὰ ἣ Ο Ωῶ. ΓΟ γρῳ μη ᾿Ἐχιςρεψατωὸ ὁπι-. 
ζι ἔστε εἰ 13 ἢ ὌΝ ἌΝ ἣ τς ΤΕ ΙΌΡΊΟ, τὺ ΡΗΕΓΕνΝ τὰ ΣΙ. ΩΝ ὙΓὰ προ ἢ ἢ τε. 7 ἱαπίορῃη 
ΓΙ ἐς [ἃ 4. τὶ ὁ ιὶ ΕΝ ᾿ ἅμ 
ἡ νι οἴξεη: ἃς Εν ἈΚ α αἱ (με Ἐξ Ν ἀτο ΕἸ ] ε: δε πτῶνι ᾽ μέ τμρδξακεϑαι 1η ἐπ ἔἰθαςς ὅς 
᾿ Γ "1 ζ 3 Ἂ Ἶ ᾿ Γμ 
θορόπε (ΠΡ σΉθον οἱ μια, ϑυτοι αὐτῷ γειδὲι αι! αὐῷ 
καρίε αὐτὸ παϊ ἢ ολτῖομ ὁ {6 Π|Ρ}}. ὅτῳ με. αἰκὶς 1|- 
ἢ ἘΠ ς Μ ἣν 
᾿είρδάρηε, τας οἶχ9 »δομκας τῷ ἱερού. ὁ ἢ ἰησοες εἶστεν αὐ-- 
405 Ἰἰς ἢ ν᾿ ἘΝ κπτὸ οὐημια ἢ ΑΠΆσΙ. “ἰοὰ 


,. ου ᾿ βλέπετε ζαυΐᾳ, που; ᾽ αἰμζεω λέγω 


“ ἀεἰεσια-- τοὶ ς, Πὺη ΤΉΝ, ἰπε τα πῖς ΙΔ ΕΜ Ἰσδ εν ἸΑξίας, ψ" τε μἐὦ- 
ΠΓ 


ἰπππ τς: ΕἾ 
π ρομι ὑμνγά μεη ὠφεθη ὧδε λίϑος ὄχι λίθον, ὃς ἐ κατ 
ἢ βράεητς διτοπὶ δῸ [ΠΡΕΣ ΠΊΟπτεΠὶ 
ων" 
καιϑδηρϑρν: ἢ εἰυτο ὯῚ Τ' οροὶς 


ἘΠ’: 


οίμετην. 


ἴσ, λυ ϑησέται. 


ΟΙ μετ, τ Οἰάτα, αἀτορίείῃπιτ αὐ διπιὶ ἀκ ρι}} 
Εἰ, δ 3 


᾿Ξ τι ὕ αὐτῷ οἱ μοι. ϑηται (αι 1᾿ [- 


ΚΝ: ἀἰρραιδα, Ἀῖο, ΠΟ δ] ναπαπάο ἢπὸ πηπαῖνος παρ 
γυ ! ν Ὁ! 
δίων. λέγθντες; εἰπε ἡμίν. πῦτε ταὶ ζῳ, ὃς- οἱ!» χἡ ( 
Τλάιεπτῃβ πσπαπι Τ πα ΠΣ, ὃς ςσμιππΊπιατί 015 
ταὶ, ἌΝ τυ ἊΝ μὰ " ὑ- ν᾿ 9 δ ἣν 
Ο σημοειον Τ᾿ σης πα ΘΟ "σίας καὶ “1 σιυυτ ει οὶς “Τό 
[ς1}} Ἐπ τεϊροπασπ5 Ιεὔ!. αἰκχῖὶτ εἴ8: 
Ἂ ᾿ ; 0.9 ΤᾺ ὶ Γιὰ ΙΝ δ 3 ὙΠ 
οὐ γῦξ 5 Ὁ) ΦΟΙ Θ )εις ὃ σοῖς 7 ΕἸ σαὐὐτοῖϊξ, 
γιάξι κέ αι5. γὸξ [εἰμι τ ἘΣ Μιὰ ἐπ 
βλέπετε, μῆς ὁ υ μας πλανήση" πολλοὶ γὰρ 


ν 7:21... ΙΗ ποιπιπῷ πιῶ, αἱ ἡρβα ἢ ΕΒ. [πΠ| 


Ὡλλ!] "κι {5 ῆ; 
ἡίϑυσονται ὅ 67ΣῚ ῷ ἢ γομκοι ἦς μουνδιξ (67 9} 5 ἐγώ δἰ μα 


τ Απάϊτατὶ Οἰέβαε: ὃς πιπϊτὸς ἰςάποι τε. κ Εμτηγι εἰς ἀμξεπε 


ΘΠ πὶ ἐἰτ5 
ρισια,, δὲ δ λρασος ΤΟ πΠλοες Δ αυη(φεσι. μϑινησετεῦ ἢ 
Ὁ Ρπ π68 απ τὸ ὑείϊα, ΕΜ πε 1. ΒΕ ΔΥΗ Σ ἵ Ὑίδοις δ ἢ 


πΙΣΧΙΙΟΙ. 5 ἢ ᾿ Ν τ Τῇ : ] 
οἰκουάν πολεμῦῖς. Χ] θαι Τεξυχιε ῶν ὁρα τ μὴ 
τα θα πιῖπὶς ΟΣ ᾿Ἔτερι τὰ ΠΊ ἐ ὁπ πᾷ ἰεὰ ποπάιιπὶ 
ἌΝ ,}.} 
-Δρφειοϑ τ᾽ δὲι. γαρ πανΐᾳ δ ρέοϑο ᾿. οὐ οὕπὼ 
πΟοίατρος εὐ ἢ ηἰς. Ξ ἜΕΈΡΗΜΝΑΣ ΘΠ ΠῚ εν 
“ Ἰ, 
ὅς Ὁ πεδος. ἐγοιϑησεται γ0 ἔϑι 


τ Το σ Π1Π| 1Π ΓΕ ΠΙΠῚ: 


ΕΞ τ ΤῊΝ 


ἘΠῚ. 


ἸπΠ. σύηιόμη, 


ΩΝ 
Πῶς χα: 


Ὡς 
99) 
ἴω ᾿ἜἜΡΑ͂Ι ϑς 


ΡΒΗΝ 
᾿ 
ὦ βασιλεία Ὦ ὭΣ βασιλείαν" τ ἔσονται λιμιοὶ καὶ 


ἜΡεσ θλο κωι ονδετεγτα πλο τη {πη μη οτα, Οπιηϊᾶ αὐτόπι ἔππς 
, ᾿ ͵ Ἀ ἧ Ν᾿ ἡ ΠΩ 1 ἐδω 
λοι μερί οι! σάσηκο! χτ᾿ τυποῖς. πανΐίᾳ ὃ ἰαυπα 
ἢ τηῖτ1ὰ Ι ἐμεῖα (ἰΟΙ ΟΥΠΠΊ. ΤῊΝΕ ἐΓΆθ ΔΗ θης 1π 
ἔμπε ᾽ ᾿ Πα αἱ Ἶ 
»Ἂ ωεὶγῶν. ἸΟΤῈ πο δριδωσοισιν υμι οἷς ᾧ 5114 
τ σοι σπου τς οὐὐἰδης Διθϑ: δὲ -οὐτ5 0- 
ΡΝ ᾿ .} 
θλίλιν. χαὶ ὐποκ τ᾿ Οϑοῦσιν ὑμαξ᾽ χ) Ἐσὲ δ)ε μεἰ- 
δ} 505) Π παν δ: Βεπεέθθρι ΡΙΟΣ ΩΝ πΌπΠιθη 
τ ογοϊέα 
σουμϑμοι εὗαῦῦπαντῶν Τὴ ἐθγω. ΟΩ νομλὸ 
ἘΤολη 4511- τηει τη. Ἐπ τῆς τ υϊεπάεπιαν αὖ τ - ἄς 
ὩΔΌΜΠΙΩΓ 


ἈΠ] Ι ᾿ 
χαὶ ἴοστε σκου! δουλιοδησοντοι πολλοι.- χαὶ 


ἐγαάεηι, 


{3 ᾿ ἷ 


ΠῚ: ἐπε ξη. 
3 ὡς δ, ; Ν᾿ Ι δ 1 
οὐλληλοες πδ ϑεδωσοισι,κ μεισησοέσιν ὐλλληλϑες: 


ἀ ἤν . - 
κΙατσεηε, Ἐπ ΣΕ} Ρἰευδορτορμοῖσ 


ὃς οὐο παροδητϊ 


ΝΠ ΕΠΓ ἴθ ΕΝ νὰ 


χαὶ πολλοὶ ᾿ψϑυδὸσοοφῦται ἐγοιϑησον Ὧν κ χαὶ 


ἔσποπιᾶη (ρα ἄξεηι π1}1τ0 5, Εε ἀὐαφιν: ΠῚ ᾿ ὦ εἰρο 

αἀδαπήξίοις ἢ 

1π|α 115, ἘΦ λανήσο ἔστι Ἰτὺ λλοζέ.- χω Ὥ ληθιω,ϑη- 
Τὶ ἠ ἐμαῤῥῳ τε είςει μμεμς πη} - 


Ἴ τευ αὐοιαίειν- ἘΝ ἥ αἰγαπη Τὴν πολ- 


Ἔ ρεείειι:- 18}. ἘΡΙΆΝῚ ΤΟ ἀυῤυλμρλος, ἰη ππιδηατ, [ἰὸς Ἐ γκαϑὲ- 
τασοῖῖς νἱ- Χ] : ] γος ὃ, ! 
8 αν. ὁ δὲ ὑπὸ μείνας εἰς τέλος. Φ τ πω, ϑησε- 
τ ένόμον δπι με, Ἐπ’ τ ρτκὰϊ ἘΔ ΒἾΟΣ "δ τὰ δὼ ἀλννς 

ἔν ᾿ 

Ὡς πές πὐϑχσλι χηρυλϑη σέται τῷ» Ὁ δὐωγγννμον τῆς 
Τ νπϊαδτίο τεσηὶ 1 ἡνη με βαθπαια, 1π ρον ηνὰ 
Οὐδε, 


βασιλείας ον ὁλη 1 τὴ ἡ οἰκουυϑρη: εἰς μευρτύρκον 


Ἴ τοὐἤιη- οπτπιθὰβ σεῃτιδα: δ απὸ ψύπηϊοῖ Ἡδύ. ἡ πᾷ 
Βηλιὶο, ῬΑ͂ΝΝ Ν “οι πὰ 
πασι ἴοις εϑγεσι" χαὶ ᾧτε ἡξᾳ ὯΣ τέλος." οτὸμ 
ὅτις ἀϊ ἃ οτρὸ νὴ δ 18 ΠΕ ὙΡΡΕΠΙΒΕΘΠΕΕΙ ὀκόοω εξ "ἐἴα- 
Γ 
ὀξιυ ἴδ Ὁ "βδελυώμα τ ἧς ἐρῆ, (ἰῷ σεωδ: Φ βη- 
δὸς ἃ πηϊεϊά θΤΟΡ τῆ ἤαδι [δὴ ἴῃ πρβῃ ὍΑ- 


9 εν δα δϑμυιὴλ τῷ ΜΖΟ: “φήτου, ἔσω 9 τῦσ “ - 
Ἐ συ! Ἰορὶτ ὥρ, 


ἰ ἐ ἰερ ΗΙ 1πιε}} παι} ΤῆΠε 8] 1Π ᾿ ΤῊΝ 
δ ἴχητ, Ι ἕως Ν ναι Ϊ γε, Ϊ :- 3 τυ 
Ἢ ἃς 61 1π γίῳ" “ Ἴ , μὰ ἄρον α 86 01 Ὁ} ἸἩΤΉ ἰὐυ- 
τἾΣ ὙΙ ἕ Γι ἐβἰ πὶ πιοπτεβ, Ἔβιι βρὲ (ο- 
αἰϊααϊά 1.υ 
ΤΡ δια, Φδυ" «τῶσαν Ὡς ζᾳ δι ὍΡΗ. ὃ Ὠχι γί δω. 
. ἄμρὼ καὶ παρ ΣῊ ααομυας τοῖς, ἀλνς ΓΓ ἘΠ: 


ὅν βῳ 
μμαι ματος. μὴ καζῳξ αν ὁτω “ τὰ ων. Ὁ οἰκίας 


χἡ ζψεις οραξείς οὖν ἀκείνωις δὰ- 


ἽΗΣ ΚΉΤΙ ὡ π98 ΔΙ 


“ξ- ΓΙ γέεϑε Ἀ, ἵνα αὐ δ υηται ἡ 
: ὁ ἤχεηια, ὐπϑὸ Ι 
4} ι 1: 
τ φυγή μι γάμο ὠγος,(ιηδῈ ἐν σαξξα τῳ, τα! 
δΠ' ΠΡΠΕΙΕ ΜΝ ΑἹ ἀμ ε 1: ἔριν ὑνθη ων τν 1η1- 


)ὸ πτεθλί ἅψις μεγαλη; οἵαν γέγϑνεν οτα 3)ρ-- 


τ8 Ππ ΠαΣ Υ ἥτις 
Ϊ 


φρ! ξ ἐχούσαις νὴ , 
αἴεθας. 
ἐπΕῚ [ἡ ἢ 


οπ 5 )7ῳ.. ἰξε 


ἔν ΠῚ ΨΟΙΓΑ ἜλαμΕ, ΕΝ 


τηῖοῦο, ΠΡΠΗΕ ΕΠᾺ ἔσει. ᾿ Ἐτ 
Ἶ 


τ γῆς οσμους. ξωςπῷ γέ. οὐ σ. ὅσ μή 1.05}. Χ 
εὐμενές ἔα Πδ πε δου ΜΠ}, πῦπ 


δι ιε Ϊ 
Εἰ μὴ ᾿ ὠκολοίξω ϑησίαν αἱ ἡ ΜΔΈρΡΩΙ οἰχείναι" σέκ 


ΠῚ Ἐ {ἐρνάτα ΟΠ 5 σατο: 1: "Δ εἰεἴϊος 
41 1.5: “ἢ 


αὐ ἔσω, ϑη πῶσοι ξ: ῳ δε ἄν ἐκ Χολυζδνν Ριεέ 


Τ ΟΠ ΠΕΈΝΙΗΥ ἀνάϊεε 1Π|. 


ἘΠ Ἦν 
εἰ 1τὶ 


ἡ πᾶ 


Ταπο {ϊ 
Ξ 


Ι Ἐ ΠῚ ἢ} Ϊ 
23 χρλοξῳ βησοντοι ΟἹ γμκέραη εἰκείγαι. πῦτε αν 
 ΟΒειξας, 


π 


415 ν ΟΝ] ΔΙ ΚΕΤΙΣΣ ες ΠΕ "ἷο δ. {ΠῚ : Ἐ με Φ- 1: 
ἃς ρήει- 
ψαδὰτοισοιὶ χ᾽ «ἰου- 
ἤρπα. ἃς ρῖο- 

Φδωίς ὦ τέ 
ἐ δ ασοοφηται, ὧϊ οἷσι σημκεῖα, “μεγάλα τε- 
οἰ σία, ἢ [εὐπει τ; [ ΡΟ Πδεΐε ἔν εἶε- 
ὅς ζῳ ὦςε 


ἐξτε. Ἐρδδ 


ατη. ἔπ: ΣΕ ΠΙΗΤ Ἐν εἰρμσοιγη 


τ ἐγ θγσογ.) γὸ 


“ 
34. σΤυσηϊξ: 
ἀορτοῦ μετα 5 ὧς πΟ ἢ ΒΡΙΞΗ 


οὐβλύς 


ΒΙΞΟΙΚΙ ΨΩΒ15, 


ἣ ἢ θέτο 
ἰδὸυ ΠΡ Ξειρυ κοῦ ὑμεν. 


γΟΡΙ: : Ετεε" [Π ἐμεῖο εία εἴ, ΩΝ 


ΠΥ ΕΡ (1- 
ἐὰν ὅτμὴ Ὁ νὰ 


ΓΤ ρσῶ- 


“τῶσιν υμίὰ ἡνοίδου 'ὡν τῇ ἐρήμω ἔφη, μῆς ὀξ δῖε ᾽ ἰ- 


ὮΣ ! δἰ ει. 
Ἰοἰρες. 
ΧΟΙΓΪΠΙ ἝΕἾΣ 
ἱτέ: 


δεειίΐα ει. 


, μὴ 
(ᾳρμκείοις. μὴ ᾿πις- δ σῆς. 


τὖ ἶἷπ ᾿ εὐπτί, θην, πο 


Ἷ Γω 
Ἷ ΞΨ 
27 Θὺ ὧν Ταὶς ὼ 
τῷ ας ἢ Ἢ1: 


ἕως δύσμω ὡν. Ὁ Τὼ ἐς δὰ χὴ ἥ πα φοισία, “' 005 τὸ 


ἐν ἀνα τῦρντυ δίς εῖε ἔ υπήκεεν, ΟἼΠΠὴὺς 


σπου οὃ ἐανη ἀ ΡΟ ΕΌΒΟΘΕΟΝ. σὺυ- 


᾿ ΠῚ Π15. 


3 ᾿ 
8. αγϑρζόπου. 

ΡΟ Ἐ ἘΦ Ἐπ τ τ ΟῚ ξΕΙΒη τοῖσι 4 δὲ 
ΓΞ γα ϑὴ (ον) οἱ εἰ εἴοῖ. δϑϑεως: δ᾽ ἁ( 'πίω "θλίψιν 
{ποτ ἢ ἐλ ἀμὸν ΣΤῊ] τυ δθοιλνδν ἐς αὶ ἃ τὰς 
χη ἕ τ τῇ 
ΙΝ περ εἷν εἰ εἰχείνων. δΉλιος σχϑ οήσε αμρνὴ Ἔ - 
ΠΤ "δῇ ἀποῖς μη: [πὐπ, ἃς Ὑ ἢ Ἐρέθθης 
ἱ Ἂ Ι αν τὶ οἱ 
ἴθ ἌἈμη Ὁ δωσφ 9 Φόγίος οὐ" ΟΙ αἰξερες ποίοον 
ἀε (πίο.. δὲ ε ΠΡΒΗΝ ἘΑἸΌΓΙΠῚ " εϑημεδη- Ι Ἔν τ π 8 
᾽ ἴωπ 9 κ ἴςξ Δ 3 πω ον! ἸἸοσππο- 
Ὅστο τ΄ σρανδηζ δὰ δ ὑνάμᾳς Τ' σρανίον (ᾳ λϑυ.8η- τπθιιμῖατὶ 
ΠΣ πὴ ἙΡΗ͂Σ Ρατδῦ!τ ἀξ πιπῇ ΠῚ] 'ο- 
ἧκ τ κὰ.- δὴ Ἐπ, Ά 
ἢ Ὧ χὰ ἴτε γονῆσε εἰ) σήμλξιον 6 Ὁ ἂν- 
ματι ΠῚ ἐπὶο: δὶ Ὁ γνῶ Ὀπιπεϑ 
μῚ {ἴ πρὸ Γν ᾿ἵ ἰ ᾿ 
1: ῦρωποὺ οὐ ὦ ὅρανῳ ᾿η ΟΤτὸ κύκνον τίαι πᾶστο ἂἹ 
τἰὐ 5 ον ἰν ἀδι ἐς τπνἱ πεῖ “αι. δ ΠΟΤΌΝ ἔεθθεπὶ 
ἣν 3} “ "ΤΥ δ ! 
ῷυ λα! ν᾿ γ}5 5 Ὃ οαμον } Τ' ἔν α’ αἰθβρωπου ἐρη9- 
Υ̓ ᾿ 
τύ πὶ ΤΙ ΠῸ ὙΠΠΝ ἘΠ [ΤΠ { εἰ: ΕΝ Ἢ Τ υϊτίιτα 
Ϊ πο τα ΟΥ̓ Ἱ πῖυῖτα ὃς 
1 ρον ὦ ἴ; " πο ὧὼν Ἢ φανοῦ, κῷ ᾿διωα μίξεως τπαϊοίιαια 
Γμ δίσγεα ΠΝΗΜΑ ": Ἐτ "μεφαΐε! ἀησοῖοβ "λας 
ΝἾ τ 
ἴῖ4ᾳ. [31 νὰ δὸξ "ς΄ πολλῆς. χαὶ Ὁ πϑςελει. ἕν: " αἰγίξλοις 
ἜΓΟΡΨ ἘᾺΠῚ τα ὅς υρλνττ πιᾶππᾶ: ἄς εὐηπ- 


αὐτῷ μ᾿ ᾿ σοιλητίνος καὶ ὼ Φωνὴς {16} τὰ λἠεδὺ ὑγ71τ- 


στο Βευττὶ διείτο 8 6115 ἢ ΠΠαΊΙΟΣ 
1: σι ιὐἀξοισι (ὄν ὐὐλεκζῦν αὐτῷ ον, Ἐ Ἴεοσα βὼν , 
ψεπεῖϑ, ἃ {2115 (ΟΙΌΉΗΝ γΐσιδ ὁ ἐχινεμα δογίλτ. ξτὰά τουτὶ 
“1 3. ἃ 3} Ε 3} ,.,ρὰ πὸ 
οὐνξ ἐὺ.) πρὶ ἀὐκρῶν σ,θϑ: νων ἕῶς ΑΧΡΌΥ ΔΩ ΤΊ». 
4.1 τὍνεῖὸ {τὰ αἱ τς Ῥατοθοίαπι: π ρκβθς ΔΑΒ ἄτθο": 
-᾿ ἩΡΙ Ὁ ( ᾿ τῇ ἀπτπὶ 
35 ῦΤΟ δῈ συκῆς μὰ οὐετο Τ' Ὄσσα Ολι εὑ δ' τὸμ Ηεὶ, 
[6 Πὶ τα εἰ ἔπεῖῖτ τ τεπεσ, δι ἐστι 
. ς [ρ . Ὁ δΛπι ς ἣν ἢ : 
τό Ἠδὺὴ ὁ γλοδὺὸς έτ' 05.) αὐπα ας. ἴᾳ Φυλχα 


Ἄ ἘΠ ΠΜΦΡΙΗΡ, {εετ ἃ ᾿ ΟΜ τ 


17} 9: Οοφυη,} γινώσκξ!ε δτί 


ΟῚ ἽΜΠΠΙ ἢ δε 5 γρλς 


"ω ; 
ὑμεισ οὐτὸμ ἰδ τε ταῦΐζρ, πᾶγτα, ἡ ωσκει τς οΤὶ 
Οὐ 3 


56 ἃ ῬΡΟΣΝ 


ἐγζες Ὁ ὃ γερος. 


ἀρνὶ 


᾿ς τῶ 


ἀπτω δι καὶ εἰ 


Ἰεσία ἥια 


ΠΕΡ τὰ 


ἘΠῚ: ἔϊη γι 


Ν πιῇ δια 


ι {πὰ μιῦ- 


τ ὑτειλ- 
δαπτυς 


ἢ Ἐ ποι δ 
ἀυμίῳ Ε:- ἔπτη εἰδοὺυ ,ὥδεο 26,5 σθς. ἢ ὧδε μή γτί-- αἰεάιτε : 
ϑυτροηῖ 


ἄϊῃ διγοιβ 
1παἀπσᾶτα 


τλανήσαι (ἰδ ἘΞ Ὲ Ἢ ς ὧι ἄγε εκλιε- (ἢ Βυχὶ ρο- 
ῃ Ἶ εἰ} δι ᾶπη 


Ἂ ποΐιτ 


ΩΣ εηῖπὶ ΠΠ βρέ δ. Γ-- 


δας, ποὶ- 
ἀσερ Ὁ τὸ σιράδῖξι 


ἐδτου αχὶν Δ ἶἷ Θνέεπλι αι, Ἱ Οἤεπτε, 

ἕ ἄζρατοι νἱὰ 

ἡ ἀφραπη ς ξέρε) Ὥστο ᾿αὐαΐζολαὶ ἝἜ ὦ ᾧ ῷα! ἡετὰι φιείπ Οο- 
τε Θ.εἰὔεηεέ, ἰἴτὰ ΕΙῚΙ ἐν κελρο γον δι ἢ οι ΠτΕ ΠΙξ 
μ᾿. τῇ »} " -ὠΜΨ᾿πὐδιυόῤπτιβ 


ὧς Μ ματα, [εἴν 30 ΟλΥ- χε. 5. [οἰ ΟΠ Ἐπδησ. σλΡ': χΧΧΥ͂. 
ἜΔΟΙΔ ἘΙ5ΕΝ τεῷ ΤῚ ἸππῈ}Ε Ἀπιὲπ ἀϊτο γνοῦὶς, ἡπὸπ ἤδιιβ,. δὲ {πιά οΣ ἀςπτίαπι. 1 
: 3 Ἰ 1 ς-Ἂ» » ῖ ξ ὶ Ἀ Ι π καὶ 
᾿ Ὡπλύραι. α μευ λέγω υμμνη δ μὴ οχλιαυθμος γ Χῶ ὁ βρυγμὸς ΤῊ οδόντων. 
με χάρι ἐοπεῖα 11} "ἣν γν ἄοπετ οπιπῖα [{{π ἘΠΠΕΣ : 
1 ε ᾿ βω Ἴ ᾿ 
μίθη ω ἡ νεα,ς αὐπτηγεῶς ὧν ᾿παντα)αῦτα γ05.). ον. ΧΧΥ. κο 
Ἐ τταηῇ- σπιμπι δε Ἐργαγενεθηπι: σὰν ἵε [- ἜΠΩΕ ἢ ἌΠΑΤΙΝ ἐξ ἀὐουΣ οα]0- πε 8- 
: εἰς 
ΝΗ ί ᾿ οὐροινος χοὶ ἡ γὴ ᾿χἰρδυσονται" ὡ δ 29. ΠῚ ] Οτε ὁμοιω, ϑη σεται ἡ ; βασιλεία, ἮΝ οὐφῳ-- ἢ 
δ 0 πιεᾶ πὸπ ΒΚ ΚθυΒε, Ὀς “Βεεπὶ τὰ πὶ ἀδοεπι νἱγοϊη 5: απ δοςζιριεπτε ἰδπι- 
χομαΐ 
5 τυῖςπι 9, μίου ὅ' ἰμηηϑεε ελθώωσι. πίϑέδετὴς ΤΙΣ; :6} γώ δέκα, πϑ ϑένοις, ὡ τίνες λαξοῦσαι ταῦ λό μυ- 
ἐν ΠΡ τα Βεῖπο [εῖτ, ΒΕΊΗΡ ἈΠ58- ΕΠ ΠΤ δκίδεαηι ΠΡ τ δίω [ῥοη- ἐΟΒΝΊΑΙΝ 
οπίὸ ὃς 
ὠκείγης: ὲ τῆς ὥρας συ εἰξὶς οἰδὲν. οὐδὲ οἱ ᾿ ἀ [γε- ποδὸις αὐ στε. ἐΐξηλϑον Εἰς αἰπαντησιν πϑ νυ ἢ βεια, 
Ἢ 1] σα! ΟἿ ΠΊ. . πον φτότο ἘΠΕΗΙ ἐθια,, ᾿ ΘυΠπδ8 8 ΠΕ τᾶρτ ἐκ 615 ῬΓΙΘΡΆΙΞΕ, τς 
ὶ ᾿ 
λϑι μοὐρανωΐν, Εἰ Εἰὐμιη ὃ πατήρ μου μόνος. 2 ΟΙὉ, πεντε δὲ ὴ σῶν ἐΐξ ἀἰὐτων Φ ρφνεμκοι: χαὶ αἱ 
Εἴη ἀἰϊεῦ5 Ξε δ πεῖο: ᾿ὐοὸς Νοῦ, νὰ οὐἷς ὃς : ἀὐμι68ε [ἅτὰ8. τ 9.54 ἔδει: ἐ [πγοξητει τ λται αι π- 
“ Ν ' 
ὥασερ ἢ αἱ ἡμιρ αἱ τῷ ἐηρίες ουτ ὡς ἔφα χαὶ ἢ ΠῚ 3 πεντε κι: οαί. αἵτινες βίρῳι ὶ λαξούσοι τας ἘΡΕΜΗ Ἢ 
ἀἀυσπεῖις ἘΠῚ] ἔρος: ἜΒΕ ἐπίηι 6- ἐλ νον πεν πον ἘΒΡΙΞΈνΩΥ ἴοσαπι Ἶ. Παδέλουνθι 
Ι ς Υ̓ 8, 
παροίσια, Τὸ οὐ Φ αἱ ϑοφπου. ὠαπῈρ γὸ η- ἢ λαμπαδὰς ἑαυτωῖν. Οὐ οὖκ ἔλαθον θ᾿ ἑαυ , 
τη ἰπ «ὀἰεῦας δδτα; ἀΠΠμ 1} Π|, | Ιεπι, ΕἾΜΕΝ δ κυ τωδς ἐλῤον ϑενδων ΒΕυΝΙ ἵπ βνεῖο 
στιν ον ταὶς ἡμέφοιις χοῖς ΠΣ ὕ το υυαμθο, 4. λων. αἱ δὲ Φοϑνιμοι ἐλαΐζον ε Ελαιον ον τοῖς 
ἐὐπεάξητες δι ΙΆΕΒΙΕΣ; παθεπτε τὰ παΡταὶ τταεπ- | νϑ ἢ 5 [ες ΟΝ ΠῚ τος {μὲ 
ὠγϑ.}ες πίνοντεο;)γαι μοι ς ὸ ὀκγαιμίζον- αἰγείοις ἀὐπτων ᾿ μᾷ 1} λαμπαδὼν αὐτῖν. 
[λὰ ἐαπλ.., τες πτς ἐδ ἰπτταῦῖς Νοξ ἴῃ Ἐ Τατάίαμτε ἀντι [ξρείο, "ἀοτπιιλαετιπε οπιπεα, ὙΜοτῆ ται 
ἀϊσπὶ απὸ | οἰδη- 
ἔ ΤΕξ. σαδι ἤςξ ἡμέρας Εἰσῆλθε γαΐε Εἰς τζω κι: " χοϑνίζονηος ἢ ἢ πὰ γυμφια, εὐγύςα ζαν πᾶσαι!" τεῖροπίο, 
παπτὶ ΞΗ θα τ τ λλὰ [π|Ὲ ἐπῆε γεπὶς ἀΠ|- Ἂς {ἰκιοιοῖς Μεάϊα ΒΆΤΕΗΣ ποτε; οἴαπιος ἔἤλέζιβ 
ἔλάιδητις τς Ξ τὲ τας ἸΣΒΠΞΕΝ: "Ὰ 6 ΕΙΕ δὲ Ἐ γάίαιιο εἰ: Ἐςὸδ (φοπίας ἘΕΠΪΓ: ΘΕΗΣ δα ποσὰ ἐμ 
ε ᾿ 
μος ἢ χὰ ἡρο ἀπόντας" ϑῶς ἐς-αἹ ἘΥ γ παροίσια. γενοἰδὸυ ὁ 0 γύμφιος ἐργείαι" ὠξέργεοϑε Εἰς ἐπαν- 
ἐξοτς ΠιοπΊπ 15. ἜΝΗΡ ἀπε ἜΡΙΣ τὰ {μην εἶμι. ΤῊΝ ἘΠΈΡΈΕΣΒΙΣ ΟἸπ πος λτΕν- 
Ἂ ὑοῦ τῷ αὐ, ϑεϑπου. ΤῦτῈ δύο ἐσογ" ον τῶ “᾽ 7 πήσιν εἰστύ. τῦτε ἠγέριϑησαν πᾶ σα! αἱ αδθ- 
4 Ππιξ- ὉΠ νηῦς ᾿ἢ ΞΎΡΝΩΝ, ἐξ ἡπι8 δ γείνν- πὸ {Π|πὲ| ἐξ ο! ἘΣ ΟΣ ἜΠΠΒΝΣ ἴυα5. 
μα τὶ ἔανε ὁ εἶ ἀφίε- γοι ὠκφνον ὁ οὐκ ὀσμηξ τας λαμπαδας αὐτὴν. 
“ν τοῖϊη- γρῷ. οτος ῷ ἡΘΡες οι ταλ δ) : 71) σμ φ μ ἀκ 
απεοῖυτ. ομπτ. Ὀμᾶὰ πιοίοητας πιοὶα.: αἵ. Φ ἔλτυς ἰχάτ ἘΕΘΙΒΒΗΒΗΙ ἀϊκετιπι: Ὀλις μοΒ: ἀ ἀε ΤΟΙ͂Σ 
ται. δύο αἰλήγουσαι οἷ οὕ ὦ μιυλωνι" ἫΒ πα- ἘΠ|8 αἱ Ἀ ἀϑοραὶ ᾿ φρονίμοις εἶπον: δὺτε ἡμῖν Ων 
"πο 1π [ἀπιέῖυγ, ἐξ ΝΗ τε παμειατ. ἐν Ιεῖιαις οἷεο γεῖτο, ἩΜΙΣ Ἰπλφεθο. ποδιεῖ ἘΕΠΒΕΒΒΗΤΟΝΣ 
Ἰείζο:νπιβ 
Πα πιεῖατ, φφλαμ αν) ᾽ χα μία, ἀφίεται. 6). ρΕ!ΤΈ; τὰ . Ὁ ἡ(αἷν ὑμδέβοτι 5] ἱλαμπαδὲς ἡμδν, σξέννιιυ .. 
δὲ Ὑπη5 τὸ- οιρο: πῈ “πείο! εἰ πὲ ποτα Ἐοπείπαε νεῖν ἔνε- ἈΕΓΡΟΒΔΌΥΒΗΣ ἀρ τῇ Βεθθεπεες, πεῖς ο Νε δι τὰ 


ἘΠ ΤΙ ΠΤ ΠῚ} ν Γ 
ὙνεπτατΩ: δδυ τι σόχ οἰδδωτε ποία ὧρα ὄχώφιος ὑμδμίερ-- 


εἴ. ΠΙαὰ ἀὐτετι {ετοιε. εἰ ες αν τσ Ρϑιετα- 


χῇ οὐ φνο ἢ ᾿γινώσκεε, τί Εἰ ἰδ ὁ ο οἰκοδὲσστ 4 

 ᾿τοτὰ τὰς ἦ01 ἀ “μβοάνα, ἐν Φ ὑεπίε, πρλαν 

ἘΥΈΠΙμΤτΙΙ5 

εἴτι, πότης ποία φυλάκη ἢ χλ ἔχης ἐρ ἔργ.) οἐγρυγϑ- 
τοι ὙΠ5ΕΕ; ἃ ποπ πηετει Ρειίο πδπΙΗπὶ 
ρῆσεν αὖ» χαὶ Οὔ ὧν ᾿Εἴασε δορυγάσαι Ὁ οἰκίαν 

ἈΊάεο ἔπι. εβοιε Ῥαιαι, 4 ἰὰ ΠΣ 


μὐδι α ὁ με ὃ νὸῶξβ 
ς νυ 
αὐ τ. 


ἢ πεῖοῖε15. ΠΟΙΝΜΙΟΝ Ρμέαμες, ΤΠΌΡς ΠΘΡΙΣΠΙΝ νεπτασῃς εἴ, Ουϊς 


Ζ ὯΙ “Σ 
ὧρα δὶ δοκεῖτε, ὁ υὸς 8 ᾧ αὐ ϑροΐπου ἐρχε.)- ὡςς 45 


Β αν μὸν θοῆς ἴεσ5 ἂς τος ἀμ ξαι ΕΟΕΤ : 
οὶ ὅδἼν ὁ πισὸς δούλος καὶ τὺ Φιϑνιμος, ον Καυτες ἡ- 
ἔνε ει πον ἘΠ ΌΠΠΙΠΙΕ ἢιὰς ΡῈ ἔα} πὶ ἴπδτα, 14 ἐκν- 
σεν ἢ κύρλος αὐτῷ ᾿ ἔχιν ϑεροπτείας αὐπῷ τῷ δι[.-- 
οὐ ον 1115 εἴθηπὶ ἷπ τοπιρότει ἀρ ἢ 
δῦναι! αἰὐζοις πτζω φῶ ον χα!ρῶ 3 μοικάθλος 40 
ξΠιππ|.. ἔδγυι5 {16 ἀνε ἐτιεπίεηι ἀϑιμιαι εἶὰβ, ἱπιεπεῖῖξ 
ἩΓΠΕΙΕ ς! 
ὁ δούλος εὐκήνος ): ὃν ἤθων ὁ ὄὀκύθμος ἐνττ, θυρησς 
ἔλεϊεπιεπι ἍΣ: “Αἰπεη ἈΠ: ὙοΡν ᾿4ποπιᾶ μιρεῖ 
ποιοιυζᾳ οὕτως... μζω λέγω ὑμῖν οὐτι ἤχει 47] 
Ἢ οτηηιὰ ὅ οπμηύμι ἸΛΙΕΙ͂Σ μὰ ΣΤ ϑρς δ} ΠΊ. 
Ὀοπὰ ἤπα Ι ᾿ Ἧ 
πᾶσι τοῖς αἰ τσ’ ἀρχοίσιν αὐτῷ ψ κῳΐζαᾳ φῦσς οϑ ον: 
51 δυτοίη ἀἰχεῖῖς πμηαΐαβ ᾿ἴεγαι5 11 ἱπ 
Ἰ 3 ε Ἰ ' ΕῚ "ω " γυ 
ἐαν δὲ ΕἸἰπῇ ὁ καχϑς δοιΐλος κεῖνος εν τὴ 438 
Ἢ Μολπ κοτε ο: ἈΤΑΆγίαε ἀσπιπιι5 Πιξιι» νέπιγα: ; 
ἔλοῖς ! ς ὦ ἥω)͵ς ἧς Ἂς 
κουρδια, αὐτῷ γχοονὶζ 4 οκυδλὸς (μοῦ ἐλῦειψ 
δι πολι: τῷ ἔσσεαι ἘΡΕΌΒΙΕΙΣ ἘΟΒΙΞΕΙΘΕΊ, ἐρρτη 
σαὶ 
χη δ αρξηται τυτ]ῳ (δι (ῦτο' ὁ στο δου λοις» οϑιάν ἢ ἢ). 439 
ἴθιραι πον 611ΠΊ εὐχίο δ: ψεηϊες ἀοηιίπιις [ἔξει- 
τ᾿ ξ ! ὔπ Ι 
χω δ ππῖνάν μῷ ἐπ ἀθυονῶν. ηξᾳ ο κυθλὸος αὶ δὲυ-.. 50 
Ἐίρεται, “ὦ ΠΡ ἷπ δε ἅμα, πολ ἐ εχρεξξαε, Ἂ ἵπ ἢ " 
τ ἘΝ 
λου ἐκείν οὖν ἡμέρα: ἡ οὐ τασδοσδὸκαι χαὶ ον ὦ 
Ξ ἵρποτεῖ: τὰ ἥν ἔποη Μὲ: : Εἰ ἀϊυΐάδυ ειπὶ, ἢ ό' 
Ἄρδγιέιπα); Ὁ Ι Ἄ ᾽ 
ρα ἡ α' γινωακ4ά. χαὶ δυχοΐομιησᾳ αὖον, χαὶ Φᾳ 
“᾿ εἴτις τὰ Βγρούτιτι αὐτῶν: 1ΠΠὶς φεῖς 


μιέρ 96 αὐτο τ Π' δ Αἰ χσοκ οι ϑησᾷ ὀχ ἐςαι 


δ ταί χ)υ ᾿ς γάνεοϑε ἕτοιμοι 5 ὅτι ῃ “5 β 


.3 μζωυ λέγω ὑμιῖν 5 οὐκ 9 Οὐκ 


9 οὐπεχολϑηξ: ὃ αἱ Φρϑνημοιγλέχϑυσου ἡπό]ε 


ποθὴ ἐμ ΈΠΑΙ ποθ ί, ὃς γορῖς: [πε ὑδῸΝ Ρουϊὶ5 


οὔρι Ξηρκέσῃ ἡμινγ χαὶ ὑμίιν ᾿πορϑύεοϑε δὲμιάλλον 


νοπάςητοδ, ὃς ἘΠῚΪΣ νοδηϊρεῖς ξ, 


πον (ἄν: πωλοιώτ ας.» αἰγϑροίία τε ἑχυΐζοι!ς. 
Ἐς ϑέμμ θη: ἫΝ ΠῚ" ,νεπὶν δας ἔ μπὶαὺ.-- 


ιεπὶ ἱγὸπὲ 


ΜΕΥΓΩ͂ΡΙ » 


Ιο ἀπῆρχο ψϑϑων ἢ αὐ αἰγϑαφέσοι!» ἤλϑεν ὀγύμ.- ἀπιετε, 


ὄπ οὖ αὐ Ὦ αυὰ ρα- 


τ Ἴ Α τῶν ΣΙΊΔΠΙ 


ἱπιιασεῖαπι 


5: ὅ Ὁ Πὰν ἐδ 


Φιος: κ) αἱ ἕτοιμοι Ε- ἐσῆλθον μετ᾽ ὐτεῖ ἰς ςῦν' 


ἀκ τ αν ΕΣ οἰ εἰ 1388. ω ρυβώνοι γετὸ ΜΕ: 


ι γαίμοις" ὍΝ ολυλείοϑη ἡ ᾿ϑύρᾳ. ὕφερον δῈ ἔρτ' 


πἴαπι δὲ ἐεπήμαι. ΠΕ υπες, ΒΙΘΡΗΤΕΣ ΠΌΤΙΠΕ, 50: 


χοῦ] Ομ Φα!ὶ ἱ λοίστοι πΡ νοι λέλϑυσορκ φλέψ - 


ΠΙΙΠΕ, ἘΠΕ πΟΡΙς, ΕἾΝ Ὅτ, ΣεΙΡοπασπεν Αἰτ! 
Ψ: 


6.8. αγοιξον ἡ ἤμιιν. ὁ δὲ Ἔστοκ δλϑεὶς Εἧπεν; α,- 


ταῖη ἀΐϊεο νοῦΐς, Ἠοηΐ τος. Υἱρίϊαιε. 


τοΐδα ὁ ὑριας. γ0))ΘρΕΙΤΈ 


ἀἸεῖα ΠΡΗῸΡ Ππσ ται; Ἢ 


Ἔ ἀν ύρ ως 


ΕΝ ἐμ 


[Αὖ ἅς 


- 
-- 


ἵποίειο 


ἰὰν πῦπ 


ἰτάσῃς: αυία πεῖς 9 


ἄζζω, στ οὔκ οἴϑουτε Ὁ ἡμμέφφιν ἐἰδὲτζυ ὧρα!» ΟΡ 


ΓΙ, Εἰ με ἼΗΒΗΝ Ἔλπεν σις ὄπιπὶ Ππῦ- 


“εἰ εἰ 


ἢ οὐος πῷ αὐ, ϑοφῴπου ἔργε!). 
πιο Ρετερτὲ ρτοποϊσεμϑ, γοοῖθιι 

αγοφπος πἰποδυμωνγ,ὠνλεσε «ἄν ἰδιος δουλϑοες. 

τ ἐτασίαϊτ ΠΡ ΦΡΆΒΟΝ μα: ξιτῆν. ξθοπα Πιᾶὶ 


ἿΑ ὁ πορέδωχεν ἰὐζοις ᾳ ὑπαρχο ἤροῖον 


γΏδι αὐπϑ᾽ χαὶ ῳ 
ἾΩ ἐλδλον ἀθίμανο 


᾿ 
μ"» 


ὥαιερ γάρ αν- 


Τν εριήνμς τὸ ϑϑις ἔίωος 


ΌΜΩΣ Ι ἐδι ἄυτετη ἄπ, ἯΕ ἰῆν Ἐρῇ: Ἐα}})} 


μϑυ ἔδωκεπεντε τώλαγζα, ,ὡδέϑυο, ᾧ δὲ ἐν᾿ 


ἘΈΡΗΜΙΒΕ [εοαπάϊιπι βερρίβοι ἐἠνέαινα ὅς Ρεγερτὲ ἈΡΟΙΕΕΤΗΣ Ἐν ἱττατοπιὸ 


ἐκοίς᾽ ὦ κτ' τω ἰδίαν δια μιν 9 χαὶ ἐπσεδημη- 


οεῇ ἢαλιίπι. 4 ξημδν, ἀπτειι. ἘἙ βθυιθδς ἐϊεπι ἘΦ ΑΒ]: 
] ] “ἠδ σμὶ 
16 σεν δυῦξως. πορδυϑεὶς δὲ ὁ τὰ πέντε ταάλανζᾳ ᾿ 
Ῥαιοίρίενε, ΟΡΈΠΕΠΙΕ ε τ εἰβ, Ἔ, ἦ ἵκι; πῖπτε Ἐρη τς 
ΕἼ] [81 


λαίων ᾿Εὐργάσο» ον ΠΕ χαὶ ἐποίησεν οαυλυ- { Ἰαογατας 


ΠῚ ἜΠπ8πε ᾿ἀράλτὴ ΥΡΕΝ ὩΣ ὅμο ἘῈῈ Ξὴρ 
7 λα πέντε ζάλαντα. ὡσαύτως χαὶ ὁ τὰ δος τα 


Ξρτὴν Ἄὰν κε. ὅ.0)υ!] αὐτῷ 
ὙΠΗΠ|8. - 


ὃ δὲ ὃ ἐν λας ἘΕΡΟΓΆΓ, 
(ων, 


Ἰωασταταβ εἰ ΤᾺ ἦρξε μὰ 5.0. 


ι ὀκέρδησε ώ ὴ αὐζοςἁ ἀλλα δύο, 


»- ὦ νδεαε “ἢ ω, 


----«ο.-..- 


ΞῬΞ ὡἐῳἾωλε ΚῈ 


δι; αι. 


πσΣΣ ὅ χε 
Ἂν 


ἵς 6- 


11 π- 


ΕρΡτΙΒ 
λάϊ- 


ΓΖ 211" 
18Π-" 
πἴο, 


Δ 


Πὶ Δ1].. 
ἔγδπε 

Γδ, 

ἃς ρᾶ- 
ἔῖδπιὶ 


- ἂρ «πὶ 


ὉΠ}. 


" 
ἘΠ 


ἱ|ς 


[ἷο ] 


πο πιὶ 
ἰἰς 

ἱ 
ρε- 
οἰὰ πᾷ 
ρο- 
Ϊ αι 


ῃ λ0- ᾿ 
τλῦ, ἢ 


Χχϑεν, 
εἶ εὐντα, δι 


ττς 


Εράϊε ΐπ δίςοπαϊε 


ἘΠΕΣΙΑΠΙ, βίανι, ΔΌΪΕΠπϑ 


(ων; αἰπελϑῶν ὠρυξεν ἐν Τῇ 7) ὦ ὠπεχρυϑα τὴ 


ΒΕ Πιΐ, Ῥοί ἈΣΤΟΝ διι1].- 


τπιροϊῖ5 ῬΕΘΌΠΙΣΩΣ ἘΡΙΝ: 
Φργύεμοι ᾧ κυεια αὐτῷ. μα δὲ χόϑνον πο-- ' 
τι πὶ ψε πὶ προ τος ἴσσι οσιπι {ΠΠΟτὰ πὶ, ὅς 
.᾿» . Ι Ἄ ᾿ ᾿ 
λιω ἐργετωι ὁ κύρλος Τὴν δούλων κείνων ς, χαὴ 
ξροίαϊε δ νομτε ΣΔΕΙΟΠΈΝΙ οὰπὶ εἰ5. τὰ οὐρὰ 
51 σιωαι ρ Ἄθηϑν μέτ' ᾿αὐπν. κχαὶ ἡ πυδεσΐϑων ὁ οἷο, 
Ἕ ἀζζερέ- ΣΡΊΩΒΗΕ ΑΛ τη Ἐ ἐπ ΠΕΡΙ μὰ 11 Ϊ 


τῶν, οὗτπ- 


ταῦ» ραν οὶ πέντε τάλαντα λαίξων; “πατδοσζούεγκεν ἀλλὰ 


4υῖπαμς ταϊεπια, ἀἰξεδε: ΒΌΒΗΠΗ Ἡθίπαις το!ςπ 


πέντε ζαλοανίο... λέγων; κύριε. 'πεντεζαλανζα 


ΓΤ Ὴ τΙ 810): εζοξ ΠΕ ΒΠΙΒΗΠΕ ταἰεμτα 1 Γ8115 


μοι ρέδωχας [δὲ δα πεντεΐᾳλωντα ὀκέρδη- 


{Ἐπρε, ΚΙ ἴιρες ἐπῳ. Αἷτ ἘΠ᾿ 11} παπηπας εἶα, ἔργ 
3 ῳ 5. 

στιὶ ἐπα’ ἀὐό!ὶς. 6 η δὲ αὐτοῖο κύριος εὐυτῳ: ευ. ὰ 
Τα ες δὸπς δε βάτΗς, ὙΠΡΕΣ Ρδυςα [ΤΑῚ Βα ει, ἐΒΕΕ 

δούλε ἀγαϑὲ χα πιςὲ» ἔχι ὀλίγα ἧς πιςος. ἔχ: 
ἃ πεῖὰ π0} τᾶ τὸ τοηἤίτυαπι: ἔήπργείεγε Ιῃ ϑἰπαϊαπι 

ἰ 

«πολλῶν σε Καὶ τοῖς ὙἬστο᾽ Εἰσΐοε Εἰς τω ἡϑραν 
ἔ Ατοεπῖς ἀοπιὶπὶ ἐμ]. ἔ υὐρεεάεπηι βυξοπι ὧι αι] ΠΗ τε 
ἊΝ Ϊ 

τὸ κυθλδ σϑ. πσοοσίϑων δὲ χαὶ ὁ τοὶ δύο τα-- Ὁ 
4 χζορε- [ἰεπτὰ 5 “εε βίος αἰχιι: Ῥοπεπο, θυ τὐρξοοῆε πιϊ πὶ 
[81 ὅς 

: λον τοι λαξων. Εἶπε. κύρμε. δύο χαλανΐα μϑὶ 
ἔοι σει: [1.1... Ά18 400 ἀμ ἸΠΕΡΕΤΗΣ 

“σουρέδωχαξι, ἰδὲ ἀδλα, δυο ζωλωγζῳ ὠκέρδυ;- 
ἘΈώρΡΕ, ἴωπιἤιρος εδώ. Αἴ ΠῚ ἀρπιηαι εἴμς: ἈΒεπέ, [ἐγ 

᾿ 3. .,2 {7 δ 3} ᾿ Γἕ ἴ- 

( ΠΤ [ἢ αἰΐζις. εὴ οἰεστι Ὁ κύριος εἰστῳ εὐ. δὸ εἾ 
Βαυϊα ᾿ς. θοῆς τὰ ρος εἰ: Ῥεῖ ΤΑρΕΕ ἔστι ΠΆΡΕ: ΠΠΡΕΥ π|ι}- 

λεαΐγαϑε καὶ χὰ πιςε, ὄχι ὀλίγα, ἧς πιστὸς, ἔχ πολ΄- 
{ ἱπῖτα ἴ' τς ΕΟΞΕΙΠΙΗΤ, Τ ἐρ ὡς τήν 1π ἘΜ ΌΊΕΣΙ 

λαΐν σε καΐζῳς-ἡσω, Εἰσῇϑε Εἰς τζω γαραν τῷ 
"αε αΒηε: {1|. Ἀκοδηδπε Δυτοπὶ δὲ" γπαπι ταὶ ἐπι πὶ 

ἰ εἰ Ὁ 

κυρὰν σῷ. ποξοσΐϑων δὲ χαὶ ὁ ὦ ἕν ζι λανῶν 24 
δ λιζερο- 4 (μηεπέν Αἴ: Ῥοπῆΐης, ἴεῖο τέ 4υ18 ἄμτιβ . ε5 
χατ, 

: Εἴἰληφως, εἶπε, κυδμε, γῶν σε ὅτι σι ληρος Θ᾽ 
ορεαοιθῖ ποῖηο, 4 ΣΙΓΓΗΙ ἫΣ ποπ ἐπ και, τε α τὸν Ηἰ 
δῖ: νοι αὐ, ϑοο»ποφοϑεσιζων δ᾽ οπὸ Οὐκ ἐασειρᾶς; Χὸ συγώ- 

ἢ ΤΙΠΙΕΠΘ μη: τς Σ5ὴ ἜΡΗΪΜΙ: Ξε ἢ Τίρηογς ΚΈΡΕΑ εὖ" 
ΡΠ, ὃς 
ἢ τῶν ὅϑεν ου ) διεσχθρτεισοις" Χο. ἡ φοξηϑεὶς αἰπὴ- ᾿: 
Ταυοά κω, οδίξοπαϊ τἀ]επτα δὶ ταμπι ἔπι ταστα; ἐοςς Βαδεετ 
Ἶ ΝῚ Ι Ι ΕἼ 
: ὅτων ἐχρυψα ὦ ζῳλανίον σῳ εἰν τῇ “»η᾽ ἰδὲ ἔχής ἴδ 
“ εῇ, ταὰπι". Ἀεροηάεηβ λυτεπὶ ἀοιπι5 εἶπ. αἰχῖς εἰ: 
] ἈΠ ΚΕ ἢ 
σῦν. πόκρϑϑεις δὲο χύφιος εὐτύς εἶπεν εἰὐυτω, 
Μοῖς ἔξ ὅς ἘΝΕΕῚΤ ἐτπευ 55 ἡ τα τπέτο γὶ 
᾿ “ΠΟνῊΡῈ ; δυύλε χα] ὀκγηρέ: ἡδᾷς ὁ ΤΊ ὀερίζω Ὁ ὑποῦ 
τϑ θυ, πορ ἔ Μεοϊναμὶ, ἃς ἐσπετοευ ϑτηάε δ ἜΠΗ 
γδὲ 
ἡπξες Οὔκ ἐασειδᾳιγνὺ σεουα: γώ ὁ9εν οὐ , διεσχϑρττισαι. 
ἐς τὸς Οροσταῖν εεζο τ Ῥίαρεγε, Αἰ πον αν. ταξατῃ πΊΣη- 
ΠΙΆ ΠῚ πιεᾶ ἐδιᾷ δὲ θέε) σῈ βὸ ον " Ὁ Ξργυθλῖν μου ἴοις τέο Ἢ 
ἀπῶχως, ντως ὃς κεοιεῖς “Εδὶ ΣΕΞΕΕΊΒΕΠΙ νεἴσας δ πεαπι 
ἜἜ ΩΝ πεῖ ταις: καὶ χη ἐλθὼν ἐ δ γώ ᾿ὀκομεισοίμζων αὐ ον γε ἐμὸν 
ἢ Ὅν νίιτα. ΤΟΙ τς ἸΞΗ͂θΟ Ἂρ εο τ] οπιι ΠΊ, 
πιῶ 5: ᾿Ὅχῳ. ἀτρφίὶς δὲχ δΐχυ οἰτο᾽ εἰστο Ὁ ταλανΐον, 5 
δ δὰ ἰιᾶ- ἿΝ ἄλτα π Ρανέντι τορος ταἰδηϊλ. Να 
ἡ 
(δότε τω Ἔχο νι ταὰ δέκα, ὥλαντα. τῷ γὸ 29 
ἘΠῚ ΠῚ Βα απ ἐ οπιπὶ ἡ πα ὃς ἔξ διηγεῤίεν: 
Φλθυπάα- 9] 
Ἰπ: εἱ αυτὸ εχοντὶ πόρυΐι δὸιϑησεῖ), καὶ Χὺ κιῖθ οσδυ. θήσεται" ὐπὸ 
Πα πὸ ἢλ- ὉΠ 
Εἴ, Αβ ιν ρα ΡΈΕΙ; ὃς Ἧθθι ὙΜΘΡΕΤΙ θεῖε ΕΠ 1: εοὐϑϑ ὶ 
δῦ μι" ἐχονζος, καὶ 0 ὃ δύχεῖ ξ' ν7 Ἔν ϑησε!) ἀπ’ 
ἱππαι τ] εἰ [ἐγι}} Πὶ ρν τνὰ 
ΕἾ χαὶ ᾧ) ἀγο φον δούλον ἐκ ὑῶν 6τῈ εἰς 3 
προ οὶς ΤΟΙΣ 11 δτίς λθις 
Ἀπ εδοΣ Ὁ σχϑτος Ὁ ὀϊξωτερον" ἐκ ᾳ εἰ ἔς 10 κλαυθμὸς ὲ 
, Ῥενθω Ἐπ τι Π|. Οδιπη ὅδις μκρλαρυς ΗΝ 
ὁ βρυγμὸς τὴν ὀδόγττω δὲ ἐλθ ἣ “ μ 
ἱπιρϊεῇ χες γ: στὸμ ἐλθη ὺ ᾽ 
ΠΟΙ ηἰς Ϊπ Ἱ είοοία [πὶ ἣν ΠΠΌΤΕΙ ἝΞΙ 
ΤΕ τη. αὐ ,ϑοόπου οΨ ΤῊ ἢ δυξη αὐ πὰ, χὰ λυττες οἱ ὧγίοι 
Ἰείεατις ἀδεὲς οὐπὶ εὐ, μην [εἠεδὶν ἔρον ἘΡΙΝΝΝ τ 
δέσανν: ἀγζελοι μετ᾽ ἐντεῖ, ποτε καϑισᾳ Ὀχτ, «ϑρϑνῷ δὸ-- 
Ξλθυπιωτ γὲε τ δ: Ἐ ὃ “ ἐνὶ [ΩΡ 8}}Ὸ 
ξης αὐτῷ" χαὶ σευ ΑΘ (ΟΥΤαὶ ἐμιι ϑοϑεν " 
- 


(ξεμη ἀμ δι αι. 


ἣΝ ! 
5 κοαυταίξολῆς Κοσιλῦ. 


ιμ ψῶντα καὶ δ ἐποΐζισα νϑυν 


ἿΝ 


᾿ » ΕἸ ἱ Ι 
“4. ΟΥ̓Χ ὑωϊ ΩΝ μυξ: 


Ώ !] 


ΟαΡ. 


εξίπῖεε, 


χΧΧν. 1 
ες ἰςράταθῖς εο ἂν ἴπ- 


αὐτώ σοντα, 70 ΡΟΝ Ε χὰ “ἰΦο οἰφ ἀύζες αὐτὶ δλ-" 


ξ ΠΊ οππὲϑ 


διρεῖνν ἔἴξαε ρλλτος [ερτοσας σας 
ληλῶν, ὡασερ ὁ ποιμιζευ ᾿ἀφοοίζῳ ζ ποβξα]α 
ἂὉ και Ἐ ἘΆΠΙΘΕ ΄υϊάεηὶ οὐδϑ 

: ] ΤΠ Δ Ϊ ὶ 
38 στο Τὴθ ἐριφῶν. ὦ φ σά τὰ (ὦ τπορόέξατα, β 
: ἀοκετϑ [αἷ5, “ ἜΡΕΘΡΕ ἃ Πηϊῆείς. ἢ διιτεπὶ 
Ὀν δὲς, ἦν αὐτὸ. 3 δ; ἐρίφια; ἐξ δυωνυ ῶν. 
Τααῦς αἴτει τιχ ἰβαυὶ ἃ ἀδχιιὶς εἴς ἃ: 5 ἐγπητὶ 


34. ζ γε ἐρᾷ ὁ βασιλάϊς εις οἷ δυζιων αὐτῷ, 


Ψεηϊτε ΠΕΠΈΟΙ ΤΙ Ραιτῖβ τηεῖ, Ἐυδισεος 
δεῦτε οἱ ᾿βὐλογηνϑμοι “ Τὰ κληθϑνομητ 
Ρβτατι ΠῚ ὑοσίς ΞΕΕΠυΠΓΙ 


σευτε Τίωυ ἡτοιμίο σι ϑμέου υἱμῖν βαί(! λείαν τι 


Ἢ μη απιεητο πιπη]: Ἐϊατιμὶ ἐπ ῖπι, δὲ ἐουκον ΠῚ 


ἐπείνα(ᾳ γὸ: Ὁ ἐδωχατέ ὯΝ Σ 


πὶ πὶ πιὰ π άμςᾶτο: ΙΙ ῥοια ιν πε: Βοίρες ἐ- Π ἀς 15 
! Ϊ 


{πιὸ δὲ 
τί, 5, τῖὨϊμὶ υευςα 


ἢ « : ' Ι ᾿ - 
μοὶ ζάγειν ἐδίψησοι ᾽ χὴ ἐποίίσευτε μὲ ξένος Ἦτ το: 


ΓΑΠῚ, τ ΒΌΒΕΕΙΕΙΣ ΜΡΕῚ ἀπε ἢ ὃς Τ δοιΐ- ᾿ ὁροταῖς 
{15 
᾿ μῶυ ᾿ Χ) σμυηγαγετέ με γμνος " Ὁ ὁ σὐξκε- Ἂ 
εἰ πιε: "αὐτοίημῖ, ἰπ νἱ τὰ {15 ἐς: Ἀαάῤας: 
Ϊ " .- πὰ Ϊ Ι ΠῚ; " ͵ 
Ολιότε με ποϑπνησκει 9 Ω ἐπεσκέψιαοϑε με᾽ οψ ᾿ἀϑιμῶ 
ΠΑΓΟΟΙς ἘΡΕΙ͂, δ λῤοκξυλὸ ἃ π|δ. Τυπς τὸ- 
᾽ : Ἴ ες οἰπᾶβ 
Φυλάκη ἡμκὴνη νὴ ἤλθε!ε πσϑόςμε. “τε στο 
ἴρο μάεδιίοῖ εἰ 1. στρ δου ἩΡΙΩΙδΕ, ,4ι8Π- 
ἈΘ.. ϑῃσον ἴ) αὐτῶ οἱ ΙΝ οι λέλϑντες;, κυφις.πὸ- ΒΡ 
ἄο τὲ νἱάϊατας εἴατίεπτεπι, ὃς ἔ αἰμὲπινεν δες ΄.- ἐρδαϊπιιεᾷ 


᾿ἐιϑρεψαϑυ; ἢ Ἦ ε)-- ᾿ Τρέφω 


Ἔα τε νιάξπημϑ ἀεαϊπην8 


ΣΡ ΜῈ Ν σεείδορϑυ" (δὶ ροτῦ ἢ 


ἈΠΕ πρθδαν; "ς [ ἀπετίῖα 


τεσεξίδουϑῳ πφναῖντα, ὶ 


᾿ πτεπὶ Μ ἐ: ΟΣ ἠέ γονονα 


Ἴ 16 858 ι15 ἘΞ 


ΒΟ εξ δὲ Ξ ἐς ΣΕ: 


ξε γ0}. χὴ σιουηγοίλϑ ολϑυ; ἢ ἤ γυμνὸν; Ὁ ἡ πῖϑς εβα)λό- Αὐρνσους τεῦ 


μεν εξ Τθυίαθο Ψην ιε νάϊ πτὰ9 ᾿ΠΠτπιι πη ππῖ ἐς εἄτοο-: 


Γν "1 


39 δ» πῦτε δέσε Εὐδουθω αἰοϑενηγῆ οὐ φυλα:- 
ἴε. δὲ γεπίσται ἃ8Ὧ τὲ3 Ἐπ τείροπάεης 
ΡΑΡΕΝ ρα τη ἦτ τ᾽ Ι ἘΣ μα Ὁ Ἂς 3 ν. Ἔ 
ΤΡ κῆρα Ἡλομδμ ταηϑ 39 σὺ ἢ ϑιποκραλεῖςο βώ- 
| εχ αἀἴςσει 1ΠΠ|}ὲ: Απιθη αἰοα ἐδιρος Εἰ νυ ρν ἰόρ " απᾶπιάϊα 
-- ᾿ 2 
σίλειῖς ἐρᾷ αὐρις ἀμὴν λέγω ὑμὰν.ἐφ᾽ σον ἐποιή- ι 
ἢὶς νῶι ἐ βόγιιπι σιν ἨΣΕΘΤΗΤΩ εν ητο Ἐπὶ - ποτε μἷδ 
ΓΑΓΓΙΌΙ5 


στωτε ἐγὶ Ουΐν Τὴν αἰδύφανν μου Τρ ε ἐλαχίφων; πιεὶς πηὶ- 


ἴδε; προ ρο Ταης δι παν - "15 4υ! ἃ ΒΡΒΡΗΣ Ἐ- πἰπιΐ5, 
: ΦΘΓΙΠΙ: 
ἐμοὶ ἐποιήσευτες. ποτε ἐρει. χὴ τοῖς ;ς ἐξ δὐωνύ κων; 


 18ὲ ἃ Π|δ οὐκέτ οἶς ΐπ ᾿βηξπι 
μ᾿ Φ ἃ Γω Η ΕἸ 
πορϑοεαϑε οὐὐπ᾿ ἐμοὺ οἱ κατηροίνδμοι, Εἰς συβ 
ΓΕΓΠΙ ΠῚ, ἀνα ερίοσ νυν ἽΠ ἘΉ τ᾿ ὃς 


τὼ τυβοῖς 
αἰ ἡτοικαισινϑρον τω! οὔολῳ καὶ χ᾽ ἐγδνῳ 


ἜΗΝ ταί, { πὸπ σθαι; 
ἐπείγαισει Ὁ Ἔ ὦ σκ ἐδωχαν Ξε: 
ἤπῖ, δὲ πῦὺπ Ἐροιαίίῃ ΓΗῈῚ Ὑ ἀεά!ς 
Ι πὰς 3 κἱ ἦχ τ. Ι ] ͵. ἀπ8ὶ ρο- 
τε μὴ! Φαειν ἐπί ησεειὶ σῦχ ἐποΐάστωτε βΕΕ᾽ ταπι: 


ΠΆΠΗ ΘΘΙΕΡΙΠ ,ἾἌε: ρον 


» 
Ρ 


δ Ὁ᾽ 17:00: 
[αυἱ ρατᾶς 
ΠΡΟ 9 εἰμ, 


ἀἰγέλοις ὐτ,. 


ἔπ τ πὐϊπὶ πιλπ ἧπ 8 τὸ: 


- 


ἘθΙϑε ξΞ ΕΤΔΠῚ, 
ξένος ἡμάυ ογ οὐ σιωὴ γα) ετέ μέ᾿ γυμάνοφς. 


ἐἈΠΚΠΊΒΝΝ ὃς 1π κάτοεῖς, 


ἀοϑενὴς Ἴ Ὅν ψ Φυλφίκη) 


Τυπεο τείροπάε- 
] ᾽ Ι 
τὐτε Ὄστοκ , ϑησονγ-: 


Τ᾿γοιπίης, απο τὸ ὙἹ- 


4 


κ ορεγάϊ: 
{ἰ- 


ἀπο ΓΤ 7 πιὸ: 


πἰϑιεξαλετε μέ ἃ 


νη {|Ξ3 ΠΊΣ. 


τ ΠΟΠ 


ἡ οὉ περ 
ἃ ποπ 


σαδι εἰ ὅς ἰρι, εαἀἰσεμιςε: 

3 ". ἀ0 ; Ι ΛΑΕῚ ] 
ται ἀὐτω χὴ αὐὐίοι, λέγοντες . κύθλε, πότεσεξ {- 
ἀϊπιιξ ἐπι πιξπι, Κ͵Σ {1 |ΘΠΊ ΠῚ, ΜΙ ἘΔΙΠΤΕΙ ΕΣ μυύνηαι 


δουϑῳ πφναῖνπα, ἢ διμώντα, ἡ ἢ ξένον» ἡ γυμιλον; 


αὐπ πη, κυ ἱπ᾿ ΆΓΓΟΙΣ, ἄς ποῦ πΠΊΪ ἢ ἘΥΘἶπαι18 τὶ 


"Ἶ νυ - “ΣΝ 3 Ϊ ΓΙ 
ἡ ὐοσενηγη ον Φυλφκη. τ οὐ διρκογη σοι σϑι; 


τῆς νεϊροπάεδιε 1}}1τ,| ἀϊςεηϑ; ΑἸμεη, ἣν 
45 ποτε Ὀιποκριϑήσεται αἰὐζισγλεγων,α ουμυΐου λέν 
ο ΥΒΙΕ: ἘΛΛΑΣΗΝι ΠΟ ἀ ον ἐν 5 "ὄνη ἔ αιιά πτά!ε 
ἘΠ 
ς ὑμίῳ Ν ἐφ᾽ ὁσον σΥκ ἐποιήσοντε ἐν) ὶ Ὡυσὼν τἰθι5 ἢιϊς, 
ΠΗ ΠΟΥ. πὲς πικἰ ἐρ Τλς ΤᾺ Ἐς ἰ- 
3 ἱ 3. 2 Ἀ Ἄν 
4“Ἃ6 ἐλφχίζων " σεῖς ἐμοὶ ἐποιήσωτε. χα] οὕστε 
ἼΒΕ ,εἱ ᾿π ιρριλείσαι τον ἢ ἜΠΗ Ἡ αμτὲ πὶ 


λδύσοντωι ὅτοι Εἰς κϑλφσιν αἰώνιον" οἱ δὲ δίχαιοι 


1π Υἱῖ ὀώρνν καρ ἐνὸν κὸ 
Εἰ 
ξις ζωζω αἰώνιον. 
(τὰ 

ΡΞ ἘτὶΔι τι τσ ον απ πὰ πἰπ π ιν εν, οὔ τις τῶῦ, ....Ψὕ00ὍὉἁτο τ πτθσ 

ΟκχΡ." ΚΕΥῚΊ: 


! 
ΟΡ, Το χε 


Ἐπν τῶππι εἴ. παιδὶ ἐΘ ΗΠ Πρό ΠΕΣ τος ὁπιῆος 


ζ ΑΙ ἐδμεῖο στέ ἐτέλεσεν ὁ ἰησοὶς ἢ πανζᾷς ὧν 
7ει εξ ὈΠῸΣ 08, ἀϊχῖι αἰ Γοῖρα}}5 (ον: δ 
Ἄθχϑὲς Ουτοις, Εἶπε τοῖς μια ϑηχοὺς αὐπῷ. οἷ- 
ἢ δ᾽ ἄσυπι τι8 ἢ "14 ἘΡΓῚ ἡνοῇ θεω λρς .3» ξ 
ὁ δεῖ, 


δωτε οτί μτ' δὺο ἡμέρας Ὡ πάρα. γίνεται 5 χαὶ ὁ 


Ξ ὑμάστας ἘΠ ας Εὐμεμα Ἐν εεν γΝεὶ - 


ἜΣΕΞ ἡος αὖ αὐ, ϑρώπου τῦροι δίδοται ἐνῶ σαυρῶ- 
{π: Ταπε τ ν τ δὰ ππὶ Ριη οἰ ΒβΑϑα οι δ Μτα ΓὸΣ 
ϑίωνω,. ὅτι σμυγοϑηφ Ω ᾿Ξ ρχιέρεις καὶ οἱ 
δέγθα, ἐξιτατες ΡΌΡΩΙΝ τπ 
πϑμαματε κα οι ἱ ωρεσξυτεροι Τὸ ᾧ λοιοίὶ εἰς τίω 
4 αυἱ ἀϊςε- ἀρ τς ΡΌΒΟΡΙ 5ᾷ τε ΠΠΘΙΗΤΆ, Ὁ σιξξι ΒΑΙΕΒΒΔΣ: 
ϑαίωῖ 


ΟΣ α αὖ Σοχιέρέως, Ὡς ᾧ λεχουϑυν καϊαφα; 


ΚΟ Πα πὶ ΠΕ Ὁ ΠΡ ΔΙΜΜΕΙΜΗΣΕ [ἀπ πώ ἀφ! δ [πρ- 


ξεσύτ ας 

ἡιερε τ τὶ πο λα ΠΟ ΠΟ; εἐὐνλα (νοῦ ἵνα, Τ᾿ ἰησοιοῦ δόλῳ κΕ 

“ δϊέ ὀρ νος τ ἃς βεοίμοτοπι. Ὀϊεερᾶπι δυτδ: Νοπ τη ἢ 
τήσωσι.»ἡ Σκποκ τείνωσι!. ἐλένϑν δὲ, μὴ; οϑ τὴ 

Τ ἡ [οτδ ἔεβο, Τ τε πα τ ΠῚ 1115 ΕΠ ἱπ Ροόρυ!ο. 


κω ξορΤΉ οἷνα μεῊ ὺρ υζος υηται οΨ τῷ λαώ. 


5. Οἷπι.. Ἐ.Ὶι 1} Ν 'π ειμβαπιᾶ. 11 ἀθηιῸ ΣΙ 
ατξ ἰςίι: 

δῦ ἰησού δνονϑμα « -Ψ βυϑανία ον οἰχία σί- 

πιοπὶβ "ς ἸδρΙΟΙ, Ἀτεεῆι δὰ δυπΠὶ Πι ὙΠ ΤΊ 2. 

μῶώνος τῷ αὐωξ ες πσδοσύλϑον ἀὐτω γίυυΥ 

ΑἸ Ρα σι πὶ ὡς ῥὼ ΠΕ βεει σαι ὃ εβιιτ ᾿ 


ἀλώβξας ρον μύρου ἐχου(ᾳ (αρυΐζιμου,κὸ κουτέ-: 


αἰ [ἢ τὰ κάρετ ΚΈΡΠαΣ γεομαθδη 15. ἸἩέδϑτεῖ 


χεεν ὨΠῚ κεφόηζεω τι αὐα κά υϑυα. ἰϑὸντες 


ΒΌΤΕΣΙ ἀμ ει Ρ.11 Ὁ υρμβαρας ΠΟΡαΙΡΣ: 5.48 


δῈ οἱ ἱ μοιϑηται εἰντε ἢ ἡγανακπης. λέγϑντεόν Εἰς 


ἐπ 


εἰ ΗΝ 


ξνι 


η: πὰ βεταμτὰ παὶὸξ Ῥοταῖὶτ εαΐπι ιπιὰ ϑλεμηι- 
τ 

ᾧ αὶ αὐπώλέα αὐτῇ: ἠϑοιύα"» γὃ τῦτο 6 μυ- 

ΓΠ γαπυπάητϊ αὐτο; ὥς ἰατίὶ Ραμρδ- 


Ἐπράτ]ω Θοὺ ΘΝ ΟΣ ὙΠῚ "ἡ δουθέευαι τοῖς “]ω- 
εἶδας 5, ϑθιοτρ ἀαταῦ Ἰεῖι5, 11115: ΟΕ τ αρίομα 


ρὶς: γος δῈ οἰησοιῖς . εἶπεν οἰδοις. Ως χοποῖς 


ΑΝ ἤδη ται οῖ 3. ΡΒ οπῖπι ϑοπμπὶ ὈΡΕΙας 
3 


“ἰ ἔχετε τῇ γουνακί 5. 6ρ..9"} γάρ ἀκ λοὺ εἰργναι- 

ἴὰ οὗ ἴπ τς: ἐπ εαιρες “Νρα Ῥαμρετος Παθςειβ 
3. ἢ Ϊ .} 

σου τὸ εἰς εμιε: παντοτΈ γὃ οἷν ςὔ)" "πω" "χθὲς ἔνε τε 

ΤΩδ λβκέπι ΠΌΠ [ΕΙΠΡΟΙ 5 ΒΕΠΣ: Ἷ ΘΝῈΕ 

ἐγετέ. - βάγδ(ᾳ 


 ϑις ον 30 


Ἧ ΟἿ ἢ αἵ 


δῖε» καὶ 


ι απ 


Τ νὴν αὐὐδεςς 


μ᾽ ἑαυτὴν, ἐ ἐριέ δὲ ου ᾿παγΐοτε εξ 


ν ἡκοα τὐθομς 'ος 1π 


“ὸ αὐ τ Ὁ μύρον αϑίο ἘχτῈ σώμιο τὸς μϑγωρος 
ἱερε! ᾿επάππὶ πὲ ἔξεεϊς. Ἀπ οἷτο νοδὶς, 
᾿ Ν Ἄ ! ΕῚ ἕὴ ᾿ Ἴ ! ἔ Ῥω 
Θονζαφιωώσοι με ἐποίησεν. μὴν λέγω ὑμῶν, 
Ἐλ Επ ηης ρα Γζατο τη ΣΕ ΓΙ ΟΡ ΘΠ ΕΘΗΗΔΙ ἱπος πη τῆν 
τ 


οπῦῦ ἐαν ἐκηρύχθη ζ β)α [Γἐλιον τὸ τύτο, ὅλῳ τω 
ἐλ υοθὴο ἀἸσστοῦ ὃὲ πε ἔεοις ας ἰπ 
᾿ς ζ ΕἸ 5 ᾿ τ Ε 
χϑσήξῳ. λοαληϑησε ) ο ἐποίησεν αὐτὴ εἰς μνη- 
τῇ τᾶ πι οτθ εν Τυπο "πη! ὐπ|5 Ἐξ ἀποθδε- 
7] πα τέρεν Ι 
μοσέωυον αὐτο Ὅτε πορόυϑεις εἷς Τῇ" δωδὲ- 


Φ σὰἱ (11- ΟΠ}, Ἔ ἡ ε: ἀεμες {πᾶν ἰστεθο αὐ ΕΡΒΘΕΙΝ 
[ν 


«ρλιας κα ὁ λέηόρϑοος ἰύδος ἰσκαριωτης, ασϑϑφ)ες ἀρ- 


᾿ νοδιοῦ, 
Τ Μιττοη5 


ἘΕ πὶ Ε Ἣν ΠΙΘΠΙ. 


πιε- 


» ΔΌ1Ὲ 
ξ ἀς 


ἊἋἘ͵ βϑσδτάοι ππι; .Ἔ Αὐἴ ]} τὰς ἡξοῳ ταΐῃῖ ἄλγε. ἅξερο νο- 
 11}15 : ΟῚ 8 1 ε 
γιερεῖς. Πἰἶστε, ἀιϑέλετε μοι δοιωαινκοξγωὺς 
σ ΑΛ μὲ8 ττα απ αι λ 1} πενὼ σα ποσὶ ὁ ιετῖς- 
Ἰ.3} Ἵ ᾿ Ι 
μνιπεϑϑαιδώσω οἰύζν 3 οἱ ὁξεςτησαν αὐτὸ ΞΘ τ 
11 πΑρτρ ονλρο τ εχ ἱπάδ ηιπστεθατ ΟΡΡΌΓΓΙ- 


κοντα ϑηϑγοόκα. χαὶ Ἔσο Ὦπτε ἐζηπά δύχᾳ,--- 


Π αὐτῷ ἀϊς Ων γι εαδὰ ἐιϑάδγετ, τα Οὐ ἀ- 
σιαν ἵνα, αὐτὸν ν πο σοι διῷ. Τῇ ἢ ἡ "Τὴ Τὴν α.- 
Ῥδλᾷ Γοἤιπ, ἀγπιοτωπι αὐούπογιιπτ αἰζειραι, "μρ, ἀϊτεη-. 


ἕυμων αδοσηλθον οἱ μοι, ϑυταὶ ῷ ἰησοί᾽, λέγ9»- 


5. εἰ: ΥΌΙ νἱβ ΒΡΕΠΙΗΣ τῖῦ] ΕΝ; φὐλότη 
τὰς αὐτε]. πού ϑελάς ἐτοιμκοισωυϑι στ! φαγεῖν τὸ 
Ἴ ΑεΤεῖις Ῥτὸ μὰ ἢ ΟἿ κὐ τ ἀϊχῖτ, Τῷ ἴῃ ἸΕΑΤΕδΙ 


παϑαι; 
ΓΕ 


Εν κα μὰν τε οἰθεῖς εἴ: ἘΕΕΙΒΕΣ 


πῦϑϑς Τ' δεῖνα. Καὶ εἴποτε αἰτῶν) ὁ διδουσκαιδλος 


ὃ δὲ ΟΕ δεν. αἰ πιώγετε εἰς αὐ πολίμι 


5, Ἰοία ΟΠ ΠῚ Επδησ. 


δ 


Ἅ 


ΦἼ 


ὮΝ, 


τι] 


Ἢ 


μι 


μαᾷ 


Ϊ 
 ἦ9. μαιοιν τὸ πα 


5 ἐαϑιόντων “εαυ ὃν ολαίων ὁ οἰησοις (δ «ρ-- 


Ι 37 σώμα μου. 


᾿ ! Ξ 
[15 πᾶντες 


εἰ 


7! 


σλ, σνα. 
δαῖτ Ἄλτιν τος δ π| ργορὺ εἰξ, ἈΡα δ᾽ τὸ διεῖσ 
λέγά. ὁ καίρος μου ἐγίις ὅς δο]ν. σῷ 3 "ς σε ποιαὶ τὸ 
Ῥαϊΐτπὰ ἐμπὶι αἰ τῖρο!!ς πλεῖ, Ἐς. ἔμροεμπι 
Ι ι ωρ 5 . ὙΠΕΡ ΤΕ ν ἀν τονε δ Ρ 
19 χσιογα μΜῷ τὴν μα θη Τὴν μῶν. ἅφ, ἐποίησε οἱ 
ἀἰΠοιρ δῆ δῈ ἘᾺΕαθραμοΤΑΙ ΣΌΝ εις: ἐξ ἜΡΙΑ ἐςοπίξιαϊε 


μαιϑηται ὡς σευεῖς ξεν εἰμ ἴοις ᾿ ἰησθις. (αὶ γηε[-- 


ασίαπε Ῥαΐγῃὰ, τ αἴρετε αὐτοπὶ [ῖο, αἰ τυπβεραξ 


ὀψίας δὲ “βυουϑρης; ἀνεκφζο 


“πὸ Ξυράξαπι δ: Ἐ ἐεάεθτθυν 1111 ς, ἀϊχῖτ : κῚ ἀΠτρα- 
11 1.115. 
᾿ς ΠῚ ᾿δωδέχαι. χαὶ ἐαϑιογτων αὐτο. εἴσπτεν. νὰ 
ἈΒΒΕΠῚ δθῸ Ἰρθιβα ΠΡ ΕΎΠΩΣ Ἔ ΘΟΒῈς ἐχδάξιιχαν ἢ νεβταπι 
αἱ ὍΣ λέγω ὑμὶν. δι. ΞΩΞ υρδμ Ὀιδωσά 
πιῷ. Εν βοΒΕΕΙ τ ΘΕ ὭΣ ἀρ ει ἀἸθεῖς 
ΜΕ: καὶ λυπουμϑροι στ στῥέδρᾳ,»ἡρξανῷ λεγήν 


" Ππσα ᾿ 


[ 
εἰ ἐπεμ ημ ηνε ἐὐτιι; ἢ ΤΠ εξο. [11], ἘἸοΠηΙηδι ἐ υενὸ 


ἢ. ΓΑΥιρίς 
23. αὐτοὶ ἐκοισος οὔτω}. μήτι ἐγώ εἰμιρκυριέ ἢ Ὁ ἐν 
τείρ οπάεης Ἀἴτ: Τ ΤΆΡΒΕΙΡΙ ΓΗ ΤΗ Τ Οὑ} μ᾿. 
Ἀ τπῆιιι 1ΠῈ- 
Ὄσοκρ θεὶς εἶστεν ᾿ ὁἐμθανψας μιὲτ' τὴν Ὁ ῷ οαπὰ πια πα 
ξατεπῦ πάπα, ἤπἰσ πιξ ττᾶᾶςτ, Ουϊβείπ Ἰ5ς ΒετοῚ 
Ί ἜΝΙ "ἢ ἘΝ εἰσ ΡΉαΡ; 
55 τουςλίῳ ῶ γεῖδριυ τὸς μὲ τ Ὡο σ΄. ομ 
ἈΠῸΣΞ πολι μι γαθττ; τς ὑ ρῖθαι εἰξ 
ἡος τῷ αὐ, δρώπου ὑπαγ4 . καθὼς γεγρα τ] αὶ 
ἐς Πἰο: τὸ Ἡλν τς ὩΠΌΤΩΙΗΙ Ἰν ῬεΣαμετα. 
κῖξι εἰυτν" “4 δῈ “᾽ αν ὃ ὠττῳ κείνῳ . δὲ ου 
ἘΠῚ 8 ΒΟΡΏΘΙ ἐΕΠΆΘΕΠΙ : πϑθθίῃ εττ' εὖ 
ς εὶ ἔνι 
ουος πὸ αὐ, ϑρώπου πἰραϑ' Ἰδο καίουν ζω αὐτο, 
ἃ πὸοπ πῆι ΓΟΙΠετ πιο ]ος Κε- 
-- τς ΒΒ.» με ἢ ! Δ, ιν 3} τα Ἵ : ᾿ 
3 ΕΟἐογκ 5 νη ϑὴ οαν, θόπος κεῖνος. “ Ὄἰπο- Ὡς 
βοπάτῆς ἀπε τῆι Τυάας ι εἰναι εἰἰππ: ἀἰχῖε, ἘΒῊΣ "τιδαϊ ἀϊς 


κριθεὶς ϑδείουδοις ὁ ᾿κο σα δέδδες αὐὐπον ᾿ εἶστε, μμη-- 
ὯσΙρ εβ0 ἐθία Βανί! ΔΕ 1111: τὰ αἴτιαι, 


{Ε) ἐγώ Ε ήμι: ῥαξει : λέγ εἰὑτοὶ, συ εἶπαις. 
ἐξ Πῆμοὰς ΔΠταμ εἰς, 18 ρᾳ- Ἐ απᾶπ- 
} τ 
Ἔ ΔΟΟΌρΡΙΣ 
Ἀ μεπεάϊ- 
χιτ, αὉ 
Ι ἀξάΐτψας 
δ [μ15, 


Τὰ 


Ἔ ΠΕ ριδηι, 


ΠΕΠῚ. Ν: -ἿΝ ἡ μας ἡἤτερι τς δὲ ᾿ Ἡ ἀποῖ- 


ΠΝ. ᾿ δὐλογήσεις; ἔκλασε. χα ἐδίδου Τοῖς μιο- 


Ρυ μον, διε Αρρίβίες ᾿ Τ᾽ οὐπγαθι ας: ἘΓΟ ΟΣ εῇ 


ϑηταὶς ἡ ᾧ εἷ οἶγτε Ἴ λαύετε, φαγετε' παἶτο ὅς] τὸ 


ΟΟΕρη5 ΚΆΒΟΔΑὶ τὸ ἈζοΙρΙ της Ερλοσπι: ἔν ἡ ξτα- 
χ5. δ λαίων ζ ποτήδιον ᾽ Ὃ ὅυχα- 
μέραῖε Πἰς, ἀϊεοης: Βι δέτε εἰ Ιιοὲ 
εν 


Ι Ι Ὁ 1 
οιςξ ἥσας, ἔδωκεν ἀΐθι6. λέγων. πίετε ἐξ αὐτο 


ΟΙΉΠΕΒ: Ηῖο Ἔθῖι εἰν Δ ΒΡΗΜ Πιεδι8 4}: 


{8 γαρ 8 Ὁ αἱ, αἡμα μύὺ πὸ τῆς χα!-- 


αἱ ἰεἰναπιδμὶ τι; 6. τοι Πρ] τ15 Ἐ εν ἵπ ξεξμπάε- 


γῆς Ὡ] α.ϑήκησοτος αἴξ πολλῶν οὐκ χείυουϑροι εἰς ἣν 


ΓΕιπἶπ ὑπε πὶ με οα [ΌΤΙ ΠῚ. Προ βηρται Ὑ σοῖς 4.64 ποπ 
ι 


1 Γω ΕῚ 
29 αἰ εσιν αἰμκου ριον. λέγω δεύμω. ὁτι ὁ μή 


ΘΔΈυ 
ἤξτδι5 6- 
εἴς ὃς 


1 αὗξη, 


πῷ- 


Οἰθᾶπι. ἃ πιρίο ἀξ. πος ἐουϊαμμε γι- 
Ϊ 33. 53 
πίω ατὰ αρτι οὐκ ζουτου ἃ ῳ υνήμουτος τὴ τηφαμ.- 
μεν ὙΠΑΒΟῚ 'πΠ ἀἰεπι ιὶ Εις ὅμαπὶ Ππ4 δἰ Ραπὶ πων γοδ ἃ 


πελου,ξως Ῥημέραξ ἐ ἐχείνης, ὃ τὸ αὐΐζο πίνω ἕϑ᾽ 


τοῦδε ἀομτι 1Π τεσηο Ῥαϊτὶς πιεῖ. Εις 

Ἅ 

30 υμἷζω! χϑηνον ον τῇ ἢ βασιλεία, 1: ὥ παίῥος μου. , 
δ το ἀϊῶῆο, οχίεγθης ἰπ πὶ Θατοαν " ΘΙμπάγμη. ἢ ΟἸϊαςτί, 

ὑἰοινήσοιγτες ) ἐἰξηλϑον εἰς ζς ὁ θς γ55) ἐλφιων. 

Τιπς ἀϊεῖς. {Π|ΐ Ἰεΐθβ: Οὐηχῆθ νὸ [ὁ { [καπάαι 
ἢ Ι Ά τ δ τ κω ΡΕ ι μὰ εἰσι 

3 ἢ (τε λεγᾷ ΠΑΡ οἰ σῶξξυ πεν τες ΤΕ σκο- 

᾿κερπῷ ἴπ ηος ΙΠ ποέϊε 8, ϑεμρτμηὶ 


δοιλιεθησέαθεοὺ ἐ ἔμ! ς [ον] γυκιῶι ζυτη. πλλὶ 


εἰ Ἔπλτ; ῬΟΓΕΙ 1 ΠῚ Ραβότομι, ἀπ βεγρέα: 


πίω γὸν παΐζαξω ἡ τ πϑιυϑμα, ᾿ ὲ Δ] [6,σκορπιοϑή- 


τ Οι18 στρ 8. “ἶριι πιπε ἐχε- " ΡῬοΠαυβᾷ 
τ; Ι ΕΧῚ ἃ Γ ΠΣ. 
32 σε) ἃ πτορξαΐᾳ Ὁ ποίμνης: ΜΙ ὃ πὸ ἐ ὙΡ- ἰεχοῖο, ὦ 
ΓΡὶ πὲ, Βυβοοβαπι νῸ5 ΘΑ κάπη, 
ϑίευα) ἰμεσοοαξωυ ὑμας εἰς μι γοῖ λιλεμαν ᾿ 
Νεἰροπάςηϑ αὐτὸπὶ Ῥειτι 5, αἱϊ πα Υ ἦι ὧν οὐηης δ΄ ἘΕῚΠ 
33 ἰποχρίϑεὶς ὃ “0 ἐπε ξοκ,εἶπεν α δῖψπτ. αἱ χὴ πῦ. “11. 


[παπᾶ τ ἔβεηαε ἴπ οι Ε80. πυπαμαια [πη ἀᾶ- 


σκανδὰ, λιαθήσοντωι Ω» σοϊ,ἔγω ψδ ἐποτε σκον δνι.-- 
Ποῖ. Αἰο μὰ 


34 λιαϑήσοι(α!" 


Ἰείμῃς : Ἀπιεῖ 


5: τ -- Ρυ 3 ᾿ ͵ 
ἔφη αὐτο ο ἰησοῖς , αἰ λέγω 


σῷ 
Ι 


Ἷ 
σϑ!. 


““Φἀὰξ 


-ὦ ὧὦἱ“δ....ὡὅ. 96 .Δὦ..».» 
τ 


---Ἐῷ Ὁ» 


ΨΥ 


γε ὑτ τασυ τ αν» ἀπθμς-αρπισωλίπαασαι ταν υλμδάννν τρν τἀ ὰνΞ . 

τ Ξ ΑΝ ΞΕΩΣΗΒΕΣ τας, -- τ τ πσσαεαιει ππππαρρυαααιν. ἀντ .« “αν α.. . «Ὁ ον 


“παξααν πεν σοπ σαν - πὰ. τον Ξραπατας ἀρ ι΄ μὰ λυ ἐῸΣ 


ΠῚ 


Γοῖρα- 


115: 


{ἢ τὰ Πὶ 


ΤᾺΝ ΓΙ 
αρίς 
}ε}} ΙΏ- 
11 τΠ8 - 
1 ΠπΔπἴ 
πᾶτο- 
ἰε, 


ἀἀΠἅ1Ὲ 


5 Ππᾶπ- 
τ 

τυ ὦ 171» 
δηπο1- 
ἂς 
-ἀἰταδ 
ἴ5, 

ζ 


[115 6-. 


᾿ 
" 


ἤμηάε- 


οὐ οᾷ 


λιλπετις 


ἡ πεαϊα 
Δοιμ]η3 


ὉΠ αι 
ὦ τοι ζ 
στο, 


ἘΠ 


τ΄ “ἘΠ ΈΞΕΕΞ:Ξ. ΞΑ αὐϑαν"" " ς 


πα παρ, ὦ 


᾿ 
᾿ 

- ΤΣ ΞΕ ςΞ -- τὰν 04. ἀὐτὰἷὖἂὡὃπ πὰς. 
Ἰ 


Ἐ γχξοιηιὶ 


πεῖ, 


ϊ 
ἴοι ΓΕ Ἰρυμν 
ὴ Ὡρέσζυτερων ᾧ τοδὶ 


μου. Εἰ διμοναΐον γαῖ. πἰρλυτω ἃ αὐτῷ ᾿ξμο Φ 


“ΗΣ ν{{8, ἀν πολι οι δ ὥραν ἘξῸ, νοΐο, [εὰ 


ποτήριον πϑίο. πλέω οὔ ὡς ἐγώ ϑέλω, ΣΥΝ 
{0 8Ὲ τι ἐξ ΝΈΠΙΓ ἃ αἸΓοραΪ 5 ἥ- ΝΞ 
Ξ᾿ 
ὡς σύ. 
ἱπυεπῖς δος 
δυο σκά ἀἰὐζις; καϑευδογτας᾽ ἡ λέγ τῶ πετὸῳ, 
δὶς ΠΌΠ βοαῖς γπᾶ μοια, γἰβηατο “17. 
᾿ 
ὅτως οὐκ ἰούσουτε μία ὥραν γΟῪ γϑῤήσειι μμετ' 
ΜΞ Νηρ τε ᾿ ὃς ΟἴατῖοῚ 
ἐμ 
{τι ἴπ 


ἤζϑητε εἰς 4 δῳ σιμόν. 


μιυθὶ, σα ἑατο ἢ Πἢτ ἸΩ8; 


μὸν. ἡ διε σοιρξ αἱ οὐενής. 


ΟΥ̓Δ 


ἃ Πισε, 


᾿ἀοεπήεπτεν : ᾿ ΕἸΣ β ϑο 


νΓ πῦπ :η- 


Γέπι 8: Ἰποι, Οϑιαεηι ἔριτττας ἐδῶ 


Θ᾽ μϑρ πνείιια πσδθϑυ 
ὟΝ ἘΞ Τό ἢ εἰ ἰροιπα 
Ἧ 


ΓΝ ἘΠ Αο 
ΣΤ Αθ11 ὃς ΠΟΤΕ ΣΣ ἸΑλοι ἢϊ, Π ποῆ ᾿ 


ὠπτελθων, αθοσηυξαῦο λέγων, πατερ μουν 5 


Βοταις ν ΓΑΙΙΣ [ΓΑ ΓΟ ᾶ πε. ἘΠ 


 αὐτεμ:, 


Ἐπιἢ 
ΕΣ ΚΎΝΞ Μα 1 
δια ἢ ΤῸ πὸ πύϊήσιον πϑίθειν οὐδ΄ ἐμ όγεαν 


Φ γοδί εὐνταν νἰ ΠΤ μάδαπι. ἥἢδι 


ΤΟΙ Π|, ὃς Ἐν Ἐ τ ΗΜ 


νοϊα τας τᾶ. 
᾿υ,, 1 ΕΝ ΠΕΣ ἢ 
μη ἰδ πιωγυυϑυῷ Ο )ελημῶ σϑ. 
1πΠΏΌΕΠΙ ἐδπ ' γηγίμ: πο θοιεητες: 
δ οισκφ ἀμῴις παλιν καιδευδὺγτας᾽ ἡστὰν γδαὺ- 
ΤΙ} ΠῚ ΟΠ σγλιιαι!. 
Ὁ ΟΤὮ οἱ ὀφθαλμοὶ βεξαρηνῆμοι. 
Π|3 811: ἰδ. ἱτεγα πὶ, Τ ΟΙΔΩΙ εν 
ὃς 
τ αὐπήϑων παλιν; ππροσηύξαΐο ον, τϑιτου. 
τς [εππισπεπι ἀΐοοπς. τ ἱγεδῖς Δὰ αἰ- 
σ᾽ ἡΐξν λθη9) εἰπτων. 


ὙΠΡοεΕ ἐν δ ἔξεσιοι: 1}ς : 


ἐδηος δΠρι Ὁ - 


Ψ - 
ἐφ οῦν, Ἐπ Ἐργρη παμεη: εἰ- 


Ι αὐΐεμι ἐδ ῷ, 


Ε Ἑ 
ἐἾΔΠ|, 


Ἰ)οΓπιῖτδ τάν ρας 


ϑητας αὐτο γὸ λέγφαδξῖς, καϑεύδετε Ὁ λοιπεν, 


᾿ξ ἐεἀριειοῖοε: ἐΕΞῈ ἘΡΡμΟριπασεριθ 78, ἔ ἘΠῚῚι5᾽ 
εἰ Ε 61 


χὺ αὐαγταυεεῦς ἰδου. ἩὙὙΓΚΕΝ ἡ ὥθφι 9 Χὴ ὁ υἱὸς τῷ 


ΠΟ Σιμεις Γαδ Γ 1Π πιλπαϑ 


αὐ,ϑιρώπου του ῥαιδιδόται εἰς γείῥοις αἰ μναῖ; 


᾿ἡϑούζαίο: 


οὐ Τ ῶ- 


ξ ὙΜΕῖΝ, ἀν ἐ ἜΑ ΠΙΙΜΟ ΣΝ ἀγρλνεν ξύσε ἃ ἡλθὴν γρμός 81} ᾿ [τῇ - ᾿ 
τάσδε. ὔυ γε ἐγείρεοϑε,α γώ, δου ᾿ἩΓγέκεν ῦ βα.- 1 
ΓΙ ᾿ Μηδ, ἐ αὐμαῖ ΕΟ ἰοᾷαςητε, τεὺς ἐρτην 
᾿ι δὶδὸες ἐκμε. χ) ἔτί αὐτο λοιλοιώηος. ἰδὸυ ἰούδας 47 
ε ὝΛΑΣ Ν ἀδο ἀφεῖπι νοηΐτ, τ σα ΠῚ ἐὺ ταξθὰ τ χα τὰ 
ἘΠ δι εἷς ἡ: δώδεκα, δε; χὶ μεατ τ- αὐτὸ δ λος πολις 
ΠῚ 015.) (ἢ ΠῈ δἰ τα} 15 ἕξ Πάσας Ε ΉΡΌΝ ᾿ἰδύεϑαφογάοιωπη ἐς 


ΩΝ ἡ Ζυλῶῖ, πο Τῇ 0 οχιερέων χαὶ 


πητόήζοι ΪΕ οαταῖ ΕΜ ῃ ἊΨ 


ὁ 3, ᾿χο ροιδιδὸις αὐῷ ") 48 


ἔβα χει 


χαὶ ἐρέται ασδϑς σ᾽ μαιϑητας χὰ 


Ν ] εἰ Ι΄, 
γϑη)ϑρειτεγὸ Ὡροσϑυγεοϑε, να, μη στ αι, 
! ᾿ ᾿ 
πολιν ςὺν δοΐστερφυ 4: 


47 ἐφυ}9ν. 


5 Ἰ 
χὰ ὦ ζὅτον 4! 
δ 3 » 3 
χὰ αὐὖεις χυ- “Ὁ 


Ὅτε ἔργε “1 ασεος (ἄν μα- “« 


ἰ σι Ἴες δὺο ψευδὸ ἐκα Ἵ υρθφ» 


Ἦ 
ΗΒ ᾿ ᾿ εἰ 
ΟΕ ΣΧ ΧΥ δοαπάιπι ΜατΈΠαριΠὶ λρὲν δὐπένα 33 
{ ἀπιεαμά εἰρῇ, τ εἶα ἷπ μῆς ποᾶε, ἘΠῊΝ παρ τῦρέα αεῦιε 115 ἄρπμπι, δἰοδτιο ΡΣ μαι οἱ: αἰατας διότο ἐρῦ: 
εἰ ΤΡ τσοὶ . ὁτί ὦ ζυτη τὴ ἡ γυκῖι, φρὴν α'λέκῷρᾳ φω- ἔδωχεν οὐΐοις σημιε!ον. λέγων, ὦ ον ἢ φιληφ οὐύος 
Π ΑΤΪ, ἵεη ἀὐποβαβὶν 1πᾷ. 1111 ῬΕΓΓΙΙΕ: ΕἸ: "ργεδεπάίτε ἘΠῚ ΠΊ. Ἐξ ΘΩπΕς ἔπι πι. ἀσςεσόπεα “τοπδέ 
ἄε . [ ῷ 
γησαιγτδάς αὐτὸν γήση μέ. ΣΚΌΤΟΝ τ 8 5. .[.[.415 δε] κρῳτΎσουτε αν, ὕαὶ ἡ δύϑεως παϑοσ θων 
α τεσ. ΠῚ Βυρ ἢ ὁγ στ: πδεὶν πὶς τς ὀ τποτ» ὙοΣ δ υἰρὸ τΙοίι, αἀϊχίτ: ἐ στ ἈΔΌΒὶ, Ετ οἴξα!ατανς οἱ Ὲ ἐ Αὐὸ 
κἀν λέῃ με ἘΣ σοὶ ἜτοθΌυνΕΙΝ ν οὐ μϑ σε αἰῦν- ὃ ἰησοί.. ΕΙ7τε 9 ρεραξβί, χα κατεφίλησεν 
8550. ΡΝ ΝΡ’ ὑσὶ ὃς οπιλέβ' αἰ Ρ ΔἸΧΈΗΙ πἴ. ΕἸ1ΠῚ, 4.41 μπ κακἷε ἐδ: Απλιος, ἘΠ ἐπ φῦ 4«--ὀ ἘΠίχ δὲ 
» (Ἱ Ἐν, κα ὐὐν Φ᾿ . μβσι νι Ἠ᾽ ρ οΣ ΣΕΥ ΠῚ τοῖν 
γησομ(ϑ!- ὁμοίως δὲ ὦ πάντες οἱ μια δ ταὶ εἴπον. 5. ἀὐογ. οἿ ἰηδοῖς εἶπτεν αὐτῷ, εζαιβξ, ἐφ᾿ ὦ παι’ Ἐιὰ «ὐά 
Τιππῦ ΣΥΞΌ.: 1 Π| ΜΠ 5 ΟΝ ἐπ γι4Πὶ ει} ἐπῆν: Τ ἘΠΈΠΕΒΡΝ ΣΒΙΕΟΕΙΣΩΣ πιϑπις ἱπ σπῆτι 
γ ᾽ν Ὁ ξ ἡ Ι 26 Ν ι 7 εζοῖδο 
“Ἐ3 ἔρ τὰ} μἘτ αὐ 0 ἰγ ἐς Εἰς χϑθλον ρῷ ΤΟΤΈ πα σἈ 7ον τας ἐπε όλον τας γεῖραις ἘΧῚ ἔπι ὙΠ 
Ἐσιὰ ἀϊοῖ- ἘΆΝ “Θειμίξπναηὶ. τ ἀρὰ αι! οῖρα}}5 ἕ; ος ἰσαπγ, ὅς δ ΕΣ ΉΤΜΝΣ δ ΠΣ. ᾿" τσ γΠ05 ᾿ τεπμέγ δ 
Ἶ τας Ν 5 Γ2] 
ὁ (ηἶο; λεγθϑυϑον γεθσημια)" . χὺ λέ) Οἷς μα ϑηταῖον τ 00 ἰησφιευ. Χ) Οχυιξούτησεεν εἰδῶν. χΩΙ ἡ ἰδὸυ εἷς 
Ἐαηοπρὺνἃ- ΤΡ ςθν πῖς., Ἔ ἜΠΝΝΤΩΣ τπεΐέμι [1 2, εἰλρέρι ΟΠὶ Ἰ1οίι; Ἐπεεδεον ὙΠ ΠΙΟ Γ Ἐχοταῖε Ἶ δὰ ΠΙ8 
πὶ 11|πῸ, αυὶ εἰπὲ 
ἀατὶ δας, ϑίσουτε αὐταὶ, ἑως οὔ ἀπελθὼν Ὁ τς Ἢ τ Τ᾿ ἰησο ἐχπείνας τῶο γεῖρφ » αἰπεασεὶσε 
ΠΑΠΏπιρτο ἢ, Ἐξ Ι απ ηπεπε Ῥειτρθη, ἐν δι , " ειαδῖνε ἔπιπι: : Ρέιξαείσηο [όσα πὶ 
Ῥέῖγα, ᾿, ὃ Ἰ ἘΠῚ 37 ᾿ { 
ἀμόνας δ᾿ ες, χαὶ πΥθολθθῶν () πεν» [ τω μάχαιραν αὐτϑ" χαὶ παζριξας (δ) ϑούλον 
1115 ὰ. Ζεδεάαι, κῶρὶς ΓΟΙΓΙΑΣΙ ἂχ ὌΣ Ῥ ἴῃ ο!ρὶς ϑαιοτάοτι ΠῚ, δαιρατΑΙς οἷμ 5 ἘΠ ΠΕΑ δι; Τυπο 
Ὑ πιαείτ}5 " Ε Ι Ι! 
εἴς, ὀποῖς ᾿ζεξεδαια,; πρξαΐο λυπείαϑει (ὃ ἀδυμονέν. 3. πὰ Φρλίερεως . ἀφεῖλεν αἰτεῖ Φ ὠἶιογ. πότε 
Τιαπο αἷς 11115: ἄν ίοδν, εἴ ΔΠΣΠ3 ἠοὰ αἷς 1}}1 Ιεῖιρ οι Οσπυοῖῖε του πὶ ΣΙΈΒΙΟΙα 
ἴτε λέγα εὐὐζοις: τὐξΞ ΟΞ χ Ὁ ὠλυπὸς ὅξηγη ᾿ψυγν μῶν "ἢ λέγ αὐτοῖο ἰησοῖς, Σσοφρεύον συή ζω μα χαυραι ππκῇ 
ποῖ᾽ νας δὰ πιοτίσπι, " ἜΜΌΝ εἷς, ὅτ ἘἸβιδις, Ἐ ΗΠ 1π Ἰοσιπι ἔματη : ΘΏΠΕΝ ἘΠΙΠῚ ατεεβιεηῖα μἰᾶ- "αυἱ ες. 
ἘτηδζΠι. ς ΜΙΝ Ἱ Ι Ρέγιδι 
ξως Θααγαπτου. “μιείνωστε ὧδε, χα) ΩΣ μετ Εἰς ὯΣ τύπον αὐτῆς, πταντες “ὸ οι ἱλφίβον ες κο- 
τη. Ἐἢ θεοεῖεῖεις Ρα || δὴν ΡΊΘΣ ἀν ἱπ ἃ- εἶπα πὶ, Π δἰκηΐο Ἐ μλονΙ ΠΙΗΓ. Ἀπ ρυ- ἔ ρετιῆς, 
Ἄ τ βου; ΓΡΙΣ ΤΠ ) 5Ἷ ἀρ τ᾿ πη 
ἐμοῦ. Ὁ ασξ 27,7 ν μια 69}. ἔπεσεν πτθ9- γα ΘΑν 5 οὐ μκαυγαίραι ᾿ ασοβθάγοιοῶτοων" ἢ. δὺ-- Ἶ ἀποϑγν- 
οἰ δ πὶ ἵπρπα," ΟΙΆΠ5., ὃς ἐλθβῃει ἜΛΕΒΕ ἘΡῸ συ δος Βρθιτα ἐπάρῃ Ἐ᾽ οὐχ ρυὶς: Ῥ- σκὼ 
τὰ δἰ ᾿ 
σωπὸν αὐτῷ ᾧ ποδοσέσγουϑμος ἼΟ λέγων ) πα ΤῈρ χεϊς ΤΊ οὐ ᾿ δοούα μια! αρτί πα ϑακοιλέσαι Δ πα- 35 1ὁθλτε 
πὶὶν ἢ ροίπθιιε εἰξ, ττληΐξατ πις Ἔ ΕΙ ΠΊΕΙΙ ΠῚ, τῇ ἐχμίδεδιτ. πῦμὶ ᾿ ῬῚ1:5 Ἰσθὴτι Φυ ὀστῖπι ΕΒοῷ 


τέρα μου ) Ὁ δ δας σά {π0! τὸ λειοὶς ᾿ ᾿δωδεκα, 
ἱεβίοποϑ Δ ΡΕΙ ΟΛα 3 τοπιο εεσο ἐπ ρ]οδα παν 
, με κ ᾿ ἥπος ἔνοΣ ᾷ 
“4. λεγεξῶώγας ἀϊέλων; πῶς σέιυ το ληρωθωσίν δ 
ἜΡΒνατες απῖρ τα ἤς ΘΡΟΙΙ͂ΘΕ δεῖ 3 Ϊπ 11|ἃ 


33 “δάφαι 40 :| ὅτω διει. ται: ;, ὦ οκ εἰνὴ τῇ 


θεὰ αἰχὶτς [εἴτις τ 15: Ἐλπῆσλαι τὸ ἰαϊτοποαι 
3} 


ὧρα εἶστεν ὁ ἰη(οες τοῖς ογλϑις ὡς Ἐχὶ ληφῶυ 
ἘΧΙΠΙς 5’ Ε1 δ 119 ε ἀνε ςοπηρτεπεηάοτς ἐεξιξίρθας, 


ὀζηλϑετε κί μα ᾿γοαρων Ἂ ξυλων. σωλλαΐζειν 
πιδ. θυ ον! 3Ρι4 ςς γξ [εἀεθᾶ πὶ ἀο- 
μέ. χα θ᾽ ἡ ἡμέραν ἀσθ9ς υμιας ᾿ὀχάϑεζομην δὲ-- Ὁ χαϑίζο 
(ξη3 ἴπη ὙΠ ο: ποι ΤΕ μαι ε 
ΣΎ α ΡΝ ΥΥΑ ΘΝ ἌΡΗΣ ΤΥ ΤΡ, "της τη 
σκῶὼν ΟΨ Ὡ ἱερῳγὼ οὐκ ἐχρά ἡ τε με. Ὁ Τὸ ἢϊς, 


ΑἸ ΕἸ Ἰοηταν ἀλλ εἴ, νι δὐπιμίθγοητοῦ 


ἔμεν αὐτὰ 7ηἴε 


ἀτον ἀσοϊτη 


δὲ ὅλον γέγϑνεν οἷγα «ἰληρωθώσιν αἱ γραφαὶ [τιν 


Ῥιοριιοιάσυπι. Ταπς ἈΠ ΠΝ ΟΙππεξ γε εὖ 

ἰ 3 ᾿ Φ5}Ὁ 
ΟΡΟΦΉ ΙΝ Ὅπ Οἱ μαθηταὶ “πα τες αἀφείϊες ἀμ} Τ' 
Βιεττσσιν 4 1ἅι σετὸ Ἀθάμπχεαπε Ἐ ΑἸ 


οἱ ἢ 'χρα η( ἀντες τοὶ ἰησῶν. αἰ τή ]αγ9ν 


Γὐ πες ἰείυπι, 


Ὁ. ΘΕΙΡΗΔΙ; ΕΠΣΙΡ ΗΝ ὑπσαβθι ι ἐμλΣνΒὲ διογιθα 

Ὡρὸς καϊοφαν Τ' αῤχιΕρέων ὅπου ΟῚ ᾿ραμμαϊεῖξ, 

᾿ τ ΤΉ το τες ἘΘΑΝΕΡΕΙΝΟς. τ ΒΟΓΙΣ Φ [ςυς- Ἐ λυ πὲ 
ἵν ἕ 3 
8 χ' Ὁ οἱ ἱ πρεσβύτεροι συγ δη 4). οὗ πεος ἡκῦ- 
Ὅλων 611 ΠΊ Ε Ιουσε νἱ ΝΝ ἠπ ἡμέπ τι ΡεΙ περ] ἜΤ ἀεπἢῇ 
᾿ Ρι 3 ἐμ να 
λουῖς αὐτί το μακροὺς γ. ἕως αὐ λης τ Ξ- 
πες ον στ; δ εἰ στρίςι : ὯΝ τὸ, ἰβάεματγ ΠΕ ΠΠ 1π|1}1- 


Ϊ !, ἊΝ. ὰ ἢ 
γιξρέωσ. δ ἡ εἰσῇο γων ἔσω ὥννα, ϑδηΐο ΟἿΟΝ Τ 75 


{115 "τε έδτα ἢ λεῖι, τε ΡτΩ͂Ρες Ἰωολο ἢ Τιθ " Υἱετγεῖ 


ρτα ππὶ Τ απιτοπιὶ 
59 ρετ νυ, ἰδεὶν ὦ πέλϑε. (ὃ δὲ ΣΟΎ Ερεὶς χαὴ ὯΝ 
Ἀτρεῖ. ὕχ “"" ἅ{ε {ει πω δ Η Ἰὰς άπ ἴα]- ἜΜΕΤΕ οὔ - 
σ μπὶ 
ωρεσζυτεροι, ῶὧφ σιου ἐδριον δον ἐξ ὅγποιώ Ψδυ- 
ἴαπι το πισηλπὶ σοπιια. Τεΐμη,.. νεὸ δμπὶ ἐ πίστι αἴ -ὀ Ἐ ποτε 
ἱ ᾿ α΄; ῬδΝ ἐ Ι τι ογπίέ 
δὸμειρτυθλαν χτ Τῷ [ηἰ οὐγοητῶς δον θανατὼ- 
ἐέΡΕη : - 508 1: ἐδηοτίει: γῇ με ἶ ει {αἰ ἔὰι τ. Ὁ ται πιὰ ἷς 
Ἀ β Ι παι τὸς 
Ϊ ὅῦ σωσὶ χὺ ὅγ εὗρον" χαὶ πόλλων ψδυδομαρτύ- ἴτος αοςς[- 
ὑμι τ ΤΩΣ ΠΣ ἐπιμεμ ΡΩΝ, ΕΥΗΗΝΕ ὃ ἀμ πη ππεΐμσν ἔπη ἰΠςπτ, 


᾿ ρα Νοι πιὰ 
βων (ὩΣ 9σῚ ἡϑονῶν,δχ εὗρον. ὑφερον ἢ “ωροσΐίθον- Ἀπ Π) Ψὸ- 


(4}Π| τείζεϑ, Ἐ ΤΙ ΧΘΓαπΕ: ΗΠ Περαενει οὲ, ΦῸΒ ἘΒΡῚ 


εἶπον, : ἐφηςϑδυνα.- Κάϊχιι: 


[πὶ ἢ εἰ υΐμεγε Ῥλεΐταετα 
»ν» προ τῇ» 


μ3 χα] λύσει ΠΡ ΥΤΝ ᾿ϑεῦ ἡ ᾧ δὰκ τριῶν ἡμερῶν ἄπωπι 
ΠΡ τ ΠῚ ἢ - 1Πμι64. ει ἢ ΠΒΈΛΈΡΩΝΙ ΡΣ ας ἐλέγετο 
ΕῚ 3 Ϊ 
65 οἰκοδὸ μυήσοι! αὐτογ, καὶ αὐωζας ὃ ὁ Ξ- ρἡγιορόϊ 


τούρσυδει ἼΠΝ “ ἐδ, ζοηῖτᾶ ἐλά δὰ 4"ς 
{1 ὐπὸ τ. 


εἶπεν αὐτῷ, οὐδὲν οἰπυκεινη: ") Ἷ οὗτοί σου κα ζᾳ:-- ἴωπι τὲ 


κῃ πα 


ες Ἰρν τὴ Όεῖ, ἃ εν ἔν δ, ΓΗ͂Σ 


αἷι 111} ΝΣ: 

24 σα ΧΧΌΥ. 5. 1εἴα ΟῚ Ευιλησ. ΟἈΡρ. χχυτῖ. 


ἃ αὐτεαι (ει ἤσαπτθτ ἢ «,Γε Τεῖας Τ πέραν. Ει ΜΠΡΗΣ ἠέ. {{μ}) πρὶ απδά ἀλπιπαιις εἶδε, βαπίρεν μ Ἐραπίτξ- 
ςἘΡῊΝ ἢ" 10 ᾿ τα ἀυτιδ 
μαρτυρϑέσιν; 05 ἰχ(ϑες ἐ ἐσιώπει. χἡ ἜΟΤΟΟΘΑ: 45} ρριδιδὸὲς ; ἀδον, ὅτι κατεκ εἰϑηγμκεζοιμϑι ηϑεὶς, αἱ ᾿ 
ἄπ: ΒΉΒΌΕΡΙ βατεγάοταπε, ἃ αἰς }}: ᾿πρροῦς τε ἀρ ῤΕ ΠΩΣ ἱρομ ἀγέβηκθοε γλείρινως 58- 
ἧ 
οὴς ῦ ᾿ ρχεράς »εἶστεν αὐτο γ οἷο ρχίζω σεχτ α "τ στε φρεψε 1 Τὰ ; πειοϊχονζο. Ἔῤργυελα τοῖς ὌΡχιε- 
᾿ ΤμπΠὶ ψίαπι, ΥἹὲ π6Π ἘΝ ΠῚ ἐν [τ ἸΘΕΣ μ Τα ἐς ἔΕΑΙΘΤΕ ΙΗ Γλΐοεαβ: Ῥεεόδεῖ 
θεοί τὸ ᾧ ζων»»εἷγα ἡ ἥμιν Εἰ της Εἰ συξεῖ θ ,ρι- “4 ρεύσι. χαὴ Φις 'ς τρεσξυτέρϑις:; λέγων ἡμμαιρζον Ἐν κα 
ἐξαν ΠΕ τ εϊ. Ὀἰοῖς Ιεΐας, Τὰ αἰχίῆ!. τεα ἄςπς ΠΝΕ αἰ Ββδα ΕΡΝ ΝΗ; ΠΙ; 55) ΔΙΒΕΙΒΕΙΣ ΝῊ 4 ἢ ΕΙΕΠΗΗΝ 
ς εἡ Ι ες: ιν: νι! 
Σὰ οὑος ᾧ ᾧ θεῷ. λὲγ4 αὐτοῖο ἰησοιςησὺ εἰποις. 44 πὐβοιδοις αἰμκῶ ἄϑωον. Ω δὲ εἶπον σον .. 
τα σ᾽ ἌΠΙΕΝ ἀϊξο γοθς, Ἀ πγοδὸ ᾿νϊδεθ τὶς ἜΡΙΣ ποῦ ἢ τ Ύ ΡΟΝ ἘΡΓν οα ΚΕΡΓΕΝ τι ξοδθος 
“ Ἃ ἕω : 
““λζω λέγω ὑμῶν ὑπ᾿ ἀρτί Ὁ ὀψκεῶς τὸ τον ἐόν τῷ μας: συ ον, δ ρίας τὰ ξέργυελα, οΨ τα" : 
πχπτεμ εὶς οπιῖπις [{εἀξητεπι ἃ ἄεχιιβ Σπέρεήδειν, | το προ, Σαέτμῖν, πριδην, ἢ ἀἰόνουχο ὁ Αι ππιρτο ρα 
Τ)εἱ, ΕΝ δ } 3 ἀἷ τ δυ λθῳ ΤᾺ Ρ 
αὐθρώπου κοιολημῦνον εχ, ὧν γωμεως; ναώ. γαὐεγωρησε᾽ χῚ αὐγτέ ων εἰστήγξ οι οἱ ἣ 
γεηίεμτετι πο δΊΒα5 ΟῚ, Ταυπο ΒΡΒΕΕΡΕυ ἐδαςοτάοτῇ ᾿ὐω αβέρθν αἰ ὐἀκό με ᾿ἀϊκεταπτι Νοη͵ ἡ τ ϑοϑΝ : 
ἀσοερτῖ 
Ἰο ἐργονϑυον ΚΕ γεφήεἶν τῷ ἠφρανοί. Ὅτε, Φ χιερεὶς λαβόντες ζᾳ Ξἰργύοια., εἶπον, οὖρα ἀτβοκτοῖο, 
Ἐ(ΓΙάϊε ἀπό τ ϑαφοτάοταπι ἐδηβηρίο νεἰἰπιεπτα μα, ἀἰεεης, εἶδε κ ἰπάτνα, δος ἰπ σοτβαπλμι: τς τλρντοι ἰκῃς- τ ὐντι- 

- ᾿ς νὴ - ι 
Ἐβιαῤβῆν Ὁ ο Ὁ ερόις Ἐδε ῥῥηξεΐζᾳ ἱμμαύτια αὐτῷ λέγων; β ἐξεο! βάνω αὐτα εἰς Τ᾿ χορξανάνγ' ἐστει ἱ μη αἷ- 
γγυμι ΠΑ ἰδ β ρύσ θα!" Ἴπ1 λέμας 4 ων Ἡρκροὰ [- ξυϊπὶς Ἢ ἀὐεῦνοα εὐ λξο ἡμμμρδνο μρμδῤνεν ἤς ΠΠ Οοπ [Πρ 
ἐξερδβει εν εν ἊΣ β 3 Ὁ. αὐτῷ [ηῖτο, 
ΒΡ ΟΤί ἐξλῳστρήμησε. ἀε ἔτι χρείαν ἔχο χόυϑῳ μου - 7 μαΐος 61. συμ ϑλιον δῈ λα(ὸγτες," )ϑοοι ὀπιστιηϊ 

Αἴμαν Ἑξες παπς Ἐπ π!ε ΠΙΠ βεμηδ δὶ Εἶϊ|5. ἐκ 1Π|Ξ τ λέν ἀν 1π ἰορυϊτατα 
τὐρων δε νειν ἠχούσουτε τυ βλασφημίαν εἶτ, ἐξ αὐτῶν “" αἰ γ09ν Ἢ κερφᾳιμέως εἰς ζαφῶυ τοῖς 
4. Αἰ {Π1 ΘΟΤΑΣΘΕΣ νι άετυνϑ ἘΠῚ ξεν ἸΡ ἘΘΜΈΣΠΙΙΣ ἀϊχοσαητ, ' ΤΠΣΗΝΕ 4" βιβαρτομιεν ΥΘΡΦΙΝΣ εἴ ἘΡΕῚ ς ἐ ἜΒΕΝ Τ ρετερτῖ: 
ποτίηι. 
ΟΝ υμίν δοκεῖ γ ὡ δὲ ϑὀἰσποκραθάντες εἶσσον. 66] « ξεγοις. 89 οκληϑὴ ὁ αἰ γρ9ς ὐχεῖνὸς αἰγρ2ς᾽ Ῥτοριοῖ 
Βεκρυετᾶτ Ἀεὺς πιοτιῖϑ εἴ. Τυπε ΕΣ ΝΗ͂Ν ἐπ π- ἰαμκὐϊπιε. γε ἘΠῊΝ. Τυδς ἱπιρίειαπ οἷ ἰὸς 
ῳ ῃ Ε: -» } ᾿ ἦ ἔ Ἠμαίε]. 
ἔγογος ϑαινάτου 51. τεογέγηυῷ εἰς Ὁ χσρϑ- “7 » ἀἰμαπος ἕως Ὁ σήμερον. Ὧστε ἐπληρῶ δὴ Φ᾽ δλτμα, ος 
ἜποΙλρηῖς αἰτῶ εἶμ5, ἀξ ΤΡ ΤΣΑΜΙΝΝΝ ἔμη;. ἃ1}}} ἐδτπ ΟῊΡ ἐξεἤαεωτι ῬΕΙ͂ [ΕΓ ΠῚΪ Δ ΠΊ Ῥγορηδιαπ, ἀϊεῤπιῦπι, δὲ ὅε- «ἢ, 
ΓΌΠῚ ςεςῖ- αὐτῷ, ὩΩ ὯΝ ΘΑ ΔΗ, ἐλ Ὁ παν ες οὐἶν τνν ' Ι φς Ν " 4 ἰη Πο- 
ἄετιπι: ΠΟΥ χα. κολάφισοιν ν. οἱ ἐρββῶπ- ! ρη7ν εἶζου Ιερέμειδ' Τό τροφή υ γ λελϑὺ ς. Χ) Ε΄ ἀϊετπυπι 
γραϊιᾶθ ἢ {ἔΓΗΗΕ, Ὠϊςέμτε : ΡΕΟΡΒΘΙΙΣ ἃ ποῦ 8 ἘΡΙΜΙΟ, δι Ὁ: ἘΣΕτΕ ἈΓβέπτεοϑ Ῥεοτίαπι αι τ μροτ' ἃ 
ζιοϊξ εἰ Ι! ἜΣ ΖΕ τς : 
ἀκάφτιη,, πείσειν» λέχϑντεσ 5 Φητόυσον ἡμίν δραφεν δ᾿ λαίον τὰ τοκαϊχογζᾳ, ζ Ὥργυεια. σὺ μμζιω πῷὸ δια οὰ 
1 Τὰ τΕΡ 48} εἴ ἜΡΗΝΟΠΤΙ {3 εἷὲ ἘΠΕ ἐδρν δ ον ΡΡιετῖία. ἜΧΗ Δρριειϊδηείαπτ ἃ ΠΙ14 1ἰταξὶ 
Ρμέγεα [3 δ. ἢ ἜΞ ΕΙ ᾿ ἔ ᾿ ς 
4 νετὸ ῳςς ὅξην ὁ 0 ΄παϊσαςσεὶ ᾿ ὁδέπεζος ἐξζω σχον- ᾿ ἢ πέϊρυυγνδρο, ὃν ἐτίμιὐσουνζο ἰπο οἷν ἰσοφα λει ἢ τιμαοα 
θαι ἴῃ ΔἴΓῸ : δι ὐζεῖτι δ ΕΠΠῚ ἐν 8π- Ἐι ΘΕΘΕΙΒΕΣ εος ἷπ βετσπι ἘΈΘΙΝ ΠΣ 
| ἡ 
ϑηθον τή ἢ αὐληγ παδοσῆλϑεν αὐῷῷ μὶ μία σῖσυ-- το ἡ ἐδωχϑῳ αὐτοὶ εἰς (δ) ἃ ἀν 7,09 ν ᾧ κεραμέως, 
εἶα, ἀϊςεηθ: Ἐπ τὰ εἴς ἐπῇὸ ἵεῆι (.111- Ξ ςΟἸἤίταῖς πὶ] ΤΠ) πιῖ πα". ἐν» είὰς 1 ἔτ 8"- [1υτεῖε 
[ Ι 3 - Βρατ Ι ΠΌΣΙΝ τ. 5] 
δισκην λέχϑυσεε. ὥσυήοϑα καὶ ἰη οὐ πῇ γαλι- κα καϑα συνέζο ξέ μοικύοσιος. ὁ 5 Ἰησοες ἔςτἡ ἐμι- 
ΒΑΘ το. Ἑ ἸΌΝ βέσϑαις σοΙᾶπὶ ὌΡΊΠΙΠΗΝ, δ τε ῬΈΞΒ θοπτ: ὃς Ὡρῶν εὐπὶ ρτᾶ- 
, 
Δοὶδ. ὃ Ἀ ἡ γήσοιηο δι Θ ΔΟΣῈν πανών. λέ- 70 εἶδεν ὴ ἱγοξ, (Ὁ ἐπρὼ (ὐΤΎ σεν ἀὐον δ ἢ -: 
β Ἶ γε 
ἘΈΕΕΙΕΙς ὕπ Μείεῖσ αυ14 αϊεῖξ. ἢ Εκεμη ΓΈΝΗ ΠΝ έν εν: ἜἸΓΕΒΕ: Ἐὰ τι ΤΕΣ ἀνε ἀὐστι ὩΣ ἴς-- 
ΔυΣδη 1110 ΚΛΑΟΣΤ ΓΝ οϑ 3 ο! ᾿ 
3απυλ, ὙΩΝ 5 στ οἰδὼ γ λεγής. ἐξ )ονζᾳ. δῈ αὐτὸν Τ' μίαν» λέγων,σ εἰ 0 ; βασιλάς Ν᾿ ἰσδαϊων; 3 ᾿ ἣ ἰη- 

ΤλποΙ 8: ἴπ Ὁ} ὑμίμην, νἱάϊε τος ΑἸ15Τ: ος αἰ ἴβαυι " ἰδὲ: Ι . 59 αϊχῖι {Π|ν Τὰ ἀεὶ. Εἰ ἐν αρέμ[6- Ταυῖᾶ ες. 
ἑΟτΑΙΣ ἊΠ ΕΑ Τὴ ἀρμιε Ἰὰς ἡ ἐν ἦεξ Αι δ ὅν “ ἐραίλτειμς 
εἰς τ΄ πυλ γε γεῖδεν γ Θηνη. κυ λέγ ά Ις οκῳ, Ι τς σθὲς ἘΦὴ αὐῷ ησυ λέγήσ. Ὦ Ο᾽ ᾧ Κα τῆλϑρει- 

Τ|ὦ ἘῸΡ τὸς ἀλλ ἐν εν Ναχᾶτοπο,. Εἰ ἵξεῖιιε τὶ με μὴ ἃ ΒΙΈΞΟΙΡΙΩΜΕ ἀμ τς: [χυϊοτὶ- 
Ν 
ἡ (τ᾽ ἕω "μῷ ᾿ἰησυδ σϑναζωραίσ. 9 πτωλιν 7: οϑει ἀὐον ὑπὸ ΤῊ ρχι τἐρέων χαὶ Ἵ ωρεσξυτέ- 
ΟΑΡΕ διες || ἐν ταὐπεβτοζα ἢ ΠΟΙ ποιιῖ ΘΤΠΕΝΕΠΙ; δι15, ἘΠΕ ἘΌΒοτς Ταῆς ἀος "1 Ῥὶ- 
Ἄ : Ἵ Ϊ «ἔν τ 
γ σε ΠΣ ορχοῦ . ὅτι Οἕκοοίδο “- αν, ϑσοπον. 1: ρῶν. δδὲν αἰπτεκδάνατο. τε λέγ αὐῷ οπι- 
Ἐ ἘΕΎΟΙ ᾷ ἐξοο ῥα νην απτεα ἀεεεήξηει βόδι, ἀϊχεταπε Ι “Π|Ὶ: ΝῸπ δὐδὶς σΕ πος 1 εῦπινα τέ άημ τὶ ἜΡΡΈΠΕΝΙ 
ΡΌ ΜΙ απ, τὲ ἀϊσμπι 
ἀσοειϊετατ μᾷ' μέκρϑν φ ᾿ασοοσΐθοντες οἱ ἐςωτς; εἶπον 73 λῴτος, Οὐκ ἀχϑυάς πῦσοι σῷ χουταμαρτυρφίσι; τεῖ ἱπιο- -. 
ΠΕΣ ΠΞΌΔΕΙ δ ξεπὸς νειὰ ὅἅξ τὰὸ εκ 112 ἔΣε ςμγῇ ἀ ποπ ὙΡΡῦΠΟΙς εἰἴ' «4 ν)]υπὶ ὐηῤ τω ηἰδὶ 
πω Ἰ εἰ 
᾿ Βειὰ ὃς δὼ πεέτρῳ ᾿ δληϑῶς ὦ σὺ ἐξ αἰὐταῖν εἶ χαὶ 14 χὰ Οὔκ ὥπεκδ ο..ϑη εὐ ασϑϑς 9δῈ ἐν ρὴ ρῆμα, 
καιρίας, ἐνφακεοι ΣΝ πρπμεπῦ τς ἐδοῖτ. ὍΝ ἜΞΟΣ Ἔδε- ἄτα νὲ ἐ πιΐνατὶ ἜΝ γεβέεπιεπιοῖ. Ῥεῖ αατᾶ ὑΐεπι ἴο- ἢ τρδρθ το 
ὃ. Ι κε 11 ΒΙΧΊΕΝ 
ι λαλιω σὰ δῆλον σὲ ποιεῖ. ἡρξα"» κοΐῳ.- 16] τς ὡςεϑαυμαζῳ ἢ Τ' ἡγεμόνα, λίαν. χτ' Λενξορο 
Πποοε πονγα ὃς Ἰ05αγε» “π|8 τὐπεη βομαὶ- Ἰεπδ ἜΘΗ ΠΙΘΒΕΓΑΣ ΦΈΣΙΣΝΝ . δ Ἰνδόν τῶν ν πο δα ἘΡΟθΟα 
ἔπη ττοτς 
ναϑεμοι δι ζ ἀν καὶ ὀμγύφν. οτί Ούκ οἶδα, Τ᾿ Ων, τ τίω εἰωϑᾳ ὁ ῦ ΠΕ ΚΙΩν. δἰπολυᾷν ἃ ἐγα, δέσμιον τῶ νιῦαι 
Ἰοάπτδυΐτ, ἡ, ἃς τοπειπιὸ Βαϊ ῖὰς ἐπ τος χά ἐὰ ἘΓΤΕΕΟΣΕΗΝ ες ἀνέ, παν το λαμτεατ, ον ΝΣ τς γηέεστι ἰμῆς 

: πον (ἢ ἀθέως ἀλέκῷρ ἐ ἐφωγησε᾽ αὶ ἐμινηεϑη ὁ 7:} τὸ ὄχλῳ; ΟΥ ἤθολον. εἶχον δῈ ΤΟΤΕ δέσιμιο) ὨχΊση- 

"ᾳαοὰ ἀϊ- “μῳ οἰ μος ὃς, 1 " γτο ἔΕ: ΕΣ τὐθὴ σηπόπι, Ἐ ἀἀἐδέμηε Βαναίηνάνα. ὥρα! εἴβο τ Θαξ Οιροι 
ποεῖ: ἀπ᾽ Ἴ ΠΕ Ὧν ων ] ἅττ Βα- 
Ῥηας αιᾶ πε τ Ἢ βήμιου Τος 1] ἰη(9ὁ εἰρηκϑτος εἰυ]ώ. δ τί ωρὶν 17 ἐκ0}» λεχϑιᾶθον βαρᾳξβαν. συνηγυϑμων δὲ δ τθδθᾶς, 

ΕἸ Ποὲ οἴ-; ἔπ: τοριβετατί, ἐξ δπεραῦϊς πις. Ἐπ εἐρτεῖς- ἹΠΙς, ἀἀἰϊκίς ΠΠ|5 Εἰαιῖε: Οἱμεπὶ ναἹεῖ ἰ «"- ΚΑ γος 
3 
ἀλέκζορᾳ. φωνῆσοι!; πδίς αὐπορνύσῃ μιε. καὶ χὺ ὀξζῇ- αὐ, εἶπεν ἀὐξις ὁ πιλάτος, ἀνα ϑέλετε ἰπο- [ἀϊπητιαπι 
ἴπε βοτᾶβ,ν. ἤςξαϊς ἀπγατὸ. ο΄ [μἰνατα νοδὶε ἢ Βαταρθλπι, ὅπ ἴσίαπι {δια δ μόνον 
5 ΓΙᾺ (ἂϊι- 
ϑῶν ἔξω, εὐ ιαυσε πικρώς. | λυίῷ ὑ ὑμ: 3 βαεαξβαΐ, ἡ 4 ἢ ἰησοιεὸ τ' λεχϑρϑμον {πε 
Ὁ Ι δα νυ 5ςἰεδαι ἐπὶπι 04 ΡΕῚ ἱπιϊάϊαπι ιταπία Π πε 
Ἢ ΑΡΩ ΧΧΥΙ κς. ιϑ λρασον; ἠδ γάρ ὅτι φζᾳ φϑονον αϑρέδωχϑυ 
τιαϊεῖηπε,. Μαπὲ γρνοηο ἀλλ ἐορἤθνοι ἡβμωμίσμης Εἰ Πη. θεάεπις βμτεῖι 110 ΡΣ τδαπα, Ρῖο 
᾿ ΥΖΙ Ν 
] ΓΡωΐως δὲ “υουϑύης ᾿ συμβουλιον ἔλαβον ε}ρ οὐζγ. χα ϑηνϑθ5 δὲ αὐτῷ ἔχι πῷ βημαΐος, 
᾿ ὡτώχη ΒΠΟΡΕς ἐΜ ΕΘ ματος ἐδ ΑἸ σταε ΡΟΡΩΪ: πιῖξπε ΕΠ 611 ΠῚ ΥΧΟΓ εἷυς, ἀϊεςπε: Ν]- 
παγτες οἱ Ὥρ τρεῖς καὶ οἱ ᾿ ωρεσξυτεροι - Φ λαοί ἀστεςῴλε πσϑϑς ἀδογν ἡ γειη ἀὐτοῖ Ἀέχϑυσεν. (κη- 
ΕὙ τασηι αὐἀιιετῆις Το[απι. ΗΝ δῖα Ππῦγει Γι το πῖ. Ἐπ Ὁ ἐ:- ὮΠ εἰδὶ δὲ ἱμἰξὸ 11 : λα Ππὰ τ ηϊλα μα Πἶ [Ὁ πὶ 
αὐ ΞῚ ἀκ 1} ᾿ Ν᾿ ; ᾿᾿ . ᾿ Ἰ ΗΙ 
Εἰ πὶ ἢ 4; τῷ ἰησού, δ δπτυς δον θειγατωσωσι. χα δὴ-. ἃ} δὲν σοι χη τῷ δικαίῳ Οὐυεινὼ" ποῦλο, ἡ ἐπταῦον 
Τάπξξε παρέα ἀὠβο ο ὴν δὲ ἐρρα σϑαῖ γα Ῥοπ- ρος μεῖ ἘΜΉΝ ΜΙΓΟΡΙΕΥ ΒῚ1 ΠῚ. ἈΕΕΡΠΕΝ ἘΣ ἀροτπρια Τνϊαπι 
σοιγτε ἀὐῷ δ δὲ δῺ «ἰῇ 1 ὉΠΉΤΑ ᾿' λατοπὶ 
δ ἐγ αἰγτγγα) ϑν» "ὃ μῇ χϑω ἦν "πὺν-- 1 20 σημέξϑι Τὴ ογουῷ δὲ 4}: οἱ δὲ Ξοχιέρεὶς 
Φ αὖ] εα πὶ το Τπατο να. Τυπῦ δα ἐπ ἴυ ἀας Ἐ φεὶ εγθ- - ἱεπτονεν τρορβδίεταηι ἘΡθΩς : ΡῬΌΡΗΠ, 


κιαύχάϊε, Ι 
ὑν πιλθότῳ ὦ δΙεμόνι, Ὁ τείδων ἰύδας ὁ πα- 3} χαὶ οἱ πρεσβυπτέρφι ἢ ἔσάσθω τοις ὀχλους, ἢ πεϑώ 


ἵνα, α- 


πα -πε- πε π΄ ἀρ νσο τ ιν 


-- 


ΝΜ ποῦς -- -- « 


᾿ -- Ἔν γ΄ 


-- - --.- ττοοντ 'πσν ἡ ν. σὰ - σὸς 
- 

“ἊΨ Δ δι μἽ ἃ 


Γ 

ῃἶτξ. 
στ, 


ΠΝ 
ΠῚ 


ΟΙδε 
πι615 


πξὸ ἰς 
πάϊε. 


ΠῚ 
σεριῖϑ 
1018, 
ττχδ 


ΠῚ 
ἱπίτο, 
ΠῚ 


Γδρτὶ-: 
'Π1. 
ΡΊΕΣ 


Δἴ] - 
.Σ,͵ πος 


πο- 
11:11 
Ἐ 
γῇ ἀ1- 
ἢ 


ῤ 
μασα 


ἐπε 


ἢ ἃς. 
ἘΠΕ 


Ὕ ΜΠ 11} 
τπεὶ 
π0- 


ταξα- 
ὙΓΎ" 


1} 
τ 7:- 
Ἢ 


ἀτεφ. 
ἃ. 
ἢ δ» 
τς 


1τ18π| 
 ἀτ61- 
αι 1- 


“ Πὶ 
ἐπὶ 


ΡΠ, 


ὦ 

ΠΑ τὰς ἢ 

: ὦ» πααδα,» - 


ζσοω...- τ 


ταῖς. 


"απο 


Ἧ 
᾿᾿ ὭΣ τ τὰν το ἾἾΞΣΞΞΞ ἐν τα «- -- 


ἢ ᾿γαοάςᾳ ἔλϑογτες εἰς τόπον λεγϑίϑυοιν χϑληϑθο . ὃς ὅ61 


σαΡρ. 


ΤΟΙΕΊΕΝΕ 


ΧΧΨΥΊΤΙ. 


Ὑνειὸ ἊΣ ΒΔιΔΌΒΑΠι, ἀὲ αν αν Ρετ- 


ἵγω αὐτήσῳνται 7 βαραθξαῖ 71 ὁ. Ἰησοιιῶ Ὄτο- 


δεῖν ἡ εἰροπῆσην ἀαυν ἘΣ τα Αἷν 1115: 


λέσωσι. ὀἰποκο δεῖς ἢ ἢ ὁ ἡγεμών, εἶσπτεν αἰὐξις. 5 


ἃ ἀἰπλίτεῖ ΟἿ" ΠῚ ἩΣΥΝ ὧδ ἀπο 5 ᾿αἰ βίμαπε νΟλ αὶ ἐμ ὑπὸ 
ΓΎΝ Ϊ 
᾿ ὥννα, ϑέλετε Ὄιπο Τἶν δύο ιπολυσω ὑμῶν ; (ὦ δὲ 
ἀϊκεπαηζ: ΒατδΒ"8 ΠΊ. Ὠϊεῖτ κ᾿ 1115 ΡΟ 
Ϊ 
εἶπον ᾽ βαραᾳι (βαΐ. λέγη δὲ οἰ ἀύζις ο 0 πιλά- 2) 
αὶ ἀε Τεία, τὰ ἘΘΘΙΒΈΒΈΤΗΣ [οίαπι Ξ ΡΟΝ ἜΟΡῳ ΟΡ ΑΝΓ 
ηπ ἀϊοιτοτ ! 
ὁμηδυο ΤΟό 7 { δξζυ “ποιήσω ἰγσοιοῶ τ’ λελθυϑνον ορισον 
ΜΚ Αις {Π|5 ὍΠΛΑ εἰ ΟΠΙΠΕδ5: ΘΕΑΕΗΊΒΊΓΩΕ. ω τ ""4- 
[11 Ἢ ϑ5 
᾿ λέγϑεσιν αἰτω τ αὐτεφγξτιυρω,ϑητ. Ἀ Ἄ ἡγὲ- Ξ 
ΔΕ (,ρς αἷε: ὋΝ ρ ἐπὶ ἐκ}. ἐπ. :} ᾿ ΠΝ ἀέα αϑεπδξ 
πιὰ δ Ἰ..5]} 
Ρ μώωνέφη, Ὦ τὸ κακὸν ἐποίησεν ; οἱ ' δὲ αιἰθιζοσως 
εἰαπιᾶδᾶητ, ἀἀϊκεπιεβ: Οτιο ρατιτ, ὙΙ4επ5 ἅτ. πὶ 
3} 


ἐχρῳζον. λέγοντες» ζαυρω, ϑηήτῶ. 


ἔθεῖαε ὅ. ΕΙΒΗ Ριοδοοτγεῖ, [εὰ τηᾶρ 8 


πιλάηος δτί οὐδὲν ὠφῇζεί. λα μάλλον ὃ ϑορυζος 


{ππ|}}} 1τ|5 


"αζτερῖὰ ἥἤρχγοι, ἢ ἐηοκν ἰδαΐξ που τος τας, 
868, 
᾿ γνε.), λα ὅων ὑδῶρ ραὐπενίψατο Ἔα: χεῖρ ρᾶς εἶπε- 
ἔρορι!ο, 21 “ τιγϑα,, Ἶ ἢ Ἱπποῦζηβ ἔππὶ ΕἾ ἰϑὴν 
γω ᾿] Γω 
γαϊίι τὸ ογδου ἡ λέγων» αϑῶος Ξμμι Ἔσο 451} αἷς- 
βιϊπὸ Ὅπως ἈΒΙΩΣ: νο9 νἱάεη 8. ἘΣ 


ματος τῷ δικαίου "οὐ γου" ὑμεῖς ὀν οϑε. χαὶ ἡ 


δ λυμεουν. νηϊποτίας ἜΘΡΟΙμΣ, αἰκχίτ: βαπρυ 5 εἰπ5 ἐπ ῸΝΝ 


Ἐἰποχριϑεὶς τσαξ ὁ λαὸς ᾿ εἶπε, αἷμα εἰντο ἐφ᾿ 


ῬΉΠΙΟς ποϑν ἐξ ἴαρει “μαι ποίιτρι, Ταπο δολία 
δ ἀϊπιῖὶπε εν τς τ 1 ξ 5 
ἡμιας. χὰ ὅτι τὰ πεχνα, ἡμῖγυ., τὖτε αἰπελυσεν 26 
5 τε πιο τς ΒατΑ ΡΠ: Ἐπ ΤΩ Μαρεΐαπε, 
ἀατεπ δ - ΩΝ Ἷ ! 
φε ατυπι ἀὐζις τ’ βαρᾳίβαν, Τ' ὃ ἢ ἰησθίου υ Φραγληώστις, 
Ἔ εἰς ἘΕΘΙΘΙΕΣ ν᾽ στα οἰ ἄσδυδει τ, Τιιπ τ πειἰτδς 
ΉΣΡΣ ὄγττα. ᾿ 
ἐν πϑρέδωχεν ἵ, ἐγνα, ςαυρωθῃ. ΤΟΤΈ Οἱ σ᾿ δοίιωπτω) "7 
ΓβΙρὶ. ῬΈΡΈ δ αῖν | «ἴπινιειτει Τείαπι οἷ Ρια- 
Ἔ οπ 
Ἶ Τ ῥγεμόγος πολϑα λοαίοῇες ἡ ἜΣ ἰησοιῶ εἰς ωὴ ὥβιω- 
ὐμειμαθυυ το τί πὶ ἀν ὥρα Τὸ τππὶ γπιαεσίαπι ζοἰποτ- 
τώριογ. σιουήγαι" 9) ἐπ᾿ αὑτὸν ολίω τζε ἀσεῖ- 
τ: ΠῚ. τὸ δυο ΗΑ: εἰτοι πιάεάδογαπε εὐ 
ὄφιν. ἡ ὦν δύσαντες αἰντον» τὐϑ ε ϑηχάμ οὐ 381" 
τμιιπγάις σπρέϊσεαι: Ειὶ Εἰεικευμεν “οἵο- 
χλαμύδα χοκχινέωυ" χαὴ πλέξαντες ζεφα- 29 
πᾶπὶ ἀς [ρἰηΐε, ἱπιροίιξταιπε ἴδον σᾶρκι 
Ϊ 
νον ἐΐ ὠχόμϑῶν. ἐπειϑηχθῳ ἔπ τί χεφαλζωυ 
εἴις, Ἢ β μη ἀεηςηι ἷπ ἀεκιεῖᾶ εἶμ: τὸ ς- 
5 εἰὐτῷ, χὴ Καιλα μον Ἐλιπιυϑέξιαι αὐτο" «αὶ 9- 
"ἥεχο πιι “βεδεσιει Ὕ τι" ξαπι, ᾿Ππάεθαιι 
γυπετησαντες ἐμιιτσοϑοϑεν Ε τος ὠγέτπαιζν 
ΤΑας τ Βίθοδίοῖ: Τ σκμήε τεχ Αμρελο" 
ποτε δηλέχοντερ, χαρεοβασιλάς “δ Ἰσδαίων.. 
τς Ραξιεο το ΣΕΕΙΡΜΡΗΝ ἴῃ Ἐατης ἀςερρεσαμε Ἀπ: 
ΧΙ τὰ ξρῆν ὕσαντες εἰς αὐτὸν ; ἐλφίον ᾧ κοι- ΞΡ] 
ἀϊ πε πὶ, ὀρ τὸ τ ρκος Ι γᾶρετ εἶτ, τε 
λαμονκ(δ ἐτυσιζον εἰς πίω χεφαλζω αἶὐτν. χ) 3 
Ῥοβααδαι Παἴδσαπει εἰ, ὀχασῖαπει. ἘΠῚ «ΕἾα- 
ὅτε ογέπαιξαν αἱ 77]. ἐξέδυσαν αὐτὸν Ἰζωυ χλδ- 
ΠΥ τῆις ᾧ ἱπφυφταπε: τι με ἐὐλρωτθλν εἰμ: τ ὃυς 
᾿ μύδα, καὶ χὰ οὐγεδυσειν 'χωτὸν ζαὶ ἱμάτια, εἰντο" κ χἡ αὦ- 
δρεπιβῷ ἀυχέταπι ἐπδν Ἐ αὐ “με ξενίαν Βχει πιὸ 


πήγαι)ϑν αὐτὸν εἰς ὃ ζα ρώσαι. ὀξερχουϑροι 


ἈΠΕ τ Απο ποι κα ΌΒΟΙιΙπεπι Ογτεπαιπι, ποπλϊπε ἡΣΒΙΘΜΕΙΝ: 


γ8ὲ Εἴρον αὐ ϑιόϑνπον κυρζευαιονγο γόμιαΐιι σι σιμκφγο" 

παῆς ἀπρατίδιιεσαπτ. νῖ ἐτομοΝ Ἔἔετεηὶ. εἶιι5, Ἐν 

Ἂ 

φίδι ζει αν ἠϊνάρδυσαν, να, ἀρ Τ' φο69ὺ αὐτί. Ὦ 35 


αἰ ἀϊε]- 4 ρα ὦ 1} ᾿ΟΤΠΒῚ Ἔ Ἔν αοΙρβοιμπὰ, 
ΠΣ. 


μὰ ᾿ 


Ι μαι εἰξ 


ἡ: Οὐακης Ἰόζα: ᾿Βεάοταπε εἰ δΐθετς 
Αγ ἶπαπὶ λεχϑυϑυος χρ ας τύπος" ἔδωχὰμ οἱ δὼ ἽΠΕΙΝ γχ. 
ἩΕΥΣ δἰ μταίοον 11 Π| ἐος ΠΙΪΧΤΏΠῚ.. δ 17 ἔνβανὰ 

οι " Ν ] 

τ; οξὸὸ (Ὁ χολῆς μεέμιγμϑμον. ᾧ γάυσεινϑμος 
δ ΠΟΊΩΙ Εἰ δϑτα, ἐπι σύ ωως, 2. απ, αϊ- 
δραπις Ὁτκ ηϑολένεεῦ Ὲ αὐτὸ 
Ἂν ἄφαιῃι ΟΥ̓Χ ἡαλε πιειν. ςαυρωσαγτες ΘῈ αὐτὸν 9 δὲξ-- καὶ 
ΘΙ ον βήεγς νεβίπιηια αιμϑ, : ΙΌΝ Ὥς 


εὐ μερισανΐ ΟΥ̓; ἱματία, 0. βάλλοντες κλη- 


ἐδοππάδια ΜΜαι πα τ, 


Ἰ 1ε 
ἰδὼν δὲ οἾ4] 


9 (ὧν αὐτὴν. 

Οσλρ. 


ἱπιρ ἐσσι Γ 


ΧΧΥΤΙ. ξ 


Ῥωμδι φοχδὰ ἀϊ- 
Θ9ν᾽ ἵγα, τ ληρωθη τὸ βη ον αἰ ποῦ αὖ παροφήτου, δὰ οἴ ρος 


Ῥγορπεεᾶ, 
ῬΠΡΝΝ ἱμπε γοπιδητα [π|δᾶ , ἡηρβεν ὃς Πιρεῖ εἰρρντ να 


᾿ ᾿ 
διεμεσλσωνο τα ἱ ἱμαιτία, μου ξαυτοῖς. χαὶ Ἔχε ὰ ΠΑΡ αφτσον, 
νεῖ επὶι πιεᾶπὶ Τὶ Ἱεγέγνης ἴοτίειπ. ΙΕι περ θξος ἃ 
Φ ΩΝ ες ἐπ 
μα ισμῶν μου ἐοοαλον Ἀλῆ θον. 
ἰσσυιαδᾶπε εἰπὶ ἤϊε. 
ΓΝ ᾿ Ἰ Γ ῳ 
7 φτηροιου αὐπὸν ΟἾΕι. 


ὙΠ}: εἰ 5 


ἴδπι: ᾿ Ὁ εὔλδιι ᾿Ὶ 


[εἀδητέβ 
Ν Ι 
χ) Καιϑηυϑμοὶ 
ΒΕ πο ροπιετιηῖ ἀἶροε 
χαὶ ἐπειϑηχὸρ ἐ ἐπανω Φ 


ΚΕΡΗΙ ἐριαν, [ἐτίρταπι:; 


κεφ λῆς εἰυτε πίω αἰτίαν αὐτο γερξαμιμδιξο, 


ΗἼς : 
ΟΥ̓ΤΟΣ ἘΣΤΙΝ ΙΉΣΟΥΣ Ὁ 
ΙΥΡ Δ ΟΚΎΥΜ. 


ΚΕΧ 
ΒΑΣΙΛΕΥ͂Σ ΤΩΝ ΤΟΥ̓ΔΑΙΩΝ. 
ἘΠῚΕ στα ΟἸΠχὶ ἴῃς σας, ἐδ ἐδέγθβδη, νη Α 
τῦτε φο Θοιευτοι σευ πος δύο ληςαι εἷς ἐκ, 
ἀεχιοιῖς, ὅς νΠ 118 Ἀ ἈΠΉΝΗΣ, ὧν νιπιοιδαη- 
| ᾿ ! 
δ δοΐξιαἶν, κα εἷς εἷς δ δύωγύ (ον. οἱ ἢ ποὐδωπορθυο.. 
| τε ὈὔὈΪΔΙρΠειπαρθᾶηξ Εἰ πὶ. πιοσξῃ τδυ τᾶἃ- 
᾿Ξ ἊΙ. ᾿ ᾿ Ἰ ἰδυ Ἰ 
μϑμοι ἐς λαστρη μοι σἸΟὝΤΟΝ 4 Ἀινοιστες ὑτοῖς χε- 
Ριτᾷ , μα: πε αἰ ξδθτει; ᾿ τὰ ρον 
Ὁ Φαλῶς αὐτὴν, χαὶ λέχϑντες"» 0 Σ καΐα λύων 
[{Π|Ὁ ἐπα δ} ἰπ τορι τς τ εἰπε καἰ βεκηι, ἤνμα ι- {8εῖ, 


γα ον χαὶ οὐ τεισιν ἡμέραις οἰκοδοι δίς σώ σῶσον σε-- Ἰυὰ τεκαϊ- 
ἐν 51 ων ἐξ ΠΑ ἐπε ἀπε ῖς ἄε 1 Ὶ- ἤας; [ἀἴπα 


αὐτον. εἰ εἷος εἶ α ᾧ θεϑηκαζαᾳ ζη9ι 5 πο. ςαυροί., δ λίοος 


ΕΣΔΉΣΗΕΣ ταῦ ἘΟΒΠΝΕΙΡΟΙ δαςεγάοταπὶ ΕΠ δητος ᾿ ἜΜΕΝ 


8 


ἔλιιἐρμὰ- 


“ ΨΔ} αυὶΐ 
ι Δεϊτιὶς 


τσιάσο ἢ, . 


“1 ὁμοίως ᾿ χα) οἱ Ξρχεερεὶς ἐμπτα ζοντες μῷ' 


ΕΠ Ῥβανί- 


τ} γραμμαπεῶν φν τ . χα Φαρα" 


ν αν βϑόες, ἈΠῸΣ Ἐ [υήκεις, ἐπ ποη Ῥοιεῖ ξίαϊα ος ἢ 


3} 
“1 σο ων» ΕΛ Ε.9ν» ὀνηρὲς δίῳ» σεν. ἑαυτὸν 9 δύγαται 
Ἔμρματ. 51 ΤΧ 


νος εἴ, ἀείςεπδαι πυπς 4] ετπιὼ» 


γυ ξλξΕΓξ, 
σώσω. Εὐβασιλά ἰσρᾳήλ ὅ61. καταξ αὐ νι 
(ἰδ οι, ἃ Κὶ εγεάεμη Π Οοη- ᾿ογεάϊηχιϑ 
Ϊ ἔξἰι 


5. Ὡπο δ᾽ καυροὐ, ὺ σις δύσουϑῳ ἐ ἐσ ὡς στε- 
Πάϊε 18. Ξε: 118. 1ει Ἀμπο ΒΕ, Π ᾿ 
ποῖϑεν ἔχει Τ᾿ στον ᾿ ῥυσοίοϑω γέ αὐτὸν. Εἰ δε λφ 


“5, ἀϊχτι ἐρι, Θυὰ Ὠεὶ ἔμππι ἘΠ, 14 τενὸ τρίμπι ΕΤάῖρσπὶ 


[πΙ Β15., δὲ 


δ Ὁ αὐτό 
τ δὐηδ εἶπε δ κι τι ϑτωῖῳ αἱ ἦν... Οἰχη ον τ τα 

ἐς ἀντ ἠετ ιν ΝᾺ Ἰὰς τῆς Τ4υ1 οτας 
'ν ἮΧῚ ἐσὰπε 
χαὶ οἱ ληςσαὶ οι ἱ συξαυρώϑεντες αὐ. » ὠνείδιζον εἴ 60, ἐπι- 
εἰ Α τοῖν [εχτ βιοτα ἱεποῦτῶ μᾶς δε ρει βας ῥὰ 

ὕλπε 

4: αὐτὸ . στὸ δὲς ἐκτης ὥρας σχοῖος ἐπλυεην ἔχει 


νηὶ νετίβπι ΓΟΥΓΑ ΠῚ ἀρος Τροταπὶ ἀπο τὸ ἽὌϊτοα νεῖ ξλά 


αἰξεδὲ ἣν 


,ς πασαντἔρυ γώως ὃ ἑζὺς ὥρας οὐνα τής. 


ἈΡ ΜΙ ἸΩ] ἢ ἢ οἱ λπιδαὶξ ΌΩΝ τοῦθ πιἃ- 
χζω εὐνατέω; ὥρα) αϑείοησεν ὁ 0 ἰησοες ς Φωνὴ μ"Ε-: 
853, ΟἸΕΕΠΕ: ἘΝ’ ἘΝ [πιὰ ἴλθαςῃ: ΒΑΜΙΝ ᾿ μος 


ἿΡ τὰτ' 
Αδ οὐ 6); 


οὐἰδοεν λν 18 δεν τῆς Ἢ ὧν μἣν ἀἰοξΡαπέ; ἐἤδητός δὲ 


")αἰλή. λένων ἡλιι ἡλι; Λοίμίοι τ τὰ 


τς Ῥεμ ἴἤει5, Ὡς Ἀ} ΤΑΒΗΣ; Γεπδις πιὸ 


αι διύπιῦ, 


᾿ 47 ἕμες δὲ ἦν κει: ἐςώτων αἰκουσαγ)ες; 8, Θλέλϑνν 


“πρὸς ΕΣ νοῦ Ἐς. Ἐν οὐπιπῦ οαγγδ 9 ἀλη ἢ 


ἘΠ α ἐνρ ἐς 
4,8 ὑτὶ ἡλίαν φωνεῖ ὥπ.. χαὶ δύϑέως δρα (ων εἷς 
εἰ, ἔων: ὐλ μον ἐρϑμρίλπι, ν ὧν μά με “τς αλσοεριᾷ 


Ἔ αὐτῶν. καὶ χλ λαίων ααύγζον. τλὴ σ οἷς “τε ὁξοις, ἥν ὑπ 


τὴ ὙΠΕΤΡῊῪΨ ΒΈΠΉ ΒΊΗΙ, ΠΡΥΗΝΕ “ ΕΓ ενέπι τ- ἐπιροίαϊε 


ὃς 
49. χὺ κόρ ϑεὶς καιλθμω,ἐπότιζ ἐν αὐΐον. ἜΝ μεὰ 


εξ, 
Οἱ “) ΘΙ - εἰ υἱδεις: 
ἘΠ ΔΘ ΕΕΡΈΠΕΙ Ἔ1γ6} νι Δέαπι ἂπ νεπιᾶϊ δ μ6. {ϊὋὃε- αὶ νετὸ 


ἡλίας "δια Τ θεῖ η5 


γάξε πιὰ- "ϑυτεπὴ 


ἱ ᾿ς Ἄ“ὴς ἈΞ} 
ποὶ ἘΛΕΊ9)» ἀφεὲ, ἰδωϑω ξ εργε.) 
ΡΗ͂ΓΙΓΜῚ ΘΗ ΠῚ, ἥγῃ Ιεῖμ " δ πὰ ἘΙΜΗΙΙΣ 
ὃ ἣ ἰ[ησφᾶς ; πάλιν κροξας φωνή μῈΞ- 

ἰρὶ γί ει πὶ, τς 1 - ΠΣ 
Ν γαλη: ἀφηκε “πνείμιαι. χαὶ ἰδὸυ π᾿ ἡ 8. 121“ 

ἘΧΡΑ͂Ν [ΗΠ το πιΡ]} α΄ πω ἐξ ἦν ἀπὸ, Ρ᾿ ἐπΝι ἜΠΗ π|ι.» 

Ι Τ' ἘΠ ἴῃ να 

πεΐχσμα, Ψ νων ᾿ ἐφίοϑη εἰς ἄνα; στὸ ἄνωθεν βδτιες, 


γίφις ἀεοτίμτη; ἐπ ἡ λιν ΠΝ εἶς. τ ὑὸν ΤῊΣ ΠΝ 


ἕως κα τῶ χαὶ ἡ γη} ἐστί. ΔΉ 5 χὺ αἱ πεῖραι ἐοό- εἰν 


᾿ ὍΠΗ [μπι 
ΡΣ Ἐ πισιπιδητᾶ Ῥ . ὃσ πιμί,ἃ ἡ σειόμεμ. 


ΕΠ ᾿ ἐπιἤι ἔ νεῖ τὰ 


Ι κἱ " ϑηζν χ) ( μνημεῖα ὦ αὐεῳ:ϑι οη! ὦ ποῆλλα, Ἐμοί 

πον να σ ον τὖν «ναὸν τὰν ν᾽ ν᾿ ΦΎΨΗΝ »" 
.....«“τοἱ - πο" - ν - - - 


πατοῦν τὰν συν αν» τα ἜΥΨ ο Ψ᾿ ὕσταοι 


Ἔεγλπι 0’ 0 


 θδες μήτηρ ΤΨΜ' ων ζεξεδων. 


36 Ολτ. ΧΥΥΙΕ 
 αὐἱ ὅοτ- ΚΟΥ ΥΤα ΓΤ ΠΤ ᾿ἀβέξοτυπι ἐν νηούς ΓΤ Ἐν 
ΤηλοΙΔηῖ, 
ἤμιιεχε., σώματα ΤῊ κεχοιμκήμϑμων ἃ ἀὑγίων ἡγέρϑη. καὶ 33 
ΡΕΕ οκεαπιε8 ἀξ ἤνοπιτιθητῖβ "γῷ “ΑΚΕΙ ΚΕ ΝΙΝ ε- 
Γ τείατγτε- 
ἐϊιοπεπι ὀξίϑοντες ο ΤΕ μινημείων μῷ ΤΣ ἡ ελοσιν αἱ οὐω- 
ΤῊΝ γεπμέσιητ ἴῃ ἐιλλὸς πο εν νῳ ἀρρᾶγμε- 
τῷ 9 εἰσηλθον εἰς τίω ἀγίλν πολὶν » Ὁ ογεφανί- 
Ε Δμιεμ ΓΙΠΣ ΓΤ τ (δατυτῖο ἔ, δ αὶ ὑιιπὶ 
Ο ΤΌΣ ΧΟΙ ζς ὅτ᾿ 
Δ, πολλοῖς. οἢ ἔχᾳ, γΤοιρχϑό 5 χὺ ὧὡμ " 


4 ἸΡΆΚΗΣ 1ε τι Π|. ΕΠΕΒΡΕΕΣ Ἄ ει Αέρρτοφρηαν τῇ 


ἰϊοάίεπιεα. 
Ἀ νιοτεῖ- αἰτεῖ, τηρϑιοωτες Τ' ἰγ(θιῶ, ἰδὸγτες 1 Τ᾽ ἐσ σιυθνο χη 
τα πιο, δὲ ΤΟΝ; εἰπιυδταπι ΝΟΣ τὴ πρό νθο 
᾿ις αι 
Βεθδητ, γα ἄμομϑμα: ἐφοζξηϑησαν σφόδρα. λέλϑν τέ) 
ψετῖὲ. " εὶ Ἰὐνη ἀρίος ἐμῆς ἘΤΡΕΑΙ Εαὶ ἰδ πιῖα}ιε- 
ὀληϑῶς ὃς: 5 ἡος διῶ ΖΦ. ἧσαν δὲ ὀκφγιωνώ- “5 
τ3 πιυῖ ἃ ἴση ξὲ [βεξίαητεν, α5ς 1: 
χες πολλαὶ στὸ μοικ99εν ϑεωρφύσα, αἡ τίνες ἡ - 
προ κτ, εγᾶπι Τείπ 83 ἘΓΠΕΤΑ ταϊπὶ- 
) χολου ϑυᾷ τῷ ἰη(ο πο τὴ τῆς γοαιλιλαιαῤηξλ ου- 
᾿ ἵπτὲσ πιᾶπιος εἰ, ἐπ ἽΠ ετᾶτ ἯΚΕΣ Μαράλ- 


αιι5 " χογϑσαι! Ἅ,.α [. αν αἷς κὸ μαρία μ 1 μια γ δὲυ- 46} 


Ττοίερα ἴεβε, τ Ματία Ἰλοοῦὶ ὅτ μ" τἰρρα δι 
λζωη; ὁ μαξία ἡ τὸ ἰακωςῳ ΟΙ Ἰωσῆ μι ἡ ΤῊρ. ὦ 


ΒΙ τού πὶ ΖεΡεΑ5!. κξέγο ἀπεέα [α- 


ὀψία δὲ λυο- ν᾽ 


Ατιπιᾶ- 


ἐὐσραβ 


“Ουὔλσιξ 


ἃ ἀυ άπ δ: νςε πἰ ἐ πσπὶο ΠἾΠΕΕ 


μϑρὴς οὔλϑῳν αὐ. ϑοϑρπος σηλιὅσιος ᾿ἰἶπὸ ΕΣ ιμα- 


ἘΞ ΑΘ ΠΙΣΠΕ τοίου 1 ἊΝ Ἰρῖε, ΘΠ ριπε ὅταξ, 
δίας γ»ὩΡύυγομμαι ἰωσηφῷ, ὃς ἐδς ἐμια, ϑήπϑυσε. 
Φ σις ιν [εἰκ. Ηἰς ἢ κερεάεηι (- ἘΉΜ; Ῥει, 
ἀΡ ἃ; τ τὸς 
τ ἐλδῶν 1 ἰη(ου. ἔὲ πυροσΐϑων ῶ πιλάτωγήτή- ἂ 
εἶτ ςοτρὰς 1εἐ. Τάης βιοτὰν : ἰαΠῖτ 
σοι» Ὁ σώμα ὃ ᾧ ἰηξου. ζφτεῦ πιλοος ὀκδίδυσεν 
Ῥαζςερίο τε! : σΟΥρα18. Ετ ᾿ΑΜΓΗΝΙ ἐν 
ΓΌΓΡΟΙΕ τ "Ν ΝΣ 
πο τισοδοιλίευα! Ὁ σωμῶ. χρὴ ἡ λαΐξων Ὁ σώμα ὟΝ 
ἐ τῇ ΣΌΡΡΝ ἀλύων ἰὐορα δ στοδε παιπάα. 
Ἐ τος ἰωσήφ εγετύλιξεν αὐ σινδόνι καθαρά. καὶ ὁ. 
λίτἼω οοίαις ΜΠπ|4 ἷπ ποῦ διὸ ἀριυρνο γα μον οὐ ῃουη 
,ἢ Ἰ Ὁ τῳ Εν Ἔπτ. ΕἾ 2 
: ς θῆκεν αὐ ΐο οΨ τω χαϊνῳ 2) 41. νη μειῶ. 9 ξ λῶ- 
Φφαδμοϊυῖς εἰάετας ἴῃ γεν τῇ Ἴ αἀμοίμαπε ἸΡ ΟΝ ἀνῇ 


ἴλκυπι 


ζφικησεν ὉΠ πέτρα, χὺ ποξοσκυλίσοις λίθον μέ- 


"δὰ οἶα σηιιπὶ Ἶ ᾿βίο᾽ ἀν 0 ἘαΡΙΙτ. Ἐπ: τα 
ἢ ὃς δ 
γαν τῇ 1 ϑύρα τῷ μινημείςε. εἰπηλθεν. ζω δὲ ει 
181 Μοτῖα Μαράλδιεπε, ὃς ὁ[τοα Ματα, ἴς- ᾿ 
οκᾷ μαδλὰ, ᾿ 1 μμοῦγ δουλζουη δὴ ἢ δλη μαρία γῆϑυ- 
ΖΦ, ΑἸτεῖα 1 Π||-- ΓΟΠΙΣᾺ [ρα ΤΟ τα ΠΊ, Ἕ ΠΡῊΝΝ οὐόοης ἀϊε, 
11 ἘΠὶ ἰ ἀν τὸ “ 
ἼΩΝ ϑηνϑυαι οἰ στενοῦ νι τῷ πα φῦ. Τὴ δ ἐπύυρλον. δι 
Ἔ ςοπαα- 4. εἰ ΡΟΝ Ῥαιαίςεμδη, Ἔ “δεδθι [πε Σππειρεν 
ΠΕΓΙΠΕ ΧὩ] τ᾿ 
ἡτίς κἱ κἴ πζω σκθυζοὺ, σευνή ἡϑηζ, οἱ ἱϑος- : 
βατοτάοταπι ἃς ῬμΑΗΖΙ ᾿ δὰ ἜΚΕΠΝ τι 


γπΈρεις χαὶ (Ω) φερϑιοδϑϑι ἀρ οον ΘΕΕΡΑΥ ΟΙΣ λέ- οι 


ἐτεςογάδιὶ δῖος, Τοπιπε, ΛΘΗΝΗΝ, 0 Ὲ 1116 οὐρεῖν 


ἔμ τη5 

ἘΞ Ὲ χϑντεςγκύθλε; ἐμνήσθη ὅτι ἐκεῖνος ὅτ λᾶνγος 
αἰχῖϊ αὐνας νυδπβ: ῬοΟ τιὸϑ αἀ1ε3 Ὑ ἐχείυν. 

Ὁ Οχ] "ἢ ἊΕΡΉΕ ΠΘῸ ἘΝ, ΤΈΡΕΝ 
εἶπεν ετί ζων 5 μἱ; τξεῖς ἡμέρας ὀγείρομα!. 


Ὁ οι οὐ!τῦ ταῦς ἐἴεὺ κγαμηιτὶ ἰςρδί σβτμπι να 'π 


{τείαϊρᾶ, 


χελδυσεν δὲ σι: ἀστφδλιοϑέωω (δ χαφον δς δ. 


ἐετ θαι ἀπο, αἰ[τ|- 


τὴς τοζτης ἡμέροις. μευποτεέλθοντες (ὦ) μια.- 


4 ὃς Ρα]Π εἶμ μού δας ἀπε πΣ Ἐπτῖν τῆ {πὶ 


ϑηταὶ αὐτογυκτος κλιοψώσιν αἱ αὐτῶν . χαὶ εἴπωσι 


ξ ἔοτιδ γε- 
ΠΙΔΠΕ, 


πε Ἵφιανάο ΕΜ ΕΉΓΕΙ 


7. Ὁ 11: ΟΙΡΌΙ: ἀρλθλι μον ΕἾ πιογῖμ δ : ὃς Εν Ἵπηπυ ας 
τ λοίῳ.η} γέριϑη Ὥτο ΤΡ γεχρανν" κα ᾿ἔς"αἱ ἡ ἐσώ- ὶ 
πὰς ΕἴΕΟΥ Ρεῖοτ Ἐξ ο εν ᾿ΔΙΣ τ ι|- 
τῇ τ λον γειρων τῆς ποοϑτης. ἔφη δὲ αἰ-- ἕν 

ΑΞ ὼω τὸν 15 Ῥηΐατας : Ἡπββης οὐ βσαϊσηε: ε2᾿ν πιΗ- Ϊ 

εἰ - ! ὡς ΤᾺ 
εις ο πιλοηογεγετε κουςωδι λυ γι πο’ ἀγετε,οἶσ-. 
κε ἡ λαὶ ἴειηῖρ, ΠΟ Ως αὔειπιοβ πιὺ- 
Ξ Ι ΡΝ 
ἘΠ ΤωΣ ὡς οἰδευτε. () ἀθρόον 66 
ὸ αἰαέον ἴρς ται; Πξπαη δε ΈΘΕΙΣ ἐπὶ 
δλίσευνηο 1: ΟΥ οι. (σαντες Τ' Δι )οὸν 

Ἔ οΠοὰϊ- Φ ω ΕΣ μιὰ “ὰφ »σφέλγι δον μῷ 

δι5. 
τῆς καςωδίας. Ν 


ς, Ιε Ομ ΠῚ Ευδησ. 

ΟΝ; ΚΥΊ, 


ΧΧΥΠΙ κηῆ: 


μεῖς! ΠΕ. ἔπ ὍΝ 


σΑ»ν. 


Ὑείρετε, δὐυτᾶ " δαν δαλόν 4 ΘΑΒΌΔι] 


΄ιια: Ἰυτεἴ- 


Ψεὲ δεσαξαῶν τῇ ἢ Ἐχιφωσχούσῃ εἰς͵ ἀἰαν εἶτ ἴα ρεῖ- 
ἀπο μο ἡμδνς ΔΙΑ ΗΑ, Μαρδαΐςῃε, δε: πιὰ 5 ὃ ῦα- 


ἐ δυ νεὴ Α ἥλϑς μαεία Ἢ ᾿ μια γ δουλίεοη ᾿ χαὴ ἡ 


ΔΝ ΤΕ ἜπθΑι ΡΝ ΡΌ ΟΠΙΒΙΣ: Ἐπ δεζδ τειτῃ- 


ἮΝ ; 
Ξ δήλη μαιθ λα, γ )εωρῆσοαι Τ΄ δ χα ον. χὰ ἰδὸυ σᾳσ- ᾿ 
τητος [λξτα5 εἰξ μόνα Σ ὉΡΑῚ ἐδτπὶ ὌΟΘΠΤΙ ἡμῶν ἀε ῥήω κα 
τ, 
μιὸς ἐδμεη μιέγεις.} {ελος γὸ κυρὶδ καπαθας ἐξ 
ἕπῖο. Ξ διςεάεηϑβ τοιο είς ἰαρίδαπη ᾿" ον 
Ἄ. » εἰ ν 
φρφνθ (Ὁ ε:σΐσων αστεκυλισε ζ λίθον πο ΠΟααΣ 
Σ λοι ἽΠΈΕΣ Εἰ: πὶ. Εταταυϊεαι ῶ 
.- 
Τὴς ίσως, ἃ ς ςονκα, ᾿ϑηηο ἐπαγὼ εὐὐτῷ, ζω δεὴ 
ΙΕΕΡΟΝ εἰτ5 ἤσαι ἔμ!ραγ, δὃὲ διρύχφ τῶ 185 
β 
ἰδέα, εἰυτοῖ ὡς ἀςραπὴ ὦ Ὁ Ο ὄγδυμιοι αὐτο λθυ- ; 
ἄπ σὰῖ ΜΙΝ. ἘΣ τ δε εἰπι|οῖὲ εἶπ ἜΤΑΝ πρπεοτῖδε 
Ἰ σὰν ΤᾺΝ Ι ἤιπε ςὰ- 
τ κὸν ὥστι χέων. Ὥστ ἢ τὸ τ Φοδυ εἰὐντϑ ε σείϑὴ - ἰοὐ5, 
{Μὴ} ὙΒΕΙ͂ΝΙ, “ (Ἀδι ἰθπὶ νεῖυτ ΠΡΈΠΟΙ κε- 


5. σδὶν οἱ τηρϑν τέσ. χὰ) δ ἐπιμογηο,ὠσει νεκφοί. Ὡσο- 


ἐρίων λυ επι ΓΤ ΠῚ αϊκῖς οἀθα οεδυν, ἢ Νὲ ἄρα 


κριθεὶς δὲ ἀγίελος εἶπε Ὁ’ γωυεηξὶ, μή Φοξει- 


.8 ταν [οϊὸ εηῖ τη ππθάὰ ἴεῖτι ΠῚ Τ γμε ἔχηι αἰια- Ἢ 48] στα - 


ἰῇ 
οὗ ὑμεῖς᾽ οἶδ, ἡδὺ δ Τί ἰησῶν Τ’ ἐςαυρωϑμον ζη» ἀρὰ τα; 


αἶ115: Νοη εξ μῖς. δα τὐρβ ἐδ τὐοὶ ΠΤ: ἀἰκιτ κι ϑαττοχὶς 


ς πεῖτε. Οὔκ ἔς!ν ὥδε᾽ ἠγέρ.ϑ» γδυχαάϑως εἶν εἶπε. 
γοπῖτο, ἃ νιάεῖα ἸΘΈΆσι ΝΌΪ ἵπέεδαε ἐπομππαι, Ἐτ ξδι 

τί οἰ Ἐ μοΐτιις 
7 δεῦπε, ἴδέτε Τ' πέπον ὅπου ἔχει» ὁχώδμος. ἜΣΤΗ 


οἰτὸ εαπτες δοῖεν ἀϊίοιρα ᾿ δἶμς, εὐὰ 


ζαχυ πορϑυ)εῖσαι εἴπατε "εἰς μα.ϑηταῖς ἀυτοῦ τι 


ὥπέχιι ᾿ τ ΕΈΟΕ κ "» δος 


ἡγέρ. ϑη Ὄπ ῥγνεκραν ᾽ χὺ) ἰδοὺ ποοογη ὁ ὑμας 


τ τας πὴ 18 εὑπὶ νἱάςϊτῖ5, ἘΥΓΤΈ ΜΕ ἱΡυχάϊχι 


εἰραρ Σρδλιυλαιον: ἐκεῖ αὐΐζον ὀ μαϑτ᾽ ἰδὸυ εἶς 


χἱ ψοῦῖ5. Ἐς ἤεχενηέεε, εἰἰὸ δὲ πασπηιεμεο Ἐεχίεγαῃς 


8. πον ὑμίνν. ὁ ὀξήλοῦσοι ζα χυ Ξἰπο τῷ μνημείῳ 


οὔ πὶ τἰπιοῖς ἃς ῥβυιάϊο, πλεδο ὙΡΟΜΠΙτΣ πεποία- 


μ᾽ φοζῳ ὦ: ας μεγάλης. ἔδραμον αἰπαγζεὶς 
. αἰΐοιρα}}5 εἰμ. ὅγμηηι ΑΝ ἹΤΕΗΡ γε- 
γ γω ᾿ ἢ στ Ἴ πὸ τὰ ! Ε 
9. λα “ις μαιϑηταις αὐτῷ. ὡς δὲ ἐπορδυογ ὦ- 


ΓΙ ἐΐμε,, Ἐς δεῦδ [εὰ5 


νΟΠΙ 


" γιάδτδ 


γάπιε- 


μὰ ἘΠΊΕΙΟ 


» 


πΥΓΝΐε, Ἀρτποςράες 


πηπεαγε 


πα[γεῖλαι ηοἷς μια. ϑηΤ αἷς εἰν. καὶ χὺ ἰδοὺ ὁ ἰησοῖς 


οὐσαττῖξ 1Π|5, οὐπάν: Ε: τιον ἐν την 1 αἱ- ἘΛπεΙ 


Φ οςΈΠὲ- 
αἰ πηνησεν αὐ τάϊε; λέγων,γαιρετε. αἱ δ ροσ- ΓΗΠΙ, ἃς τῷ. 


εεάεητει, ἀε οὐ νν εἶπ Ρεθξε, Θο α σ΄ π᾿ 


ἠθοὺ σου ὐχοατηίαν αὐτο τῶν: ᾿ πόδας νὼ “δ: σ- δ τος 


ΠῚ 
τα 
βελνεεάνε δ 1ΠΊ. Τυπς ,'ἂἱ1 ΜΠ: Ἰείῃϑ8 : ὦ Νε ᾿ ἜΝοίμου 


ἴρ εἰυνη βαὑτω.. ᾧτε λέγ4 αὐταὶς οἰμσοῖς. μὴ εἰπιόῖο:; . ὦ 


Ὄ- 


Εἰ πιεῖ. ἽΠΕνς παπείατε ἔταιτὶ- 
φοξείαϑε" αἰ ποιά γέτε; ἀπαγείλατε ἤοις ἰς ἐδς- 
διι5 πῆς, ἡ ΓΙ ΤΣ τ ΠῚ ἈΠ] ἀβπὶ, Θ΄ 


Φοις μου. ἴα, ἀπελθώσιν εἰς δ᾽ γαλιλαίαν, καὶ-- 


ἜΝ πὶς ν᾽ ἀξθιπῖ. ᾿ Ἑωμΐ αμτέ ἡ ἰὰ, δῦσα ἡ- "ΩΝ Ρ ΔΝ 
' Ἰ ἀὐμίϊεηι, 
κι χεῖ μὲ ὄψονται. πορϑυουϑρων: ἡ αὐδῶ, ἰδὸυ {ι- 

ἀλπι Τααβνάῖ Ὁεμίξηξ! ἰπη ὑνϑένι, παποῖα- Τὰἀε εὐἴἴο- 


ἀἰῦμ5 νᾶ - 


ἊΝ" ] 
"ες τῆς εἰὐξευδεας ἤοντες εἰς ἄζου πόλιν» αἰ) πόπιπι ἱπ 


ΟἸ 1 τάτΕΠ|, 


πετιπῖ ἘΠπΈΡΙδι ΞΑΓΘΙΠΌΠΙΝ Οπληὶα "μέϊα. ὅς 
γήλαν τοῖς Σηοχεέρευσιν ᾧπόυτα τὰ ᾿ἔνουϑμα. ΕἿΣ [ξ 
Εἰ ΠΟΒΡΊΕΡΗΥΙ Ὁ Πὶ [Ἐπὶ οτίθα, Ἔ εοη ἴ- Ἐπ πο 
τῶ ὁ συναρϑεντες αἴ τ' ἀρεσβυτέρων,συμ( ό- Ἄζοοριο, 
ΜΑΙ αεείβίεμεξι, οἰ ϑ ῬΉΜΝΒΌΝ ΟΕΠΒΕΗΤΣ παῖ " ἜΠΤΡΝ 


λίονῈ λοαιξομες,αργυρια ἱχαναὶθ ἐδωχαν ηο!ς ἀρᾶς. 


|τῖθι5, ΞΡ τ τας Ὠϊεῖϊε σπῖς Π ΠΤ ἐφ 


13 “ιώταιο. λέγϑν;τες Εἴπουτε ὉΤΙ οἱ μοι, ϑή]α! εἰς 


ποῖᾶε σνπίεηζει, αἰ ΩΣ τίν εἰπὶ ποῦϊς ἀουπ ςητθι5. 


᾿ ἼΓΩΞ ᾳ Πλν]εσ ἔκλεψαν χυῶν ἡμδυ κοικιουϑῳ (ὧν. δὲ 


ἂν τ αἰιά τι πὶ ἐμέ πε αθξὰ ρΡγτπάς, πὸς {λάς- 

͵ ΠΣ Ϊ [- ἕῳ ᾿ 

ᾷω εω ᾿ ἀκ σοϑὴ ὅηο ἘΧῚ Ὁ ᾧ ἡϊεμόνος ἡμεῖς πεί- 

δῖ εἰ. δὲ νος ἐεῤιτος 
ἴῃ ΜΑΣ ΩΝ ω ΤΑΡΟΤΝ Αἰ αοζερια 

: μδῦ αὐ“ δ ὺ ὑμας ἀἰμερίμν ς ποιή ομιεγ. αἱ ἢ δέξερια 
τ ψ νὰς ἀπ Α ς ρὲ ἴτας δἴαπε εὐσίθῃ ξ Ῥῆ 
λαξοντες (ᾳ Ξογύοι εἰῳγ ἐποίηᾧ ὁ ὡς ἐδιδο ϑηζ, 

χ᾽ δὲε- 


ἢ νεπεῖῖξ, 


ἔλοίεπιια. ἘΠΕ μόνε Ἂν Ατ ΗΠ 


τ μι, δὲ. 


ΙΪ Νοΐϊις 


ΓρατΙέπιοῖ . 

Ὁ ὙεΣ 


ἜΣ πε δι εηνα, 


᾿ 
Ε 
' 


“«“Δἀε.». 


Ὑ᾿ 


δδδιῖ 

 Ἰυςεῖς. 
π᾿ Ρ11- 
πὰ 08 - 


17 .- 


ἰς δ η- 


πολυ" 


ΚΤΘΥΓΙ 
τι- 
(65, 


[οἰτ6.. 


ἸΕΓ δ 


[1} ΟἿ] - 
κα εἰν 
1 -0 715 


ἃς 
οὔτις 
Τ: 


ποεήεε 
ἘΠ ΠῚ 


χἰετῦδε 


τπῖ. 


ΛΠ 6} 
τευπε- 
πι, ἃς τε- 
δίμπε 

ΕἸ 

«τ εἰν" 

᾿ 

1] 

Το δ 
ΠδΙῤ: 


γι: αι 


εἰἶΐεπι, 


ἰεὲ εὐο- 
5 ν - 
ταπε ἢ 
11 ΓΕ ΠΊ, 


ι ἔἶλ 
δι ΠΕ. 
τοππισ 
σερτο, 
τὰ πΙ ἃ ΠΊ 
Ριοίδια. 


γεπετῖεξ, 


Ατ ΠῚ 
τεριᾶ 
κα τὰς, 
- «-- τῷ 


ΦΑΝΟΤΥΜ ἘΝΑΝΟΈΓΠΙΨΝΜ. 
ΑΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ. 


ἀπ ΞΞΞΙ ἄσπεμαν 


ὶ ΟΑΡΥΤ ΡΕΚΙΜΥΜ, Κεφ. α. 


«ἸΝΙΤΙΥΜ Ἐπληθ5ε}}} Τε ΟΕ 411] 
νὰ. ,9 7 ἣ- 

ΧΗ τῷ δυαγίελίν ἰγσο χοισοί ἡ 

Ὰ Ὠεὶ: δῖσας ΣΙ ΈΙΑΗΕΣ 1η ΤΎνο- 


ἐπ) Κό ὁτού. ὡς γέγρατῆαι εὐ ζοις πσθ9- 


Βεζε ἰεδϑι βρντν ΠΡ μα Τὴ δι πὶ αὐ ναὶ 


Ἵ φηταιςεἰδου ἐ ἐγώ δὐγοςελλω Τ' ᾿ ἀγίελον ἐβου ασϑ9 


ὑῶν ἢ πατῆσαι βιδραταΌΙ 


ἐπ᾿ πὰ 
ΠΩ 


τ ξν ἘΠΑΙΕΣ ὯΠ- 


Ὡροσώπου σω ὃς καίΐᾳ σκϑυασ 41 τ' ᾿οδὺν συ ἔμνωρο- 
ἷ τό. Ψοκ εἰαπηαπιὶς ἰπ κι θττεο: Ῥατα- 
κἢ ϑύν σῳ. Φωνῇ ᾿ βοαΐγηος οὖ Τῇ ἐρήμῳ. ἐτοιμκοι- 
: ὙΕ ς τασμμα . τεῦς ίς- : 
σευτε τζω ὁδὸν κυρία. δύθείας ποιεῖτε τας τοί- 


ΠΙΪΓἃ5. εἰ. Ἑυϊτ 8 πη} δαρεῖχαπβ ἴῃ 


᾿ἔρες αὐττ, ἐδυεζο ἰωα νης βα-γ]ζων ἐ ον τῇ 


ἀδίειτος ὃς δε παίθης δερείππαῃα δραιτεμεις ΤῚ 


ἐρηθχῳ ὁ κΧα ὃ κηρύασων βαπίμμα, μοτὸ μοίας Εἰς 


τεπηιποπεη, ΒΕΓΟΔΈΟΓΕΗΠΙ. χ- ἐπ ββΙΕϑοτοΣ δι 


ἀφεσιν ἀμεουρτιών. καὶ ὠξετσο ρδυετο κῦϑ9ς 


δια πὶ οπιπὶς ᾿μάτε τερῖο, Ἢ Ἐφ τι ο κα 


ἰνῶν πᾶσα ἡ ἰσϑαια γώρῳ; Νὴ οἱ ἐερο λομ, τοῖς 


(λοτς 


ΓἽ ἂ 
᾿ ἸἈΙε τῇς 


οὶ δΑρτίξαβαπτοτ ἐο ε ἐπ Ἰογτάαδης ἤιιπ|:- 
χαὶ ἐθα “πὸ (ιζ ογη» πᾶντεος ὧν τῷ ἰορδανη ποίᾳ," 
τῷ Δ Ὁ ἱ}10, ἘΟΡΗτΡΒΙΝΝ ε Ῥοόταεα 


μῳ Αὐχα- αὐτοῖς ὀζομολόχϑυνϑμόι Τα αἰ μειρτί ας 


Ἔτσ. ως . 
᾿π -- ι ἡ ᾿ " Ἔ Αὐμδ, ρ- ἄν. τὶ Ἶ ᾿' 
ΕΓ δ. ἄν (ευπάνη Μ αγοι αι ἐν 39 
͵ - ἀϊπυ απ εῦτη εἴ ΤΥ ΘΕθαΠι 06 ἀράς ἴυᾶπος, Ἧ Πιᾶ, ΕΝ Τοαπποβ ν ΟΕ Γ15 ᾿ ἫΝ ἐπε 
Ὁ Ὑκὶ τ. Ι ΜΝ 
' χ διεφη είεϑη 0 Σ λθγ99 Θς ρα ἰουδαφοὶς.» μέ- δ χρττον. ἔρω δὲ ς Ἰωοψγης εὐ δεόυμδυος Ὅ 
ι Ἴ ἴη λο- ἐν Ϊ βοήίε. ἦέ νπαφοίπι "' ἀἰ οι ρα] ΤῊ: οπια γρνς νι τυπαηι ὰ ἔπ αν ΟΤααΣ ἔνηνον ἐχοπαρεὶ! 
δττος-. ιν Ι δ᾿ : ΙΙ 
ἘΝ ΕΥΣ 26. τῆς σήμερον . (Ὁ δεενδεκῳ μαι. ϑητται ἐ- 16 καμήλου ᾿ ζὠγέωυ δερμκοὶ ἡ γέω «ἰῷ ὶ χἕρ ὀστούν μὰ αι 
᾿; ΦΑΠΓΕΙῚ ᾿ μην ἰπ (ΔΠ|χαπὶ, 1η ᾿αρῤλαστις εἶσ: ἄς ὑτα ἢν Ιουδας ὅς τπὸ] ἤμιεῖές '', Ετ ἢ εἀἐδατι 
ἱ: : , Ἄ Ἰ ᾿ 3 Ι.3 ς ὥστ τὰν 5. Ὁ Ἂ ; ᾿ Ι 53 τῷ 
᾿ ὐρουευον ἢ δυϑη( ἐν Εἰς τζω γαλίλρίαν. Εἰς τοῦρος 7 αὐτί᾽ κἡὸ ἐοϑιῶν ἀκρλόιας ῷ μαι ὐγῦκον. καὶ 
“ οὐπιει δας 11ΠΠ|Ξ [εἴπῃς.. ΕΓ να επίεβ εἰ | ΕΥ̓ΒΘΙΝΕΡΕΓ ἀἸγεθης εηις ξατι 5: πιὸ ΒΗ 
᾿ Ἦ καί ᾿ ] 'γχὰ 
ου ἡ ἐΐζῳξατο αὐξις ὁ 0 ἰησθῖς. οἰ} ἰδὸγτες αὐτὸν. οὐκηρυδσε λέγων» ὀργεῖ)ο 0 ἰουοϑτερος μῈ οττίο5 
, ἀαθεμπδιδε ΠΕ: ἀμ ον ἈΠῚΕ τα οτος υϑθα βδν πΊδ, σιείις πῶῦπ {ΠῚ ἃ: κυ ν " γα [Ὁ δ͵Ο ο ῥορῖδι- ἃ ΡΛΘΟΣΠΣ 
Ι. Ὁ 
κα οσεχιούησωαν αἰὐτα" ὦ δὲ ἐδιὶςαισαν. χῳ μου. Ἢ Θύκ Εὐμιείγαγος κύψας λύσοι (Δ) ἱμκαῳ "ΤῊ 
αὐσεάεπϑ Τεῖτς, ᾿ ἰόφαυτα εὖ οἷβ, ἘῴἐϊέεηΞ: ,2- ᾿ΒἰΔ πὶ ΚΑΙ ΕΑ πη δοσιηὴ εἰμ15. Ερο ΓΟ δάρτι - 
᾿ ες, 3 ἕῳ " 3 : 
τῷ ἐσελθὼν οἰ σοῖξ ς ἐλόλλησεν αὐζοις. λεγωνγε- 3 ΐᾳ Τὰν αἰ πϑοδυματων εαἰὐτῷ, ἐγὼ μδν ἐδαύῆ 
ΟΦ ΡοιΕΙ5. τὰ εἰς τη οπηηῖς ἢ πεξξονγιραε Ἰπ ΕΣ ου δ΄. [ἴπ τεῦσα, ζὰιυ! ἀρ τὉ Π 8συ!: ΠῚ νετὸ ΒΑΡΉΣΙΣΙΕ νος. 
δὸ,ϑη μἴοι πᾶσε ὠξοισια. ς᾿ ΟΞ» οὐσφῳγῶ. {50} ᾿ Ὀχιγῆς. σϑυ ὑμκας ον» υδιν ἀδῇῃς δε βαπίισφυ ὑμα; οὖ οὐ 
τϑοςς εἴξο ἐἰοσύτα να ρθε ΣΡΙῖα ἤπειο: ἐν λέξι εἰς ἴῃ 50 
πορδυϑεντές δὲ σίμυ εἴα ϑητϑύσευτε -σανΐζα, ᾳ 3.» πγευμκαΐι ἀγίῳ. ΧΟΙ ἡ ἐλυεῦ ον ὡνκείναὶς γαὶς 
ἜΒΟΙπε βοητέϑ: ἐ ΙΝ εοὸ3 ἴῃ Ἔ Ἄν Ῥα- ἅἁϊεδις, νοπῖς 1ε8 ἃ Ναζαγοῖῃ 8- 
ὦ ΠΝ τ ἡ ΤΩ Πα ὅν Ὑδν- - ὩΣ ς ΥΜΕ συ ΝΣ 
Εϑυη βωπῦ ἰζοντες εἷύξ ἊΡ ᾿Εἰςπὸ ὀνομμαι ΤῸ ποι- ἡμέρους. ἡλῦων ἐγ στὲς Φῦτο νους οὐρέτ τῆς γα" 
τὶς ΕἾΜ, δὲ Γ.π ἔν ΒΡΊΓΙΓΙΚ: ἱμπα: ἃς βαπτ τον ἐξ ἃ ἔοππηξ 1π Ιστ- 
ΒπΩ ἄχ πὶ Ϊ 
ΜῈ Ξ ΔΕ τὸ ΠΕ καὶ τό αὐου πνϑυμαΐος. λιδλιαίας, Ἂ ἐξα πίοϑη αἰ ποῦ ἰωαῦγνῳ Εἰς τ ἰορ- 
. Τθούδητος εὐ5 [εγυατὸ οπιπίᾶ απῦδ οι πιῇ; ΠΊΔΠ- ἀληοτη. Ἐν Παῖπ ἀἰζοπήξῃς ἐε τ 86σμ, 
, Ι ΤᾺ Ϊ ᾿ Ἂ 3 Ϊ 3 ᾿ Δ τ 
' διδοισχοντες αὐΐοις τηρεῖν πα ὅσαι ανε- 1] το δεινξωυ. χαὶ εὐθέως αναξαινων στὸ Τ᾿ υδὸιγος; 
͵ ἸνοὈ ΠΟ Π| ἀπὸ ᾿ς γρδίβ. ἘΕ ξοζε (“0 | εν τοῦ ἱ. ὅι- ϑλω: {τιβοι ἜΒΙΟΣ ἴ' δὲ δριτταπὶ Τ᾽ Δροιϊέῦς, 
1: π| Οπηηϊ. τ πο ᾽ ἤν. Ϊ 
ὶ μὴς ἀμέθὴς τάλαμῶν ὑμκίν. χα] δου ᾿ἐγωκἴϑ ὑμῦυ Εύίμεπα-- Ξ 1 ὧν ἀαζουϑρυοις (δι (ἄν. ἐῤᾳνοις : Ἂ πὸ σογεύμει- ᾿χίζομαι 
: Με: αΐει, ἄν αὦ ςὐπίμαπιπιατιοπΠΕΠῚ [εἐτὰ- ἩΠΜΗ 18 ΠῚ Ω εἰμιδαιι ἀείςοπἀοπτδηι ἽΡ ἔπη. Ες "δι πιαηδ- 
, Ἰ ς ᾿ εἰ Ρω ᾿ κω ἿᾺΓ Ἀ τ 1η ρ[σ, 
“ σας Τοὺς Ἡμκεξ ας γεῶως Τῆς {κωτελείας τῷ δ ώ-- ἐ ὡσεὶ πϑ Ξ ς Ἔραν καΐζοβαμον ἐ 7 ἱ αν : ἔα 
᾿ Ιΐ. μον σῆς, ἴοχ ἰδεῖ ἐς ἐ ρα] ς: Ἄς ε5. ἤιϊῃς Ιπει5 τον 
Φμ. , Ι. 3 ΝΞ τ δι 3 ἢ “τ εἰ 
[ "νῦξ. ἀμί. Φωνὴ ἐλμέτο ς ἄν ν ὅρον γεστ εἰ ὃ οσ μοῦ ὃ οὐΞ 
; Ιεᾶυς. ἰπ ἐψωο τοπιρίαφει ἘΓ 21|Ππὶ [ριπ- ξῥό 
Ἢ ." δαπέϊι Ἑσδησο}) [συπ ἀπ Μδεπααη, [Ὁ γαπηΐος, οὖν ᾧ ἐυδύκησει. χαὶ ἐυϑέως ζο πγεό- 
᾿ ἘΠπ- ᾿ με. εὑπὶ ςεἴεῖε ΤΙ ἀείξιγαπι, Ἐπ τὰς ἐς ἐχρυ 
᾿ ἐ ] Ἂ Ἶ 3 Ι 
' ! 5 μα ὠΐον ἐκξ ἐν ΟἿΣ Ἰζο ει ἔρημόν. ἡ ζω οκ4 
Ι΄. ᾿ ἀν ΘῈ δέτο τ ἡρδανν νὰ ᾿, τέμιη- ἘαΙεθα5,δὲ 
᾿ ΕἸ Η 
ς ει ΠυδαΓ 
᾿ ΓΝ, ἴχταπᾶ. ὡς ἐγαΓ τ ὐ ἘΝ: ἐξίσα9 : ἃς 
,. ΓδΙΔΡΆΤΩΓ 
ἡ σαν πο τὸ ῳ σωτὸ μα; χαὶ ἕεω ᾿ μα τὶν ϑηδίων ἢ ετάταιε 
Ἡ Ἕ τὰς ὼς ταὶ ἰ ταθλπι 111]. "Ἅ" ἀμ δ, ἸΓΑ͂" ΤΡΈθΙΝ: 
, Ι ᾿ ΓΔΑ Ροϊχυῇ 
ἣν ' τ χαὶ Ὧ] ἱ ἀγγδοι γε᾿ ρον ἢ μὲ “ Ο "ΤῸ." δυϊξιγαῦὶ: 
ἀἰτταπι εἴ] Ἰραππεη, νεπὶτ εἶεπιι τῇ Εἰεν ἜΝ 
᾿ : ἤΦ 1 Ϊ : 
ΕΗ ἊΓ Ο ἸΐΝ Δ Τ Ἃ Μ Ἂ: ΡὈ Κ Ο Ν Μιπάμ: Ῥσξαϊέβμν Βυβαβοίίοπι τερπὶ δωμὲ 


ἦ 
λιλαίαν ᾽ χηρυοσων ἴδ ἐναγγμον Τῆς [δασιλείας 
Ὠεῖ: δε β 6.55: ΦΘΆΣΕΙ ἈβΕΡΊτίμδι εξ Δ ΕΡΊΡΙΣ, 


τ; τῷ ϑεοῦ" χα! λέγων; τι πεπληρῶται ὁ χαιο9, " 


ΚΑ ΟΡΓΟΡΙΛΟΙΔΗΙ ΓΕΒ πα πὶ Ὧεϊ : Ρααἰτεππη, δε. 
3} 


1] ὙΥΕΤΕΝ Ἦ ' βασιλεία, Τὸ τ μέταμοειτε Ω} γαὶ 


οστεξαι! τῇ Ἐπαπροῖ!ο. 4 ᾿ὨὩεαναι αι ἀντ μι Ν- 


ἣν ᾿ ᾿ : εἴ 
16 πισεύετε ΟΨ "ἢ ἐναγ δίς ἴβ: πἰϑόπαπὼν πα ΘΝ 1.η 
Πιᾶϊο ΟΠ πα ; νἱ ἀϊτ ξ, Ἰπσπεῖς 


δι πίω σριλφοσομ τ: γαλιλαίας : Εἶδεσὶ σί, μ(ϑγά: 


τε Ἀπότελπι ἔτ ΓΕ ΠῚ δἰ ἐθιν, Πι|ΐτ- 


2} ᾿ κ αὐδρέαν 7 ἀδελῷον αἰτεῖ τῷ σίίζονος ,βαλ- 


ἐὐπ[δ8 (εταμῖ 


λογίᾷς ἀμιφιϊλης ρον ο τῇ ἢ θαι λα οῦ"η" ἡσὰυ 
ἜΠ|}Ὶ ῬΠς ξοτεϑὼ ἘΠῚ αἰκχ! ι εἰς , Τείμς: 6 Ψεπῖτε 
Ι7 γάρ ἀλιεῖς. ΧΩ Εὐπεν ἀὐζις 


ρΡοιὲ πιὸ, τὰ 9 οἰδαὶ γοΞ Πετὶ. 


»" 


ει ΡΥ ισῖ 
τἰς 5 [εὐ ἢ 


ᾷ τειῖὰ ἢ 
ἱπᾶτε 


ἘΞ τρετει ἐμ πὶ ΓΝ ΜεὴΤὶ ᾿ 


Ος πε τ ἕω 
ο ἰησοῖξς ,) διευτε 
Ρ᾽Ιολτοτγες. ἢ ΟΠ1}- 

ὃ 


Ι ἯΙ ξ ῥω ] ς ἐν τ Ϊ 
3 φμου. χὴ ποιὴ (90 ὑμας μυεαῖ, αὐλιεῖς αγνθρῶ-- 
ΠΙ1ΠῚ. ἘΝ ΡΕΘΘΠΙΕΝ ινπανῶλος ΓΑΙ ΤΗ͂ ἥ, (δ. 
18. “ζωγ. χὴ ἐυθεως αἰέν τες Τὰ δικτύα αὐδῶν, ἡ η- 
αυμτὶ ππι ΕΕΠΠ|. Ἐπ ὌΡῚ ΤΑΣ ρει ἶπάξ Ε ΠΙ- 
1 δ αν Ἀ ΝΕΙ ἕὰΣ δας 
4] κολουϑηφ, ἀὐτῳ. χαὶ ᾿ αὥεοίας ἐκεῖθεν ὀλί- " σίας 
Ἰλέοδυπι Ζεθεάκὶ, δὲ τύδαησπι τῶ 
5» εἰδὲν ἰακωζον ΤΠ Τ' ζεξεδα)σ, καὶ χη ἰωωγνζευ ὯΣ 


ἔτΑτΤΕΠῚ εἶπε, ὅς ἱρίο5 


5 αἰδύφον εἰυτι νὰ ἰὐζες εἰ ΟΨ ῷ πλοίῳ κὐιΐᾳρ {ιζον- 


τ5 τοῖα ἢ. εἶ βατῖπι ἀν τν Ἴ τ [1π ἡἰδεΐ: 


30 γας Τὰ δίκτυα, χὶ ἐυθέως ὥχνδλεσεν αὐτοιὲ" γ 


ΡΝ ΉΝ ΤῊ ᾽ν ΜΩ͂Ν; τὴ 


Κ το ἃ 
τε τρυθὰ 


Ιωπὶ, ΥἹΔΙ 


ἵπ τον τὰν οι β ΠΕ Π- 


Ζεβεε. Τ το 
μᾶττε [μῷ 
Ζεδεάαα 
'π| πλαὶ 

" (αι 
ἔπε 


ΣΎ" 


αἰφεν ες 1 τ πατέρα αὐτὴν ζῳ ξεδιοίιον ἐν ῶ γλοίῳ 


ΠΙΕΙΓΟ ΠΑ 8. ΡῈ ΘΠ]. 


ΠΟ. μιοϑανταν »οὗπηλῆον ὀπί(: αἰὐτϑὶ 
Ὠ 


[μμπν 


11Π| εϑέεγημὲ 
8 ΟΑΡ. 1: 


Εἰ ἱπρτοδθωπτας, 'π ἘΟΑΡΙμΗαΙ: δε. ἤλεῖπι 


ἡ εἰαπορϑυογ) εἰς χαιαϑρνα μ᾽ ἡ δύϑεως ζοῖς ἘΠΠ|.9 ζω Εἰς ταί τὸ ἐξζίη 


ἤ ἐὺ 5 ϑαδυατῖβ Ἰηξιεῆῃι ἴῃ γπαξοξᾶπι, ἀοςεραι ἰ. 
σείξξασιν εἰ ἰσήϑων εἰς Ὁ σιὼ ὡγωγξυ,ἐδίδωσκε. 
4 Πυρεθᾶτ Ἐπ ᾿ Ρετοεεναπιην ἔιρες ἀοέξπα εἶιι5. Ἐγᾶγ 


χαὶ ὠξεπληοσσονίο Ὧπ τῇ ἡ διδει, γῇ ἢ εἰντο, ἢ 


ΒΕ ροτεῖϊα - Ἑ δηῖπὶ ΠΌΡΕΝ: εος ρος "απμξξυτί τατεπα μεἰδή ες Βρη πρὰς 


ἘΡῚ "ὃ διδεύσκων αὐζις ὦ ἕξ ὀϊοεσίαν Ε ἔχῶν ᾿ κ οὐ ὡς 
ϑοιῖθα : ἘΙ οτας 1Π ἰγπᾶσυρᾶὰ εὐο- 

ὯὭ γραμμαπά “φῶ ὦ εὐ πὴ σιένο γώ αὐ- " 

ΤῸ ΠῚ ποπῖο ἴῃ ἐΡιπὰ ᾿ρπιυπάο, Ἢ ἐξεας 


τὴν αγϑόϑπος οἱ Ὡ πνϑυμμείίι ἰκαϑαρ τῶ χὴ αἰνὲ- 


πιᾶιῆτ, πνθις τ: ουἱα ΠΡ5} δα Ε ἵἴεῖι Ναζὰ- 
κρουξς, λέγων: ἐα- ῳ ἡμῖν ζαὰ στι ἰη(οὐ να ζα- 
Π[εἰο χυὶ ἸΕΡΕῚ νεπίῆιὶ ἜΑΟΣΣ βυῦς πομὲ ἍΝ ΗΜ Εἴ, ΠΕ 
Π “ 
᾿" ρξέ; ) ἄλϑες Σἰπολέσοιι ἡμας: Ε οἶδον σε ᾧς Εἰ, ο α»- 
[7:1 Πεϊ: τ ἘΣ ΉδηῈ εἰ" εἰ ἵε[ὰς ὃ ἀἱε 
“τος τῷ ϑρού. χὰ ἐπεί ᾿(μησεν αὐτοῖο ἰ ἰησὰς ὌΣ 
Ἐ ἀξ πὸ- γεέπβ: οὐόν ἐτοῖν “ ἐκχὶ ΟΣ ἔϑι Ἐτ βεζρεέαν 
ΠΊΪΠΕ. ᾿ , “ 
γῶν: φιμ ϑηΐι, ς Ὁ ἐξῆος ἐξ αὐτῷ. Χ) ασοιξοι 


Ῥὲπ5 εἰπΠὶ [ρίτῖτας ἐπππιιπάσα, ὅὲ δχοϊπιὰπ8 


ἕλω ἀὐδῶν Ὁ πνείμα, πὴ ἀκοίϑα ρον Φ κραξὸμ 


. ἢ ταἰτακὶ νοῦσς τές Αλοιν ΕΚῚ ἂἃθ ἐεῦ.- Ἐπ ἐΚΡΑ͂- 


ἔμπε ; 
φωνπιμεγάλην, ϑξῆλθεν ἐξ ἀστοῖς “. τὴ θαι. 

Ἂ ζοΒηπὶ- μένης πδθλυθης ταὶ ντ ἘΞ ερηηεΐγετε Ἀ80 "βίαι, ἀι- 

ΓδΙδΠΕ τπ- 

τεσίς. (ηϑηφ πόρτες, ὥςε συζητεῖν παρϑς ἀὐζες, λέ- 

Ε πᾶπὶ φδητοθ: Ὁ5Ε: Ι εἰ ποοῖ το ἀοδτιπα ποιᾷ μας, 


9) τας. ᾧ 1 αῦτο ; ζἰςὺ ϑιϑουχην ἡ χαγὴ αὐ τη; 


"ἴῃ ροῖε- ηυΐα ὑρεν αι διογίἐατεν ἂν ἘΠ ΠΙΒΗΣ ΠΌΒΙΟΣ 


Ἵ ΜΩ ἯΙ ἀπτὴ τ ΤΥ γῥα 
βεῖε οὐδ τ κατ᾿ ὠζοισιδω γὼ τοῖς πνϑύμαισι ζοις ἀκαϑείρ- 
Σ Βγρτο- ἐν. Ἱππρεῖαῖ νος οδεάϊαπε εἰ Ἐ Εχήϊε 


τὴς “τ΄ τος Ὀγκιτίοσἐρὸ λὐσπατ ἀκούσαι ὠταῇβ ὀξῆλϑε 


τ ΓΝ ἐόρων εἴ ππεῖῃ ἰπ οπίπε δι ἘΠΕ εΙΣ 


δεὴ αἰκοή ἰντο δύϑυς Εἰφολίω πίω ,πὐθέγωρ9) τὶ 


5 ἐς ἐπ εκ τ φόθυ δ" 5 εὰ ἵγπᾶροβα ἔρτε- 
»αλιλφίας. ᾽ δὔϑεως ἃ κ συγαγωγὴς ἄξῇς- 
ἀϊόητοός, νεπεπηῖ 1π πο δτν ἬΝ ἐξ ἐ ῦτε σι 
θγγτες » ἤλθον Εἰς οἰκίδῳ στμκθόνος νὼ αὐδρέου, 

ἘΛΠΕΠῚ (μπὶ, Ἱαροῦο ὅς [Ιολππᾶ. ἐπ ἴοςταβ Ἐ οἷν 

ἢ Ϊ, Ἀ ᾿ Ι 
κι ἰακωξ ἡ ἰώαννσ. ἡ ὃ ᾿ πενϑεεα σίεφονος 
ἀεσεειπιπεβᾶτι ΠΕΙΒΗΤ: δὲ ἘΑΠΤ ΘΊΣΡΟΣ εἰ 
καιπτεκ 4 πυρέοσουσαι. ῷ βὔϑεως λέγϑέσιν αἰυττιὶ 
δι οειΣ ἐς 1118. Εἰ ἀζοάεηβ ἀπολο ἐδ π|, ΟΤ ρρνε- 
ἀρ τεὶι- 
[ἃ πιᾶπιι εῖθι εὐὔ]ης. γ ὃ ἀσολσῆθων ἡγ4ρ μ.".1 αὖ] ζω κρῳ- 


αἴξές Σ "αὶ ἀἸπηπην δά 16- 


Γ᾿ ὶ 3 ἔτος 3 
ΤΉσαςΣ Ὁ χῇθος αὐ Τ Ὴς χαὶ εἰἶφυκεν αὐτὼ ὁπῦ- 
ὃς δ χϑυοίηνον εἰς. ψείρεις ἈΠΤΟΣΙ [- 


ρέτὸς δύϑεως » Ὁ τὸ διηχὸνᾳ ἀὐζις. ὀψίας δὲ" “μο- 


ἔξο, ππακες Ὁ ΕΔΗ ΣΙ 5} δ οχεῦδῃι "ἀ, διἢ Οἷπ5 
" δῦμι ἐβϑηεγοτεῖ ἔδυ ὁ ἥλιος; ΕΦερον πεϑϑς ἐμόν παῦ- 


" ἀςξπισπῖα πος τᾶ! μαθεπιθβ, ὃς 


μαθεπτοϑ. ζως δὶ κακῶς ἐγογ] ας ὦ (δὶ ζῦι»- δα μωονιζιορδροις. 


πάν δ88: 


πρὶ σῦπ!: ΠΈΣ: 


Ῥαάἀαπιοπίαξοι. 


ἢ ΟΠΊΠΙ5Ξ ε ,εἴμῖτας ΓΙ τὴν ἐδαύξς ἐτὰτ 

ζοηστε- Ϊ 

σατα [ ΠΝ ἡ πόλις ὁλη Ἐησιώηνγ ϑμὴ "ἢ κσθϑς "" 

Ὑ ὄησυυα ΣΑ πάη; Ξ [τ ὙΠ}. πα τοβ “ μυδὶὲ δερυοθν 
Δ 5 

γι θύραν. Ἂ ἐθδερασγάσε πολλοῖς κακῶς ΕΟ" 

Ἔ Ὧ)1 νε- “παι νατιῖς ᾿ πογϑῆ: ν 5: ΒΟΗ͂Σ ταρτιας εἰταὶς- 


πα ΠΥ 


ἜἸαρσιο- σοῖς ποικίλαις γόσοις᾽ ᾿ δαμμόνια, πολλὰ ὀξεξα- 


Γι 18: 


|| τὰ μαι: ἃς πο οϑύρϑως Ισηιΐ ἩΛΒΟΝΤΣ Ἔσκ ἢ πο ἕην 
Ἢ ιν 

ἀφίημι λε᾽ εκ λΦιε χαλεῖν ζᾳ δαιμόνια 5 τί ἡδάς 
Τα ΟΊ Δ ΠῚ δι τη, ἔν 5 :- τ Ὑες ΤΠΕΡΙΣ , “πτοτας εξ, 


[οἰἐρνᾶπξ Ἂ οἱ ἔγγυ ον λίαν αὐάςαις ἐ ᾿ἐΐξζηλϑς, 


“ ἀΠασ ἐν. 
δΡιῖς πα .Π ἀείετευτα ἴοζυπι, ἐΡΊ σεν: 


ἀπηνες χὰ ἀπηλϑεν ὁ ἰησοις Εἰς δρημον ΟΝ. Ἐ καάχει, 
ΡῬεοίε- 


Ἐττὶ τε ήττὶ ΟΥΑΙ. ἣν ἘΡΥΘΥ͂ΡΑΙ [εμε ἀ ἡμποι ὃς 
αυπτιις οἷς Ι ὩΣ 
«αροσηυγεΐο. χη ὁ κατεδίωξαν ΕἸῚ ἢ σίκ(οον ῶ 
Ἐπ Ὡς 4] οὐπὶ {110 {. ον ἘΗΒΙΜΘΗΟΝΣ εὰπὶ, 1 ἄδεημὲ ᾿ς 
πεηιθπτ Οἱ ᾿μέ αὐτὰ" χὴ δύροντες αὐΐον, λεχϑέσιν αὐ.» 
! ἀἰκοόταπι Ουΐϊὰ οἴπηςς ἥπατυηῖ ἴᾶ. Ἐπ αἱἱ 1115: ξαπιὰϑ 


5, Ἰεία Ομ ΠῚ Επαησ. 


2} 


1..] 


28 


. 


29 


35] 


23 


38 


17 


Ξ ἰ μὰ] ᾿ Ϊ 3 9} 
Τ ΡΙΟΧΊ- Οτι ΠΥ Μι:5 ζηπῦσι Γ- .) λὲγα αἰὐίοις, ἀυγω, 38 


ἀπο 


πιῶβ γίσαΣ 1Π]| ἐξ 5] 
ὡς ΟΙΠ1τᾶ - 


165, Εἰς τας ἐχουϑμας κωμοπολᾷς ᾿ ἵγα κακει: κηρῳ.- 


ΘΡΡ! μία, Η 


τ Ἰαυ παν τ 


[ 49 ὁ ὦ δαιμόνια ἐκβόώμων. 


ἰ 
ἃ χαϑαδλσαι. 


Ι 1 λὼ ον χαϑευον γὼ 


4: μαρτύσλον αἴτο!ς- 


: ὸ ἔρχον ἢ αξὸς αὐτὸν . 


ΑΙ Σ: 
κεῖ: 'ὰ Ποῦ εηΐαι μ᾿ εΠϑεμα: ΕΣ ΕΙΑΣ ῬΣΡΟΙΚΑΠΡ 
ἡλυθου. χὴ Κῶ κηρυοσῶν 
ἐγπάρορις ξοζγαπι, ἐ ἐπ ἰϑδω ΠΈΡΜΝΙΙ 
τ σευαιγώγαις 'ς ἀὐτων εἰς ὁ δλζωω Τ' ᾿γαλιλαίαν, 
δε: ἀπ ΠΙΟΠΙΆ ΕἸ ΠΕμΕ. Ἐξ Ἄρει Ἀπ 


χαὴ ἐργέται πσϑος 


ἀερισολπ5 Ἔα πὶ, ἊΝ ἢ χεπηρβεέχεηα, 


{ΠῚ Ἰερτοίας. 


αν λεισσθϑς τ δακουλῶν ΩΣ , δ ϑνυστε τὴν 


ει. ὦ" ἀἰεῖδε εἰς πρά ἴὰς ἈΠΗ: θα οος μπὰς 


ΓΝ 
αὐΐον, καὶ “ λέγων αὐτῷ ΤΙ ἐω ϑύλης δοιουαι σοι! με 
Σ Α ἐεμε τι εεγιθμι ΤΟΝ 
ες} ΓΝ Ἴ ἣ 
ὁ Ὅ ἰηστς λα χνιοϑειςν ἐκείν 
ΠΙΔΠΙΙΠΊ. ΟΙΓΠῚ., τῇ ΑΓ 1111: γο- 
εἶ 


᾿υγεῖσοι »ὕψατο ἰτεῖ, ᾿ λέγη αὐταὶ. ὃ Ε 


ἤαιὶ πὶ 


ταπιίατο. ἐχιίτη- 


ΕΡΤῚ μ᾿ " ἐσὶξ 


νε: τίω 


πα τε, Ε' 


χὺ Εἰποντὸς εἰστοὶ δθϑεως 


ἱδρια, δὲ μεσ ΘδΩ 


Ἔ ἐν ΓΝ 


ἀν ὐπὸ ἊΡ δο 


ἀπηλθεν τ ἀὐτε Ἢ ἱλέαρανὰ οκαϑαιοιοϑη.. 


ἘΞ Ὁ ΟπιΠΠΪ Ἰοτν ΠΔυΠῚ Ἐ εἴδεις 


43 χ᾽ δ ἐμξοιμησενϑρος “1 δύϑεως δείβψων" 


111 π|π|: Ἐς Ἡϊες εἰ: γὴν εὐ πος ἣν τὴ; τοῦ 
Ἀν Οὐ τ ΩΝ 
ζὼ αὐΐον ὦ λέγη αἱ οἰταῖ, ὁ ρος μηδενὶ Εἴπησ' ΟἿ 
νας χεῖρ ίμεον οδεῆάς 4 δαξετάοιε, ὃς οβὲε 


ὑπαγέ »σεαυΐον δὲὶ ζον τῷ ἱερᾷ» Ὄ ποδεσένεγχε 


ΒΓΗ͂Ι ἐπυπά ἄτι κα λθὺ ῬΕΝΡΕΡΙΣ ΤΟΥΕΕ; τ 


ὩΦΡ Ἔ καθαοισμϑου ὦ πσδοσεζο ξε κωσῆς,Ε ἐς 


ἐπ πιπιότισει 1115. ΠΙΞῚ Ὁπῦ δρτεΠὶις μαερὶι Ρια- 


ὁ δὲ ἐξελθων: ἤρξα" κῃ- 


ΠΕ ΕΞ ἸΒΣΠΠΟΠΒΩΣ, παν [πὸη 


«ἰαφημίζῳ τ ἊΝ λϑγϑνγῶσε μῃ- 


πιαπῖξει δ Ιη ἐν ταν ἱπιτῦϊὶ- 


εἰ τα τὸ πα, δὲ 


] νι -π 
ρυσσειν πολλα γχ) 
" Ἧς “" ΠΡ με 


χετει οἷν ἴον ϑεωα οἷ φανεραῖς Εἰς πολιν Εἰοΐ.- 


16. [ὀ ἔοι ἴῃ ΒΕ ΈΤΗΣ ᾿ς Τέταε: ἃ οδιιοηίεδξε 


λεὶν.ὦ ΠΝ ἔξωϑαν οὖν ἐρήμοις τῦποις ζει γα) ἤρχοντο 


ΕἼ ΠῚ νπάϊαις. 


οὐδ δ θυ. 
Οὐκ σὰς εὐβὴν 


ἘΛ [τἰέτυ πὶ 1πΠΊΓΉΣ ἱπΠ ΟΑρηδίπδιπι κ᾽ μὲν 


: Καὶ παλιν Εἰσῆλθεν Εἰς κα τδργαουμ, δὲ 


ἀτός: ἐλ, τ τα ὑπ γοθὰ ἴπ "ἄπ εἰ δῖ: Ἐπ τοηπ- 
᾿" τὴν ᾿" ᾿ Ά ἈΞ ἃ 
[2. ἡμεραίν᾽ »ἡ ἠκουοϑη ὅτι Εἰς οἶκον ὅ81 κχαὶ ἐυ-- 
| ἘΠ ΩΣ Ἄν ἐπ [μη πια]τὶ, Ἄν, ΗΟ ἈΡΈΩΣ γι πε- 


ϑέως, σιωυήγθη πολλοὶ. ὦφε μηκέτι γωρεῖν μαη- 


4.ε 1.4 86 ἸΡΠΒΗ͂Ν: τὸ ΡαβεθΑραν εἰς ΤΈΊΒΒΑΝ. 


δέτα καδϑς τ ᾿ϑυρόν" χ ὁ ἐλαλ4 ἰὐίοις τ’ 919». 
Ἐ 7 7) τ πῶ ΡΆΡΑΙΥ Βόμμα, ἐπχδῃ- 

οὐ οιλυΐιχον Φερον- 

κὴ Τρ ϑεδῆς 


ἈΚ μΜῦ ᾿δυγά- 


δε ἔ- 


5, κοπλς 


4 πες. αοουϑμον ᾿οπσο τεοστίρων. 


ἔξι ρργῦριππατεα δἰ ῥτόριεν Ἐ᾿ σις 


αϑμοι πσοδοεσείγίσοῃ αὐτῷ δρκᾷδ ο 


οο((Ὁ οὐ ον υοἰπεςέ- 
ΕΠ ἐεδια θὲ εχβέεδε 


οἶϑ , ᾿ ἀν νοτν (μη - 
" ΠΣ ΟῚ ΕἸ 
γα τω ζεγάυ σπου ζευχίς ὀϊξορυξαντες γαλώ- 
ἐσην ΕἸΡΌΆΉΙΙ ΤΠ συὸ ΓΞ ταὶν ΠῚ 18 ἜΠΗ 
πε 
σὶ τ' χραξξαζον, ἐ εῷ ω ὁ χρποαλυΐικος: Ἀ 5" 7 Ὲ κά 
ΓἽ γάρ, τ: τείας 


ἘΠ ΕΠ ΠἸοεα, ἅ1τ μὰ- 


ἀπ Γ ΟἿ, 
ἱ 


ες ἔδϑων ὃ ὁἰησῶς τω πίον αὐτῶν, λέγφῷ ᾧ πα- 


ταϊγιῖσο: Ἐὺν πε λέμε νιν 8] 


δοιλυΐικω. τέκγον»οἰφέωνται (ει "Ἴ ᾿αμαρΐιαι σῷ. 


Ῥτᾶπι ἈμρΩς Ζυ ἃ πὶ 4 δ γε αν νῆν τς ἵεάση 


6 ἦσομ δὲ ὥμες ἡ μ ραμμωτέων κει κα, ϑη- 


15, δὲ ἧς κα ἐθε ΜΑ ΗΕ: ιΠ. [Π } ΡΒ ἴις: 


μϑυοι ϑχμλογιζουϑμοι ον καρδὶ αἷς αὐτὴν, 


Ῥεροαῖα [ττὰ, 


φι18 Νὶ εἰς Ἂς Ιοφιΐτατ.͵. { ἐϊα(βινεννέαι ; γεν δῦ 
,᾽, ὡςξέύτωλαλῷ βλασφημίαξ ἐς διωα ἢ 
ΠΉΠΕΠΕΙΕ ρμδζζαῖα, Τ Ι πὴ ὍΝ Ἀὐρσην ἐ . τὰ Γ Σ 
᾿ αἰφιένωι αμούρίιας. Εἰ μὴ εἷς ς ἐϑοὸς; } ζα) βυ- 

| ΓΞ. πρπο[τεμι εἰπτς [ριττα ἴμο, αὐἴὰ ἢς 
᾿ τὸν “ἢ Ϊ ἢ - ἊΝ εἰ πο 
ἀξως Ἰθειγνοις ὃ ἰησὸς ὦ πγέευμαοι αὐ πϑ.οτί ὡς 

ἔ γαρὶοεί ππητεν ἵπ {εΐρ!, ἐϊχις 1115: ν ἢ {τα 

 ΡΥΚΕ ΟΣ ΒΗΑΣΥ 

δχρολογίζονται εν ἑαυζοις, εἶστεν ἀὐθις Ἶ ἀφ ΐα 
“λ᾽ φ.- 


"γξηϊ: 


Ἐ ὃς ἴπ Ο- 


πιπὶ (π}}- 
1.8, 


Φ σρῃημῇέ- 
χο ἀἰϊοεῖς εἰ: 
51 18, 


ῬΊοΠις ι- ᾿ 


τὸ πείσει" 
δΙ15, Εκτξ. 
αἰ 

Ι ἴπαπι : ἃς 
τα πΠρΡὲπ5 

τ ασπ πὶ. 

ἀιϊκίῖῆει 


εἴ 
ἐ ἄυς 


Φ ρηποὶρὲ 
δασέος 
τὰ, 


Ἔ Δε 


[] ἰᾶπὶ πὸπ 
Βοῆει 


Τεῖσω 


ἔροΙ 
Ἐ ἤσπιὸ 


Ἑ σοπι!.. 
ΠΕΙΜΙΗΓ 

Ἄιττα γι πὸ 

σαροῖειῖ 

πεῆπα 

ΕἸ ᾿ 
συγαγῶ 

Ἢ νεηξιῆξ 


᾿ αυΐϊ ροτ- 
ΓΑΌΔΙΟΓ 
1 πῇ πὸπ 
Ροίξδι οἷ 
ἔετταε εἴ 11- 
᾿ ρεξτατ- 
θα, πιάλ- 
ΠΕ Πτ 
Ἅβ ὼ 

διαβῶ 

Ἐ ρδτοία- 
, Εἰςπιςε, 


ἐ ΟἿ ι- 


τῷ νιαἶὔἴδε 


Φ ἐς 5ειὶ- 


18 


ἘΞ ρορίτᾶη- 
[ἐς 


δαί]. 


π|κΐς 


ἐπὶ [Ὁ] 8 
᾿ πῃ [12- 
{Π|:- οὦ- 
σηῖτο 


ἐσορίτατξε 
ἱμτιὰ ἴς 


πιΣς τῇ ΕΣ ἀπσαδῆρ ν τ ἷ 5 --ὩΡ αὶ τὸ ᾿ πευω 


-- τὺ. 


ἘΞ Στ" 


οτος ωράψαμς. τς ἴπψαν- ἃ 


ΡΗΝΕΘΝΝΒΙΝΕΡ Ὁ σῦν ον πὶ πὰ, - τ: 


" 
κι Ν 


- Ὦ 
Π: 


ςἴπ δ. 
(211. 


ἢπῆε- 
ἡ ΟῚ δὲ: 
͵5. 


ἢπ|8 411- 
αἰ τι" 
 ἘΧιξ. 


Ἅ1|: δὲ 
Ἐξ 11}: 

111 Π|...» 
ΠΠῚΤ: 


ἘΠ: 


ΤΠ οἰρὴ 


ακ.» 


ι, 


Ἢ Πὺπ 
ὧξ 


Ιοω 


"πῶ 


γπι16.- 
1π| 
ἀνι πὸ 
͵δι 
κα 
υγάγῶ 
11 τ 111: 


ιἰἷὶ μοΙ- 
ΤᾺΣ 

ἢ ποπ 
δε ΕΚ. 
6 επ. 11. 
ΤΕΗΓ- 
πιά. 
πὶ 

Ἵ 

το - 
ἐς, 


ἽΠ Δ11- 
ΜΠ ΠῚ 


5 501ῖ- 
β᾽τᾶπ- 
ΗἾ ἴηςε- 
[ὉΠ 


"νῷ 2- 


ἰτατὸς 


ι ἰξ 


Ἢ ϑστατ το σρςεαιη τα. ττς- τ---ς 


τ ΩΡ Τ 


Ἶ «ορῖτα- 
18 
᾽ 


"ροιεῖα- 
ΕΠ 


Φ 1Π|π: ὅς 
{π] τὸ 
Βιάρᾶτο, 
δ τ ιπάἀὰ 
4 πηϊτατ- 
ΓῸΐ 


ἢ ΠΟΠΟΙΪ- 
Πυᾶτοπε 


Ι οὐ 


ὅ οὐαηί[α; 


Ρτατὸ ᾿μῆ 
υι. 


᾿»; 
"ΗΣ2- 
Ὁ ᾿ 


[ 


» αυῇ “{- 
[ΠΠ 11 |211|Ὑτ|} 


Ἐ ΘΠ 


5. αυἱ 


ἜΔΟΙα Π1 - 
ἀϊισατες 


ἢ Οὐατε 


Δ πυλρῖοῦ 
ψείξου ἢ 

Ἡ σύ δια]: 
το 
Ἔπεοςπε 


"πὶ 

ἔ αἱ πια]ὰ 
παθέπιῖ 
δ Π1ΠῚ 


Ν Ῥηα πὶ 


ΕΓῸῚ δι δ πὶ 


ι 


᾿ Νυηπααϊὰ 


ἐπιιρτίλτῇ 
αι πάτα 


"Θυάπτο 


Ἱππηροτα».. 
ἴξουπι 


δᾷν 
ἄφαι. 


δίομαι 


-Ν - : 
ΟΡ. Ἢ: (ἐσαπάπιηχ ΜατςιΠ1. ΟκΡ.: τ 39 
Τ γαιίρείμσηιί εἰ Ϊη σού θυ νεῖ: γ114 δ Εἰ ποιῖο ἔ σιἰδέναηιεπτηηι Ἐπ ΣΈΝΑ α|- 
Ιῷ 9. κὺ Ι ς- δ ᾿ ἐαΠηπηὲπα 
Ἀογίζεοϑε οὖν ἢ καυρόιαις υαδῇ, {ὅν 5. καὶ οὐὐνὶὶς ἸὈθχίδλημια, ῥαίχοις ἰγνάφυ Ὠχεῤ. τιον 
ἔοι !ης, ἀτσοτα Ραιαϊ γιῖςο: Πιπιΐτεμπ- ΠῊΣ π ΝΟ Ἰπιῦπτο γοιοτὶ: ἜΣ ὑπλμνι ΕΣ ὍΤ ΠΡΜΒΡΙΕ: εναΝ ἐα 


ἅ Ϊ ἄντ Δ ΕΝ ΕΝ 
δι χοττώτεθ9ν. Ε Ἵπειν το οὐϑο λυΐος ὥν αἰφέων-- 


ἐμὲ τῖῦ! βεογαῖ : 85. ΟΙΈΕΓΕΣ. ἩἜΠΕΒΕ; δ τοῦ δ τα τπ 


χὰ Ὁ! δ ᾿αμαρια" ἡ Ἧ Ἐἰπεν, ἔγφρει» (Ὁ αἴρον σ᾽ 


ΤΥΘΗΣ ἴῃ. ὅκ ᾿ἰξαρον τι Ἢ νὴ ἅ 16 ΠῚ [ἰατὶς σπιΑ 
Ἷ ἣν 
τς κεν ΘΠ Σ ΒΘ Επαπ4. ἵνα 5.Εἰδῦτε δηι 
παι δβονίταιενα Ἀλθετ οτος ἋᾺ ἘΟΡΙΗΙ δ ποίτιεπαι ἱη 


δε 
᾿ ος ὅ ᾧ αὐ,ϑοφπου. ἀφιέναι ἔπ ἢ 


ἴθι Τῷ ρέρζδια, αἴτ ΙΗ δα ΤΊΡΙ ἱ- 


γῆς μα ρδίας,λέγφ ζὼ ᾿ πἰραλυϊκῷ, σοὶ λέ- 


ἕο, ἡίτες, ἐν το }]} 6 ΒΙΛΒΕΊΙΣ ἔπ π|, ὅς ἌΣ 


γώ γέρα! ἃ αἷρον ὦ τὶ κραζξαζον σῳ, Ὁ ὑ υπαγε 


ἐϊξοισιδώ ἐχᾷ 


ἼΣ ἀ Π1"}Π| [Π8 ΠΊ. ἘτῚ ἀξ Ππγγσχῖς δ, εὖ το δι 
Ἐν ἢ ΤΊ Ν 90. ἢ ΝΕ ἢ ᾿ 
Εἰς Τ' οἶκον σῷ. νὴ δύϑξως ἡγερ.ϑη» Ὁ ἀὐδοις (1) ' 


ἐϑενεὶ ΡΝ τε ἵν νῸ δοδίδε- 


ἐν εἰ 
κσαξξαζον, ξηλϑεν εγανίον πταντωγ' ὡςε ἐξί- 


βε κέτε. οὐλεῇ, ἐκ, πίστει ϑεμῆν ΔΙ ΒΕΝΤΕν: Ὅταν 


σα αἷς σαντα, ὸ ϑυξαξῳ 1 " 960). λέγοντας) τι 


ξλαρείανι. 


πυπθμιαπι "" Υἱ Δ ππι15. ἢ ἔΕΤΕΙΣ .5 ἢ στ 
ΕἾ 

οὐδέποτε δύ ῶς ΕἸδουϑω. χαὶ δ! ζηλϑε πᾶ λιν 1. 

ΤΩΣ ᾿ πιᾶτδ: θοι ΠῚ ἀμ ΡᾺ νοπίερας 
ΤΠ ΟΠ δι λαοσθυ" καὶ λ) ὦ Ὁ ὁ ὀχδος ἤρΎΕΤΟ 

δὰ ἐατὶ : ἐξ ἐροεηαι ΒῸ5Ξ Εἰ Ἔμάμηρε- 

χαδὸς εἶδόν "η χαὶ ἐδιδουσκεν αὐδε, χὰ τοῦδα- ΤῈ 

εἶξε νἱ δῖ Το]. δλμικὶ [ρἤδπτεπι ΕΤῚ 


γῶν Εἶδε λόυϊ (ὃ 5 ὀλφα ὁ. καίϑηνϑυον ἔχ Ὁ 


τε] ΠΤ: μδ Σ 811 111: διυσιξῖας. πΊοὶ ΕῈ τοι 


τελώνιον" χὺ λέγφ αὐτῶ, αἰκολουθᾳ μοι" χαὶ ἀγα," 


δθπε ἐσπυτξ ὁ δπὶ Εν ὄἄυμπ εἰ "ΐη 
ςοῖσ ᾿ἠκόλου ϑησεν αὐτο. χαὶ ἡ ἐλυεῦ οΨ Σ᾿ Ἢ " 
εαπεὶνξν Ἰλῳ 1ῃ ἀοπῆο 1115. -ς πιρμ] ἀτοτα 


χαχείοϑτι αὐον ἃ ΩΨ Τὴ 1 οἰκία, εἰστνῖ, καὶ ἡ πολλοὶ τε- 


ζαπὶ ἂδξ βεορΑτοΙς 5 ; ἐπ μ οἰκιπινερεῆι ἐ ἴεπιν ὃς 


λαΐναι ὃ ἀμεουρτωλοὶ σιευαινέκ 4γ» ΟῚ ἰησῳ. ἃ 


ἀπ οι ρα ΠΣ 8.0: ετααῖ ἔητῖι σα {᾿ς 3 Ν ἜΠο 
τοις μαι ϑηταῖς εἰντν" ἡσείν γὸ πολλοὶ ᾿ χὰ ἠχολου- 
Βάπτοσ δα. Ξ' ϑοιιθα Ὡς ΡῬΠΔΓΙΙ - 


“ϑησοιν αὐτο. χὺ δὶ ἱγραμμαπῴ; καὶ , ὯὭ Φασι- τό 


{ν νἱδειτοῦ 77 προ ῆςς ΠΠ ΠῚ Ρυθ Ια πῖβ δὲ 


σούιοι ἰδόντες ἀν ἐαϑιογζᾳ (σι ἡ ἶΜ πελωγων καὶ Ὄ 
ἐπ ΘΓΌΠΕΝ, ΠΙΡΒΗΒΗΣ ἀμεῖρα!ς. Οἴ 15: "με αἱ, φυλαὶ 
τῇ ᾿ π 
μα ρῷῶλ }. ἐλέγϑν τοῖς μοι. δηταὶς αὐτῶ. ἐς οΤῚ 
σαπὶ, ΡῈ απ ἃς πτρογατογίθιι ἀδον ὙΥΝ δῖ δι" 
μ ἡ πὸ, ΡΣ ἐαϑιᾳ ἡ πινά: 
τ αἰῶ ἦρ ΟΝ ὯΝ Ἧπεε δι Γὰν ἐπ 


Βόπι “ΤΊ ΡΤ πιέήισο, [ἡ 


-- 


γ᾽ 


ἐ χταΐε μαὐεμίε:. 


ἕω "»} 


“χϑέῖσιν οἱ ἰσχύοντες ἰα δ οὐ, δ λλ᾿ οἱ κρυκως ἔχοντες: 
πόπη δι νεηὶ νοςᾶτς ἡετος, ΒΥ ΒαύταΥθκον 

σύχ ἥλϑον: Κϑι Ἀέσοιι διγαιοῖς) ἔλα αἱπιαἰρζλους 
αὐ Μαμίεεμείαςι. ἘΣ εταπι ἀρ] 


Ε ς μεΐᾳ νοίαν. χα ἡσὰυ οἱ μιοι: ϑηται ἰωαν 


Ἢ "ἱ δ Ρ εν [σογμην ᾿ει πα οσε: τ ΥΕΛΙΒΗΕ πᾷ; 


ὦ ὦ Τὴν φα οισοίων γηφευοντεσ᾽ τὸ τ ἔρχονται , χαὶ 


᾿π 11: τῶ τε αἰΓοῖ μι Ιοαπηὶς, δὰ “" 


λέγχϑέσιν αὐτο, Ἅο ΔΙ οἱ οι. ῥκοι, θηται ἰωα ἢ ν 2] ,ῷ 


δματιβοούπι ᾿Ιοϊαπαπα: ᾿ τ ΤΩ αἰ οἰρα ἤθα 


ΤΊ φαρι- σοίῶν, γηζευοέσιν ᾿ οἱ δὲ σοὶ μα; Ἄγγαι οὐ 
ἀειυπ ἘΠΕ Εἰ 1 Ε1Π1- Τεῖι: ἘΝ ΘῊ ἀπιι τε 

ἴ Ν Ε ἘΠῚ 
νηςζευοεσι " ἡ Εἶπεν ἀμοιςοὶ ἰησϑο. ΜῊ ᾿δυναγ 


ὯΝ Τιϑαί δον, Πρυ σι πὶ ἩΠ|ιᾷ 


οἱ υ)οὶ τῷ γυμ ῷωνος, ε ο᾿ῶ δ γυμιφίος μετ αὐτῶν 


εἰ, ἐΞῖτῷ ξ εεὶ ΡΙ: μά θεπι 


ζῶ, γη ζει! ψ; ; ὅσον χόϑνον θ᾿ ὁ ξαὺ τὴν ἔχοισι (δὲ 


μά λλοο οἵ 
8 | 


3 


᾿μπῇ 


ΕΣ} ἼΠΩΝ, 


᾿Αμα ΠΓΗΗΝ ΓΡΡΒΗΙ ἔΝτι 

ἰροιίμῃς ἐδ δος, ἰοἰππᾶτα. ΡΠΑΒΗΣ δ Ἐπὶ 
γυμιφίον, οὐ διιύανχαι γησευφ.. ᾿ἐλϑύσονται δὲ 19 
4.59. πιπν «αἰιξοτειῖ δἀἢ ἐὐιριὴ ὧν 
3 Ἀ 
ἡβκέρα!. ὑτὸμ ᾿αἀἰπέρθη Οὐ δ ὃ γυμιφίος, Ὦ 
ἀνίος τὰν ἀμέτρου ᾿Ὰ ἫΝ εδεθῦκ 


ἐν: γηφευσοισιν οΨ ὠκχείγαις ταῖς ἡρ(ἐραιςι 

8. Ὁ χαὶ ἢ ἐγηρέπο τοῦδοι 


τ ὦ οδὸν ποι ν ἄλλοντες (ζυὶ σαχυας. ἡ οἷα" 


Ι δ᾽ ὡς ᾿ ὀγλη. 


ῥά τῆς ἐχείμαΐίω παλαιῳ" Εἰ ἢ ὃ μεηγαρᾷ Ὁ .᾿ πλη- 


πῶ ἢ μι ΠΟΙ ΠΊ ἈΉΒΕΣ ἡ Ξ- βεῖὴγ Ἰὼ 


ρώμμοι τι ᾿Ὅ χαινον ἃ “ παλα!δ Ὁ χεῖρον σίσμα 


Ἐξ ΠΕΠΙῦ Τ πῆθὲε ὙΝ σεῖο ἃ πὶ 1π ἶ ὙΗΕΕ 


Ι ἢ νοῖστὶ, 
δὲ πιλιοῖ 


ΟΕΤΗΣ 


1 ΝΕ ἢ «α) σε οἰξὶς βώη 4 οἶνον γέον Ε ἧς αἰσχϑὲς 


νειοσοθ: Τῇ ται οὐ τ ΤΒΗΠΕ. ἸΤΣ γ- ἘΠ οσπὶπ 

3 ε 3 αἰτυπιρεὶ 
παλαιοῖς" Ε75 ἢ μή; Ἴ ῥήσσει 0 οἶνος ὃ γέος (ἄν; οὐσ΄- Ὁ ἐἰ θῶ 

ἐξ τ ύπαπι ἘΡΡΙΔΗΝ; τ δος ΡΤ ᾿ οἰξιπάο- 


κοῖς ᾿ κ δ οἶνος Οὐκ, γείται Νὴ. οἱ αἶσχοὶ ὐτολοιευται" ἐπ Ἀπ 
[ὦ ΠΡ ΕΝ πρυμπι ἴῃ θέε ἢ ουοκ εἰ ϑαῤερα θὰ 


αἰλλω οἶνον νέον Εἰς ἰσχϑὲς χαινοὺς ᾿βλητεον. ΠΣ 
Ἐὸ ἐλέξῃ πι εἰξ 


ΤῸ ἀξυθεν ρα: 


λλν 
Ἔ βγαιέννηπάδενα ἔμ τἨ 530- ἴτε ἘΣ 
ΓΓΟΙΗ͂ 1. 


“ἜΣ ὀρθυεαῖ, ἐμο δ» ηοὶς σε - ΠᾺ8ΠῚ 510." 
εἰα τος 
αἸἸΡΌΝ ἕὰ. 


ζασι ΟὟ «σοξ εἰ ϑγ»ὴ γρξωωτο οἱ μοὶ ϑηται αὖν- 


ἐμὴ ΕΥ̓ ἔεετε πε εν ει ἀλοον Εἰ Ῥα- 


δαιὶς Ρερ δ, δ ἐρεῖτε πε 


ΠΡτοστοὰϊ 
ὥς να] τ 


κ᾿ 


τ βοῦοα ΕΝ "πὸ τ 5 ἢ. ἤλυΓΕΠῚ 


Ν ἡ 
ΘΑσείιοι ἔλΕ.9ν αὐτῷ ἰδὲ ὦ ποιδόσιν εἰν τοῖς σαξ- ἐὰ ΤῊΝ 


δ "“ τιιϊΐ 
θλτ|5 50. πΌη ἰίοειΣ Ἐξ ἐρ! 1 ἷ{Π|ι:; 


ὙΤΕΣ 
[Ὁ] ξασιν. ὃ Οἕκ ἐξεςρ “ἢ δ ὠϊε ἔλεω αὐζις. ὦ 98ὲ- 
αυλιπ ΠἸΕΒΌΕΙΣ 


ἐλθη ΠΡΕΝΙ ὩὉλιϊὰ .» Ὁλὰ τα ππ. ἢ πδεοῇ- 


“τῶτε αἰγέγγωτε οἱ ἐ ἐποίησε ΠΡ ΡῚ 5: ΤΣ 


“ΕΙΟΙΡ Ἐπ 
διῖς, ὃς τ οὔισῖϊξ ἴδῖξη Ἂ τὰ ΟῚ Ὀυοπιοάο Ἐ εἰᾶηιῦ, 


τξως 

ϑωοος ὨΡΙ Γι δ ΑΒΙΔΙΙΑΣ ΒΓιπεῖΡα 
ν ᾿ 

Εἰσηλθεν Εἰς Τ᾿ οἶκον “" 965 ὄχι ἀξιαϑαρ Τ' ἀρ- 

ϑάςοιδοταία,, Ἂς ἕῆπος Ῥτοροεϊοπίϑ, ὦ μουν 

Τ Ἀὐηνις ΝΘ τ ΕἾ ϑ 

“χιερξως 5. χὰ) (ν᾽ εἰρτοῖς πσδοϑεστως ἔφα, 


ἀυος ποπ Ξύδδε πιὰ π μοῦ τε ἘΣ ΤῸΝ δαοοτάσηθαςε γδὲ βεμε} Ἔ Ὁ ΠΡΕΣ 


εἰ δἰ: ν ὀρ νου χοῦς ΕΙ: 


ἫΝ 
26 “ΜῈ. ἐπεγάξει αὐτος ᾿ οἱ μετ᾽ απ; , 


ἱπεγοῖατ 1η 


Π 
ΟΣ σύκ ἐξες] φα) εἰν ΕΞ μή τοῖς ἷς ρείΐσι, χὸ ἔδωχε ἩΠῈ αυϑ 
τ ὯΝ στα τε ΣΤ Δ τὸ τς τον δἰξ: ἢ. δεκλπηι 
Ἷ 
τ χὰ 1015 σίευ αὐτωδοὐσι: - ὃ ἐλεν οὐδζις, Ὁ σαί- 
δάτιι πὶ Νὰ ῥιοπνΐπεπι ἔλέξατη εἴ, Τῆρη ἢσπηο ἵ δὲ 
ξωτον δῳ αὐ, ϑιοϑοητον ἐδίδοτο, οἱ σὙ ὁ αὐ, ϑρονπὸς 
ἀξ θρτει εἰ τς 1ιᾶηὰς ᾿γοπιΐπαξ. εἰὶ αἰ ΩΝ ΤῊΝ 
ς ἔ πι Ὑ] ξ εἰ 
"ὃ [) Τὸ ΠΡ Έ υ ΓΕΝ ἔἕὼξε Κυθιὸς ὅς ]ν " ὑρς Ὁ αὐ" 
τηϊηῖ59 "ζῶ , ΒΔ Βαεῖ. “ εὐάπι 
ἰ νΌ Ν δ Ι 
«96» Ποὺ χἡ πὸ σεις απου. 
Ι 
ΑΡΙ {11 "- 
τὶν ἱπίγοῖϊαϊς ΠΈΡΣΗΣ 1π ἴγπάροβαπη: 
ἘΚ ΑἹ Εἰσηλῦς παλιν Εἰς τω σειυα, γωγών, 
ΕἾ ΟΥΩ͂Τ 1 Ὁ} οπηῦ ἔ ἀγι [δαὶ μαθεης Ἐ αἰ άλῃν 


χ ἸΧ ΟΧΕΙ ᾿ οἷν. οὐ ποεῖ ᾿πζηρα μιυϑιζωω ἐ δγὰ ἡ ἢ ξηραίγου 


᾿πρᾶπιπι, τῇ τος κων ΕἼ ΠῚ ῃ ον ἐμὰ 
Η χεῖθοι Θρὰ χὰ ποσετηήρφιω ὡς ΚΟ Εἰ τοῖς “ἀφ ξω- 
15 ΣΙ ΓΑΓδΙ ρα: οξ τὐθῃ με θυ ἡΠἸαπι. 


σι δε σφισγά σαὶ εἴτον. ἵνα. λέω: (σιν αὐπῷ. 
Ἐτ ΡΝ ἐπ όχαιηὶ Φ χγεξαύξημ μβ- ἢ τ ἀὰ Π 


) ἐγφῷ αν, ϑρϑγεω (ὸ . ὀξηραμιυϑώζω α ἐ- 

ἘΡΠΤῚΙ 


ΤΑ ἡ εϑδυτες 1Π ΠΡ Στῆς, ἘπῸ αἰσῖς 
πὴ " 
4 ἢ αὶ Τ' γείξφι" ἔγφραι Εἰς μέσον. χαὶ λέγ 
εἶς: ΟΝ ΒΑΡ ΓΙ5 Ὀεποΐαςετγε, ἢ πιλὶς- 


Δ ΣΙ: Ἵ} 
; ἀὐζις,εξες! Οἱς σείξξασιν ΠΡ τ, ἢ αχ9-- 


ἔδενε ἢ 2 ηἰΪ ΠῚ ΠῚ ἈΠ βπμάνι, ἈΠ Ῥεχάεγεῦ. ΜΝ ττω, ιᾶςς- ΓΚ [ΑἸ πα πίω 


ποίησαι; ψυγζωυ σῶ ἐ ἴασεις 


στυ σι! δισοκ τειναι: οἱ δὲ ἐστώ- [Δι 
υαῆτ. ὩΣ οἴου πη πυϊοϊεῆς 3 (πὰ "» ἵτῆ, 
5 στον. ᾿ χϑὴ ἡ αὐξεξλεψαμϑι Ὃς ἐἰὐζες μέτ' ὀργηδ, 
οὐ ἀρ ἢ ἴΡεΣ “κα ἜΟΣ6Π ἐὺ: “ κοίταις 
συλλυπουμϑυοξ Ὁ ἔχ: ΤῊ " πωρὼσᾳ δ καρδίας αῷ-- 
Γ0Π|.,. ἃ Ἡρόθο τῶι 1πᾶ ΠΕ ΠῚ ἐπ1ἃ 1. 
ἦν 3 Ι πὸ ᾿ 
δι, λεγφῷ αὐ, ϑοπτω, εκ "Ὸν τευ γεῖθϑι συυ" 
Ἐξ Ἐχιε ἄτι ὅς τειτα ἐἢ ΠΑΡ εξ Τ Νεμι, ἥν. ΤῊ 
χὺ ὠζοτάνε. καὶ χη “ΠΣ σοκαγεςα, θη ἢ γεῖρ αὐπῷ ὑγεης Ἴ γανκα- 
τὸ ΠΑΝ ΓΑ. ἧς ἐχεμπις" Ῥιτατ ει, τίφημι 
3} 
,η ὺ ἐζήθοντες οἱ φαρισαιοι ἡ δύϑεως ᾿λυτεπι 
(ΠῚ Ἡεΐδάϊο 8. ᾿ σοπ ἢ τη ΣΕΘΙΕΙΚΒΕ ἐρίῳ 
Ἷ Γι ι ᾿ ᾿ 
μῇ ἘΠ] ἡρωδιεοναν συμβουλιον ἐ ἐποίοιτω χϑυτ 
"Ὁ 


ΟὝΣ μεῖς 


πρητα ᾿ ἄ . ἡ) ᾿ ΠΣ ἣς '-- Ἵ ἘΉΟΝ 
᾿ ἀ μ᾿. Σὰ ΕΣ κ᾿ Α ᾿ οθαυ 
Ἂν : ἐπε, Α͂Ρ "- ι 
40 ΔΝ ἢ δ, Τοία ΟΠ Επιαησ., ΟὟ ΡΟ. Υτ' 
ὁ σηοπο- οὐ, τε Ἐπὶ ἘΕ᾿ ετεῆξ, ἘΣ Τςπὶς ᾿ ΤΕξδ,ς Ἐς ἢ ΤΡ Π ΠῚ 1π ἐπρῖας, ἀἰε αι} πὸῇ 
ὅο »" ΓᾺ ὃ ΣΥΝ, .3 ἘΡᾺΙ νἀ. 5 29: μ Π 
5 δυο, χὰ: “ὐΐον Ὡπολέσωσι. χὴ οἰησῶς αὐεγώ κὰ Ἢ ἐτέις: ΧΟ τὰν βασιλεια, ἐφ᾽ ἐ ΚΣ μμέξλοῦ ἱ . ὁὺ 
ΒΝ πι ὠὖ ἐπὶ ἀἰΐεῖρα! 9 Πιὶξ ΓΤΙ πῖϑτε : ἀρῆς [τὸ ᾿ ΧΕΡΠ ΟΠ εἰ, ΕΕ ἊΣ 
λα ! ᾿ς ᾧ 
ρησε μ(, μα: ΤΜωύηυ ΤΣ ΟΣ δι λαιαπὶμ ᾿ ϑιωυα ςα ϑέευα! γ. "βασιλεία κείνη" ἡ ἐὰν 
ὃς τὐὐτιᾶ 5 τοῖα ἘΠ Π 2: παν ἃ εἰξ ἀρπιι δ ρεξοσ οΡ Βα ἀπ ρει τὸ πΠῸΠ Ρότει , δατε 
ὦ πολὺ βεῖοτ ὃ γαλιλαίας ἠκολου, ϑησεν οἰκία, ἐφ ᾿ξα τέρω μκέριοϑ. ἤγοὺ ᾿διώα κα, ϑῆναι ᾿ 
ἐπ Πὶ ξ9 ἘΠῚ δος Εἰ ἃ}. ἩἨἩἨϊοετοίοί γ- ἀου 1118. τ ΠῚ [λιτὰ πᾶ ΠΟΠΡ ΓΕ ΚΕὶ ἰς ἔπ 
᾿' Ϊ ᾿ Ε΄ Ὁ} ᾽ ' 
εἰυταῖ. χοὴ τὸ : ἰσδουας Ε χα! δἰπο ἱεροσολὺυ 8 126 οἰκία, ΟἸἈΕΙνΉ. χαὶ Εἰο ; σευτδ μας οἰγές ἢ ἐφ᾽ 
ΠῚΪ52 “τὸ αὐ ἰάυτη τα, ὃς τίαης Τοτάϑ ἈὉΠ,, Ξ ἀτόμτν τας δ νὰ Εἰξ. πὸ τῆ, ἤᾶτε. εὰ ᾿ δ τ το, 


ἀίθνοχϑ ἜΟΥ Ὁ ἰδουμο ας» αἴροων δὶ ἰορ δανπῖκ χ᾽ ἑαυτον, μεμέρις αρὸ ἢ διιουα Ὁ σα ϑέοδαινδνλω" τε- 

4} τα ΥΎΉΘΩ δε διάοσπεια, πα ο τῶι ᾿᾽ αὐνξ πέπι μάδετ. ΣΈΡΕΟΙ πη ὙΠ [ΌττΙΒ, : 
᾿Ξ 2 
Ὁ καἴϑ, τύρον Χο ἡ σιδώγει: πλῆθος πολὺ τ αἰχου 7 Ἅλος Εχ4. σοῖς Νιωαπαι σκδυὴ ἀπ} ἰουρού, “τ 
ἀτσητεβ ΠΣ ἔλειόβατι νεπεῆιπτ δῷ ΕἸ Π|. Ετ αἰκχὶς ἴπστεῖϊι Ϊπ βόπιασα οἷμς, αὗτι ιβξτε, Η ν; “ 
ΝΣ ; ᾿ 
(ντες « ἥδ ἐποὶς : ἥἄλϑον παδς αὐΐζον. χ Εἶστε 9 Εἰσίθων Εἰς οἰκίαν αὐτο, δ χερπασοιρέων͵ υῇ 
ἢ ἀείεγωϊ- ἀϊ!εῖριη5 ιαἱδ,, με πδδιοια ἢ πὐ[ε- Ῥηὰν ὃ ἐρεῖςπι ὙΠΕΡ Ὁ ΠΣ ΒθΠΙ καὶ ἐλ8 
ν Οἷς μα. ϑηταὶς αὐπῷ 5 ἡ α“πλοιώσλον πσϑοσκαρ- “ΖυΟ 9.5) Τ' ἰοαρόν ϑηση, κ τῦτε τε οἰκίαν τα, 
γὲξ ΠΟΙ, ΒΕΘΕΙΘΝ τάταχσι Ὦ ἢξ ἘΟΡΤΙΣ ΠΡ ΕΙΣ ἀπείροις, Ἀπιξη σἷςο ἐλους οΘθρλιβ ΟΠ ΠΙΣ ἀϊ- 
- 
τερὴ Σ φ κε Το χλονοἷνα, μη ᾿θλίξωσιν ανζογ. 8 δια ρπασά. αἰριζωω λέγω ὑμίν»οτι πόρτα α,- ἦ ἀφίημι 
Ἐ [Ἀπᾶθϑῖ, Μιβτος Ξθλῖι Ἢ ρμθ, Σιδι δ: Ἂ ΡΝ ΕΓΕ ΠΙΙΓΓΕΠΓΗΙΤ Ρεγγατα 51: 5 πόσαι, 
τ μν πϑλλοις γαρ ἐἢ ἐδερᾳστάυσεν 9 τ ὥςε Ἐχιπιτώειν 1ο φειϑησεῖ) τᾶ, ἀμ τημαί]α, τοῖς υοὶς 'ς μι αὐϑρω- ᾿ 
ἢ Ρἰαρᾶϑ. εἰ, τι ΠΗ πΠὶ ἰλῆξΡ: ἐδεῖ '4αοίθιος μβδοδδει 1.βαζεία. ΠιΠῚ, ᾿ ὑ}4! Ῥμεπής, ἐπμύμαρεν δαιρμριμεει ἽπῈ μι 4 818118 
αὐτῷ Εἶγον γ» ὁ βλασφημίαι οσας αὐ (φσιν᾽ 
οὔωτε δῖνα ων ,ο ὅσοί 9 μιοίαιγας: “τῶν. χὺ στρημίαι οσας ἂν (5. λοιστοημιίφῳσιν" 
 αῖταο ἱπιπη πα] ϑμθτῃ {1Πππ| Ουλαυτειιι τς πάω ἀρὴν Ἰπ ϑρὶ πτᾶπι ΡΩΝ 
χοὴ ζυ, πνϑυμαΐα τὰ αἰκαάϑοειρτα ΜΕΥ αὐᾷὸ " 9. ὃς σἹ αὖ "Ολαστρημήση Εἰς το πνεῦμα τὸ ἁ- ᾿ 
νιάδερθᾶι, πρεόσται, δου μὲ εἰ: “δὲ ΕἰΆ ΠΊΆΘΑΒΕ, σεεηῖεοι ἐτι πὴ, πρὴ ΠΡΑΡΕ ει ποαενιι ἴπ δ τεξιμμι, ᾳ “οὐ ποχῖμε ἘΕΡΡΕΡΙΕ 
116- ; ἢ ἃ. 3} Ϊ Καλὰ 
ἔτοτψς ἐδεωρά,α δ. ξὲ ιγΠ ἐν ἐὑπτω, κὸ ἐκραζε λέγϑντα. γιό, οὐκ ἐχᾷ ἀφεσιν Εἰς αἰωνγα,; αλλ ἐγοχῦῦ -πΑ 
" γεβεπιῦ- Θνὸ τὰ δε ἢ{πὶ: Ἀεὶ. Ει ΝΠ ἀοιθο ρος εἴ, αιειπὶ ἐ ἐν εῆ. ΟΠΘΗ ΠΝ αἰρεθαπι: ριτιια [πη- ἐ ἀε!ᾶϊ. 
- 3 ᾿ ΐ Ξ ἕ ἃ . 
Ἢ δ τί "15: Ε: Ϊ ὁ υἱὸς τὸ τ ἡγοί. χοὶ πουλλὰ ᾿ἐπείμμα 1 [10 Ὁ6]ν μῶν κρλσεῶς Οτι ἐλέλϑνν πγείμιαι ΩΣ [ 
ἘΞ πιαπιίο-ὀ εἰ5, Ν πε Ἡρο ἐαήνη {18 πὶ ἀλῥρε Ετ 4 “,- παι πίΐπὶ πᾶδει, ἐ ΨοηΠΙπὶ, Ισέτηγ ἔται58 ἧς 4 Ἐὶ 
ἤΠλτεπὶ ΦΜΟΙΣ " ἌΓΩΝ Χ.}} τἰ ὃ, ", δ᾿ τον ρον νιν οἷ ἐ ΔῸΣ ΗΝ 
 αἰοξάεπϑ Τιρ ναι μιν Φανέρϑν αὖ γποιήξροσι. Χ) ΥΟΟΝ Ἴ Κἡ ΚΑ Ρν εχή- ἐρΟΥ ΤΩΙ σίμα οἱ α. ἙΛΦΟΙ ΧΟ Ἢ 
νοῦν. κεμήϊε δι πΡΒτεα; Ε 5 κἀμοταν ὅοὲ ποτ βλῖτοι εἴν: ὃς ᾿ 6115. ΠΑσίσον πιϊίετιπτ αὦ 
αὐΐς. ε 
κα "Ἢ (αινᾷΕ Εἰς 2 095 ΧΘῚ ἡ ἀσδοσκόλται οἷς ἡπλον μήτηρ αὐτο καὶϊε ἐξωξ ἐςῶπες , αἰπεςίλαν πρός. 
ἰρίδ: ἃς ἈΝ υεποϊπηΐ ἡ εἶτα. Ἐπ ἔδειε 61} ΠΊ νος η 183 δ} Π|, Ἐς. [εὐεδὰᾶς ταχθαᾳ 
ν, 3. ἢ ξ ἘΔΕ ΤῊ γ- Β ἰ κ". ὦἃ( Ι 3} 
εὐ ζάς᾽ ΧΙ ἡ ἀπῆλθον ασϑος αὐτὸν. χα! ἐποιῆσε “Ὁ 32 Δ ΟΤΩΝ Φωνγοευτες αὐ Τῶν. 18 χα, δητο ογος 
ἀπούςῦσα, ἣν οὔεπι σαι ΙἰἸ1ὺ: ΝΣ ἊΣ ἬΜΚΡΕΡΕ “Ὁ δ ΠῚ: " βἴξεθαπε τεσ εἰ: ἘΠΕῚ ΠΡΣΕΕ τι, Ξἰς Ἡ ὃς ἀϊσςαη! 
δωδεκα 5 ἵγα ὥσι μιετ᾿ αὐτῷ, χαὶ ἵνα, Φποςελλη κὐϑ ἑαὐΐζον' εἶπον ἢ τω. ἰδὸυ ἡ ΜΤΉΡ, σῳ χοὴ (Ὁ) 
“ ἀδάϊε 11 - ςος ριπάϊζατε: Ἐτ πρλϑετ αὐιδξοτί τατ ΓΗΤΗ͂ΤΕ ἔγαισεϑ ἜΝ, σ᾽ ΠΥ ΕΣ να ἔοτὶ5 αἰιαταπι, τς. 
|ἰς. βοῖδ-Ξ-. τ. ἢ Ι Ε ᾿ 3 ! ! 
γι ΞΞᾺ τῆ: ἀὐοις χηρυδσειν χη Εχᾷν ἐϊξοισιαν δε ρα γγέωᾳν ᾿ ἀδελφοί στ. χὰ ΑΙ ᾿αἰδελφὰι σὺ ἔξω ζητϑσι στ. 
ταπάϊ τ ἱπῆ! ποΐτοι δι, ὅς. ἢ" εὔξενρε ἀππιοπία ιν Ἐν ἱρὰ 1 μος ἀὐττοῦς εἰ, ΕΠ 0: ομκ εἰ ἀρ ται ΕΙΕΙΡΟΙ- 
᾿ΤΎ 1 -1}1|Π 2 ἐπδ εἰς, 
Τοῖς ᾿γοί ες. Ω ὀκθθα μῷν 78 ; δοαμμώνια.. χαὶ 671: 16.1.3 Χ) Σ ἀὐπεκοι ϑη; ἄύξις. λέγων, ὡς ὕαην ἡ μήτηρ αἰτ: 
ἘῬειταϑ: ροίμῖε - ΦΙπΊῦ πὶ “ ἘΡΙΗδΝ Ἐλ Ἰδεοοῦμπι ε Εἰ ΕΥΥΓΑΜΙ: ἔγδττρε πιεὶ ὃ ΟΥΕΘΗ͂ΒΕ εῖεῃς ἔ γὲγ- Τ᾽ ς 
" εος αὶ ι 
ϑηχε τῶ σίμίφον! ογο οι “ΠῈ (ζον. χαὶ Ν ἰαχωθον ἡ τ’ 7.1 μ85}. ὯΪ ᾿ ἰδῇφοι ῥιῦυ: ἌΧ): ΩΣ ΟΣ γανλῥοῖι 11 ΕἸ ΤᾺ 111 
Ζεδεάει, εἶ ΘΝ πε τ΄ ἘγαΙΓΕΠῚ Ἰάζοι : ἄς ἐπ ΐα ἕϊ ἐδεαὶ Μὴ ἩΚΕΜΕΝ αἰῦ: Ἐὸὸς πιἃ- ἘΠΕ ἘΠΕῚ 
ε ᾿ κι. - Ι πῃ ΐ;. 
ἢ ζεξεδαϊσ,ὺ ἰωαϑνζεωυ 1: ἀδελῷον ἰακωξε" κλῳ (ἂν αὖϑδέ αὐτὸν ἤαι,ϑηνϑυοις, λέγ, [δὲ ἡ μή- 
ΑΠΙΒΟΙΗΕ 615 ἈΟπδο Βοχπεῖξόβ. πυροῖς εἴς, ἘᾺΝ ιὁ, πῖεᾶ, ὅς ἔτα γος ΠΊοΪ, Ὁ "εϑὶ πὶ ΣΕΕΗΣ 
ἈΝ ΠῊΝ ω ξ β, 
Ἐς ὭΡΧΕν αἀὐζις ὁ ὀνόματα βοανερτγεό οὔ ἘΝ ᾿ οὶ 35 τῊρ μου οἱ διδελφοι μώυ ὃς »ὸ αἱ αὐ ποιήσῃ ι ' 
τοπῖι : ἘΠῚ δ όίεθην ὅδε Ἐπηιορυίο, ὰ Βλιῖπο." νομιπτάιεὶ 96], δἰ ἔγαϊε πιειβ,, δὲ [οτος ᾿ 
μος ἡ 4"! ἌΡ ἘῸΝ μῆμη γῶς 2 " νον ! : 
[δ δοντης χαὶ αὐδρεωνο») Φίλιστον. Φ βαρϑο- 18} “ελήμιοι τὸ Θεοῦ Ουζ ἀδελῷος μου. χ) αὐδελφη ' 
Ἰοπισιπι, ὃς Μαπίσιπι, ἐς ὙΠοπιᾶμη, ἧς Ἰάφοθδμπι τὺ ἈΠ τ .- ἜΛΕΟΣ μἱβ ᾿ 
Ν ἂ- Ἴ 
Δοι(φ ον» μα τϑαιῖον, χ ϑαμιοι»» ῷ ἰακωθον ὭΣ . μου7}) μηπτηρ 661. ; 
Ἐ (λΔη8- ὙΠ ΑΙρΡΗσΙ, ὃὲ Τταηράπαια, ὥς δ᾽ πιο ΠΕπὶ τ ςπαηεέξην: ; 
ΠΑ 1Π| ΓΜ ἃ ᾿" -- ὴα γυ Ϊ "Πα: 1 τεὴν ς 
᾿ ᾿ς ΚΕ δ ὁ δγχ, δια διδιοὴον σιμίογου τ΄ χάψαμί τίου Οὐ ἀτὰν Δ. 
᾿ “Ἐπ Τυαπιν Ι[τατῖοιὶ ἬΝ, “πὶ ὃς ἘΠ πίσις 1Π πὰ πι. Ἐΐ ἀφο ἐΕΩΡΙΕ Βορεῖε δ έματα τηὰ- [84 
ἊἈ 3 ἰ ν Ι 
χα! ἰδ ἰσκαριωτέουζος ὃ πϑξέδωκεν αὐτὸν. 9} τς .Αἱ παλιν ἢρ ρξαΐζο διὶδοισκῳν κοῦροι. τω Ὲ"- 
᾿ ἐξ ΛΕΘΙΒΙΣ αι ἀρηιυτα: τπς ΦὙΠΌΣΙΩΣ ἀσιηυ Ἂν . ἜΣ ἐς ἔ Ὅν κα. ἐπι ΠῚ μμαΡα πιρλιας Ἐ σοπρτᾷ- . 
ΓΕΙΤῚ 
χαὴ δργογται Εἰς οἶκον "χα σιουερ Τα πάλιν 36 λασοσομ. Ὁ σιυηλϑη παϑες αὐζον ογλος ἜΤ ἊΝ 
ἢ ροΐεπῦ ΥΡΜΒΡ. δι ν νι: ἈΠῚ ρας ἐρίπε ἜΛΙΡΕ ᾿ἐυῤῥλξο πᾶ πΠι||1- " ιν ἰρίμιι Αἰ απ ΝτενΣ ΠῚ ΤΩΝ μο 1Π τ ἀσπηπεν 
αἰσοηάεη 
οὙ 296) ὡςε ΝΥ ᾿δισοῖ, ἀὐδες μιητε αἰ αρτν Φα- ςε αὐἴον ἐμξαντα Εἰς τὸ πλοίογοία ϑηοϑο 3 [εὐφγόι 
Φ αὐ ἅ11-:ὀ κατο, πε 4η: κ, ἔρ|επε, ΘΥΪδΕΙΠΕ Ἔ ριε- ΠΊΔΤΙ: ΔΓ ὉΠΊΠΙ8 ΤιρῸᾺ ἢ απ ᾿ητῷ Ἡ οΙττὰ 
ἀϊπεπι τι ΠΝ γω ! δε ας γω Ὁ 3 Ι αἱ Γ 
Ἀτεηοῖδ 74})}. δ) ὄνῦνι ΦΉΓῈ ΟΙ ΤῸΝ ᾿αἰὐτο ΐζηλθον γᾶς 21 ΤῊ του λοι ΣῊ Χγ) πτᾶσο οὐλος ρος Ὑ' διρλαοσὶμ 
' ὨΕΘΠΩΣΙ ὑεπιάενα ΕἸ ΠΊ: ἀϊεραπε οπῖσι, δρμ ἐχττα {ε εἴτε ΞΩ , [μπ; γε ἐεῖταια ΤΆΤ, Ε: ΠΡ: εὸ59 ἰπ ρᾶ- 
τοτῷᾷ ἈΠ. κΥ Ἢ Ἰ 
νεχζα εξ, ΤΉσσοι! αὐΐζογ' ἐλέυϑν γὸν ὃ γ ΤΊ ἐϊξέςη.. “ἢ τ ἢ ; Ἐχι τὴς γῆς ΑΝ γα) ἐδιδουσκεν αὐτοῖς αν πα-- 
ἑ ἀὐίξεη. ζοῦῦς. ἜΝ αὸ ἨἩΐδι ΘΕΌ ΙσΤΩΙ» Τ ἀβή θα τὰ 15 πλα]18.». " ἀπο θᾶι ἘΠ 1π οὔτ ε- 
εἰεταητ, 
γραμεμουτεὶς οἱ Ἔσο ἱεδοσολυ ον κα αξαντες, φαξολαις πολλϑ. χὰ ἐλεδυ αὐτοῖς ον τὴ ἡ δι δὰ,- 
᾿ ἀνεεδάμτΩ, ΠΤ τι Ῥεειεδυῦ ΠΑΒΈΣ, δὲ ΗΓ ΠῚ ΒΕ ηεῖρε πᾶ μὰ : δὰ τα Πλθρ 1: (μωίμαπς Ρ 
Γω ιν Γὼω Ἵ γε 
ἐλε9ν» ΤΊ βεϊζεξϑλεχά 4. χαὶ δΤΙ ο᾿ τοΐαρ χοῦ ἦγ αὐτο᾿ αἰκούετε ἰδὸυ τ λϑερὲ ῦ ασείρων Ἢ ' 
ΓῚ ΠΟΠΊΙΟ-, ἀπ πιοπίοτ: 1ΠῚ αιει Ὁ ΕΝ ΟΡ δ, Ἷ [ἔνννενι τες τ Ἴ Ἰέονο ΕΗ. [ἐπ πη υἷι, Πὸξ ἐν ἐδ : ὀέχάιι Γ ἃ [δ |ι- ἕ 
(15 ἰδ ἊὉ 19 πὰ Ἴ 
᾿ ἢ’ δοιμογίων ὀχ θόνμ, ζ ὃ μωὠνιαι. γἡ δ σ- 21} 4 εἄτείρα!. ἡ Ἐ θέτο ον Τὼ Γασείρᾳν ὁ, οὐ υβμέπεσε τ πάμπ 
δέν Ἴπ ρα ἃ αἀἰτεπαι 1}- οἴτοᾶ ἩΒΌΝ δὲ νειεταπι γνόοϊοτς ἐπ Ἐ Κ4]1}, πᾶς αἰϊμα 
ω 51 - Ἶ 
ἜΤ Τ ΑΕ Κβῆς, ἄὐζοες, εὖ πῆρα ἕολως ἐλενν αὖ-- ποῖδα τίωω ὁδὸν. ἦλθε τὰ πετεινα τῷ ἜΝ ᾿ 
᾿κεῖ οί λθὶ φφϑοιος ἴλτα πᾶ ἴπεὐη πὶ ΡΟΣ δΑ, Ν "ἀεονανενῆε ὀἰἰ1! ἢ Ὡς ι λον σεοιάϊε ρει ρέξ. "ςρπηδάδ- ; 
ΠΤ 


᾿ κ᾿ καέφαν αὐ. ἀλλο ἐύτεσεν Ὠπύπε- 
χρῶ δὲς, 


ζς. πὼς δες ἢ σουτὸ μας σούτο μων Οὐν θηλφν, 

1 
ΟΥΙῖ 


ΠῚ} 


γ.- 
ἰβ, 


11 
αὖτ 
ἰδ - 


ὅτ6- 


πὶ.» 
ει 


δΠῚ1- 
117|: 
Π|15 


μὰ 


οἀδ- 


" ἘΠῚ ὦ ΞΡ» Ὁ ---- κιαστι -- 


5 υοήβων ἀϊτ ἴῃ 


» Ἐ σοποα- 404 Ἐ ἐνβιβιγαγει 


3 
ΟΑ᾿ ΤΩΙ 
ἐτοῦ, διὰ πο Ββθυΐτ τοσίατη πιμίᾶπι; ὃς ἤλιϊπὶ 


ων 4 Ι ΝΑ ἢ 
πραΐδες. ὁ᾽ σπου Οὔκ, εἶ γώ πολλξω . ΟῚ δυῦφξως 


0 818 ἄσημα εἰ ΜΗ πϑη ἐσ: ἀρ νο ονάς ΓΙ [πι “ἢ δῖε 


Ν 
ΠΡ ΝΣ δ ἀνέτειλε; δζᾳ Ὁ Φ Σ μἡ ἐχῷ βαϑος γῆσ᾽ ἡλίϑ 5 


ἐἀϊπὲπὶ μπᾶ ἐκορέεμεε, . αἰἰτδαῖτ: ὃς ξον ΜΝ 
ἘΠῚ Π18Π-» οἷ ; 

ἀο ποτ οὔ 4 ταί ον" ὀκναυμαμϑη »»ὺ δῶ πὸ μιῇ 
εἰξ ἴο!, βαΐῖνε τα 1 πι, δΧΆΤΩΪ. ἘΣ δι πὶ θαι Ὑ ἰπ 


εο αυδὰ 5) -, 
δ δε: ἐόν ρίζαν. ἐζη ραν. ϑη. χαὶ δηλ ἔπεσεν Π ἰς 7 
Βαϊ [εἰρδα: ἃς αἰοεπέεταπε Μίδα, ο ὅς ἰιέξος: 


Ἕ τ Ἰ Ἶ ΓῚ κ Ἐ 
ἡ καυμας τας ἀχαῦθας 9 ἡ ἀγεξηξ αἱ ἀχανθα!; ἢ (ωε- 
Ἴῃ ολισταπῖ Ε}8ά, ἃς παΐξοπι ΠῸΠΝ ἀεάϊε. Ἐς κῆος σροὶ- 
ἐε} Γ ἢ 
Ὑ πγιξαν εἰ, καρπὸν Οὐκ ἔδωκε. 5 
᾿ ἜΘΡΊΑΣΙ ἊΣ σῷ ΤΥ ὃς ἀληνξ ἐκυἐπέα 5: 
Ἰφυμηνί. σεν Εἰς τίω γάῦ Ὁ καλλίω, ὶ ἐδίδου καρπὸν «- 
ῳ ςεπάσπιεπι ὅδ ἐτεεσπτειο: δ “ἤετεῦδε νπαπὶ εἰ σίπια, 
ναξα)νοντα αυξανονζᾳ.ἡ. ἐφερέν ἐὐρθμι κοῇ ἃ, 
π Ουΐ Βᾶ- ὴς νι; Ἐχκεί στε δε γπθαὶ ἜΡΩΣ ΤῊΣ ἘΕ ἀϊεσθδςι: ᾿ ΠΆΘΗΙ 
5 ἤ 
τ χὰ ἐν ἐξυχονζα, ζα. χὺ Εν ἐχαίΐοι ς χΦ ἡ ἐλευ 9.6 οὔ ἔχων 
[κυἀϊοηάϊ, δατς. 1 ἈΜΝΙΤΙ ἄθόιης: Τϑμων Νν δας ἐπε [0- 


Ἐς ὦτα, αἰκουάν ᾿ ἀκ ϑέτω. 


ὌΝ 


τῷ 


βυϊλτῖβ, με, πιο ο ρτααι ἐπὰν, "φιὶ εἶνεα ρας ΓΙ ὅδ. 

"πἰ αὶ εὖ 

ἐοεώπι ῥιδγαῖς γ ἡρωτησοιν δον οἱ αἰδ δον σιὼ ζοῖς δὼ- 
ἄεςἶπι, ματα οΪλπι. ΕΣ ἄϊοεθαι εἰ8: τν- 


διοκᾳ τζυ οὐ αξολίω. χα ἡ ἐλευ ἀὐζις.υ ἕο 


δὶς ἄλτηπι εἶ ποιῖξ 


μὲν δέδοται γναίναι ζ μυςήρμον τῆς [δασιλείας 


3 αυἱ Ὠεῖ: 11:2: δι τ6πΠὶ ἘΤΡΗΙ: “δ᾽ 'ῃ ραταθΟ]}5 
α' ἔ Γω Ι ΕἾ ἔ «αἱ Ὁ ἃ 
“ρος τῷ δε δ Οὐχ εἰνοῖς ὃ ζῃ)ς ἔξω ον πῆρα ξολο ἃ 
ἢ νιάεπῖεβ. ογπη ἤυπε: γι δ αἰριοεπιε αἰριείαπε, ὃς 
πἰάσφαπτι ! ! εἴ ! ᾿ Ν 
᾿ ταῦτα γίνεται .υ ἵνα β᾿λεποντες [ὁ λέπωσι 5.4! 1 

Πποη νιάσδηῖ: δὲ απάϊεπτιές αιάϊλπτ, ὧς πὸπ ἐμιε! ραηῖ: 
ΤΥ ᾿ Ξ Ἂ Ἄ Ϊ : 3 Ϊ ᾿ Ϊ εἶ Ξ 
μι ἰδωσι" κα ἀκούοντες αὐκϑωσι; κ) μὴ σιουιωώσι 
Βεσυβιδο κοπιειιαπταῦ,, ἄς ἀϊπιϊιταπτατ εἰ Ρεσοᾶ- 


μιῆποτε Ὀγηφρέψωσι,ἃ ἐἰφεθη ἀδίοις ᾳ ἀμιαρ- 


Ε 11Π1:: ΝΘ ΟΓΕ5 Ρ- 


τύμουτα. χα ἡ λέχᾳ ἀδίις. οζκ. οἰϑευτε Ὁ πα- 


τ ΟἿ πὶ ΔλπΕῚ ὃ δι᾿ αυθάθαῦ οὐρα Ρἂτα- 


οα(ξολξυ ζαυτίω: χα! δ παῖς πάσας τας ᾿αρόϑ οι 


τούτη το γεβπὶ 


Ἀ 


κουὶ ίε- δε ςορποίετεῖς ἕ Ἔ δ επί πάη, γεγθυη, ἔς ΠΠΑΤ: 
πιϊπᾶτ, Ὶ Ι ἘΙ͂ΡΕ ε ᾿ Π, ! τς 
ζουλάᾶς γγώσεοϑε} ὁ ἀπείρων, Τ' Ἅθγϑν σπείρ4᾽ τῷ 
Ηι ἜΕΤΕΙΙ ἴυπι ααὶΐ εἴτα ᾿ τρπῖ, ψ οὶ ἈΈΒΗΛΕ- 
ὅποι δῈ Ε ἰσιν οἱ πα τίω ὁδὸν. ὃ ΟἿΤΟ"} ασεῖρε- 1 
τοτ ἜΡΕΙΡΟΙΙ; ὃς Ἐπ ἀΒοΙκε δεν ζο Ἔρτος ΤΣ 
χαὶ ὃ θα 95. χαὶ ὁὶν εἰχϑυσωσιν . ἐυθζως ἐρ βχέ τοι 
ἢ αιοὰ (τῖπας, δὲ δα ΐετε γεΐδαδι. ἔωβίμειαμι ΤῈ ἵπ 
Τεῖ ἔ κω “ 
: ὁ(ᾳτὸρμαξ. χαὶ αἱ ρ4 Τ' Ἄθηϑν Τ' ἐασαρ νϑμον ἐν Ἐ 
ἑαυ αρες ἘΡΊΛΙΡΒΕ ξοτι! Π|» ἘΠῚ ͵Ἀι ἰἀπὶ ἐτιμιον ἐπ 
ΟῚ καρδίαις αὐτῆ. καὶ φηοί Ε ἶσιν ὁμοίως οἱ ὮΣΙ ιὅ 
τῷ ξρΆφηνος ας ἐμ βετοῖ ἰβυμγωο αυὶ 4πιιπν εὐ θω γε- 
᾿ 3 
τα ἡτετοώδῃ ασειρόυϑροι,οἱ ὅτὸν αἰκ ὅσωσι 1: λο- 
δι Π|, ἐὺ (ἢ ΠΊ Βλαο ἘΠΆΡΙΙΔΕ 1}1π4: Ει 


γϑν»έυϑέως ᾿(δ' γωραξ λαμιξανοισιν ἀδον᾽ χαὶ υ] 


ποπ Βαθέηι ταάϊοεπὶ ᾿ μερί, [ὰ ΤΕΥ ΒΡΌΡΑΙΟΙ 


Οέκ ἔχο σι ῥίζων ὁ οΟ»ὕ ἑαυΐζοις, ϑλλα πσδεσχαϊοφί 


3 ἐς ἴμητ: ἜΑ οὐτὰ τιϊδυ!ατίοης, ἔσω πετεατοπὸ ΡΓΟΠΕΟΓ 


εἰσιν" εἶτα “ρονϑμης θλίψεως, ἡ διωγμοί δ᾿ Υ̓ μὺ 


Ἶ 41}} ἐόντι ΕΡΑΊΘΕΙΕΙ [ςἀπάα!ζάπτατ. ᾿: περ δῇ μὴν τ 


λθγϑν» ἐυϑὺς σκανδουλίζογ . αὶ ϑηοί Ε σιν οἱ κνς 


{Πρ ὶπὶς [ν΄ 1ῃ Ϊ "ΠΝ ᾿ος ἐπ᾿ λὶ [πηι 5. 


Βιϊηαπιαῖ: . 
ςπας ἀχωίϑας ασειρϑεϑροι: ὅτοί Ε σιν. οἱ Τ' 
νεῖται Τ ΓΙ ΤῊ: ὸ δ μὸν ἴθτη!} 
Ἅθη9ν οὐκούογτες Α 
μη, ὃς τρῶ ΞΡΗΡ 


ἐλυάϊυπε, 
κ ΠΕΓΠΠῚΠΑ: 


οὐἰαπλατιία, ὡς Ἔἴτοῖ τεῖ!- 


Ουτου, καὶ Χ) ἡ ἀπάτη τὸ πλϑτου,νὺ Ομ ἱ πόθι τὰ λοι- 


ἱπιΓοξαπτδςε μοεβπι 


πα Ὀπιϑυμίω Ε ἰκαπορδυουϑροι συμπνίγϑεσι (Ὁ) 


γξῖθθαν ὃς "ἢ Ἡ μρβ κόμα, ΕΠ] εἴτα, Ἐς ὶ ἔπι Ἐπ 


πριίδιροι λθγϑν ἀκάρπος γίνε. 


Ὀοπᾶπὶ 
ἴμπι, Ἂ ΤΕΥΤἃ Πὶ ΡΝ, ἰειισχε! Ἰ, δα ἐπ ο ν 


δὲ αν, ἥ γώ πίω καλίω σπτερέγτεσ, οἵ Τίνες οἰκϑοιῖσι 1: 


ολῃι, ἐν τὰ ἂς Πιοϊρίαητν δε ἐγυὅηνι βέγωνε, ὙΠΙΠΊ {ἰ- 


λοχϑν,ὼ τ ᾳϑδεχον )νὺ καρποφορϑσιν γεν Ίξκα.- 


ΒΙ[τεπεὶς 


ε Ξηε ἔτα- 


ἀοοπηάάα ΜΜαΐοιας 


ὅτε δὲ ἐπλυεζο κατα- 19. 


2 σαι χυϊ- 


.» 911} Ὥπτης γῆσ᾽ 


καὶ αἱ μιέδιμναι τῷ αἸαῖνος ἢ 


᾿ ἘΠῚ ἢ ς ἃ ε"κσ 
ἡ ὅτοῖ Ε ἰσιν οἱ ὅ)τ1 1. 


ΟΑΡ. 1111. 41 
Ἐπ ἀϊοεδαι 
᾿ 3} 
15: Νυναιι ἐαροῖθς γελῖτ, νι ὯΒ τσ 
εἰ Π Ι " Ϊ 
ἊΝ, μύτὶ 0 λύχνος ΝΣ 4 ἱνα, “κ “τεῦ Τ' μοόον 
ΒρηκΩς αὖ ὦ θ . [ἰεδοὶ Ἀδηπὲ ἢ: ΠΡΟΣ ΣἸΒΘΕΒΌΗΝ 


λ΄ 5 1 
ἡ τεθην ἢ αἴσασο Ὑ κλίνζωυ; ἐγ ἵνα, Ὠχ Τ λυχνίαν ἢ 


ἱπιροπατωτ ἢ ΟΝ ἘΡΤΝ εἰ Δ: 4υἱθ αι ίςσαῖτα, οὰ ποι Πιᾶ- 


2 ὕχηπεθη: ἐς τον γαιρ ὅ6 11 κρυπτζον.ἡ ἐ ἐαν μή ῷα.- 


εἰ είξοτοτ πες ἔλέζυπι εἴ ορκαίμμη; εὰ ἥ: ἢ Ρᾶ- 


γερωθη᾽ ϑδὲ ἐγλυετὸ ἰπθχρυφῷον, ΘΔ ἵνα εἰς φα.- 


11π| νεπῖϑτι. 5} Γ.5 ΠΑδΕυκδτεε ἘΥΜείΝ, διιάϊατ, 


Εἰπιᾶ, δ΄ ΤΊΘΕΙ ἰἐχερίπιλ, ὃς ΦΊΜΕΕ θρ τροι 


[ΠΡ 


Ι .] 
2 γέρον ἐλθη. εἰ ὡς ἔχφ ὦ ὦτα, αἰχϑυφνοκπεῶ. 


." ἀϊτεδας. {Π|:: ψιάετε 45:0 αἰναϊατὶδ. ἴπαθΆ 


[2 χαὶ ἐλευ ἀδζῖς. βλέπετε ἵ ἀκϑετε. ων ῳ 


τηδηἤιετα πηεπίϊ ἔμεγ 5, χαπιεῖίεῖ γνϑυΐβ, ὃς δάϊὶ- 
Ι " Ι ΛΑ ΜΝ 
βειέτρῳ μέτξειτε, μετφηϑησε ἡυμωγὰ πσθϑστε- 
ΕἸΣΤΕΣ Ὑοδῖς ραν κέύσος αἱ εη ἐπὶ μαῦςτ, » 
ἜΥς ΝΣ 3᾽ 9} 
᾿ς ϑησε.) ὑμῶν γοῖς αἰκϑοισιν. ὃς γὃ αὖ ἐ ΧῊ δὰ 
εη 111: δὲ 451 ποη ἰιᾶθεῖ, ἐφ ανο μᾶδβεῖ ον 
3 εἰ 3 ἊῈ 
ϑυνσεῖ) αὐτεῦ καὶ ὃς οὐ ἐχφκαὴ δέχ Ξοϑηστῖ) " 
Βι ἀϊςεβᾶι: Ἢ ἐς ΚΕΡΒΉΙΝ, 
᾿ 3." 
16 απτ “δὶ χοὴ ἐλελυ, ϑῶς ὅθν ἡ βασιλεία Ὁ 


Πο, ᾿αμεθα ἀπίσ παι ἢ οῦσ [Ι1δεἰᾶτὲ ἰξξηοθύειῃ ἴῃ 


θεῷ. ὡς ἐᾶν ᾿ αὐ, ϑοζπος βαλητ τ' πϑῦρον Ἐχιτῆς 


ἰογγάπι, Ἐπὶ πον ἢ ὃς Κὶ ἐνείιειην ποέξε ἂς ὩΝΝ 


Ι 37 γγ16; "{:2] ᾿καϑευδιηρὰ ἐϊείρα ἡ νυκ]α, Φ ἡμμέρ 0}. 


[ἐπγεῃ Βέθηιπρε δε ΕΕΔΗΝ υν ἐδ 
ἐδ ζ 


Χαλο ἀσύρος βλαςα νη γ.) Ὁ μυκιοοη ) (ὸς οκ οἶδεν 
1116. Ἔ Τροπίαητα ἘΠΙΠῚ τΓόγτα " [ηύξιωπ ἔενε, Ριϊ- 
ῳ Γ7ὶ ᾿ ᾿ ᾿ Ρω ἔω ῥὰ 
Ἂ ἰὐζς. αὐ ΐοιμουτη γδ ἡ ἢ και ρποζορει ,) ὩΣ Ἐπ 
πιὰπι μοερπι, ἀεἰπάς ἔρ εᾶπι, ἀεἰμπάς »ίοαμια ἐταπηε πεῖ ἰη 


Ἂν ΧΟρΏΟν. εἶτα σα χίυυ" εἶτα, το ληρη σιηογ ον 


ἴρίεα. Ε ὥρων υεὸ εἰ άενϊε ἐτηέμι: βαῖῖπι 


δτὰρ “ φ ᾿ἰραδῷ ὁ 0 καυρπῦς ἐυϑέως 


ἢ: Πίσαπν, αὐ ὀπίβει ΕΤΊ ΓΠ|1 πιείς 


Ὥσοςε 4 τὸ ᾿ δρέπτμον Σ ὁ ΤΊ πόδες ηχεν ὁ οἵ ἐ6ισ- 
ἢς-, Ἐπ ἀϊτερθαῖτ: ΟἿ ΔΠΠπι} 14 πιὰ τεξηυπὶ 
-] Τ53, Ι - ! λ 7, 
ἢ μῦς. χῳῷ ἐλεγέν Φινιοἰοιωσωνϑῳ 1’ βασιλείαν 
ὩΣ: ΒΕ ξ ἐμ ἐὰν; Ρβαναῤοία τ ἐλ ρινᾳ 


τύ τ ϑεοἱἷ. ἡ »ἢ ον ποία κοραξολῃ τὐραξαάλωμδυ 


ἡΠπυά 5ΐίσαι κχλῆνο ἀπαρὶς,ηιοὰ φοῦ τε πιίπα. ἃ μος 
2 Ϊ Ι 
᾿ς αὐτῶ: ὡς κόκκῳ σινεύστεως 5 ὃς στὸν απτιρὴ 
ἴῃ [αττῆ, μη δὲ Ι πΡιϑν ἃ (ξανϊπῖδιι», 


Ὧι ὃ γπςγ μικρότερος παντων ΤΜ απέρμα τῶν 


εἰξ Ὧν τὰ (εττα. Εἰ ἯΣ "γεανίπανμην ἔμεωτ, αἴτεη- 


χα) στὸ ἀπαρη ααΐα!- 
αἰ Ἐ, Β- ἔτ ομῖδας ΟΙεσὶ δι 5 πιϑιιι: ἃς ἔλεϊς 


γ4. γα! ᾿ γίνε) πανῶν λαάχόμων μείζων, ὦ ποιεῖ 


τὰπιο 5 ἀπ )μ ὲ ἴτῷ νε Φ ρυ[ε ᾿Ρ᾽ ἔσισὴν 


χλαδὸις μεγάλοις: ὡςε διωασϊοὺ ὑπὸ πίω σκίαῦ 
ΕΠ ΠῚ πϑιπηα, ταὶ " κί αμίαεὶ. : 
" Ι ω ἡ ἢ "Ι 
αὐτὸ ἴα σετεινα, πὸ σρῳνοῦ κατασκζευνοιιυ. 
ΕΓ τἀἰδὰ5 ΑΓΒ 15 τι} 113 Ἰοαπερα πες 
Ἷ Ι ἕω προ ᾿ ᾿ 
Ἂ χα] “Ια ταις ποα βολαῖς τὐσλλαις ἐλῴλᾷ 
εἰ5 ἘρονΝ, Ῥτοις ΡοιογΓ,. δυάϊτε. δῖε 
“»Ὕ 
34 εἰύζοις τ’: λθηον,καϑῶς ἐδιιωυανζο ἀκόφν. γωθὰς 
αὐτεπὶ ραταθο πὺπ Ἰοϑθεθαημ εἶβ: ἼΜΕΝ ἀπιε πὶ 
3 οὐ ραθολῆς σέκ ἐλαλᾳ αὐξι ς᾽ ἈΑΟΤ' ᾿ἰδαν δε 


αἀϊςϊριης [ιἷς ἐδύοσιας τῶν ὡ " 
ξφ δἷὰ ἃ 


:ς ηοἷς μαι. ϑηταῖς αὐτῷ ἐπελυέποντα. χα λὲ 
"Π"ἰς ἱπ 111 ὅν, 9 ῥτὸ ᾿ιβο, ἐν ον 


ἀύζις οἰ ς» κείνη ]η ἡμέρα. ὁμιας νουϑυὴς; δ' ! 


ξὰ 
φάπιι8 ἐπ τυὐμεῖμε: Ἐτΐ ἘΠΉΡΊ ΤΕ τὰς πὰ ἃ1- 


; Ϊ 
"5 Οζψυβῃ εἰς τὸ πραγ. χα! ᾿ ἰφενες ογλονγπα- 
Πιπιμὴηῖ οαπὶ νι ετᾶῖ Ϊπ Ἐ αν 1.6 Μ᾿, “ 


φολαμίανοισι ἀὐϊονὼ ὡς ζρώ ἐν ὁ πλοίω᾽ καὶ ὁ 


ἐϊα ΜΝ ἡμε ΕγΆΠΤ Ομ πὶ 10. οὐ ἐρὰϊς ἐν 


37. Δ δε πλοιᾶρχα, ἐδ μιὲτ ᾿αἰυτν. χα! γίνεται. 


βτρ ΕΗ 4 ᾿ὐ ω ον ἡ “ Πμέξης ! μ με 
λαιλαν ἃ ἀνέμου μεγάλη" χα ᾿ κύματα ἐπεξά.- 
δὰὲ ἰπ , ἌΘΕΟΝ. Ἧ ως ἀμ »" ἐτὶ : : 


λον εἰς τὸ πλοίου ὥςε αὐτὸ ,ἤδῃ γεμίζεοϑον 
ω 


τιῇ "μὲ 


ἐδ ἀϊεπάϊ, 


πὰ Ἐε1 πὶ 


αἴροιισα, 


Ἦ ΕΧΌΤΡΕ 


Ι ἱπειεῖζας 
ἅκπι πὶ 


ἜΝ το 
"πυδι δι: 
σδτ, 


ἐ Βα πὴ 
εκ ἴε ρτος 
ἀπχετῖὶξ 


ξχαϊ ΡἈτλϑ 
μος εὖ- 
ρατα δἰ πιὶῦ 
ἘΞ ρτᾶπυδλ 


[εὰ 
Τίμας 


“ Βλι πῆ 


Ἐ ἴῃ ἅτθ οι 


ρων 


 ρμοῆίπι 


ΠΠ 
᾿ μλῦμι ἀΓδ, 


 γειθιΠ|; 
“{εοείπὰ 


Ε ΤΠ ἹΠΠππῆῦν 
δι 


4 αὐ [τὺ 
εἤξι ἔα- 
- ἔπι: 


ἠξ (ρπιτὰ. 


Π ττὰ 
Ὑπαυΐ, δὲ 
π αἰϊὰ πλιιοϑ 


ἘΝ ἰέθαε 
π᾿ πᾶπ|ιΠὲ, 
ἰτᾶ νι 1Π8- 
ΡΙετοτυ 
ἈΒῸΪδὲ 
π - ἀπ Ὴ΄ο ΨΥ 8 ὁ Ὁ 'ἔὃοὃο ον τ ν ν᾽ -ὠο.-. παὶ τι Ε τσ πππα- ὐὐο--- 


ΒΟ - - ἰὸν - οὐ τς ὦ Ὁ ἐπ -- τον Ξ ππιιυδισιι μασι ΞΒΌΟΝ - ---- - - 


4: ΟἸΑΡ, ον: 
Ἐξ δταῖ 1ΡΙῈ 1Π ῬΌΡΡΣ δες 


᾿ ὦ αὐῶς Ὠπτῆ Ὡρύμγ: Ὠπὸ δ οσχεσ 


ἔπιτι, ὅς αἀϊσπηῖ 


σετα- 


εὐ ' ὐλλς τρεῖς ἴν Ἐξ εϊτατ 

Φόλαιον καϑευδων ὦ διεγείροεσιν ἀνζογ,ὼ λείωσιν 
Τλάτερει- 21}: Μλοῖτξν; πῦῃ ΤῊ εἰ εἰ ἀξρεις ῬΕ ὁ πρν: ξ Ἐ 
εἰπεῖ Ν 

αὐτῶν, δὲ δουσκοη ενϑυϑιά σοι ὃ τί οἰπολλυκ οὐ ὦ 
" οχυτρῦδ,, κε χείραινε Ὁ φέπιμηι, ὃς αἰχῖς πιᾶ- 
ΓΟπ πᾶ 8 χ ᾿ τὰ ΣΝ ἦς: ἀν 
δἰξ νεηῖο, διε )εις ἐπεί μησεῶ οὐὐεμὼ ἡ εἶν ΕἾστε Γῆ ἡ θπυ- 
Υ διεγεῖ- Ἶ : - ἐπε οδανατεῖο. τ ἐ ἐἐμῖε ΤΈΝΕΣΣ 

ς 

Αὐδυθα λόσ σγησιῶπτσι γτεφίκιοσο. "Ὁ ὠκοόπα σενο αὐέμως, 
δεν ἈΝ ἃς ἰλδϊα εἴ ἀπά ρονος ἜΤΟΣ τ Αἷς 1111: ΘΝ 


ῷ ἐδλυεοο γαλίων μεγάλη. χὴ Εἶστεν αἰνίοις, ω 


 ποράτιπι εἰγηϊάὶ ῦο. τ Ἔ ἡ μοΠησαῦ μῦν μβδεεῖβ ΠΣ ὼ ΕΓ τὦ- 


δειλοί ἐξε ὅτω ; πὼς σέκ ἔχετε πίομ: ἡ ἐφο- 


ΠῚ τοῦδ πηαεταπιὶ ἢπίππογοηι τπάστνηη ὃς ΠΝ ΌΘΕΕ εὐ Ἢ πῆ 


τπᾶσηῦ 
ἵ αἰτοτυ- (η,ϑηφ Φοίον μέγαν ἐ δ Άξλϑν παδϑς οἰλλυλοῖζ, 
ἘΠΕῚ Οε νην “ΠΕ εα, αὺς ἡ : γεμτα ὃς τὴ 


Οὐ ρατα5 ῳ γ 


ἐς αροι ὅτος ῥεήν. διτί χὰ ὃ αγέμος ὭΣ Θιλφοσαι 
ΘΠΕΟΙΠΗΣ εἰ 3. 


Ὁ ΕΒ αι ἀξπεῖ: 


ΟΥΑΙ ὑτε 


δ ΓΔ Π5 [τδ- Ἐτ νεπεταπτ δίῃ τἸμμγίω πιατῖς, ἴπ 


{ι1Π|.. 

Κ Αἱ Ἄλϑον εἰς Φ πῇραν ᾿ θγι λιῴοσης . εἰς πῆὼ 
ἐρεῖ, τεξιίομπεηπ ἢ ἀάγεμογη. Ε Ἔχ ομ πὶ τις {Ἐὰν 

Ἐ ἀξ πᾶυΐ, ΟΕ ΣΥ ἢ γα δουρζευαν. "Ὁ δ ζηλοῖς αὐτωῖ ὡν Ὑ 
τ ; ΜΙΡΗ {τα εῖπι ΘΟΘΠΚΕΙΕ ἕξ πιῦπῃε- 


"ὦπαν- “πλοίν. ϑύϑθεως ἢ αἰπίωυ τῆσεν ἀήδν ον ΚΤ βενη- 


πάω Ἰεπτι ποόπιο ἵπ ἔτ ἱπεπιυπάο: Ωυὶ 
μεῖι Ων. αὐ ϑοῴπὸς Ό» πγδυμαΐι αἰκαϑοιρτῳ; ὃς 
ΟΠ ΠΡτΕαι δαθεῦθατ ἵπ ἘΠΑΟΒΊΠΗΕΝ ΙΝ ὃς εἰτ τι. 
τήν κατοίκησιν εἶχεν - Τοῖς μνήμασι. χαὶ ὅτε αὐ- 
Εἴ πὶ 01} Ἐεη: 5 ἐετς ΡΌΡΕΙΑΙ τνΩν ἴσατο: ἜΒΕΡΗΥ ; 
πᾶ ΠΊ 
Τ᾽ Ονοηϊᾷ λύσεσιν σοεϊεὶς ἠδιόύοτο αὐτὸν δησοι» ϑζν πὸ 
 νἱ πε" αἱ- τ [5 εν ΕΟ ΠΡ ΠΙΠΗΣ ἃς εἴθ ος ἜΗΝ ἐ[ε. ς 


{ΠῚ ; 
ἜΣ ἘΔος αὗτον πολλάχις πέδοι Ὥ ἀλυσέδι δεδέοϑυι , ὰ β 


φοπιρεάος ΓΙ ὑπάβεαν εἴ ε ΕΣ δα τῇ ΒΡ 
ςοιηπιϊ- 
πιϊῆει, διεαπα οϑομ νυ’ Χο νμ ες τὰ Δ τ ςς ΞΑ͂Σ Χ) τας πε- 
ἄξεις ΟΉ ΓΑΙ 4. τ πέπιὸ ἔππὶ Ρμοϊεγαι 40- 
Ἐ συωΐρί- δεῖ σιωπετοίφϑαι. χὴ ςοξεϊεὶς αὐζον ἴχχυε ὅνι-- 
βυμοι Ὁ τ Ἐς Ἐ ΡῈΓ πιΠΕῊν ποΐξγβα. ἦν ΠΡ ἐπ Π 
Ἐ [ἘΠιροτ 
ἀϊς ς τς: μάσαι- ἈΦ ᾿ 8 πϑωτος γυκῶς καὶ Ὁ ἡμέρας ον 
ἐϊὸ ππιοπαπισπτῖ ὃς ἴπ πποηιἴδιι5 εἰᾶτ᾽ οἸαπηλι5, ὃς τοπ- 
Οῖς μινήϊμκαισι καὶ χη οϑ ποὶς ὁρέσι κὐκραζων, καὶ Χ. ϑ0- 
οἰ δη5 ΤΗΝ ἀρὴν ἈτΝ ψιάεπε δαῖέῖι είθ ἃ 
ΤᾺ Δ ἢ ἔν χν. ΟἿ 
ζυχοτηων ἑ εαϑ ον λίβοις. ἰδὼν ἢ τ’ ἰησθῖου στο 
Ισπρὲ. ΤΠΡΕΠΕΗΣ ἃς μὰ αὐ ΟῚ: 
οἰ μακοόϑεν, ἔδραμε, (ὃ κσξϑσολκιούησεν αὐτῳ, 
Ξὶ ΕΡΡΌΣΙΣ νοτα τ δλὼ αἰχῖνε Ουἱά τ δ δε τἰρί, 
Χ) δ κροίξας φωνὴ ἡ μεγαληκεἴπεςτι ἐ ἐμοὶ Χο ((θι, 
. 51... τες. ΗΠ Ἐεὶ Αἰ τα ΠΠπιν δάϊυτο τὸ Ῥ Ὠ. ἀπ ἘῈ Πὶὶ 
᾿ ρῳῃ «ἹἸ Ε} ἔ [- 
ἰγσν, {8 τὸ “ θεσ5.“- υψψισουτορχιζ ἔ σε Τ' δεον μή μμε 
τοταιϊ δᾶ, ἐ τ ΡΞ: ΚΑ ὐὰ 111: ΕἘχὶ ἔριαῖτας 
κ᾿: } 
βασανίσης. ἐλθγε ὃ αὐτεῖ, εξ (κ Ὁ πγεύμμιαι 
[1ῖ0. ἸΠΩΝΩΣ δἢ μοιοῖηο ἘΠῚ ἐπ εὐ ειθας 
Θ ἀχαϑαρ ον ον, τῷ αὐ ϑροπου. κα ἐπηρώτα 
ἘΠῚ: " δ. τη: ᾿διραῖει ΔΌΒΘΙ ΤΕ Εεὶ ἀρ λ ναι τοδὰ, Ὁ Τερὶ ὃς 
ἘΩΙΟΝ εἰ: 


αὐτὸν; φ σι! ΟΥ ὁμιοι. χὺ αἴστεκ. ρ.,ϑὴ λέγων; λεγεῶν 
4 ἀερτετᾶ- ΠΟΡΕΡῚ πὴ πὶ Ἐ: ὑβην πιμἰτὶ ἴατπιι. τὴ δι πη ξῥοντα 
ματασεαπι 9] 


ὀγομκοι μοι" ὁτὶ πολδοὶ ἐσ. χαὶ σε σεχοιλά 


᾿χαπίταμα, 

ῃς ἴξ εχ - “μα μινίγα. Ἢ ῳ ΩΓ, εκῖτα τοείο- 
ΕἸ!ατεῖ Ἶ 
δι ᾽ ΝΣ πολλοοῖνο μὴ “πὸ ὡσεί λυ ἐξω Φ γω- 
δοϊτζα ἨΓΠῚ, ἘΠῚ ἜΣ πὰ Ι «εἰ ρ ῤλλσοα δῖοι Βοτραῖδηι 
ας. ἕω 7 δὲ ὀχ φσθς τευ δρ ἀφ αἰγέλη “χοίρων 

δ ἴΩ ἀστὶβ, πϑᾶβτιν, ῬΑ ΓΕ ΠΕ Ὺ, ἘΠ τ γμαίίῳ, ΠΑΝ 

Εὐτοετᾶ- 

ες γα μεγάλη βοσχουϑῥη . 2} ἡ πϑλεκαλεσαν αὐτὸν 

Γρὶττιι5, με, εἰαιμθπει, αἀϊτεπέες: Μαῖε ποβ. ἴπ 

Ϊ ἔ ! Ϊ ᾿ «0 Ξ τ Ἄ 
σαντες οἱ δουμονεςγ λέλϑντες, στεβίνον ἡμὰς Εἰς 

᾿- Ἑοτσῦς; ἣν ἴῃ ἔνι εν ἡ Ἐξ 
(ἄν χοίροες «ἵνα, Εἰς αν: ὁ εἰσελθωμϑυ. καὶ 

«Οηεεῖπε εἰς ΕΠ ἴα τι; Ει ἐχσαπτῖε5 


ἯΙ 1} 
ἐπετρθλ ον αἰνζοις 809 τίς ᾿ ἰησῶε. Χ 9. ὠξολθυγτα, 


δ, Το ΟΠΗΠΙ Επαπσ. ὁ! 


38 


ΕΜ) 


40. 


αἱ 


μὴ 


--Ξ 


[5 


τὶ 
-- 


᾽ 
20 ποίησε. ὩΣ λξησε σε. 


2 


] 18 αὐτι. 


ΟΡ: -νὶ 
ὨΙπνως πηπιπηῆϊὶ, ἀπιγοῖοθηξ 1Π 


τὰ πνῥμαΐᾳ ἴα ἀἰκαϑοιρζᾳ Εἰσηλθον Εἰς «ἄν 


δ Ὁ: ὃς Ἐ έγγη! ΤῚΝ ἐν ΡΡΑΣΙΡΙΓΙΗΗ ΠῚ ξ πᾶσπο 
Ἂ τὶ Ἢ Ἄν ἱπιρέτι 
“χοίροις᾽ ὡρίμησεν ἡ αὐγὴν χν, πὸ ΚρΉΜυΟ. Γ- ἐδ ριὲχ ρτςεῖ: 
ΚΕΝ Ἐεγῶηε ἂν τε ἄϊο σἰμηῖμα: τὰ ἰβρρλή ρς εἰ 
Τ' ϑαλφοσθμ᾽ ἡσαὺν οδώ ὡς. διοάλιοι" χαὶ ἐπγίχον- ὃ 
ἔππιὶπ Πιᾶ ᾿ὴ .:; ἐν ἘΠΠΙ͂Σ ῬΘΕ ἱ Ουἱ ἀσεξ 
Ραϊοςυθᾶπτ 


οἱ ἢ ὃ βοσχοντες ὥν: χοίροις ξὺ8, 


ἘΪΆΙΙΚΕΠι. δι. π 


Ι 
τὸ οὐ )ῃ ϑοι λοίσσπῃ. 
βαβοταητ, τ παπτίαμειαπι. πῃ 


Εφυλϑν 5. Χ9 ἡ αγηγγφλαν εἰς τυ πόλιν. (αὶ εἰς 


δ εειςπιὶ πιο ν!Δετε ΕἸ Ων ρῦν {ᾶϊ: 


{ΕἸΘῚ 

ἕν αἰ γρις. Ἀ) Σ ἄξηλθον ἰδὲιν 641 πὸ γφγϑγ0 6. ἀδνὴ. ΤΒ 

Ἐπ νέπίυπι αὰ [οὔιπιν, . ἄκ ᾿" βεδξπηε ΡΟΝ 

ς 3] πε ὲ ᾿ " λ ἰυπὶ αὶ ἃ 

{τ ΧΙ ἔρλῦντοι (ὦ 9ς Τ' ἰησοιου. ᾿ ἼΖ, σι ἀπ πιοπῖο 
αἰ κηιοη αρτε κα βοαι Φ᾽ νεἤΠίταπι ὃς νεχαθᾶς 


᾿ ΓΙ, 


δοιμονιζουϑμον κα ϑήμϑοον χὰ ἱμκοΐζισινϑμον . χα. 


ἴλη κα: ΤΟ ΠΊΕ, ἘΝΗΙ ἔν ΡΚΗ͂ΜΕ ω ὦ τ ιἰ- 


σωφφονοιοῦτα τ’ ξδ κοΐ, Τ' τς, λογεωνα : χαὶ ἐφο- 


; ἘΠ 
ΠΙΙΕΙΓΠΠΤ. ἐνμωριοιρι ΓΤ) ΠΡ ξ ὑέων ποναοΐο ἔ 


ἢ σαὶ νι 6- 


ις (ἡ ϑη φ᾽. δ)η γησοιγη9᾽ ἢ αὑτοῖς οἱ ἰδογτες ᾿ παἷς ταπτ, α8- 


7 


ξαξίαπι ἀπ Ι] ἰσηπομπίπεο, ὃ (ε δ ποῖ ᾿ εἰ χε ἀξ: 
μ) 2 τὼ πηοπίμ πὶ 
ἐρεῖ ἢ δααμμονιζουϑμῳ . ἃ οἷδε Ομ χοίρων᾽ ταραίμαι. 
ες ᾿ ΓΕΡΟΠΙΠΙ Ξ ἐμθξι ΓῈ σύες ἘῸΝ Γἕ , , ἔτορατς 
17 υ) ὃ ἡρζαν Ὥρα χα ἐλεεῖν αὐτὸν αἰὐστελϑειν στ ἐΈΕαμΘΕΣ 
ἐπιθῆς ἘΟΥΤ, ἐ ΕΙ Ἵ βὰς γον Ὃς μα ν᾿ ἔ Θυυπιά; 
ιΞ ᾿ ' ε Ϊ αἰσξδήδτγει 
ἥν ὀβλῶὼν αὐτζωγ. χα] ἐμβανηος αὐτῷ εἰς Το πΔ ἐαηρταν 
"ΑΝ ίφίνπν., αὐἰωοταὐῆξ 111 τὴ Ὁ ἀΡΙΟΒΙ ΓΗ, νὲ ἘΠΕῚ Τρ ϊ 
Ὑ 4 ἀερτεζα- 


πλοιον. πόρεκολά αὐτὸν ὗ δα μογιαϑεὶς γἱ ἵνα μ τι αἰ ἃ 


αι Ἰ110. "ὐν ε πὸὰ ἀδιτ δὰπι: {τ : ἀπιηοηΐα 
2.1 δ ἡ αν : ἘΣ ΡΤοι γι τῷ νοχδτῖαβ, 
33. μετ εἰὕτο. ὁ Ὕἰη σὸς Ούκ αὐηκεν αὐ ζογγῶνλια, βπεταῖ, 


αἰτ 1111: ταΐο ἷπ ἀσπιτι [8 πὶ ὦ 


! " ε ᾿ ΘΡΡᾺ Ν ἢ ἱ ΠΣ 
λέγ αἰπὺ. ὑποῦγες εἰς (() οἶκον σὺυ σϑς ζῦσ' 


ῬΘΗΘΒΗΣ Ἰ "- ᾿ {1 Ὁ 


Ἔθος ΕΥ̓ ἈΠπι ποία 1}11- δοβδτα ἐδ] 
σοῖς. χαὶ αἰγαγγγ λον αἰ τϑις ὅσα σοι ὁ κύριος ἐ- 
ΓΣ δι δον Ἢ ἢ ||. Εὴ ἀπ, τ᾽ εἴὖ- ἘΠι 


Ἰ.3! 


χΦῚ ἀπῆλθεν χ ᾿δ᾽α ηρξα-- 


Ρὶς ἘΠ Ἰξοχε Ϊπ ΠΕρΑΡΟ δε ἀϑδηιβι ἘΕΟΠΙΕΣ ἡ εἰ ξ {δὲ 
γ χηρύοσειν οὐ ΤῊ ᾿ δεκωπολέ ᾿ δ σε; ἐποίησεν αὐτο 
Τοῖς: ζ οπιηῆρϑ τ Γα θα ΓᾺΥ, ἘΠπ:- Ἔ ιγαι- Φ αυππι.» 
ἐσ τὸ ον Ι ΠΕ ἢ Ν τταπίς δά - 
Ι 2: οιησὺς ( τὰ αντεςξ ἐδλαυμαζον. 6} λ οὐπτεῖ ἔπε τεπις πη 
, πᾶ 


ΣΤ ΩΑ " τί- 
Ι ιδη8 ἔτα- 


φφέσοινηος Τ' δ ἰῃσοοὶ ον τω τλοίῳ παλιν εἰς ὥ πε- ἴπππ| σοπα 
1 ῈΠ1Ὲ 


οὐήω ἽἼεϊε Ἢ παμισίο 


ΠΣ τυωθτ με! ΠΡλ νι Ἰπυ]τ ὦ Ἔτι ὃς ΠΣ 
᾿ 
ρῶν. σιν Ήλ ᾿ ὄχλος πολὲς ἐπ, αἰντον . και ζω 
Τιιανα ἰὸν πιᾶῖς, Ἐπ εἶξε ,ὔεπὶς ὀυπεα Ῥαῖτοα ᾿ 
"αὐ ἀς 
21 πόδα, τίου ϑουλοοσθμ,. αὶ ἰδὸυ ἐρ βΧΈΤΕΙ εἷς τὴν Αστιν - 
εν νος κνώϑον ΠΟΠΙΠδ Πυλιαι ὃς νἱὰς ἔν ἐαπι, πάβοξις 


Ἐβρχίσιευα, γώγων; ὀγοιμοΐι ἰαφοφογὰ ἰδὼν αἰνζον, 


ἘΤΘΕΙΠΙΣ ἐχτῃ ρεάεν ΟἰμῈ: τὸ ἔ ππἰνοζαίας Ἐ ἀσεργδορα 
| ᾿ ΒατΙΣ 
Ὁ. πιτῦ]ᾳ τσρϑς (ἦν. πῦδιας αἰντο, χα! πορεκολά 
ἘΕΙΝ 11} 1111} : ἀἰσεμς: ἀν μὰς Ἐ Ποία πιεα εχ- ἘΠ πιο 
ΟΥ̓ Ϊ ἱπ ὄυιτῷ- 
αὐτου πολλϑι λέγων, τι Ὁ . ϑυ,γο το ὸν μον ἐρὶ Ἰηἰς τῆς 
ΓΤ: μάθε, ὔὖι ΞΗΘΤΝ ἐπεροπαι εἰ Ἠ "ΑΝΗ ὙΈΠΙ, {π|- 
! 3 ἢ“ βοῆς Π12- 
ψατως ἐγή' ἵνα, ἥΐϑω ὥτωγ Ὅτι Ἧ9 αὐτῇ τας “γγείρας: ἡ τι Πὶ 
Ὁ Μγμειμν, “ πεν δες ΑΒΗ Υ ΓΕ ΠῚ ἔρον αᾷ, 
ε τ αἴ 
] 34. σπττος στωθῃ. καὶ ἱ ζήσεται. χοὴ ᾿ ἀπῆλθε μκετ ἔτ᾽, ἃς νἱ- 
ἅΠο: ὃς δι βντῇ ις οαὰ τὐτθᾶ πιυϊτἃ,|,Ὠ ἂς ςοπιρτὶ- [51 
᾿ τῇ 3) Ι ᾿ 
αὐπε. ῷ ἠχολουθᾳ αὐτί ο’ χλος πολὶς. Ὁ σιωέ- 
᾿περᾶπι. ἔμπ|: Ἐπ ἬΠ τ ΔΥἸμαρῖν Ἴνχεσνε ἴδῃ. ας δτᾶϊ 
«΄ ἰπ ρτοῆα- 


25 θλιβον ἜΡΕΝΝ καὶ γϑυυὴ ᾿ἧις οὐστι, οΨ βυσς αἱ- αἴῷὸ 


σι} πὶδ ἘΠῊΝ ασθπθρῖπι, Ἀν ἐπ τᾶ Ρειρο ΕῚ ἔ ἃπηὶς 
, α. “ἔμπεχας 
16 μχοιος ἔτη δωδιεο; κ πολλαὶ παϑούσα, «ἰ ποῦ 
Ὦ ΡΉΠΝ πιοίτοῖβ, ἂς μ ΚΆΝΕΙ Ἰ Νε “βρη [ὲ ἔ ζςοπιρῖμ- 
ον ρ τίθμ5 
πολλῶν σον ἃ δυυπομήσοισοι χα π.» ἐαὐ)ῆς ἐετορᾶπες- 
ὀημῖθμε, Ο ἜΝ αὐὐϊμια, [εἰ ΠλδΕις Γὰϊ οἰππὶὰ 
ΠῚ ,. δα 
Ἔχε, καὶ μηδὲν ὠφ χη)εῖσοι.. λα μαιλδον ἅμ] πα πὰ 
ΐπ ἀξεσνας Ι ὩΕΜΙΕΜΙ: πλσαΝ ἀξ ἵει. Ριοξερις 
᾿ ῃ [Γάτ, 
27 εἰς τ Θογ 9. )ού σοι.» αἰχουσεύσα «ξρι τε διε, ἃ λᾶσεθαξ, 


Ἂν ἀν πίδυ- 


ἀπ Ὶ 
ἡ )οῦσοι οὖ τω οχλῳο στ εἶλ εν ἡ αποπῦ τα ἑαῦιν Τνέμϊτ 
Ὧ8}8 ῃ ὁ δὲ 


ϑωΣ 1 τιτθᾶ ἄξιτο; Ἐλεθεῖι νεδτ 


νοὶ ιν ΟΡ ὩΣ; ΘΕ" 
᾿ ρ νειίΠη]ξ- 


ἐλέγε γάρ τι καν Τὴν ἱμμοαιΐζιων ᾿ τ ἍΠΠ 
τῇ 
: 


της: ἀν βα φΑΙτς 


παρε το 


1] 
ΓΙ. 
δοῖΣ 


εἰ 


πε 
ὕδπε 


πὶ 11- 
18 ἃ 
“πιῶ 
18. 


νι ἀδ- 
88 - 


“1 ἄςὲ 
1 ΠῚ 
ἀπ κ ἢ ΓἼ 


{π|06- 


αν 


" Π. 
δ αι- 
Ἢ5Π1Π 


: ἔτα- 
-0Π- 


ΗΠ} 
[3 ἐς 
[γ- 


"5 


δ οᾶ-» 


Πη6ἃ 
Γ- 
ΤᾺ 
1Π|- 
[ἃ - 
18 Πὶ 


.Ξ 
ἢ, 


 Ὑ1- 


διὰι 
8ιι- 


Ι “εν τ ΨὝῃΞππΕΠΠ--- πὐ τιιν»ν. 
ΝΜ 


δυυ στοῦ εἰ 
ἐ Γαῖα δ’ τεσξοτο᾽ ΡΟΝ Εν σσηξείξια ἤπορατας εἰ 
᾿Ἀῇ ἈΠΞκἃ4,9 Ϊ "4 ἰ ἰ- 
ὅ:ι ὥλψωμα» σωϑηζομα! χαὶ ὄδθπωςς ἡξδφιν θη 2 
ἔοπϑ Ἀαβαϊηῖςι "Δῶε ἃς τὸν, “Πῆροτε ᾿ 48 
' ἀφο υτεῖ Ω 
πῆ) πα οἡμιατος αὐτῆς 2 Ὁ γγ}ῶῷ δ. σωμμιοΐιι ἡ δ τί 
Ἐρίασαᾶ. ἴαπατα εἰς ἃ ἜΓΉΖΟΟ. ΤΡ δεῖ τος Τ ςο- 
ἴαται Ἔἰιπο Ὁ ὁ ϑύϑεως ὁ ἰηίϑες 
ΙὐΤῶ! το μιαις]λ56. χὺ ὡς οἰηίοις ὅπτ- 


εἴ 
ξυἴτία το Πα ΕΝ τῆς: ἰπ ἩΡΠΘΊΡΙ δ, ἢ: ΓΚ με μὴ εὐ οἰῤορες Ρτοξε- 


απ: ΕΧΤΕ- γνοῖς Ο᾽ ξαυτω τως ἘΠ «ὑπὸ διά μμὶν ὠξελϑοί- 


τατάειο, 
Ὁ ἀἀτ ὥξπην, εοπαειαβ. κέν ἔσϑα, ἰεθατ: δι: Π Ὰ 


μῶν; σὰν, θθας ραφεὶς ὧν το ὑχλῳ, λογεν τὶς μου 


τοτιρὶν ψνε πηδπιὰ} ἘΌπ ἠϊοσθαπε εἰ αἰ{ε1- 


ἡμαΐο ἡμίμαων; ᾿ς χαὶ ἐλε)ϑν αὐτῶ οἱ μα" 


ἢ Υἱάε5 ΡῈ [ϊ: ΠΡ ίο οὐλο ὐρν φοπηρεϊπισπίοπι το, 


ϑηται ἐὐτεῖ, βλέπεις Τ' ον σιωθλίζονζοσε, 


ὃς αἰϊείε: Ὁμ τς τε είτϑ Ἐς οἰτουπιίριοιεθατ νἱ- 
Ν 
᾿ ῶ λέγής: ἰς μιῶυ ἡψαΐο; ᾽ Ὁ πὺξ πἰϑεεβλέπεϊοι ες 
Ἧ ἐαπὶ αν ἤδτε ἐ μος [πεΐεμεειι, ΜΡ ἸΒΑΠΕΕ ἔ 1τ|- 
ἴιος ἔεῖε-. , “Ὁ ͵- Ι 
τας δεῖν τῶι αῷτο ποιήσασαν. ἢ δὲ γκουή Φοίδη- 
ἃ νοτὸ πίδῆς ὥς ἡ τ [οἶδ π5 αὐδά τί τὸς ἐπε ἐπ ἵν, 
Οοίσει κὴ τρέμουσα Εἰδῦα ὃ γέχϑνον ἐπ αὐτῇ: 
4 λπῖιε οἵ, ὙΟΠΙΙ Ν ῬΕΘΈΛΟΙΣ Ξ εἰ, δὲ ἀἰκὶς πὶ οπληςαι 


ἦλθε χ) παδοσέπεσεν ὐτω ᾿ Ὁ εἰ Εἰστεν αὐτοὶ πασαν 
νὸς ἀδθτοὶ ἀϊκὶν δ1: Εμα, 


ὃ δὲ Εἶστεν αὐτῇ ᾿ θύγατερ 
τῇ τὶς 


᾿ νει τατοπὶ, 
ΕΓ ΕΘΝ, 
τίου οὐληθφαν. 
ἐν τὰ Ἐ ἠῤυβρτ τ: τνῦθα π Ρβςς, 
᾿ 
πίς!ς σῳ σέσωκε σε ὑπαγέ εἰς εἰρξεοζωω. χαὴ ἰΙοϑὶ 
Ι ρίαρα [πᾶ ἃ ἢ βατεῖσ πη. Ἀαθς ἔρ Ιου ξη- 
τα. ξ ὶ ἜΤΟΤΩ γ- [ Ϊ 3 ᾿ ᾿ “-ῷ 
ὑγιῆς στο τῆς μαις1}99ς σθ. ΕΤΙ αὐτο λφλοιωυ- 
Ὑπαπι}} 88 [ες ἡπεδῖπηι Τ ΒΡῚ υϑεν μεῖον, ἀἰκοδε 
Ατομιγ- 


παρόβυπη, ΟΣ ᾽ ἔρχονται πο τῷ Σὐρχισιουα"γώγϑυ ᾿ λέγϑν- 


ἘΞ ΤΆΤ Δ Πὶ 
ἔρεις 


Ὦ υἱττὰ Όιι ΕἾ τ ταῦ πιοτιιᾶ Ἐπ, θη Ξάδομε γψεκα5 
πεξ. ὃτί Ἦ ᾿ϑυ γα τῊρ συ ἀπέθανε. τί ἔπι σκύλλᾷς 1’ 
Κ Ταῆις 81}. ἀμνὸν ὦ ἤ ᾿ τὴ μιμε ἡπῖν δέει τ 
“τὸ δυάῖτο 


ψεῖθο Φ διδα σκόλον ᾿ ὃ ἢ ἰησοῖς ς θύϑθεως αἱ ἀκούσας τυ "9 - 


εὐἰσεθατΌΣ, πον δην ἀν δίμπ, Εἰ (ἴν προ ᾿ς Ἢ ΝΕ 
ἘΞ ΝΟΙ͂Ι εἰ- ᾿ 

πχετο: τἅπ- 1.95} λαλουνϑυον. λέγφ ὦ (ὺ ϑηρ ίσίευα. γώ» με 
εὐπιηιοάο πεέπε: νὰ τνεδς, ΠΝ ἀπ πὶ ἀπο πΗΒΗΙΝ 
' Φορῦ, μόνον πίς ὅυε. ἢ σύας ἀφῆκεν οὐδέγα 
Π πιῇ ςοπίεημ!, " ΓΙ Ἐευεισσνς δὲ ἴλεοο- 


ΒΟΥ Ἰγνγ Εἰ ΜΗ τὰ 9}. 19 Ια ω- 


Τ νεπίσπι θαπι,, ὃς ἐὰν νϑδ ἔταιτεπι ΙΔυσὉ!]. Ἐπ {τῶ- 
3] 
(ον. κὶ χυ ἰωονγζεν ᾧῷ οἰδελῷον ἰωκωζα. ἐδ ἐρ- 
πἴ ἴῃ βονπαπι ἈΕΕΟΜΥ ΠΕ ΒΟΕΙῚ γὶ- 
γε.) εἰς (δ οὗ Οὐ ον πὸ Ξήρχεσιυα;γώγϑυ" "2, ἡ ὅεω- 
ξ ὃς ἀξι τυ πιαΐτι πὶ : "4 ΠΕΠΤΕΕ δἰ] απτὸς π|.}- 
Ρέ! ᾿ ϑορυΐον ᾽ χλιαιογτιας χὺ οἰλοαλφζοντας πολ 
4 τὰῦὰ--ὀ ὠ Ἀ{{1Π|. ἐς ΒΕ εις αἷτ ε Φῶς Φενσν μάνα δε 
Πλΐ πὶ ] 
Ἤμέεα ρὸν χα ἡπεβα δὴ λέγ ὐρις, τὶ ϑορυξεῖοϑε δ ὦ 
ποδτον τς ΡΆεμα, ποη πιοιτια οἷϊ, ρὲ ΠΟ: 


χλιώετε; πὸ στοι δον ἘΆΜΟΝ ὌΜΕΙ ἀλλα Ἀπ 


πιΐ!. Ἐλὺ ἰιχίδεθᾶπι. εἰπ|. Τρ γετὸ εἰεδε 9. ὁ- 


ϑευδιά. «αἱ κατελλων αἰντε ὁ. δὲ ον νῶν ἀ:- 


τηπΐθας, ἀμ ποῖτ Ρᾶτταπὶ ἘΠ ΙΓ 


Ι ! γὰ ἐ 
“τόγυτ αἰξ. πὐραλομξαις τ' παπέροι τὸ πο δα, 


Ἀ (εεϊη.. δὲ ὃς ὅ ἕ εωη ἴδ... ὃς 


Ετδηῖ, ᾿ Δ Ι ᾿ Το 3.» " Ν ορ ! 
ΠΠ᾿ποτεάτ- Ὄ ὙΠ ἐαπτεθο. Ἵ λη δ» ΜΜΈΤ εἰ. Ὁ εἰσασορθυέται 
ΡΟ ἴατδηξ. Ετ Ἐ ῥνεβεπάεπν 
Ν Ϊ 
σπου ζει Ὁ ἡ παιδίον αὐακείνϑρον. γ) χραᾳίησας 
ΠῚΞ ΠῚ] ΠῚ βαδιλπι: ΑἹ 1}}} : Τα μα σμπιὶΐ, 


Ὁ γήοος ἃ 5 που δια. λέγ αὐτῇ Ξ “π λιδτ ἘΝ, 


ΠΗ εἰϊ ἐπ τε Ἐ διάκο: Ραεῖα, εθὶ δ 


ΕἾ 
μέβερμι. 5 521" μεδεριιζευδυουϑρον. Θ κοροίσιον γ σοὶ λέ- 


ΠΊΕ ΕΠὶ, ΤΕ ΓΕΜΕΙΡ 


[ΩΤ ἘΠ] ογὰτ 
Τ τηςπς οἱ 


γευδίδεμ τ. Ἐενείξαγε. Ε: ἐδ δ πὶ ΠΙΤΓΘΧΙΙ Ραεὶ 114, ἃς 
Ἐ ἤπτρε, 3 ν᾿ τ Ι : Ἧ . ᾿ ᾿ 
Φ:υτείηῃ ν κί ἐγήραι. ἡ δυγεὼς ανέςφ᾽ ἡ Ὁ χορφίσιον 5 χα 


8: ὑπ εδίρθαν εταν Ἐεηΐ ἀπηοτῇ θυ σάεονῃι 1: ὑν οχαὰ 


 Πἀϊ 
δθρα. αἴθ επείτει. ἐγ ἐὴὴν' δώδεκα" ὦ δξέςησαν 


μδὰ 

ὑπε ΔῈΝ ἘύΡθιν ἸΒλΕ0: Ἐξ δΙΚτΕΡΩ 1115. Ἐ μμεΐ- 
εἰμι ὠκσασᾷ με) ἀλη. καὶ διεφεί λοι ἀὐζοις πολ- 
ΣΝ "“ Ἶ Υ ΠΕΙΊΟῚ τὐοῖτο Ἰά: π ἐ “ἰαῖε εἰλτῖ Ἵν 

ο νωσκῳ 


λϑ, γἿ ἵγαμκηδεὶς᾽ γνῷ πα ν᾽ χὺ εἶστε δὸ ϑζεναι αὐ- 


πε Ππιᾶπ τα τ θτῷ 
Τὴ Φαάγειν. 


(δοιπά πὶ Μαϊοι 1. 


το μὴ "οὐ, δυσηεῶς δὺο χαίνας. 

ον. ΥΙ, 43 


ς ΚΡ Ὁ ΠῚ 


, τὴ ἐρτεπιις ἢ ἱπάὲδ, ἐξ “φεπε ἴῃ ῬΡὰ: ἔλθ 
ΐ ΚΑ ὶ ὀζηλϑεν ὡχ43 7}. ὦ ἥλϑεν εἰς τω «-᾿.α- 
τἰὰπ [πᾶπ|ὲὸ ἃ Τ φημ [ΠῚ απ οἰ ρα εὖ ἘΓΛΡΗΣ 


τοίϑοι, αὐτῷ" χαὶ αχολουϑθηίσιν εὐ ττ οἱ μοι. ϑη; τ δ 


[]. δι ἔχέξο ΒαὨ Ραμα, ΕΝ ἷπ 
2 αυτε,. Ἀ) ὁ φηνουϑμν σοι ράπυ, ἡρξαῦο ον τῇ 
[γπᾶρορᾶ βὐρεῖς, δ πιο ϊτὶ διάϊεπίες, ἐρβενεεί. Ἐ ἀἀπιῖγα: 
δαήτησ ἢ 
σευσοῦν νη ἢ διδοισκάν᾽ κὶ Χ) πολλοι } ἀοαιπᾶ 
εναηιμενς ἀϊζεπιεβ, πᾶς δὶς ας ἢ δι ΠΣ ἘΠῚ, 


4 Ομ πὶλξ 


Ϊ Ι ! Ι 
“πληοσον γ ΛΕλϑν ΤΕΦ. ποῦεν Τυτω αὶ χη ὡς 1: 


ἘΜΈΒΒΕΑΕ, ἄλτα Τ᾽ ἢ], - Ἐ ἐβιαειεα! ει ταὶ ἰδ ξ ρει "πὺξ 
νι ἐνίτγαιτς 
ἡ σοφία ἡ ᾿ δόϑεισοι αἰυχτυ χὰ δωναμς γοἰαύ ται ὄζοα 
πιᾶπιι5 εἰν εἰπεϊαηταν ἢ τ σῆς δὶς εἴ [15 
3 ΔΓ χίρων ἰὐτεϊ γινόνται: οὐνγ ὅτος ὅν οπεκ- : 
δοιῖ ΠΠΝΝ Μλῆξ, ἔιδιο φτερὸ Ἰἀτοδὶ εν κ- ἜΙΟΙΈΡΗ,, 
τῶ) ἢ ὑὸς μαίας ᾿ οἰδύιφος δείακωξε χαὶ ἰω-- 
μ. ὃ ἴμ δε Ζ ᾿ διπιοηὶς δ΄ Ι ἔτ πῦρ Ὲ Γοτο τές ἘΠ ὐαιϑΝ 
» ῶ 8 
σὸς νὰ ἰϑ δα, » κὴ σιμῶγος: οἶκ εἰσιν αἱ αἱ ἦφαι 
[ΤΠ δις ὌΡΜΙ, ΠΡ ΤΉΗΒ ἘΣ, ἰςαπ αι χαδαπταῦς Ὁ ΠΈΡΡΗΕΝ 
Ἢ 
ὐπὸ ὩΣ πσθ- ξ ἡμὰς : 2 5! ᾿ ΠΣ ΣΑΣ ΩΝ ον 
1110. Ἐρετ σιν ἊΝ Τεῖῆις : ὩΣ 118 τον ἊΣ Ρεο- ἔξὶ 


3 ΠΧ 
Ὁ αὐτῶ. 
ΒΠΕῚ ἃ Ἐ ἰμθοπέγαπ, [ἢ τ ἵπ 

ΕἾ 


ξλο)ς δ ἀὐζις ὁ ἰησοις)0 τί Οὔκ ἐς] ΡΟΣ 


ΕΗ πᾶ, - ιν Φ ἤπεμοὲ 
. ποῖ, πιῆ 
Φήτης ατίμιοξ. Εἰ μή οὖ τή πωτοι δὲ αὐτῷ. χ᾽ ἊΣ ΠΑ ΎῈ 

τ ΤΣ τᾷ [Π Ππιὺ ΠιΆ. "ι ΠΟη ες ἘΌΒΉΒΕ 
ἣ τ πὸ ἰ|ᾶς 


πω ἮΝ ᾿ 3 ἴβῳ -Ξ Ι 
"τρὶς συγηλύεσι οἷ ὦ ΤῊ οἰκίαι, αὐτῷ. αὶ 4... 


μοιτέγαι 1} γἱΐαπι ὦ ἢ εβεκοίαιεαν ἔασετε, ἘΔ πο "] νἱτεατεπι 
3 Ι Ἔν ! τ᾿ ν ΠΥ7 αἰ ρλι- 
ἡδιευα ΟΣ ει σατο ἐῶν διερυα μμῖν “ποι ΦΌ 08: ΑΛῊ ἐο5 ἰηᾷτ- 
τη 1π|- 
ν Ὁ 
Ἀαεῖν ἐυῦραι ἐπ ΟΠ ΜΙ ΓΤ ατᾶὰ] ρθη πιὰ 


ὀλίηϑις πρώ ὨχϑεϊξΊας χεῖοοις, ἐδεραπευσε. πίθις, 
ΤΑ αν πλθθες ΓΟΓΙΙΉ: ὋΝ 


6 παι χαὶ ἐδ μα ἕο ΨΥ. 'τζω ἐπιοίαν αὑτῶν. χαὶ 


Ων: το: Ἐτ Ὁ σα Πὰ 
ἡ ἀποιτσ 


! 
7 πὐξιῆγε πὰς κῶμας κυξκλῳ διδαίσκων. καὶ 


Ἔ ποεῖ ἐιηλμετ συν ἃς ερρῖϊς λεῖα 
᾿ 3} 


ποδεσκαλειται κἂν δωδιοχαν ἈΕῚ ἡρξατο αὐζδυ: 
[1 |1 3.1.1: Ἂ ἀμὸν ἅμοι, ὃς ἀλῦατ [{ΠΠ|ΠΘ {πυῤονίγατενι Ἔ μληδε 
Ϊ Ϊ ΠΝ ἀπ ἢ ΙΓ ἢ ἰ Ι οιείξας 
σσςελλάν δυο δυο, ἐδιδου αὐξις ὠξοισιαν ἣν ᾿Ρ ι 
[ριτάτιιι πὶ Ρισοορίς 
; ΡΥ 5 ι. ἢ Ἂ Ι 
ὃ πνδυλκα τὼν ΤΊ. αιαϑαρῶ Ἕ Χ01 δηγγάλεν : 
᾿ ἊΝ νἰγρᾶπι Ἐ πὲ αυἱά 
ῥέα ἐ ἴπ νῖα, 
αἰὐίοις ἵνα, μηδὲν οσὐρώσιν εἰς ὁδὸν 5. εἰ μὴ 1 ραβδὲὸν εἰ 
ἘΠ ΈΝ τ; ποη τβ εις ὁ πεσιῷ 


μόνον᾽ μὺ πήραν ξ μὴ αῤηον. μή εἰς τίω ζιωνζωω 


8: δα ζαϊσδσάιϊοβ ΠΟ ΚΊΙΣΙ ἂς 


᾿ ἵρῤνν ΕΝ αἰ σσοδιεδευῦμοις σαινδειλια; ῷ 


ΠΤ ΠΤ ΠΤ πῃ τ ᾿ δαὶ δ1:} 


χὰ ἐλεῖιι 


πιᾶπεῖδ, Τοιθς 


ἘΠ πιϊγαδιηΓ ῬΤορτεῦ 
ἐπὶ οὗ πὶ 


ΕἸ τον 


 γοςαμίς 


ἱπιιππἰοτυπ. ἘΠ 


ΕἸ5 ΤῊ ιν" ΤΟΙ δύδητ ἐ κα υὐ το 


θα ΒΎΤΕΤΩ, τὐμς 1Ϊη ΔΌΠΑ 


᾿ Ἰπαπσγξ- 
» σεν ἔν ἀμ α θα 
δ ξ.. ταπὶεῖς. 
ΕΠ 


ἐγεύῳ 


Τηπ ἐὰν 


ΘΟΘΕΌΡΙΗΝΕ ἱπετο στ 5 ἰπ ΘΟδιμΗ, Το 


ΕἼ ἰΒω ΐ εἶ 
ἜΝ ἐαν εἰσῆ ϑητε εἰς οἰκίαν Ν κει βυετε . ὼς 


Ἐπ Ν᾿ αι ΤΠῆ]! ΤΙ- ἀξιῶν ΓΟΟΡΕ" 
ἐ "ἢ 


ἐμ 
χαὶ οὔτι αὖ μή δε ωγ- 


ΕἘΧΘΙΠ- 


ΟΧΕΔΈΕ ἱπήδ. 


ἡ αὖ ζῇ, ϑητε ἐκχείϑαν. 


τἰπῖ γον : πι ἀν ΟΝ τ ΟΞ, 


ἴα] ὑμιαξ» μηδὲ εἰκουσωσιν' ὑῶν τ οκίσορδυο- 
τος ἱπάξ, ἐκοῦτῖς ΡυΠ τε πὶ ἐπι- 
ὰ" Ω͵ ' ᾿ μα ΤΡ 
μϑμοι οὐκ εἶδεν 4 Οὐ ναΐξαυτε ἽΣ χύζευ ζ Ἢ ὃ“ 
ἐγ. Ι] Ῥεάμνα τε τονε; ΠῚ (οβἸπηομταια {{Ππῆ- ψ ἐπ Ῥεάϊ δ᾽ 
γ 6 Ετὶς 
χατω Τὴν ποδὼν υμδν!, Εἰς μουρπύεμον ἀὐζις. «ἰ- ; 


ΠΗ τ ἐὐηηοῦς 


μζω λέγω ὑειν ᾿ αν το τε 69) ἐφται σοδὰ μοις ἡ ἢ 


ΕΗ Ἶ ΑΝ εἰ πὶ Φ ἽΠ 


ἜΘΤΛΗΝ ΙΗ: ρος ἀμ τ ἡ εἰς 


ὥρν: ἮΝ ΠῚ Ἴ 


,ϑμὸρ ,βοὶς ον ἡμέρα κρίσεως," τῇ πὸόλφ κείνη. 


μια αἀἰκβδης Τ Ῥοσπῖτξ: 


᾿ ἡδι ! . {10 ἃβᾷ. 
Χὴ ἐἰδελθογτες ΟἈβυ δον ον ΤΑ ΠΈΣ ἔπι: 
με αἀκπιοη πιι} τ ΘΙΠΟΙΘΌαπτ:; ἔς λλῤ λρς 
τ Ἂ Ϊ ΤΡ! ᾿ πὶ Ξ 
᾿ δα δου μιθγ!α, πολίλο. ἄξεξα λλον ΔΘ ἢ λέ 
ΠΣ: ὌΡΗ 1π|ι}108 φρτος, ἘΣ Μέῤωρυ ὰ 
ΦοΝ ἐλαίῳ πολλοῖς τς Ἑ) δε ρον. 
Ἐτ αὐ δ τεῖ ΤΟ Χ ἀὐῥάθυαι (πιλ ἢ Βα 
ΝΠ 4’ 
Ἵ χα ἡκουσὸν ὁ ᾿ βαζλάς πρωδ ἘΝ φανερϑν 


} ἃ 


Εἰ εκέμητϊεβ ΓἼ βαπίκέγεηε. 


ΤΣ 


᾿ ῥ 
ἡ αλειφῶ 


κἴὰιπαΐγαπ: 
ΤΠ 
ῇ οὐαὶ ρας, 

[1 ὙΡΣ ΕΣ Ἂ 
.» -- 


Ἐπ π΄ ὅν ὦ, 


44 ΟκρΡ. υἱἹ. 5, Τεία ΟΠ Ἐυδησ. αν. νἱ: 
Ὑι εἰἰπὶ ἔχξει: πὶ ἔεγάν ποήϊεμ εἶιι5)}) δε ἀϊοεῦδτ: Ου]α Ἰοῦππεβ αἱ εὐπὶ ἴη κἄτγοετε. τῇ ΚΙΉΕΙΕ ΔΕ 
γα ἐλυεῦ Ὁ ὀγοίμαι εἰντψ' ὦ ἐλφλμοῦτί ἰωαϑνης 28 λισεν ἐῶν οὐ τῇ φυλακή. χ) ζω υξΎ ΧΕ τίω χε- 
 Βλρη ΑΙ κα Α΄ πεγιμὼ ἐανὴνς οὐδο Ῥκορέοι ἄϊει Ὁ86. ρυτ εἶτ15 ΕΝ ῥίτου: ὃς ἀεάϊ διά 
κεία γε χ τ: 
Ὁ οὐ νἱτία, ὁβαπΐιζων ἐκ νεκρῶν ἡγέριϑηγὸ δας ὡέρ- φόλζιυ ἐὐτῷ ἤγι πίνακι. χοὶ ἐδῶωχεν αὐτῶ τω 
τε ΓΑΛΤΗΣ ΠΠΆΣΙΚΟΙ ἐπ [ἰἶο. τε ἢ ΤΙΕΕΒΑΠΙ: 28 Ὺ ΒΠΕΛῸ» ες ΓΟ ἀεάϊε ΠΡ πιᾶ- 
Ἔ αθτεπὶ : Ἐ 
γϑύσιν οἱ ! διιυαμφς εἰν ἀυτώ. ϑλοι ἘΛΕ.Θν 5 ὅτι ΕῚ κοῤφισίῳ 9 κὸ τὸ κορφίσιον ἔδωχεν αὐτέου τή κω κου ἘΠ 
ΕΠ13Ξ εἴ. ΔΙ ΕΓΟ ΘΡΟΥΡΒΕ μὰ ἘΕΟΡΒεῖα ἘΠῚ Ἐπ ἴσο τ τῷ ἐκ ἀποῖρο ' ΝΑ ἀτῦ 
; ΡῈ ὃ 
ἡλίας ὅς Ἵν ϑηλοι ἢ Ελεγ9ν ι ΤΊ παφοφήτης᾽ :9 τοι αὐτῆς. κὴ αἰχουσοιγτες ἴη) μαίϑηταὶ α: 
διὲκ Ῥτο- απ8 ἱ νπὰς οὐμῳ ΕΣ χε ὸρ, κμτεπε βεκοίει,᾿ ᾿ νεπετμπτ, ὃς ὀρελο Ὁ ρυρα ΒΕΣΕῚ β' τ ρα, ἡ-. ᾿ οοτριις 
μεῖς, Ὶ »- 
ἄϊτο αἷι: θνία ἅπεπι «Εο ἀεροιίου! Ἰολμπειι, μἷς, ΠΣ π᾿ ᾿Ἀδοπυπηεπιο. το Ἰἶροσν Ἀροίο, Ἰβνρμάυπος 
εἶπεν. ὁγ δ, ἔγω ἀἐπεχεφα λισῶ ἰωανγζωυ 0 οὑτος 30 Φ Ο» Ω μνημείω . χαὶ σιωυοίη 9νΤα] οἱ Ἔσῦςο-- 
δὰ ππὸότ- «,52, μξξ ἐχείταφα εἰ ἐς πιοιίμει. Τρῖς επῖ πὶ ἩΞΙ͂Ν- 1 ἿΝ ΤἸοίππι. τ τπαποϊδιιεαπε. εἰ ον 
τ15 τείαΓ- ᾿ 
τοχῖτ. ὄςΊγ" δος ἡ ἡγέρ ϑη οὖν γεχρών. δος γὸ ὁ δήρω- ἍΠΠ 0] πσδὲς Π- ἰησοιιῦ " Ὁ) ἡ ἀπύϊγήλαν ὑπ παὐζα 
4 πιξι δ ες 4 ἐεξαπι ἐπύρυν ἸΒΑΝΙ πε: Ἂς γῈ: 5 (ὦ ἡπαμτ Ασηρ ἐν ἸΗΕΝ ἀπ βαρ νόμος ἕν »ἷν 45 
τὸπουῖΐς Α Ἂ ᾿ ἜΝ ν . ΣΝ δὴ ΞῚ 
δὴς δἰποςείλας φχφατησε τ ἰωαννίω ὶ ἔδη-. 5 χαὴ ὁσω ἐποίηζ »Ὁ ὅσοι ἐδιδοιξαν. καὶ Εἶπεν δὰ 
Ἥρατοοχ χορ Ἰὐβαν ΤῊ Ἔ ἐμβοάτα Εἴονιος Μετοδλβθξπι νχο- Πρ: ψγεπῖια ξυν φῇ οι ἐᾷ 1π ἀεί κει πὶ 8 Ισοτΐιπὶ 
σεν ἀϊίον “»)7" Φυλάκη δ ἡρωδζμδα 1 ᾿ γυναι-- ὠΐοῖς. δεύτε ὑμιάς αὐ οὶ κατ᾿ ἰδίαν Εἰς ἔρημον ς 
ΓΕ πὶ ἜΒΌΙΘΡΙ ἔταττὶβ ἴμϊ, ἰος ολπὶ ἊΣ ἰρέῦπι, - Ἰεαθιοιευ ἀν οβοῦιὰς ἘΤΆΠΙ "τῷ Ἐππε- τὲ οὐ τας 
ἐρ 
χα Φιλίστου τῷ αἰδελφοὺ Γαυταῖ, στι αἰτίου ἐ- τῦπον 5 χαὴ αὐαγτείέοϑε ὀλίγον" ἡσοιν ηὺ Ὁ β΄ τεάϊδϑπ 
ἐττες Ὠϊεερλς επὶπὶ Ἰϑλρητο Ηεροάϊ: Οὐ πίε! Ὁ χὴν ἢ ΤΉ]: δ δος ιι ἜΣΩΣ 
γάμιῃσεν. ἔλεγε γὸ ὁ 0 ἰωαίγης τοϊήρώϑι, ὃ ΟΤΊ ἢ χθνϑιοι κα οἱ ὑπαλϑντες πολλοὶ. χαὶ ΕΣ Φα- αἱ 
ποπ ᾿ἴξεν εἰδὶ βόθεῖς υχοτεπὶ ἔγαττΙ5 τι. Χ ἀεομόμοι τὸ ἃ μαθεῦαμτ, τε Τ αθίεταπι 1π Βείειεμσι ο- Τ αἰ ξάεπ- 
τε5 ἰπ πᾶ- 
Οίκ ἐξες! σὩ! ἐχήν 57,0 γεωναικα τῷ αἰδελῷδ σ. [5 γεὶν ὐχαιοοιω. Χ) εὔστηλθον Εἰς ἔρημον Το αἷπι, 
Π ᾽λτὸπὶ ἐτας Ἐτούϊδε, ἘΟΣΠΒΛΑΡΑΝΝΣ π ᾿ ΧΌΙΕΘΩΣ «αν οἰ πὶ ποτ ν ΕΘΈΠΗΝ: Ἐλνίάδογαπι βρα ἈΒ: Ἶ ἐυμαι- 
Ἐφ έχῳ ἡ δὲ ἡρωδιαφ᾽ οὐνεί γεν ὁ τῶ. χϑὴ ἡ γθελον δον 1.5. πον Σ᾿ πλοίῳ Χδτ ᾿ἰδιαψ. ὁ εἶδὸν ὦ ἰδζες ὑπα- ῥέω 
{πες οφοϊδεις» τσ πῦμ ΕΘΊΟΤΑΝ ΝΑΝΣ Ἡε σεῦ ἅμιε: ΕππΠ: ες, δὲ Οὐ πα Ππ ἐδ ΠΊΠΪῚ : ἃς ρεῤεῖτες 
ἐ επὶπι ΟΝ 5..ὍἹ ἜΑ ὲ ᾿ “Ἐ γι 
ἜπΟΝ, ΤΕΙν αι! 9 Χ) οὐκ ἠδιώαπο. ὁ ὃ ἡρώδὴς ἐ ἐ- 190) ηϑντας. Χ) θπτεγγωσαιν αν πολίϑθι χρὴ πεζη ἐ 7 
νω πῷ 


τα σίθδι ἰσεκηι, μοῦ δὰ πὶ ναι ᾿β στη 


φοξεῖ» τ’ ἰωαννζωυ Εἰδως ἐΐὸν αὐδέροι δίχαιον 


ϑεηεοθιρ. πὐν νήντοι ν 4 "οεβνναῦαι δυπι, ὅς 58" ἔμ, [πὰ]- 


δι 
Ἔδαάῖτο χὺ) ἁγτον᾿ χὰ ὃ σιωετηρά ἀῤογνὺ εἰκούσας στα πολ- 
ΤΊ ΝΣ εν τᾷ ἔλειεβας, δε ἐσεν εὐπὶ διότ εραᾶτ. Ει με 
Ν 
“ αὐ ἀἱὲ λα ἐποίᾳ. καὶ Κη ἡδέως αὐτῷ ἡχουε. χαὶ “λυουϑρης ὩΣ, 
ἘΠ ΤΝ βΗΝ τ Αἰλο τὰν τες ὅον ἘπτΊσεν Ἡβηανην ᾿" 
ἐλ ἢ ἡμέροις θυ γαίοου, ὅτε ἡρώϑὴς τοῖς ἰς λυεσιοις αὐπῷ 
{ιϊ εὐῦπᾶπι ἐ[φιεδαὲ ἘΠΠΟΙΡΙ δα μον τ τἰ- 
ξβεοῖτ εῖηγον ὁποίᾳ ἵοις μεγιςασιν αὐπῷ. χαὶ τοῖς χί- 
4 Οὐ πιή: Ὁ5ΠΙΣ : ξ ΡΠ: Οκχ εκ: 4Ὲ: 
Σπτιοιῖοι ᾿ 
λιαιρχθις 5 “οἷς τορϑρηοις τῆς γαλιλαίας. χη 
ἐπρνε [α δ!|1ἃ ἐλοΣ Ἡρτσδίηθα, 
Εἰσύθουσης πῆς ουγαΐδος αἴης ΤῊς ἡρωδριδὸς, 
Ἂ [ΓΑ ΕΣ ὃ. "ἃ [(αἰϊαηϊδ, ε ῬΜΗΝΝ ἘΕΙΘΕΙ, ΓΕ 
ὧς ρίδοι- ς 53 
ζὼ 6, οργ χησοιμϑρμης καὶ χ τϑἰρεσασης ὃ Σ ἡρώδῃ "ὴ ἽΡΙς 
ΗΠΠπτα!ῴας τ πὰ εὐλαρν το δ τ δἴε τε χ ῥυεῖ!α, ΐ 
ος σιυονοιχει Ἰοιφγεἶστεν ὁ ᾿ βασιλάϊς τω χορϑισίῳ; 
Τὶς, ἘΠΕ 3 πο προσ ἷ τα; δε ἀα00 υρὶ. Ετὶ ἴα- 
Ὁ τον ἊΝ 
οὐτέω ἢ ἀὐτησον μι Ὁ ἐσ , θέλης» ἢ δωσω σοί. ,οἡ ὡ- 23 


 ἰἴοεῖ ΕΣ τι: οψν τρθις σαϊοαμις ἡ Ροιϊετῖ, ββθο τἰ δὶ, ἔνε 9 
ἱ 


μῦσεν αν τῊ» ὅτί ὃ ἐαν αὐτήσης, δώσω συι;ξως ἡμί- 
60 τ αὐ ἀλιπὶ τεξπὶ πιεῖ. ΦΠμα τεγὰ εατεῇ, ἀϊ- 


ἘΥΠΕΒ σοῖς τῆς βασιλείας μόυ. ἢ , δῈ ὀξιθούσα Ν ἜΑ 


ἜΑΙ ΠΑ. ας πιᾶιτὶ 5: ΘΙ ὝΝρΝ Ἡαυοὺ αἰεὶ 


αἀϊκχις: 
σε ΤῊ μήτοι αὐτῆς; {αἱ αὐτήσοιισ: ἡ δῈ ΤΗΝ 


Ἰοαππῖβ Βαριϊ π. σῇ ἰησρε- 


τηιϊτοιήει 
πεφοευ ᾿ ἰωανν πῷ βωπεῖισού. Χο ἡ Εἰσῆθοό- 2 
Τ {εβίπα- [4 ἀτῖπι δπὶ ἐ{ἰμάϊὸ Ἀπ Ἰαβεπὶ, Ῥε; 
τιοπε 
ον; δὶ δϑέως μ(' ἀποὺ δὴς πσδ9ς ζ βασιλέα . ἡ ἡ- 
ἘΡτοῦ πα: εἰμῖε, ἀϊζεηβ: ν οἷο ἦν παῖ ἀδὸ ἐς 
τήσοι 9 λέῃ ϑυσοι, ϑέλω ἣ ἰγὼ μοι διὼς ἐν αὐτὺς 
ἴῃ Ἐπ Ξ ἄραι ἘΠ , Βαριϊῆς. 
Ὠππίναχι Ἐ κεφόηζωυ ἰωανν τῷ υ βατηιςού. 
ϑ εἢ Ετ εοπτπας 4μῆωηι. Ἠτεχ, βέορίεης. 
Ἔ ἸπΠαυγᾶη- 
πε υϑς ἱππα ΝΙΝ. δι {{π|}} πρό. μὴν δ ι ΜΘΗ το! 
Ρτορτεῖ ᾿ 
μα α ὀρχϑύς ΑΓ ἘΝ (μιωυανακεινϑμους , Οὐκ ἡϑελησον 
το δὰ ας ἐᾶπὶ Ε τεήμερε. τε ἀο ας τὴν 


ἔο ἔρες!λ- 


ἴοτε ριᾶ- οτ' τῶ ᾿ ἀθετῆσαι. χαὶ δὔϑεως Ὄσποςει λας ὁ 27 
Ἑ“ερὶτ εκ μγω ἐφ ἐμίπη Χὶξ βῆει- 

ὁ ἀθτέω βασιλάις ἀσεκοὺ λοντω 6. ἐπεζᾳξεν᾽ οψεθχη- 

Ἢ φέρομαι τὶ κᾶριτ οἷ5 ἐμέ Ὁ Ὰ αἰεη: ας 118- 
Φ ἴη ἀἱτο; 


ὅς ΚΟῚ τά κεφόλζωυ αὐτῷ. δὲ ἐπελθὼν ἀπεκεφώ- 


.᾿" ρημός ὅξην ὁ πῦπὸς ᾽ χὶ ἡδὺ ὧρῳι πολλὴν 


Π οὶ φαγωσιν χ ἔχοισιν. 


᾿ 
ΝΓῚ ΟΡΊΠΙΡῚΕ πὐνηηδν ΞΟΒΕΠΈΩΝΕΣ ΠΙΠΤΗΞ δ᾽ 


αἰ πασῶν τωΐν πολέων σιουέδιροι μὸν ὠκεῖ, τ 


ΒΙαΒΟΠΕΙΘΙΣ ξῦ5, πὸ Ὁ ΦΗΕΤΙΗΡ πες ἀναβῇ 


34. σσθδοῆλθον ἀΐεις, χαὶ ἦλθον πρϑϑς αὐτὸν. εὐ 


δῖ. Π5 νι Τείας πηιλτᾶπι ΤΑΊΡΕΙΗ: - ἃ οἱ πεν δηι ἔ πιϊεετι, 


ἀξίϑων. εἶδον ᾿ ἰησοῖς ς πολιω ὁ λον᾽ ἰ δ ἐασιλῳ - ἣ 


“οι " ἴμρετῖ εο8: τ ετᾶπῦ ἔςαι οὐ πὸοπ δ. 
3 


χνίαϑη ἐτ' ᾿ἀδξίς, ὁ δτι ἤσαν ὡς πσρόξαΐζᾳ μὴ τ- 


δεπῖες Βλέσατι δι τάρις ἀοσειῖς 11σ9 π1}}- 


Ἐς Φ ἢ ρξαπο διδείσπᾷν αἰνηϑες πολ- 


τᾶ. Ἐτ τὰ "ς εἰν πιαπα Ἀμᾶδα, α- ΤΩΝ 
' ] αἴ, ῷ- 
5. λῶν - χαὶ ἤδὴ ὥρας πολλῆς μομνϑυης. τὸ: ἡ 9σ- οεἴειαητ, 
ΜΈΜΈΕΜΣΕΙ ἀρ αἸορΡ}!} εἴθ, ἢ ἡ κ ομδὶ ἐς ἀε- ἢάϊοεμῖςο: 


ΓΟ άυτω οἱ μοὶ, ϑηται ἀντι Ἀέμγϑεσιν . ὅτι ἐ- 


δον ᾿ ἐλπὶ ἸΠΩΝ Ἔ πεείτα, “4.- Ταῖς, 
7 1 Ἐρτετειίει 


- Πιμηἰτιδ 
1105, 


ὅρος εἰϊ 


[(οἱπε 01, ἠὲ ἜΨΈΠΠΤΕΣ 


ἱπ ἐρμεν αῆνν “: Ε νιξκῇ 


Δυσῶν αἰνηοις ᾿ ἵγα ὠπελϑὺ γτες εἰς (ὧν κυκλίὼ αν" ὕλὰ5 ν}45 


δὲ Ἀππιᾶτν ποδὶ 
ὅτοῖ -- Υἶσοε, ἜΡΉΑΥ ΤΡ ΡΩΝ ἀμ “εἰθος χιος 


205 ὥκωμας δ οἰγϑροίσωσιν ξαυηοις αἰρηοξξ᾽ ΤΊ ὀξως πιβρε 
ἘΜῚΝ ΠΝ πθΗ ἐωοις 11 δὴν δερυθσεπῃ αἵ 
0 δε ὖγο χριϑεὶς Εἶστεν 


γνῶ πολπάπεατς, " ὙΠ εἰ: ἢάϊχεμιμπε 


. ἦν | ᾿ γω Ι 5 
αὐνοῖς δὸτε αὐτοῖς ὑμιῴς φαγεῖν.» λέχϑέσιν εἰυτω; 
Ἐππιδβ Ν᾿ χρέα ἸΠῊΡ 


ἀπελθόντες αἰχϑροί(φουδυ 


Ῥᾶπεδ, ον ἠαθῖπι 1ΠΠ0 ἀϑαπύμ κατε. 


8 «ρηρὲς» χαὶ δωρμϑῳ αἰνηοῖς φαγεῖν. ὁ δὲ λέγά 


εἰς: Οϑε ἘΜΉΕΙ ΠΡΕΒΕ: εἶῆε τς νἱάξις, ἊΣ 


εἰνηοὶς, “πϑσοις αρτοῖς θγετεΣ ὑπογετε χἡ ἰθλοτε. Χὴ 
Δ ροφηποίςεπῖει, τ Αχο Θίππ ας Ἔ 60. ΕΊΡΟΝ ἘπῸ Ἐ κίον. "ἢ αυῇ. (8 - 


1119: 41:Ὲ6Ἢ ἍΠ|5 


ΓΕ ΠΣ τι, Ἔ ἐπιᾶπ}8 

! ᾿τἢ ᾿ ἀμπεδητὶᾳ 
κοσίων διζονοιρίων ἀεπατιῖς 
ἘΠΕ αμιεην ἀϊοὶς ἕ Εἰ 


εἰμοεπ τη 


κ᾿. }ἡ πουϊ ὅτ 

"» γγόντες λέχϑέσι. πέντε χὰ δυοίοσυας. χἡ) ἐστε- Ἐριατερὶε 
αἰηδμῖε εἰ! νεειάμῥεγε: ΟΉΜΕΙ πῆ ρλην εῦη- ἱἰἰππνεᾶϊ- 
οὔ θρεδ ἔ3- 

ζᾳξων αἰνηοις αϑαχλοιναι πωνᾷς συμυπῦσια, συ μος εετεπε ὁ- 
ΗΝ βρο αἱτια! [ππυ. ὰ ἀν ρτνβόκον πηπὲ8 το 


ἰδ πὶ εὖπ- 


ἤπιμεῖ νὴ τ" 


χαὶ αἰξώλυπος ἢ ἥμονϑμος ὁ ξασιλάς ϑῳκαν 26 Ἢ" πῦσιά, ἔχι πω γλωρῷ χόρτῳ. χαὴ αἰνέπεσον ταθεγηϊᾶ 


ἔαγα. ΑΥΤΑ οὐ ΗΝ ΓΝ ᾿» αἰπφιαφίη- ἀροτν. 

' Ν ] ας ἔσεπᾶ. 
τ σ. ρασια] αἶγα ἐχουτον Ἀη εἶνα, σεν ττ Χο γ-- "πὶ ρατγιεῖ 
' ΓΑ. ΕΙ Τ ἌΠΙΡΕΝΙ ΤΉΠΟΟΥ ἀῤητν ἐ» ὅιμι Ρηδει, Ρεῖ ῦπιε" 
π03 ἃς 4" 

Αἴ Τοῦ. "Ὦ δ λαιξων)ς πε αι ἀρτοὲς καὶ Ν ΚΙ ΠΕ [ϑύας, αΠιᾶβοποβ 
᾿ς τον ῃ ΣΌΣ ᾿ βεπξαϊχίς, τ πος δ Ερν 

" 

᾿αθλέψας εἰς “" ἐρανον β ᾿ς δ ἀιοδὰϑ 

οἷ Τ' ϑρρινον . ϑυλογησε »Ἀὴ κατέ ἐπ ελεν 


511 ἐηρυκος ὃς ἀςάϊι ἰἰοιρα!! (18, 


ἄγουστ τὸς ἀρζοις καὶ Χη ἐδιδῳ ἴρις μιαιθηταὶς αὐτῷ, 
ἵγα 


ἐπρμοῆς 


απ πα πα πος πυπσασυ στὸ 


γε τ π-ς Ξπῖν 


τς 


ἦρ.....Ξ γα οὐ σοἷνι υ πνον συν... - ᾿ς 


ιἊι᾿ “α Ὧ ὃ ππὰπὰ ἄπ ἢ, ΑΒ. ὧ “ὦ ἡ εὖ ἃ 


ὦ ὦ ἤποὀ δ 


) 811: 
τι 


1 Ξ 
δ 


τππι| 
᾿ς - 


᾿ἶδη- 
ῃ ΠΔ- 


ἘΠ ΔΊΝ, 


δίγίς 


ἴα; 


ἀπ|᾿ 
τᾶς. 
ἈΠ, 
δηῖῥος 


“. 

“το τ ἶτὶ 
ΤῊΣ] 
Ἢ 
ΓΟΧΙ- 
148 
ἅτ δὲ 
5 απ 8ς 
᾿ς τε 


Δ 3 }}}}} 


ἨΔ Π|15 
ΙΓ 
ΤΕ18 


με ἐ6-5 
αἰ 5 ἔτ, 
πες ρὶς 
ςὐ ἂ “- 
δι 5 
ἔπι ὃ- 
δε ἘΠ 
τ οὔΠ- 
διηΐᾶ 
εν" 
πῇ. 
ι μαγιεῖβ 
οὔπιδ" 
: ἃς αυ 5 
ἱβέπηο5 
πεν με 
ἀΠπ|ιΐ 18. 
ἀποδηῦ 
ἰδ ὃν 
ΤΠ: 11] 


ζλπιε δα: νῖ 


ΟΑΡ. ΓΥἹἱ. 
ἀὐροπεγδηςΐ Τεᾶ: τ 


ἵνα κε ϑαθῶσι " ἀδζις" καὶ χη (ὅν: ὁ δύο ἰχθύας ἐμέρα- 


ες Ἰλα ποϑαδξεθης αἰππέϑ, Ὄ ἘΟΣΗΒΕΝ 


πος Ρἰίρεν ὑπῈ 


πὶ ΟπηπΙθι5. 


σεπασι. χὰ ἔφα.9) “σαὐτεοκ ἐχορζα ϑηφ. 1 


Ει [ἀπ ν ΕΟ δὲ ᾿ ἐπε εητοτοῖις ΘΩΩΣΕΙ δὶ ο βαδηρς ΕΣ 


σὴ ἤρφν χλασμακὸν δωδεκα; κοφίνοῖς ἥλῇ- 


κ τε Ζυ 185 


Ἐλαϊξ σἱ πος, Ἰρβῇ οἰ ΡΞ. ΕΞ ΕΓΆΠΓ ΕἼ νὴ 
ἡἠπι.ᾶ- : ; 
ἀρερ ἢ ΠΡΟΣ ἧς ΄, ὃς: ὌνΤῦ δ ηϑύων. χαὶ ἤσαν Ω Φαλϑν- 
6ς ἜΝΉΝ ΕΣ ᾿ ΦΝΠΙΩ͂ΗΙ ἐξ ρα Ὁϊηὲ Ἐῤὼ 8δ.- 
: ἕὰ τ 
τ ες (ὗν ἀρροις »πενζοχιφήλιοι αὐδρες. Χ9. β.-- 
τ ἜΟΕΡΗΣ εἰϊσίρα!ος ᾿ ἴυ ο9 αἰτεπίίοια 
ϑέως ξώώγκασε εἰὰὶ ᾿μαϑητας ΣΝ ἐμὶ βίεθαι 
4 παυΐϊπι, Ἐ ἐπὶ παμὶ Σιων Θ᾽ ΕΝ ΗΜΕ ἐν ΤΠΕΠΕΝ, ὦ 


τ ρεῖος ας δ πλοῖον » ἡ πσόϑαγάν Εἷς Ὁ αἴραν (95 


δεν: 


ἐτάι5 ἔτε-ὀ Βειμίβιάαπι, τὶ ἀὐνον ΙΕ τ φαβη Βι 
δάμπι ἱρῖε βηθσοα)δανγοξως ἀδδε ἐπολύυσητ' ἘΣ ὑγον: χφὶ 
ἀϊπιιιτετεῖ ὰρρ τὴ 605, 4811 ἴπ το ἢΐεπι ο- 
σραϊτι, 
ἴδυιμι αϊ- ἰποταξαμϑμος εὐ ηςγαἰστηλϑεν Εἰς (Δ: ὁρος Ὡροσ- 
ται ἤει τΆτα. τὰ Τ ῃν ΓΕ, “γα ΡΉΝΕΣΝ 
αἴ (τὸ 
δ ον Ἀεὸμ δύξα, 3. γ4) Ὁ ὀψψμας “υουϑυης : ἀῶ πὸ πελοῖον 
πα 5 ἴῃ ΒΙΈΘΙΝ διδεῖ Ἴ ἴρῖς ἴοι 8 ἰπ 
ὃ. μέσῳ Τῆς θι λδίοσηδ» ὸ ἐδος μόνος ὅλ τῆς 
δ νιάξη9 τεττγᾶ. Ἐξ τ ΕΟ5 ἸθοτάπτΕΒ ΠῚ 


γῆς. καὶ ᾿ ἴδον αὐποις ; βα(ζανιζουϑροις οΨ 


ταπισαπᾶο: (ετας τον ὙΡΠΙΩΣ ΠΟΠΙΓΑΤΙΙ5 ΟΝ 


το ἐλαυνφν ζεῦ, γάρ ᾿ ἀγειίος νανθιοι αὐ ς᾽ 


Ὦ νεῖ! 1 πὶ ὃς οἴ τοᾶ ἐρο ἑω νὴ ἃ ἐμ ποέίαπ ποῦ! 8 είς 


χϑὴ "εξ τεταιρτίω, φυλακζω τὴς γυκίος ε ἐῤ ΕΩΙ 


δὰ δὸς οἰτουπιᾶιηθρι 3π5 ΡΟΣ πᾶτε: 


“οϑς ἀύδις. πὐξεπαπὴν Πα ες 


δὴ ἐδ νοις ΡΙΆτεΣΕ. εὐο5. 51 τ ον ἐρίῳ εἰὐπὶ οἷτ- 


ἤθελε πρσεν ἀδζις. (Ὁ δὲ δείδυντες ὠΐῥν πε- 


φασηαπιδαϊαπτθηι ἔθεε πο ἤν Ρυ ϑυεταπθε Βαλη- 


οχπαποιώστα, Ὦπ τὴς Θολαδυης9 ἐδὺξαν Φα»- 


Αἱ {ΠῚ 
νι νῖάε- 
ΕΠΠῚ 


τὰ {ΠπΊΔ ΠΡ: ὅς ΘΧΟΙΪΑΠιΔ ΓΠΠΕ. τι πεε Ἐπδὰ 

ἐᾷ ἢ 4 τ ! ΝΤ ᾿ ; 
αὐ αὐρό- ἐρασμος 64)" καὶ ἀνέχρ ωξὸυ. σαντες γαρ 
δὼ δῚ ΠῚ νἱάει ταπτι, ὃς τολπ υαν κο ἴμπι. Ἐπ ΠΡΕΙΙΝ Χο ἀηκ 


Ἐ χαράτ- ἀὐδζν Ε ἰδὸν : ἢ ᾿ὁτα δφηθησαιν. ᾧ ἄϑεως ἐλά- 


Ἰὼ τυξεῖξ οὐπὶ εἰ5, ὃς ΘΠ εἰ5: σοηβάϊτο: εἶθ ν 


λησε μετ᾽ ἌΝ . ῶ λέγ νέοις. θαι ρσειτε" ἔγω 


ζχπι, με ἘΠῚ αἰτοπάϊε ἐπ 1118 


Ἂ ἱ ΓΝ Δ Ι Ὶ , Ϊ 
Εἰμι. μὴ Φοθειοῦε. χα ἀγέϑη τῦϑϑς αὐτοῖς 
Ππαυϊ πᾶς ἱπ ἱ "αμίζιμην ὁ : τῷ ΩΝ γαπει5. Ἐν Τύσδιδ 
κεΠᾺλυ1τ 


ἜΡΙΝ πια- Εἰς [δ πτλοιον" χὰ ὠκοπασεν ἢ ἀγεμο' χα λίαυ 


ΒΙξιπιτας ἐς πρηπάσπ ἱπ {μὲρβε ππρεῦδπηι, μι αβα μην. 


ἐκ τα οσοί εἰν ἑαυζοις ὀξίςαν,, ὦ ἐδ μαζον. 


᾿ Νοη δ ἰαι ἰηιειεας ΓΤ Δ 1} - ἘΒΉΒΕΣ, οτᾶς ΕΠ ἀπε. ΤΩ͂Ν 


ϑ γὸ συνηχϑω ἐχις αν ἀρΊΡΙς ἕω )) δὴ Ἁ καρδια 


Ἐαδοαςα- δογαπὶ Ρ̓ οἰεα ἥϊτιενν. Ἕ ΕἼ βεγ ΔΆ ΡΜΙΓΕ, 


ἘΠ ΠῚ. ὐπὸ ἢ ΠΣ ΡΩΝ ὠρϑμὴ ᾿ χα] Αἱ ᾿περᾳσδωτες 
β 


ξ ἡ101|..» 
ἐταηϑίτος- Ε͵ΤᾺ ΠῚ Θεβείατο ἢ, ΝΕ ἀθ0)ὶ1- 


ταῆϊεπτι 
Υ παρ ἤλθον ἔχιπτζω γάρ μηίρετ ᾿ καὶ ξόσωρ-. 


4 Ουυπιή; ΡῈΣ 1Π|, ον ἘΞ ἐχόηγβες ΠΗ ξ πῆμ ἢ 
εὐτοῦι εἰ- ΠΣ ζβοου] Ρ λο- 
[ῥπτς μᾷ- μὰ σα: χα! ὀΐ ν ων οἷν " ὧν πὸ π τι 
πὶ, ' εἰ . Ὁοπὶ ἵπι! ὁ Ἐ ἘλξορπραΝ ἐμπεϊ ΕΙΡΕΝΜΝ ΓΗ͂Σ 


- Ϊ 
Μοοβποαο. (9 ΑΘ ς δχτγνοντες αὐζον, αἰϑεδιφαιμον- 


ΤᾺ ᾿ ΕἸ Π|: 
ἘΠΓῬΡότγσιζ- ἕῶὰ τλεαι; ἐπ ἐξ όβ δας ΐπ 


τὐὔτος νῃ]- 


4] Ἰ 
μεπλπιις. Τρ ολίκο τίου πξὰ Ξζχωθον ὐκυΕἰνζοω ᾿ ἡρξανγο Ὄπ 
Βιοπεμι ἐγ 9. εἰὐποραιέεες 


ἵεὺ5 41 [8 τὰς 2} 
τοῖς κρᾳδβώτοις ὥν: κακῶς εχον τας “ΤΣ ς ᾧέ- 


"πιᾶϊὸ [λ- 
ΡΙ 56! ἐρᾷπι [φεῦ ἠμ ἐἥεε. ἘΠλσππσοιπιῆμε 


Ὀεθδπς τὸ, 
Τευπὶ εἴτε, 5 τ ἼΠ 
ρᾷν. ὅπου ἤχϑυον ΟΤΊ κεῖ ὅ51. χα! σύσου ἂν 
ἱπιτοῖϊθαῖ 1η ὙιΈ9: ΤΕ ἜΝ: τ 


ἐδ σ. 


ἦἘ ποις. ππένμῖξε, 


ἘΠπιΟτῦ. 


ΣΝ 1Π 


ΠΤ, Ὁ 12}}} εἰγειεμα ΓΗ ᾿πὶ 


ἢ πα μα εηγῖν 


πίη νης, 

81} οἰυάταν 

τέ Εἰσπορευετο Εἰς κωμας. ἢ πολάς. ἢ ἀγοϑιο, 
1π Πβεεῖθς Ῥσεθαὶ ἵπβτπιοςς : 

οὖν ταῖς αγϑοοιὶς ἐγ ϑόνω (ἄυ" ἰαϑενοιοῦτ 5 καὶ 

ἔ ασὐωυταίναπε εἰ νὰ γεῖ ἢπιρτία πὶ 
! ἦ Ἰ εἰ “ἢ ω [ μος 
τα αυρεκοιλϑέω αὐτὸν ἱγα, κοὶν Τα κρῳαπεδου πὉ 


τἀμά δ: Ὁ1π|8 


Ξ ἄξρτρια- 
ἌπΠιμι 


ΠΡ Γιπες: 


ἱμια ιου εἰυτῷ ᾿ἀψώγται" 
ἐβιώβει ς Ἐ [ἐτναῤηηγων, 


δῖ, ἢ ἼἸ τὰ 


ἐσωζ ογτο, 


ἃς αὐ οίσμποι ταπδεδαπε ἘΠῚ, 
Ἶ εἰ 41 ἢ 


χρη ὅσοι αὐ ἡπ]ον εἰντοῖ, 


ο7ἤργοωνε 


[οουπά τι ΡΥ ΤΣ 


41) 


1 


45} 


4Ὁ 


47 


“}.ς καὶ χαλχίων χὰ δ κλαῖν. 


4.5 


᾽ν ἐμόμα ψανῆθι 


ἮΝ Ἐ-- ᾿ς “ὦ ἜΌΝΝΝΝ 


σαν. 


(Αι 
ἘῚ δὐπηξαῖθυ, δὰ Ρματίαῖ, δε 


ι Καὶ Αἰ σίου α᾿γϑγΤὸα ΓΤ ξαὐΐζον οἱ ᾿φαιολσοοιαὶ 


. ἢ ἠῥ δοτῖῃ 


ΥΙΙ, ἠδ 


ΠῚ τῶι 


ΕΠ 


απ ἰἀα ΠΊ Ἐ Δ ενι μα ΓΗ. ἡ 75111:..5:|: αὖ Ἡϊότοὶ 0: ᾿ 
Β15 
ἕν γες ΤΉ] γῥοιμμαπεῶν ἐλϑοντες᾽ πὸ ἱεροσολὺ- ἣ 
τηϊς, τ υἱβεπηεε ποίδαιη {ἀπ βμίονννα δἰτι:5 ΟῸ ΠΥΠΊΗ - ᾿σύυ πὶ νῖς 
αἰπεπι 
2 ἀἰον- χα! εὐϑόγτες ᾿ς γας τὴν μα ϑη ἣν εἰὐτεῖ κοι Ὑὺχ ἀνοῖα 
πἰδις πιαπῖρι5, μος. εἰ, κ ΠΝ ΐοΓΗ, ἐβτμι 5: Ρᾶπεξ, 118 Ι 
. ᾿ γυ »5] ψ ἢ Υ̓ ἢ Ι 1 1 τι πῦπ 05 
γος γερσί τότ ἐς}. εἵγίγτ οι ς. ξαϑιογτοὶς οἱ ρΤοξς. ὅττι 
Ἐ ἱποι αγμῆῖ. ἡ ει Ρμαιη ἃς Ὁπιπὲς 5 ἴυ- ἀν πέη δε 


ῥὼ ᾿ Ι : 
ἌΡ , : ΠῚ ΣΤ -ἰὐγὲ.}.. 
Οἱ ἱ ὃ Φασδισόοι κ) τ ἂντῆς οἱ ΠΝ ἃ ἐπὶ 
ὅπε, εὐ ΕΡυΚ. ΠΟπ αὶ μἠξ ςτὸ 
δ]οι. ἐὰν μὴ πυγμῇ ἢ νίψων") χὰ γγεῖδφις ᾿ Τιῖε Ὀτὸ 


ΠΔΑΟΒΕΒΒΕ: ἀτωρθνλος, ἘΣ ἰο πξαν, 


ἐοϑίουσι γ Χρ ϑ,ἤδίευτες πτζευ ᾿ποσοι δὸσιν “δ 1: 


πὺμ ΡΈΡΙ ΤῊΝ 1ΔιΕ ΠῚ 
Ἰ 


"εἰ 


πίοσυ πὶ: Ἐπὺπ ἃ ἔοτο. μὸν ΒΆΡΤΙΣΕΒΣ 
4 (υτερων᾽ χὰ! τὸ αὐχϑρά ςρέαν μὴ [βαυττ ισων- 
τας, πῇ Ξουπεβθηε: ἐν 1 πιὰ ἰαης, αὐ Ν Τ ΑΠαμΣ ΤΕΟΗ 
ἀητ ΠΛ 


το ] 


ἅς 


ἫΝ 


4} 


45 


ἐς 


ὄ 


ἵωδε 


σα ΟΥ̓Χ ἐαϑιοῦσι᾽ χὰ τὴ αὶ ὀνλα πολλαὶ ὅ6Ίν, οἱ ὑγκλε ἐλ ἰξγιιᾶτα, 


ἰσειομει ὦ βια αγιύσωνα, θαριι παν 
τα σαἰῖου ἦν 


βον κροτεῖν ᾿ βαπῆισμοις ποτήδίων χΑῚ ᾿ ξεςῶν, ὅξ ντοσος 
ὃς ΠΕΣ ΠΝ ὙΠ τ Ιεξξοτιι. "εξ ΜΠ ΕΥΡΟΡΑ͂ΗΓ πρὸς ᾿ 

ἅ} Π ῥω τὐπέξεια. 
ἐσιφτα, ὁπερωτωσιν τορῆδαπε 
Ῥμδηια τε οῖιδαις: Οὐατε 


ἀὐῶν οἱ φαρισοίμοι Ἀ) Ὁἱ γραμμαπεῖς αἱ ἰῷ 


αἰοιρα! ταὶ ποη τλοτιν ἐν-ς πστας τα με Ης “ΠῚ 


μα ϑηται σῳ οὐ πῖϑι Θ πατῶσι ΚΙ τὰ Ἐ παραδοσιν 


ἐππιοτάπι ᾿ ἱεὰ ἐ Ἷ ΓΤ ἀῶ) ϑλοτος 


τωρεσξυτέρ ὧν) λα ὐϊπῶις 5 γεβσιν ᾿ἐοϑιοισι τ" 


ῬλΡΕσι Σ ἰ ΤΡ δ τλυθις, αἱ: ἀξ δῖξ: Ὄμ" ρπὶ- ᾺΑ 


Ἐπ με Ά 
« ἀἰρη5)} - Ὁ . δὲ ἰποκθαϑεὶς Εἶπεν ὠὐζις, ὃ 07] 3.3.- 
εἶνε ῬΊΟΡΆΗΡΑΣΣ ἘΠΕΙ5Ὶ ἐς νοδὶς γρο- 
λαΐς παρϑεφήτέυσεν ἡσαΐας τὐξεύ μὰν ἢ αἰ ασο- 
πες [επρτα εἴ : Ηἰς ΒΘΡΌΗΣ 11 8115 
ἜΑΡ Προ ς πος ἢ ἶξξ ν δι 
«οι δἶδ. ὡς γέγοατῆω!. (πὶ ὁ λαὺς τοῖς ἰς γείλεσι 
ἴηξ ποποῖλι, τ σοῦ] δοῖπΠ ἸἸοπσὲ ἀδεῖξ - 
μὲ ἡ μά «ἡ ἡ δ κοαρδια αὐ δ πόρρω ἀπεχή α 
Ὧξ. ἐπ μα Δα ἐπὶ ΘΟΙππι πιξ, Ἐροτλτεῖ 
7 ἐμ μωτίω: ἢ ᾿ σέζογται ΠΝ διδουσχόντες δι- 


ἔγτίπᾶς, " ἘΡΗ Βοίπιβιῦλα Μοιπαμδ- ὁ 


Ε δωσκὀηίας φαλματα αὐ ϑρωητῶν. ᾿ἀφεν-- 


πιᾶ ΠΡ ΈΤΤΙ ἘΡτ εὐενάενι μὲ ἘΜΑΝ- 


ΓΜΠΕ ὑτεὶ; ἐμάετε, ΚΥΝΝΝ 


δ ΠΊ 


ἔ ζοιαήηαΣ 
μ πῖθὰ8 


εἜπέτξς 


[ἀὐτεὰ" 


αὐπτ' 
ἐο. {1 γαπᾶ 


ἔ τεπεὶὶ5 
᾿ς ττασιτῖο- 


ΤΕς Τ Ῥ οντολίω τῷ σϑι, χρῷ τεῖτε τ ρα δὸ 5 πεὶ 


ΜΕΡῚ ποιπιπστο, “ ἰυείοπξι ἘΝΑΥΊΘΤΉΗΣ σ᾽ Ρύξι. « δαρο 
πιαιτὰ υἵ- 


σιν ἢ“ εὐ .-ϑιοφητων: βαπὶ ὑϊσ μᾶς ἕεζων χα! ποτ- σσοόῦαπι ἂν 
ἸΟΡΗΝΝ κι ΠΙᾺ τγηις Ἔ φαβηθάι ᾿πι}τ8 ἔδοι εξ. ζα! ἴσαπι; 


ἌΓ. " ἐς ἢς 
ἰών» νὰ χἡ θηλαι παρϑμιοια, γοιαῦπα, πολλὰ, Ποι4τε. 


ἠδ ἡ ῖ παπάα- ἢ} βόηςῖγ- 
τιτῇ {εεῖς 


9 τς ἡ ἐλευ αἰὐδοις «κοιλώς αϑοτεῖτε πῆς ον» ο- ΠῚ ρεσοβη 


Ὦει, τ: τι πἰοπέπι νεϊτσιη, ᾿ξ θὑ5: ΒΓΜΙΠὶ 


“ τῷ θα. ἵνα Ἢ πο δα δὸσιν ὑμδυ τηρηστε. 
Μογίες επίπι αἀἰκὶο: Ἡπ στα Βεετοπὶ ἀπ π ὃζ τ ὰ- 
10 μωσῆς γὼ εἶπε, ἕζμα δ πατέφαι συ, ὦ Ἔ μὴ)- 
ἘΝῚ τυ ῆι: Ν Ὑ πναίεη δεν πὰρ δι ῃ γε πιστοὶ 


τέρα σ᾽ χὰ ,γὃ κακολογῶν πατέρᾳ ἦ μηπέρα». 


ἘΠΟΤΡ ὝΙΝΗΝ ἍΟΝ αἰϊτειη ΚΠ ΕΙΕΙΗ ' ἀν 


τ δανάτῳ πελϑυτατω" ὑμᾷς ὃ ᾧ λέγετε; ἐὼν εἰς 
εἷς πόπιο ΡᾶΓΠ νεῖ ἀθλεαας Οοτσβπ, 
πῇ ἀὐ,ϑοφπος τῶ παυτο ἢ τῇ μέητα γκορ' ον 

Ἧ πον αι- ἕ ἀπ οἀοῖς 


ἀοάεῖβ ἀοποπι}} κοῖς ἐπ΄ πᾶ ἱμμάϑεγά, 
ἐν Ἷ ἡ ᾿ ᾽ν 1 μον Πηδν 


Ἢ Ὁ δη πὶ 


ἐν ἘΛΕΕ 1115: αὐγοραιῖα. 


{ 611 ΠῚ Τ᾿ 
1εάϊκοῖις 


ἢ πιοιίᾶν, 
τας, 


μ» ὃ ὅ6. δῶρον ὃ ἐαν 91 ἐμοί, ὠφήηθη:: χ) ὅχες τὶ γιο- 


ἜΎ τ ἃ 
Εὐ πὶ ἘΣ δε ρνίο [βὲςιὲ ι τος ἁ, 8} ἔπετῖτι ἘΓ 


᾿ νἱ] τὰ πῇ 


ἵ" εἰφίετέ αὐζον οὐδὲν ποιῆσαι] “ παπϑι Ἔν τον ἢ αἰτη!ετἰτὶ5 


Ρίμε ἼΡΒΝ 


πᾶ {{μ4, ὐάρια ιείενιει νευσμμὰ 1)! ἀ 
ἀξπτεβ 

2 ΜΓῊ ἢ μηποῖ αὖτ; αἰχυροιίῦτες τ' Ἄθ)9.) το δοΣ 
“κι ργαβφιτίομε, νηΐνα απ πὸ ψπλ5::: Ἐ᾿ πὶ. τ Ρες τὰς 
Ι αἰ οπεπὰ 

4 Ὁ} ἢ αϑρα δόσε υμδυ ἡ πὸ ἡ πὴ δεδωκατε, καὶ “τ -- νεϊταιλ 

Ἰΐα διμοΐπνοι ας τρμῖτᾷ δ 5. 38- 
τι μυιᾶ, τοιαυΐο, πολλὰ ποιεῖτε: καὶ πσξοσκα» 
τοῦ π8 Ι ΜΙΝ ΕΜ ΠΣ ΤΠ" ἢ ἰζόθῶς. ἢΠὸ: Πἰτοῖμν 


λεσοηυδινὸς πωΐτὼ ( οχλον; Ἐλεὴν αὐτοῖς, 

νὴς ἦ 
ᾺΝΑ 44 


, , 
σἰατίοπας χαρδιας αὐ, ϑοσπων οἱ “λ! οὐδλογίσχλοι οἱ κακοι 


Ἐκ Ν ΓἊν εν ταῖς ἡμέραις παμυπολλϑ ὀγλου 


- 
Ὁ ἰησοῖς 


αὐὐος αἰὐζεις διεςελλετος ἴων ὙΠῸ ἐκη-- 


σαθαπε. ἘΞ ᾿ ᾿ηρτανηδήπηι Πρ ετεεθεδαπέννς δἰ 
ξῦπιξε: "ἢ ῬκΙ δε ὈΠΙΠΙΔ ἕξεις: δε." πδος 


͵ δ ΑΝ ΔΝ Ι 
ϑντερ) } σι αὐτο πεπτοι χε τ ζὺν' κῳί(οῖς 


"με ἁμπάϊτε, δ. οτος Ἰοαιΐ. 


ποιεῖ οἰχουν : ΙΝ αἰλεώλοις λαλεῖν. 


Ω δέει χη νι κἹ 


ΕΙΕΗΙΕ ΠῚ “πὰ ΠΝ 


Αἰ μοξ"] 
3} Ἰχ} Οὐ οἱ Ϊ Ι ἢ 
ον ΤΌ ζη (ὃ μὴ εϑγνῶν ᾧ Φανγωσιγτωροσκον,εσοουδνος 
πίε ἀϊ [εἰραίοι ' ἡμὰς ΓΙ ΠΣ 
γω ᾿ Φ ἤ ῳ 
κκοι τοῖς αὐ Τῷ 9 λεγά ὠις, 
ἐρεῦ τα πὶ: Πμ}ἃ ξ ἐσων 
ΜΝ οΓ 5] 


σλα!χνίζριαι ἔχε, Τ' οχλϑῖ, τί δὴ ἡμέρας 


πιαμεηῖ Εἰ ΔὋ᾽ πε, λαϑενι νὴ ΠΙΆΠ ἧ ασοητ. 


ἐαὶ βεμῖε, 5)" πον δαδεπείδηεν ἡμταὶ ξονιΠΈΓΕΝΓ, 


Ὁ 


ἘΠ [τι αε ΣΟΠΙΒΟΝΕΟΡ ἘΝ 


οδο ἐβ { Π|Π} 


Τϑεὶς 'ς παδϑσυϑμοισι παρὸ Οὔκ ἐχοισι ᾳ φάγωσι. 


Ἐ Ἢ Ξ ἜΠΟΝΕΝ (ὋΒ ἱἵξίππὸς ἴῃ ἀοπιιπι ΠΤ ΣΝ 
χὴ ἐὰν δἰπολυσω ἀἰδζες γήςες Εἰς οἶκον αὐ“διν, 
ἠξ ἐΡΈ ΑΝΑΝ ἼΠ γ]ὰ: Ἰρυς ὉΠΙΣη ΠΠ ξογμ. (ἀδἸοη- 
Ι 
ὀἰκλυνθησον,} ον η οδιῷ᾽ ἕνες γὃ αὐτὴν μακρο- 
ΤΕΒΈΡΙΟΣ. ' Εἰ τείροπάοταπὶ εἰ αἰ εἰρα}} 
δεν ἢ ἥκασι. χὴ ἀπεκελϑυᾷ «ἰυττ οἱ μια ϑητο ἡ 
Πιϊ: οὖν: 108 ῬΟΓΟΣ 019 Ἡἷς ἰκιατατο 


εἰντῳ;ς πεϑεν ζυτοις διιωήσεται {ις ὧϑε χορίᾳσαι 


ΕΥΤΙΔΗΕ ἮΙ ἩΘΉΤΟΜΙΜΕΙ ᾿ ὡς 81 ΣΝ ΩΣ τς δῶε: μου 
«ρῶν ἐπ᾿ ἐρημείας: χὰ ἐπηρωτα, αἰὐζει. πὸ “πὸοῦσθὲς 
ΠΑΘΟΗΒ ῬάΠΕΣ Τυνυ ἐπὴ ἀἸχ ἐσυητ: ἡ ΡΤΕ τς Ἐ ἘΠ ες 

ηχ χαὶ λέγα αὐτο, γα! κύρ,ε᾿ γ ἿΣ χα κιωυείρια, 


πολ μενον οὐ ηφε λυ αὐοιοτία, ξοτμιςδιἸοηεῦ ἐάων ἙἘμω:- 
; 0πτ 8 Ὁ ] 
ὅϊα, Ολυ πορεύονται, μοιγειαγπορ γΕΙα!" φόνοι» ΛΟ 25} 17 
Ἐπεσι εὶς, μὰ, πα τίτιθε, ρα ἢ ἄοϊας, ἀρ μ 
ἐπ ροάῖ- ζί 
εὐ αο παὶ. τολεογδ ἴα! . πτογη θαι 5 ΝΑρς ἀσέλγήαρ 
σοαϊις Πιᾶ]αρ, ΑΒὄὈ]αίρμεπηία, [πρεῖδια, 
Δὸς, ὀφθαλμὸς πογηθ 99,5 λαισφρημίαγι σξρηφανία: 
Τ υτία, εἶ αἰπεμπεῖα, Οἰππἷα μᾶς πι8 1 ἀδιη- 
: Ϊ ἱ ΤῊΝ 
αἰφοφσίοη. ς Τα ταῦτά, ἴᾳ πονηρϑ9ι ἐσω-. 
Ριοῦῦ-ὀ τι18 ἐμ, ὑχά ὃς σου Π πἰσαπτ ἢ πη ἐπ]. Ἐΐ 
ἄμητ, ὶ 
ὅν κι πορεύσται καὶ κοινοῖ (0) αὐ, ϑόσποι. ΧΟ 4} τ 
ἔ ἤποϑ εὐθὺς ἐατρεβδι. αὐῖτ ἔ ἐὐηβηϊα ΤΗΝ 
ὄχείδεν. αὐαιςαΐ, οὐστηλϑαν εἷς ζ μεϑέρια τύρα 
Ἢ 51. ἰοπί: δ 15 6 ΠῚ|5 ΓΜ πον τα,» πε αν ρειθνος 
, ᾧ σιδὲ γος" Χ) ἡ Εἰσίθων Εἰς Ἔ οἰκίαν. οὐδένα" ἢ : 
ἘΥΤΗΜΕΣ ἴετὸ. ἰοῖτε, ἂς πο Ροιπὶγ Ἰατόγς. Ἔν- 
ΕΠ ΠῚ Η͂ - 5 ᾿ γῳ πὶ " 
εἶπε γτᾶ1:- Θτ ΧΕ ΠΕΡΙ ὦ σέκ ἡδιιυη, ἢ ὅη λάϑθειν. αἰκοῦς 341} Σ 
ἀππῖτ' ΠῚ ΠΝ μρΐν ἀξ ΓΙ ἘΠ]: ἐμάδεθαι μος τ 
μ |Ὶ 
εὐ ἐν σοστι γὸ γωυὴ κὐξι αὐτί, ἧς ΒΕ ἦχε ὃ λυγώτειον 
ἢ ἰπτγαμῖς, [ῥρἰγίμααχ οποία, [ Πργσης ἘΣΘΟΊΟΙ 
ὃς { 
πνει μα; ἰκωῦθσιρ 0) »ἱ ἡ )ούσο, πσϑεσέπεσε πῦθὸς 1; 
ἘΝ Ἶ ἘΕΒΕΞ Εἰτ15, (Βταν ἀπ λρείον πι]σς " ὕτγαια, : Ϊ 
ι ᾿ ᾿ 
Ὡς ζδι: "ποδ'ὰς αἰτῶ ὩΣ δὲ ἡ γειυη ἐλλζωυὶς " σύ- 26 
αι ΒΕΠΟΙΕΩΣ ΤΘΒΉΒΑΙ Εὐπ ἡ νῖ ἀπ- 
ζν 
ΝΣ φοφϑίνιοσα, ῷ Ἄρ4᾽ καὶ ἡ ἡρωΐζῳ, αὐον γα, Ὁ ἀρ 4 
, ἢ αὐ ἀϊκὶς ἀρ οδ τος εἰΐσοτεῦ δε Π118 εἶπα, 
1}, Ε ( 
μόγιον οκ ὀνν ἐκ πηςυγαΐθος αὐτῆς. ὁ Ἷ 27} 
1 με αἷς ς ς “εἰ: ΕΣ ΡΤ ἴατατα τὶ 
ἢ χορτά- ἰησῶς Εἶπεν αὐτήγάφες τοδῴτον “Ῥρταοϑέοδαὶ ΕΣ 
ζομαι ἈΠὸς; ποη νης 3ρειευνισα εἴ πιοτὸ ῬΈΠΕΙ 
υ ' 
5 θοπαπι τα τεχμάν" ὁ ΝΣ κα λον 661 λαξεν (Ὁ αρτοῦ Το 
δἰ ἐαδῖθμος ἀξ απο τ πιϊεῖετδ τον Πα τ τεῆς ὙΡΙΘΙ 
ΠΥ ἮΝ 
᾿ ' τεκϑων»»ὲ ἡ Θόλεὶν τοῖς κιρίαιριοις᾽ ἢ ἐδῈ αὐπτεχρί- 28 
ὑπεπι δὲ αἰ; ἃς αἰεἶν ΜΠ: Ὑτιαμε πο λονὴν, ὑπεὴν τ ΐης 


Ριε 
λε τῶ ο: ογλῳ αὐάασπτεσειν [Ὡς γὴ γη 6} ὁ λαίων (ἷ ζᾶν' 


[ξριςηὶ Ρβπε5, 


ἐχῆα ἀρηοξς, ἐυ χαραφήσὰς ἔκλασε, ᾧ ἐδέδυυ ποῖς 


δ ἐγετε ἀρτοῦζ οἱ δὲ Εἶπον. ἐστζα. 


ἘΠῚ 118 ΠΡ Ἢ 


ἔγομῖῖ: 


τασθά: οὐδ οσος ἴαρες τΕγΓα πα, βεϊήοίνητιν 


ὧς ἄαδαι 


{ΠῚ πλδη ἃ ΟΟἸΆΡΟΙΝΙ εἴ ἀαν Ἔκ αἰ [εῖρα}}5 (αὶς τ Υ̓ΣῚ βρροπξισῃς: δὲ Ἔρβο Ἰδέ τ 
Ὶ πε εἰ 
αἰ αποκαζ) κ᾿ τραπεζὴς ἐαϑι4 πὸ “έῶν τὶν μαίϑηταις «ὐπὸ 4 "γα χορ αθῶσι' ᾧ πορειϑηχϑρ 
Ευοτοζαπαι "ἢ Αἷς ΠῚ: ἩΡΕΘΙΙ τᾺ ᾿ ἌθθΕΙ,, τὔτδα, ΟΝ μα θεθαμι Ρηὺ ἐξ αἴ ΒΠΡΟΣ; δε ὁ βγηε- 
σζοι ΠΝ. χ᾽ ΟΊ͵πι αὐτὴν ᾳ πῖπτον δυ Ἄθγϑν, 29} ἢ τω ὄχλῳ, Χ 9: Εἶχον ἰδϑϑυϑζᾳ ὀλίγα, ἐυδο 
ἀνήνολος σπκῖϊε ἀαπιοη μαι ᾿ ΠΣ ιι18. ΤΣ τὰ αρροπὶ δ “ϑρι ἐμ μμμμόν ἐν τὰ ἂν 
ὃ 

ὑπαγε εἰ ζηλυϑε ἴδ δια) μώγίον ον» τ ϑυϊα δος συ. γησαφγεῖστε τῦραϑεῖναι δε: αυπα. ἔφα ϑν δεὲὶ 


ΕῚ 
σι πὸ 
χορ 


46 ΘιΡ. “ἶι: ἩΉΜΝΜΘΝΝΝ ΟΑΡ. ΥὙΠΙ. 
Αὐάδϊπε πὶς οἴππέβ, ὃς ἴτε} ρῖτα, ΝΙΝ εἴ ει ἡ οὐΐεμε ᾿ ἀσπμεπὶ Πιϑπι, ἱπυοπὶξ . Ἔ 40απι.» 
Ϊ ! ᾿ ᾿ ᾿ παν ΤῊΣ 
ὐκουέτε μου “παντες 50] σιωυτς οὐδὲν ΘΕ Ἵν 11] 10 ΧΩΙ ᾿ ἀπελϑούίᾳ Εἰ Ε΄ἧς ῷ οἶον αὥτῆς . ἐυρέ Ξι ἈΌΗΠΕΕ 
ἐπῖα ἢ ΟΠλΪ ἈΕΠῚ ΒΕΤΟΓΕΡῈ ΕΤῚ ἜΠΗ ἱ ρας ρῆμα ἔφνε Πειη, εὐ: ἢ έν δυμ: εξ" ἘΠ ΤΕΥ Ἢ 
ἐξωϑεν τῷ αὐ, ϑρφπου Εἰασορθυονϑνον εἰς αὐντὸν. δαιμόνιον ἐξίλυϑος ᾽ ΘῈ ᾿ς ΕΝ (δε λη- ἀν, 
ἜΡοπῖν εἴ ἀνα ΤῊΡΕ ἐνπρ εὐπμηατο: [τὰ ν ᾿ Ἄχείπ-ος : δξαην βρν ἕῳ Ἐπ ἰτογιπὶ Ῥ κβ] ἐς ἂς ἀχπιο. 
: ᾿Ν ν τἶν ἮΝ Ϊ ΞΘ. 3 [ἃ φαῖ . 
ἀπ ες δ διώύώται αὐνζον χοιναἴσει ὥλα (ῷ ᾿ὀγυπορδυό- 3 μδῥζω Ἐχτ τὴς κλίνης. ᾿ χα παλιν ὠζίϑων ον οἷα ν 
"απ δ. οἰᾷ αἰ» εὖ, 1114 ἐπα τ βρη δ δίς ἐν ΒΠαϊθις ἜΡΙΝ, Ε- τ δέάομη, πλεμα ον πᾶς ἔνθ! Ρὲς 
ΠῚ 3 ᾿ 3 δ: ἀοποι 
πεοιοίαν ῥβυα, οὐπτ εὐτο ἐκεῖνα γα τὰ κοινοιιυζῳ, (Ὁ ὠ»- β δ δείων: τύρου (ὃ σιδῶνος, ἡλῦε πῶ ὃς πίε 9ευ- 
ἽἼ μ8: οὐ" ΠῚ Π6Π|. 5, Ὧ8|:Ὲ πᾶθετ ἜΠΗΝΝ ἘΠΟΙΕ παν, ἌΠΒΙΝ ͵ δ ἰρεο τς νν 5 ΣῈ χη διε μι ἌΡΝΑ Ὡὃ- ἽΕΙ [π8- 
“πμπίοαπτ ἀϊο5 ἥηςς 
αρρ φοητον" Εἰς ἐχῴ ὡζᾳ αἰκουφ), ἀχϑυέτω. 16 Ἀν δ τὸς τῆς γαλιλαίας . αὐγαὶ μεν Γ ὁρίων δὲ- 
τ 4αμαι ἱπττο τευ Ἢ ἀοηπιιπὶ ἃ μπιθα, ἰῃ- ἐἄροϊδεος. ε Ἐ ΕἾΡΝΕ εἰ [πτάππὶ ᾿“εεὐδμεν- παν ἀβροι 
Ι ἄς πιατῆ, 
χὶ δ'τῈ Εἰσηλϑεν Εἰς οἶχον Ὄἰστο τῷ ὀγδου. δ- τ} .: Ἀουπολέεῶς. χὺ φέρφοεσιν εὐταϊ κωφὸν μογιδιοί- ὅς ἀορτο- 
τ μετ. τα ἰειτοβαθαιν δ. ΠῚ αἰ εῖρη!}] εἴς 8 “ε βάγα- ἐξπι, Θ ἐπηδέσηξ εαπὶ Υἱέ. ἱπιροπᾶς {1 Γἄραμταῖ 
ΠῚ: 
πηρώτων αὐ ον οἱ μια, ϑηται αὐτο πἰϑς δὶ τΐδα- ὅλον. ) ἡ ϑορικοιλούσιν αὐδογϊνὰ ὄχιθη αὐτο ἴπζυ ᾿ 
ῥυία: ἦς ἠξ 1115 : Σ μὰ ἈΡῊΝ ΠΕΡΙ ΤΒΕε, πη ΠΌΠΙ. Ἐὶ Ὑ εὔσνεις πεν ἀξ τοῖα Ἔ ἄρρτε- 
τω | τ επάδη8 
ζολης. αὶ λὲγᾷ ἰὐζις, ϑῷ ῷ ὑμεῖς αἰσιώετοί 15} 33 Ἀτι5: χὰ ὑχιλαξουϑνος αἰντον Ἔσο ἦν οχλου 
ἐπ ἴητο }}- ΣλιΩΝΟ ἐφηρωζα Ἂ ἰα οπιπς ται πηΐερυν ἱπιγοίπϑ ἜΡΊΜΕΗΝ, μῦν δἰκίδοι ἣ ἴμος ἵπ υτί- ἸΚΘΗΒΗ͂Ν, 
πιϊδι 
δἰτμ,.ςςς ες ἄγοεῖτε, ὁτί στῶν Ὁ ἐξωϑεν Εἰσπορϑυάνϑρμον κατ’ ᾿Ιδιανγεξάλγε «ὅι ὥυ δωκπυᾶοις αὐηῷ εἰς ζῳ, ὡ- 
1" Ἀλαα ἤρατ πὸπ ρμοιεῖϊ ἘΠΠΊ ΤΟ Ο σι ΠΙ ΒΗ ΆΟΘΤΟΣ 185 δίυ5: δὲ Ερϑ τες, τευ σε πθραπι ΘΙΠ5: 
ἀν ὁ} τὸ »Ὲ Ἄ ἐν. Ὁ ᾿ 
Εἰς Τ' αν, ϑόφπον 9 ὅ δια αὐνον κδιναΐσοι Τὰ αὐτῶν κὺ πὔυσαις, ἡψαῦ τῆφγλώοσης αὐτο 
δ} ἃ πῃ ἱπ|181 εἰ ἡ 1π ἀΩὴΣ Φ Ἐτ ΠΕ 21 70- 1πΠ τρια "ΠῚ ᾿ ἹΠΕΕΒΙΕΙΝ ξΕὶ 
οτί Οὐκ Εἶσπο ρευΕ 1) ἐὐτ Εἰς καρδίαν», οὐ ΜΠ 15) ᾿ α)αιξ λέν ας Εἰς τ οὐρανὸν, ἐςεναΐξε, χαὶ ΕΣ 
ἐ ναάϊτ, τὰ ἰἴπ ὙΧΕΙΣΕΕΠ δ 1Π ἔς ςἐἢὶ; τὰ 6- | αἱ 11: ἘΤΡΈΒΆΓΟΣ, 56} εἷς Αὐάρετῖτε. Ἐξ 
ὐλλ εἰς Ἐ κοιλίαν. χυ "Εἰς τ ἀφεδραϊγα ὁ ὥχτο- 1καὶ λέγ4 ὐτω; ᾿ἐφφαϑα, ὃ δ ὅς, ᾿Δἰανοίιθήϊ,. χοὶ ἘΞ βιαμοῖ- 
χιζ. ρατμδης ὉΠΙΠῸ5 ΠΡΙἘ ΔῈ} ἐπε: ἜΠΕΝ ἀδαρετια ἴμπτ 6115 τὸ ἀξ: τς ἴσ! τἢ ΠῚ ΕἸΠΕ " 
ρεύε, γυκαϑαοιῶν πὸρΐᾳ ζᾳ ζρωμαία, ορλρς 16} ἐυθεωδ διζευοίηϑησαν εἰντῶ αἱ εἶχοαι ὦ ὀλύϑη ὁ 
Ἐσυσπῖλπὶ μᾶι Ἅ0τε ΓΊΝΗΙ ἐκ βονπῖηε ἜΓ ων, γΙΠΌΏΠυ Πὶ [ποὺς ΕἸ15: ἐπ ϑηθεηδινι Ἔπεῖα: Εὰ 
ιᾷ ἃς ΠΟ. ἴ Ἀ 
ἘΠπ ἐς. )ὲ δὲ ὅτι Ὁ ἐν πὸ αὐ ϑόοπου κπορδυονϑιον, )6 δούγίος ὁ γλωθθης αἰντῷ χὺ ἐλάλφὸ ὀρθῶς. χαὶ 
οὐη τς 1112 ἐννῶν ὑπ τς Πππιι πὲπι. "1αὶ [18. 6Π1ΠΊ, εἷς Ρισοερὶς ἱπ| 5 ΗΝ ὉΣ πεπηὶ ἀϊδετοπτ, ἘΘΆΉ ΓΟ ἈΒΕΕΠΙ ἔπε εὐ 
ΟΙΏΠιι:- 3 3} ῖ ᾿- Ἷ 
πίαπτ ΟΝ ΧΟΙνοΙ 7. ὧν, ΔΘ ϑΊτΟΥ. ἔσωθεν γοῦν ΤῊ 7} διεζείλοαο αὐτοῖς ἵνα, μηδενὶ ΘΕ πώσιν. ὅσον δὰς 
ἸᾺΝ ἘΌΤΟα ἀἰδρνρλιρνν ἐ τγαϊίσείϊματίομει παίς ' εἰ εἰς ρεφοὶρίεδαι, Ἔ ΠΊ3 6 15 ΣΑΜΡΊΝΙ ἘΠΕ: ἜΡΒΙΝ 
Πα (- μ 


Πεὺ ἃ πηρ 1" 


Ι ᾳὐἀπιϊταᾶν 


ΓῸΓ, 


ἹΒεπα 


" ξερὰ 


“ ἴδτιπι» 
συ τατϑᾶ 
τηυΐια εἴἰ- 
ἔειπες Πἃ- 
Βογαπι ΕἾ 
ἡπάπάιιςα- 
τεητ, ὅπ» 
σάτὶ5 ἀμ 
ΡΌΠ:, δἱἷζ 
1118: Μὶ- 
Ἰειθοῦ 
ἘξΟσδ [4πὶ 
"τ μὸ ἢ- 
{πἰπέατπις, 


πος παθδι 


αυοσὰ ἢ 
ξοε ίο 


ἃ Δοπείοσηι 
᾿ ἐκ ε18] 


1 ἡκὼ 


Τα 


δ Ίρίος μ6- 
πεάϊκχις, ἃς 
ἤπΠτι ἃρ- 
βοπὶ. Ἐξ 
1 πη» 
μοίμπι 


πππ τ ἀπ τὸς πὠπα ὰν ὧν μὰ τ 


πο. τὰ 
ξτ--ς-ςς 


πος πΞαταε πινν 

: τὴς ἰᾶδσαν “τ τ παστ ου σιν 


αὐτὸς 

6π|} πὶ0» 
ΠῚ 


ΡΠΟΙ ἃ πὶ 
κεπτᾶ ἔμ. 
ἃ Ἰεδα, 

ἄχππο- 
ἃ οὐ 


ἘΠῚ Ρ6Γ 
ἀσπετη 


ΠΙΕῚ Πρ. 
5 ππεὲς 


ἀἀποιπς 

ἂς πιατ, 
ἀσρτο- 

ὈδΏΤΩΙ 


ΔΡΡΙ6- 
πάδπϑ 


ἘΟΥἤΠΙΠῚ, 
ἧπε 


εἰ αγοίι 


6 οὐ 


διὸ 
ΡΙυ5 


) ΠΡ} 
γα ῦ ζν' 
ι 

ἡςπᾷ 


ΡΙΠΠΊ.» 
ταῦθα 
[τὲ εἴ- 
πες ιῶ- 
απ ὦν 
πιΐιιςα- 
τιοῦπο: 
15 αἰ [ο- 
5΄, 81} 
-- Μι|ι- 
"Ὁ 1] 

δ ἃ πὶ 
μι ὸ ἢι- 
ας Πιδ, 


παδξε. 


ἃ 
τϊίρτο 


ἢ εἰδπε 
; Εἰ8] 


Ὃς δ8δ- 
ἰχῖτ, δὲ 
ἰ π- 
ΐ, Ἐξ 
ΤΠ ΠΣ 
ιπ 


π -π-ἴἕ νὰ 


ΓΊΠ:Ππ τὰὸῪν 


᾿. τοσασ χαξαυσεσετο ᾿απσσν..ὕ..ὄ 1 “5 5 τπαπὰνον “Ὃν Ὸ-- 


Ἐ ποῃι: ΠΊ ΟΥ̓ΟΒΟ ΠΟΤ ΣΊΙΤΟ {ἰπιτῖ5} τ ΠῚ ε [Η 
αὶ ψεπιαης 


᾿ ᾿ ς 
Ο.αιΡ. . ὙἿΙΙ. (ςοαπάιτιι Ματῖοι 1, Οκ:». Ὑ{Π. 47 
ἐσυοῦ ἢ» ἀδοδῶν πη: Ἑ ΠιΙξυ]εταπι ΤΊ τεαμν ἰβηεία ἰόν μὰ ΗΝ νδετδ: ἐἤ τε ίεἰτατιιδ πῇ Ἴδ' τὐξς Ῥΐτα νε ο[2: 
απδῖᾶὰτ 3 Η ψαγ καὶ . Τὰ νϊάετςι 
πείμριξ. ἘΧΟβίΘ ζιϑηζ᾽ ἡ ἥφαν χξ οσευμίουτο, κλασμοιῶν αὐΐζον αὐαιΐθλε χἡ Ὀπτοχούτεςα, ᾿ϑηον οϑέξλς Ἀρεφο ας, 
εἴϑ [ερίοπι {ρότιϑε: ἀδυτων 30 1Ὲ ΠῚ ΠΣ ΛΗΣ με 1 4ι18- αἰξ μέν με αε ὈΜΊΜΕΙ, Βι, τπ||π| ἔμιτι 
᾿φμί προ. ἐΩ συρίδοις. ἡσάν δε(ζ) Φαϑογτες ὡς πε- Ὁ [35 «ἱᾳ τηλαυγῶς ἀπτόμττας. χαὶ ἐπέςηλεν αὐτὸν 
ἀϊπη Πῖτ ΤΟΣ ΤΩΙ ΠΙᾺ ᾿ ἂς ΕΛ ΤΩΣ δ0 8. Ἐπ ἐχιπὶ ΠῚ ἀοπῖαπι [98 Π|, ΘΉΞΕ ΕΝ ΩΝ, ἐμ πὴ ΠΗ Ι ναάε ἴθ 
ἢ ΟὐΠΠ ΝΠ 9] 3 3 ἀπ τυ: 
τραχιράλιοι" Φ ἀπέλυσεν ἀὐξες. χαὶ δυ)γεως "᾿ Εἰςτ' οἶχϑν αἰτεῖ, λέγων μὲ Εἰξτῶυ κωμιζωυ ἃ ἢ ἴα τἷ- 
δ Ή πἰ πὰ κἰξδμήετ: 4 ᾿η παρ αίωνι ἐ60. ἀις!ρι}}}95 πΠι|5, νε- μεν ἐάϊατὰ, ρρρν οἰ λετ ἐπ οα ἐπ τὴ: ο." τι κἢ ἱπιτὸ- 
ΨΚ ΠΔ01Π| Ἐ ω ἣν η,ν) ν 1εγ|8., π- 
ἐβε (ἔς Ως οὴ πλνοῖον μτ; ἐὐ δ μα δη Μ αυτῷ.ηλ- :7 Ε ἰσΐθης ᾿ μηδὲ Εἴπης Ἵν τῇ κώμῃ. ΧΙ παϊῃ] ἀἶχο- 
πὶτ ἷπ ἀΒΑΤτε5 Ταϊπιαπαῖμᾷ. Εἰ ΘΧΊΟΓΙΠΕ δυτΡ Πὺ» εἰς ἱεἸυς ὃς ἀπ εῖρα! εἰὰς ἰῃ ἶ - Ἐ καβοια 
τ ᾿ 
ον Εἰς τα ἐ ἡ δδυλ μΔυσϑαι. δ ὀζηλϑον " ἐΐξηλϑεν ὁ ἰησῶς κα οἱ Ἔρ οητα εἰστο Εἰς ταέκω- ᾿ 
μέρη δυλμ 
ἤξ τ] πὶ ὐὐοξι ον ὃς τορόσηπητ εὐπσηΐτεῖς Ἔδο; Ζιι π Γ 65 εὯ] σαίτεα ΡΒ ΡΡΙ: ὅξ 1π νὰ ἱπιῦῖ- 
Ἦ Οἱ (ὡρείαεν ὃ ; ἐπ ον ΒῈ Τὰ ΒΟ δ μαι 
φιρισέίοι; ᾧ ἡρξανίο συζητεῖν δ: ζηΐοιωτες μιαῖς. αὶ ΦΡΕΙ οἷς Φιλισάσου { ον ΤῊ θσ᾽ ὦ ΕΤΗ 
τν ΠΟ ἤρπμηὴ ἧς ἐαῖο,, ΠΠΠ-- ΕΤΟΥΣ αὐτὰ ρος δῖσεν ΕΙΕΠΕ εἰς: ὮΜΟΝ ΠῚ 
ΩΝ ᾿ἐυτε σρζμφον Ἔστῦ τῷ δερργαι, “φρο ζογτες ρώτα (ἄν: ἐμὰ, ϑήϊας αὐτῷ» λέγων ἀὐζις, Ὧι γα με. 
11 ΠῚ. εἰ ἐπρεσησοπε ΓρΊ εῖτιι Πιο, ἀϊςπητ Ἠοπιϊπος εἴς " μι σεῖο ἰεϊροπάοταπι .-'᾽΄ 
Ὁ Ι ς- ὦ Ἔ Ν τ ες ἌΓΩΝ ΑΝ ΕἾΝ αἰ: 
αυον. χαὶ ) αἰαιςξεναΐξας τῷ πνϑυματι ὠὐ7 15. 8. Ἀρφλϑέσιν οἱ νι θῴποι ε{}} (δε ὠπεκρί ϑηΐᾧ» τος τ 11} 
εἶν ἡ βεπεῖατιο ἘΝ {5 πιΠ| σιρᾶι τὶς Ἀπιοη ἘΟΥΠ την Βαρἤδλπι, εἰ "Ὁ ἘΆΝ: Π γοιὸ ΤΡ ρος ἡΝ 
λεγ4. “ι ἡ ᾿ἥρεα αὑτῇ σημιῴον ὄχιζηπτῴ: αἰμιζωυ ἰωαννζευ Τ᾽ βαπῆηικ-δω,ὸ ὀνδρι ἠλίαν, θιλοι δῈ γα, Ῥβετῖ, 
ἰδ νοδῖς, ΐ ἀαδίτατ βεπεταιοπῖ "δι Πδπιιπι. ΡΕΟΡ ΠΕ άσ ΗΝ. Ξ- ἐρ!ὲ “αἰεῖς. {Π|5: Ψο9 ψετὸ Τῆς 
λέγω ὑμῶν εἰ δὺ ϑησε!) τῇ η νεα, ταύτη σημεῖον. [73 ἥ ἣ πα ΦΉΤΙ.. Χο. ἡ αὐτὸς λέγ ἰδίοις. ὦ υμι εὶς δὲ 
ἢ αἴτεπάιτ ἐπε νόει, εῶς, " ἀρονδριν ΓΙ '" ΛΑΝΙΣ ΕΝ ΠΠσπὶ [πδ ἂν ΤΡ ἢ ρον λυρης ΘΗ ΓΕΡΗ Ῥέξγγιϑδ, αἷΐϊ 
ἡτεῖῖ πὰ- 
πα, ὃς ἀᾳ] ΟΣ εὶς ἐῤζοες ἐκίαςπα λιΨ Εἰς ἴδ σι λοίογ. 13. 5 γα Μμεξ λέγετε 66) πὐποκο θεὶς ὃ 0 πεθος; λέγ4 ΐ 
αὐὶιι στα π5 ΕΣ ΠῚ πείγενευας Ἐπ οὐὔἷῖ {πὶ ΠῚ 7- δ: ἘΠ Ξε Θδτανμα, Εἰ κουπη πάτα εἰ εἰς; ἰκὰ Ἐ πο οὐ 
ἔγετῃ ΠΊ. ᾿ [ γω 
" πῆλϑῳ Εἰς ὃ εἶραν. ἢ ἐπελαϑενῷ λαθεῖν "49 αὐτῳ;, συ εἶ ὁπραφῦς. χὰ ἐπείνιιησεν αἰύΐζις ἵγα 
{πὶπ πᾶποο: Ἢ ΤΙ ὋΝ Ἐληπὶ ΠΑΠ ΠῚ πὸ Ππαδεθλητ [ἢ ΜΕΡΩΤΗΙ ἀἰξοιοιι ὃ. εὐ. Ἐτ πασρτε ἀσεεῖξ 
ΓΑΕ αἰ ΕΤῚ Ά 
ΕἸ ρ ὴ οἰ ρτοῖς τ Ξ Εἰμ (ἢ ἐγα αὐζον ΠΧ Εὐρον τϑ' ἑαυτῶ 1 μηδενὶ λέγωσι “ἶξρὶ ἐστεν, ἡ πρξαΐο διδοισκᾷν 
η ππμ: Ἂ, Βι ΓΙΞΘΡΊΕΒΕΕ εἰσ, Βεασει τ: δῶς, σιυπηϊῆ ὈΡΌΤΙΕΙ ἘΠΗΒῚ ἼΟΠΊΡΗΙΕ ναὶ τα μ8- 
᾿ ἌΡΗ ΕΓ τ 
ὧν τωΐπλοί. Ιῶ. δηεςελλε αὐ ϑὶς 9 λέγων, ὃ- τ | ἀΐ ϑὲς 9 01| δὲ δ υ υἱὸν τὸ ἀλϑενπου πολλα πιυ- 
Ἐ ὃς σαιιδτα ἄειο. Ἐ τ τ ὶ δ ξογπισπιο ἘΒΆΠ σύντα ς τ Γερχοῦλτί [επίστθι5,, 
δ φ. τε, βλέπετε Ὥστ Φ ζυμυς Ὦ τ φαρισα! ων. χὴ γε! κὰ Σποδόχίμα οϑέοσωι ἐρεῖ τ Ὑ' ὠρεσξυτέρων, | 
4 εὐορὰ- ἤιπιθῆέο ἘΓΕγΟ 15. Ἐπ ξναιοεεηπαμι ων αὐ ἐηι- τε ἰοῦ, πὸ βὰρρλδο ὃς οι ἶβ, ᾿Ξ .01- ὰ 
τ δὰ ἃ]- Ι δ᾽ δὲ ἈΠ αν, Ἦν 1:2 
ξεν ραν κα π᾿ ζύμης ἡρωδὺυ. Χ3Ὶ διελολαζονΐο 36 αἱ...Χ.-- 16 χ ἜΘ ἐρέων Ν χαὴ γφαμμαπέων ᾿ ᾿ Ἔσο τὸμ.--: 
ἙΘυστοο- ὅθεν δι ξεῃτεξ: οὺ Ἶ ξΑ πεν πὸπ ἐΈΒΕΕΙΗΣ: ἢ Ἐξ ἢ. δε ΞΩὴ {165 οὐδ ἸΘΑΝΈΈΕΕΣ - Τ Ι- ΤΡαΪϊαπιὶ 
Βηϊιῦ Ἦὄ 
ΠῊΝ λήλοες, λέλϑντες ) 7 αρτοῦς Οἕκ ἔγουϑυ. χὰ] ἘΞ ϑηναα μα χρεὶς ἡβκέρϑις αὐας ἡγε" κ᾿ παρ- 
ἐδρηθίξεη: ἸεΐθΞ, αἷἱτ πος Θυς τρδιελης, τοὺς ἐὑενῖαγε ΤΕΈΣΣΗΝ ρα αευῖξας, Ετ ἐπ ἡ αόν εὐπὶ “ἄρρτε- 
εν Ν ε΄! Π Ἂ Ρ Ἷ πεπάςῃϑ 
γνοῖς ὁ ἰησῶς 9 λεγά ἐδ(ὶς. ἢ ϑχκλογέζεοε, ὅΤΊ βησια, Τ' 2925) ἐλφλᾷ Πὐ 9σίλδι ουϑμος αἷὖν Ἷ , 
Ε:πῸ: ΠῸΠπ τον μοθμος ΠΟ Ὲ οἰ εἴς πὲς ΟΝ Ῥειτα, ὄξος Ἰποτεραῖε εἰπὶ. Ἐύεί τον σοπαει- ἔ Θαι 
δηοῖς ζύκ ἔγατε; ἡπὼ γοξίτε- δὲ σιτιυΐςτοε; τι 1350 πεξ ον ἡρζα» δχτάμαν αὐτώ. ὁ δὲ δχιςρα- Ἔ 
ἢ ἐπα} Πὶ Ι ἐαήϊο η γα 6 τ|5 Γοῦ γε σι πὶ 3 Οουι- δν; ἊΝ ᾿ΗΝ ἀἰϊζεϊριιος Πιο5,, ἘΠ ΉΠΉΩΩΣ Ἔ ΞΟΠΊΙ1- 
᾿ ; πατις εἰ] 
“πεττω ρωυϑυζευ ε θγΕ] 6 Ὁ Τ' καρδιαν ὑμῶυ; ) οφθόλ- 18. φεὶς γ Χ) δ ἰδὼν (ἄν μα. ϑήϊας αὐτὸ. ἐπεϊμαησεπω Ρεῖχθ, 
Ἔ νιάετις, ἴὸς μεῖναι ποῦ ΤΟΟΣΕ: ὃς ἈπΠ,Γ65 ΠΑθΟπῖδς πο ἃϊ- ἑοὴς οἷν ἀϊέεπβ: ἡγ38ε Ἔ Πγξ (ταπα,, αι Α8Η Ὁ 77. 
ν "ἢ 3} 3 3 
μοῖς ἔχον ΤΈΣ ὅ ᾿ βλέπετε; Χλ ωΐᾳ, εχόντες ζύκ α- πεήρῳ, λέ) ωνοῦπαγε ὀπι(ς ρου σευτλρυώ.. ὅτι ου 
ἘΝες αἰτῖς ἢ ΓΕπε πρὶ τεςογά δ ηΠἶ, πος ἜΒΙμδὴΘ βδπες ἴλριβ ἦθ. Πεὶ 1, [εὰ πεν τ ἘυοΌΠΒησι: Ἐπ ΠΠ απε 
Ι 3 ) Ἂ 
χουστεὶ Ὁ ὦ μνημονδυξτε, ὅτε ζῶν" στεῦϊε αἱ ας 9} 3. φρονεῖς ζῳ τὸ δεν, ἀλλα ζᾳ ἢ Τ' αὐ ϑραᾳπῶν. 
Ἐ αυΐπσιις ΝΟΥΣ ἵπ ἐ φμιημίει μα ἑΐε, πο τρυνο "αὐμοζαπι τῆν ῥρ ΕΥΕΥ ἀἰεῖρ!ς "οδασοδιᾶ 
ΤΆ 18, ἃς Ἶ “ ἀπτῦ 
ἐκλιαίᾳ Εἰς (ὅν; πενξοικιοκλίοες, πόσοις κοφίνους ααϑσκ ϑλεσανϑρος Τ' ογον σε “οἷς ἰς μᾶ ϑητ'α!ς Ε δὶ ηαὶο 
ἘΡΟΡΕ δὲ ᾿ μὲ θΊσδοΣ [ πμληδι κα 3 ἘΡΗΆΕ ΕἸ: Ἡν- ἴωϊι:. εἰκὶς εἰς, Ἐπ σΗ ὉΕὴ ῥα ΓΤ {πὶ ναΐϊε πιὸ. 


κλωσιμοιζν πλήράον ἤφφυτε: ; λέγϑεσιν αὐτῳ, δὼ- 


Φὶ δὲ ἀεοῖ πὶ. Ουπάο ἔν. ἘΟέος δι Ϊ 2νανεν νεῖ ἰ- 

Ἄ ραπδς : Π 

᾿Παυαῖαοτ δῈκαι. Τ᾽ ὦ ᾿ ζῆν: ας Εἰς ὥπτ τοτρακίοκ- 
ἘΠ ΝΣ τὸ ἐν {ποι δ} ἜΡΌταΝ “ὐπιρίεσιεμτα ὁ ἘΑΕΊ ΒΕ ΒΤ ΤΟΙ 


[οις.΄ποόσων ασυθλόὼν πληρωμάᾶτα κλασμαῶν 
τ ἀϊουπτι τα 16} δι ϑοὸ αἱ χενμπε: ΒΌΡΤΟΙΝ. Εἰ 


ΕἸ: 
ἤρατε 0 ᾿ δῈ ὐῆον Ν ἐπα. χο! ἡ λενμ ἰὐξις. 


ἘΣΙΒ, Ἔλοοι 
Ἵ εἰς βυθσαὶδαυν, 


ΕἰΠ 


ἀϊσεναι τ 


“παἷς οὐ οὐ σιουίετε, 


Ἔ {ἐγὼμὲ Εἰ 


ἢ Φέρο: σιν πω τυφ λον, ὼ πῖραᾳ 


ὁ ἔργε 


Ἐ αἀδμπεῖε δ. σασοιπηι. Ἂν 


" ἐμμύσα απ 
"τοραθᾶπτει δ 


κα λοίίσιν απ: 


ΕΠ δύῖτα νἀ ἐρ τὴ ξ' χ- 


τυφλού. ἐζηγανμ αὐΐζον ἔξω Ῥ κω μης᾽ γι) ὺ ]υ- 


ἐλρριεμξ. ᾿ τὰ 11} πὶ ἰφπρετετ. Ἐτ 


ἃ ΠῚ. ΠΙ “εἰ ᾿ - εἰ 
ἰνῶ αὐτῷ α΄. 4. 


στει, 


Ὑ πα[ρνεηι 


ΠῚ Τ: 


Ἡπιροπεῖς ΡιιΕπ5 ἴμῃ σοι] 8 δἰ, ἘΉΛΕΌΥΤΝΕ ΜΕΝ 
πιά πἶθ 5 
ἴωϊσ,ς μ: σδὶς ΞΙ τῶ ᾿ὀμμαΐο. εἰν το Ὀγιθεὶς τας γεῖδοις 
Ἐ ΔΙριοι ες, ερ, ἱπτέσγοσαμῖς. ΕἰΙΠῚ ἢ αν] Υἱάδτει. ᾿- ΕἼΗΣ 
πε ἐν ρύζα ὧδ 
οξυπτ ἡ ἐπηρωΐο. ελον ΕἸπὶ βλέπ. ζαὶ ὠν α.- 
Πριδιεηι αἰ: ψιάδο Πποπιι 8. νεῖπτ γ- 
ἔ ΠΝ .! ΣῊ τῇ πη τ Ήν Ι ς κἱ 
λένψας Ελεγε βλέπω ζῦσ' αν ϑρφητοῖς ὡς δῈγ- 
Βοτοα ἀπ δ }] 4116. [)υϊαδε ἀτόσαπι ἱπιποίμϊς 
ἐδρ τ Ἔ δ Ὕ Ι. 3. Ὁ} 
Βταρὶὶ 9. πῦξ:παίοιυτας. Εττα παλιν ἐπεϑηχε 
11}: ἱπας ὯΡΕΣ οὐαΐος Εἶπ, τ ΜΈΓ 


οὐής ἔχιν ὀφθουλμιοῖς ἐχτο, χὴ ἐποίησεν 


2ῷ 


24 


᾿ς 


3, 


᾿ ᾿ 
Ϊ 36 σωσ( αἱ ατζως 


ει πὸ ίεχι!, ἀς- 
οὐ Ὁ ΕἸ 7 τῈν ὐὐξις. ὃςης ϑελά ὀπιί(ῷ μεϑ οἰκολαθεῖν; περει 


“ρμξὲε {επιεεῖρίυπι. δὲ δρλν οι ὀρῖσεπι, ἔβην, 
τὰ 


ονπϑονησοίοϑω ἑαοΐωνγ. Θὰ ἀξαῶ τ- ζαιν ρον αὐ Ὁ. 


᾿ ἰεσυατωτ ΠΊ6. ἐδ Ἐν πὶ ὙΕΙ͂Σ ἈΒΊΣΗΣ σι 


Ὁ ἀἰχολουθείζ μοι. ὃς γὃ αὐ ᾿ϑελῃ τίκυ Μυγ: 


08) 4 γγανε, Ἐξῖνες ται: 4υΐ αὐϊταπις ἢ τ Ιυᾶ πε. 


ἀὐόΓα, 
αὐτὸ τ σώσει ,Σπολέσᾳ αἰνιτζου; ὃς οἢ ον ᾿Θἰπολέσμ ἢ 


᾿ ΔΠΪΠῚΔΠῚ ἴμαπι “ΠΩ δι (ὦ Εωκηρείῃ, μιε᾽ Ἔ ΡΓΟΡΙΟΓ 
ρω τὶ τξος πχορδς εὐ - 


Τ ψυγέω ἀυηῷ ἐγέκχεν ἐμοὺ χὰ τῷ δα λία. Ουτ΄ με! [4]- 


ἘΞΡΤΗ Ὃν 1 επὶπὶ βεοάετῖ βομλ αὶ. ᾳ πὰ ἔροῖοι 


γ γὸ ὠφῆησᾳ αἱ, ϑοφστῳ, ἐαν 


Ἐ Ω ΕΌΘΕΥΕ ἢ πιμ ΓῊΡ ΗΜ ΗΝΗ͂ΤΕ 


χερδυση Ἴ χϑσ μον δ)λϑν» "ὦ ὁ ζυμίωθη τω ᾿ψυχέω 


{ἐγμαϑὶε 


!Ι ἀεεγὶ πιᾶ- 
᾿ταππ ἔαεῖδε 
γγνζωυ «οὶ πὶξ ἴπΕ 


ἮΝ τα δὰ 


᾿ {μαπι ὑε “51 ὃν δ1ι1 πο ἢ ορηροημβειοήειν Τ ΦΟΠΙΝ ΡΣ 
ι τὴ ΤᾺ ὃ τίσ πἑ ἃ 
γ αὐτὸ; ἡ δωσφς ἀγιϑοϑπὸς αἰζολλαγμα ἡ απίπι μεν 
ΓΌΩΝ ΡὴΝ : ΦΠῚΠῚ ΠΣ ΠΤ ΏΣΙ γηξ, ἔρι ἐπ τεὴν 
5 ψυγὴς αὐπὸ; ὃς δὲν ἐδ, θη με χαὶ ἘΝ 
ἱ- ἢ 
Σ ἜΗ ῃ ᾿ξοποίδιίοπε ἿΝ ἅ6:ι Ἐπαιού 
(ν᾽ ἐμοῖς Ἄθηϑές ον τῇ ᾿ γμεὰ ταῦ τῇ τῇ 1 μιοιγαιπ- γέμαι 
τεῖὰ δὲ μειζιδιγῖος, ἃς, ΗΝ μοιίηὶς ε “η- ας πρηξαι- 


" λΕσΣ Ὁ : 
λιδὶ χὴ ὠμαρῶλω; ὧδ ὃ εἷος 11] Τ᾿ αἱ ϑοφπου ἐπται - ἀξία 
ῥείεες ΕἸ Πι., σαν ην ῬἘβετΣ 1π ᾿ἀράθς ΡῬᾶ- 
! , . {7Ὶ 
δωνϑησε) αὐΐογ. στὸ ἐλθῃ Ο᾽ ΤΉ δὺξη σῷ πα- 


τ ἴ οὑπὶ ᾿αηροῖις Θιπδξίε. 


᾿ αὐηῷ ΚΟ ἢ αἴγλων ἥμᾳῳ ἁγίων. 


“πα 


α΄ ν---- ΝΝ 
-- «-- 


Β - τ -τς - : --αΞ- πιὸ - 
--σ-- παι πὰ». - "τοι ὩΣΣΙ -- ----ΞΞ τ τὰ πὰ -- 
ἊΝ -ῶν - πρᾶρ- «τον τὰ 
ΒΒ Ό Θα 9. Ὁ-- Οὐ 5 “5ῈΞὧΞΞἑΕ Ξε 
: Ξ παρ παραδίρρ». τος - “- - μ᾿ ΞΞ πὶ 


Ε βυσρυρ στον ο-- ΝΠ Ξ ΣΞ 


ἰχ. ὃ. 


ἡκῸ ἸΌΡΗΙ 4,18 [πὸ 


σὰΑ», 


Ἦν πϊεοῦατ 1Π1|5: Ἀἀπιδπ 


ΑΙ ἱ ἐλέγχῳ ἰὐζοις.ἰμίω λέγω ὑμῶν»οτι Εἰσί τυ ἃ συζητεῖτε καϑος ἐἑαυΐοις ; ; 


“Ἔδει. ᾿εῖϊς “64. πὶ ἐΡῖε ᾿ τεύνρς τω πρη βυπαθηπτ 


βοπείδαο, γος Τ᾽ ὧδε ἐφ ἼκΘ ΤΩΝ » οἵτινες δ μὦν; ἐγάϊσονται 


Ἐπ ΡΊΤΡαα, ἀοπδυ ἐπ ΠΕ25Ὲ Τα ἢ ΠΊ ὰὰ εἰ - ὙΘΔ: 


Θχγαΐηου., ξωδ αὐ ἴδωσι ἐν Ὑ βασιλείαν τῷ ϑεοί ἐλη- 


ϑ γέγεατδ, πἰέπ ἰἷἱπ "εωεῖα, Ἐπ ροῖ δΙρΑ ἸἘα; ἔ αἱ- 

Π ἐν 3 Ϊ Ἀν 3 ς αἰ ς, 

πὠμο ον λυθυων ον δυναμ4. κα) κΑὉ υμκέρας ὃ οῦρα- . 
βημτ ἴεδις ΡΟΤΤΏΤΗ, πὲ Τασθυαιη ὃς 


λαμξαις οἰησὼς Τ' ᾿ πεζον ὦ 1 ἰωκωᾷον ς χοὴ ἡ (ἢ 


Ξ [εοἱπιπὶ Τοαπηςπὶ, ἄς ἀμεῖς 1| ἰοῖς 1π ΠΩ ΡΤΕΠΙ δκοοῖπιπι ΑΝ 


ἰωοννζευ αϑὸιφῷ ἐρά αὐςᾶν: εἰς δφος ὑψηον καστ 


τρις ΡΙ ΠΕ: τ ἐτακεβξιχαμιι εἰξ οὐταπι Ἰρῇ8. 


ἰδίαν μόγοις᾽ Ἀ) ὃ με!εμορφω 8» ἐμισδ 9 δεν αὐ τ μ᾽ 


ἮΝ [ρΙοπάξ- Ξὶ ἀδβξαιβατα οἰμ5. ἔδει ἴω πὶ ἘΜΆ ἅ, «αηαἰα 


Ἔωρνο ὼ Ὁ ἱμάτία, αἰτεῖ ἐδρεῦο εἰλθυγΐξι λδυκαι : 


ἢ πἰιπ ὉΒΙΩΣ ἐν Ἀ1ΠῚ ἐὐωις ἔα 110 ὑαθὲ! το τᾷ πὶ θη ἘΡΙΣ 
λίαν ὡς χιωνγ οἷα, γναφάς Ἐχτ ὙΣ γης Ὁ ϑιωμύαται 
δ σαηἀϊάλ 5 κερίβατε. ἘΣ ΤΡ τα τ 1115 ἀρὰ ον μὴν Μογ- 
{' ὕ . " 
ἘΣ Ἷν λδυκανει. χαὶ ἢ ὠφ. ὃ» αὐτοῖς ἡλίας σευ , κ.9.- ἅ 
ἢ ἴε ὃς οτᾶπε δα! σαιυειντεθι Τ Τεία. Ἐπ τὲ- 
Τουτὶ ᾽ν" ᾿ς 5 
σεὶ. χὰ ἤσαν σωλλα λοιοῦτες τω ἰησῦ. Ὄ στῦ-- 5 
δΡοπιμη ἢ οπάειϑ Εσπν ἘΝ Τοίτι τ : ἈΒαΑΡΡΙ, ἤρα! 


κριθεὶς ὃ πέτριος λέγ ταδὶ ἰησῷ- ῥα ββὶ Ξ καὶ ον 


ξ εἰ τἃ-Ἔ ε ποῖ πε ἐἤε: δὲ ἔχεῖδπτας, ἐ υπιβυαεμία τρία, τ] 


5, Ἰεία ΟΒΥ 1 Ἐπλησ: 


"9 σοιϑε 

ΟἈΡ. χ. 
ταρᾶπτ εἰπ|. Ν᾿ ερ εξισελθις ἢ ϑδεγδη : 
4 
ὁ ζογίο οὐ ον. χὴ ἐπηρώτησε ὥυ: “γραμματῴς, 
συ! σοηηη τ 5 ἐκιοὶ ΟΠ ρίο τς τεϊροπάσης 
χαὶ Ἔστοκιραθεὶς 
γ 815 ΣΕ ταΣρᾶ, ἀϊκίτε ἘΡΆΠΙΜΕῖ, ἈΕΙΗΙ ΠῚ]: ἡτῃ 


εἷς ον» {' ογλουγεῖπε, διδοι σκόλε) κώφγκαι ΟΝ υἱὸν 


τῆευπὶ αὐ τς Κα δοπιεμι [ρὲ τῖ τι ΠΊ ᾿ ἤρε ἰοφημεέθπε Ἐκ γ5:- 
εἾ ιυ 
δ μωὺ ἀσϑϑεσε ἐχονζρ, πγεΐμαι α α Δοιλογ" χα ὦ- 
ΞΠΉΔΠΕΙ ΘΟ ΠῚ ἈΡΕΙΒΗΣΒΕΕΙ τ, "ἰαξένα {πΠΠππ|πὶ. ὅσ ἔρι πιᾶῦν 
ποὺ αν ᾿ αν κατόλαϊξη, βέοσᾳ χυΐον, ὦ ἀφοιζ!; 
δὲ Πειάθι Ἐ ἀεπιει μοι, Ἕ ἀτεῖε: θϊχι 
χὺ ὁ πειζῳ ἐξ όδυῆας αὐτῷ ξηοαίνε Υκ Χὺ εἶπον 


ἀϊ!οι ρμ}18. τα 5 ἿΣ 11 ΠὩ ΠῚ ὃς ἰωρν ὦ ω 


ζοῖς μα ϑηταῖς συ ἵνα, «αὐ Θκιξεγωσιηκὶ σόκ ἰογυ- 


μὲς ϑϑ τς ΟἹ ἐβεολβ να 1 - 


στη ἵ, 


ΓΗ Ϊ, ὡ τε τὰ ἐδιποπσ σαν Ἑῆ, 
ὁ δὲ Ὡποχριδεὶς αὐττί, Εἶπεν" ( ὑἌνεα εἰ»- 
ἜΡπα, 1} το ἢ πω 
ξ ξω Ἀ} 


σισος ἡ ἕως πῦτε πσδὲς ὑμας ἐσταα} ἕως πῦτε 
Ἴ αὐ 116. Ἐτ 


στε α,, ᾿ τἰρειτι 


ἐοἰιταῤα ἀδὲ ἢ ἰδ 


30 ᾿ ἀνέξομαι ὑμδν; φερετε αὐον “δός με: χαὶἢ 


δει ἃ πο πδιεν δος Ι τατον ' ΟΝ 
προ ν ἤογημας ὧδε ἐ1) “ἡ ποιήσωμϑμ σκζευφς τρε!ς σοι 
γπυπ, ΚΒ Μοΐ νπηπὶ, ὅς ἘΠῚ ὙΠ Π|. ΝΟ ἐπὶ {18 - 
! Ἂ πο ἢ ΝΑ 5}. ἢ Ϊ Ξ᾿ Ἰ νΨἅ} 
μίαν. τ᾿ ιῶσει μίαν 5} Ἡἡλία μίωψ. ουγαρη- 6 
ἄ εἰπιοῖε ΔΙ ὅπ ἀἸσεΊεοΙ ετλητ. ἐἈἰπὶ ἕ ἐχτοτεϊ τ. Ἐπ αδἂλ οἵ 
εἰ ἈΠ "ἈΠ | 
διά Ἷ λοιληση᾽ ἤσαν ἡδὲ ξεκοσο. χαὶ ἐγρείο 7 
παρε 3 Οδαπιρταπϑ τέο. ὅς νεπῖὶτ νυὸχ : ἀξ 
Ϊ ἢ -᾿ γι ἡ Ἢ 3. : 
νεφέλη Ἐπτισκια ζ ὅσοι αὐξις᾿ κὴ ἡλῆὴς Φωνὴ ὧν Ὁ 
ἈΠ 211Π|- ΠΕΡΕῚ : ἰδερθ, ἘπΠῸ εἴ ἈΠῚῚ παειι5 Ἔ αε- 
ΤῊ115 ε ἐ 
ον γεφέλησολθγϑυσει, τος ὅε1ν ὁ μος μου ὃ ᾿αἰγαστη- 
ὠνὰς ἅΠ υπὶ ἀμάϊίας ἐπ [τὶ πὶ εἰγουτα[ρῖ- | 
Ὡς. ἐὐτο ἃ ἀκϑετε. χα! ᾿ ἀρ ατειί αἰξιθλεμ ἀ- ϑ 
Ἴπἰα εἰεηῖος, ἜΑ ἀν: λυ τς ἀρ γδ ξρυ ήν ἐδ Ἰοίαπι τῤα 
βδιοι; σἐχέτι οὐδένα Εἶδον, Εἰμη Τ ἰησῶν μο- 
“[ἔρὰπι|. εἴιπι ἤμ,͵. ε. { Σ Ὁ ΞΘ το αμεέῶν 1}}}5 ἐς 
{τι 


γον (δ᾽ ἑαυτὴν. καϊαζαινογῶν: δ ιν πο 9 


ἡ ριπεοερὶς πισπῖδ, κ" γάμ εἰ ὉΓ 
Ἅ}}1ς πὸ» 9] 


προς» δεεξείλειΩ ἰδίοις ἵγα, μηδενὶ διηγήσων ) ὦ 


πεῖπῖπε ΜΑ͂ΡΓΑ͂Τ ΗΕ 


συ 18 ΠΊ, 
πο νι}. υἱάενμπε, Αὶ ξοι ἄπύτι Ἴβ18ὲ ἔσται, τς τὐεθς κα 
ἐπτῖ, πᾶτ- Νὰ 
έν αία ἐς ΔΆ Ὲ] μὴ ᾿στὰμ ἢ υἰος αἰ, ϑροοπου ἐκ γεχρῶν 
ΠΡ πον ας ἔτ ἤείσεπι ΚΡΡΈΒΝΝΣΣ «ρα Ἐπὶ 
αὐα ς΄ . ἡ Τ' 2979» ὀκρατης “δὸς ἑαυςζᾶν' τὸ 
ἢ εἴτει: ςοπαμίτεπῖςο, τ ξεΐ, "᾿ ἘΞ ἘΠΗ͂Ε Ει 
απ. ἃ δ Ν Ν 
ἕδος συζυ οιοτες (ι 661 Ὁ ἐκινεκραΐν αὐαιφ-ήγαρ ἣν 
τείατγεχο- ἈΠ ΕΣΥΘΕΑΒΑΠΙ ΕἰΜαῚ ἀϊεεπτει: 50. Μ ΠΆΒΕΝ δετεὶ- 
αἴτ. 


Φ Οὐἱά εἴ- ἐπηρώτων δῶν, λέγοντεσ,οτι λέγϑεσιν οἱ γεαμμ- 


ΚΑΘ. μα, διὰ Ἔα σι ΘΡΟΠΕΙΣ γΈΠΙΓδ Ῥτὶ πὶ ποῦ ἀέτετοτὸ [Ἐ- 
Ἂ Ρματι [αἱ 
Ἀξ: -- μοί] {ς,ὅτί ἡ ἡλίαν δὲι ἡϊ)εῖν πο ῬΤΟΥ: ὁ δὲ Ἔιστο- Ι2 
ὉΝτῚ ἢ Τροπθεὰν αἷς ΜΠ Εἰϊαε ἐπορωυος βτιπιν τι 1ε- 
αὖ νὲ- 
πεῖς ρμτῖ- χριϑεἰς εἶπεν εἰὐοις, ἠἡλίας ἃ μ ᾿ἤἴθων τος φ ον στο. 
πιὸ, Πίτμοι σαν αν δι φμοπιοάο [οϊριυπιςῇ, π ἩΠῚπΠὶ 
παν πὸ ῬΞΙ ἃ 4] κ(Ὰ, 
καϑισὰ “τα, ἢ πῶς γέχεά αὐ ὅλττ' υμον τ 
{ εοὐπιεῖη- Βοιοϊπίς, ΝΕ πιιἴτα δαὶ ἐδίμες ὡς Ἤ 
ΒΙΤΕΣΙ. 


Ὲ ἐξουθε- ἘΈΕΡΕ πολλὰ πάθη; (ΟΣ ἐϊξαδενωθη. 


Γὰ ΓΕΥῸΣ [ 
2. ὃ ἱμου τῇ οὐγίρΊα,. 


2} ασλο[χνιοῦ Θεῖς ἐφ ᾿ἡμας. 


αὐτῆ. ἐπὶ κά ἐρίμτη. ἘΠΠΌΣΙ ΕἾΜ, βαιῖπι 


3} " . Τὶ ᾿Θ ὩΡῚ 
ἐευεΐγαν αὐζον τσϑος αὐΐζον. ( ἰδὼν αὐΐον. ἤὔθεως 
ΓρΊγΓτα 5 ΠΗ ΠῚ: τ Ἐϊλέεη; ἴῃ 
Ἑ 5 , 
ζ πνεύμα, ἐασάρο ξον αὐΐο ἴον. χὺ στεσων ἔχτπτης 
τεγτᾶ πὶ, νΟΪ ΓΑ ΡΑΤΟΣΙ ΡΠ ΘΊΕΝΝ Ἰξον: ἐπιεγγοραιτ 
““΄ . " 3 Ν 3 Ι “τὰ 
Σ “νης ἡ οκυλίεΐζο ἀφεκζων. ΧΩ ἐγηρω ΤΉσε (ὸ 


πος αν Εἰι15. ἀρ τι δος ΠΌΤ ΘΕΝ ἀνῇ θυ: ῥδὲ 


ΘΗΝ "πὲ 
Γω 


7: “πὰ 
παπεέξει αὐτῷ; πῦσος 69)06 ὅθ], ὡς σϑίο γ6γ9- 
εἰ} ἂν» ὅπὰ 5ἴε: ἊΡ ὅλον, 18. Ἐπ [τεημέητεῦ 
ΝἾ ᾽ 

᾿Σ γὼ} αὐτο ὁ ὁ δῈ εἶστε ᾿ πα 859 εν" χαὶ πολλαχις 
εὐπὶ εὐ ἰπ --ἰρπόπι. ἱξείς, ᾿ ΙΠ ἄθηδαι, ν᾽ ρμεῖ- 
ιν "ΣΝ ΤΉ 
αὐὐζον ἡ) Εἰς ἵ πῦρ εὖ 
ἀξτει [εὰἃ τ το πὴ 

Ϊ , {71 
λεέση αὐνίογ. 


αἰ τε γέβτιε ΣΟ ΝΕΡΙ ΟΕ “Ἄμε πῦ!. 


ΚΠ: ῥΡβῦιϊέ, πῖτν πυϑὰ 


ἮΝ Εἰτι Πα ταις βου ϑησον ἡμῖν 
νὐ ΤεπΠιὰ ἅτ ἦ1.- 
ς.}. “ ἣν ἢ 

ο δειησὺς εἶγτεν ο».- 


τὶ; χὔμα, ὦ Βϑιξε εἰδάοτξ, ὍΠΗΙ ΡΟ διὰ Τ 


ἢ δος: 


πἰπιξεν ον 


Ἐ πιητθ πᾶ: 
7.1 


1 ΠῚ: 

Ἐ ἀδειδι5, 

Ἰρογμετῆι, 
| 

Ἐ εἰς, 


Π᾿συκπιάϊα 

“ συλπηάτα 
νΟ5 ΡΑΙΙΔτὴ 
αἰἴξειτε 1 


ἀνέχο- 
με 


Τα μια π,.» 
νἱ ἀπεε 
Τροπίατ- 
ὕχα!ιτ 
ξ εἰ τὰς 


ΕῚ ΒΆΣ, 
Τρ Τὸ 

Ἴω 

ξεχαμποεῖ 


σῦς ἀκοὶ- 
ἀπ Ατ 


Ἐ τα πε, 


ἜΝ ᾿ εἰς Οἱ ὑδωρ,ἷνα Ὁ γ70-- 


! 4118 


“ ηδϑ, τη εῖ- 


τ5 ποίεε 
“, Δα 6 πὶ 


{μπὲ 


ῷ Ξ Ὁ, Εἰ δϑιιούα σοι! πη εἶ, σαντα, διωαΐζᾳ 


οιδάδπτ!. ἘΠῚ σὐσπηϊπιὼ ΘΝ ἃ Πα Π8 


Ράτει 


] βῶς ἘΠ, Ϊ ν ἐμ 
:4. ᾧ πιςευοῦιι. χαὶ δϑϑεως κιρφιξας ὁ πατὴρ τὸ 


ραειὶ ΓΕ ΤῊ ἐβογτνε ποστως Οτείο Ἄρα ΠΕ: Πραεατο 


παι διε μα δακρύων ΕλΕγ εὐπιςφεύω κύρμε᾿ βοη- 


"δ "τ τητνειείνταῖε. ΤΕ ὝΡΙΝΕ ΠΗ οὐ “ΝΜ, ἐυπεηῦ- 


ἰδὼν ἢ Ἀ' οἰησῶως διτι δγισιω- 


ΤΕΣ μαῖθα Ἶ ῥεσεβαιμ [δι τιρμι ἦτ: 


τρέχφο ον λθ6. ἐπεί μησε Φ πνϑυμαΐι ᾧ ἀ ἀπκῳ.- 
ἀιτ πᾷ {ΠΠ1: ἐ φρίνέειμε “" ἀἰορφμμειονε σ [μτ- 
δα βίῳ λεών αὐτο, ζ πνεύμια κα ἀλοδλον χὺ κω- 
ἢ “ν ἐξ: Ξὼ; εκὶ ἐκ δ, δὲ πὲ απιρ] 5 
, ΔΑ» ᾿ Ἱ 
φον,ἐγω σοι ὅτ πζφοσω» ἐξῆιος ἐξ αὐτῷ; χ) ΜΉΧΕΤΊ 
Ἰπιτῦδς π᾿ 6.Π|. Ειὶ ἐ ἀγα θο εΣ πε π ἀπ. 
Ν Ϊ Ν Γν τ 
,ὅ ΘΕ ἰσΐθης Εἰς αὐ ον, χὰ χραζαν,κ πολλαὶ τατον - 
Γοτρεηξ ἐχπτΈ: [Ξ ἔχ ἐξα 5 εἰ ἈΕῚ ἐρληδωμοι ῬπΕ 
’ Ὗ γ 
δαξαν αὐΐον, ὠζηλϑε. καὶ χη ἐπε ὦ ὡσει νεκρὸς, ὧςε 
ἡἰϊξετε : Φβ ἱποττίίας εἰς, Οὐὲε Τεοίως {|βτε- 
Ι 1 τ ἈΠ ἢ πΡΝ ΠΑ, ΠΡ ν 
"7 πολλοῖς λέγ 4). Τί αὐπεθανον. ο5 ἰησῶς χρου-- 


ἐμεηεεηι ὯΝ ἐν Γ ἵε χιῖ. Ἐτ 


τημπίμτῃ, 


ῃ ΠΊ, 


ΤΩΝ ἶτῸ: 


Πάπα ἢ δ11|5,. ἢ ἐκ ε απΐε δα Π, 


χᾷ τήσοις Ὁ χῴρος αὐτο γάρεν αὐτο, κὶ οἰνὲς Ὑ. Χὺ 


2 μὸν ὀκθάιειν αὐτὸ 3 


ΤΣ 5εᾷ Ὅὰρ ΤΟΙ, Θ..18 Ἔ ᾿Εἰμας Δα ἃς ξε- 
ὄλλα λέγω δ μαν»ο τ] χὺ ἡλίας ἐληλυὃς " ᾧ ἐ- 5 
ἜΡΩΣ εἰ πὐσευπηηθε ΘΙ θκΊτῆς, Πεύῖ ἐξαῖρταδι εἰ 
ποίη ὃ αὐτῷ οι στιν, ἡλεληζαν ἣ καϑῶς γΕὙ φοιτύ]ωι 
ωο9 ἂἀδ δο. ἘΝ γεπῖῖπε τος ἀι[τίρα]ος ". νὶ- 
5: "Ἃ Ϊ 
ἐπ᾿ ἀΐζξν. κχαὶ ἤθων πσϑ8ς «ἶδ' μα.ϑητας, εἶ- τ 
ξ εἰϊτὰ ἀϊι τατϑατι πιλδύλαι των δος, ἢ δοηρᾶδ, σση- 
ἱ 
5 Ῥοραίας δεν ς ὑγ λον πολίω κξ ᾿ἴρες, ἡ δ γραμματάς,σω- 
ἢιιρείιἐι" “υϊτεπῖς Ἐ1Π|ι5) οι Φλν τὴ ὡς Οὐ πι5 εἰμῖνα Ὁ σΕῊΕ 
εἴ δεεκχ. τ, ΠΥ 
Ῥδυδταπι ζυ ζομς αἰὐίοις ἡ δλεωε σατο ὀγλος ἰδὼν ις | 


ταν 


ὲ πυρόσποέχοντες ἠασώ- 


Ὑεκθαμ." Ἂ ἔνι, ΓΤ ἀπο κου τι ἀὰ 


ἕω αὐ," ἐξεϑαμξηϑη 


τῇ ΠῚ ΓΙ μια σαὶ, 


ἀπ οἰρ! Ὲ6εἴὰ5 "Ἴη 


Εἰσύϑϑοντα αὐζον Εἰς οἴκον, οἱ μια, ϑηταὶ ἀυτν ἐ- 


ιϑττοξάραπι εὐτι ἘΠΆΘΤΘΕ ἐθ νέα ἈΞ. ποη μοιμὶ- 


κ Ὁ χ ὦ 
πηρωῶν αὐντ: " καὶ. ἰδιαν- ΟΤῚ ἡμεῖς “ ἠδιιυὴ, δ η-- 


δι Πὶ "3 Ἐπ αἰκιι "ΠΣ: 5 ὅν Εῦ- 


᾿ εἶπεν αὐΐζοις το γ,6- 


Πηϊ 8 Εἰτδτε 


μι ἰπ πευὶιὺ λεὺς ΕἈΙγὸ Ἐ {1 ποπ ἧπ οιδτία. 
γος Ο» ςυεῆνὶ διώαται ὀϊξξϑειν, εἰ μὴ μι οὔ οὐ θ᾿ σέυ- 
πὸ ἄξ [εἰιπίο. ' ἘΠ ἱπὰξ Ἔ ΕΧΈΜΒΙΣΙς Ρίχι γα τ8- 
 ἱΝ Ἷ 
Ό χη “ νηπείαι. χαὶ κεῖθεν ἀξ ἴθογτες ΠΕΡ ἐπῶ- 
ΟΡ ΠΠΙΓ ἔπι ΟλΠ| πα ᾶπι: Β ὦ πολ οίνϊε ἢ ῸΝ 


ΠΤ ΓῚ 
πε γε! - 
τατῷ πιδᾶ. 
Ετσυῖ νὶ- 
ἀπ Πειῖ ἤϊε 
ΓΟποιτγ- 
τοπὶταυτθᾶ, 
ὔπη παι 
εἰ ριὶ εἴταῖ 
ἱπιπιῦ ἃ. 
Ἐ διτγις δξ 
πιτς [θ]- 
τταβ., ἐρο 
ριποῖρίο 
(101, Ἐπὶ ἂὸ 


ἘλὈ εοὲ 
ἈἘἘΠΊΓΤΑ νὲ 
1π|}}1] 41- 
ΓΣΙΓΕΠΙ: 

Ι χυτέπι 
[ΠΟ 5 


ἡ ΕἸ δα Δ} 


{ σι 1 - 
ΤΠ: 
δ δοτετῶ 


ἔθυλις 


ΦπιὶΠ 
ἈΠ ρτοίοῶς 


ἔπ δι νοἱὲ- 
ἢ ἥτε» 


᾿ ρδυογΐο δα Φ γολιλαίας Ἴ Ω 6.7. ἡπλω ἵ ἐγ οἱ. α ἴις 4 (εἶτα. 


{ένει. Ποξαδαι " ἘΝ ἀπςτρσς [χὡς, ἄς ἀἰϊοεδαῖ 
᾿ ." - ἩΕ ΕἾ) 
τ γνῷ. ἐδιδωσχε γδ ες μαθήϊας ἀὐπύ ἡ ἐλευ 


οὐ ΤΠ: 


- 

Ὅς ΤΣ 


᾿ 
ἢ 


ΝΕ ἐὰκπ δῇᾶά ὦ ὶ «᾿ 


Ὦ Θ ΕΥ κι ι α ὦ 


“Ὡ ωμΜΝ ΕΝ 


πῶ ἥν χτ’ὰν ἜΝ 


ὰ 


“ πι 
Φοὼ Ὁ 


ἐπὰ 


γνϑ} 


{ΠΠι: 
{πε 
11, 


δι, 


πιάτα 
τη 
ἀἸ 18 
11 
! 


: γὸ - 


1 ΠΔ.. 
ει 
ἴτ- 
ἔ 
13 

Γὰ Ἕ 
ἐβει Τα 


110 εἰ 
δυοὶ- 
Αι 


δ, 


1 
τ - 
οἰ εις 
ΠῚ 


μηξ 


18 

1}}- 
πιδᾶ, 

αἴ νὶ» 
εἰ ἤπις 
ἀττ- 
τἀ , 
πᾶ τι8 
ἀγα τα ϊ 
πο. 

τὰς δὲ 
- [ρ1- 
φρο 
ιρίο 

Εχὶ 40 


ΓΙ 
ἐνῖ 
1 - 
11: 

ἢ ὁ 
1ἀπ|} 


ἤ 1Π Ξ-- 
ἴξε 
τὸ 
4τς 


οἴοῶι 


νοΪδ- 
ΠῈ πὰ" 
ἘΠ 
: ΗΠ 


ΟΑΡ, 1Χ. 


{5} Ουθαῖδιι π πσετς ΠΌΠΙΝΙ ἔγλάδυτ 'π 


ἰδοις ,οτι ὁ υὸς ἃ αὐ, ϑόφ που πῦϑα δίδοται Εἰς 


τλλ ΠΕΣ ΠΟΘΙ ΠΉΣΝ: δε οοεϊάεπτ διιπὶ: ἄς 


γεῖρδοις αὐ, ϑεϑπων Ὶ χαὶ Φυτον, τενϑσιν ἀμῶγ' χαὶ 


οοῤίας ἔδει ἈΠ τεῖιι ἐν 


απο τό θεὶς τῇ τούτη ἡμέρα, αὐαις ἤσεται. 


1 ΑΕΠΠῚ ἘΠετε ἰποτάδαπε γοισᾶπι, ὃς ἐϊβμιερᾶην Εἰ1ΠῚ 
οἱ δὲ η) γϑοιου τ βῆμα 2 ἈΦ ἱ ἐφοξοιη» αὐζον 32: 

ἐγεπεῖαπε ἱπιετγορβατε, Ἐπ «ἢ Οὐρῃᾶτπδηπι. ἔ εὐ ἐπ 

ᾷ Ουἱυῦ. ν ΝΣ ᾽ Ι 9 
ἄσπι εἰ- ἐπῇρωτΉσοι!. ΧΟ ἤλῦων εἰς χα τόρνασμ,. λχ) Ὁ 33 
ει, ἀνα πάντ: ἰηϊεσεοραθαι ἔσει: ὅτὴς ἷπ νῖᾶ 

ΤῊ οἰκία. ἄνορϑρος, ἐπηρωΐζα, αἰὐδζρες οὐ ἰὴ ὁδῷ 

4 ιταῦ!ἃ- ς «ἱ ΜΡ γαγιοζιναϑαπνηι ἢ 11 τ σὰ ἰλροδαπε: Ξ 
δατὶς} 
ἌΛΗΙ ρος ἑαυςζᾶν: διογιζεοϑε: οἱ ἢ ἐσιωπτων᾽ “Ὡρὸς 4 
ἘΠαυ ἐπὶ ἩΡΕσΝ ἐπὶ πε τατιρείναη! ΓΙ ἘΝ ψις, ἡ. Ι πιαιος ἤ, 
τη νι 1πηΠ- » 
τὸ (ε ἀἱ- αἰ λληλοὶς ἊΝ διελξηϑηφ 7. ὁδιῷ, ἔἰς μείζων. 
Τραταμο- τι Τ κάρη ἡτοῖ ἀιισάςεῖπι, δὲ ΑΙ: ἽΞ 
ΤΑπῖ, 

ἠεοίαν. ἡ καθισας ἐφώνησε ζἂν' δωδεχα» ἡ λέγ αἷν-- 5 
ΠΕΌΕΝ ὍΣ 5ὶ ρος ὙΕΙ͂Σ Ρπιας εἴς, δεῖ οὐ πα Δοι 1ΠῚ- 

ῳλο- 

ἴζομω ἢϑ!ς . εἰ ἰς ἜΝ τορῴτος ἐξ)» 7) πανῶν ξσα:- 

Ἵ τεπάεπς [8.15, ἃς ὁπιπί πὶ πηϊπίϊξετ, ἫΝ ἘΡΟΕΙΣΠΕ ἘΕΟΡΤ, ἢα- 


ΠΕΡ εΥ̓ ; 
(ςκ) πεινῶν ὄχοκονος. κὴ ὺ λαΐξωνγ παιδιαγ ες Ἢ- 36 


μ φυξ συ ΠῚ εἰπὶ 1Π ἰπητο ΕΟΙΙΠΊ: ες Ψ ΗΝ ΟΜ ΠΗ! 


Ὶ 
ἔας "τ, σεν αὐ ῷ ΟΡ μέσῳ αὐ γ Κα ἡ ογαυγκοωλισείνϑρος 
ἐ ἐκ ἐν, αἴ ΠΙῚς: σμπσιε: καὶ νπαπὶ ἐ πυϊα[πιοΐὶ ἄρνετη- 
π0τι8 .Λ Ἃ ΥΓΥ̓́Σ | 
ΣΡ αὐΐζο. ΕΙΤΕΝ εἰδξοις, ὃς ἐὰν ἕν Ῥμζοιούτων “ταὶ]- 


ὍΡΩΝ ἄνηραν ἵπ ἀρ ονας ἔταξε τη ἐ ΤῊ ΕἈΒΙΕΊΕΣ 


δίων δέξηται ἔχ: ἐδ ὁ ὀγοίμα. ζ μῦυ. ἐμέ δεγεται"ἢ 


᾿ ἘΠ ΞΕΕ, δεθυετηπαιιςς τς [ χεερείε, ποη τὰς ἐπα μΉΝ [δ 
ι εἰ 


Ἂ τεοίριι: 


ἐπεῖρῖ,, καὶ ὃς ἐαψ ἐμέ δέξηται, σέκ ἐμέ δὲ λα ν 
ἴευπι ααὶ ὅτ ἀρχοιν: πῖε ἘΘΡΟΛΟΙΣΕ σε ν [Τ1ῴύλη- 
ταῖδε ἐγ 
Ἐσοςείλανζα μ48: ὠπεκοι θη: η ᾿ ἄντα ὁ ἐ(ὐδι}---ν 33 
δια πὲς, δότω ΔΕΈΒΉΣΕΥΣ υἱάϊιπιις 4ιοπάαπι, " ΠυπΠΊΙπδ 


ΥῊ δ. λέ γῶν) διδασκόλε; Εὐδορυϑῳ γα. ῷ ὀγομα Ι 


τὰο εἰϊοξξη τέμπη ἀὰ πιοπίω, τ ποπ [εαιΐτιτ ποῖ 


συ οκῦον ἡονΐᾳ δι μογιά,» ὁ ὃς Οἕκ ἀἰκολουϑεῖ ἡ γι" 


ὃς ἘΠῚ ἣν ξαΠι. τῆλ πο ΓΤ ΜΟΙ. 


χυ ὃ ὀκωλυί(ᾳ νὃμ αὐΐζογοοτι σίκ αἰκολουθαι ἡμὶν. 


Ἐ χυτὲπὶ ᾿Ξ τείας αἰεε 4 ᾿ν ΕἰδνΝ ΕἸΠῚ. Νεκο 
«Νοῖ τ. ε 
Ῥιομίδετε ᾿ ἣ ἰησθὲς “Εἶπε, μή κωλύετε αὐΐον. συ εἰδὶς 39 
Ἔνίγεαι ἘΠ ἘΠΊ εἰ {πὶ ἔλοιϊαι καβαίον 1η ΠΟΠΊΪπδ Πηξο, 
Ὁ ἢ} 

γάρ δεν ὃς ποιησᾳ δυραμίιν ζχι ᾧῷ ογομᾳ, Ω μίϑυ, 
Ἐ ἰπλϊ δ 1ο- ἃς Ροῆην οἰὸς Ι πεσε θε ΠΗ ἰήξ μα ἴῃ ποπ 
47} ἀδ πις. Γ 


Χὺ ὃ διμυησε) ταχυ κακολογῆσοι μι. 


“ Οὐ πιυ}5 εἰ λόμείίαπι, ἐπ Ὅτ νοῦδῖς ἕω ἐπὴν ἐἰιαρῆ 

εἰ ροιῖ ἫΝ 

ἀεάετινο ἔσί Χατ᾿ υμδιμ᾽, ὑπῶρ ἐμὰν, Ὧν. δφ)ὃ αὐ ποΐι-. “4! 
δὶς ςα]οδ ν ΠΟΝΝ Μέρα ἰ 88 1π ΠΉΡΗΔΕ πΠιςὺ ἜΝΙ | 


ση ὑμας ποτήδλον ὑδαΐος ς Ὡ ῷ ὀγοαΐι, μου, τί 


στ δι ἀεῆεει Ἀσιεμες ΕΒ ἶ ἘΠΌΙΟΡΙΕ 


λδιφοῦ ἐςε, αἰμζω λέγω ὑμίῳ. ἯΣ πολέ ση τ 


ἜΣ Ρυ- πιαισεόεια ἴναπι. Ξεαμιημλς [σα πάλ] αι τῖτν ταις 
1115 τ - 


ἀεμεῖθιι5 
ᾧ Ὀσπιιπὶ ΡΆΠ ΠῚ 1Π Ἔθι ᾷ ἈΝΑ ΟἿ εἰ 


μικρῶν ν Τλν πις᾿ δυογων Ε ἧς ἐμέ, καλου ὅν αὐτῶ 


Τρετάει 


γδθῖΕ, πὸ 


ΤΠ ΕΗ 


Σ τἰκεμθαν ᾿ ἀρ ο΄ Ἢ ΦεσααμροΝεν στα πα μιυίδν ἔἰνεα ΡΣ 
᾿ νὰ ! 
πιο δ μιδη λον," Εἰ «ῥρίκει") λίδος μμυλιχος ὩΡι Ἴ Τδει- 
τὰς τ ἐδ ἢ ΠΤ εἶμ, τ ἐαεένγετηῦ πιᾶνξ. Ἐ 
- Σ ΕῚ Ἢ 
παησι ΧΜΑΘΥ αὐτῷ γΝ ὁ βεθληἷ Ἔμ ᾿θειλφοσόμ. Χ 4) 
ΩΝ, ει [απ λ! 1 Σαμδγιτ τὸ ἐν «ὦ, αἀδίτιπε ἡιλπὺ, 


Ἰ 
ἐὰν σκανδιὸ μίζη σε ἡ χείρ στ. αποχϑα ον αὐπζω. 


ἘΡΑΟΈΤΩΝ τδὶ “ἢ Ϊ παρ ορωβ ἱπ γὶσὰπΠ] ἰἱπιτσίζδ, 


καλον [οἱ ΤΥ κυλδον Εἰς πίω ᾿ζωξω Εἰσΐθειν, 


δυβ το πνο πιλπίις ΒΑΡροι ἐπὶ 


ἐ- ΒΟΠμ πὶ 
β ἀκ} πὴ 


ΔΌΙΓό ἵπη ἐν 59 πεπ- 


ἢ Τοὺς ᾿ δὺο χείρας ἐχονζᾳ Ὄστή)εῖν Εἰς Ἔγεον- 
ΠΆΠῚ, ἱπ τι ἀρ μεν ἱπᾶκι ἰαθιυϊδϊοιας ΨΌΙ ναΓ ΠῚ 13 
γαν. Εἰς πὺρ Ὁ δ ὠδξε σον. 


ΓΝ Γ 
Τλοττατ, ς ον πῃ τὰ ἐνὶ ᾿ 


: αἶἾἜν! ΟΣ ἀπειλιας, Ετ ἢ 
αἰὐὐταΐν δ τυ ὑτα γὼ δ ὦ πῦρ 1: ἐσξέννυται. 
,. ΡῈ Μιὰς Ὁ ἴδ, ἈΠΊ θα ͵ᾶ {ΠῚ πὶ: Τραίιθτειην 


ὁ ποὶς μ ΠΑ Αι ζῃ σεν διπόκονψον. αὐΐογ' κα λον 


ΕἸ ἡ ΤιΓ 


αν 
δ6ι Εἰσί Δ νι ΕΘ ς Ὁ ωὠἴρω χω ΩΝ ον τὰ 


ἷ θοπαπι, 


δμδε τς 


{δουπάται αγοει, 


εἰ ῷ ΕῚ 
05 .)0ὺ ΟΣ, 45: 


(ιαϑον αὐπῷ. χαὶ ὃς αὐ ᾿σκαγδιἀγίση ὁ ἐγα, πων“. 


[7] ξ ! ἐν» 
ποι οὐκωληξ 44} 


᾿ Ϊ 
ῶ!ρβ 41 


Ἑ ἱπεὲ ΝΜ ἐιξβηέπδςαι, ἐὰν ι ἔπ 


Ϊ 3} 
ποόαυς ἔχοντα βληϑέωαι Εἰς ἢ γέενναν» Εἰς τὸ ἰδυίπιαι 


εἐχτίπρηϊς 


Ρεάερ παθεπιεπὶ 


ἧπερ ἐμεν μα ΠΥ ΩΝ φαοι ἈΥΠΟΙ ξοζαπὶ 0 Ἐ βαϊ- δ11ς, 
16 πὺρ ὦ ὠσξεφῦν' οπουὸ ᾿ σκωληξ αὐτὴ ς τῦδυ.- μαι, 
᾿. ἔμγν, δ ἾΒΝΙΣ ποη ἐχτί ἡ σηΐτων. ἔξ "ἢ σου 9 Ι Ουδά 
ι: 
ὦ τα, χη τὸ πῦρ δ ᾿ἐ σβέννυται. χὺ ἐαν ὁ ὀφθάμως, 
ἴα ἰςταπάλ! σας τε, πος δἰ ΘΕ εἶσι εἰς “θσπαπὶ 
σὺ σχανδολίζη σε. ἐκξάγε αὐντον" κριλον σὸΐ 641 
Τ τοιμίωνῃ τ ᾿πιῖοῖτε ἐμ ΓΟ ΠΕ ΠῚ εἰ, ΤΙμίσαπε 
μονοφϑόλμὸν Εἰσηλειν Εἰς Ὁ Σ βασιλείαν τῷ 05. 


ἀτδφητοπὶ κ γασὲ 


ἡ ᾿ δύο ὀφθάνμοις ἔχοντα βληϑέδαι εἰς ἢ « γέεν- 


ὴν ἄμο5 ει! 0 9 δόντες " πε 


ΠΑΠῚ ἰρηις: δι νΕΓΠῚ ας δογηπὶ δοπὲ ἤηι-ὀ ἔπ ΟΙ μτΑ 
48 Ἐρ'} 7 
γῶὼν τό πυρδος, ὁποὺ ὸ σκωληξ αὐτὴν οὐ τἧδυ- 
ἐντις ΙΝ εἾΕδίβ ποι ἐχείηβμίεατ. Οπιπὶς οπὶπι πὲ [ἃ- 
"Εν ΚΕ Ἐς χὰ ξ- 
45 τὰ .χαὶ τ: πὺρ ἕ σζεννυΐδ. τας γὸ πυρδι 
δα: ἄς ΟἸΊ:5 νὰ ἂν "πε [ΤΠ ετατ, Ρμίευγηης ΤΊ οθα 
Ὁ ! - ἱ. “1 νι εΕ 
᾽": αϑῆσε.}»"ὺ πᾶσο: θυσία ἡ γἱ ὁ οϑησεῖ. καλν. 
[: κὴὼὶ νε [ἃ] ἰηΠαή κεν μαι, ἴπ “Ὁ "- "φυοά 


ὦ ἈΠ ν ΕΠ Ὃἢ ᾿ πις εῖτ 
Τὸ ὀλαις" ἐαν ἢ. τὸ ἐηας αγαιλον 305) . ὦ νι αὺ- κρῖ 


μέν ΞΟΒΒΊΕΙΡΣ Ἐέθετα ἵπ νο δὶ (ἅ1 3: ρα ἐπὶ ἤκβες 


Ἢ Ξρτύσετε; εγέ] ες βαυΐοις ἀλαςηρὼ Εἰἐρίωυδυς. 


ιε πὶ ἢ ῥκῶν ᾧ ἤιηνεῦ τσ δ, 
τέ ο ᾿Διλνλοις. 
-ς 
ΘΟ ΒΒ: ιν, 
Ἐπ ἰπἀδ δχυζρεπς γνεπὲξ Ἴ ἢπες Τη- 
ΐ ] 3 [ὃς 3 1 2} κα ι «ἢ Δ, 
σχεῖν Π αν α τες ἐβ :) ς- ὺῖἰς Τὰ οθλο Τὰς 18- 
ὁπε; ΡΝ πα υτάαπω ; Ἔ ΟΠΌΛΠΙΒΠτ ἔντιτα τ χὰ 


δα ας, ἶζο, τῷ πὸ πῆραν τ Τ ἰορδειγ. Κλ ὃ συμυπορδυον ἀλπεῆλ 


ἐν υ μπδ δὰ ἐὐδιι δ ἤει ἐπα ΔΕΒ ΗΣΤΗΗΙ ΤΩ 


πόλιν ογλοι κσθϑς αὐτονονὰ ὡς Εἰωρῳ, πων ἐδὶ- 


οἶραϊ 11Ὸ-. Ετ διζοδέητες γπαηΓεὶ 
5 δοισκον ἀδζις. χϑὴ τοοοσύ ϑογ]ες 0] Φαιρασαιοι 
ἐΛΙΞΕΙΟΕΒΈΔΑΙ 5610: οἰ [ἴτε νίτϑ γχοῖεπὶ "αὐ[]- " ἀϊπλιετεν 
τοῦ 
ἐπηρώτων αὐτὸν. Εἰ ἐξεςιν αἰδρὶ γιυω)κα Ὥσιο- 
μεγε δὰ τὰ ρα ς 6 Π|. δι δεθη ΕΙΡΟΠΑρης ἔΑι 
, ΤΣ 
3. λῦσοι; πφραζοντες τον. ὁ δὲ δυτοκ ο θεὶς 
ἀἰκὶτ εἰ: Ὅπ δον ἌΟΘΟΝ ἸΒΟΥ ΕΕῚ 41|ἃ ὑΡὰ ὁ Οἱ 


τ: εἶστεν αὐζις. “ ὺ ὑκεν ονετείλα: ἀψοσῃς, οἱ δὲ ᾿ 
ἀπο ηνον, Μογίες Ρετηῆτ. [᾿δε] ἢ ΑΝ ἘΠΕΣ Ἔτοραα!} 


εἶπον, μῷσης ἐπέτρεν βιδλίον Ἔυτοςαι σῖν γα" 


τε. δε ΠΌΡΕ Εε τεῖϊ μοπδεπς 1.15, 


αι γϑὶ πἰπολύσαι. χα οἰπέκ οαθεὶςο ῥισθιιν εδαϑ 


μ ἔμ: ἀπ ΓΕ 1 ΠῚ πριν ψ [{τ| 


Ι ἀϊ Πι|ιτἴ8 


[ἐπὶ- 


εἶπεν ἀὐοις, ποθὸς ᾿ σχλιηροκαιρδίαν ἐδ! ἐγφα- 


Ρῆτε ὙΘΒΕε ΤΡ ΎΡΙΕΠΙ Ἴ "8. ΑΡ ἡ: ἱπιῖ1ὺ 


6 «ὦ ὑμὰν οὐηολἕω ζυωτίω. ἀπὸ Ἂ Φ χης 
δ ργεατίοπι, πιὰ αἴ αν δὲ ξοιπὶ πὶ ἔξεῖς ἐ08 Ὠνιθ, Ἐξ 

Ὶ} " ᾿ μ 3 ᾿ ἔξ τε Ϊ μ 
κίιστως αἰρσὲν χα ὥν λυ ἐποιῆσεν αὐϑες ς πος" χη 
ἀπε: Τ Ἰὰμὴ ἢ ὙΠ ποπιο Τ Ριοριξξ 


δος, 
ἔγεκέν ουτα καὶ ὀλείιᾳ αὐ, ϑρῳπος ον 
ἔμπὶν Ὲ τλβείαν: δ "αἀφίμείνα- " ααὐϊιπκὸν 


ἢ ΠῚ 
πατερᾳ αὐ Τῷ, χὺ Ἐμυτέρῳ. χὺ ᾿καδεσχολλὴ- ἢ Φιξϑσκολ 
ΠῚ αὐ Υ Χ ΟΤΕΠὶ 1. 8 Π|: ἘΠ διηπηΐ ἐν 
Φ αἱ "ἢ ᾿ δ δ, τ ῸΝ Τ᾿ ελριῤηρνι 
ϑησε!) προς τ γα κοι αὐτὰ χ.) ἘσΌΨΤ ΔΙ Οἱ 
δυὴ ΙΠ ἔ δύ νπε ἬΆΒ: [ταπμπ ἘπῸη “ηρίνε δηι ὑ αν [δὰ 


εἰ 
δὺυ Εἰς ῷρκα μὶ ἐν ὥςξε ε Οὐκέτι Εἰσι δυο." ὧν 
γηᾶ κἄγο, Οὐοή ἐτρὸ θοι 


Ι Ι ἀ! πὰ ἢ ᾿ 
"μία ((ρξ. ὁ δξχω ὁ τὸς σιωεῖ ὅγυξων γαγθρωπος 
ποη ἱορᾶτετ, Ἐπ Ἢ 


αἴ [ο15΄ 
ἐ : 
Ι 15 Μὴ χαελζότω. χαὶ ο᾽ τῇ ὀϊχία το δλιν οἱ κα." 
ΡΠ εἰ ὩΣ 


σούςπι πο ῷ απ, Ει 
; ἷ 
ε ϑηται εἰντ χδρι “τα εἶστε ἐπηρωτηξ, αὐτὸν. Χὴ 
αἷτ 1}}15: ΠΣ ΡΗ͂ΒΕ, 


Ι 
λέγ ὰ αὐτοῖς ᾿ ὡς ἐαν δσλυση γζω γωναικα 
ἔδαπι. ὃε ἀν τεης αἰϊα πὴ, 
Ξ} 


μ ΣΤ ΎΠῚ Ἢ 


ΓΙ ἐμὲ 


[7 Εἰπύ: 


ΝΑ 


ἔ ᾿ἀτὴξ ἵὰ 
1 μὰν 
ἕω 4 τδπ 


69η: αὐ χες απὸ 


λα ἰ16τῃ ᾿ 


π-ἱῷ 


ἘΞ αὐ ξοίως Ἢ γκα ἀδὶν Δ 1} ΠῚ}: 


"δάμ!τετλξ 
Ι! τραιπεξ 
αὐτῷ γὼ γαμιήση ἀνγΐευν μοιγαται ἐπ αὐτου. ἧι ἱμρεν 
θΝ Ὁ Τε τι βίμεηιν ματα. Τάϊ προς εἱὲ , 
3 χαὶ ἐν γευυη δἰ χολύσῃ 4 αἰγδλοῳν ἀυτῆς, 
ἃς πιρίεπι ΟἸετεδαητς 


τος ἌΡ Ἡ" ἐὩ ΠΊ, 
ὙΡΗΡΕ 


γον 


προ ιαταα. Βι 


σὴ ἡ χοϑῦσἐφρερον 


“ἢ 

- .5..- 


ΝΣ “Ξε σὐρποτθα-- πο π - τ - 


Φ}»" Θὲ ὦ Ῥ. Κὶς 


Τ γάΠΠπὸ 11 ΤΉεΌΙΣ, νὰ τπσοτες 1105, εγῆην ἀπῖοιρυ! 1. δ ἐπ- 


ἀρ βόε εἰτω παιδιανγΐνα Δ 5 αὐτων" οἱ ὃ, μα ϑηταὶ ἐπ 1 


 διτῷ οῦ- 
τοῖα υαῃ- τέρεν αηξ 
τοῦ σῆὲ- 


μὰν πῆρ χει ον “οῖς πυοοσφέφοεσιν. 


ΤΡ: πὸ 1εἢ|5. 


ἰδὼν ἢ) ὁἰη(9ες. 


ΠΕ ἼΔΗΙ: 


ἔν 


δι 1εα ΟΠΗΠΕ Επδησ. λν.«χ 


πειλο 53 ὑμεν ἢ]1ὸς τδῆις Ὁ αἷῦ: ΑἈρυά ..ϑὲ Βι 
ἐμδλέψαςς “ ᾿ ὐἰύθις ὁ 0 Ἰησοῖς. λεγ4, προ αι- ' 

ἽδΊη ον ΡΟΒΒΗΣ σι ἴξὰ πὸπ ἂριυά ὕευστ. Οπι- - Φεῖ, ; 
ιϑοφποις αἰδοιόύατον9 ᾿δὴν ῥαδχῷ θεω. «σων- 


πᾷ ὁπίαη ΡΟΒΊΒΗΙΣ, ἴχπτ ἀριὰ Ῥει Π. ὁ Θαρὶι τὸ τα ἈἘῈῚ 


Οιος ατὰ ἕ Ἰραίξηστωι ἐ[, τ τ 111} : ΝῊ ἢ {τ ᾿ Ρπε- ; Ε 
νιάἀέτγοι 1 ᾿ τς ἣν 3} τὰ 
ἃ ἱπαϊρπὲ ἡγαναλ Τησέ; τ ἡ Εἶπον ἐὐζοις. ἀφφοτε χα ποι-- "- ζρ. ,ὸ δια τα: ὅς] ἘΠῚ φ ἤρω»- ρξαΐο δέ Ι 
ταἴτὶ : ναίοῦ νοητδ τ Ππ|ξ; δ ᾿ς ὈΣΟΒΊΡΜΘΙΤΙΕ ἐν Ῥεῖτας ἀἴςεῖς εἰ: Ἐηθς πῶς. ἐραρόννα ΒῸ: ] 
ματι 105 ᾿ 
Ὁ τ αῆα, δὴ ἂν; ἐργε Θδ] παδϑς με" Χὺ μή κωλυετεαυζῳι. Ἢ 0 ᾿πεβος λέγ ὠντο, ἰδοὺ ἡ 99 ἰς ἀφηκανϑρ παν- 
(ἢ ο παν ἐπ ἰρηυπν ϑεῖ Λαιεη ἐϊ- πἰᾶ, ἐξ ἰεσαπιτὶ [πῆς τς τείβοπάρηθι 
Ἔ ςηἰπὶ τ' ὯΩ] ᾽ ἡ ) ασιλεία, ῳ τ οχῦ. ἀνμιζω λεέ- ι] 29 ἴα. χαὶ ἢ ἠχολοου ϑήσαι νϑρ σΌΙ. χαὶ πὐτοκθλθεὶς 
ἡ) (γ 
ΕΠ ΤαΝ ΤΙ 1] 5. αἷτε: ΙΒΚΕΝ ἀγα δέ τον πέεπιὸ εἴ τὴς 


Γο ΘΟ δ, ΠΠΠΠΜΙ:. πὸπ ἐτοι ΠΕπΣ 
ἔω ᾿ ΕῚ 
ἡω ὑμῖν ᾽ ὃς ἐὰν μὴ ὃ ΤΕ ζη) τζυ (βασιλείαν ϑ ᾧ 9.9 


Ἰράτασΐας, γεῖατν ἀρμμρς ποὴ ἱπτιτᾶ] ὩΣ εΠπὰ, τ Ἐυ μι 


Ἔ σοιπρὶτ- ἐ δὰ " 
τς Ἰὐπὲ (ὐξ πα δῖον ᾿ Ἢ μι ᾿εἰσθη Εἰς ΕΞ Ὁ δ 1δ β 
ὃς ες ΟΡ έἐΧΗΙ δῦ: “πὶ Ῥοπὸπϑ Ἰπᾶπ|15 ἘΠΕ ι1- 


“ τίϑημι ᾿κωλισοι αΣ αὐτὲς. ᾿ἀλὶστας 'ρας ἐπι αὖ-- 


ἘΑΡΜΒ ος 155: ΕΝ τα ΕΕΌΣῚ ε05. 
ατοπΠμ8 ε 

ει ζᾷ ᾿ “λυ λογ4 ΕΣ 
Ἔ ἐνλογίω 1Π ὑπαι, Ἐ αὐτιννέηι τ πρίν δ 


Ἐ ρτοςυτς ἐπ ὁδὸν. παρόσδιραιθν ὡς, χαὶ αϑνυστε τῊσ᾽ οἱα 


της Π1Δ1 
σοπαῆεχο δαπτ, ἐχόξλροι ΕΠ. Σ Διίασῖετ θῸΠΕ, π θοὸς ἦθο " 


1. ἐπ ἐὔ 


᾿Αίος ὑόν 


ΔΒ ς ἀὐξυ: ἐπηρῶτα αὐτὸν, δ) ϑιωσκοηξ ἀγαϑε, ᾧ, ποιηή-- :: 


ἃ ἀτοσηδ: 
Ἐρειοιρίάν ἄς νῦ νἱτᾶπὶ ἘΤΕΤΒΑΒΙ 


σω ἵγα, ζωΐω α]ωνίον ἈλὴΘ9 νομησω: : 


ἢ] ἁατεπι ΕΠ πῚ Ὅσο πις αἰςῖῖ Βοπυῖὴὶ 


Εἶπεν 2 ε: ὦ με λέγης αἰγαδον: » σγεἰξὶς ἐγα--.- 1} 


Ἢ ματεά! Μκὴ 3 ἴξη ἘΝ 5 


δ ᾿ ἰηΐοις ι3 


ἸΥΕΩΡ ΕΣ 


Τ πιῖ Πιι5 τ ἐῇ γΠ| 8, Βεαν Ργβξερια ποῆϊ, 
ὶ ΝΣ 
οἷς. Εἦμη Εἷς, ὁ ϑιος.. τὰς ; φνζολοισοΐϑουυ, τ 
.“Ὠϊπι|. Νἣίο κὐϊπεςεεε: πς ΟΥΤΒΑΣῚ πε διταιῖς, "Ππί- 
μ᾿ ἃ : ᾿ ΕἾ Ἰ 
τεβίρος τ χα μοι γεῦσηνφ» μὴ! Φονϑυσγιδη μὴ ἐκλιόψης, μὴ ἡὐκώ 


πὲ εἶ ἄανῖπηπι ἘΠ εν; ΠΡΌΣ ὐλλρη τὴ 


᾿ ἢ Ρ 
ΧΕετΙΙΣ, (ὁ τεΐξενα, 


ἜΗΝ ; 
λὐβαῆοα δοικαρτυρήσριφ, μὴ Ἐἰποςερήσησ᾽ {μα “' πατέεᾳ 


χφῚ] ἡ αἰ οοϊθυορθμ εἰστὰ τ 39 ἕνεκεν ἐμιού χαὶ ἕνεκεν τῷ Ἰυαγγνιϑ 


0 ἰηίςες.Ε Επτεν ᾿ ἐμζῶο λόγω ὑμῶν ᾿ σοῖς δρηνὸς 


χε ύςεηι τἀ ιόρις ἐς ἰβρέρ τὴ ἴοτοτες, ἘΝ ρᾶ- 


ἀφηκχεν οἰκίαν. ἡ αδύ ἤφοιό» ἡ 1 οἰδίφας," ἡπσα- 0 


ἐπεῖ: τὰς ΠΊΔΙΕΓΕΠΊ, ανε υὐκόγεη, τοῦ ΕΙἴο5, ὶ δε 
] Ἰ 


Ϊ 
τέρα γῇ μεγτέοοι, ἢ γεν αρζθιο ἡ πεκμα. ἢ οἰ γέ: 


Μρύ μιδὶ τὰ ΠΡΙ͂ΝΙΝ Ἐμανχείῆ. ἊΣ πον ἢ ΡΙΌΡΤΕΥ 
Ἰ ι πιο τῶ» 


ἐαν ΚΟΉ ριεν Ἐυᾶ- 
ΒΕ! 1 Π| 3 
ἕμπιπῦπ 


γαίῃ ἐκα ζονγοσπελασιογω νει μν] ὡ χρρῶ ὕτῳ; Τ τόπο 


ἀοπιος, εΣ ἔτδτγέβ, ᾿ [οτγτοιῖδβ, ἃς [ΠῚ Πἢ 


οὐ μὰς ἐν Ι 
οἰκίαι. Ἢ δ ἰδύιφοις . Ἀ) ἡ ἀδλῴφας καὶ ὁ μιυτέρας; χ 


ΠΟ: ᾿Α ὁΡτου, ΞΡ κολκαι κι θ μρν μὲ ἴδει.- 


(ἴν 
τέκρα» χαὶ αἰ γρ9ε6. μεν ᾿διωγμὴν, καὶ ᾿) Ω᾿ ῷ. ΡΝ 


ἘΠῚ 1 ΠΊ οὐ νὴ τὰ ΜΜμμ: ἔδιτσαι ΙΠε 


» αὐ Ἐρχῦ υϑύῳ ζωζω αἱ α]ωγιον. πολλοι: ἢ 'ἐσον ἢ 


ΡτΙΤΕΙ ἀρυμπαυ, ᾿ πσιββαι Ρτίτε!. τλτνέρον 
ν 


ες χοδῴτοι ἐδιαΟΊΡΙ; τὴ οἱ θδακι “οδθηθι. ἦσαν ἢ 


ἀἰξολδεηνευ ὡ Ηϊδτοίοι γπμμι, δο 


ΒΟΌΤΡΙΕΕ «ἐπτηρ εἶα παπο [πη ἀσαροτε ΠΕΣ 


 {απτὰὺτῷ 


ΠῚ νι 


ὧν τῇ "ὁδῷ αὐαβαινονπεςῈ ἐς ἱεροσολυμία, χα τ 


Ἐ εταε Ῥργαγεάοι ἐρόρτι Τεῖις, ὃς Ἐ πιῤναϑαπιησ: ὃς Ἐρταςεάο- 
δαῖτ, 8 


κῶ πσοοώγων αὐτῶν ὁ οἰηίοες, κ Ἄ) ἐθουμιξοιωο. χὶ ἐκυροδᾶτς 


{εαϊδπτ68 Ἄ ΚΡ ΠοΝ: Ἐπ ΑἰΠι πιο πβ ες Ἐαπηεθᾶϊ: 

4Ὲτ {πιιπὶ ἃς πΊδι ΤΕ ΠῚ. 51|:ς τα ἀπ ήοκί οι αἷτ : 
΄ Ἰ Ι 
δ χοὶ τίου ὑαατερ δ. ὃ ἢ ᾿ πὐποκο θεὶς Εἶεν 20 ἀκολουϑομωτεο ἐφοξοιοω"». 5. ἡ χέβολαξων τὸς 
ἩΤῈ: Μαοριῖες, μας βασι δ συμ, υ ΠῚ ἀυοδξεῖσα ἜΡΘΡΙΗΕ ΕΣ ΤΥ - ΠΝ" Ὁ Σ απ, εἴ- 
δηῖ εἰ 6- 
εὐντ» διϑασκόλεγταυζα πανία ἐφυλαξαμίων ἐν ἄν νἀ ϑεηϊαις ἡρξαηο εἰμίοις λέγαν ζς μδηδον- ἀαδπἴατα 
5 Δι ἐπὶ ἃ ἰἰππεέπτατε τηδᾶ. ἘΠ Τεῆις Ἐ ἀπεαῖτιι8 ΕΙΠῚ, Ι τὰ ἐβὶ ἘΝ δΗ γῆς 85 δοοῦ ορρῖνν, μα ἐπ 
᾿ ἌΌΡΑΝΙ ιν Κν Ἷ ἐαΐ 33 σὲ ͵ ς 
ἐν νεότητος μοῦ. 5 [η[9ὲς ἔμ λέψας ἢν 13» ζῳ πω συμβαγφ. δας. ἰδὸῦ αὐαιξωγνουδο εἰς 
ἃ. ὅρου ἐπ πὶ. δ ἀϊχῖς Εἰ: ὁ ποτα 181 ἘΕΕΙΣ ΗΠΕΤΟΙΟἸγ ΙΑ Τ; Ξ δ ΠῚπ|5 ποθι ἶ5 ἐσαάε- 


ἠἡγαπησεν αὐζον. . αὶ Εἶπον αἰτεῖ, ἐγ στι ὑςέρε! 


ἐγ ες, σαῖ εὐπι 1 πᾶ δ85 ἀξιθδν - ἀᾳ Ρααρογίθας, 
. Ἀ] 
ὑπαγεν ὅσες θγής πΩληδῸν . γ) ὃ δὸς τοῖς ὶς πϑ]ω οι) 
ὃς ΒΆΡεδ15 ταείαδαταπι ἴθ ἕαϊο δ ΥοΠὶ “π ἐπ 


χς τ Ἰ ΕῚ ε 

Ἄ) ἐξφοιϑηστυρον Ό-» ἀῤᾳγω, Χλ ὦ δεύθ9 αἰκδλοὺ-- 
ἐαϊ οσπ- τε πὶς βοΐ: ἐΡΗ τ. Ἐχεῦσι ἀρᾷ 1Ϊῃ 
εἰ ἀτ|19 


Ἔῶρω ὃν μοι ᾿άρας Ὁ φαυφον. 


ς εἰ ὰ ' Ἕ 
ἱεθοσόλυμιαι 5: χαὶ 0 υὺς {8 αὐ ϑιϑοτοῦ πρϑσριδὲ.-. ' 


ΗΣ ᾿ Ῥ απο Ρ δι: αρεχάοειιι, ᾿ 501.- 


ϑησεν ηρὶς Ἐῤριγιερεῦσι ᾿ χα τοῖς γραμῴκω- 


εἰ5, Ἕ ἀαπιπάθεπε ΣΝ πο ΠΕ Ν δὲ ττα- ἔδὲ ΒεηῖοΞ ψ 
{ ον δ, ' ᾿ 
“εὐ σίγ ἢ) ὸ καζακρινϑσιν αὐτοῦ ϑγατω καὶ χἡ “ον χοϑοι- : 

[εἶ : δΙ1 ΠῚ. σοπιε δι 5, Ἐὺ ΜΒΟΒΑΣ δ" 


Ἀ 2 


Ι 3 ἱ Ὁ αἱ ρίας ᾿ 
ὃ ἢ φυγνασοὶφ Ὠπ 1. [ἢ δωσοῖδιν αὐτὸν ζοὶς ξῶνεσι. χὰ. ἐμυπταίξοισιν ἐμπῶ- 1 
μὰ 


ἃ τα ΡΕΥ ΔΝ ἀξ Ὁ μιλως 11: ἐΑμθ λῖμες ΟΙσῖ ἘΠῚ πρῖνος ἘῊΣ εἰ. εἶ ἀὐαφο ον ἘΠΙΣῚ ἂς ᾿ ἐμ νεες ω 
: ᾽ -ίριεηε 
Ἐ Ῥοπεν δ, λϑ γῶν ἀπτηλ)ε λυπουνϑρτ' ζωὺ Ὁ ἐ' ἐγὼν ἸΤ' ἡ- τὰς καὶ μιάις!γωσοεσιν αὐτὸν . χα) ) ἐμιτὐ]άσοισιν ἐλοζέρθας 
τὰν πα 27 ὑριαϊτᾶο, ΕἸΤΕΙΠΠΊΕΙΣΙΞΩΣ Γεἴτ8. εἰ, ΠΟ οεοιάεηι Εὐπ τι ἀτεις ἘΠ’ του ποίεης 
μαΐα ποκα: ΧχαΙ Ὶ θα Θλεψαυϑρος ὁ ἰχίοις, 13. εἰυτῶ, ἡ Ἔποκ τ]ενϑσιν αἱ αὐτὸν. ὦ τῇ τούτη ἡμέρα 
αἷζ ἀποῖρα! ἴδοι Οὐὴπι ἀππειὲ τειμε τς ἊΝ αὐοεάθητγ 8 ἐὰπὶ [Ἀεοδιι5 
| Ἄ, ΡΥ ΤΉΝ 
ἶ λὲγά τοῖς μοι, ϑηταὶς ἀὐ τῷ. “προς ϑυσχολῶς δ Ὁ αὔάις σε"). Ἀ) κατ ϑαῦσοί ῥδυον) αὐτῶ ἰακωΐος 
Ἔ αυἱ νῷ ον ἌΡΡΕΝΕΣ : ἣ ΡΠ ΤΟΙ, Ὧεϊ ἐς Τύνητος ΒΠΠ Ζεθεάαι, δϊευπιεθ: τὸς ἐμὰ 
ΓὰπῚ8 18- 
δες (φ' γϑηματα ΕὙΟνΤῈς Ε Θήἰςτίω βασιλείων τ γε5 χὺ ἰωαϑνης οἱ εἷοὶ ζεξεϑδοων, Δέλϑιεσ, διδοισκόν ἰγδ, 
Ἐν ὑπετοῖδομε. τε αἰ ρα} " ἐῆωἢ ἘΧΡΑΜΕΡΜΗΓ γΟ]ττιι5 δ ρν εν με β φο τῶν ἐόν. πΌΡ15. μροξτοῦ ἘᾺΑε 
1 ἐπ δον ΠΣ εἰ ἃ 
δ8πι Εἰσξισονται. οἱ ἢ μοὶ ϑήται ᾿ ἐλοομ(βοιωῦν ἜΣ θδουϑυ ἵγα ὃ ἐαναὐτησωυϑιυγποι σης ἡ. δὴ 
Ἔ θαμδιω ἘΠῚ γε Έ015 δἰ, Ὅ Τοὔζις ΤΣ τείρ πε ἀἰκῖῖ εἰς: τος ΠῚ 5 [πεετὲ τὲ νοδ τ ἘΠΕε “κῃ ἃ ϊ- Ξ νε εἰ 
ἘῈι 


ΤΣ τος 99:5 ἐὐτῷν ὁ ο ᾧ ᾿ ἰνίϑες πλὴν ἰστθιοδλδς 
ῃΠ ἘΠΠΟΙΣ, ἄδπθ, ἃ 1115: ΠΊΕ: 4ιἰονιοάο σας 112 ἐξ 


φιλὶ θὴ, ἈρηΝ ἀὐζις γ τέχνα... πτῶς δύσκολον 651 ξῦν 


Τ ρεσιιπιῖβ Ἄς Δαν 1π ἴα: ἵπ τε- 
Ἢ πείθω πεποιθυτας ἘΣ τοῖς γεοήμοισιν " Εἰς τῶ βασὶ- 
ἼΝ ἐΡ ΘΕῈ ἵπττοῖΓδ, ἐπουτ, {7 «Ἧ 
Ἕ ᾿ 
λείαν 1: Ψ θεῷ Εἰσίϑείν. ᾿βὐκοπωτέθον γὰρ (ΟΣ »ς 
ὈΡΒΕΠΙΠὶ Ἐπ ἔογαπλεπ ἀ π1|8 ἐπ: 


καμμηον δ Ὁ ὌΠ τὴς ρα; Φίδὸς Θέσῦ,- 
τε, ΤῊΝ δἰ διεεῖς Ἷπ οβόρνῳ Πεὶ ἐν 
Θειν. ἡ να λουσίον Ἐ ς τίου "βασιλείαν πὰ θοῦ εἰσ-- 


" βμεγεεεβαηταων., Ἔσο ΟΕ 


κ μἱ πετυ ἐλλις ἐν, 


οἱ ἣ πίϑ)ατὼς ὀφςλήοσοντο, λέλγογ-- 26} 


Ἐ [ὑγμπεὶ 3 


ΟἿ ΓΞ ττῆτγῷ, 
δ15 αὐὐ181- ἕῳ 
ταθαπταΐ; ὕειν . 

“τὸς κά ἀρ τος δ᾽ “πὰ ἔτος 
Ἐ [Αἴαιι5 


ἐῶν πεοισδθς ἐκυζὸν, οὐ ὡς διιωυατὰι σῳνθζεδοη; 


κα. εἶπεν οὐΐοῖς, ὑι ϑελέϊε ποιῆσαι με ὑμῖν. 


ἣν 
οἱ Ὦ Ε1- 
χοιπτ εἰ: μὰ ποδὶβ νῖ νὰ }} ἐν δεχιτι. τῆΐ Θτθμ ἐκ [αὰ ἀεχιὲ- 


ἐ ΓΑΤΠ (113, 
44}, αἰὐταῖ, δος ήημῶν να, εἷδ ζ» δε εἰ ᾿ στ) χ) Εἰς ἐξ ὃν αἰϊι9 δά 


ἐν ΓΝῊ ἐΕήτ σις ἱπ ὑιρο τι. ἦε τὲ- ππϊξταπι 

᾿ δ τᾶπ|᾿ 

Ϊ 17 δδωνύμιον σὰ καιϑισωμδρ Ο) Ἴη δύξη σῳ- οἢ ἰὴ- ἵ 
[Ὁ ᾿δἰξ εἰ: ἈΝεῖίειτβ αυ4 δετατίο: ἀρυλολως Ταυτεπι 


σὸὺξ ξ ς εἶπεν αὐζις. ὦ Ὑκ δἰ ϑευτεξ (ἡ δ] αὐτείοῦς, Διύαφε 
Βιδετο Ἔ νρδ οι τνν τὰν θΠ00,ἘῸ δαρεΠνο 410 δ- πα] ὔπιὶ 
εἰ 4 απξπι. 


Ἢ δὴ ποτήδχογνο ἐγὼ πίνω. ᾿ ὦ ᾿βαπῆισμα δ δ-- αὶ αὐς 
δ θαρε, δαυτίζατι ἵ ΦΤ|Π| ἀνε τς αἴ: 5.Δἰ 


38 τὰ ; βαπίιζομο, βαπηιοϑέευαι; οι δὲ Ἔα. 


χείπε εἰ : ῬοΙ Ια Πῖιις5, μὲ Τοῦ: Ἐ κι εἰς: πνοὴ Ἀ ὐτεπᾶ 


τὸν ἄυτω, δι βα. ὁ 0 ἢ ᾿ἰηίοις εἶ Εἰἶστεν ἰὐφις πο τ 


ἈΠ τη ὅμεπι ΞΕ. ἐσθ Ἔβει 15, ἄς δαρε πιο 
Φ 
ποτηθ ον ὃ ἐχὼ πίνω, πίεεϑς, χαὶ Ὁ ᾿βαπδισιμα ᾿ 
᾿ 


ΕἾ 3 Ν 


0 γὼ 


«τ 


ΓΟΡΈΕΥ 
ὥς ρτο- 
τ Πμιᾶ-: 
11 Π| : 

᾿ ΠΏΠΝΠ 
ΠΕ Ε 
4 1}..:} 


ΠΓΕῚ ὦ 


[ 
ἀοεάε: 
Πα 
ἀρεδᾶτ: 
πε ᾶτ: 


εὖ εἰ- 
[ΕἸ 8- 
1ἰπι8 


: ϑοηῖοΣ 
ι.8» 


1 ἣ 
ΜΠ αισ 


πίριιοηςξ 
τῇ, ὅς 1π- 


Ποιέπτ ᾿ 


Αἴ 


νι [ἀεἰᾶ 
Ἐπ 


ἃ ἀεχιὲ- 
τα τπ2. 

αἰϊη5 δα 
αἰ τὰ πὶ 

πὶ" 


{Ἐπὶ 
ΟὐἸΙὔπι 
1ετπ.» 


ἅμ 
Δι 


ΕἾΤ 11: 

ὰ 
ἵ" 


᾿ 


Ἡδαδ. 11 


τς, δ μας οὐ πριν δ 1 ς 
"" 
ΘΑ». Χ. οοσηάιη ᾿Μίαγο). ΟΡ, Χ κι 
41: ἔξο δδαριΐζον, ὑπΡ ΞασΉΠΙν: Ἷ [ε- ψοβῆ, ον {λ11Ππ| : ἀΑΑ το αν ει Ὧν ΕΗ) ᾿ ἴπ- {εἴ|ξ, 
: 1 
0 δ ἐγωβωπζομαι. βαπ]ιοϑησεαϑε" Ὁ 5, κῶ- 4» ὑμθ" Χυ ὁ ἐυθεως Εἰασορϑυονδμοι εἰ Εἰς αὐτίω. εὐ- πο 
κατ ὦ ἀειεῖ ὐ' δέχτη. πιεὺ ϑ' "" γπθὴν γος, ΠΌΠ υδπιοτῖ5 μά]παπ|ι [ΙἸρϑιυπη, ἴπβὲς αιιό πῃ πι 1118 5" ἩτΩ " δάϊιις 
Ἰποάεμας Ϊ ᾽ ἐἢ Ι ὟΝ Ι 5 χε 
ταεᾶπι, γεὶ σισοι οὐ δὲΐζι " μίδυ 7 Χ; ἡ ἐΐξζ δὐωνυκζον ἐν ᾽ ΟΥ̓Χ βήσετε πῶλον δεδευδμον. εἰ ὧν συϑίεις αὐ, ϑ69- 
αὐ {1π|- κα προῖτι ἄατε - [ο δ ροαν ὑθηρὰν ὦ, ἡ ὌΝ: ΠΙΠΠ [εαϊΐ: ἔ δ ἰμεητει {ΠΠ 1 πὰ, ᾿ πϑαμοῖτε: Εν ἃ Το αἱ 
ΤΌΘΟΩΣ : ὄδις ΩΞ ; ἃ, ' Ι- 41} [ Ὁ κε λ (ἄντε δῷ : Ἐδονα 
που, ἔσίν ἐμον δδεευαι» Ω οἷς ἡγοίμκαιφ'α!. ἡ ἀκου-- ὙΡΟΟΥ ΠΚΕΙΞΕΙ ἩΞΞΕΣΝΗ φαὐδν ἀγάγετε. καὶ τὰν 
ὺ ἢ Π1- 1} 1- 1 ΦΕΡΡΙΣ; ἘΠ ΤΈΙΜΗΣ ᾿παάϊεπᾶιι ὧε ᾿5ῆ 0: ἢ ΄ιιῖ5 νοῦ ]5 αΙ ΧΕΙ: ἜΠ8 [λοι ἡπε Ἧπ85: δονς εὐ ΜΒ οπῖπα 
3 9 ᾿ς φΙ πες 
στυγντὲς οἱ ἐ δέκοι, ἤρξαν»» αἰγόμαυτεῖν κεῖθι ὶ ἰώκω- ΘΟ ὑἱξ ὑμἐν 6477} ποιψ τε αν ηο; οἰχττε. τι ὍΝ ἃ εἴ: 
ξαυτεπι μὸ ββε ΤἸοληπε. ὐε Το Ε ἀπο τᾶ Π5 ΜΙ τ ΟΡ ΠΥΡῚ ἂς ςσπιπιῦ ὑγὴ 4 1π11- ΕΓ 
Ε Ϊ δ κι ἐν ᾽ “" 3 , 3 ἐς ΑΚ: ἃ Ι οἾ ᾿ 
βδ Φ ἰών. οδὲίηασως πσδοσκα λεσείυϑυος ᾿πν δλος αὐτῷ 5. σιῶν ἐγή χῳ εὐεῶς αὐ ἴον Ὥὔνπος Ἐπ ὶ 
4 ἢἰ αι] ξαξβ, αἷς 1115: 50 1115 {618 4 ἐΧΙ Π ΠΠΔΉΓΕΙ τος ἨΝ τε δας, ἡ έετμης ΜΝ ΘΠΒΙ ΒΘΥταΣ ΡαΠαπι Ιἰμᾶ- Ἐεἀδεᾶς 
ἰὲ κυ ἣν το ει 
ὙΒΡΉΤΩΣ. αἰὐΐζοες, λέγᾳ ἀδζ!ς. οἴδατε ὁ’ ΟΤῚ οἱ χχώτεΣ δξρ΄" , λείωδε. ἀπηλθον δὲν Χὴ εὗρον () πῶλοι δε ϑὲα 5." 
ἡ εἴτ. ὅς ρμδῖ πεπτθι5 βΟΙΜΆΒΕΟΣ ΣΟΙ κα πιᾶ- [1 Π| ἘΠΕῚ Ἐπαδαν ἢ ἔοτγὶ 5 ἸΕῚ Βἰαῖο: ἃς {πίε 
ἡπεῖρὲβ “ἢ »ἷῳ. γν 5 ΓΝ ΚΝ 
ῬΕΤΙΕ πὶ δὲν ἐοναΐν και ζωκυσαδύοισιν ὠντωῖν. ὦ οἱ οἱ μετ λϑρον τος πέωυ υραν εξω ὄζει πὸ αὐμιφοδου, δ 
Προιείξαιξ {πὶ Ἔὐτμα Ι ἐδεέμα ὈΗΜΤΗΥ ΣΟΙ, Νὸπ ΓοΙααπτ εἰιπὶ: " Ετ Ἡμπσλπι κα ες ἢ ΤΑΣ ἀϊ- ὁ ἀὲ ΠΠῚῚ 


ἢ " Ἢ Ἄ 
"πον, γαίλοι ἀὐτῶν καυτοϊξοισια ζρεσιν αἰτῶν. οὐχ 43 


τι ἩΡΡΈΛΠΗΙ ετὲε ἴΠ γΟΡΙΕ: [εὰ αι Σιη: ἐρίμεσις Πετῖ ὡοῦ 
δ πηλοῦ - 
ὅτω ὃ ἔσται οὐ ὑμῶν" “δηλ ὃς ἐαν ϑελῃ γινεαῦν μέ- 


γε σππίει. Ετ ἐν ννα 


χαὶ ὃς ἐαν 41 
Ἐπ ἀντ [ετ- 


ἔς" ΠῚ νὰ, ΤΣ 


γας οΥ ὑμίῳ. ε Σ ἐφ δ ὑμχυφζκκονος. 


8 ἴῃ νοδὶβ νομιετῖς ἐοαβνζον τῷ Ρεπτμς 5, ἐητ 


“2 ΝΝΑΤΑΤΟΠΙΚ εἴ. ΟἸαπηαῖς δὲ ὩΣ 


ἔπε 1: 
- Ε) 
᾿ ἰησοις ογαζωρᾳίος ὍΝ γῆρζα κρφεζ ἀν ὧλέ- 
Ἁ ἐρλειορα ΓέΓΕ: ἈΝ Τα Ιε, ἘΡΕ ως 1πῈ]. ἘπῸ Ἔδῥίωγγα- 
ΠΔΌΔΗΤΓΙΕΣ - ὯΔ Ἄ τὰ τ, ] 
ἴπ|ς γᾺ}ν. ουος δοιξι δι ἰησῷ, ἐλέησον με. 
[Αἱ 


ὕπηε ᾿ ἐμπρ ΠΆΪῚῚ ἼΕ ἐβθεκεν ΠΠῚς ΒῊΝ παι τὸ πιὰ- 
μῶν εἰσταῖ πολλοὶ μα σιωτγτήση᾽ 0 ; δῈ πολλῶ μαλ- 
Γ: οἱαπιαθατ: ἘΠῚ λυ, ποΐϊετεις πιεὶ. Ἐπ ἤλπϑΞ 
Ἄδοςςο 
λϑν ἐχροζ εν» εἱς δα δ. ἐλέησον μέ χῳὶ ζοιξ 45 
ἔρυσοεριῖ Ἱεῶτο Τ εἰς εἰ 1 πὶ νοσᾶιῖ. τ᾿ γοσητ 
δ ἰησους » εἶπεν ἀὐζον φωνηϑέεδαι. χ) Ὁ Φωνούσι ζ 
Ξ προ τς «Σεππῖ, διζεπξεν εἰ: ᾿όεβάε, ἐχρμαγε: νΟυᾶτ τε. 
αμὐϊοτ εῖο,. 
ὅν ιδε: ᾿ τυφλϑγολέχοντες αὐτῶ, ϑιαρσά, ἐγήραν᾽ Φωνγς σε. 
ὙΞΉΣΩΝ ΕΝ ΑΝ εεμη ΓΙ) ΣΙ μν βϑω," πῆμα ἔ- 
ἀδέξο νὲ- ᾿ 
ἤἰπιεπτο ῦ δε οἰποξάγων Ὁ ὁ ἱμάτίον αὐπϑ,αγαςας ἡλ- 9} 
ρος ΕΧὲκ τ 5: 5 1εἴώ. Ἐπ τείροπεηθ αἰεῖς εἰ 
Ἃ ᾿ ! ᾿ 
ει. 58 σός ὯΝ ἰησοιω. 0) πον θάδεις λέγ 4 αὐτῶ 11 
Ἐ ἀμτὲπὶ - Τείως: Θεά ὯΝ ἔξει θη: {81} ὅ8ι οὔτι ἀϊ-᾿ 
ὃ ΕΠ: “γν οε λές ποιήσω σιν ὃ δὲ τυῷλος Οἱ: 
χιξ ΒΆΡΌΌΟΠΙ, ἣν νει πΠι. «Ἀὲ 
σεν ΠῚ β ρα ξβοιιοὶ οἵα αἰαβλέψω. ὃ διε 5 
Ῥ αὐεπὶ ΤΕΠιςῇ αἴξ 11}: ἔλεον ἐπε: τι ΤΠτΆαΙΒ τε: 
Ἐ ἰϊαιτα.. ς 
ξεεῖτ ἰνίφες εἶς Εἶτεν τω ὑπαγε᾽ ἢ πίς!ς συ σεσωχέ σε᾽ 
ΕΡΡΠΩ Ξ οσπβεβίηι νίάϊε: ᾿ [ξημεθαῖας "1είανε 


ἴα ὃ εὐλεως ἀγεβλεψε᾽ χαὶ ἠχολουδησε τω ἰχ(9 
οΨ τὴ Ἢ Ἷ : 


᾿ "- Ι 
τ ΟᾺῬ, εὐὐΙ τας 
ἀπβφαζον τ τα ρρτοπιααπτετημ ΠΗ ΜϑΝ: ᾽ 


ἱ ὅτε ἐϊγίζοισιν Εἰς ἱεθφυσοιλημι οεἰς βυθ- : 


ας τς 8 Πε απ ἀμ Ἶ ᾿ πιῦπιπι ΟΠ ΙΔ ΓΙ ΠῚ, 


βἱ “Πε- 


ΒΒεΙΠληῖσς 


Ἐς ἀπ{τ|- σα γὴ ΧΘῚ ἡ βηϑανίαν ὥσρος τὸ ὅρος Ἐδδ ἐχιρ είν. 


Βυὶὶς [χΐς Παῖτος ἀμο5 Ἔ εἐἰξειρηίονενι ἔβόνηνι, Ἐπ ἀϊεῖς 1].- 
ἊΣ " Ὶ ΕἼ 

Ἂ φαβε Ὁ ποξελὰς δύο Τ ἕ μα ϑητν αὐτῷ, χη λεγ4 οὐω- 3 

πρὶ ἷἰϊς; ὌΜΗΝ ΠῚ .} ΗΝ ᾽ ἐν μα 


τῳ 


"είς γ ὑπαλοτε εἰς τίω κωμζεν πίω χουτενθευτ 


--- 


Ι » {σ' ε ' απήραρι 
ς λύουσιν ἀὐόν. χα ζινὲς τυ κει ἐξΉχϑτων 56 ᾿ 
σεθαπε 1115: (υἱά ἔλελιῖς [οἰ πδπτεβ ῬΑ δι} ἘΠῚ τενῦ ἔσαι 


Ι 
5 λξλϑν ἀδζις, τι ποιεΐτελύοντες 7: “τωδο); οἱ ἊΣ τῶν 
ἀϊχογαπὶ ΕΞ ἴοαΐ Ριώρεροται εἴς: ἃς αϊι πῇς. Φ 113 


Εἶπον ἀδξις; κάϑως ονετείλα» δἰη(οεξ᾽ ῷ ὐφη- 


τυπ|. 6!5, ; Σ᾿ ἀπχεπιπε ΡΆΙ Καὶ ὅδ 16- 
ἴΐς, . ᾿ ὶ 
οἷν ἢ ὑμϑυ ϑυέοϑαι κρϑϑρηος: ἐφ΄ αὶ παντῶν δο-.-. [7 χρυ ἀδξες. χαὶ ἡγαγ9ν Τ' πῶλον τος (Ὁ ἰη- 
Ἄ ΝΠ δὲ (νις ὙΠΟ ᾿ΑΠπες ἈΘΡΝΙΠΙΣ ΠῸΠ ΩΝ ἔπι: οὐκ τω 1}}} γε ππξῦτα ἴπα. πὶ ἘΠαροπαΙ 
ΕΕΕ χαὶ γάρ ἢ ἡος ᾿ τῷ αὐ,ϑρῳπου σόκ λϑε 45 σοιεὺ 5 ὃ ἐπεία λον αὐτο ταὶ ἱμάτια, ὠὐῆν καὶ 
ἥνι ἡ πὶ- ᾿ πηϊμ ναυνὶ, [τὰ Ὑρηὴπὶ ἱένατε, τὰ ατα 
ἀγαάτεῖυσ ᾿ 
ΓΕ: Ὁ] αἰκογη ϑίευα!. ὁ ὦ Δ] φκογῆσοι γ καὶ δὸιείαι 
ἦνι ὌοΣ ΔΊ Σηιρ πε, ἴαμα. ΠΡΒΉΣΕΙΩΝ Ἐς τη αἰ. Ἐς νὲ- 
ἥγατοῖ, ὃς ᾿, ' 
ἄλτει εἰὔρῶ ψυγώω ᾿αὐπῷ τ λυΐον αὐτί ᾿ πολλαΐν. χη "" “5 
τρῶς αὐτα "μίαπε οἷ πος ἐπ ὃς ρτοβοϊίτεοπία εο 
ἀπο ὲ 
5. ΤΌΣ Εἰς ἱεραγῴ. ον πορϑυουϑυν Ἐν 
᾿ εὐϊζημὶ “ ἐπ Έ5 Ὁ: ὃς αἰκιρυ! εἰᾶ5, ἃ Ἂ δα. ΚΟΡΙΟΓΑ, 
τππϊτῖῖ .- ᾿ς 
αἰπε, ἱεραγω ὯΔ] ϑμα 95: ἀὐτεῖ κα η ᾿ λϑου ἱχανοδ, 
ἘΠ1μὰ9 ἐών .- ΒΑΓ 115 σἄσι!5, [εὐεθαι 
ΠΝ Ἢ ξ , 
ὃς ταω βωρ μος. τυῷλος ὦκα ϑητὸ 
ὅν ἵπσ κα ὍΠΗ πιέπα 85. ΞῈΕ ΚΚΔΗΝ ἐρδῳ 
δά Πει : 
πρα χἕκω σδὸν πσϑοσα μ. χοὶ ἐχούσας ὅΤΊ 47 


- ηἱ 
χαὶ ἐπείι- «ἢ 


π--- 


ε λοιουζῶῶν τας πέξι σεροίσο κουτέφρεψαε, 


Μαϊτὶ διιτπὶ τεἤιπιεέπια [πὰ 


ον, εἢ ς 
πολλοι δ τὰ ἱμιοὶ Τία, αὐτὴν 


ἴςτ Ππρδτ δ πὶ. 


ΕΝ 3. 8. Ὁ ἦ 
8 ἐκα σεν ἐπ᾿ αὐτῶ 


ἀτάιεσιπι 1η γὶ ἱππ|: τ ἀατοσὶ ἔγοπήδε φῶς οὐ 
ἐσρώσειν εἰς προ οϑὺνγ" ὄνοι ἢ σοί αἰὅνως ε; κοι ον 
Π] ἐν Ατδοίδις, ὃς Ποιπεδαπι. ἰπ νίλ. Ἐὼι} ἀξ 


᾿Ὰ ἐκ “ΔΜ δένδρων, ἢ ἐφξρωννυον Εἰς ἡνζου οδὰν. κ. 


ΤΥΑΥΡΙ: ἀξυλθθὲ ὥ" ' “φυεῆτει ΟΔΙΛΔΌΔΗΣ, Ἔ 16] ΡΓζα- 
5 ἰθᾶπει, δε 
(ὦ ϑοάλοντες χαὶ οἱ ἀκολουθοιώπες ἔχραζον, ὅ1 Νὴ ἐξ. 
ἀἰκειει: ΛΆΒΗΙ; δεπεάϊξξας, , πάθει ᾿πτ ΘΑΒΤΟΣ 
"πυϊγοπὶξ 
έγϑντες. ὡδαγγα" ἐυδογημϑμος ὁ ἐ ἐρηου υος Οὐ 
ποπιΐηπς οπιίηϊ: Βεπείή ἔξει πὶ ἢ πυεημεης Τὸ- ον πρθνν γος 
ἃ [ 1} 
το ὀγοικαΐ κυδισ" ᾿θυλογηυδμὴ Ἦ ᾿ἐρίχονθυν βω- 
ἐπι ἐν πονηΐηξ Ῥναῖει. ῬΆΓΩΣ ποεῖ 1 8- 


σιλείω τ ὀγορι αι κυρίου, πὉ παΐθος ἡμδν! ὅδι- 


π|4: ἘΌΒΡΕΙ, 1π Β αἰεὶ [πρνῶ, Ἐπ ἰἱπεγοιυϊε ἷπ ἢ χει εῖ 


" (4 ὡσανγνα; Οὐ ἤϑις ἧς ὑμ ίίφοις. ᾿ Εἰἰσηλθεν εἰξ 


Ἡϊετο[οἱγαπ.. [Ιεἤπ5, ἱπ τπῖβδίμηι; ὅς Ἐειτε ἵῬε- 
{115 ΟΠ ἴ- 
δ5, σα πὴ 


ἰᾷ νείρειξ 
ἤει 


ἘΞ κέγεμῃ!- 


᾿ Ϊ ἡ ᾿ν } 
ἰξεροσολυλάδι ο ἰσοῖς εἰς ΘΙ ἱερογ᾽ ΧΑ] ἡ πἰξχβλε- 
μήν Ἔλα: ἐμ ἰώ ἀπ βεπεῃ Βοῖᾶ, 
ΕἾ εἰ 


ψαυθυὸς πσαῦτα ) ὀψίας ἡδὺ οὐσης Τῆς ὠροιξς, 


ἔχηι ἷπ Β.ιλπιαπὶ Ομ Πὶ ἀπ σα οἰ Π|, Ετ 


ὙΠ Ἐ ΕΣ ΣᾺ Ϊ : , ῃν 

ὦ ὡζηλθοὺ εἰς βηϑανίαν μα; Τὴν δωδέὲχα. κ᾿ ΤῊ 
ἔν ΓΙ ἔπεμπε εἰ ω (ε Ἐετβέπια, ἜΣ ΕΥΕΝ 

-“, α0πΠὶ εχὶ- 


ἐπαύδμον ἐξ ϑονῶν αὐτὴν Σποβηϑαγίας, ἐπείς Ἰεπτὰ 


1111. ΤῈ: ᾿ωϊάρων ΠΟΙᾺ ΠῚ ΒἼΟμΕΟ, ΜΑΡΒΆΡΕΝΙ ᾿ ᾿ἀρμηάς 
ὙΠ: 
αγάσε. καὶ ἰδὼν συκζωῶ μακρόθεν. ξγουσὰν, 


ἔομΑ,, ,δεπιε ἔ ἘΡτΙδ ἰδιεπιτξε ϑη!4] π᾿ “6. Ἐπ͵ε- ἥπαπὶ γεν 
. ὅν» πἰῆεε 


Φυλλϑ: ἤλϑῳν εἰ ἀ δφ εὐρὴσ τί εἰν αὐτῇ. ἢ ἅ-- 


'πῸπ ἐμ. πὶ ἐπι 


[ υ114 ἀϊε 


ΜΙ ας ΣΝ τς ΠΠΝν τὸν λας κα δῷ ἔκ: 
ων ἐῶ: ᾿αψτζω, οὐδὲν εὐρεν Ἢ μὴ φύλλα᾽ ου ᾿γὃ 
ετᾶτ τορος ἘΕΟτ ΛΝ ἢ γιϊροπάςης 1 ἀϊ- 
“ ἢ (σιθὸε σύκων. χα) δσοκολθεῖς 0 ἰηίρις Ξ εἰ- 
χιτ Ὁ "ἘΝ ΟΆΔΡΗΩΣ εχ τὲ ἰπ πστέγπιπὶ ἄμ ἴλαηι 
εἶ ςεὶ ἘΠ Ῥαυϊαυ 
"πεν αὐτη γ μηκέτι Οὐν δοὺ εἰς ζ Δ] γα. μηδεὶς 


ἐταξξαπι, πιαπάυςοι. ἘΡ Ἀνά δας αἰ ΟΊ ΡΟΣ 6118. 


κορῶν φα 9ι. χα ἤχϑυον οἱ μια, δητα εἰὐτῶ, 


ΗΝ ἥν δ: με ἐλ ΗοτοίοΙ γπιαπι: ἢ ᾿ ἐηατε ει Ϊ:- [4 απ ηϊ. 


ἷ ἱππς 
ε χὰ ἔρχονται εἰς ἱεροσολυμα" Χ) ὸ εἰσύίθων ὁ ῦ ἰη- δεο “ 


κ᾿: Ϊη ἀΕΚΑ ΕΗ, ἔπτου εἰ σοτε γομπάξη- 


σοῖς εἰς Ὁ ὶ ἱερον, ἡρξα» ὠκξάνμῳν ἐἶι (ὅν πω λοιώ- 


τοὺ ἄν, ἐπ ἢ [ὃς νὰ ριιρ ο: -ι πιὲπ- 
Ἵ οὐς ᾧ ἀγοραζοντας ον ὥ ἱ ΙἜρω᾽ καὶ Ἡὰς τρῷ- 

ἘΤῚ ΠΕΠΠῚΙ111} τὶ ΟΣ ΠῚ, ΠΝ Γαι γα νῈΠ- 

Ϊ ὲ τω Ἷ ἈΒΉΨΕΙ, ἘΚ Τα 
πεζας ον δ βααὶ Τοῖς καιεδρας Τ' ττυ--" 
βΈβΊ 55 (ΟἹ πινᾶς εἰιοτιῖτ. Βτ πὺπ 

ἣ 3 
καὶ ζ(ὙᾺ 
ἤπεῦατι, εἰεπιρίαμι, 
Ἀ. 3} 


ΦΙΟν ἵγα, οὶς διονεὙη σκείίος φ μπῇ ἱερφύ. ω ἀφο 
ΕΒ ᾿ὦ 


Ηἢ ἐδ τι νο ἐλπϑ ΑΙ ΣΕς νῺ5 ΒΕΓ, 
42, ΟΑνΡ. ΧΥ. 
τα ἀϑεεθϑῃ, ἀϊτεκ οἷς: ΜΟΙ ΝΟ [ειάρευπι εβ, ὦ 
'χαὶ Ὁ ἐδ᾽ ϑουσκε,λεγων δὶς, κε γέγραπῆαι, ὁ ΟΤῚ 1 
ποὺς πιδᾶ, ἀοπιιϑ9 ΓΔ ΟΠΙ5 νοζατα οπιπῖθι 


! ἕω 
ὁ οἶχος μουν οἶκος πσϑεσθυγης χλυϑησεται πᾶσι 


ΣΕΑΒΜΕΝ ΥῸ5 πτεπι. ἜΜΕΝ ΕΔ ΠῚ ἐΡΕΊΆΒΕΝΕ 


Οἰς εὔνέσιν ; ὑμές δε ἐ ἐποιήσατε ἀν ἀτήλῴιον 


ἶ υο 8.- Ἰατγοπιπι, τ τι γα βοιῖθας, δ ἐπβείος 58- 


τι ληζων. χὺ ἡκουξ οἱ γραμματεῖς, κἡ οἱ ἱΦ χιε- 


«ειοιῦ, ὃς 4" πις απ υοπιοάο εὐτη ῬΞΙΘΕΙΣΠΕΣ: τι- 


εἷς. χαὶ ) ἐζηρθιω πῶς αὐτοῦ δ'πολέ(θεσιγ᾽ ἐφο- 


"Δα ΟΛΪΔΠὶ τηορᾶπε δ τὶ ΕἸΣ ΠῚ, ἔοι ΓΤ, τατθα αὐἀὐπι τα δαταῦ 


νηϊμεῖία με Ὁ} Ι , 
(ομεῶτο γὸ αὐΐζον. ὁ .ΟΤΕΙ ὥδιαις ὁ οχλος ἐϊξερληήσσετο 
Τϑρες ἧϊ ἀοξτιηα ἰὸς τ συῦ νείρετγα ἔλεξα εἴξει,ερτε- 


ὄχιτη διδουγη αἰ 5 χὺ) ὁ61Ὲ ὀψε ετονόξε- ΠῚ 


Β ἀξ. ΕἾΝ ἔεκ σἰπττ 6. Ετ Φιπαπὲ αὐ κηνδη- 


4 αι ΠΊ8. ! 3} ΓΕ ΌΑΥ 
πὸ ἐγληῇ- πορδυοη» εζω ἊΝ “πολεῶως 


αν ἔωυε τιεμ πες Πεουπὶ ΤῸ ἃ ἘἈΠ Εν" 
ἊΞ Ἀγ 21 


ἐλέχλπι ρϑυουϑροι. εἶδον Τ' συκζω " ὀξηραμυυϑμξυς ον ρι- 

εἶδες, Ἐπ τεςοτγάἄατις Ῥεῖγιθ, ἢ ἀϊοῖϊς εἰ: 
Ὑ ἀ΄αμι- ζων. 
μνησχομιαι ἈΔΌΒΙ: ἔσος ἔν ᾿ ῖ 

ΕΥ, Ε λας Γ ἢ ἡ 
“ χατα βαξ(ὶ, [6Ὲ ἢ σύχη ἔευ κατηροιζρ». ὀξηρανται. 

βαῦμῶα Ἐπ τεῖροπάεπϑ Ἰεῖς, αἵ 118: Ἠαδθεῖις ἢ- 
ν 9. Ὁ τέτ δεῖς τ αἰ η6:: Ξε ΕΝ 

χὺὰ “δστοκδλ,εῖςο ἰησθς5 λΕγ 4 αὐὐῖοις, ἐγετε πιτ 

ἐἶεπὶ Ὁεῖ. Απλεπ άρτ σιεα δ δι: 412 θη μοαθα; ἀἰχειῖς 

βαμ 

δν ὅϑ. 
τησπεὶ παῖς: ΤΟ! γῖεῖεν δὲ τπἰιδῖό ἰῃπ 


Φ ο ρᾷ ζυτῳ ᾽ οϑηΐ » Χ8) ἡ βληϑηζι Εἰς πϑὸ ϑ.,. 


ὃς "ΗΝ μππτδειῖς ἷπ Ερτδα ἴμο, 


δ᾽ ἕὰ 
2 ἀξικνον χἡ ἀκ’ ᾿[ακοιθῃ οἰ ον τῇ ᾿ καρδία αὐτῷ, 
ἢ φυοδεῦ- (κα βτεθιπεῦς σι "7.4 εϊεῖς βαηι, ,βει εἰ φιηοὴ 
ἦτε ἄϊχε- ΠῚ ΕἸ » 


ΣΙ ὁλα πιςεύσῃ ΤΊ οι . λέγ γίγεῖ), Εἰ ἐς αὐτω ὃ ἐαν 


ἥτις εἰ τηλιεἀι καὶ ΓΙ, 


Ἰ εὰ οἶα Ῥεόριεῖ Τ βυᾶ ὑνε γΟΡ ΙΕ: Οπιπία πα ΒᾺΝ 
; .] Ϊ ς 
Ε:πη. ΓΝ ΤῸΤΟ λέγω ὑμίῳ οπονίῳ, ὅσα, αν ἢ 


" ἀτεῖρῖε- 


τ οεαπίβ ΡΕτΙτΙβ., ἐτεὰπ σὰ "αμ - 
εἰς, 


ἣω ! ε ! 
᾿ὁσδυ χόμϑυοὶ αἡτειαϑε, σιςευετε τί λαμβα- 


ΠΈΡΚΒΙΘΕΙ Ρἰεὼ, Ει "5 νοδῖς ὃ 4αυπὶ ἀττο ἢ ὁγεη- 
οἴᾶπ- 
ἀπ, γΕΤΕ,Χ) ἐς-αἱ ὑμὰν. Χ) ὅ ΤᾺ ς Ἴχη,τῈ πσδοσᾶ,γ5- " 


ἔα, ΟἸΡΕΕΣΘΕῚΡ ἈΣΌΡΕΙΕ ΚΈΡΕΑ Πήμεσι αν ὅς Ρὰ- 


αϑμοι. ἀφίετε Εἶτι ἔχετε τ {12 “μος ἵνα. καὶ Χ) ᾿ “τα-- 


πεῇ, [ες νείξεσς 7} }π (ἀ}15 ΩΣ ἀΠΠΙΓΕΣΙ ΤΟΙΕ Ι ἰα- 


Βρεύοδίᾶ Ι 
νοῖτὰ, Πρ υμϑδμες ο» ζς δδφιγοις ) ἀφη ὑμῶν Το ᾿αρῖρᾳ- 
1 υδά Ῥίω υεῆτο. 5ϊ νενὸ γος ποη ἀϊπιίογι εἴς. πες, 
“ἢ 3 3 ᾿ 3 ; 
γηωμαΐᾳ υμδω!. εἰ ἢ ὐμῴς σίκ ἀφίετε. οὐδὲ "6 
δε, ῬλιῸτ ἀταξία 1η σα! δ", Ἐ δμτες Ι ω- 
Ἰγοδίς ρεσι, Ἢ 
κατα γὲ- ΕΝ ρυμῆμο ον ζοις ἐἰροεγοῖς αἰφήσφ 7:ὶ πρα- 
ἢτα. ῥίμι τεβνοι. Ει λα τὰηαε πη Ηϊογοιο- 
χὰ 3 “ὰ ! 
γηωμαΐῳ ὑμδμν, ἐρχὸν ) παλιν εἰς ἱερφσο-- 7 
Φηιῇ 2π|ι- ᾿γπηιλιη. Ἐΐ Ξ!ν ἐν ἀεα με δεΐπααῖε ἐρίο, ϑοὐεάπης 
δυΐίατει 1π ῷ 
ξεπιρίο, λυμωχ, χὰ ΟΝ ἷξε ρώ πὐθιπαηριώτος αὐτῶ ε ἐβ ον.) 
' ὰ ποῖ Πιππηὶ ΕΣ τ δι θς, 
δὲς αἰτοῦ οἱ ΦῬ χίερεις) κ᾿ οἱ γραμματεῖς, χαὶ 
ΕΘΝ ἰεπίοτγος, τ 5 ει: ἴη 4: Ἀ αιἑδονὲ. | 
ωρεσᾷξυτεροι, Ὁ ὃ λείοεσιν εἰστῳΐ, Ε᾽ ποία ἄξῳ. 38 


ἜΤΕ ΠῚ πᾶς ἔλεο!5} ΣΈ ΜΜΙΣ ΕΒ] “ Ἐπ ΘΕ αν τα ᾿μκης 


σία, ζιωυΐᾳ ποιίς χὰ ὁ ἧς σοι Ὁ ὀἸξοισιαν ταῦ τίω 
ἔ δυτεπι ἀεάϊι, δ δ βαοϊαεῖ «Ἀεὶ Ἰεῖις ἐς τείροη- 
ες 1} γ ἃ 
ἔδωχεν. ἥ “« ταῦτα ποιης: ο ἢ Ἰῃσοῖς Ὄστοκρα- 39 
ἄεης, Ε ΠΠ1:: Ἰπτοττοβαδο γο: ἂς 1: βίαι γεῖ- 
ὃς φοεῖστεν οἰδθις ἐστερ ὡπυίρυ υμας καΐγω ἐγα, 29- 
“Ροτεβατε μβμπι, ἃς ἐεΙΕ σα θειε πὐἰῃὶ, ἐεσίκαπι νΟδῖ5 ἰν ἅπᾶ “αμξξονί. 
ΙΡω Γ . ΔῈ 
45) ἐμ μοι) Χ) ὁ ἐραΐυ ὑμῖν ον ποία. ἄξῳ- 
μ" μαο βιεἰδπι, αὐθοθνς Ιοᾶπηῖς ἀε οχ. 
σία. ταῦ ἴα ποιώ. Ὁ βαηισμα ἰωαΐγῳ ἐξ ὡ-- 
10 Εἰρτ, εὐ εκ ΠΟ σ συν ὃ Ἀε! ἔϑηδεία πη ὶ. 
"Ὁ 
Θανϑ ζω 5 ἡ "ἀξ αὐ ιρολητων) οκο ϑητε μμὴι. 


ΕῚ Ἀε 11} Ὃς ἜΓΑΠΝΙΜΔΝΜΟΝΙ τὰν ΠΣ οἰσεμίεῖς 51: ΒΕ 
ςορίτανᾶς 


ἴξοιπι, καὶ ἐλογεζι ΟΥΤΌ πσδϑς ἑαύζες, λέγοντες 5 ἐαν εἰ-- 


ΧΕΙ Πλῖς. ἴςς σαϊο, ΠΣ ἘΕΣΙ ΜΎΡΩΝ φμιάεῖξο πον σγεαι αἰ εἰς 


4 πόδὶς, 
Ω Ωυᾶτο πωρϑυ, δ ὀρανϑ ἐρφ πα δὲς σι σέκ Ὀχιςευίατε 
τὸν ἀκ: ἦς ἱ Ἔδει κἐξεαπιηι ΕΝ ΠΘΙΒΙΆΙΗΒΕ; Π εἰν με ἀπῇ 


ς πγ}.5 αἰυτοῖ» 


ΩῚ εἰἰχωμϑυ, δ αὐ, ϑοϑ πων, ἐφοξϑνη } 


δ Τεοίῃ ΟΡ Ι Ευλπρ. 
β 32 δλαν. 


χαὶ “-ροὶ κούϑαπο- 0 β 


ματι ἈΣΣΤΗΕΣΙ α 
χὰ] ἀναμνγηοῶειξ ὁ περος ᾿ λεγά ἅττ, 3] 


ἀμζω "ὃ λέγω ὑμίν, δτι ὃ ος ὧν Εἰπν θὰ 


ὼ ΓΝ γωνίας 


ἀπὰς ΠΣ ΩΙ δ Ὁ τῶ θυ ᾿ 
8 Εὐἰπε᾿ χαὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. χαὶ οἰπο- ἢ, 


Οαν. χιι. 
Ὅπιπε: ΑΙ τὰ παρεραδτ 


πόρτες γὸ εἶον ᾧῷ 


ΒΘΒΟΙΜΗ͂Σ ἐμ δὰ , σπὶα 


ἰωαγνίω.. ΤΙ 


γειὲ ΠΕΟΡΑΡΙΑΆ Τ ἐτας. ἐείβοπμς στε ἐς. Τεῖςει. 
3. ΟγΤως πυδοφφητης ζω. το ἜΣ: 
' σαπῦ , Ἰεῆι: Νείεϊ πὶ. Ἐῤ Τεῖϊ5 τείροη- 


,ϑέσι ἃ » ἰησα » Ογῖς οἰδοιυϑρυ" ἡ ὁἰηίϑες Ἔσποκοα- 


ἀεπ5, ἽΣ ἭΝ ἔνευε 80, “τῦ τοῦῖς ΤΠ φι 


ἷ ἃ ΚΣ 
)εὶς) λέγ ἰδοις. οὐδὲ ἐγω λόγῳ ὑμῶν ἡ ποία 


᾿ πε ξογέταιε ἔχε ἔἕλεϊαμῃ. 


ἐζοισία ταὐύΐζᾳ ποιώ. 


(αν. 
ΡΆτγαμοΙ 5 Τάδενε: Φ]οαμῖ; 


ἰαρὶς ἌΝ 'π Εν 
ΕἸΚᾺ Αι ἡρξατὸ αὐτοῖς ὧν πἰραβολωςς λέγ; 


ΡΤ, 


ΨΙΠ ΠῚ Ε ἘΙΑΝ ΝΜ ιοπῖο, δὲ ΞΈΠΜΡΡΕΙΩ ᾷ ραἢὶπα-: 
ἀμπελώνα ἐφύτϑυσεν αὐ ϑοοπος, (ἃ πιξβεέθηχε Ὁ πρῶ 
ἴερεπι, Ξ᾿ ἰοάϊτ ἱβεσες ἃς παϊῆοζαυϊς ἀεάϊε 


Φρομλογ. ΧΗ ) ὠρυξεν ὑ ὑὐολζμλιον ᾿ ᾧ ὠκοδὸ μιῇ σε 


ἼΒΣΩΣΝ; ἢ εἸοζαυ τ. εἌιῃ Ἀξτιοο]: ἃ ἘΠῚ 


πυρηϑν»νὸ ἐ ἐξεδοτο αὐΐον γεωρ᾽ϑιογ. ᾿ ὠπεδυμῃ- ἢ ἅποδα- 


ἔτι εἰ. τὶ ΠΕ Ἀξροίος, ἃ Ἔ ἐδ ΒΘῚΒ μέω 


σε. Χι ὺ ἰπεσήλε ᾿ Σ γεώρχϑες “ χαρῶ “5 
ἴσσυ πὶ, νῖ 


ΔΒ 1|ς0]}ς ἀςείρειες Εἰρι "Ἢ ἔτι ἐξα 
ἕω 
δυλονήνα αἰραῖ γεωργῶν λοίξη Ὄὐτο Ἂ Ἀαρητα 
γίπδα: ΙΔ ἀατέτ [μπιέπτ δι ΠῚ “εοϊδεταπτ: ὃς ! Οὐ! 1ρ-: 


Τ' ἀμυπωνος" δ] ἱδελαίοντες ΤΑΝ ἐδῴρανῚ Ὁ ἘΠΒΜΙΗΝΙ 


ἀἰπηίξετιμει ΤλάμσδΙ. Ἐτ Ἰμ ξηπι ἴ]ῖε δὰ 


Ἐἀπεςήλαν κενὸν. ὁ πόλιν αἰπεςήλε ασο9ς αὖ- 
1ος ΔΠ5π| ἔετγιμ ΠΊ : εἶ πὶ ἐΑΡίΑτΑΙΝ,; ἱπ (ἃ- 
(ἄν λον δούλον᾽ κακείνον λιϑο(ξολησαῦες ὦ οχε- 

Ρἰτε ὙΡΒΈΚΑΒΟΣΟΙ δε Ῥ αὐϊᾳ αι τὴ βομοΓάτηπι, Ἐπ τὰσ- ἵ τοπεα- 


᾿ Φἀραιως, χρὴ ἀπιες χων ἡταυϑμον" Ἁ ] πε! 5 δ 


Χἡ ἼΠδυ- ξετειαπι ἡ 
[πὶ ἈΠΕ ἬΜΗς -- ἡΠ| πὶ εοιάετυπο ὅς ρ]υ- 


λὺ ϑήρν εὐπεςφλε᾽ κα χείνον αἰπεέκετφναν»,ὶ πολ- 


Ἢ ὧν 


ΤΕ ΔἾΌΝ; γι Ὅν «αάεητεο, δον νεγτὸ οτςοϊάεπτες. " συοίάδεπι 
ἔ 41105 
λοις δλρρες,κδυ:, “ “ δέροντες, κἄν: 5 Ἰππόκ τείνονηες. 
Αὐβυς ἘἸΕΡ, δῖ Πἴμιπι μαθὲπς 4 δ εξμεν ἤνκινν, πε 4 (μαι ἔῖ- 
βυπὰ 


ν ΕΤί δξζω 8 ἔνα, ἡον ἐγὼν αἰγαττῆζον αὐ ,ἀπεςάλε 


δὲ "]πἠ δή εὺ5 ποιϊΠίπηπι, ἀϊοξῃ 9: ουδ τει- 


ᾧ αὐζον ποὺς ἀὐπιὶ ἔχαζον, λέγων, ὅτι ὀνεκα- 


Τθαπῖα ΗΠ ἐπ ΠῚ ΠΊΣΩ ΠΊ. μα, εν κετίξοί α πὐρθύνις Ἀ Γ(οΙοηὶ 


7 ἩΡΉΕΙΣ ΕἸ 7... 
πηζον Τ' ν μου. Ολυφνοι ὃ οἱ γεωρηϑι εἶπον β)" 
ες {εἰρίοε: ἘΜ: Ἄς εἰξ ἀξίθρι νεηὶις 1 δΔάϊπωϊ- 
(ἘΠῚ : 
κῦϑος ἑαυςξυ ὅτι (ὃ ὅχος ὅν ὁ ὁχληδϑνόμος, δείες 


Το ὙΠ Γ ΠΤ ΠῚ ἔπι, ἄς ποίεια τὴξ Ἐκ δ. 


δι ποκπείνωμϑο αὐτὸν, ἡδνει ἐς΄ αἱ ἢ χλιηρόνο(είαι. 


τὶ ἘΕΡΓ ΒΚΕΘΈΗτεΑ ΕΠΠΊ, οτοιϊάξιμπί, δ εἰειδεμιπε 


3 ἡ λαίξονπες αὐΐογ αὐ πάνω 7 Χ) ἢ ὀξείβαλον 
οὐ ν᾽ πεᾶπι. Οὐ εὐροὸ ἔλεῖξι ἀοπιΐίπιις 
 κ γεν] 
᾿ ἐξω . 4 αμμιπελαΐνος. Υ ἑῶυ ποιὴσ 4 ὃ χυξλὸος Τ 
νἱπες ἢ νέπηϊει, αἰ ΒΕΙΔΕΕ ζο]ο- 


αἰμπελαίΐνος: ἐλδυσεῖ). χαὶ δὀστολέσ (ἄν. γεωρ- 


ποις ἣν ΦΑΡῚΕ γΓΠΕᾶ ΠῚ λιν Νες 


19 ἡϑζζ, Χὺ ἡ δωσ41 Τ' ἀμπελῶνα, ὀηῆοις. συ σίω 


ἐετερτσιαπε, ἤβῆς ΎΈΒΗΣΙΙ ἘΠΡΙΤΕΗΙ ἡπεαι ἔΕΡΙΘθ ας 


γδοιφίω ταύ τίω ἀ ἀνέγνωτε ; λίθον ὃν ἀπεδὸχί-- 


ἀεῖκας, παϊποδηζες, Δὶς [λέξας οἷ ἴπ ςἃ- 


μαᾷ Οἱ ἱ οἰκοδὸμοιοῦτες. ΟΝ οὔτ’ ᾿ ἐλβυηϑη Εἧς χε ὦ" 


ΒΕ ΒΕΣ ἃ ᾿βοπιίηο ἔαέτϊυπι εἰς ἵπισὶ ὃς. 


᾿χυρίν ἐγῆυξ» αὐ ἀδτή ᾽ καὶ 


ει ΠΊΙ ΓΑ 116 Ἷῃ Οὐυΐς ποιξεῖβ, εἶ ἀπε}: 


πον ϑοιυμκοις ἢ Ο ἐφθαλμεῖς ἡ... χαὶ ἐζη- 


δᾶπι. ειπὶ Τ ρνεὐενάενε τατρατας 


ἡοζωυ αἰνζον κρῳτήσα, χαὶ ἡ ἐφοξη, ϑηῷ ᾧ)}ο λυ. 


Ξοὐπομεῖοῖ ἐπα Δι οπἰΑπὶ τς εοΞ ΤΥ 


᾿ 
ἐγγωσδιν γαρ ὅτι κσϑϑς ἀνζες χῶυ βολίωυ 
"αἰχεῦῖτ, Ετ΄ ἐ βπεπιει ἐμμε ΔὈΙΕΤΙΠΙ, ΔΆ πιῖῖ- ἤ]2ης 
ἥξω ) ἐ 17 


Εἰπππιεῖπτ 


ἑ τεποῖὲν 


18 ον εὐπὶ απο π ΠΝ ἕν» Ἔχ ΡΒε- 
τἰ[πὶς ὅς 
φέλλοεσι πσοϑς αὐτὸν νας “δ Φαφξασαιων Ὁ ΟΜ μι ὅς 
Ηενοβιίαπονηνε, Ἢ: 6ΙΠΔΠὀ "Ἔ ΡΑΩΝ ΜΈΑΟΝ. ΠΙξ5, 
1 12.11.1} 
ἡρωδιαγαΐν. ἥ Ἴ ἵνα, αὐτὸν αἰγρδυζρσι λόγω. ἴπ νέτθα 


ὃ 


Ἐροτεῆδιςε,; 


πη ταὶ 5... 


"ΝΣ τ τν “«--ὰς 


το 


ΡΡΗΙ 
84] 
ΓΠῚΠ 


ἰςς, 


Ὰ τ 
1101 


Αἱ 


͵ δὶ 


" ἀϊε 
8. λα! 


4ρὶ 
ἤξ ΠΥ 
ἢ ἴαι 


“ 


εὐ τ΄ 
ἢ 
τάῶ 


ἔνι 


“ἢ 


3 ετῷ 


5. 
εἰς 

Ἂ τε 
{ἘΠΠ]} 


Πἢπ 


᾿ ΓῸῚ 


Τ τ π 


"ἯὍὯῈἋ 
Γι 


ἜΥ τ 


5 τι] 
δ π| 
10, 


ΠΡ 


ἡ το 


Τῆι 


ἴ, 


ἥδες; 


1πᾶ: 


χ- 


Δ}- 
1 [Ιλ 


- 
ἃ ἔς 
1: 


"τὰ 


. 
-ἀπππΠἔἘΕΠστσἔοῆσπισσι. 


Ὅθος ἐξ Ξ. 


τ γΝ,..« ἀἥἀϑὰτὰν αἰ. πὰρ χε. ἰὐτππῷἰ ππτσὰπὰ πππιω-π στρ τὸ α- πΝΝ 
«σαν ὅδ --ἰ οὖσαν πὰ πὰ - Ὡ- ὦ ὁ τα ὌΝ 

| 

1 ουἱ 


υταξημπέ 
0 1Π|: πὸ 
ΠΙπὶ γ1- 


(ες. 


ἃ τοιροτα 


4 Ουὐἱ 
Δὲ γϑτίτ 
11 τ1π 


ἢ Αἱ 


,,' ΠῚ 
ΕἾ 
ὁ ταις 


5. λατ6π,.» 


Δ Ἰρίτα 
ἠξ πιηϊ 
Πίππι 


“γοποῖαπι 


" ἐπερῶ" 
τάω ἡ 


Ἐνι. 


τ ἢϊος 


Φ εἰδὸ 


δ ἸΠΟτΤΓΙ15 
Ε 

Ἅ τε ο 
ἔξπιῖπε. 


ἢ ἀπ τεῦ 


ἅ ὧδ πις 


Ἵ ἐπιπὶ 


δ ΠΠ|1.1- 
ΓΠ 7 ] 


δυϊττα δὴ 
Τὰ 


ΝΠ πυδθεπι, 
ἘἘ πυδεπ- 
{τ᾿ 


ῃ ει 


“τειτρᾶτ, 


Τηι» 


σλπ; χιὶ: 


ὙΦῸ ἘΜΗΝΥΒΗΪΞδτον ἀΐςηπι. εἰξ Μαξιδες, ἴοϊ- 


οἱ ὃ ἡ Ἀντες λεχϑέσιν αὐτεῖ, διό ᾿σκἀλεηοἰ δὲς ἴᾳ Ϊ 18 


πι.3 φρὶα ΝΕΓΑΧ 65. ἐς πῶπ εν γᾷ ἐξ εἰδὶ ἀξ κμίϊο: ΠΕΡ 
μϑυο ὅτι λγριϑης Εἰ ὶ ᾿ [Ω μδὲ σῃὶ πέρι οὐδε ὁ οὐ 
τὐΐς, ἍἸΠῊΝ Ϊ ἤοίρη πϑβαΒῦλα, [τὰ 


"ὃ βλέπ Εἷς πσφϑσώπον ὐ,, ϑιοδρηττονο, δρμ, ἐσ 


ΤΠ - ἘΠΈΠῚ Ὠεὶ ἀούδε. ππΐρεῖ ὲ ἐμὴ: 


ὀληϑείας τίρω ὁδὸν πὰ " διδαισκάς᾽ " “ες κιἰκῶ-- 
μι ὈΟπίατι ἄατε, ἅπ πῦυπἢ ἀδθιπιι5, πη πὸ ἀεπι ἢ 
! ω ᾿Ξ ἃ} τω 4} ] νυ 
σὸν καισοιθι δοιευογ ἢ οὐ; δωνϑμ, ἢ μιν δωνϑμ} 
ἘΜ τενῦ ἐΕ ἘΝ ἜΣ ΣΟΥΝΝΝ , ἐμαί, (51: 11- 


ὁ ἢ ᾿Ε ἦδως αἰτοῦ ττζεὺ αἰ αούκθάσιν. εἶστεν εἰν- 


δ ἢ δ τοητατῖθ ἢ ΑἸΤΆΤΕΣ τΝ ΠΡΠΈΓΠΗΕῚ 


“οις. Ὕ με πφεαζοτε: ᾽ Φέρετε μοὶ δῴωαεμον, 


νε. γ᾽ 68 ΠῚ. το ιροιν δὴ δόλήλης ἐδ “Ὁ ἅς ἍΠ|ε: ΕΠΡΑΝΝΤ 


ἵγα ἴδὼ. οἱ Ὦ κύεγχθρ: χα ἡ λέγ 4 ΤΡ Σ ἦγος 


ἸΠ5 Ε: ἘΠ ΟΣ Ἔ ἱπίοτίριϊοὶ ΠΗ παγεμν " χέγηπε εἰ: 


ἡξιίκων αὐτὴ τὼ ἡ ; Ὦπγγραφυ; οἱ ΔῈ ἶπον ἀὐτῷ, 


ΠΗ: 


ΟΥΒΗΝ βε ΞΕΕΟΒΟΣΗΣῈ Τοῖς, ἀἰϊχίε ῃ-. 
χφησουρ9ς ροΕρυὔὕὌ ἡ ἰποκολϑεὶς Ο ἰηΐοις ᾿ Εἶστεν αἰω-. 
115: Οα [τὶ : ὅς αυπἢ ἢ εὶ 


Ἀεύδαάϊτεξαιπ " Οα ατγὶς 
“ἦν ας} ὶ ἊΝ ἱ - Νσὶ ὦ ΠΥ 
οἷς. ΟιτύδοστῈ Το χασουρ9ς χαησειρι. κὴ ἴᾳ, τῷ 75 
Ὥεο. β ΜΟΣΘΕΙΈΩΣ ἔρος 6ο. Ετ. 7 τἰεμῖης 


ῷ θεώ. χαὴ ἐθουύμασαν ἐπ ᾿αὐτο Ἢ χον 


ἈῈΡ 
᾿ξαδάποαϊ ἰνὶ ΕἸΙΠῚν ἂυ Ϊ ἀϊσυπτ ἐς 
" ,- 
σείδιδουχά)οὶ ΟΣ αἰνΐογ ᾿ οἵτινές Ἀδλϑέσιν οὐ οἱ... 


διοποπι βοῦν ΠΡ: ΣΕ ΕὐσΝΙ Εἰ πὶ, αἰϊτεπιδε: 


στυσιν μὴ ἐς [5 χὰ) ᾿ ἐπηρωώτησὸν αὐΐζον,λέχοντεο' 
ι ΜΠ εἶξε; Μογίςς ἩΡπρες ποῖ 5, ἐφαδα ἢ 
Δ. κἢ 
διδευσκ. δἰλΕ: μιῶσης ἔγρα. 


πιττ 8 Ἔσο, τς 


ΕἾ - 


187 χατδὺ ἘΠΘΕΤΙΕ υχοίεπν, 


γος εἰλίιφος διποθαυνὴ. χαὶ καυτόλί τη ον κα 


Ἔ "παῖον" ΠῚ το ΠΤ γε ἀκείρίαι : ἔτατὶ 6 εἰης 
χ) τέκνα. μ᾽ ἰφη ᾿ ἵγα, λάδη ῦ ἀδῆφος εἰὐτι 
ν χοῦς πῇ ᾿ρῆμ3, ὅς τε[αϊοίτει, [ἐπηξ π 


ρον ἐεξ οι εἶστε ῶ ὀξανας:ἠδη απέρμα ἐν 


τ 80. ἜΤΕΠΣΥ ἔγαιτεβ οᾶηε: Ὁ Ργποις 

Φω ὦ αὐὴν. ὙΘΝ αἰδ οὶ τι ἡσὸι ἢ χαὶ ὃ τρῷς 20 
ἘΠΤΕΡΙΕ Ὑχοτεπὶ, ἔτ ΦΉΟΙΩΝ ποπ “ΤΩΙ 

ἔλαβε γευαμκαι . Κα) πο η σκῶν ΟΥ̓Χ αἰφηχε 
ἐρλρὶ ᾿Ὀὐμύραν ἀοςερῖς δα, "ὦ 

απέρμαι. χαὶ ὁ ᾿ διϑύτερος ἐλαίον αὐτζου . χαὶ Σὲ 

χαοστιῦαε εᾶ: ἃς πῃ -ο᾿ τᾶς ἐεΠδατε ἘΠ ΤΗῚ δκ το 


αἀὐπεϑανε, ὼ οὐ δῈ ΤΑΣ ἀφηχε απέρμμοι᾽ ὩΣ ὅθ. 


τἶι5 ἘΠΕ τ Ἀ ΟΕΡΞΤΕΗΣ ἐπὶ ΕἸΞΕΙΒΗΝ: δὲ 


Ἵ-ς ὡσαυζς. 


πῦπ ΤΈΛΗῸΕ [- 61|}}: 


οόκ ἀφυχὸν ασέρμα" ἐαα τη πϑρτων αἰπεθαιγὲ 


τ ἘΜΈ ἡ ΝΣ ἐε ΠΡ ΠῸΠΕ ΦΡῸ ΩΣ ἘΟ ΠΡΟΣ: 


ἐόμῆς ΜΘΗΠΗΠΙΣ ρα Ὑϑδτν ἦε τὐαηριωος 


χὰ ἡ γι: 


Γιπι. ἘΠΕ ἢ τ δῖ υνχυτγ καὶ ἔς Ρτεπὶ ἐπα δαιεταπι ὰ πὶ 


! 1.3} Ι 
σις Τίνος αὐτῶν ἐς’ α,5 γέιυήι οἱ γᾺ ἐτ οι δ θὸ ὧν αἰτίου 
ὙΧΟΥΘΠῚ, δι ΤΕΙΡ ΈαταΣ Ἰείας: ζ: 1}1}5 - 
ἡ ΘΗΝ 80. ἴφι ἡ Ἐσιοχριϑεὶς ὁ οἰγσοῖς, εἶπε; εἰδθις, 34} 


Ἵο ἀἀότης μᾶξ δτίλτῖς, πῃ θρύ δι εἰοηρτα- 


οὐ ᾿ϑζκ τ πλανάεϑε ΠΩ "ΕΞ ἰδοτες τὰς γ64.- 


ΠΝ πες τ ΈΓΕΝ Ὠεὶ} Οσμαι πὶ ΠΔ ἃ πποῖ- 


Φαξη μηδὲν διωώύα μεν ὅ ᾧ θεοῦ; δ ' ηδς ο᾿ γὲ- 


ταιῖκ. εξ)ετεκοτίηι, πρήμι Φ ΉΜΡΗΝΕ, Βεδὴς Ἔ ΡΝ ΡΝΉΗΓΗΝΡ, 


ν" αν 'ᾳςῷ σίγ. ὅτέ γα μοῦ σι)» ὅ7Ὲ γαμίσχον")» 


ὧᾳ πρὶ πσαὰϊ ἀπροῖ}} Φ4ηὲῈ ἰπ σα }15. Ἰϑεαιντξ 


3 ὅ.ι. ἢ ε 3, εἐ 5 ἢ γυ Δ ΑΔἢ 
Εἦσιν ὡς ἀἴγελοι οἱ ον γος ὅραγοις. πὐρι" τ} 


πηοττιι 5, τας ΡΤ ΝΡ ποπ ἐν μὸν 1 
Ἐτοἢ ΤΑΝ 3 

γέχρων γοτι ἐγείρον" εἴπ θὰ ἀγέγγωτε ὈΥ Τῇ 
ἴἰδτο ΜΟΙ ἧς ἴαΡΕΣ ΠΗ͂Σ Ππθηῖσθα ἀϊχκοτῖς 1Π] 


Ἐτἀ λ μῳστως, Ἐχι Ῥ βαΐζουὼ ὡς Εἶπεν εὐτωῖο 


Ὅς, ἐπ πύϊεαο: ἘΠ ΤῸ εΠε Αθταπᾶπι, ἄς Ῥεαι τας, 


ὁφοσολέγων»ἐ ἐ γωὸ θεὸς αὐόσαμ ὁ ὁϑεος [ᾷακ, 


ὥ ὥὭξυς τὐξοίο Νοη εἷς σις θεν πιοιτυιοτῆ, 
ἢ ἢ" ᾿ Β ! 3 3 1 Ι Ι 

Ἃ)Ὁ βεοςίακωξς; Οζα ἐςὶν οτος ὅτος γεκραν, 
(τὰ τέ πρό τε νὸΞ ετρῸ πιαΐταπι ΟΥγατῖβ. 


λα ϑερς ζιωντωνούμκεις δὲξ σέξῳ πολὺ πλανάοϑε: 


ἴξ| :0 φλρς δος ἡμδμ; κορμος Εἷς Ὁ δ0Ί. 


; 


ὌΝ 


8 


γήζν- ὅτι ἐαν μεν] 


χαὶ ἐλαῦον αἰντέωυ οἱ ᾿ἐ]α,, χαὴ 22 


οὐ Τῇ δξιυ χὐαιξα σά, ὁπὰμ αὐαξω- 33 ᾿ 


2: 


"7 


[εοσὐπάπὰ ΜΜΑτουνὴ. 


ἢ» πασῶν ονηφϑλή; 


᾿Ξ 


] 32) 


3} 


34. 


Ι 3: 


36 


7 


Ι 18 


390 πόριπαπ εἰν. ᾿ αἰασασμοὶς δὴ Ἔ ἀγϑόαις, 


49 χλισίας ἐν οἷς δείπγοις" 


ΕἸ... τ σὰ ξ - τᾶς ἰσνξες 


Ὁ ΑΡι ΧΎ, 


δὲ " αφεμάεν: Ὅρα δερίδατμην ᾿ ἀμ- 


, δ δοςοῆηϊε 
ἘΡΟΝ ἡ πσξησῆϑων εἷς ΔΨ" Ὑφριμμια τέων γ οἴκου -- ὑπὰς ἀφο 
αἰ, 11Π|Ὸ-ς ξοπααίγεητος, ἔ γἰθὲπε α σι ρὲ ἹΠΠ9 οὐάιοταας, 


στὲς ΕΠ.) σωζηνριούζν . Οέδωσδ ΟΤΙ κόλαὶ ᾿ 


ΚΕ ΒΟΒΑΕτΙΙ ΐ δ [8 ἀλη πὴ 


ἀῤξις ἐς Ἐ ἡυοηϊ 


6πρὰ ΕΠῈΕ Ρτ πα πι.», θεπὰ 

Ϊ 
οἴσει ε(, Δ; ἐπηρώτησεν αὐτὸν. ποία, 527 τ ΟΦ ΤῸ 
οπιηίππι διλκθλιλιες “ Τείαν Το ό θαι εἰ, {14 Ἀ διιεο πὶ 
ὅ ἣ ἰησοῖς ς απεκχρί, ϑὴ αὐτο ὁτί 
᾿ πη ἐαεῦγ μα ἀαάὶ ἸΠῸῈ 20; 


Ὡρφτητ ἥπ σὼν ἣν οψθλων. ἀ: οὐ χδως ἰσ ὀφήλρευ- “ἢ 
ΠΊῖπιὶξ ἜΡΙΜΕ ποίξεν, Ει. αἷ]]- 


Ν τῆν σιν κα ὦ τὴ 
Χ9 οὐγαιγΓῇ- 
σοῖάς τυῦ, ἂς 
σάφ κύθλον Τ᾽ θεὸν σῷ ἐξ ὅλης ὃ καρϑίαρσῳ γχοὶ 


δ ΒΑᾺ ἈΠΙΠΙΙ τ. δὲ δχ ΟΝ 


ἐξ δλής Ῥ ψυγὴς σω, ὦ ἐΐξ ὅλης Τῆς Ἃ] σνοίας 


τι, ὃς δχ τοι νίτεαες τὰ. Ἐρῦς, ἘΘΡΈΡΝ: πγδηἀα [ΠῚ Ἐρῇ 


σϑ ἐδ ύχης Δ οίος συ. αὐτῇ ὩΣ ΤῊ οὐ ηρλή. 


τ ἜΡΑΠΟσΣΙ ἢ τρις ΦΈΡ: ἘΙΕΒεε 


ΕἸ Πή., 


ΡΊΠΌμΙΩ οπιπίυπι 


! ἀπ 


“ 
ἰὐοπε νης δῇ. ᾽ τα δ, 


Ώξαβ 


σε ϑοπιίπαπι ΤΣ ΠΊτΤΠ ΠῚ ὃν τοῖο 


᾿ ἐσσι αι με Ν [ει 


Ρτοκί- Ἐ ἀἰν 6 ΠῈ 


{ "- 
λη ἡ δούπερᾳ ὁ ομοία, αὗττη. α'γαπήσᾳς εὐ τ σιλη- ΞΌΤΟΙΣ 
ἀν Πα τ ΓΕ ΡΠ Π|. Μαῖι ποτιπὶ αἸλπ:4 πιάπάδτιπι τα πάυ ηἢ 
: ἱ πε τὴς ἈΠῸ ᾿ Ι 
ὉἹΟν σῦω ὡς σξαντον. μείζων υτῶν ᾧλη Ονϑλη 
ΕΠ. τΙ 11Πὶ 2. [ Βεης 


δ0Γ188 
,, Ἅ] ᾿ 
ΟΥᾺ Ἐς]. κα Εἶστεν εὐυτε ὀγραμιμαπδςγκ γἈ 
οὐρα τὸ ἼΟΙ 


"π γΟΤΙΓΩΓΕ αὐ τα, ἐν ἰᾶ γπῃ5 εἰ ὅν 


διδοισκάλε ἐ εῶ ᾿ἀληϑείας Θὐπτάξοαι Εἷς ὅ61 δελὰ 


ἐς ποῦ τῇ ΣΠᾺΣ ΡΙΕΊΘΕ, 611 Π|. "ἢ ον δὰ 


αὶ σῶς ἐσῃν νος τλζω εἰσ, ᾿ πὸ ἀγαιπταν 


διν; δχ τοῖο τρεσον ἀἢ δὰ τὐῖῷ {πιε1- 


ἄυτον ἐξ δ, σλῃς Ὁ κει δεας χα) Ὶ ἐξ ὅλης Ὁ σεουέ-- 


Ιεέξι!, Ἦν ἀμ στὰ ἁπϊηπᾶ, τῇ δ τοῖὰ ἔοτικααϊπος: 


σεως 5 Χ) ἐξ σλῆς ἃ Μυγη ζο ΧΟ ) ἐξ ὅλης Φίοθος, 


ὃς ἀ ΟΝ ᾿Ῥεοχμαμπῖ {τι [εἰρίμαν, μία" «ἢ ἐπα σαληϊ 
ἊΣ πὰ τι πᾶ ] ἄρ. "πιᾶΐϊ ὁ 
“οι νὙ πὐλησίον ὡς ἑαφτὸν »σελεῖον ] 


πο βόας ᾿ἈοΙοταυτοπικείνας, δι [λιτὰ ἤεῖῖς. 


παν Τῶν ἢ ὁλοκαυώμαάτων, χαὶ τὴν) ϑυσταΐ, ", 


ἢ τῶν τ ἐψόχμνς τα “πᾺ 5 οτάκιεν ΠΡΌΣΘ, Ἐλιυ θη 


εὖ 
χαὶ μ᾽ ἰησοις ἰδὼν αὐδῶ ὀτίνομωεχῶφ αἀπεκρί- φαρἐοπεεξ 
Δικ ΠῚ: οἰὸς ὌΝ τς ἴβηο, 


ὃγ, εἶπεν αὐτωΐ, ὁ μοιχραν Εὔὐνσπο ἃ βασιλείας 


Πεὶ. τι ὙΠ Ε Ὁ πο ῤ τ γα ἸΑΥΘΕΙΒΕ Ἐπὶ ἐπιοετγῶ- 


ἂν κξ. αὶ δοξίξ)σ οὐκέτι ἐτολμά αὐτὴν ἐαόρω- 
ξ3τς: ἐε τεϊσοπόάεης ἀδρεν εἶ ἴυ.- 


τῆσοι. ἀαὴὶ δστοκοιθεὶς ὁ οἰμσοιξ, λεγε. διδοισ-: 


κΕΠ5 -ἰἢ τΕπΊρΪσ: που μον αἰσαπε δεοιῖθα, 


Κῶν ον ῷ ἱερῷ, εἰς λέγϑεσιν οἱ γδφμριατεῖς, 
γυ Οὐνέλεμε ἈΝ ες. Ὠλυιϊὰν ἘΠΕῚ ἐπα θαυ [ΟΠ ιν 


ὅτι πρασος ες ὅ61 δαί); αὑτὸς γὸ δι τ ἄς 


“Ἀϊκιε ΠῚ ἜΤΕΙ Ἰληξῖυ: ὙῸΝ παρ ἢ τ ἀο. “άϊεῖε 


εἶπεν οὖ τω! πγϑυμαΐι α αὐγίῳ, λόγφο ὃ κύθλος τω] κυ ὑλοτοι 


τ ΡΒ πέο: βεῖξς ἃ ἄδκιτβ πιεὶς, ἄσπες ΡΟΠΑΠῚ 


δλω, ἰκου. καϑου εκ δὲ, ων ῥῥους ῥώς αὐ ϑώ «δ 


ἐπί πιῖσος 809 [ΠΑ 6 ΠΠ} ΠῚ ἐδ 


αὐτὸς 
ἘΠῚ ῦ- 


ποπ Ἔτι 


“γι αἰ Προὶ 
τΓ 


ἴει, 


ΜΝ πὲ 


ἴεῆιες 


ἀρονω ΓΠῸ ΓΕ ΠῚ, 


ἐπ] Θφὲς σῷ 5 “ἰ πο᾿οπὸϑδ] ον ΤΡ ποδῶν σῷ. 


εἶθ γα ἀϊεῖς εἰἰπὶ ὉΠ Π0: δ ἸΠε 


δίων δουξιδο λέγ αὐΐζον κυφιον᾽ καὶ πόθον εος αἶψα 


ἴω5᾽ δον ὡς πὰ τὰ δὰ βέγρρυ δά δι ΠΊ 


, Ἰ3} 
τῷ ὁ 


ΕΠ πο π δι. “Δάϊὲ 
» εξ. 
ἐς χαὶ ᾿ πολλὲς ογγλος Ἀχου ον αὐτο ἡδέως. 
Εἰ 4ἰεῦδε εἰς ἀοΐξει ἵΆ. ἴη9: λον ων 


χαὴ ἡ ἐλενν εἰὐοῖς εν ΤῊ 1 διδ' υὙ ἢ αὐπᾷ. βλέ- 


εἰ Ἶ δε. 15 ἷπ ἸΩΝ 


πετεῦ πο ἣν ἡξαμμαπέων ἢ ἀρ λργτῶν οὐ σολαὶς 
γ ΙΒ 5.6»: οι Ἐ ἸΔΈ ΟΝΝΣ ἐπ νη. ἕξι 


ιΠ ἔ λυ δε 


μι: ΤΎΡΗΝ ἔνι 


Φ αὐἱ νο- 


[πὲ 


ὦ [χδτατῇ 
ν ἷἰπ ἔοτσ, 
ΧΩ Επ ἴπ Ριὶ- 

πιὶς στῆς. 


Ργα ἐἤϊοπει [ ργάει. ἀτίν ἵκὰ 
. ρα καϑεθρίας εἰ Φᾧ ᾿ σευαυγωγαῖς. ὃ αν». ' ἘΣ. 


εὐτς ἐς (5 Π18 : " Πεμον απ δὶ ἀο. αἰ αδῖτμς 


΄ αὐἱ 4ε- 
οὶ χα]οαϑίοντες]ας οἱ 01- ποιᾶπε 
ἰοπῃα δγῆη- ἘμὉ οὗ- 
ἴδηται ρτῦ- 
{πὰ σἵὰ- 
κτιοπ.: 
κργοῖκιμε 


ἱπ. [γπαροσὶς ᾿Ξ 


ἸῸν γε ἢ ΗΠ ΠῚ ἐῷ [με 


χίας Τ ἢ χηραῖ, κα Χ) ἡσροφασᾳμακ δα πυφοσθυη9- 


ΓΕ: δι ΔΟΓΙΒΙδΗΙ . αἰηιπαε Ηἢ ἐβθαστηῖο: 
μϑμοι" ὅγοι λήψονται ὠμμΣ κραιμό. 
:4, ΟΡ. Χ ΠῚ. δ, Τεία “- ΟΡ, χυλΊ, 
ΤΙ [δάθης τεῖτι5 (ΟΠ, Γ σαχοραν]α- κατ! Ἐπᾶπς}}}Π|. 5. Ππ θη ἜΗΝ πο αττος Το 4 Ε᾿ι 
ἡ καϑισας ῦ ἰηίοις κα πτένανίι τῷ γαζοφυλα- 41 ὧι ὦ ὅλα μον. ὁτὸν ἡ ἰγαγωσιν υμίας 
ἘΠῚ ΠῚ, τἸρκικνατηνοιιούς τατθα ἰδέξατες -Ξ 88- ἐροκανον σε, ῥνμκηχί ποία. 515 Ἰοδίδαιὶ- ἤ ηοίϊα.. 


χιν, ἐθφωρά πὼς ὁ 0 ὀγϑό βόνᾳ χάρων Εἰς πὸ γοι- 


ΕΥΒΕΤΊΒΟ ΗΝ, ἂς τι {{Ὶ ἰλέξαθαπε ΠΊΠ}1Ά. 


ζοφυλάκιον" ῷ πολλοὶ “πλούσιοι ξδόννον ἐολναι. 


εἰλετεν 


ἢ Ὧπππιυ ΓΕ τη! ὑπ ἘΠΕ Ρᾶμπρεξ, εὖ ἐπιεεῖξ πιιπητᾶ ; 

ψνεπιΐος δὴ : : 

ἃ ἘἐΠὶ ἡ ἡ δυύσοι μία: χήρα τὔῆωχη: ἔδάμε λεπίᾳ 

ἘΠ’ ἣν εῇ οἡ εἰ ϑιδαστις. Φυππυίάηι 

 ςοπιο- 5 ἍΜ 

ΟΔΠ3 οὐ ὅς] κεθραντής. ψ 6} ἡ πασδεσκόλέσοινϑμος 
δ αιειροοι πος, 811 Π|ι: Απιπ ἄϊοθ νο- 


γα Ϊ 1 Τὰ ἢ Ἄ ΓΤ ἱ ! ἐ 
(ὄν ἀαυητας οὐ ΠΤ 2Ε 7 εν αὐΐοις αἰ κιζευ λεγῶ -- 
ἰῶν ἢ ΠΠΡΗΊΕΗΝ πες ἼΤΕ Ρᾶμρεγ Ρ'υ5 σπιπίδιι5 

[μ᾿ Ἶ ᾿ ὡς" ἐ 
"μῶν ᾿ δ] ἡ χῆδϑι εἰ ἢ ἤ ᾿ πω χη σι λειον πτντῶν 


Ἐπιῖβε αὶ ἘΠ ΞΟΡΗΥΊκοιασος 


πιϊΐσεαπεὶ 


ὙΠ ρυ φϑ ὙΠ 1 


βέξληκε τὴν βαλονῶν εἰς Φ γαιζοφυλόκιον. 


[ ἐσ αυοά ΘαπΕ: Ἐπὲπὶ ΕΚ δι κάνησαν ΡΟΝ ᾿ τ πές τῷ 
αὐπήαατ "ρ 

ἩΠὶς, πος. παντς ὃς ον Τ' ' αξριοσευογΐος αἰνηοὶς ἐἰφόλον᾽ 

ταπε: Βᾶς γετῦ ε Ῥεπυτία δ, ἄθις αν μαραΐτ 
Τὰς». . 


αὐτη ον Φὺ ὑφερήσεως αὐπτησπανζῳ ὅσα. εἶχεν 
Ξ ταῖπε, 


Ἐ τεεῖρ, ᾿τοτὰπὶ νἱέξιπὶ {π|1Π|. 
3] . τκἢ Π ᾿ ἐ ὦ 
ἔξαγε, οὐλον Τ' βίον αὐ Γ Ήξ 
᾿ ! 
σαν παῖτ ἶν 
“ ἀπιπι- δ ἐργεάἑεητε ΠΡ ἐκ τεπιρίο, αἷτ 


ἐξιςεάοσις- 
εὐτάε Ἰζ αἰ ον παρδυουϑυν εἰντῷ εἰν τῷ ἱεροί, λέγῳ 


1}}} Ὑπὶ15 ἐλ ἀρ} 5 [15 : Μαριίξοτ, αἴριος 


αὐτῶ εἷς ὲ ων Τὰ κα, δ᾽ Μ αὐτῷ, δΔιδοισκον! οἶδε 


4 σιια!ες. αυλ]ες Ἰαρίδες, δὲ χιιαίίᾳ «αἰξεῖΐα. εἴο- 
Πιυᾶπτα, : 
ποταποι λίθοι. κὶ Χ) ποΐαπαι οἰκοδὸ (οι. χαὶ οἰη-- 

ἜΠᾶς ὁπ|- [ῃς τεΐροπάεης α΄. Π|]. Ψι δε ἧξ μας 
πδς πιᾶ- ΡΠ ΕΣ -- νιν ἢ ! Ι ᾿ 
8πας αἀϊ- (ϑις δ ποχριε!ς εἰστεν αὐτω, βλέπ ᾳς ζωυίᾷς τας 
ἨρλΓΙΌΠΕΡΣ “τ “αἰβεῖα 3 Ν δα σαι βσθενιι ἰαρὶς ἴωρες 
ἘΠ. 

ἀφίημι μμεγοιλαις οἰκοδομας εἰ μιῇ ᾿ἀφεθη λίθος Ὦπ 


ἢ ἀεϊζτια- Ἰχριάοπι, ὅδ} πῦη {Ἀ{{υἰματιν. Ἐτπ 


Τ ἭΡΑΣ Ϊ 0 ᾿ 


νάνι πιοπῖε. οΟἰϊπᾶτιπὶ, τοητϊτὰ Στειαρίωτα, ἰπτεῖ- 


ἡπαθ τα εἰ Ὡ δρ99 δ αιώι "γ κατέναδι τό τ ἱερφί, ἐ ἔπη- 


τοφθᾶπε εὑπὶ Ἐλνἠιαῖνν ΡῬεῖτβ.γ, ὅς Ιἀοορθις, δὲ 

ἔ ἘΡΑΓΥ ΟΣ : ; ἜΡΕΦΙΣ ἈΒΗοθΝ 

τι ρτῶν αὐ τ Ν ᾿Ιδῖαν πεϑος. ἘΠΕ ΘΝ 
Ιρλππὲβ.), ὃς Απάτγραβ: Ὠϊο ΠΟΌΙΑ αυῦπάο ΠῈ 


λ Ι ᾿ Ἅ ΡΤ ἱ Ι 
ἰωαννήςγὴ αὐδρεας᾽ Εἶπε ἡμῖν ποτεταῦτα 


4 πεηι 5 ἐτπῆε, ὃς ἄνουν; ἘΒΒΘΗΣῚ ἀπϑῆ 80 ἐρθα “ πὸ οπιηΐα 


Ἢ ΟΥῖτ, 


ὁ ἐξ ιεῖσαι ἔς “α"» χ, ὺ “ ὡ σημκεῖον ἜΣ μη ταῦτα, α΄ “αὐτα, 


ΦΟΠ[ιπιπιατὶ ἔ Τυῖε τείας τοιροπάεηπς 1115, ςα- 


συντί ειοῦϑαι: 


ΕΥϊάδις Πς ἄν ει: Ἐ ἡ ἡ ΙΓ ΒΌΚΟΆΙ, 


ξα" λέγήν, βλέπετε ρμητις ὑμας το λανήση. 
Μωϊεὶ ἐπτὰ νδηϊόπι [1ἢ ποπιῖπε ππζο, «ἱ- 

πολλοὶ γὸ ἥδυσον ἔχιῷ ὃ ὀγόμιαδι μου. λέ- 

φεδιδε: ΣΕ ῬῈΡ ἤπι: ὅς πιμΐτος ἐεάοεμξ: 

Ξ 3 ὙΑδ Τον ΤΝΝ 

ϑντες, 01] ἔγῶ εἰμὶ Χὴ πολλοῖς πλανυησοισιν. 
ΘΥΡΤΆΔΗΙ ΓΊΤΥ ἑνὶ ΡΣ τὐλενο ὕ5Π8} δ ΠΡΡΉΠΟΝΕ ἈΡΠ 8: 
ὁτὸμ ἢ ἣ αἰκουσητε πολέμοις : χὶ αἰχοὰς πολὶὲς 


Ἔ ἘΠΠΉΠΟΓΙ- γα πΊ, ᾿ς, Ἐηγδεννπ : ΘΕΘΕΓΓΈΠΙΝ ἈΞΕῚ εξ ὰ ποπάμυπι 


πᾷ εἶνε ΤΗΣ 


4 ορίηῖο- 
πεϑ 


18: 3. 5} πν 
δἰ χε μῶν "μὴ ᾿ἀροείοϑ τ᾽ δὲ! γαῖ Δυεαῖ᾿ ᾿δηα ωππτίυ 2 
ΤΣ ΒΗ. οτλαν μον» ἘΠΙτα ἘΞΕΞ ἐ ἐμ ἐπδος ὃς τὸ- 
᾿ 3 
ΠΕ λο [τ ἔγν. ϑησεῖ) γὸ Εεϑνος ᾧπ' ἔϑνος χὴ βα- 
5Π|1ΠῚ ἵπρεῦ ΓΕΡ ΠΙΙΠῚ : ἐξ ἘΚΕΜΗΣ ΓΟΥΓ ΠΌΤ ΒΕ τὰ 


σιλεία ἔχι βασιλείαν" κὶ Χ) ἔσογ'ται σ4σχμοὶ κτὶ τὸ το- 


Φ [ητἰ|1ΠπΠ ςα, ἔὥζ ἐγηηὶ ὑσὶ Φ' ΠΣ 5 14. ἀΟΙΟταπὶ 
ε ἘΞ ἡ 

ποῖςγ ) ἡ ἐσον λιμοὶ χὰ ζδαχαι. γα; ὠδίνων 
ὧι τ ἀοτὸ ἧχι. Ν τ ῤηεῖε πεν ἐρὴ νοις ρίος, Τιᾶ- 


ζαύτα. βλέπετεϑ πὴ υὑμκεῖς 'ς ἑαυΐοις᾽ πίήραδω- 


1 1 σοπεὶῖ- 


1115, ἄξπι ἐπὶπὶ ἐδτοτας ! πὰ “ΠΑ: " Ὁ 'π Τύηαζο- 
Τ ἰγραρο- σοῖσι γὸ ὑ υμοῖς Ε Ξ ἐς σιεἐδρια,. καὶ Ἀ) Εἰς σιευα γω- 
ἔπος : ΓᾺ ἀπε, ἐαάενληὶ, ἕ" κἰ ἄμεει δὲ χερδδ Δ΄ ες: 


ἀρις Ρέας ἡ ος δυρησεα εγὼ 6 1 ἡγεμόνων ἢ βασιλέων ςα.- 


ΓΤ ἐμήν μενα πε. ἰπ ἐπ ιθπιητι 111|-. 
ΠΠΟΩΣ ἘΟΤΑΦΝ ΝΜ ΡΟΣ ΠΕΣ αν 

ω κηρυτ- ΒΕ 'π ΟπΊπεδ τῶν σροσιθξ Ρτἠπιϊιπὶ Ἐπ λον 
τῶ χαὶ Εἰς παγτα, τὰ ᾿Εϑνη δεῖ. φεφιον. ᾿κηρυ- 


Ἐπ 1 Ἰἀφύραῦι. ὶ ". ἡ ὅ} 
ὁ ἢ ἰηίφες ὌστοΧρι)οῖς αἰντοιςγηρ--" 


Δ 


ΕΓ, 13 » 
Ἐκ ἢ: λίθῳ, δε ὅ' βιη “χκῳτόρυθη. χαὶ κα ϑηυϑρδ αὐτῷ : 


Ψ. 


ἰπι} 


ἊΣ 

ΓῚ 
ε 


13 


ΖΙ 


ἷ πκαν ἐπὴν τ πὶ δ ἱπ 


-- 
'᾿- 


τ 


Ἐ 


Ι 


20 


21 


1, ἢ 


24 


2:1 


ΕΥ 


ῷ 


χοῖϑοι δε δὸγτες 9 μή ποδομεδαμνῶτε Ὧι λοιλήση- ἴτις δὴ 


πὶ, μὲξ. μυδηειτεπεπὶ, [εὰ αὐοὰ ἡ τ Βιετῖτ νοδὶ ἴῃ ἐντὶ 
τ τὺ 


“ιν τ Δ 3 τ 2 
τεγικηδὲ μδλεζουτε; ἐγν ὁ ἐαν , δοθῇ ὑμέιν ὧῷ κείνη 
ποτα, μι ἐοαύμοιδν πῦπῃ ἐπ «Εἰς ΕΟ [ο.΄ 
Γω 
τη ὧρα τῶτο λαλεῖτε οὐ γάρ ἐςξε υμκεὶς οἱ λα.- 
ἡμεητεβ, [τὰ ΒΡΊΓ τα 3 [Ἀπ ἔξι15. Τιᾶ- 
ἕῳ ᾿ ι ἈΝ σῷ ΥΩ υ ἡ 
Ἄρειυτες 9 ονγα, Φ “Π ευ κοι ὦ οὐμον. πρῳ- 
βιο βδοσα - Ῥᾶτεῦ 
Ι 
δωσά: 2 ᾿ἐδύφος ἐδίφον Εἰς ϑανατον. χἡ πα τΎρ 


οὐ μορε τ ἐδ [ΠῚ πι: ἃς 


σοπῖίϊ 
πέχρον. χὴ ἐπάρας ἡσονται ΘΝ ΤΟΣ 1 ονεις Ὑ ΧΑ ἘΠῚ ψγ ίος 
ποτε απ οίεπι Ε08. Ετ εἰ τὶς { ἐπ Τ οὐΐο 
ϑ ἱ 
Θχιγατωσοεσιν αὐΐοις. χφῃ ἐσεοῦε μεισουμνϑμοι 


ο᾽ ΘΙΒΕ ΡΟΣ Ρεαμιεῖ 'ποπιει ΠΊΦΙΠΙ. ἀβμεῖῃ ἔρεέγπιαπε ἃ αἱ [ὰ- 
ἜΝ ] ᾿ {ἰπισῦῖτ 
αἰ ασῦ παντῶν δζᾳ ὄνομα μου. ὁ ἢ υπομείνας 


ἷπ. πε, ἤἰς, ἰλϊυπ5 δεῖς. δπηπιν αὐτο πὶ ΠΕ σ 15 
᾿ Ι γτὸς ! ῳ ᾿ ν δ 
Εἰς τέλος. Οὐτ᾽ σωθήσεται. οτὰμ δὲ ἴδητε Ὁ 


ΔΒ Οπτ ἢ τὶ ΟΠ ἘΠῚ ἀοΓοϊδτ! σπ15, “Ῥαπι εἰς 


᾿ ΓΙ τὸ ἔγαιετ ἔγατγδπι 1Π 


ἠηανρον Γ ΗΝ 1η ῬΛΕΒΗΤΕΣ, 


Ργοίαι απ. ἃ 
ἐς ως. Γω ἃ | ΝΕ 5 ἘΠ} Ἱ 
βδελυγμκα, τὴς ἐρημώσεως, Ὁ ρηϑεν ὑπὸ δϑιυιηλ 


ἘΠΡΜΗΝ, ἘΞ ΥΘΗΥ, ἡἶρὶ ΠΌΠ ρον 


ἔ “είνει 
] {χα στὶς 
τὰ πσϑοφηπου ᾿ ἑζῶς ὅπου α, διει" ὃ ἀναγινώσκων ἐλ δῈ 


ἘΠΕ Ον ΕΙΗΣΣ 1π 


γοείτω; ζ τε οἱ ον ΤῊ 1 ἰσϑοία, φΑ γεέτωσὸμ Εἰς 


πη πι. πα μέήρ (ρα ἵτ ἀρννκο, ἠδ ἀοἰςοπ δε Π] ὃς 
1.3} Ττεῖηπι, 


τὰ ὁρη. Ὁ ΔΕ δωιιοιηος »Μοὴ χαζιξατω 


1πΠ ἡρώληδο Ππεε Ετοίνε σα (6 ἰο- ὃ νετο δὲ 


Εἰς τ οἰκίαν μυηδὲ Εἰσίρεῶ " αἰοαίηι ς ΄»» Ὁ οἱ- ᾿ ἄρω καὶ 


{{εφεῆὲ 


τ λΠι|π 


ἱπτιοῦαξ 


πϑ 5. ε αὶ ΤΉ: τ ως κώμοις Τειοτ- αἷρω 

ὶ . ' στο εἰἶξ 
κίας αὐπῷ. ἡ ὁ Εἰς Τ' αἰχρὴν ὧν, μὴ δχίςρε- 3.89, 
ΑΙΠΕΣ μ τὰς ε᾽ πριθεες ὙΕΠ ΠΗ ΘΗΝ τντὴς να ἘἘτοεὸ 


ὦ εἰς τὰ ὀπιί( θ᾽ 1957) αἴρο! τ ἱμιω τίον αὐτῷ. ἫΝ 


πὶ ΦΓΕΡΟ ὑκϑεπαθ δὲ πατελεπιθα ἰἱπ ἤρτγεβηδῃ: 
ἿΞ ᾿ 135. πὶ τ : ] . ἰἰδὲ5 
τῳ γᾶς θι ἔχουσαιῃς Χο Τ ϑηλαζουύσαις ο.» 
1111 πἰεηῖν. ΘΗ͂ΙΣ σατο 1: 
3 ᾽ ΘΝ ΩΣ 
οὐκ είναις τοῖς ἡμέραις. πασξϑσδύγεοϑε δεῖνα 
Τ π ΤῊΣ Μία τυεῆτα ἨἈγεπις. Εμπιπεὶ πε Τ πῦ Βαπὶ 
5. 
μη 1 μ5.}" ἡ φυγη ὑμῶν χῴρρονος. ἐσογται" 
ἀ168 111] Ἐ ἐγ νίαιο, ἡμαΐᾳ ποὸπ ὑγρὰ 4} “ΙΝ ἢ τὰθμ14- 
ες ΠἾ ἥν ΤᾺ ᾿ ε τίοπὲς τἃ- 
“ἢ Ἡμέραι ΟἸ εἰν, θλίψις, οἵα, ον) γέγϑνε ηοιαυ ΤῊ ἰες αιαῖος 
ποπ ἔμπε- 


Ὁ ἱπιτῖο. Φελ τ μδ σηδπι σΟΠπαιαϊς τ ταις 
1 γὰ ἴὰπι 


εὖπ Ξοχῆς κίισεως. ἧς ἐκίισεν ὁ 0 οεος. ξως πὸ τγοάτηγα 


πεπεο, Ἐξ νὴ ει. Ἐὲ μ ἥη ὨΘΟΠΊΐπι5 ἘΟΝΙΓΩ͂- Ἔπδη: ἢξδε, 


Ὧν μὰ 5 Ἵ Ν χη τ ἢ ΓΣ] 3 “} Ἐεκξπιῇ [γ16 

γέ... Χ) σμ(ἢ ἤθηται. ΧΟ. Εὐμη κυθιος Οὐυολλο- υἱαῖϊει 
κεν ἀϊτὸς, πη ἸΜΟΝ οπηηῖς κατο: {ἔα δε 

με ᾿,Ε ! Ϊ᾿ "] ἡ αεξ' [ἃ 1πἃ 
σε Ταφημέρφυς γ Οὔκ ἂν ἐσω,ϑη πάσει σ' 


ἦς ἐῈ ΕΊΕΗΙΝ: 
ὦγα ὅδ (ὧν ἐκλεκεδυ, οἷς ᾿ὀξηεξα"» ᾿ ἀκολοτν 

αὶρ ι ἅτ ἘΞ ἴμης Ἵ ἍΝ ἜθΕΙΕΟΙ ἰκετῖτ: 
ζωσετας ἡμέρᾳς. χαὶ τότε ἐα Ὧις ὑμῶν Εἰστοι, 

Ἐς Ἀἷς Ε ΟΆΤΒΙΝΕ Ἐν ὅσος ΠΠι8ύ᾿ τὶ «τεα άοεττίς, Γ1.}}: 


ἰδὸυ ὥδλε ὁ πρισῦς; ἰδοὺ ὃ ξκιεῖς μια πτιξεύσνιτε. 


[εἰ ξῖομλτε Ξιδήθον ἤτοι εἰερίς, 


ι Εχεϊραβιμπέηιν τ ὦ Ρἰξαιος τ τ ει: 4 Ἐχυτρδι 
ἐγ» ϑησονται Ν᾽ ψδυδὸ 6 ίσοι καὶ Χη ψευδὲ 
Ῥηεια: ὃς τως ἤβπα δ΄ ΡΣ αὐ Ἢ 
Φυται)» Ω δωσοεσι σημμεια καὶ ὃ τεραΐα πασξος ὴ εἰ- 
ἀπσεπάος, ἢ ἢρο[ίδεϊε., Θ᾽ εἴοίξοι. Ι ἤετι ρο- 
ΩΝ 2 Ι το, δεῖς 
ποπλαναν ᾿ εξ ἰβιυαΐζον " ΧΦ! (ἄν: ἐχ)λιεκῖς. 
δ ΘΕΤΑΝΙΝ ων ΕΣ ἀλευότὶ ΒΡΕΘΙΧΙ νοδα ΟΠ ΗΔ. Ῥ εἴρονὶν 
ἔῳ Ι ες 
ὑμεῖς φ ἐφ λεπετε, ἰδὸυ τοροείρημια, υμίιν ΠΤ ΤΟΣ. τὰς 
5εὲ4 ἰπ ᾿Ν ἀβιοθΒε, ρΡοΐ πὰς αν ψύῶν 
δὴν ον ἐκείναις Ἔ ἡμέραις; πίω "θλί 
1118 πὶ ἴο!] ᾿ ἘΌΠΙΕΠΕΡΤΑΒΗΗΥ ᾿ ΠΝ [11 πη 
" ᾿ ᾿ ςε ᾿ Ω ν᾿ Ω͂ } δα ' 
ΟἈΧ ξἰγζω οὐλιος σχϑ (ϑησεται 5 χϑὶ ἡ σ ζω οὐ σκοτίζω 
ἀἰαθ [ρῬ᾽ ἐπ στέπι ἔμπα πι. εἰς ΠΡῚΣ Ἔ ονπς 
ἘΠῚ ΣΕ ΉΣΟΩ 
δὼσᾳ Ὁ φέγίος ἀὐτης᾽ κχαὶ οἱ αἰσερες ἢ: ὅρο- 
ΤΙ δειπὶ ἀφοϊάέπιος, εὖ Ε εἤὶ, ΠΤ ὅτ. ἃ 1 γίσγατοξ 
γω ὅ1 
νου ἐσθγντει ἐχπιπόγοντες 9 χ ᾿ χαὶ αἱ] “διρυαὶ μι 44 αἱ 
8:15 ὁ ΚΟΠΥΝ ΕΠ ΕΉΓΗΓ. ἘπὺῸ τες νι ἀμ" ἘΠΞΆΝΕ νι 


ἰ "} ! ὠδδαπμτιςξ. 
1 Ὕ 8] 


᾿ Ὶ 


Τὴ 


Ὁ ἃ τῳ ᾿ Ι 
"οἷς ὅρφενοις {ὀλδυιϑησονται. χαὶ 


ὌποἱὐῷἍ». -- --. ς 


πιὰ στ σασινπσααεενττος 


Σ᾽ 


πιὺβ 


ὉΡ 


ΓΕ ἧς 


5. Ὁ 


μὰ 
1ηϊ 


ἰδ... 
ὍΒΙ- 


1 π|: ἃς 
ματρὸς 


εἰ ὡ- 
1-1}:- 


θεῖ 
ἰεεις 


1: 


ἘΠ ΠῚ; 
το δὲ 


᾿ 
ὼ οὶ 


ΕΙΓΤ 


δΒμ11- 
᾿ς [4- 
παϊὸς 
ἔμε- 
ὝΠΠ 1." 
«Ἔδε, 
Π ὅτ 
τἰν 


Πεε 


"18 - 


τορι 


Ἰρὸ- 
ἘΠ ΠῚ 


Ὁ Υἱ- 


τίζὼ 


18 


,Πιῦ- 


1{12. 


ὑπ ον, «πα τα σα, ὅν 


-ὰ ς΄ παρα τααιρτας---. - Ως α«- 


Ἐπ 0} Ξ...-ὕΦ ὡς 
Ενϊτατε 


ξὰ Πιπιπὸ 


.Ἴ δὰ [ιπὰ: 
ταν πὶ 


πῆι {1ε- 
τἰπῖ 


Τὺ ῥἴο: 
χι πὸ 1ἴῸ 


ἃ Πετὶ, [π|- 
τοῖς συ 
ΤῚ ΡτΟΧ:- 
πιὸ {|11 
Οἰτ 15. 

Φ ἰγαπΠδῖς 


Ιἄοπές 


ἢ ττληἢ- 
ὑππτ, 


ἃ χὐτει 
ξιγαη .: 
διητς. 
Ε νεῖ! " 


Τ πιῇ 


Σ γιάεῖε, 


αν 
Βαιὶ 


ΜΠ ς Πα 
ἃ ἀσάϊτι 


 ρμοιεῖα- 
τᾶ ἀμ ας εν 
ὉΡΟ 5, 


δρ)έλλω 


Εἰετῷ, 


Τασιάι.. 
ὙΟΠΈΤΙΣ 


ἃ Οὐοῦ 


5 ΒΙΔΙΠ1 ΠῚ: 


Ν τεπεαῖξε, 


! εἰ ἴηι: 

ἵ ἰς 

ἃ ἕοτιὸ 

ἘΠΕ ἴπ 

ΒοΟριΐο, 
10 εἤει 
ει Δ π1κ: 

ὃς τοιῇ- 

θοτοτ, 


Ἐ [ΡΙοσιῖ 

Ῥτειὶοῖι: ἃς 

ἔταξζο αἰ. 
ἯῸ 

Ἐ ἌΡΕΙ τῆ. 

ῬΕ δ1με 

Ϊ Ἰπεϊρ πὰ 

ἔξτξηι δος, 

Ἰδιτα 
νι 


᾿ς χεριε 

Ο.Ρ. χα. [δου παιπιὶ Μίλγοιη. ΟἈΙΡῚ- ΧΎΠ ςς. 
ἐεὐυ μπῇ ΠΌΣΗΣ γοδλτπτεσι ἴθ δαδίδιις ἐπν Ῥοιοταξ δηΪπὶ ἃ ἢ πὰ ναπιιητίδι, ἘΩ͂ ἘΓΠ- ῳ ἐπονιοᾷ 
Ὁ ον "ῷ αὐ, ,ϑρφπδυ ἐρχορθρον δ᾽ νεφῆαις αἷ : ἠδιώνατο γὸ πϑτο Ὁ ἀο. ϑέω ἐ ἐπάνω ηδιά.. Ἐπ ας 
εὐ νὼς τῷ τον ἐς οἸοιΐα, ἐξιμηξ πιι- ἐπε ἀδηλγλᾳ, ἃς ἀλτιὶ Ρᾶιρο: ἴδῃ. ,ὰ ᾿ 
ϑιμνωμξὼς πολλῆς χαὶ ἡ ὀδξηρ χαὶ τῦτε Ὄστο- ᾿ κοσίων δάσαρίων, χαὶ δὸϑέου ει ηϑῖς τῆωχο (ς᾽ χαὶ 
ἐν ἜΠΕΡῸΣ μος... ἢ ΥΠΒΈΈΡΕΡΙ ἐτεπιεθᾶπι Ἵν υἱἷὲῪ Τοῆης Ἢ ἀϊχίτ: Ὁ Ὁ τὸ {{1πεὰτὰ 
ξ ἜΗΝ 1 ἈΠἐῸῸΠὶ 
φ΄εἰ ΣΝ ἀγγέλοις αὐ ηῷ. καὶ Ὀχισιουαξ4 «ἄν οὐγείξ διμμρειυη αὐτή. 02 ἰησοῖς εἶπεν. ἀφετε 
εἰεδδε τ ΤΠ ΠΑΕῚ ΕἾ ΠΥΒΕΕΟΣ τοδὲν : ξηδ εἰ: απ: ἍΠ| ὑπ τ πποὶεβίαι ΕΣ Ῥμέιρτμνς ορυς ορέ- Ἐ πος ΠῚ 


3 ἷ,- ν} 


ἐκλεκεῶν' αὐπῷ ον ἢ: τεοσοίρων ἀγέμων,αἶπε αι.-- 
Α' λυτῆ ἔἤσπι ἀϊ 


Ὄσπο ἢ ἃ συκῆς μα- 


ἐγέπηῦ ἀρϑοες δἶδι ΞΕ ΕΉΡΗΝ' 02:1]. 


Χρϑ' γῆς ἕως αχρὸ φδανϑ. 
ΟἾτὲ ρον τς στα ὙᾺ ΤἘΠΡΝ ἘΠΕ 
οςγῈ Ἐ πο αξολζωυ᾽ δτὸμ ἡδὴ Θ ᾿ χλαδὸς αὐτῆς 
ἀβτος ἔπευσοι, δι ἸΠΉΜΝΕ δυο ἘΟΒΠΘΙΩΣ 


δὗπα λος ἀν ηρεινὼ ν Δ) νῷ ὕν ᾳᾳ φύλλα; γινῶσκ ἐ-: 


115 ΕΒ ΜΈΡΗ ἡ ρς Π: ἘΣ Ὁ νος, ὭΡῖαι 


τε τι ἐγζις Ὁ ϑέρος ὅ8]ν. 


πας ἘΙΟΈΒΙΗΣ εἰ ἰτβμὲ νῦν Ρτορβὲ εἰ 


ζωυΐῳ ἴδητε γινουϑυᾶ.. γινωσκέτε δτι ἐγίες ὅ6ν 


᾿κα ἘΣ Ἀπιξη ΠΟ ΤΌΒΙΝ εἰ σεν ΠΝ ἼΣΗΣ, 


ὄχι θυδαᾳ ἰς. αἰμζ λέγω υὑμί. Ὁ 5 μὴ “»- 


ἐρεπεελτῦ μτ εν "τ ΡΝ ὈΠΊπΙᾶ 1ΠΔ 


ὕθη ἡ ἤ ἥμεω: ὡρτῇ Ν μέχεις ου ὡαΐὰ ἤχύτα, 


“ἤλητ. τύ μος δ τυστα ἘΈΡΘΕΙΥΝΒΕΣ Ἀν 


Ἄρηται. ὃ ϑρονὸς χ) Ἦ ᾿γὴ πα: ευσοντται" ΟἹ ᾿ δῈ 
ἐκταν ἔ πιεῖ Πθη ν οοξ ως Ὅς ἐλ δος {|7- 

Ι 
Ἄσηϑι μου “μὴ ᾿ πτρἤθωσι. ὩΣ ἢ τ: ἡμέρας 


μόν ἐσ Τῦτα, πόσο {τἴξ, σεηας ἅπρε}} 


οἱ ὀρ δ να 


3} 
ἀρμθίνης καὶ πω ὡροὶς δεσεις οἰδὲν οὐδὲ οἱ ἀγοι. 


ἑαΐο, Ἀξᾶας ΤΕΙΠσ8. ΤᾺ μὰς βοὴν 


δ ϑρῳινῷ. οὐδὲὸ ος "Εὐμη ὁ πατήρ. 


τά ὑἡγμονις νι, τ ΘΕΕΤΕῚ πᾶ- 


ΣΡ δὶ τοὶ (ς γσϑεσεύγεοϑτ᾽ οὔκ 


[εἴτις ἐπι ε θα. ἐλοῦ οι Ἔ εἢ. θέσις ΒΌπιο ἔρεξε 


οἰδουτε ὃ πὸ ποότεοὶ χα δὸς ὅξηγ. ὧξ αὐϑρωπος α.- 


Εῖ- Ρτοξεέξας ἀπε ρεποπίμοι ἴδια, ἕξ Ἐπέπι [δι 15 


πύδυμωος εἰφεὶς 1 οἰκίαν ᾿αὐτανι ὅδες ποῖς δούλοις 
[εξ ιῤῥονίατέπι, ἐ᾿» “αἶαμε ΡΝ ἵΜμωπαι, ὃς 
τὸ τὲ ξ Ἐπ γχοκς 
τὸ Τ' ἐζοισιαγχ ὁ ἐκοίςτ Θ ἔρηϑν οὐμ 7165 Χ) που 
ἰαπιτοτὶ Ἢ Ῥτα ερῖς δι ὙΠ ΞΕ ΨΙΡΙ τς : 


ϑυρωρῷ ονετείλρτο ἵνα γργ)9ρή. 26 ,ΘρΕῖτε 


τρο: {πείζιτις τατος ον αο μὲ ἀοπηπίϑ. ἀνοος νεπίδι: 


ΠΥ, Οὐ οἰδοίϊεγὸ στε τ: ὀχύριος Ὁ οἰχίας ἐργε"} 


δοβ νοι" πιο ποΐέξε. 3} ΒΆΠῚ σᾶπια, τὰ πιᾶπς.} 


χε. ἢ ᾿ μεσονυκῖιῳ,. ἡ ἀἡεκζορρφωνίας, ἡ ἡ πε σφῖ. 


ΝΕ ἐΒυσθ εν γερυητὸ, ἐδ επίας γα ἀογαιεπεεϑ. 


μη ϑϑων ὀξαϊφνης: εὖ ευρη ὑμαςκαϑευδόνταξι 


Ξ9: ὃ βατξ νοθ ἄϊτο »οπιπίδιις ἡ: νιρῖίαις.. 
[χὰ 


ἃ ἡ ὑμῶν λέγω; πᾶσι λέγω» γ,0η}5 ϑρβύ τε ᾿ 


ζ.Α». 
Α:γπιᾶ ἘΘΤΕῚ ἐϑθι ᾿ δΔέεε: 


Εταταιϊτεπι Ραμα, ἐς 
ἹἸ 3} 
Ηνοῦτα οι δ ταὶ αἱ υμα μ᾿ ϑυοήμέρας᾽ 


ξι αἰεταρ αν καρ μρλετς ἃς 5επθπ φιοπιοίο 


ὧ ἐζηηκμω οἱ Θχιερεῖς χαὶ οἱ γξαμμαπεις, πως 


εὐπ κ- σι 4 Ἐπ ΘΒΆ: « ΟςοΟἸ ότεητ. 
3 γ᾽ 
αὐΐον εἰν δόλῳ χρα»τήσοιντες 5.) ΦΧ, τείγωσιν. 
Ῥιοεθαπι [πές ρος ἱπ τ ἔῖο ἃ πε ἀναμάσ τῇ ΠῚῸ 1118 


δ λεξλϑν δὲ, μὴ Οὐ ΤῊ βορΤῊ Ν μήποτε ϑορυξος 


ΠΕ} ἰπ 


πεετιῖ Χ«Ν, 


Ἑ ἤε εἰ ρίῳ Ἐτιεμι ἔπε ἴ 'ίιὶ Βεραηια, ἷπ 

"7 

ες’ αἱ πῷ λα. χαὶ ὀγηος αὐτό» βηϑανία. ον 
ἀν μου ες Ιερτγοῖ,, Ἐ δεειειϑέηξε εὐ, 


ἕω 


ΤῊ οἰκία σιμωγος Ἢ Τ λεχσθη; καΐζο: κφυϑμνν εὐὐτῷ, 


νδηΐτ πρα!ΐος βᾶθοῃϑ ἃἰαθαϊϊει ἢ νη ἀμ παταὶ 
ἦλϑᾳ 5 γωυν ἔχουσαι οἀἰλφίξαφρον μύρου ᾿ γειῤδὸυ 
ΦΈΡ αβεε τ τι Ρμτγει ἢ , τῇ ΕΟ ΠΗ ΡΈΜΙ ν ἌΜΕ 
πτιςίκης πολυπτελοις᾽ "ἢ σειυτούψασω Ὁ δὴ εἶλά-- 
ῥα ένα, ἐὔπατ Φείῤ ἐπιχια ἐάβιτ. Ἐτὰπὶ 
Ι 0 ἬΝ Ὕ 
ξαξρον γ Χο τε ἀν αὐτῷ κτὶ Τ᾽ χεῷσμης. ἡσὸμ 


᾿ ἐπάίτησι! 


ὍΡΚΟΝ ᾽ Τα 
τινές αἰ γοιναγυτοιουτες πσθος ἐαυζᾶυ". (ς λέ-- 
ζοπερθ: {1 αὐἱὰ ροτάϊτο [1ἢλ γηρυόπῖ; ἐῶ εἰ: 


βθκείῃ ἀρυβοῖη "Εἰ ἘΠΙΒΉΡΙσΕς ὃξ ϊ- 


τ ἃ. ! τὶ ἰπῚν ἰ ! 
ϑντεο, τ ς κι ἢ οὐἸζώλάῴᾳ, αὐτὴ Ὑ μύρου γΟΔΘΥΕ; 


ὅχω χ. δ ὐμκεῖς. στὸ: 


ὃ 


μ᾿ 


3 


ΕἸ 


35 


Ὑ{ς τῇ μου φάγω: 

᾿ ΕῚ 3 ’ 
᾿ γἰσοπτὸ Ὁ» ἐμοὶϊ. 


Γ᾿ εὖ ποὶησοα ἐμὲ δὲ αὶ παν ΤῈ ἐγετΈ. ο ἐφγεν 


..- 
[.95.. ἐς Ὁ’ οὐτάφιαισιμο "- ι6. μἰἰν. 


ἘΠῚ: ἢ 
αὐχζωυ. αἱ αὐτῇ κοποῖς πε δεχείξκουλον ἔρης ὃ εἰρ- Βοβυμ 
- ἃ εἰὸ ἱπ πίε, ΟΠΊΡΕΤ ΕΠ! ΠῚ ραμρεῖες 111- 

᾿ Τ.} 
πάγητε γὸ «ὃν “ῴ)ω “χοῖς Ἐ- 
τ ΠΒΗΒι νου τ εἰς ρόμοβι 5 “μι ᾿ 


χέτε «ἢ ἑαυ. καὶ Χ) ὅτι βῆητε διρύα οϑς εἰς δὴν 


δέποξαζετε; πο Βυΐϊοῖι πὸπ ἔξαιρες ᾧβοα μαδαὶε Π μαθεδῖ-' 
[ἰξ 


Βεή5 ξ μ.. ΌΡΗ, Ξ γοθ τᾶ, 


᾿ ὑαδετῶ. 


᾿νπςς ἴξεῖς: Ἐ ργαοεινραμίε. ᾿πεῦπι . σοῖραδ Τρισαςηῖς 


οὐ σολόποιζϑε: παδοέλαξε μυυδίσαι μου ἴο σώμα, 


ἴπ ἔδρα τα τὰ ΠῚ. ΠΏΒΗΣ ἀϊῦ ἸΘΟΙ͂Σ ἱν Υρῖτ ἢ ΠῚ: 
εἰ 


ἀμζω λέγω υὑμὲν . ὕποὺ 


ἜΡΙΣ 


δΥἘΕΙΞΟΝΙ ΠΈΠΕῚΙ Βυκηρειίυαι Ἰδὰ8 Ἰἢ τ ὙΜΗΙΝ πα Ἑ νπῖιο 
ΕΝ ἢ ' πιβπαο, 
αὐ ΧΗρυΔΘ Ἢ - αὙΤ μον τϑ εἰς ολον Τ' χϑσ- ἘκιρύτἼω 
ἀμ, δι φιοά ἐξεῖς ππο; πᾶγΓ δ Σ. ἰπ παρίπο- ὉΆΝ 
μιν. (ὃ ὃ ἐποίνσεν αὐτὴγἈδληϑησε ἢ εἰς μκενη,μό-- 
τ Τῇ ΕἾπ15. Ε΄. [υπὰςΞ Τίζαπιοτος, νη]: 8 
ΣΝ ὟΣ ὙΝΓ ΑΝ ομ στρ} ψαΑ σε 
ἴὸ σίευον ἀὐ ΤῊ ξ.. χα ὃ ἰϑ'διας οἹσκουδλώτης. Εἰ ΜΠ 
Τὶ ͵ ἔ ἵν ὲ ε 
Ὁ ΒΠΠςΕΝΗ, δι Αδ τ "" ἜΘΕΙ ϑαεινάδιμαι, γε Ρῖὸ ἢ Πμηπὶδὲ 


Ω" διυυδεχοι. αἰπτῃλὸς "δὲς εἶν: :Ξρχεερείς οἷν" τί... ϑϑτδτάας, 


δε, 


ἀειετ εὐπὶ [1]}:. ἡ τ ἈΝηῚ ἰδητος Β51Π| Πιπι: ᾿ 

εὐθδο Ν ῸΣ ζ " ἊΣ αι 

“- ϑοισὶὼ αὖ νεἰύξις ἰςι οἱ ἢ οἰκουσοῖγτες ἐξώρηξ γ᾽ γχαϊρῷ 
ἂς τύ ολο αν Μοὶ εἰ τὰ ως ἥτε. Ε᾿ ἅπ τὸς ἘΡτομμ- 

της εἶ ρε3 
ἡ ἐπηγγείλέκνὴο τω Φ γύθλον δδιέθαι" 9, ὁ ἐζν»- ἐβξιπῆν ἴα 
νᾶὲ σιισπιούο ορροττηπὸ ἵπυς τταδοσογ. ἄδτοτοϑ. 
ΣΈΒΚΒΝ 

2 πὰ τως ὀυκαίρως Φα ἠρδιοοι διῷ. Καὶ τῇ 

Ἐππμο Αις ΑΥ πιο τι πῆν; 4. Ὰ πο ῬΑΓα. Ἐ μα- ἢ ΠηπιοΙδς 


ἡ φ|ἡ θδητ, 
ποθ η; ἡμέρᾳ Τὴν ἀξζυμὼν ,ο’ ΟἽΤΕ "Τὸ πρῶ ζοι, Ἐϑύῳ 
ἐξαβαπε, ἀιειηι εἰ αἰ τἰρ} } εἰμ: (υὸ ν15 


ϑυον 5 λέχϑεσιν αὐτῳ οἱ μια. ϑηται ἀὐτῳ,, ποῦ ὁ θήᾳς 


Πα π|}}5, ὅς 


αϑανεν ΡΑτοπνὰς Τὸ Ἰθδη όσον Ραμα με ἐπ 
Ἐτῖδὶ 
εὐσι ἥθοντες ἐγομμα(θηνϑυ ἵνα, φαΐγης Ὁ πασα: Ξε: 
ἕι παΐττῖτ ἀμος ἐ αἀἐικεἰρειίονια {βιύτώται, ὅς αἰεῖς ἕ εχ ἀπ οκ 


ΡΆ 115 ἰμἷξ 


Τ ᾿ Σιποςελὰφ δυο Τὴ μαϑητ αὐτῷ, ὦ λέγ 


εἰκ: . {{- 1π ἐς ΠΗΓΑΤΕσΙΣ δ Οὐσαττει νῶ- 
Ε 5 Φ οὐ ἱ : 

αὐὐζις τ άγετε Εἰς Ὁ πόλιν, ὃ ἐπόντη σφ υ. 
υἱς ᾿οπιῶ ἰδξεῦϑτηι Ἀππκ μαϊαΐαπε: (δε 


μὼ αὐ ϑοφπος χερφίίον ὑδουος βαςαζωνα ακϑ- 


ς αν τὰ ΕΙ1Π|. Ἀρα οαλας: ἱπιτοίεγὶτ, ΟἸΕῚ 


14 λϑυ,δησει ΤῈ αὐτο. κα) ὁποὺ ἐὰν ᾿Εὐσῆθη, εἰ 


εἶτα ἀσπιαβ ἀοπιῖηο, φ εἷᾶ Μέειμε “αἰοιε: γοῖ 


! 
“πα τε “ οἰκοδεεΣσυτΉ: δτί ὁ σὴ δοι σκύλος λέγηνπϑ 
εἴ ξ ἀρ ὑ τὰ ΔῸΙ ἩΥΣΑΙΟΡΑ ΟἹ] ΠῚ ἀπεἰρι- 


1 ποκα τόλμα ὁ ὁποῦ τὸ πίσα ΜῈ τ μα.3».- 


Ἐξ ΜΕ ἐρεις 4οπσβεαθη οααιουϊ 


ὦ αἀὐζς ὑμῶν δείξᾳ αγωλγοῖγου 


ΕΑΤΑΣΕ τλτΝ 


ἃ τοι 


πιζᾶ, 


115. πιξ18 ἸΒΑΒΟΒΕΡΙΝΙ 


δ ἔρεμμι; Κ νστμμὶ 1}11ς 
ΕἾ ! ε! 


μέγα ἐςρωμμνον) Εγδιμκον" χει. ἐγοιμκοίσοι ἡ: 


δ]ς. Ἐπ Ϊ ἐπέ τπε αἰοῖρα ἢ} οἷυς, ἀπ νοποτιης πα Π ἀδίεχαπὶ 
ΓῺ 
γαὶ ἐϊΐζολϑον οἱ μα ϑηταὶ ἐὐτῷ Ἴ Ἵν δ ἤλϑῃν εἰς 
τὰν ἡρσοος ἰδ ΡΝ στο σας Αἰχεται 1118. δὲ ρμᾶ- 


πίω πῦλιν" χαὶ Εὐΐοον καϑῶως τ χε ΔΜΟΙς 5 Ν Ἧς: 


ΒΒ588 


ταιοτι πὶ ῬαΓΟΙὰ. Βε γείρειε Τᾶο, νο- ζαστεπὶ 
τ Ἐν ! ν" 3}} με 3] 
17 τοι μμοισοιν τὸ παογα. χα) ὀψίας ἡμονϑρὴς γερ-- 
πὶς σμπὶ ἀν αὐ ες} Π1. Ἢ αἰ σα πξνε πα εἴθιι5 1}}}5 
ἀν χε)λῷ ὩΣ Ἐκῷι. χα] ἡ αὐακοφ μϑύων εἰνταῖν 
εἰ Ἰρευάικαμεῖδων, Ἴ Ιείμς. Απεπθ αἷςο νὸξ 


ῶ,] ἣν Γ} Γώ 5 Ι Ι ε 
γαὶ ἐοδδιογπτων 9 (πέσεν αἰ σοῖς γαμᾷἕωλεγωύυ" 


ο15., ΠΠΙΆ γΠ|}8 ᾿ ὙΟΒΙν τιάδζοτ τῆς, ἀ ψρφοτηὴ ξ ἦι] πιᾶ- 
ἄπει πιᾶς 


ἣν. ὁγτι Εἰοὼξ ὐδ ϑοοιδωσά με- ὁ ἐοϑοίων φατι, Ἂν 

μ ἰ 

ΓΗ͂Ν 1πῇ. Τ1|}} Ὁ νὰ ἐν υον σοπιεε ἐατὶ, ἴα κοῖς 

9. μΕΤ' ἐμδι δὶ δῈ ἡρξ ἕ αντὸ λυπειοθαι ᾿ λέγ 
ΕἸ ᾿ ᾿ππὶ πὰ αὐ τμω ὙΥαηνθδιῃ δ δ τὰ ἈΠ 55 ἘΕΡΟΥΉΜΙΝ ΤῊ 


αὐτῶ εἷς καθ᾽ εἷς. μήτι ἐγω: Ὁ ὀηλοδ, ΔῊΤΙ ἔγω; 


ἐμ Αλ μ γαβονάευι, 3 1115: γϑὺϑ Ἐχ ἀμποιςεοι. ΠΤ 


νῷ δὲ Σἰποχριῦαις εἰστεν ΩΣ εἰς ἐκ ἢ δϑωδ ὙΠ 


Β. 4 


4 ἤπρηϊ: 
ἔμ 
ςὅ ΟΡ δ ΠῚ. ς᾽, Τοίι Ομ Ἐπαῦσ, ΟλΒ. τι 
" αυἱ ἴπ- Τ μνι ΦΜΗΣ ὲ γθνμινι Βρ14. Ἐ᾿ εἰχῖο: ΑΡθΑ ῬΑξΕΙ, ΙΔ ΒΙᾺ Ροῇϊ- 
εἰπρῖι πῖε- ὁ, (6. ας μ 36 ἐλεῆυ, ἀξ ἃ ὁπατύρ, παγτα δὺ- 
ΤΡ Ε δ᾿ οέμίθαπι υϑυος μετ᾽ τς Εἰ - χουξλίον. ἡ ὥρᾳ. χὰ ν ρ) πᾶν: 
ὅπ ζατιΠ0. ἴριε ἘΠ ΙΠΌΕΙΒΙ ΠΠὰσς ποδιῖδῖς νλίτ, Ποῦτι ἴιἢ- ΒΉΠᾺΣ τιθὶ ἔ: ἐβπείεν τὰ δ ἃ πο ἢ πητ: 
ἘΣ " μϑῳ τος τῷ αὐ ϑοφπου ΤῊ, καϑως γ(- τ γαΐᾳ ίοι ; ὥὰ Εν Ύ ΧΕ ζ πΟΤΎΘ ον ἀτὰὸ ἐμου 
Ρἴαπι εἰξ ἀξ εὐ: Ἰῶν Δ ΠΊ ΒοΙΡΙΗΙ μι ΠΌΝΟ: ἃ ποῃ ᾿Τανι «Ε9 γ910. [εὐ ΜΆ 15, Ε; γῆν ΤπθῸ 
- ΘΝ, "αιο 
»ρατπαι πῦρι αὐτί. θαι: φ, ῷ αὐ, ϑρῴπτῳ κείνῳ 37 πο) ΕῪ ου αι ἐ εγῶν νβήω, δ γα ᾧὶ ἘΞ χα ἐρ- 1 


ὁ ΤΑ Δ ΓΕ. ΡΟΓΘ ΕΝ, ΠῚ ΠΠΟΒΜΕΙΕ δ νιρουῤ δ Ἐαμυνπ ΕΔ 
Ἐοπαπὶ ΠΡ ΒΕ Ὁ 


δὲ οὐ οὐυος “' αν, ὃ που δα διδὸ.). κα λὸν Ζεῦ 


εἰ, ἢ ποπ παῖ εἴϊει ποπιο ᾿ς. ΕΞ: 


εἰυτω. εἰ σέκ ἐδωνυϑηὸ αὐ, ϑεϑ»πὸς ἐκεῖνος. 


πιρπάι ὰπτῖδυ 1115. ἘΙΜδεν, ΠῚ . ΑΘ, δε: Βεδπε- 


ἐοσϑιογτων ἀστῶν. λαίξωνγὸ Ὁ ἰησοῖς ἀρηοὺ; χαὶ δυλο- 

ΤΥ τ: ἘΣ ΚΕΕΙΡῚ - ἐδεάϊε εἶθ: δὲ αἴτ, 5 Π|116. 

γήσας ἔχλια σε, ἃ ἐδωχεν αἰὐζοιφον Εἰπελαβετε, 
4 ἀσίερῖο ἀῤνίνν το πος “ἢ οοτρας ἩρΑνὸΝ Ξὶ βρεπρίοα 


ξαϊϊος, φωγετε᾽ πὰ το ᾿ ὯΙ ΤᾺ σώμ(ϑ» μυυ. Ἂ) δ λαίων τὸ Τὸ 13 


στιατίας θὲπ5 κἄεοῖν εἶ: ἰῖς αν πὶ 


Ε διςέρεῖ 


ἐὠκύρο ᾿ 


ποτύθλον 9 δυγαξαςυσας ἔδῶωχεν αἰξις᾽ χαὶ ἔπιον 


ΟΠ. ἦ τ 1|ς: ΠῚ: ἢ ἴλη- 


110 
Επ 1 ἘΣ 


ἐϊΐζ ἀυτο παντές. κὸ) εἶπεν ἀύοις τότ ὅ51 ζ αἱ. αἿ-- 14 


δυῖ5 ἸΏ δτι5 πουΐ ἀπο τῶν {: βτο παι τ|8 


μα μου Ὁ ὁ χαινῆς Δ οὐϑήκης» Ὁ πὐρὶ πολλών 


δ τοὶ Αἰπὲπ “1ΕῸ ὙΟΘῚΕ, ἀπὰς πρρηα 


ὠμξυ λέγω ὑοὐν τι Οὔκέ- -' 


Βέπίπιπε ΕΓ ; υίυε ἷπ 


᾿ εἴἴμπάε- τς 
ἔτ. 

ἢ ἰ; πὶ χέουομϑμον. 
Ἕ ἐκγέο- ες πῦς κρίνει ἀξ 


μα ΤΙΒ μὴ πίω ὧν Π πυνήμοζος τὴ Τῆς αἰμυπελου,ξως 


Ὁ Σ Ἐπσθα πππὶ 1{Ππ4 ἐμοῦ, Βομυ δι 1π 
τὴς ἡμκέρας ἐκείνης) ὁτὸμ αὐδΐο πίνω χη νον ο» 
γερηο Ἐεῖ, Εὖ ΡΣΠΕδῸ ἀϊῆο, εκχὶςε 
Ἂ 
τῇ " βασιλεία, τῷ γκϑ. χη ὑμανήσεον τες ὀζηλ- 26 
τὰπτ ἶν πη ΟΠ ἘΠῚ ΟἿ ἃ Π1Π|. Εἰ τ: εἰ5 Τε- 
θὺν Εἰς ζδρος δ᾽ ἔζαιαν. ἡ λέγ ἐδθιροίν- 27 


δ . «δὰ ΟΝ ΠΕΕ ἀπγρὸτι ὑσοῖθι 1π ἜΝ 


σοις, ὁτί πάντες σκανγϑ'ἀγιοϑήσεεϑε ον πϑνύλος 


ποίϊε "": ᾿ αε [τίρτυπι εἰ - ἀπ ϑν ος ΡΈΠΕῚ 

Ι 
νυκὴὶ ταὐ τῆ; δ Τί γε ἀτῆαι ᾿ παταξωτ τ΄ ποιμέ. 
ἵεπι, ὃς αἰρετρεπι Γ ΟἸΕ6ς, 564 


γα; ὁ Δ] ὠσχϑρπιοϑησε!) ζι ποϑξαζᾳ. 


Τ μοῖεᾶ- Ἷ "; γέΐηττεκχ "Πὲ μι, ὐὐρδις τίς τοςκ ἱπ 


δι τίονατο, ΛΑ τ ὀγοϑιῶαι μιέγσοϑάξω υμὸμ εἰ εἰς τίω γαι- 


ἘΔ. ΕΠῚ ΠΕ ΠΣ ἐν ἷξε Ῥύττας " ες 1111: Εἴ Π ἀντι 
᾿ ἐ ἢ Ι Σ . 
λιλαιαν. 09 πέος Ἢ αἰντο- »6! ἡ αίπαντες 29 
(ταπι αὶ χατὶ ἔσεται 'π τε, [πὰ ποπ τὴν ΕἸ 
"» ! Ἄ ὮΝ μ᾿ μῚ 5 τ 
ἐπι ει ὧν σοιγ ὧν Οὐκ ἐγώ: χα Ρ 
ΠΣ 11: Τεζις: Αἴεπ. ἀπε τἰδῖ. σἃ τὰ [κὸ- 
Ϊ ! ΝΕ ἐς Ν᾽ ΜΌΝ 
λέγ 4 ἀυταῖο 0 ᾿ ἰηίοις.. αἰαζευ ΛΔέγῶ σϑ! 9 ΟΤΊ σῷ σ---ἥ 
γαῖ! νο- ἐϊε ἱπ ἘΠῸῈ 85: ἘΤΗΒΈΝΤΕΙ ἐὐῳ εἰἶν5 
εὖ δῖ5 Δε- 


ἀετῖτ, τὸ μυέθον ο᾿ ΤῊ ΣΤ ταὐ ΤῊ; στϑὰν ἤν»; ἀλέκηθ οι 


π|Ὸ ἐξ πὸ- τσειξιεανῖ, μτ ᾿ ἀρ ννν Μὲ. 111 πίει ἔα ἀδηπάπη- 


ΘΆΓΆΠΙΞ. δας δὲ κα 
Ἂι Φωγησο τοὶς αἱ Ῥβνηση μὲ. οδεὼν πόρισ- κπ 
αϊεῖδαε ἐρεῖν δ] ΜῈΝ ἀπ τ Ἐ σοπηποτὶ τὶδὶ, 


Ἔ ΔΠΊρΡ[1π|5 ὦ; 
Ἰοηιεθᾶ - - 
τατ: τ δῶν λεγε μόδον Η ἐὰν μδε δὲῃ (πωαποϑοινεῖν ΦΡ 


Κι ἤπιαὶ ποῆῃ τε πεναδθο, ΠΎΡΕΙΙ ἅι ΟΤ πο ες Ἧ πιιύς α1- 
᾿ ! 3 ] ᾿ ]! 3} 
σμῆσε ἘΉσΌΜ ΑΙ ὠχοώτως ἢ χαὴ παντεςς- 

ἢ ριαάϊῦ εεϑᾶπτ. Εἰ γνόπιθπι ἱπ { πως οἷ Ξ πόπιςῃ Οειῃ- 
Ἄξλ)ϑν.- ΧΟΗ ἡ ἐρχον Εἰς γωοὶ ον Ἢ ᾧ ογομα.} ης8- Σ 
[δηλ πῖ: Ν ΕἼ Πα Πα 8 πεν ΝἿ- ἀδὲς 
σημκανη᾽ γχ) δ λέγ "Ιο (αι ϑυταῖςι αὐπῷ- καϑίσουτε 
)υὶς, ϑοπεῖ ὍΤΕ: ἃ [[ πλῖτ 


ὧδε. ἕως Καὰθ 9 σϑυξωμαι- χη ὁ οϑελάκιβαῖ » 33} 
Ῥειγ πὶ δὲ ἀξοῦ δ ΠΟ ΎΠΠΕΙΣ Ε μα 

" Ϊ Ἂ 

ἽἼ, πὲ ὅ9 "ΧΗ ΠΟ Θονἢ ὦ, ἰωαννζευ θ᾽ ςε ἑωκῖ υχαὶ 

"ρᾶπετα δὲ ὙΘΕΡΕ "ἐχθαμείεενε ἀπε, Ἐπ ,᾽ϊτ 

δἀδτε 4 (ς ΠΝ δὴ β 
ρα» ὀκθαμι δι χ) αι δΉμ) εἰν. 

1}1153: γνάίμεφαε Γ " εἴ απϊτηα πιοᾶ ὙᾺΣΣ Δ ΠΟΥ ΠῚ: 

εἰ] ἐξ ἰς, πϑρίλυπος ὅν ω ᾿ ψυγη, ἐκ} ξ ἔμ ξ θα γα »υ" 

ξ Πιξίπειες ἘΡΗΕ ἢ1ΕῚ τς ναι ἐμ πιᾶ Ἐπ 


μείνατε ὧδιε 5 ὦ ὙΘΉΣΘΡΕΙΤῈ μετ᾽ ἐμοῦ. αὶ ν: 


 ῥγοσγε μν ἐπι ννῖη ᾿Ὶ εάν ἔιρεῖ ἘΦΕΧΕΙΤῚ εν Ω - 
Ι 


Γω 


Ἰ 
τε ϑἧσων μι. 89): ἔπεσεν Ὦχ: τῆς. γηδγὸ Πα 9σ- 


τ ηὐγὲ ΕΡ γωῳ Εἰ - διωωτον 661. πϑίθη αὐτὶ ἀὐτο 


᾿ ἤΓ 7111 11Ὲ 


ξαυῇ ρτο- 
σεπει 


δ) 2 Ἐ 
Ε σφ η)ϑρησοι 

Ὅμα: 28 


[46 ρεραξοί" καὶ κωτεφίλησεν αὐτον. 


Ι 
᾿Α7 ΠΎΘΩΝ οἰ τον. 


χαὴ λέγά 34. 

πὶῖ. δὲ ἡπμεπὶ} ἐ 8 ἐγροβε ας αι ἘΣ ὃ 


Ἀ Ϊ 
δ. 1). ἀδείσχᾳ ἀδξες καϑευδονίᾳς᾽ ὁ λεγή τῳ 
διΓο: ϑίπιθῃ; ἀοτπι!5 9 ΠΏ - ΠΟΤΕ ΠΡ δῦ βογῆιι ἔ γῇ ποτὰ 


πετρω, σί ((φ}.:} καϑευδιάς: ᾿ ΟΥ̓Κ ἰουσας μίαν ὧραι 


ὙΠ ΕΊΑΥΟῚ 3 γίεαις. δῇ ΟΑθ : : 


 φΉ,ΘρΕ,τε ἊΝ ἀσξεσδυχεοϑε οἶνα; 


ποι ἱπτγειὶς τεπταϊ ἀϑθςν ἐρίε ὅδι: εἰς Ἷ ἐρέπι [8 


μ᾽ ᾿Εἰσῆ ϑηπε Εἰς πάδασμῶν. ζ μὲ πιευρίο, 


ΒΥ ΆΡΙΟΝ “ι τι εἄτο ΠΙΠΠῚ ἰρβν Ἑ: ρέμα α ὃ- Ἐεῇ; 
Ἔ γρτὸ 
39 “το99 Ὑμῶν 5 ἡ ἢ ᾿ξ αἰοϑενήδ. χα) 1 πὰ Π ἀπῇ 
δ π5 ΟΥΑΉΙΓῚ τὐδ τὼ ἐπρ δ ῸΣι ἀἸοοηῖ. 


Γευδιὶ ἡπρρε ᾿ηπσηὶξ ἐὺ ἀεπυὸ- αἀοιμπηίοπτΙδε: ων ᾿ 
ὑποφρέψψας εὺ ὕρον αὐζεες πτόλιν κα ϑευδὸ! αἱ. σεν ; 
επίπι ΤΠ ΠΠ ΘΟΙΠ ΠῚ σιδυδιῖς: ) δ Ϊ πον Ἰριει ! ἱσποιᾶ-, 

, ὕλης 
"ὃ οἱ ὀφθάλγμοὶ αὐτῶν βεξαρηνϑμοῖ᾽ καὶ χ) Οὐνς ἡδιᾷ-: 
ὑπη! αὐἰὰ εἰ τείρρπέςτγεπτε. Ετ Ἔ δ ἰοειὸ, 
ὯΠ ν ΠΟΝΣ 
“1 στῶν Ὧι αὐτῷ διποκράθωσι. χαὴ ἐργε.) Ὁ ΡΝ 
[ς αἰ 1115: Ὑ ΤΟ κΕΙ Ν δπέξειμὶ δ:- πέρα βξν, ἐξ ρωρον 
ἰλπι, δὲ 16" 
ὁ λέγ δεῖς, καϑευδιετε ὦ λοιπονὶ αὐάστεισε: ααϊεζεῖις: 
τς Β0Ηϊςιτ : νοπὶτ προς δοδ δ γδά ΗΓ Βα ς ᾿τιδάξεμς 


ἔ εἰ 
ἦλθεν τ ὥρα" ἰδου τρὐροιδιδὸ) Ο ὑὸς 
πᾶ ις Ρεσζαι Οὐ 


τῷ αὐ, ϑοοπου οἱ 6 Ἔ γεῖθοις Π' ἢ: αμευρτωλαΐ,, 


ΠΣ ΕΡΙΣΕ τον νόεῳς ἘΥΕΕῚ ΕΣ ΕἾΡΑΡΙΝΕ "δ ἀρῥτο- [1 συ]- “πὶ 
3. τιαδεερτῦ 


ἊΣ ἐγείρεεϑε,ώγωρϑι" ἰδὸὺ ὁ ποόδα διδδες͵ 6 ηγ-- ρὲ εἴ. 


εδεολι γε 


τὐπλον δ ρος 


μἰπφναμίε. ΞΕ ΠΕΡΗΙ 50ΗμῈ ἐσ Ἰοσιρητῖς, κά: ᾧ γεπὶξ 
ΜΒ ἯΚΕ. χαὶ δύϑεως ἐτί αἰτῶ λοιλοιώηος εν 
εἴ τα: γϑνμι ἀν ύω ἀποδεοίαι, ὥς εὔπὶ τ π' Τκατῖα. 


ἩΡΓ ΣΝΝ Εκοι9 χαὶ μετ᾽ ἀν ὙΠ85 


8:1341}5 ᾿ 


ἐ ἄν “ 
γνε “) δ δοὺς Εἷςω 
ἴατθα πὐδαν δι ΠῚ 


ογλος πολὲς κ(ἢ μαχαιρῶν χαὶ ξυλων, αἰρα 


ΜΕΒΜ: ἢ 


Πιπιπιῖ: θα τεγάο! ἐελτον 56 τ 818 ἴε- 
τ Σὸργιέρέων Χλ ὁ Τὴν »ραμμαπέων Χλ Σ ϑι φρεῦσ- 
ποτ Ἰρος Πεάεται δ ρῷ ᾿ ἐγσιίεην ΠΩ εθ8: ἢ τιλάϊτ αὐ 
οἷα5 
τὰ βυτέρων. ϑεδωκᾷϑ ὁ παρα διδὸες αὐπονςσωσ- 
Πρ ΠῚ εἶα, ΕἸΡΤΕΣ ὐἰσυ πιο οἰσαίάτας ἕποτο, ἱρίε. εἢ: ᾿ 
σημμον ανηοις » λέγων ᾿ ὃν αἢ ᾿ φιληίῷ. χες ὅσί᾽ 
ἰ πον εἰπῶ δὲ βΒάΘ Ἐν “ἐπι, Τὸ τεπότε 
" οδαιὰ. 


Ἀ 2 
κρφτΎσοτε αὐτὸν, χαὶ αἰπαγοίγετε ἀσφόμεως. 
τὸ ΕΌΡΙΜΕΝ ββύτη δοιεάεης 14 διπι, ἃϊῦ: ἐ Θαμε ἢ α νῷ» 
πιεῖ, 
45 χα) ἡ ἤϑων, δύϑεως κσθ9 οσήϑων αὑπῳἱλέγέ, “χαν- Ἔ λὰς 
ἀεὲ ἈΆΡΌ ἄς οἰξοϊάξα Εἰς “ΠΥ ἘΠῚ υδὸ Ἴπλεν ἘΑῚ 
οἱ διὲ ἐπε-- 
δ: ἕω 
᾿ 
(αλον ἐπ᾿ αὐτὸν Τὰς γείρφες αὐπτευν.. χοὶ ἐκοα- 


Δένγηηξδ ΕἸΠΠῚ. απ τανε: ΄υϊ 8 Π| Τ αἰ ΐπηεέμπι Γαες 
Ι {ἰἀπτιθιι5 
Εἰς δέ Τ|ς τ πρωρεςχϑτῶν εἀϊιϊσεπΒ 
οὐ νγ τ Ρέτοαιει [ετ- 


τε Δ [ω 
«τοι σοί ϑμος τέ αϑἰχεξαν 7) ἔποισε ᾧ δὸν;- 
1111 ΠΈΡΕΝΕ 8: ἐΠ 961}; ἐξ 


“αὐ βωδε ἐδτων ἘΟΡΈΒΙΒΟΙ: 
λον τῷ ϑιρχιερέως .. χαὶ Ἐὠφεϊλον ἀνεντα ὠτίον. ἢ 


Πτεπυετᾶς 


σῖαπὶ [ἢ ὉΠῊΣ πῆλπις: ναὶ, 


ἘΑΕΕΕΕΗΣΙ 
δ Δηηριτ8- 

αὐ τ}}}} [ 
ἀφώμρεω 


Ἐὺπ τοροηδεπϑ 1εἢπι5 τ αἰ ἴδει ἢ στη α δὴ ε 

Ἷ - Ἶ 
.8 χα δἰποκολϑεὶς οἰησοις, ΟΕ ἶστεν αἰνηοῖς, ὡς ἕχπ 
ἰδετοπέπι, τ ας Βἰλά 5 δ: τ τοὐὴ- 


ληφίωυ ἐὀξηλθοτε κζ ᾿κοαυγευρῶν Χ) ἡ ξυλων συλ. 


Ρτεπονάετε πεῖ ΘΟΡΤΤΟΕΙ Ἔτᾶτῃ ἀρος ΝῸΞ 
[ ῳ 
“ λαξεῖν μμὲ; καθ᾽ ἡμέραν ἡμίζων πίρϑς ὑμαξ 
ἱπ τειποο ἥσςεηβ, ὅς. πὸπ ἐ ρνειρφεν δ δίῳ πιδ. το αἱ ἢ! }ς 


᾿ ἕ Γ ἱ Ἂ τ ! Ϊ 
οὐ τω ἴερῳ διδοισκων,χοὴ σύ ἐκ φατησατέ με. 


ρὰ Ἢ Ἰπιρίξαπτας. Ὑ Αλτὐοῦθεοιε, 4 Εἰ τε! 'πημτπη- Ταπο αἷ- 
νον τοιοῦ ἐσ ρα] τα 
9. ᾿δᾺ, ἵγα τ ληρωῦτυσιν αἱ γι γα φαΐ. ᾿ χοὶ αἰζρεγ- ἴω 
τὸς ΠΟ Δλῃ ἘΌΗΟτ᾿ ξυβεχαπε. μι ἀεῦρ ἐμ μΜδΗΝ Ψ ΑἰὐἰοΙεί. 
σεπε αὐτῇ 
ἀπ}: αὐτὸν παγτὲς ἐφυλ9ν. καὶ εἰς ψις γξαψίσχος χυϊάλπι 
[εαυδ τας ΕἼΙ ΠῚ ΔΤΠ| (δι 5 ἐπε τον 


3 ! Γ 
ἡχολϑυθει αὐτῶ Ἵ περιβεβληνϑμος σιγδόνα:. 
ἤχι- γυδ- 


ἐ ἀξ εἰτεῖ- 


ΜῈ τΤῚ 


ΟΠ 
ΪΕΙ 


χά 
εἰ δὶ 
ΟΕ 
[153 


᾿ ἀΔδιν 


ἐπ ἢ 
Ι πὶ 
νι ΠῚ 
Πιὰ. 
Τ αἱ 


1.ΠῚῚ 
ἤϊε: 


δ Θὰ 
εἶδ 


4 τὸ 


ἐπε 


ΤΥ 


"β ηϊῇ 


ἐἔτι 
ΤΙ 


᾿ κ᾿ εχ 
ΦΠΠ|}. 

"}] 
Ὡς 
ἘΓΗῚ 


τῷ 


[-᾿ 


Πἶδ 
: τ- 
τὸ. 

τη ΐ 


ΡΙΩ͂ 


3. 
8. 


ταῦ 


γε 


τεὔ- 
15 
ἹΒ 


8. 


ΒΩ 


Ἢ ΓῚ 


σα- 
δε 


ἡἾ εἰ 
τῇ 


αν πὰ, ὦ »ι “- 


παν αν 


; ληὐὰ ἐἴει " 


ΟλνΡ. χλϊ, 


ἥ, τέπυξ- ὥρεν πυάσ: ὅἃὲ ΠΑΡ υγ εαπι ἐμηνεν. Πρ αμτεις 
: Ν {{π6.» Ἐχι γυμνὅ “Ὁ κε τίσιν εἐἰὐον οἱ γεανίσχοι. ῦ ; δῈ 32 
ἐεϊεξεα τε πσμεηι Π εὐίε Ἀδδι Ῥτομιρῖς εἰ 
ἜΘ; καζαλιητῶν χω Εμ δ νι » γυάᾶνος ἔφυ ΤΩ 
εἰς. Ξι εὐλα ήδο Τεῖι πὶ ΓΤ, ἌΜΒΩΙΝ 
αὐτί. χαὶ ἀἰπτήγα.ϑν Τ' ἰη(οιω πϑῦς Ὁ τρ- 53. 
5 τοῦπε- δδςεγάοτεπι, τ ΕχμμμεΙ εϑ ΟΒΙΠΕ, ωχοὶ ϑῖτε - ΟοὋἪ 
απ 
θῆὰς εθρεαν χαὶ σεευερ τορδὰ τ αἰτῶ πόρτες οἱ ἐδ λιε: 
ἀοτες, τ [επίοτες, 5οιδα, 
ρΕῖ δ. χὺ οι ἱ ωρεσβύτεῤοι, καὶ Χη οἱ "ραμματεις. χὴ 54 
4 διτεπὶ έτος ἄξει Ἰοβὲ ; ῬΈΒΜΕῚς ες. εἰπὶ ταις 
πέρος Ὅσο μακρόθεν ἤχολου,ϑησεν αὐτῶ ἕως 
ἥξ [εἀεῦλι ἱπιτὸ ἰπ δισίαπι, δἰθαι 5: φειθαιίε, ἰὰ ἥεγαε τὐν- 
ἐΐῳ Εἰς Ἐ αὐλίω ᾧ ϑοχιερέως" χ᾽ ἀώσυγκα:- 


πιὶπί τὶς, | μα τ δωννι: μ 


εἶες ἰξιξ, [ἄξει ὯΝ 
(α1ε[2- Ι 

εἴεθᾶι ἴδ, ϑῃ ος τς δ, ὑπηρετὴν, καὶ Χ) δερμαινόνϑρος ρος 
ἐ νετὸ ἱμπεεη, ρος ἴω πιπ! Ἰξετεκόριοε "πῇ ΟἸΏΜΙΙ ἐπ, 

τ ΠΊπΠὸ οὔ- στὰ Ἴ εἰ 
εἰ! πὶ ΟΦ Φ διε οἱ 5) 
ἕ νύ εἰτπὶ εἰν ἀβουρον λἀμπεχία:. Ἰείαπι ἘΠ ΗΠΟΠ ΙΝ τΙΙ ἔ κα 
ΤΌΟΤΙ ι[ἃ- 5 


είεπε, ἐζητοιω χτ χτὶ Τῷ ἰησῷ μαρτυῦλαν, ΠΡ ΕΘΕΕΝΕΣ 


πες ἘΊΡΕ “Ή, ὑπ ΠΩ [ΠΕ ΒΕΒΟΞΩΕ, Μαυαιὶ ἘΠῚ ται Εἰ πιῦ πηι πὶ 


σοῦ ἀὐογ γὼ οχ δφασχον. 


ᾧ τοπυξ- ἐαιΠιπὶ ΠΙΕΕΙΤΑΙ ἐβαδεῖι δα ππ, 


᾿ 1 17 
μουρτύφϑεωυ ἈΦΟΤ' ᾿ αὐτ;, χαὶ ἴσοι! αἱ μαῤτυδίαι 
ΠΟΗ διᾶλπῖ. ἙἘι ἌΘΙΒλα Ἐπβρηΐερ ἈΠ πὶ τε Ἐπ ΟΠ ἢ πὶ 
ΟΥκ ἡσαν. χαιῖινες αὐάα ται ν»τεξ ἐψϑυδομουρ- 37 
ἔουεδλπι δἀὐυετίας ἐπὶ, αἰτεπιςῖ: Οὐοιήδαι πος 518}: 
Ϊ : 

τὸ δεν 50 Τ' ᾿αἰστεῖ, λέγοντες᾽ ἩΡῸ’ ἡμκεῖς ἠχού-- 5 ἦ 
αἰπιας. εὰὐπὶ ἀἰσεπιεπ: τρον ἐφ ΠΟΙ πὶ ἡ τὴ 


σε υϑυ εἰτε λέγϑνΐος. ο᾽ οΤί ἔγω ᾿χαζαλυξ. ἢ ἐν ναὸν 


ξεν άσα πὶ μος πιρβπβίέῖαῦι, ὃς ῬεΣ 1.7} ει Αἰ πιὰ 


τῷ ον Τ' χφροποίητον, ᾧ ὅζᾳ πριαῖν ἡβκεβων ὅηλον 


ἢ ποπ ειᾶτ ποη πιαπιιϊδέξυπι πἀϊῆολδο. ΕΠ|Ὶ με μὲ μάν ἔγαὲ 
ξοπαε- 


πίξης αὐχφονποίητον οἰκοδὸμιη(ϑ.. 
ὑδηαρβίηπι 11} οὐα ΠῚ, ἘΕ ἙΝ δι Πιπηπιις ϑαφετάου 


ποτε αὐ βεῖεν-: 


ε ἔ δ ιήα ἐν εμ: 


ἡ μαρτυεια αὐ. χαὶ αϑαςαξ ὃ Ὡγοχιερόίς 0. 


᾿π πιο 1 ΠΊ, ἸΒΕΘΙΞΌΒΑΝΙΕ [εἤιηὶ. ΠΠΕΙΗΣ Νοπ 


εἰς δ μιέ(ον, ἐπηρώτησε (δ) ἰυσοιώ, λέγων, ςέκ 
ὅλ4 8 σῃς χείρ οπάς: ἀζηυέ; ΤΠ Ὶ ἠϊ. [7 αεἰμερίεμι με δῖε ὃ 
᾿ 


Εἰ] ΟδΙ1- ΠΣ 
οἴσπτας Ὁ στο θ νη δὲν) οὗτοϊ στ καζωμαρτυρηίι σιν 
ἢ15) ΙΕ ἜΝ ἐΉΌ ΡΣ, δὲ ἈΙΩΝ ΠΕ ΟΒΒΕ Ἐπτπηα ἵαπισιας 
δι: δ δὲ ἐσιωπα»» οὐδὲν αὐπτεχρίγαιη». παλιν 0 ϑ- 61} 
" αἰχῖς Βλζοῖάος Ππιοξορῖθαι φιιπὶ, ὥς "αἴ εἰ: Τιι τὸ ΟΗ- 
Ι. πὶ 
, “ιξ ράς ἐ ἐπηρωτα ἀνδον,ὶ λέγᾳ αὐτω; σὺ εἶ οὐδε 
Ἐ Ἀεὶ τ ΠΙΤὰς νὴ δεπεάϊξε } «ἦι ι ᾿είυεῷ αἰχίε: Ἐβο, 
ἃ χυτεπὶ. « τὶ 
ἔπ: σος ὁ {06 τῷ δὐλογητῷ} ὁδιείησῶς εἶπεν » ἔγω “: 
ἔμπι Ἂς ν ἀοδιἰς ΕἸμῖπι, Ποπλΐ αἷς [εἀεητεπὶ 
, ἘΠ ας Ξ3.».:.} ᾿ 
ὴ δι: Χ) δ ὀχ ες Τ' μον ὅ αὐ, ϑρφπου καιϑηνθμον 
ἈΞ ἀἄἀεοχκιτῖς νιταες, τ ΚΕΒΙΕΗ τῆι ΠΝ πι- 
. 5 Ϊ 
ἕν δυζιων ᾿ διῳυώμεως, ἐρχούϑμον μα “Γγε-- 
ἐπ ν; διδυ Α]}]. πο ἕῶξο, ἐξωνκον 5 ἢ ΗΔ τὰν 
νεἤιπιξια φϑων ᾧ' 1 ὅρῳνῦ. 0 δὲ ϑγοχιεράις ἌΠᾳΡ ρήξας 6 
ἐπε : Ὁ Μ᾿ ᾿ς ἔδε18 ἐΉΗας ἱ τὴν ἐμένα 
ταῖνας τες εὥν, χιτῶνας αὐτῷ ΠΥ κ᾿: ΄ς ἔτι χρείαν ἔχο χυαϑῳ 
ξ53 των Αυδϊβῖς ΒΙΠΈΒΟΣΣΕΙ, 0 γοθὶς 
βιοαιρτυρβων; ἠχου τε βλασφημίας.“ ὑμῖν δ4.} 
δὰ νἸάετυῖν "1ὲ ἀπεεπα Θμηδεν φοπάεπιπαμειαπι δα αὶ οὐποαίμῃν εῖε 
τεῦ πὴ : 
Φαϊνε )οΐ δὲ πόμτες κατέκριναν εἰδῶν εἰ ἐγοτγον ἘΠ) ' 
ρθετιῦ: Ἐ ἐσεροτ πηι 41} Δἃ ΠῚ οοηΐραοτε ΟΙΠΙ, νὴ ' 
ϑαγαου. λαὶ ἥρξαγζο ἅμνες ἐμῆυφν αὐ], χαὴ ὅς: 
4 τΌ]αρΗΙς νεΐατε ἔοῖτηι εἰη5, δὲ 4 εοἰαρῥΐχατε 


χάετε ἰδ ρια λυπῇ ΓΑ παϑσωπον αὐτοὰ χολαφίζῳ 


Εἰ: Π|, ἄς βίρεῖς εἰ: ἘΡΘΈΜΕΗΣΕ; δὲ 


ὠϊθνιὸ ν) λέγν. αὐτο, ασοοφητδυσον" ᾧ οἱ ὑπηρέται 


᾿ ξαδεδᾶς, αἷ2 18}: εὐταν " ΤΡΝΆΡΑΌΝ κι «τἰβόνε “δ ενο 


ἈΠΆΙΠΕΙ 


εἴτας ἴῃ ῥαπίσμαισι; αἱ ᾿ εξοῆλο "Ῥ, 


ἀπο άρος μος, κι 


ἡπῦδεν εἶτ νπᾶ Τ ηε Αστιν 


ἢ εχ 3ῃ- Οὗ τῇ ῃ ἀυλῇ κάτω: ἐρχεΐαὶ μία ΔΨ παι δισκεῖν 


1} 
ἤιπι πιὶ βαροτάοτίς, ΞΕ "τά Ὸ᾽ Ῥεῖτγιπι θΕΙΕΒΑΕΙσΝΣ 
ωὰ 


οῆθαδι 
δδιῆει τὸ Ξριχιερέωφ' νὰ) ἰδούσε “ἡ πεξον ϑερμίαινο: δ) 
Ριξίεῃς τεῖ ς, ἔ ἐπεν τα ἔΠΠππαπα, ἅϊτ: Ἐΐ τας ὑλία Να- 


μϑμον,ευι λέ ασοὶ τ λέχη. χὺ συμ 


ΚΆΚῚ γα" 


[ξοπάδιη Μαιοιδα. 


πι εἶ, Ο ἡ λαλιασῳ ὁμοια ζῇ. 


Ξηρχίρεις χαὶ ὅλον Ὁ στον ἐδριὸν 5. 


Πολλοὶ γαρ ἐψ ,δ.- 56}. 


ν τὐκῖ Ἐ 2 ᾿ | 
χ) οδεϑῶς ἴση ζω 39 


Ἐρβη, 


ἝἊ 


χὴ ογζος τῷ περου «ς« [Ὁ 


ΤᾺ τὶ ΠΥ ΤΕΣ 
ΟἈΡ. ΧΥ. 7 
5118 ἡρέδνν ἈΡΕδΝΙΝ ἀἰδεῃο, ἜΝ ρη ς ἂϊ. 


Ταγέπο Τοῆὶι ἜΡΡΣ δ͵Ίάξι 
ὁ δὲν ἠρνησειτογλεγωνηθὲκ ἡ Νρθεα 


[5 ζαρ δου ἰησῳ ἡ ηἤοϑαι. 


γϑμξ, κεάσε ἥ ΒΜ [κίο ὁ ΓΜ ϑνν: , Εκῆῖι ἔοτας Ἐοίὼ 
οἶϑει, ἐδὲ ζχιςαίαι ᾧ συ λέ "γῆς" ἂ ἐξῆλθεν ἔξω "- ἰπουΐ φυΐὰ 
{ἰν. υεβέδω μην: κα Ὁ ΒΆΠὰς ΚοΡΑραμι. κεν: ᾿ ὑπὸ ᾿- 

69 Εἰς ὦ “τοϑοαυλιογ" ᾿ αἰλένοτωρ ἐφωνησε. χα οὐο ΟΝ 
εἰς ἣν τε ων ἀρνῶ : τ ρῚε σλρεῖς αὐτῷ συ 

ἡ “το δισκῃ ἰδὸίίσει, αζον πο γγήρξαῖ]ο λέγ ἜΝ ράοίς 


ξ «ἴαμα: Οὐἷα ΠΕ ΠῚ ἐξ 9. ( 
γο πέρες-ἡκϑσιν δ᾽ ΦΣ ΟἿ ἐδ αὐ τὴ ἐς. 


περϑιῖτ, Ετ ὅ δυο μη ταν Ἔ αὐ βαμεεν 


ἠργειτουλὼὰ ΛΑΤ καορον παλιν οὶ ἱαἰβεςῶτες ε΄ ΘλΕ.9" μβαὴ 


ἘεΙΣΟῚ γειὲ εἰ ἡΠ|τ δὲς. με ΣΗΤΉΝ (μσακ, 1 πϑπι ὃς 


--" πέτρῳ, ἀγηθῶς ἐξ αὐ ὮὍΜ εἰ, Χοὰ ) γὸ γαλιλαιὸξ 


ξ'; ἔμ. ἰρφιμγίυ ἴα: ένπΐας, ΠΕ ΔΓ πὶ ορὶς ἅπαῖπε- 
᾿.3} 


ὃ ᾿ δεγρξατο αγα.ὃς- 


ΠΙΔΙΙ ΔΓ ὅς μον δὴ; Ὁ ἰὰν μαόμθμι πόδε ἩΟΠΎΒΕΗι 1{ΠπΠ| ἐ ποπίο 


μα ἀζφὰὶ χ᾽ ὀμινυάνεὉ Τῇ οὐκ οἶδ, ἢ ΓΞ αὐϑρωτον πϑ (ον 
φμεπῖ. ἀἈλέην ἐνὶ ἴω {εππάν ἽΒΑΠΟΥΣ ΚΑΒ ΑΒΕ: 
γι ὃν λέγετε. ἡ ον, οήλωμον αἰλεέκῶρ ἐφωνὴήσε᾽ 


τ ὁ τεεσηαπεαη Δ ΤΤΙ εἶθ! χορ αἰκοιᾶὶ οἱ 


χὰ ᾿ αὐεμνήοϑη ὁπεΐος ὅσ β μας δεῖτεν αὐ ἢ αὐαμέ- 


[εἶπι5: φμἕ [: τὐρυν ζαΐΐωνα ἡώμῳ τατι ΡΠ ΠΕ μνήσκω Ὄ 


Ι ἐν 
ὃ ἰησῶς, δ ΤΙ ωρὶν τς Φωνήσοιι δὲς»αἰ πο ργη- ἀάηενε ὦ 


410|ς προπαοτα ΟἾΠ14, 


ΠῚ εἰτουπην 
0 ; δεπαλιν ἢιαπεῖθιιος: 
ἈΡΟΒΟΒῊΡ : Αι. ο 
τι αἰἴῶς 


κ Παι 
ΓΙ ΠῚ , 


δὶς πιὲ ἐπ τ Ἑ ματα ἢ ΠῚ ὑ ΉμμΣ, 1 ετ, τ; 
σῃ μὲ τοις. ὦ ὕχεξάηων ἐ ἐκλιαιε. ομον τῷ 


ΟΡ». νυν. κε. 


Ει ΚΆΜΕ βίηι π᾿ ἐθΑβε: ζοπ Πα πὶ ἀν, 


ι Κὶ Αἱ βύϑεως ὄχι ὃ τῷ φὶ ὑσωμουλιον ποίλ-- 


οἰεηῖεθ {μπιπ|ὶ διζοίάοτες Πα] [πὶ οτίδθιιϑ. ον 

σαντες (ὦ Φοχιερεις κᾷ “Μ) πρεσζυτέρ ὡν καὶ 
ϑοΥημεν, δὲ ΎΨΗΝΑ ραν ΒΕ ΕΒ με Ἐ νη ϊποιί 
γϑαμμαπέων αὶ ὅλον τὸ σιευέδιοιὸν.. δῃσόμτες ὦ 


Τείαπι, ἀρδικετημέ,, ὅς. τιδάϊάοσαπε .- Ῥίϊατο, 


Τ' ἰησῶν αἰτωεγχαν»ὶ πιορέδωχϑῳ ᾧῷ πιλατῷ. 


Ἐ ΑΘΓ ΕΕΤΘΕΑΒΝ ΕΠΠῚ Ἶ ἘΠΆρΗε: Τὰ, 68 


ξ χὺ ἐπηρώτησεν ΒΊΟΝ 0 πιλαΐῖος. συ εἰ ἴοβα- 


Τὸχ " ΑΒ αρΕΠδΙΣ ΕΡ Βιαμιῶν ἘΞ ΘΆθεαε αἰς {Π|ις; [Αι 


σιλάις Τὴν ἰσδόμων κΚ ὁ δε ξιποκ ο,ϑεὶς εἶπεν αὐτῶ, 


Το ἀπεῖει Ἐξ ἈΠΟΙΙΑΒΑΒΕ εἰπὶ ἤΠιπιπιὶ βαςοτάοιες 
: σὺ λέγής. κ) χα Τηχϑροέω «τὰ οἱ Ξχίερεις ΣΧῪ 
ἴ πεμίτα. ὑμῶ πῃ Κοἢ γε βοναεδαὶ. άε ΡΙ4-ὀ δ |ἰπ πὰ. 
πὰ ἫΝ ! Ἶ '- 
᾿ ποῦλκαὶ αὐζος 3 9 ὁδὲν αἰ πεκοιναζ. ἢ Ἀ τπλοῦῦ ἰᾷ 
ψι1ι5" τ νὰν ἐἰἈΓΕΓΙΟΡΑΒΙΙ γβο 3. σἰτόπε: Νοη ξιρύπας τ ἈΠ ΕΠ. 


Ὺς παλιν ἐπηρωτησὲν αὐΐογ λείων, οὔκ ασχρί- 
ἀες πθιεαν κι γιάς ἐφιήμτα γε αρὶνεν ἤιην εὐ ἀηγανοῦς ς . ἐϊπ 4αβεῖϑ 


Ι Ι ἣ 
γ οὐδὲν ; ἰδεποσα ὅν καΐζο μια ῤτυρφσν. ἜΠ νθρς 
ἴεῖο» 5.2 πρ]ὰὲ ἈΠ ἈΦ ῬΟΒΟΙΙΣ ἀν ν Μ ηϊτανὶ Φ 2ι6π|, 
ἘΞ πηϊτλῖδα 
ἰησῶς σέχετι τ δὲν εὐπεκο, ϑη. ὧςε ϑαμοιζήν ὭΣ ΠῚ ΡιΠαι". 
Ἐπ κίμρ: Ἱμκτα Μὴ «δῖναι ΡῈ ἢΠ|Φ γπαπὶ ὕεῚ ὑμεῖς, 
ξ ' ! ν ἄδαυτέπι ἰξ- 
“πλοῖον κτ δὲ ξ Ὀρτζυ εαἰπελυς» ἀΐζις δ δι, ἃ [οἱεδαὲ 
εὐ ἐμόν φυεπιαπῆφυε, Ρε"ΠΠςηι, Ἐπατ ΔΟΠῚΒ Τ εἴδει ΚΡΆΤΕΙ 
ἐχ νιη- 
δέσμιον. γκὸρ ἢ ἡ) ϑεωυῦ», ζω δα λεὶ χϑύϑιυος τς τς 
ΒατΆΡΡᾷς δ οὑπὶ [εἀϊποῇς ν᾽ πάϊς, " Αἱ ΩΝ αν προ 
ἃἴμτ 


βάραζξας, μζ Τ᾿ ἣ δυςασιαιςῶν δεδενϑρος,οἵτινες Ῥατίω, 


ἐπ ιδιομο ῥοδομαννα ἔσςεταητ, 4 ἘΜΕΠΤΗΑ, ἔ ηυἱ ετὰ 
" ὦ τῇ ἢ ςαισά φῦνον πεποινκφῷ. ὲ αὐαι(ξοήσεις ΝΣ 


τατρα,, τρὶς Προβμίανε, αὶ ἔβδιρον Ἡ οἴορβι ι1|- μτορᾶτς 


᾿ ὀχλορ μβξαίο αὐ πτείάθγοι!» χαϑῶως ἀεὶ ἐποίᾳ αὦ- 


τ Ῥεβτας Τ τερομάϊε εἶδ, ἔ ἀΐεις: Ψὰ]- { ἀὐγεῖῖ, 
ἐ ὲ ἱκιτὶ 

9 ηὀϊς. ὃ δ πιλο-ὸς εἰπεῖκρί, ϑὴ εὐδζίς, λέγων,ϑε- 
τ5 4 ἀκα» ὙΘΝΙΝ ΤΕ πὶ ᾿μΔα οταπι ἢ 4 ἀιανεν 


᾿ 
λέτε πολ ὑ ὑμῖν Τ' βασιλέα. 7) ἰσδοίων; Ἵ 


ὅΘΕΡΑΣ νὴ ῇ, δᾶ Ῥεῖ ἱπιῖάτατα τα ἤξητ 


ἐγινωσκὲ τὸ ὁ ΟΤῚ ϑρω φϑογον αὐ Ῥαδεδακάσά, 


εαπὶ [ππιπεὶ ϑαςεάοις, Ι μὴε Ἰπρρρορε ςοπείταυς. ἢ Ῥδιῆδος 


1: αν (ὦ Ξἰοχιερῴς. Ω Ἂ ξριχίερεις ἀνέσφ- δ 
ταπε ἈΌΜΕΝΟ; ΧΕ πα ρὶς Βαταίσυλ ΠΊ ὌΝ ον Νὴ Τ ἀϊπιΐττο- 
τδι 


σὼν Τ' ογ λον ΐνα ἑμαλλοῦ τ' ᾿ς βάῤαθξαν Ὡσολυ-. 


ἱ να} 
Γ ΕἸ! εβε ῬΙΙατι5 κειξρηθοῖε, ἴτοτηπι ἂἷν ἘἜπϑατοπὶ 


᾿ ΓΤ" μ ᾿ ἣ Ω ; 
5 ἢ εἰὐζις, ᾿ ὃ γχιλοίτοξ απόχριδαις πᾶ λιν εἰτεῦ 

ἰεῆοις 

τὸν 


ἍΧΥ. 


ἔαείαπι Τμρη εὐϊαι γέσεπε 


τ8 Παρ. 
τεῦ 6 Ὸ {Π|- : Οὐ ΕἸΕΡ γα] εἶς 
ἀδοῖς. ὯΙ δέ ϑέλετε ποιήσω ὃν λέγετε βασιλέα, 


Αι Ττυάσοτη ἢ 1}: ἡ α ἐεράμη οἰαπιδι την: Οτιεὶβ.- 
ἱ ᾿ Ι ε τ 
Τὴν ἰουϑουων; ὯΙ δεπαλιν ἔκρ ὡὐξαν: φέρω 
5. ΔἘΠῚ φᾷ.» ΘΠΠῚ,. τῇ ἩΜΤΑΝΕ ἀϊοεθαι 111: το ἐπι τὰ ἅπα- 
Ι ] 3 ᾿ 
Ἀ πηλ 1 σῃν τ ὃ δ πιλδος ἐλεὴν ὐζις. Ὧι ΕΣ .δ.- 1 


ἈΞ Αἱ πλλ- ἱμω ἀρὴν Ταλτένιεν οἰ ωρο νι ΕἸΔΊΒΒΘΑΤΙ: ΘῊ- 


Εἰς χϑν ἐποίησεν; (ὦ) δὲ τὐξζοσοτέρ ὡς ἔχρ υιΐαν»φοι-- 


Ϊ λυεπι εοἰῆρε δαπι. ἦε Ῥιάτας ἢ ἰνοίρης Ῥοραϊο 
Ϊ ΕΞ ΣῊΝ : ἐν ' [1 
ρώωστον αἀὐζν. Ὁ2) πιλαηος Ούλομβϑυος οὐλῷ 
ἴ [ατ|5 ᾿ ἈΠῖμι τοτς Ἐτες ἜΠΜΟ 1111: Βαταῦὺ- 
ἐπ ΩΝ ε- 
δ ἑχανον ποιήσαι» ὠπελυσεν ἀὐζοις (ῷ βαξέας 
Ὶ βεροιῃ: μλπι: ἐς τταάιἷξ Τεῖπι ΠΊ ᾷ ἘλενΠΝΝ, 
σάϊαπι, 
(αν χαὶ ἡ αὐρεδωκεῖ ἰ ἰησοίου ὁ φρονῶ σας γἵγα, 
5. δλυῖδ ἀὰ- οτμ οἱ ἤρετεατ, "Ἢ πα τες ἡνώῦμς ἐπ ἐπ- 
Χεῖιπὶ εἴ Ἐ ᾿ ᾿. ιξ 
ἐπ τε πὶ ςαυρώθη. οἱ ἢ ᾿φρωτί Το αἰτήγοι"ϑν αὖ 
Ῥικτοτ], ἐΓΑ͂ «μίαν, ἯΠῈ Π} ἐίΑσΝΒΗ: ὅς ςοπαοῦδητῖ 
(ῳ αὐλῆς5γ0 . ὅ0 1 ρων τῶρλον ᾿ ῶ συγ κϑιλούσιν 
ἜρυΣΡαΣα, (οἵ πὶ ΠΟ Βοτιεπι: Εν ἐπ δαδὴς ΠὨ ΠῚ ᾿ΈΜΕΝΟ 
ΡΟΣ ἡδὺ υῦ υ- “7 
πὐπε ΠΣ ἀπειραν. σὴ ονόυοίσιν οὐ ον “πορῷ 
ΓΑΒ» τῷ πὐθηρω φῆ ως δτειιςπῖρε δειβετ 
φαγὶ ἰθϑεασιν ἤρα πλέξαντες αἰχαθινον 
ΓΟΓΟΠΑΠΙ. ν ἘΘΡΒΕΟΗΣ [ἀ] ατᾶτὰ διιπ, ὃ" ἸὩς 
Ι τ 
φξεῷανογ. ὦ ὁ ἡρξανῷο εἰαστύζεοϑαι αὐΐζον,ὰ Χέν 
ἔλυε μερεν ἢ Θανάε τΕχ ᾿μϑπύταια: Ἐξ ΒΕ ΗΠΕΒΑΒΣ 
γήν» χαῦρε ὁβασιλάίς ξἰσϑοίων. χαὶ ἡ ἐτυπῆον " 
εἰπ5 εἄραι βταπάῖπε: ἄς ἘΟἘπΕΒκΕῚ Ε.1ΠΊ, 
αὐτῷ πίω κεφόηζεω κα λοίμω » Ὁ ἡ ογέπῆυον αὐτο, 
ὃς ΡΟπεοπτοΣ πεπας ΑΔΟΤΑΌΒΠΙ δΏΠῚ. Ἐὶ 
ἡ ἤιϑεντες ζῳ γϑναΐζᾳ πστδοσέκιουοιωυ αἰτω. δ 
Τρυτρατα, Γης υδηι {Πα σας. εἰ, δχιδταπε ΠΡδοΝ ἕλος 
ε 
τέ οὐέπαρξου τῳ! ἐξέδυσαν αὐτὸν τυ πορ- 
"ὰ νεδιπιδ- ἐς τ ὌΝ πῆς ΕΠΙΣ ΠΤ ΘΈΜΡΗΕ ἐρυο 
εἴ5 5: 


φύραν, χρὴ ἐἰγέδυσοιν αὐστον τὰ ἱμούτια, ταϊοζα 


ὃς πἀμπουπτ ἱπαπι μὴ ΒΠΙΟΙΗ ΕΙΕΒΕ ΘἸ1ΠῚ. 


ὦ ἐξα γϑεσιν αὐτὸν, ἵνα; ςαυρῳίφοσιν αὐΐζον. καὶ " 


8 ἘΡΕΑΠ ΤΗΣ ὑρβ ἐλρν πίοπι η:: ἢ» 1 δι πιὸ ΠΕΠῚ ΕὙγέπταπι, 


αἰ ρῥδυοισι κοὐ δαγονταῖνα σί σικιῶγα, κυρζευα)ον. 


4 ἀς Ὑ1}}4, τΈΉΣΕΙ φῇ ξεν ἍΕ" : ἘΞΤΤΗΣ ΑἸεκαπάτι 


ἐρρυϑιον σ᾽ αἰ χοϑύ, ὦ πατέροι ὠλοζανδρε 


ἘπῚ ΐ μεν ἀὐείξης ἘΠ ἘΠῚ δι19, Ἐπ ρμεῖ- 


 αησαγι- 
πέῖαπε 


ΝΞ ἱ ᾿ 
ἢ αἰρῳ καὶ χαὶ ῥόφϑ, γα ἢ ἀρ Ὁ ςαυοθν ἀὐτν; ἈΧΙ Φε ἢ 


ἄρω ἘΣ ἽΠαπι ἰπ. (οσοῖμᾶ νον τὐσὰ εἰ ἰητεῖρτε- 
Θοφέσιν αὐτὸν ΓΝ γ9λλϑ9ο; τῦπον Ὁ 5 ὅ61 μϑερμη-- 
ρει ; ἐΡΣΗΣ ΓΌΟΙΣ: ἘΌ ἀλθᾶπε ἐΐ δὶ- 
ἬΨΕ » 
γϑυουϑυον. κρανία τῦπος. χα) ἐδιδοιου ὐτοῖ πι- τ᾿ 
ἜΣ δὲ Ῥεῖ, ΠΡ ΤΠΡΊΘΟΙΣ ὙΠΠΤΙΙ ἐν τὸς πῶπ ἬΓΕΟΣ 1, Ἐπ 
ᾷ Ἂ 
ἢ σμυργί- εν ἢ ἐσμυρνισυϑινον δἰνογ" ὁ ᾿ δεςύχκελαᾳ δ: χρ 14 
ῳ Τάτ πρὸς εαπι, ἀϊιυϊίεγαπει ἀρ τ ρ τον Εἶι15, 


φορ σαντες αὐ γυδιεμεδιζον ζῳ ἱμάτια, ἐντε 


5. Ἰεία ΟΠ ΠῚ Ευδληρ. 


33 "ϑίοι αὐτῳ ὠνείδιζον αὐτῶν. 


ς͵ φὐοόό μοὺς Θέ ρον με ἐγκατέλιπες: 


ἡ )ς Φωνει. 


σΟΑνΡ πῖὴν: 
5 πα τες ὅς (ατηπ|] 5 σετάοτεβ {ΠμΔόπτεϑ, εὦ 
3: ὁμοίως χ᾽ Ωῶ Ῥχιερεῖς ἐμωπειζοντες, κτρὸς 
Αἰ κοτ ἔπΗτι ΟΠ 0 Γ15 ΟἸκεθμητ: ΑΙΙΟς β ε [ας ἔξα 


3} εἴ, 


ἀλλήλοις μι Ἢ γραμμιώτεων ΕλΕξ,9ν. α ἀλλοιςε- 


ΝΑΝ Ἔἰμίοτι ποη ποτε Ἐ λτματε, λυίοος ͵ ΕΊΡΗΜΕ 
ε - ᾿ 
3» (ὅσεν, ἕαυτον αὶ διουα ) σῶσαι. ὁ δβισοσὸ ξω- 
τὲχ Ἱπα δ] αἰτοπάδι πυῆς ἀς στῃ- 


σιλόϊς τῷ ἰσρᾳηλ καπσαξαῷ γε Ὄιτὸ πὸ ςαυ-- 


(δ, νγε. νἱάεαπη5 δὲ ςτοεύλπη15. ΞΕ ξ μυπενμεῖ- 4 αὖ] σα πὰ 


δῶ στις ἢ - 


δου ἷγα ἰδωρϑῳ ὦ πιςευίφ ὃν. κ Ε᾿ οἱ σύ ἐς ρζο" χὶ εἴᾶητ, 


2.0] : εἰ ἐκρτογαθαηε εἰ, Ἑαᾶλ. ἀπε τὰ ΚΟπιρ)ς ἰᾶ- 
Ὀάπτῃι Εἰ. 


νὼ 
δϑουϑύης δὲ ὡρᾶς Ἐς 
[οχιὰ, ἀν βέξο ίμπι ἘπῈ [οἵα ΠῚ ὑτόζεαπι, νη; Ϊπ Βοῖαπι 
] τΐ 
ἐσ τηφοσχθηος ἐγήύετο ἐφ᾽ λέων Τ' ᾿γἄωω, ἐ ἑῶς ὥρφις 
ΠΟΠΆΠ1.- τ αἰ μθα ἡ ῷς δχοϊα πιλΓ. 1ἐ- 
Ι 
". ὐγωτης. κὸ τῇ ὥρᾳ τῇ οὐγατη ἐΐξοησεν ο ἰη-- 
ἤις τόσα ἀϊσρῃς, Β1σῖ; ΦΊΘΙΝ ἰφπππιᾶ 
(οες φωνή μέγα ληγ λέγων; ἐλωϊ; ἐλωὶ, “μὰ 
(δας μι μαπὶἢ ἀποῖ εἴ ἘΠ ΕΡΓΡΕΘΌΤΟΒΙ ς [λεὺς πιξιι8» 


σουρα, ϑαανί; ὁ ὁ 761, κϑερμιδευδνουδιον, ὁϑφος μου; 


ῬεΙΝ ΠΊξ 8, Ἐ Π88 ΠΊς ΒΕΙΕΒΌΒΡΗΣ Ἐτ αὐτθκαι Ὦ γε 


χα! ἄινες 
ἀϊσεραιτ Ἐρεν Εἰαπὶ [ ἀε οἰτοῦ - 
᾿ παπηίθιι 


τὰν πρες υχϑίῶν αἰχουσεινττες. ἐλεχονοἰδὸυ ἡλίαν 


γοζατῖ. Οπτγ πη Ἐξ νπιβ,, ἃς ἘΠΡΊΕΗΝ [ροπρίαπι 
ἱ 
Ἔε ΝΣ γεμίσευς ἀῦϑγ}ν 
ἈξΕΙΟ, εἰ τοι πηρομέπίαμε καἸο πο, ΣΌΒΝΩ ἀαδατ εἰς δι 
ὃ ρα δε ς τε κϑιλθμώ, ἐποτιζεν οὐ ΤΟΝ. διέ- 
σεηξ: ῬΊΔΙΡΕΙ ν᾽ σα πιιι5 ἢ γἰβιοθ ἘΠῚ 7 ἀειγαίνενε ΟἹΠΠΊ, 


γωνγάφετε, ἰδωμϑμ εἰ [ἐργε )} ἡλίας και, αὐΐογ. 


ὅς τε 3 ἜΡΙΝ ΟΕ Τα ΠΑΡ δὰ τ! ταῦῖς, 


πιαβηᾷ, 


ἢ αἰξαμπηι ὍΠΟΙς πτὲςξ.. 


73ὰ ἀερο- 
πεπᾶι πὶ 


ἘΔ} 16Π| - 
πιὰ νος 


ἢ 57 ᾿ ὃ ἰησῳς ἐφεις Φωνζιυ μιεγοιλζωυ; ὥέξέπγξυσε. πιλρπᾶ, 


᾿ς εἰδένόν οὐ μουν ύιοὶ ΦΕΒΚΕΊΙ ὝΈΈΒΗΣΙΙ εἰξ ἴπ ὅλα; ἐ νει πὶ 


| 38 τς (ο , καζουπεΐαᾳσμα, τῷ γα δ ᾿ ἐοάαϑ εἰς δύο ἢ αχίζω 


Φ βηίων γι ἀτϑςς ᾧ [ππιπ|ὸ 


39 δϑὶ αὐώϑεν 8 ἕως χατω. 


ν ΙΔ δπς αατὲπὶ Οέπιιτο 


ἜΝ ι - Ι ἔ 
ἰδὼν δὲ οχεντυθλὼν ο 


τ ..0ἷ2}λ)᾽ δχ δὐιεπο εἶν, τῇ εἶα Ὡς δἰβαιεηὲ Ὰ δὶ λά- 
ΓΤ, 
πέρέςοικως ἐξ εἰγανίίας αὐτο δττι οὐ οὐ τω ΚΡ φοιξας 5 
ἐχρίταῖει, αἷτ: γετὲ Ἡσπιο τὶς ὁτῆς 
ΑἿΣ! ᾿Ξ : Η Ἂς 5} γος - 
ἐϊξεπνδυσεν. εἶστεν 5 ἐληθωςφο ον, ϑϑοπος στ υυος 
αἰαῖ Τ)εὶ. Ἑτλῃτ ἀπ τοπὶ ὃς τ ἰεγε. ἐς ἰσηξὲ 
40 ζω ϑεού. ἥσων δὲ Ὁ γωναῖκες πὐπο μιακιοφ9εν β 
 (εὗξαπεει, ἐμ μῆς ετας Μ5ει Μαράρφι!επε, Ε αἰριεἶεπ- 
εἴ δ ΣΊΠΙΒΙῚ 
ϑρωρούσοι 5 εἰν αἷς ζω μαεία ἡ ; μουγδουλέωη, ΝΣ 
ὃς , τὐρεὸν ἔποθοι ΤΡαγηὶς ἂς " ΟΝ ΤΠ ΠΌΓΙδ, 


"Ἰοίξρῃ 
καὶ μαρλα, ἡπῷ ἰακωβε τῷ μικροῦ. χαὶ ἰωσὴ 


πιεῖεῆς ὃς Στ δου ὦ οὑκ ὃς δον τ (ᾶ- 


αἴ μιτηροκαι σαιλώμμῃ. δ καὶ δτε κώ ἐν Τὴ γο- 


ΠΡ ΕΒΙ 5 ΤΟΣΓΕΠΙ ΘΕ εἰ5, πῇ ΠΗ ΤΟΉΕΕΡΟ τὰς 
Ἂ ὰ 
βώνλοντες. κληθϑν ἐπσ' ᾿αὐζα. Ως Ως αρῇ: ἕω Ὁ} 
πα ἢ ποτὰ ἵΕΙΗΙΣῚ ἐς ΟἸΠΕΡ ΚΕ ΊΗΕ ΤΉΤΕΙ ΒΕ ἔσατ 
᾿ χαὶ ζω Ξ6 
δῈ ὥρφι τούτη 5, χαὶ ἐσαρωσὸυ αὐτὸν. 


, ὑκαῖας Ὁ Τ ἐηξτίρεα: 
Π|01{1- 


Ριι5; Ἶ Ἐλιγεαφη ΤῊς αἰτίας αὐτὰ Ἐχιγοραμνϑρη; 
ΕΣ ; 1 Ὁ ἈΌΚΥΜ. 
Ο ΒΑΣΊΔΕΥΣ ΤῺΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ. 


Ἐ εὐτα ξὺ οτποιῆσυητ ὅπος͵ τρυμοι ὑπππι : ἴςκ- 


1 ἐπ{εγέ μεῖο δον Οἷὰ5 


χὰ σων γ αὐτῳ σα δούσι δυο ληξα, ἕνα, εὖχ, δὲ- -7] 


Κ΄ ΑἸ1 πὶ ετ|5. δὲ ἀλϑνως ἢ. ἈΒΛΒΤΙ͂Σ ΕἾ115. Ἐπ ἱπιρίεια εἰ 


ξιων»ὶ ἑ ἔγα, ἂν δὐωγύκίῶν αὐτῷ. χὰ ἐσιληρωθη ,8 


Ξ αὐχ αἱ- ἰρήρταα Εἠδτ: Ἐκ εὐπὶ ἰίααιϊς τεβαϊκτας εἴ, 
εἰς: Ι 
ἡ γξάφη ἡ λέγου(ᾳ» ἡ ΑΙ ἄνοιῶν ἐλογίοϑη. 
ΒΒ ΕΘ ΠΕΣ ΙΑΙΡ. ΕΙΠΒΟΤΝΙ ΕΠ, 
: χὺ οἱ κρἢ τ δα πορόυονϑροι ἐξ στρήμοιου αἰνΐογ, 19 
ὙΠ ὅε- πισπεπεν ᾿ σαριια μα. δ τὰ Ἐπιξς: Ὑπὸ 


: Ἰ 
᾿ δες χινουτες "τας κεφόλας συν, κα ὁ λέχϑντεξ, ΤΑ 
{ΠΙΡΊ ΠΑΝ, πέδας τ ΔΙΣΒΙΝ Ι 44|Ἐ- 


(ἂς, βϑαϊαυῦ ἔξ ἀείγνεμι , 
(ᾧ γον κὰ οΨ τρισὶν ἡμέραις οἰκοδὺ-: 


ἕας ! 
Ὁ εἴξας τα λυῶν 
τ ατα “Ἢ: δσμα τε πιειῖρ τι πὶ ἦδ᾽ ΔΥΝΜ. {δ εἴα ςε, 


βωνω μν" σῶσον σεαυΐζογ ὼ Ἰκατάξα ἀπο ςαυρᾶ. 30. 1 ν ἐδωρησοιηο Φ σώμα, ὦ ἰωσηφ. 


-᾿ ΡΒ. ΠῚ ἔάραπι εἰ, 


λιλαία ) ἠκολουϑθοιου οὐἠεῖν ἐδ] ᾿ διηκθγοιων τε τι 


ὅς 115: πα!τα ἐπ Φ βπμὶ ρα αι εἰ ἐπ Ηΐε- εὐντν 


καὶ ϑιλαι πῦλλα! δι ᾿ σευαγα βάσαι 7] Εἰοὶ [6- ἐο αἴξεη- 


τοί! γπιᾶπι. Εν Φἴ1πὶ ἴδτο Ἡμᾶο. (παῖα ταῦ ἀεταπτ 


πὰ. (ευεδαπεαν δ. ΠῚ, 


Ι 13} ! ἢ ᾿ ᾽ν Ὁ ἘᾺ60|1πὶ 
4. Θοσολυμνοι. ἌὉΗ δὴ ὀψίας “ἡνουϑυης; ὅστει ἑμω , Ἢ {πὶ [ἃ- 
Ῥαταίοσειίδ,) : αυοα ε πιὸ Ἐπ ΤΌΠΩΙ ψεπὶὶ 10- ἔϊμπ), 
τῇ ΝΕ ᾿Ὶ 
43 το ροισκϑυη . ὁ 51 χουροσωξίξατον. ἤλϑεν ἰω- 


ἴεΡῈ ΔὉ ἈΣΙΉΕΙΣΑ, Ι γεμαμ: ἐμ [μἱ, πὶ Ἱ ποὉ}}}8 


ἀφξομεῖο, 
σηῷ ἢ δἰσὸ ἀριμαϑαίας, φὐογγκον βόλδυτης, ὃ ὃς ΠΩΣ 


- δῖε, τας ἘΕΡΕΙΒΗ: ' τερπαπι 
καὶ αὔτος ζῶ ασρϑσδεχουϑρος τω βαζ λείαν 
Ὠειϊ. ὅπ Ὸ ἐδαα τοί δὰ Ρ.- ἐαμάλεεε 
ξυ { .. ἃ ῥὼ Ἰ ἱ 
τὸ ϑεού, καὶ πολμήσοις Εἰσηλ)ὲ ασϑος πιλο:-- 
| ἴπ|π|ι, δὲ ἘΠῊΣ ξοτρας Τεῖ ἅν ωἱε ΡΙ[- 
Γ ΣΝ ᾿ 
“" γον καὶ ἡτήσευτο Ὁ σώμκοι τῷ ἰησῶ. ὁ ἢ πιλά- 
τς " πηϊταδατατ ἢ Ξ ΠΊ ἘΈΠΤΑΝ ΓΗ ἐν ἀπο: Ἐ εῖδπι 


Ε ΘὈΠΠΕν 

γος ἐδαμασεν Εἰ ἡδὴ τεϑνηχεὶ καὶ ασθοσκόλε-- Βι ἀεοεεῆς 

ἣ ΗΣΙ σαν νην, 1π| ἐΠΓΟΡάμ 1 Π| ῃ το (εητ-" 
. τίοπ 


σώνϑρος ζ ἈΕΡΤ' υδλωνα.. ἐπηρώτησεν αωτον Εἰ 


ἘΝ ἀνυνβ, τ εἴδει. Ετ ἰὸν προβιὰ ᾿ νυν ἐν “Ι ι.1Π 
| ΘῈΣ ᾿ “αὐ (05 
4: παᾶλαι αὐστεϑ γέ. γγοῖς Ἔσο Ἂ κεγτυρσάωνος. βπουλίες 
ττίις σΌΓΡΙΣ ἴοίερῃ. | Εἰ πιοτῦβοιε " τοΐερὰ 
17. 
καὶ αἰγοφάσοις 
σιγδὸ- 


--τα»- 


ὙΠ στ πὶ ὅδὸ 


1ει 


1Δ} 


ὃς ἔς: 


11 


1 ΓΠΠὶ 
ες 1 - 
ὩΠῖς 

1ὐιᾶς 
1 εἷ. 


ἰτς- 
ἰδ ιι15 


ἄερο- 


11 Πὶ 


6 Π| 8 - 
ἃ νος 
πᾶ, 
[1 πὰ 

ζ' 


ἐἰ ὦ 
πιηῦ 


υἱ δ)ά- 


ΤᾺ 


1 ἐ16Π- 
: ΠΙΟΕ 
Ἢ 
ἱπουὶθ, 
[Ἐρἢ 


πᾶ {- 
᾿ ταπὶ 
τ 6 πη“ 
πὶ 
1} 


εἰ ἃ - 


0811} 
ααἴ0 


τθαῶξε 


ἐπ 
ΠΕ, 
᾿οσοῖ- 
(ύόητι:- 
πᾷ 


1 11Ππ 

γι [ὃ - 
γος 
οἱερῃ 
ςΠὶ 


σππαρ»- τασεττοτημα «παν ἣν 


[Θ᾿ ΑΡ - ἋἝ ν Ι. 
Ὁ δεροπὅβ Πποπεπι, ᾿ Ἧ ἀπηθδε: τας ὦ 
Ἢ καθαι- σινδόνος: χη ᾿καθῆων εὐ τὸν ᾿νε χήσε ΤῊ 7 σιν δόγι- 


᾿πιῦίοϊς ἢ: ΟΗδ: 


βίῳ ἃς το λεν οαπὶ 1π ἘΡΠΌΜΙΘΗΟ τς ἐττ' ἐχοῖ- 
 ἐγελίω ᾧ κατειϑηκεὶ αἱ αὐτοῦ ον μιγημείω; δέχ, Ἶλέλψ- 
Ἐ λατο- ἢιπὶ ἐς ἡρμτν ὃ ἈΞ ΩΤ Δάν τοῦτ δὰ 
ἐ 
μέω μυηνϑμον ὧν πετρᾶς.. χὺ πὐροσεκολισε λίθον ἔχε 
ἐμὲ 11} 1.}}Ψ᾽ ΘΒ ΠῚ ΠΊΟΠΙΙ ΠΊΣΠΙΙ. Ἵν ὑὸς αν Ἢ ΜΡ ἤλ16- 
ἤν τ Γω ᾿ ἐπ ᾿Ξ . 
{' υραν τὸ μινῆμιεισ. πο ίαξλα η μα ϊδαλη- 
4. Τοίεμιι, πὸ, ξ Ματῖα ξ 10" ἐροφατος Υ81 ΒΟΠ ΚΙ ΕΗ, 
αἰρίοιερᾶς. ἃ ῥα 
γλ] μιοιρία; ἰωσῃ ἐθφώρφιω πού ἰϑεταὶ. 
Ι 
ΟΡ. 1 φθιὶι 
ΓΙ ππηπνῦ Ἵ ᾿ ρεταξεο ὙΠ ΕΤΝν δος 
εἰαπ τ Π 
ΤἈΡΡΔΙΙΠΊ, ΑΙ οὐλρουϑρν τῷ σοι βαίηου . μαρια ἡ 
παν πἰσπε, Ἶ ὙΠῸ ἐλη δι "ΛΟΙΠΟῚ Ε- 
μον δουλάέυηηκὶ ὡ μμαθλα, ἰώπκω ζω κα Ὄ σοι λώμμῇς ἡ- 
ΠΡΌΣ ἐ θπιαία; νι ὑδηϊδηϊξο νπηῆετ ἢν 1ὲ- 
ἡϑρας, οἰρωματαν ἵνα δίλουσαι ὠχοίψωσι ἢ Ὕ [ἢ::- 
[πιπ|. ἰ πο ὙΠῈῸ νὰ ΑΒΓ ΟΥΠΠ γε ΉΒηι 
σάω. χ᾽ λίαν. ὌΦΡΙ ὑδμμαξσωξβαῶν ἐρχύν 
ἃ οὐοδηι .42 τησπαπιοπιιπι, ἔ ἐλονῦ δ Ετ ἰἶ 
͵ ἀξ τὰ ᾿ "Ὁ .5.-" ᾿ - ἰῷ 
ὅπι μνημεῖον γυ ἀϑαυτει λανηδς τὸ ἡλίσ. ὦ ἐ- 
Ἐπ ΠΟΕΤῚΣ ἐρδαπῖ ἿΝ Ἂς [0ὲ: ὉΞΙΡ τεαοίαδι ποδῖς Ὀρχιν 


ἌἈεϑν πσδϑ6 ἑαυτάς. τίς τ ὐποκυλίσφ ἢ ἡμῶν Τ᾿ λί- 


ἐπὶ ἃ οἴτϊο ἸΟΌΠΟΙΠΕΠΗΣ ἘΠ προ ῖου- 
Ι οἱ ΓῚ 
ουν ἐν ὦ ουϑις τῷ μινημεὶ Ὁ; χαὶ ἡ αὐαξλέψα- 
Π ΠΟΡΕΙΒΕ τς Εἰ εδεηι ΘΕᾺ: ἡἀπνοίμτες τῶν το ΕΤαῚ ἀθΡΡε 
τα ιῖτα. 
Ἰλρίάςια, ὅτε ϑεζορφυσιν ΤΊ Ὁ σοχέχυ Δι αι ῦ ᾿ λίθος. τὰ γαρ 
τὸν ἀος ὕαῖῦε; Ἐτ ἱπιτοῦη ἐπ τε3 Ι ἀρ ν 
μέγας σφόδρα. ὭΣ ) Εἰσΐϑου υσῶι Εἰς πὸ μ)η-: 
ταόπτατι, ψιἀότηπῖ ἐἸΠΕΠΈΤΙ [εἰ δα ξι ΠῚ ἀεχιτῖβ, 


μεῖον . εἰδὸν γεανίσχϑν χουδηνϑμον ον ζοις δυϊξιοὶς, 


Τ ειγοηπιαιηεὐξηηι ἐπι ἄπ τ δ άμιδ- 


πόδ εξεξληρϑρον φολίω λϑυκζω, γὺ ᾿ὀξεξαι μίη- 


11115: Ἐ δὲν ἐΧραμ [εἶτε 


ᾧ τοορεῖ- Ποίαν 
τα ο]α 
καπαιη: 


Ἴ ἐμθαμ- ΤαΠΙ. 1ε- 


ἘΠ: τεγὰ ἰἰ Οἱ ν 


Ξι Ϊ Ψ ἢ 
δέω ϑηᾷ. ο ἢ λέγ ἀσταῖδ γῇ ᾿οκϑα κι ίοϑει [-- 
“οἷ ἴχπι πυστῖεις ΝᾺ Ζα ΤΟ ΠΕ ΠῚ ἘΤῚῚ υ οΥ; ἐς 
Ξ ΝοΙ τς» “ν 3 
ἐχρᾶιείςο, θυ Ὁ ζητεῖ τΈ τ’ γαζαρζοον ἐερώ Ἰο)" ἡ- 
ες: ἐΣ Λοπ᾿ Ἡ τὶ διὸ [τυ εἶτ ὥς Ἐν, ἘῸΝ ἸΘΤ ΙΓ ἘΠῚ, 
γέριϑηγδκ ἐςιν ὥδειϊδὲοτῦπος δποὺ ἐϑηγὰν ἀζον. 
5εά ἴτε αἰςῖτε ἀεὶ ρα 8 τή ἐ1ὰ5, 
5» 
ὯΝ ᾿ὑπαγεῖε, εἴπα ΤῈ ζοις μα δ ΤΕ ΘΝ Ὁ χαὶ 
οὶ ο, δῇ ἰΆ Ῥτπίοοι! γοΞ [1 ον. 
ΚΘ οΥ͂Ρ ῷ πέτοω. τι ἡσδοα γᾷ ὺ υμιοὶς “Εἰς! γαλιλαίαν" 
Φ ΑἸΠῚΣ ἰδὲ ἐπ νῆδοδιτῖς, ἄστὰς αἰ νοῦίβ. ΦῈ; ετοη- 
"; ὦ ᾿. 4} ᾿ ᾿ς Γ ἕως ᾿. 2 
ἐν» αὐΐζον θα ἐαϑε, κα ῦως οἰ τν Ὁ. χῷ ὀΐξῇ- 
Ἔ ἃς τ5 εἰ ἰσειαῆδτ καὶ ἀλλο ἐν νθὸ: δ ὑπ πε ΠΤ ἐρχέ ὙΕΙ͂ 
Εἰπιυαίοτας 
ἐπι δυσῶὴ ἔφυγϑν Ἔσο ΄ μνημείϑ. εἶχε Ἂ αὐνχᾶς (τὰς 
ΤΡάσο: χῃοῦ ὃς Ἧι δὲ ἘΕΙΒν Η Εν ἀϊκέτίητ: εἰπε δαπε 
 αμιοσιᾶ 
μος κὶ οἰκφεῖσις, χοὶ Ο εἶεν! οὐδὲν εἶπον ἐφφο( ονωῶδο 
ΘΠ]Π|. ἸΙΒΙΗΣ ἘΕΤΜΗΤΕν 1εῖις Ὥ 58 ΒΕΒΙ 9405ι- 
Ϊ 
ΤΣ 7). αἰὐου κει: ἢ ᾿οἰηΐϑες Ὡρωϊ τοῦτ σαξξα- 
᾿ ον ΕἸ, ἀρραταῖς ἐ βγιηιῆ Ματῖπ Μ ἀρφαϊδαώ, ὁ ἐκ 
τ ἂμ ἡ ] ΓΩ .} γω Ἀ' ὦ 
Ἔ φαίνον, ζρυ. εφανὴ πα ΡΥ μαῤϑια]ὴ μας δὼ Αζευὴ οὐ 
μοι ἘΠῚ εἰδοδγαι ἘΡΊΩΝ ἀπιηοπῖα, 111 Ἔρτγοβ- 
Ι ἐξρένζι εν 
κγλίτης ἧς ἐκεύληκ 4 ἐπ] δαιμονίου. ἐκείνη Πορδυ- 
Ἰξορες ὅς. παπιξαιῖτ ΠΟ ἢἴβ {{ὐπὶ᾿ τὸ 5Ὸ ἐὐὶ Πεπενει, [Ϊυρεμπτὶ- 
ΠΑΡΗΝ δεῖσα ἀπηϊγἩλεζοις με ἀυτνλροιϑροις, πενθῷ- 
κα δι5 ἃς Πσπτίθι5. Ἐλ ΒΕΠΗΣ ἜΠΜΕΙ τ: απ 11 ναοῦ, ὃς 
Ἧ Ϊ, : τ γω 
σι χὰ. Ἀλια]οῖσι. καἰκεῖνοὶ ἀἰχϑύσειν φ.0 ΟἹΙ ζηνκὶ Χ) 
ἘΠΕ γ ἡ 15 τ. αὖ ἔα, πο οὐδ ἐγής. μὰ ΟΣ ἰϊν ας 
τ τας Ν ΝΕ Ἂ ᾿ ς. 5. 5 ΡΥ ἥν ὦ ἢ τ 
ἀὐμά! ε)γχα δὴ ὑπ αὐτης. ἡπις ἢ. ΑΔ ὃ Θὰ 
Ἷ ἰεΐβ σΠΡΟΝΣ ΤΣ ΤΉ ἀν απυδηΐα πε δὺι5 τιν "" 
“ οἰζεπῆις Ρ 
ἐπὰ μι ἃἰ1ὰ ϑυσιν ἐξ αὐτῶ " ἀπε παμοιν ἐ αν ἐρῶ, , δ.) ἐν ἐτε. 
ΘΝ ἴᾳ [νγπια, ΕΠ ΕΠ }15 1Π. Ὁ ΔΠΕΝ, ΘΟΕ Ν ΠῚ 
κάχεινοι 


4 οπίεις [Ὁ μορῷγ. πορόνουϑροις Εἰς α αν. 


ἌΡΝΝ ἐρὲ ἡ. γειόμει : Ἐξξ "ΠΡ 


ἐπ ϑοιες αἰπηγαλαν ἡδὶς λοιποιξ᾽ ἀδὲς ἐκείνοις. 


ΠΠΙ ΠΕ ΠΕ 


Ἢ ΝοΙΙ. 
πιὰ 


οὐδάϊἀοία ε. Ἁ ἘΠΠΜΤΙΜΙ γε δε ητι δι. 1{Π1} ὑδδξς 
"Ὁ ἢ 

ὀχιςευῷ. ὑφερον»αὐάκἀρδύοις αὐζοις ἢοῖς ἕγδὲ- 14 
ΓΠΠῚ ἀρράτηη, ὃς ὕνρε ΟΡΥλΕ οὶ Ἷ Ἴ: ΔΗκεοῖς ΟΊ Πὶ, ὃς 


“Ὁ 513 ᾿φανερῶ ϑη; χὴ νοι ϑισθξ οὐπιςίαν αὐταῖν, χαὶ, 


[Ὁ 


8 


" 


ΤΔ 


13. 


ἐπ εἰ πὶ ἔπεαμ 


(οιπἀὐὴ αζοιπη. 


Ολ ἢ. 


γαῖα 


ἢ 


' 


39 


Ἄ [ νἐπεπε ει! ἀρ {18 ἢ 115 ἥυξ 
νι4- ΓΕ 
σχληοοηαρδιων, τι ηθὶς ϑκα( ὑϑμοις αὐτὸν ἡ ΠΑ ΜΝ ΘΕ 
ΑΝ πύῃ ἐξ λονόλοε ἐν αἰχὶτ δἰ5: Ἑύπῃ- ἔρχητο, 
υυνδιον Οὔκ δχιεευῷ. χαὴ εἶστεν ὐὐζις, πορόυ- ἡ ὌΝ 
ἴδ πὺπααια νπαβεχθπος ΕΥΜΟ τ Επᾶπη- μα 
ογΤες ᾿ ἣν χοσικον ἀσγθ ἴοι. Χὺ ρυξα]ε τοθα 
5ῈΠῸῚ ΠῚ ὁπτλὶ στξάτη γα, ἐν θ ὡς μᾶρτ- {6 τὲς 
! ! ς ᾿ νι ξ ον. αἰ εϊε 
[δ Ἅον πο σῊ "ΤῊ Ἰκισϑ. 0 γείχευ σοιξ Κι ὁ βαπ]ς 
ζδτας ᾿γαϊμαθίειν: δὲ πον ἐγεξηι εὐπαυπιπὰ δέ τιιτ, " Ππελῖτ, 
δ κἢν " - ἜΣ: [5 Ἐπὶ 
αγεὶς σω ϑησεῖ 05 απις Ήστες πα, ζοιχρι,ϑησε"). τἶτι αἱ νος 
δῖ πα ἀπ επὶ] Ε ἐγ πα ὃ ἴεδηπέῃ- ἀ οΝ ἢ 
: : παῖ οἰφον ἔν ἐπτω τι Σῖῦς 
7 σημεία, ἢ γοις πιςευσᾶὰσι (Φιυΐα, κα δοικολου- οὉ5 4 
ἔπ: Ϊπ ποπηης πιεὺ ἰαπιοηϊᾶ ΘΙοἰδητ: οἰξάϊἀο-" 
! ;. (ἡ . Ι Ξ ἕω χιὴτ, 
ϑῃησ 4᾽ ὌΝ (ὼ ὀγομμαΐι μου. δαιμόνια, χα λουσι" 
ἘΤΠΡΜΙΑ με εν Ι οι τ ας ΟΥΡΕΠ 5 ΓΟΙΪδπι: 
Ἅ 3 Ως 
[ 12. γλώσσοις λουληίθεδι χαινοῦς ὀφές δύρουσι 
Ει ἢ ἐρλ ον αὐτὰ πλοῖο; ΠΟΡῚ εἶβ ποςερι: ΣΕ 
κεν ϑιιγασιμιον Ἷ πιωσιν. ῥυῦ ᾿εὐδζις βλῴ 4. ὍΣ 
ἄρτος πΙᾶπ8 ἘΝ ας κι τ Ἐρπέεθνε ΒΒ. ΠΥ. Ὁ Ὀεπὲ 
᾿ 8 ἡ ως, ο 
αῤῥρωςηῦς γξιροις ἔχε, ϑησθεσι,ὸ καλαῖς ἐξοξσι. ᾿ 
Ἄ ἢ με άἰενη σι ΤΗΣ ΠΟΤ ΜΝῚΙ ΡῈ ἰοῶμῖ εἰς, ἅ{Ππ|Π|- μὲ Εἰ Βὸ- 
ἐξ πὰ Ἀ Ὡ-ὉῸὉΠΌΠΌΌ ΡΝ αὶ 5. Πιπ᾿ αε1- 
Ιῃ ΤΑΣ ὄξευ κυδιοςο ΤᾺ Ω Δλφλησοαιὶ εἰμίς!ς. Οὐ Ὲ- ἀεῖὰ Τεἢ}ό 
ρΡἴυΞ οὐ ἴπ οαϊάπι, ὃς [ςεὐ1τ ἃ Οδχιτί5 1 ε]. ΝΣ 
ΞΕ Εν ΠΆΠΠΕ νῆθο, ε πρ π" ἅμι 
Δηφθη Εἰς Τ' ἐραγον»ΐς ἐκα ησεν δ. δυϊζιων τ. Ξ᾿ Υ 
ΕἼ ΠῚ: ἅ1| 16 ΠῚ ἐ τοβε τ Π ρες νθίημε, Ἶ ἀΐαλαϊὰ 
20 ἐὐχεῖνοι ἢ ᾿ὀξίθοντεο, ὥκτι ῥυζὰν πϑυζο οὐ, τεὸς 
ΤΟΙΣ τῷ ᾿Θορειδηις, ἐς ηποῖειν ςοηπεπιβειῖς Χ ΡῈ ἹἸξαυ ΕΗ. 


' 
Ἢ κυρὰ ΟΕ ἡϑεζωγοφηνὴ Τ' λϑηϑν βεξαγδγηὸς ὄζδν δ θ.13 ΠΕ πίϑι 


ἐεδ ξμεμιια 


᾿ π᾿ 


«ΑἸπξη. 


ΤΥ 
ὃ ἐπακοριουθοιωῶν σημείων. αἰμιζω. 


δδηΐεὶ Εὐαδησε}}} [σα η ἀὰ πὶ ΜΑγουη, 
ΕΣΝ18: 

ΦΕΟΥΝΟΥΜ τὐοΘοςλνΝν 
ΤΘ ΚΤ ΑΥ Δ ΟΥ̓Γ ΠΝ 
ΞΑΝΟΊΥΝΜ 
ἈΤΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ. 


ΕΝΑΝΟΘΈΓΙΓΙΝΜ, 


ὈΑΡΥΤΥ Ρκιμυμ. Κεφ. α, 


Ρ 
ΠΣ πϊ 


! εχ ηἑεηὶ 


; δρουϑὺ οἱ τῷ λϑγϑυ: 


τῶ 


ΟΥ̓ΟΝΤΑΜ’ 


ΠΡῸΣ ᾿ 


7] 


κήδε: 


Ἢ πόδες 
ἣν 


ἽΠΈΒΙῸΙ 


-- ἐπ Π15, 


δηκχότὶ αϑῶωϑὲν πᾶσιν αὐχρὶῷ 


δότα, 


τ ναι κα 


ἢ μἰἀημκία ΓΙ 3 ΠΗ ΜΗ Ἐετειάπεπι. γε οτα τ ἢ 
Ι ! ΔΛ 3 ἽΙ. ᾧ εὐἰτἀϊτι}8 
κου τη ὙῊ ὅς Ἄϑγῶν Ἵ' ἀστρόλε ἄν. 55, γοτια- 
-- 
ἢὴ Ε' : παι ΤῈ ἬΞΈΑΙ Μ εἰ: β ἐΠΈΡΗΣ ΤῊΝ Ν ΤΙΝ 
3 {}} γι οἡ ΔΑ ΓΕ ΝΕΤΟ οὖν ταῖς ἡμέραις ἡβωδὸ : 
θὲ τς ἊἋ» τς 615 ἘΡΈΝ: Ἡπρ δ υμῚ 
Ξ3 “δ γοὺ βασιλέως τῆς ἰουδιάμας ᾽ ἱερός 
4αιάδμι ΠΉΣα πε ἘΎΌΒΕΙΣΗΝ ,.,. [|ππ 2... Αὐίδ: ! ἀπ ππετας 


Ἔν ΡΠ, 


σφ, τῖςε δόσφιλβ, 


πΊ ἢ τ 


γευμε] 


.. 5 ρηνϑρῶν εν ἡμῶν ωραν) γμλαῶν: 


Πατγατι απΠῸΠῚ Ε κε 


ΕΓ 

4. δ ΓΙ 

καθὼς σῖρε- 
ιρῇ ὁ δεν λει, ὃς ΠΡ αι 


δόσαν ἡμῖν οἱ α'α᾽ ΞΡ χὴς αὐνίογῆαι ἢ ὑπηρέτωι 


ψι[αη εἢ δὲ ἸΠΡΝ 


οὐπαιὶ πηΐ 


ἥδ ἡ ΠΕΙΔΗ ΠῈΡ πολροὶ ὀπεγείρησόρ 


Γδουδιπαἕε 


: αὐάταξα αἵ, διηγήσιν πξι Π στέγει ληρθῷ- 


4 Ππη61:- 


τ 8ε|}- 


"αὐ πὶ 


Ἐ αὐ ἴπ 
ποδὶ8 ἐϑ- 
Ρίεῖα πῇ 
κατα πι, 


Ἐ αυἱ 


Ὗ εἰδρείε; Γ 


ἢ ἔμεσυης 


ἐδὺξε καῖ, μοὶ τον ἡχολου- 


ΘΉΤΡΙΑ ΤΗΝ βεπτθη ἐ βενολάνονι τάνδ ιν ἴστι 


Τὰ "Ἶ Ρη πεῖ. 


(εἷς, καϑεξῇ ϑ 
55 ἈϑΟ) ΖῊδ στ τς: ἐχ οτάϊ- 


νι 


ἥτε, 93 Γ ᾿ 
ἵνα, ἔχιγγως πἷξε 


ἤ ἀφΉθ εδα 


Ὁ αι ππ8 πᾶ 


Φ Ε οορπο" 
ΟΥ̓ ἴταα σοτῇ 


᾿ οδις Ι 5... 
α1- ὀγομοοῦτί ζαρϑφίας » ἐ ες μεδλοίο αἰβιὰ" 
δο ΘΑ, τ, 5. [οἵα ΟΠΠΠῚ Εὐδησ. ΟΡ. 1: 
δι Ὑτο.: 1ΠΠΠιδ «κα ἈΠ Ρις ΔΆτΟΑ ς τ Ρτο ἔπμεῖνν πὸπ εγδάἀι ΤΡΕΙΕ πιοῖς, δῷ 


χα ἡ γέου ᾿ ἀὐτέοκ τ ϑυγατερων αἱ ἀἀρῶν ΤῸ πὸ 


ποπιοῃ ὌΝ ΕΠῚΘΡΙΙ. Ἑ. Δ ἈΠΕΕΕΙ {ΠῚ ΒΕ. 


ἡσαν δὲ διχα)οι αὑμι- 


Ἱπεοιίάσπτες ἱπ πιπίθι8 


ὀγομια αὐτῆς ἐλισαίξετ. 

Βο ει, 

᾿ ΠΆΗΙ, ἘΠ -" Ι Ν 3 ἱ 
Φοτεροι ογώπιον τῷ δε. πορδυουδμοι οὐ πάσοιις 
᾿ ἀμ ροαξο υςς ἘΘΟΒΠΙ Ὁ ὐπβηέθεμ 
σαῖς ονολαϊς χαὶ δικαιώμασι τῷ κυρὶν ἀμεμ- 
βίμ ει. ΒΓ ποὴ εἴλὶ 1113 "πα, δ0 50 ᾿ ἘΠῸν 
“Ξ Ἀ » ᾿ ΠΤ η" ] 

οὗ χῳ ζΥκ ζω αὐθις 415. Ὁ καιϑοτί ἢ ἡ ισού- 
4 ργοῦςί- δετῃ ἐγαὶ βεπιῖς, ἃς ψπ|80 Ἐ ργονεξβί ἱπ 


ΠΕΡ 


ἈΠΩΒτΙΚ 


Φ πε αι- 
κοίὰ : 


᾿ ΠΠΠι5: 
ἃ εἴΐει 


αὖθ᾽ ὧν Οέκ. ὄχιζευσας “οὶς λοχϑις μου 5 οἵτινες 


᾿Β1 ἘΡΆΒΌΙΝ ἐπ ᾿ ἐρονρα ἐΡ ον ἘΕ εἰᾶῖ 
ἄ ἢ 
6, [23 ὥ ληρω ϑήσογται εἰ εἰς τὰ καιοϑν αὑτὴν. χαὶ ζω ὁ 


7 


ΡΙΕΡΣ ἐχρεξϊδλης ᾿ϑομαιιην: : πιιΓαξνα ΠτιΓ 
λδὸς “αδοσιδοχ τυ “' ζαλορὶ αν χὰ ἐγδαυμαζον 
“Ὁ γαγάκτε ἐριν ἴη τι ἰο, Ἐξεομϑυτοπι πῦ 
2 ἷ 
Ὁ" δ " γοονίζῳ « ἀὐὸν ον ῷ γαὼ. ὀξήθων ὃ κ ᾿ 
Ῥοτειαῖ Ἰοθα! “ἶ; δεεοξποιρευηι υὸὰ σιπος 


ἐδιωώα» Ἄθιλησοιι αὐξιε᾽ κα Χὴ ἐπεγν ᾿ωῷ᾿ ὅτι ὀπηω- 


πεν. τ ΠΒΕΕ ἴπ ᾿ἘΕΠΊΠΙΟ. ἡ ρῖ: διαν ἱππάξη 8 


Ὡπεηςν ! 
ξετ ζεῖ ῥοὶ ᾿ ὩΣ ἀμφότεροι “δοξεξηχοτες ο .-ὕ σιον ἑώρφφικεν ον. γάνω. Ἂ ἀδοε ἐμ ῬΣ αὐνϑύων 
ἡ αι 51- δἰεθ» Πι15 ἜΓΑ͂ΗΙ, ἘΚΤΡΩΣΝ εἰ ΒΠ1Ὲ ἐᾳ 54,6 - ἀμ: π φοονοτος πραταρ. Ἐπ {λέξαπι εἰξ, νε ἐπιρὶ ε- 
σετάσο “ἢ " ] ᾿ ν᾿ ΦΙΛῚ - 2 ! 
ξυπρεῖε- Σξημέρᾳις αὐτὴν ἡ Ἠσξὲνγε ἐλυεῷ δὲ ον το ἰε- τ ΔῈΝ διευιάνε κωφός. ἅπ 6} ὅγε ὡς ξπτ λη- 
ΠῚ οὐ οὐ Τὰ τὐ κρρι ΤῊ ΟΥὐᾶϊπδ γ1015 τὶ [πὶ : μιν ἔμ μ Π ται ονΐε. εἴμ, ἀδι1 
ὀχ τεύφν ὠνδῶν ἐὺ τῇ " οἵᾳ τῆς ἐφημέοιας τ} εγησοιν αἱ ἡμέραι τὴς ἧς λφίουργίας αὐτοῖς ἀγτῆλθῃν 
ἡ Γοεε ὅ- Ἀ5τ1ε Βεαπι, ϑεομη ἀΐιπη οδ μετ μα] ῃεμι ϑβϑεγάοι!; ἘΣ ΠῚ πεῤςρω: [ϑι. ῬΟΙῈ λυτἐπὶ Βὸς {ἰὸς 
χιϊενε ἰπ- 9 Ἶ ἢ Ι Ἰὰς Ὁ} 
ζοπίαπιυ ἐγαλύι τὰ Θεοῦ. χΧῈ Φ εθος τὴς ἱξρου τείας, ἔ- 9.114 εἰς 7" οἶκον εὐτῳ, ΜΖ ὃ ταῦτας τας ἡμέροις 
Ἐ ΡΕΙΕΕΣ ἔτ ἢ μβ: ἴη στε ἴη ἐἐεΩΡΙ πον: Ὧο- “οποερῖε “ἘΠ δΒεΙΝ γχοῦ ὄϊπ5, δὲ. σοει]τα- 
Ὰ 
“τὸς λεγεῖ γυμιάτω εἰ ίσων εἰ ἐγωὺν πῆχυς ς΄ οιωλλαζονόλισεβντ αι ἀκὴν ἀδείνους 
.- Ἰπϊδι: Εἰ Οχηπ18 αὐ τα άο ἘΡΡΩΣ ἘΓΆς ο- θλ: Μάρίβιν Πρδημφυ ἐν Παϊπαρς, ἀϊςεηβ: ἔν ἃς 
δίου. ἡ αν Φ τ λῆθος ἅ ᾳ λαῦ ζῶ παϑοσδυ- ἴο [ τι (εν ἑαυτέωω μδιζας πέντε, λέχθυσαι ὅτὶ ὅτω 
 ἈΡΡασμΪτ" ΠΣ ΟΣ ἜΡΡΙΧΟΣ ἐπξε ρα, ε ΤμΝ εἰ} μὐνὸΝ ἽΡΙς ϑοθηδας 'π ονονς ἍΡΙΝ ἰὼ ἐπλβεκὶρ 
αὶ 
χόνϑρον 8 ε ὦ “ΤΉ ὠρα, Ὁ ϑυμμαμαῦος. ὠφ.8η ἘΔ μαὶ πεποίηχεν ὁ κο διος ὧν ἡμέραις. αἷς ἐσειδὲν 
ἌΜΊΕΙΝ 111} ἈπσοΙως ἼΠΘΊΒΕΩΕ; ἜκΡΕ ἃ Ἐ δχίχι α]- Δ συγ ΡΈΡΕΟΡΙ ἵμιι ΠΊδι ΠῚ Ι'» δομέπεθηι, Ιπ τσ 
δὲ ἀπά ἀδίέλος κυρ. ἔςτως τ τῶν τῷ θυ- τ αἰφήειν πὸ ὀγάδὲς μου εν αὐ, ϑο ποις. ὧὦ 5 ὦ. 
τατὶβ ἱποςπίϊ. τϑθοὺε εἰ “χ- πιέπΐξ ὑξλτο ΞΡΊΠΝ εῇ ἀπσείις (λῦτιοὶ ὰ ΐ 
Ἐχαράτο σιας ἼδΑσ ὃ ῷ ϑυμιώμαζος. ᾿ἐζωραιϑη ζα- Ἢ μάωυὶϊ ῷ ἐκτῳ οἴγτεςτι λῃ ὁ αἴγληος γαξρωλυὺ ὑπὸ 
τομαὶ ὡπατιίας γίάξηβ: ἃς εἰπιοῖ Τ ἼΜΕΝ » 6} Π|. ΑΙἷὸ Ὅεο, 1π εἴα: δ τ ἘΠῚ ἘΕῚ ΠΙΕΊ ΗΝ ταν Ἀσαῖξῃ Ν- 
ὑπὲ ἢ - ἴας ἰδων. ὦ φοξος ἐ ἐπέπεσεν ἐπ ᾿δον. Εἶτε ἢ τὸ « ὕφοῦ Εἰς πολιν τῆς γαλιδλαίας ᾿ ἡ ὀγομια. γι» 
Αὐ εαν τἰ 1Π16πὶ βηρεῖμϑ: ἘΞ Εἰπ|ξ 85 ΨΑΟΠΑτίᾶ : ΖΆτεῖῃ, λον Ττσυιεῦι ἀείρ οηίαταπι νὶ- 
δὲασρθς ἀὐζογ ὁ ἀγίελος, ΜῊ ᾿ φοί(ου ζαγαρ(α. Ι 37 ζωρέι σθος πόδϑενον μαμενης ὀυμϑρήεω αὐ 
" ἀερτεω.- ς π ττς πρςς ἐχασάττ ἮΞ ΠΡΗδΙΝι τ: κῇ ΥΧΟΣΙ ἊΣ Εἰι:- το, τα ὐἶτος, ᾿ ΠΙΈΡ; ἀς ἄσπιο Ὠδυϊά: δ 
Ἶ ἯΙ 
Ὃς δ)οτι Εἰσηκουζϑη ἡ δέησις σα᾽ τὸ ἡ γονὴ σῳ ἐλι-- δον ᾧ ὀγομιαι ἰωσηῷ 5. ἐξ οἴκου δοι δ αὶ Ὁ ὅγο- 
Σ ρΡᾶτεῖ - ὅγο ἢ ἃ εἶδνει Ἀ τοηι ἰδ]. ὅς νος} ΕΌΠΙΕΕ εἴμ Ππιὲπ 11} 11] Ματία, Ἐ: ἐΕΒΕΕΒΩΣ, ἅπ- 
ἣν Ϊ ἰ ς ν] 
σείξετ "πυνήσᾳι)ο ὑὸν ἜΣ: καλέσάς Ὡ ὀγομμαι εἰντο 8 μιὰ ΤῊς πρ εν, μαδλάμι. Χ) ἡ Εἰσἤθων ὁὰ 
ἀρηλότοι "Ξ δας ξιθόιμιι το] ὃ δχυϊδιῖο, ὅς εἶμ δὰ ΒΆΠῚ, ἀϊχίε: ἐμμάε διαυαρ τ 
: ἐρλσαθ ν Π» 
ἰωαϑνζω. χαὶ ἐς’ αἱ χα σοι ἂ ἀγαλλίασις, δι γεέλος πσθϑς αὐτί » Εἶπε, γαρε χελϑ ὥμϑρυη, 
ται εἰ πατιῖταις εἰμ5 ξιυδεῖσης, ΚΗ να τ [εἰ δοπυάϊξμα τα ἴπ πὰ] δτίθιις, 
Ε 
πολλοὶ ἊΣ Τὴ 1 βυνήσά αὐτι ϑρησογται. ἔφα! 5] ὄχυφμος μεΐα συ; δυλογηνϑμη σὺ εἰν γεωυωϊξίν. 
ἘΠΊ πὶ πλΒπΙ {3 οοταιη ΤΟ ΣΝ εἶ εἰπῶ τη ὃι ΠΡΑῸΣ Ι΄. τους ὐνια ΤΠ ΓΎΣ ΒΕΕΠΣΈΒΕΙΣ. εἰ 1ἢ ἰστιιπο. 6ἴμ5: 
“Ὁ μέγας εὐνώπιον τῷ κυρ 9 χαὶ οἶνογ (ὃ σι σιχεφξ [:» ἡ δεἰϊδούσει διεζᾳ οφ25 ἡ ἔχ: τω λογω αὐτο, 
ποη ᾿ ΤΙΣ ἃς δϑρίπτι [ψπᾶο δον δόλος ἈΠμΙΣς δὲ 4 γαρίδειμαθαιην Πυθα] 5 Ὡς ὍΣΣ τα: 
Ἄ ἾἿ Ϊ ει} 3 ΕἼ . ἔθ ᾿ 
μὴ πίη χὴ πνϑυμοιτος αὐγίδ' το ληοδδήσεται 6ΤΊ ῶ διελογί ζεῖ ποΐαπος εἴθ ὁ ἀἰασασμος ὥς. 
εν νίξιο πιατῖῖς ἴωμπ: Ετ πιΐτος ΠΙ οτι πὶ ἘπΌ αἷτϊ ΠΤ 9 ΓΤ] εἰς ἈΘῚ ἘΞ βᾶάμε ἀπ Ἐ 5: 
- ᾿ Ἷ Ὲ Ν ΡΝ Ἐ᾿ ἢ) τεῦ, Ν ἣν ΕΝ 
οἷ κοιλίας μη ζος 2} Κ) πολλοῖς ὧν τὸ} Χ 9 ΕΙΤΤΕΝ ὁ αὐὙ γος αἱ αὐντηγμκή ᾿ Φοξῷ μαρμαμ" 
ΤΕ οπιιδειτες λὰ “Ῥοπιίπυπι ΡΒ αὶ ἰρίο τα πὶ, ἘΠ ΡΗΣΠΈΕΘΗΙΗΙ Εἰ η δὼ ΠΕΝΒῚ, ; Ὁ εαπι. Ερλ ἐσ ςοη- 
,"π Γῳ γω ΕΝ Ι 
ἰσφανλ ἔχιςρεψ4 Ὠπικύρμον Ὦ δον αὐτῶν. " εὗρες γαρ χάξιν. ὦ γεῳ. κἡ ἰδοὺ συλ- 
τ τ ἘΣΉρρθει ἐϑῳ 1ἰπππὶ ἐπ ψ ἘΙΝΕΕ ἷἰπ ει. Ἔ ΕΝ τ ἀιίμπι, ὃς νοι, τθς 
ἡ ἐδζς παρ δ ϑυσεῖ αγωπιον εἰὐτοῖον πγεύ- νν] λήψῃ οὖ γαφρὶ, κὺ ᾿πεξηι ἐν, ἡ καλέσας Ὁ ὀνο- 
4 γἱὲ σοη- "τω ὅς. νίττυτς ἘΠῚ ᾿ς ξοημερ τα ΠΡ ΤΟΙ, Ρ᾿- ΠΊδη Εἶπ Ἰείωτα,, ὐμς δ͵ΤΙΓ Ῥδβπας, δι ἐπε, μα 
πξγιὰς » ἴξοὸς 5] 
μαι κα χη διμυαμ4 ἡ ἯΛιΙ 0 Ἐχιςρένα; καρδίας τ, 3 μὰ εαἰντα ἰγζ οι. Οὺτ᾽ ἔσται μκἔγας,ρὼ ος υψι- 
ἘἜΞΕΙΙος, ἐτρπτο ἰπ οὐ τος ὡς ᾿ ὑίαβῦι ἔξ ἵη Ῥλυθεθια ἴα- {νηὶ νΟΓΔΒΙΓατ: ἕ ΘΕΩΙΣ 11} Τοιπίπιι Ὅοις 
Η τποτεάιι- 
λοεαὴ τέρ ων ὄχι πέχκγα.-. χαὴ αὐπτειϑεῖς οὖ φρονήσᾳ δὲ[-- ξςου ᾿χληϑησε,). Ὁ δὼσᾳ «ἀπαΐκοριος ὁ ὀϑεος (" 
ὅ ρετἔεξι. ἐς τ, Ρᾶγατς ΣΦΟΠΤΝ, δδσξαι ἢ ἐκρεάέεαν, (εβεπὶ Ὠλυϊά ων" ἐΐπ5: ὙΠ ΤῊ: 
γαίων; ἐτοιμμούσειᾳ κυθδίῳ ἍφμοΥ καυτεσκθυαισυϑμον. ἢ 5» ϑόθλνον δωριδι ᾧ παίϑος αὐτῷ καὶ βαιλεύσ 
1 γηώε Ἐπ ἀϊκιν Σλοπαῖτς αα ἈΠ ΒΕΙμπν: Τ Ἰνχίᾳ φείάὉὉ ἀοπιο ἸΆΘΟΒ ἱπ ἀΙΟΙΠΙ πὶ, Ἧς 
Ἀ “3. 
χ᾽ ΕἸτε ζαοσρίας κσϑϑς τ' ἂν Ολον 9 κακία ῷ ι8 ἌΣ ἢ Οἰκον απ εἰς ἕν: δ αἰαίνας ᾿ χὺ τῆς Ὰ 
ΗΝ μος ἐ΄ ερο, Ξὴ ἯΠῚ ἴδπεκ, Εηϊ εἴμβ᾽ πὸπ εεἰξ ἤῃϊςξ. Τϊχὶτ δατὸπὶ Μίχιὶ 
»ἱ ΓῚ εἾ ΕἸ 3 Ϊ δ ν ΓΗ Ι 
γγωί κα! αὅτο : ἐγὼ γαρ Είαμι ὅγε θη χη ἡ 3. λείας ἀὐτὸῷ ΟΥ̓Χ ἐς ὦ] τέλος. εἶστε δ μαδλμαμ, 
» ρῥγογεβει μῦν, πιελ " ριυπεῦξαᾳ ΠῚ ἀν. 5 (15. αἱἱ ΔῈ ΡΟ: ποτπυδο {{ενὶν 1πἃ: ἀπο πηαμι Ἡπθῖα 85 
γυή μμου “ὐδοξεξηχια, εν ἢ ἡμέραις αὐτῆς. “θὲς Τ' " ἀἴγελον, πῶς Εἰ ἔς αἱ σοΐρ, ἐπεὶ αὐδρα, ου 
Εὖ Ξε όπθθαε, ἀπ ρεῖ5, ΟΙΧ Εἰ: ΕΝ [π|.» τοβπῦ 65] τ ἐπι ηθεηε, ἘΠ {ΠῚ ἀϊχις Εἰ: 
ξ 53} 
λω δ οὐποκο,ϑεὶς οαυ λος εἶστεν αἰυττω. ε ἐγώ εἰμι [9.1.3 γινωσκώ; Ρ χἡ) δστοκριθεὶς [ ᾿αἴλοος εἶ Εἰ τεν αὐτῇ; 
ν 401 ἀπ πος ἰ Ἐκ πὶ ΒΡῚΣ τϑϑιποι Ἢ "ΠΣ ϑριτίταβ ἈρθυΣ ΠΙΡΕΌΕΗΙΕΕ 1 τε, δι ἐπ βασπα Αἰ- 
Ἐ ουςέλ- γαξριήλο πϑρεζυκως αἰγωπίον ῳ Φ οε μ᾽ χὺ ᾿ἀπε- πνείμα ὦ φυέον ἐπελεῦσε") ἔχι ει. διωαμιςὺ μ"- 
λομωι ἘΠ [χτὴ Ἰοῃιῖ τυ ΓΕ, ἢ ἐπαησοί τς 1] Εἰ Πππιϊ.. ἀραὶ κρ): εἰ δὶ: τω Ι- Τ᾽ παρῆν ΕΧ ις. 
ςο λίευ λαιλήσαι παρϑς σευ χ, ἡ δύω γι. γχοϑαι σθ ψΜισου Ἐχισκιώσα σὩ!. 5]}9χ χα! ὦ δ βυνωι υῦμον αὶ δὼ σὺ 
 ροτετῖς το. ἢ ξεῦα, ἐτϑ ἰᾷοςπδι ὃς ΒῸΝ ἕ ρυο- βϑαπέζα, νοσάδίτυς ΕἸ115 οι. ὌΣ ἔς. ἘΠΠᾺ- 
' τ ! ΕἾ ͵ ! 
ἶομ ταῦτα. Χο ἠδ ἐσὴ σιωπτων , ΚΙ μὴ πωνας 20} 36 ΟὐΤΟΝ ἡ χληίθησεται {96 Θρου. χα ἰδοὺ ἐ ἐλισο- 
“}η ἀϊει. γέπὶ ἴοι γιὲ καιο ᾿Ψ [ ἩΔΙΣ πο: ΕΠ ἢ οὐμηλα ἃ, ὃς Ἐπ δ γοηφιρίεμς ἴ [με] δὰ πὶ 
Ε ε , ω 
μβδμος λρλήσοι οὐ εγο ἡμνεθρες 2 νη Το 'ταυτ αν βετη Ἡσων σγνῦς σν 7 χρὴ αὐτὴ σενφληφια α εἰν 


Ο᾽ γὴ- 


ἢ εὖ αυὸδὰ 
ἢ τεπιροξᾷ 


ίωο. 


Ἰαυδά τλτ- 
αὶ “πὶ ἐρίξ 


"δά 08 


ἔ οἴποΪ] 


διηςηἤρι8 
Ἕ τείρεχὶν 


ΗΠἰπτεῖ ἢ. 
Πιΐπ6 8, 


δται ν 


ἪΝ Ἀπε 

᾿ γι: 
χαρμτοῶ 

5 ΕΟΙΠῚ: 


ἔους αὐ 


δια Πεε, 


Ἔ σορίτα- 
ἱἘ7Ὶ 


ΩΣ δτ ΠῚ 


Ἐγίκτῳ 


καλίο- 
μας 


! ἤθει 


συν ίττας 


Τχυοὐ παΣ 


 ΤούταΣ 


“ΠΟΠΕΟΡΙΣ 


ἡ ττττι».. 


συὺ 


Ρογᾷ 


Ἶ [Δ Γν 
ἱρῖξ 


Ιο8 


δι 
Ἔχι 


ἤρα 


ε 
ΤῸ δὰ 


συ 
πῇ, 
1ἃ- 


“Ὁ 


ἢ. 


ὃς 


ρας ἥε- 


, ἴῃς 


δ, ἑ αὐτελαίξεῖο ἰδιραυλισταιδὲς αὐτῷ Ὑ μινηεϑη- 


Ἔ δα, σα ἮΝ Ι, 


ἴᾳ ἔπεσ οῖε ἴμα: ϑ ᾿μ8 πποηῆς ἀεκτας εβ 111 


οὐ γήρ 4 αὐτηξ᾽ χαὶ (δ μιζωῦ ἐκ’ος ὅϑὴν αὐτῇ τῇ 


Ἔ αυπ γο- τον ἔπε: λυ 8 ποπ ΞΗΝΙΣΙ ΒΔ Πϊδιῖς ἀρὰ, 


15; και λουυϑμη φείρᾳ" 


"πὸ πιπδ γε Ύθ ΠΊ. Ὀϊκίε ἀπ ΜΊ δι. Ἐτέε Ἀἢ- 
ἴω ἔν 


ᾧῷ δ ϑεῳ σὸν ρημμιοὶ. εἶπε ὃ ᾿καῤιαμ ἰδοὺ ἡ δῳ. 3 


εἶ 18 Ῥοπηαῖ: Π {π|8: ΕΠ ΤΙ ΟΝΝ ἢ. Ὲ αἰ πεῖπῖς, 


᾿ λὴ κυρ δ᾽ “ἡυοιζο μοι χτ πλῷ μὴ, ρήμαὶ σῳ, Χ) οἰγτῆλϑεν 


88 114 πβρ δῶν, προ ἐλρνν λδιτσι ἜΡΈΣΣ 
“κα 3] 
ἐπ᾿ αὐτῆς ο ὐὙγελϑς. αὐαςασω, Ἄ μιαφκέμ, 39} 
ξιλοπιβηᾶ ἴῃ ΕΙΕ ΒΗ μ. Ξ.}Ὲ Ϊπ ἽΡΉΗΟΝ 
ΠΣ ἡμέραις ταὐταὴς ,ἐπορθ.,3ν Εἰς ἢ ᾿ ὀρφνζωυ. 
οαπὶ ἐεπίπαλίοης, ἴπ “μη κοι ἐπάν: Ἐτι 1πεταμῖς 


μῷ; απουδὴς, Εἰς πολιν ἰάδων καὶ Εἰσῆλϑεν 45 
ἐπ ἀο Π}} Πὶ ΖΒΈΠΆΤΙΣ, ὃς ταϊαταῦϊε ἘΠΉΒρΙΝ, 
ἊἹ Ν Ϊ ἢ Γ 
Εἰς Τ' οἶκον ζα. δ Χ) ἡασισοΐζο Τ' ἢ πὶ 
Ἐ3 βδηη) εἷς, ντ αδίαῖς ΝΡ ΤΠ ἢ ἐιμέβεῖος 
ΧΦ Ὑ ὀδύετο ὡς ἡχϑυσεν ἡ ; ἥ σαξεν τ' ἀαπειοσ.. 4 


Ἀεπὶ Ματία, ἐχαΙταμῖς ᾿πέλῃβ [ἢ ν1δ- 


Ἐσκιρτάω μὸν ὃ μαρία," ἐσκίρτησε πὴ βρέφος εὖ ΤΉ ἈΔΙ͂ 


ς εἶμδι τ ἘπΡΙετι ΘΡΙῚΓΓΗΙ ἄπο, ΒΙ1- 


λίᾳ αὐτηο᾽ χ. ἐπ’ λησϑη πγϑυμαῶς αἱ οἱ γάδ ἡ ἥϊγ- 


ϑειῃ. ἘΕ ἘΣΘΑΣΒΒΗΙΕ γοςς πεν, Ἐπ ἅϊ- 


σει(ξ εξ. ῤ ζαὴ αἰεφώγησε φωνή μμΕὙ Δ, 4] Εὦ Ὑ5 
ἸΠΊΘΓ 1" χὶτ: Ἐλπεδιέα τι ξὶ πιμίϊεγίθαε, Ἃ ϑεπζαι ήταν 
1ἰοταβ, 
τῈ} 9 δὐλογηνϑόν σωςν γαιναιξι, . ᾿δυλόγηνϑμος. 
ἘΠΝΕΝΣ. ΚΙ τ ΝΑ τη, νλὰς τὰ] ἢὶ "οο, 
ὃ καρπὸς τ: χοιλίας συ. χαὶ ποϑεν μι! τῶτο 1 
ἸρδεΣ τ ΘΌαΗΙΙ πὶ δὲ πιεῖ ἙἘπος 
“5 ὮΝ) Κ 
ἵνα, ἔλθη ἡ μήτηρ Ἂ κυριδ μου ποδὸς μὲ: ἰόδυ 
ἢ ἀαειδυθς ςἢ πὶ ΥἹ Ελέζα εἰ νΟΧ (ΑΙ υτατίοπίσ᾽ τα ἱπ γεν 
τρεῖς, 
δῶ ὡς δὴ μον ἤ Φωνὴ ϑ οἰασοισμϑ συ Εἰς ὦ ω- 
ἐν ΩΣ ἜΠΜΡΜΑΡ ὃ ἰηπβ ἷἰπ ἘΠ μδι 'π 
Ε τα μου. ἐσκίρτησεν Φ βρέφος οὖ ἀγόιασά οὕ 
“ δα ετε- γίετο πῖξο. Ἐ βεαιᾶ δον ἢ 4)ὰ 
εἸάίτιαιο- ὃν 
1 νετῇ- “ΤῊ κοιλίᾳ, μώυ. 


ἰσπιῖ (ἂ 
ΧΗΣ ἐγ εὔξίο δἰΐαεει 
1κ: ἀἰἐϊα 0, β ᾿ ὑ 


μηι σ΄ ὧι τἥείωσις Οις λἤαγηφϑροις αὐτῆ ὍΤΙ ΡΝ 


πλῖπο. Ἐξ Αἱῦ ΜΑΣ εκ Μαρπίδζας ΔΠΙπιᾶ πιξὰ 


οι“. χρὴ εἶπε μοι διαμι, μεγάμους ἢ ᾿ ψυχή μου “΄ 


ΕἸΒΑΠσΙΣ: Ξ: ΧΟ ΪΓΔαΪΣ ἔρίσιτας πηξὶις ἰπ 


Τ' κύριον. γχαὶ ἡγόνίασε Φ πνείίριαι μου ἴἤ)π « 


Ὦτο παρ ατ ἤϊδο. τς τείβεχίτς ἐπ 


τωἱ γεῷ “ἢ σωτῆρι μουν δτί ἐπέξ λει ον ἔχτ 

παπαὶ ἐξα τι ΠῚ} . Πια. ρές ΘΠ πὶ ΕΧ ΕΣ ἩΝΗξ 

δΥ Νὴ ς- νὰ Ι "ω 

ζῳ πείνωσιν Φ δουλης αὖτ. ἰδὸυ γὸ Ὥστ Ψγυ 
διεδτᾶπι Φθεη τις Οπιπεϑ βεπετατίοπεβ. θὲ ιἴᾶ [οὶ 


μακαεαθσί με πᾶσαι ΟΜ ᾿ μεαι. ΤΊ ἐποίησε 45 


Ἴ αὐ εἰ ταῖπὶ ππᾶρηᾶ ΤΡοῖεπθ, ἃ ᾧΦπδυπι ποῖπεη εἶα. 


μοὶ μεγάλήα, ὀδιμω αζος, χὰ γον Ὁ ὀνομμα γε. 


ἘΣ πε ρονάνα εἶπ "ἐδ ἐπα μδει ΓΤ 
τε ῖπ ρτὸ- 


τ τι χαὶ Ὁ ἔλεος αἰνιν Εἰς “νεας “Πυεαΐν τοῖς “" τ 


δροιϊεη ἃ πηδητίθιις εἰμ. νὴ ἘΠΩ͂Ν "Ἢ διβΈΒι0 


δευϑροι φ αἰδῶ. 


ΚΦ αρεχῆτ τὰς φ Αἱ βΙψμανὶ; 


κι 5 


4 γοητηῖα 


νι ὑεμον 


Ἱ 
ὍΡ 


Δ ρτορε- 


[πρετος 


Ι ΠΥ ΈΜοπΕ οοΥ- 


ἢ ππέπτε 
αὐτ'δ' διεσχϑρητισεν τι πύβνφαΐοις δχανοίᾳ, καρ-- 
“ ϊ. ον " αἰ ειρα ΒΡΙΕΙΙΕΒ δε , Ἐ νοι, 
τὰ Ἰθραι Ι 
δίας αἰὐτων. “ καϑεῖλε διοναφοις Ἔἰπὸ «ϑρόγων, "ἢ 
ὃς «χαϊταπίε ᾿πατηῖ ες, Εἰμτίσπτες ἐπ ΡΙΘΟΙΕ 
καὶ ὕψωσε απφοις. τ φναἰνζᾷς οὐέπλησεν 9] 
Ὀοπίβ, αἰαΐτοβ αἰπηῖῆῖι ἀββθε 
ὸ ΕΙΣ ᾽ χὺ μὰν τ νς ὀξαπεςφλε χεγοίς᾽. 
τξοοτάα.- ϑυΐςερῖτς ἜΒΒΕΙ Ραογαπι ἴμππὶ,. ᾿πριογασ 


ΕΡ 


ἡ. 


τὶ πιηξεϊςυάϊαε, (ϑιξὰς Ἰοαυσπῖρ δῇ δα ἔΛΙΡΕ5 


Ωμ ἐλέοιξ' χαϑῶὼς ἐλάγησε ρος (ἄν' πατέρας “τὰ 
ἘΌΕΤΟΙ, θδον δὲ ἐεροίης οἰ5) [ἷπ 
Ἐ κα]. ἡ. Ἴ (αἱ ὁ οισφεουμν Ω ῷ ασερμμαίι εἰσ Εἰς ζ 
μαςῃἤθις 3 ΕΜΩΝ ΗΜ, λὴξἀβέρυβες δαί {1 Π| 1ηὲ οδαλῇ ἡγμε- 
ἴνιμ; αὐ ναι. ἔμάνε ἡ μαφμαμσιε αὐτῇ ὡσεὶ μῆ- δ 
με τι: ὃὲ τειδτίὰ εἢ πῃ ᾿ϑοπιαηὶ [ιᾶπη, 


νας τρείς᾽ Φλυσέρρεψω Εἰς ἡ Τ' οἰκοναὐτῆσ, 


ἐποίησε κιροίτος ῳΨ βεαχίονι ὍΝ 


᾿ 
[δε πχ [πσδιη. 


οΤί Οὐκ. οἷ διεναπήσᾳ κοῦρος 


δ 


δ, Εν αὐ. 


δ, παντες᾽ 


Ὁ μακαξία ἡ πιφευσασά στ 45] 


δ 
47 χαὶ », 
᾿ 68 εφητέυσε. λέγων» 


[9 λαῷ αὐτδ" 


Ι 70 “᾿ οἰχῷ δουθιοὴ ὅ' τ παιδὸς ΡΣ 


53 ϑηήχης ἁγίας αὐ πῶ. 


ΟΡ Το, ὅϊ 
ἔνα ΕἸ Ωδειδι “ἰπιρίδειιη Εἰ τεπηρι8 “ξνι: Ῥανενει " Διυιϊδηὰ. 
; ἴξα 
47 7η ἢ ᾿ἤισαξετ ἐ ἐπι ληοϑῃ ὁ γόϑνος ὅ τοκεῖ ἢ το ϑνς 
᾿ ἦβίβηι: τ ΓΙ πππαν ΤΕ ἐπ ξένα ν1]- 
" αὑτέω 5 Χ) ὁ ἐγγυνησεν ε10 ἴον. χϑὺ ηκϑυ οΙ ᾿τῦθοι: 
πὶ σορπλιὶ εἴαδ δια παρα βοιε Ποῖα 


ΧΙ χαὶ οί ἱσυγμφ: αὐτῆς δ! ἐβκεγόλειυε κύριος 


πρτετῖς το! Αγ ΤῸ τη οι "ΠῸ ἐν Οδπκτε αν ἈΝΕ αἱ. 


Ὁ ξλεος αὐτο μετ᾽ αἰὐτΉφ γὼ (ἰυεγχανοον αὐτηιὶ 


Ἐὶ [λέξι τὶ εἰς ἴῃ Ὁ τ ϑταα τ νεπδτιηῦ εἴτε πιεῖν 


ὧν χαὶ ἐχυεΐο, εὖ ΤῊ ἢ ὁγδὺ θη ἡμέρα, ἦλθον τϑιτε- 


τὰ δύξτυαΣ, δι ᾿γοζάδαητ ἜΠΗΣ ἐπ ΠΣ 


μεῖν Ὧρ χα δον. Οκαλοιυ ἀδὸ Ὧπ ΤῊ ὃν ὁμκοίτι 


Ρᾶττὶβ ἴῃ], Ζϑιμαγίαπι. Ἐς τεῖροπάεης 
ἼἜΥΞΕῚ ΤᾺΣ ΤΕ Ν 
ΡΟ 9 παίξος ἐὐτῳ; ζασαρίον. Ὁ) ϑοοκ Θ᾿, είσα, ἡ 
Ἰηλῖδν εἰμς, ἀϊχῖι Νενυλαμᾶ: "[εὰ νοςζαδίτας ἸΌΣΆΠΕΝ 


μουτηρ αὐτοῦ εἶν “Εἰπτενγϑγί; 


τ ἀϊκεγαπε αν εἰϊαπι: 


νὴ οἱ, χρλονϑησεῖ} ἰωαᾳ νη. 


{118 πεῦῖο εἰν ἴῃ 


δ χ᾽ εἶπον κσδὸς αντζων, ὅτι σχοὶίς δεν ς᾽ . Τῇ 


σορπαάῖοπε τυ “5: νοόσταν ποῆλῖϊπε δῦ, 
συγ γγνεία σϑ) ὃς κάλείται ὃ 5 ὁγόμαδι ζυτῳ, 
᾿Ἰππαεδπι αἰιτο πὶ ΡΑΙΓΙΙ εἶπ, ἐφε, 'φωίά γεῖ!δι, νοὶ “ἀπε πὴ 


ῷ πατρὶ εἰντφ Ὦο. ᾧ αὐ ϑέλοι κα- 


δὶ ζει ἤτον ἐεῖρβε, 
χὰ αἰτήσας πιναχίδ)9), εγθα. 


ΤΠΚΕΡΣ: τας τ αν ὁ πσταεπ εἶπε. Ἐτ αἴχλαὶ ἕν, 


λέγων; ἰωαήνης 81 Ὁ ο, ογοζίφ αἰὐτῷ" (Ὁ ἐλευ μα ᾧ; 
Ὑπϊμεκίς; τεταῃ εἰ θέτο ὩΣ εἴτις 1111. 
᾿αὐέῳηϑη ἢ τὸ σρμμα εἰυτῳ ᾿πὐραχοῖ. 


οὔ, ἂὲ ᾿ἰπρια οἷα: “παι, ἐΠ, ὃς ἰἸοχαεδατϊατ 


“8... ἡ γλαίοσα, εἰὐτ διηρ, 89:95, ὦ ἐλαλᾳ ἢ ἅδε: 


οὐγένδυον : ἣ : 
Γὰτὶ δπ πὶ: 1 Ρυ.Π8 4 
γπε|5, ᾿ 


Ἐ μὐοίϊω 


δέπείσεης Ῥ ι πὶ. δι ἘΠ Ρ ἯΡΕΣ οπῖπεῦ ἘΡΡΟΣ : ϑρόῳ ν᾿ 
δ 1) ᾿ 
δἰ θυλογων τ’ γον. ἡ ὁ ἐλεῶ Ἔχ παγΐζας Φόξος 
νἱοῖπο5 Ἄρταδι: ἐς ῶι οπνὲ ποπιᾶπᾶ Ὁ Φ Πιρεῖ θὰ 


(ἄν' ὁ πὸ οιχοιώζος αὐΐοες ἔς Χ, ν᾿ ε)ο ὁλῇ Τὴ Π ὀρφνη ΤῊς ἪΝ 


ἡμέαα ἀπ αθαπιατ ΟΠΙΝΙᾺ γπῖδὰ πο. 


ἰνδοιας διε λόλείτο παγζο, "πὰ βήμουτα ταὐᾷ. 


Ἐν Ρο[ιεγαηῖ ΟΙΠΠΕΚ Ι απάϊεηει ἵν σοῦ. ἢ αὶ ι- 


ἀϊδσαπε 
χαὶ εὔεντο πάντες οἱ αἰκουσειντες ον Τὴ κοῦρ- 
8 πιο, αἰρεθτοες θμίαι ἀὐρωρ μ τς ἐπι " Ουριι- 


τᾶς ΡΟΣ 
δία αὐτὴν, ΔΕ ον τεσ αἱ οὐ Θὲ τὸ παιδίον ἢ ΤΌ ἔφται: 
Ἐπ ἐΤπιδπαρ θοιηίηὶ ΕἸΑΓ σπὶ [[|0.Ψ Ἐὺ Ζδιιχίᾶς 
ΒΔ δ 

᾿ κυρ κώ μετ᾽ ἀὐτα. ΧΟ ζαγαριαςο 
ΒΒ πὶ ΕἾ1|5 ἐρΊετως εἴ ἜΗΝ ᾿αήεο, ὡς ρίδ-: νὰν 
παπύρ εὐὐτοὶ ε ἐπλήσθη πγευμαιτὸς αἷγιϑ, χὺ Ὁ 3- 

Εϑδιβαν, “ἴζεβε Βοπεάϊέειις Ῥοπλϊπις ὥρας 
᾿δυλογηζος κυ κύριος ὁ )εὺς Ὁ 
γι ἤιαμ τ ὃ ἐκεῖν τεφεπιρ οἤεῖν 


ἰσραῆλ᾽ Ὁ Τί ἐπεσκεψαΐο ῶὲ ἐποίησε λυτδῶσιν ῶ. 


ΡΙεδ ἐπ τον ΤΕ ΕΙΡΕΙΕ προς 


εν εμίπη 


ἜΠΔΕΙ: 118 


ΤΠΙΕΣ ΤΆ 


χρὴ ἡγήρε χέρας σωτΉ ρας ἡμῖν ο᾽ 


ΡΟ ΠΗ: ΘΙΘΙΓ ᾿ΠΠΒΡ 


καθως ἐλα- 
ες ΤΡΓΟ-: 

λησε δζῳ σομαος τ Τ' αὐγίων ΤᾺ απ ᾿α]αὶ, γος Ὡρὸ- 
ΡΒδιάτα ΠῚ δἰ115, δα! ατπὶϊ ἠ ὀὀδὲ {πιπιξεῖξ ποῆτῖς, ὃς ὧδ 


7ι ΦηΤΜ αὐτο (τηειαν οἷ ἐρ ᾿Βραΐν ἡυ δῦ ᾧ ἐκ δε 


ἜΞΠΝ ΟΠ ΠΙΙ πὶ ἐ οἱ ὸ ἐπ πὰ ΠΝ φ ἔδητε πῷ ἔ 78] οὐξὰ 


γ. χᾷοθς πανεὸν “δ μ" μισοιωῶν ἡμαξζ. ποιῆσαι δ“ ΦΑ 


ΕΠ 4 λάᾷ- 
τις τ 14 Π| βαϊο ἙλΙΉΡυα ποίϊεϊς, ᾿ πιοιηοῖατὶ τοῖα- εἰς πάλπ) 


Ἄεξος μι ᾿Τ μπωτέρων ἩΜΜ, κ 7 Ὁ χἡ μνηοϑέωσαι ἐν, 


πιεπα ἴλη εἰ Τυὶ, Ἰαυτάπ δ αὐ σα οϊδαῖε ο 


ὀρχϑν ὃν ὦμοσε ασϑϑς ὡ- 
ξυτετα ΣΥΘΡΕΝΗΕ ᾿(ανε ποῦς, “ΡΟ ΤῊ: 
"." εν 
74 ἐρᾳαμ "ἘΠ παπέρει ἣὶ ἡ Ὁ δδιέαι ἡμι. αφο- ἦι ἤπα.. 
ἔκ ΠΡΕΝ 1 ΠῚ ΠῚ ΤῊ 1 ἜΘ. ΤΟΡΠΙ Ὁ Μομλαῶ με- ἐπε ἐς 


ἕω; ὅν χήε99 μ ἐθραῖν ἡιδ" " ῥυαϑώταρ»λα- ἰιαίαηως 


ΙΗ 
Πα βῷ Ὠλυϊ 
"πὲ 


τα5 εἰ Ρεν Ο3 (ιη ἔξοταπι συὶ ἃ 


Βερπκηὶ Γ ἀάταταπι 


εἶνε. ἢἶιΐ, 1π ἰἀπέξίταιε ἃς ἐαθιεεα "ἔρτανη Τῥύομωμ 
7: γρεύφν αἰτε ᾧ ὑσιοτηϊ ἡ δικαιοσύνη ογωπίον 
ἱρίο, ἐρηωω πα πυῆτας Βρολωος ᾿ 
Διο β ἢ ὅ- οἶς 
εἰντρ, πάσας ἡ Ἤν τῆς ζωης ηδυ. {ξπῖς.᾿ ᾷ 
ἐν Εὔετὸ Βεορπεία ΑἸ ΗΙ Πτπη νοςαθ ον: ν 


76 χαὶ σῷ ᾿ για δον; πορηφήτης ὑψίσου ΧᾺ ἡ ϑυση, 


Ἑ 

τι πὰ -σατῶρ σπἰ “- ταὶ τ τατ ---- τ πὶ πὰς ος ςς τ 


- ἀν ας 
πᾷ σο πῳῃρᾳ- πω τα .» 

- -- ἜΝε. ο- - πα. - Ἐ ᾿Ξ 
.-- - τ οὐτω τω - το--Ξ5- ----- ταττςΞ-ὦ πο στα, ας. αὐ. πρτσσ οσαιτ- ΒΝ πππινννν - Ν 
πε τ πο- --τ--- - - ἜΨΕΡ- πὰ νον ὦ" 


! ! 


ΓΤ ΟΡ, τ: 


, ΒΙ1819 ὶ εὐἷ πα απο ἔλοῖεπι 


απϑοπορθυσῃ ὦ, γτ3 ; ααδοίοπου κυρ σα, ἑτοιμα- 


τ νἷᾶς εἰπε: ἈΝ ἀαπάμπι {τἰεπείαπι ἰαἰτ|5 


Ὁοπιϊηΐ,. τα ΐτος 


δι} ὁδὸὲς ᾿ς αὐτν" τὸ τ δὸιοῦαι γνῶσιν σωτηρίας ζῷ 17 77 τᾷ αἰνοιωύζῶν τ δοῦν. ῷ λεγϑνῶν᾽ 


ΡΙοδ εἶιι5, ἰπ ΣΕ ΠΠΠΕΠῚ ρεςοδτοταπι ΕΟΓΙΠΙ. ξεῖν 
λφὼ αὐτϑ)ο ον ἀφέσᾳ αἱ μουριιων αὐτῶν. 

ἡ Ἢ φύοσωνος Ὠεὶ ποῖ, ἴπ αυδυν γιατ 
᾿ ἀσλανγ χα ἐλέοες ϑεοι τ Ὲ ον οἷς ΠΩ 
Τ ρανετε ἢ! αυὶ μι τεπε- 


Πα - τιῦς ΟΙΓΙδης δΧ 10: 


5, Τεία ΟὨ τ ι Επδηρ. 


δζο “ ὩΣ Ὧπ γῆς Εἰ ἐρζουη» -ῳ αὐ, ϑοῦποις ορυνῶ 


(αι Τἴ: 
ἔχξιλ εἰξϊ Ὑ86᾽. 
Ϊ 
ἔγρετο σιῶυ 
ἰκμάλαημτι 


τῷ ἀγγήῳ πλῆθος φραΐιας 8 ϑοφν δ, 


Ῥραπι, ὃς ἀπε μη Ππηὶ : ΟἸΘῸΝ ἐπ αἰεἰΠππιῖς 


δόξα οὖ ὑψίφοις 


ΑΒοῸ τα! εἰτο 1 ἐχετεῖνμ. «αἹεβέε, {πἰ1πἰς 


Ὥεο: ὅς ἱπ ἐεα ρακν Ἔ μοαιϊοίθῦς “ βεπερί είεηπι, ἐθΌπα γὺ- 
Ι! ἰμμιδιῖρ, 


Ξε ξλέξαπι εἰς ντ αἀἰϊϊοεεταμε ἂν δὶς 


" Χο ἡ ἐγρετοὼ (δ ἀπῆλοο ἀστ αὐτῶν εἰς Τ᾽ οὐ-- 


Ἰμπὶ Δηρεῖϊὶ, ἸΡΑΝΜΕΙ 


φαϊούεβ Τ ἀϊεε- Ἐ Ἰοηπε- 
5. θᾶπιυς 


Ξ Ὶ 
οὐ ΡΣ αἰ α]ολὴ δ υ, Ἐχιφάνωι τοις ἐν σχϑ--7 φανὸν οἱ ἀγηλοιο ὲ οἱ αν, ϑόφπτοι οἱ ἱποιρϑρμες Ε1-- 
5 ἴῃ ἐπῦγε ἐνμιθτα πΑσττεΣ Ἕ λέν, 4 ἘΜ τΗ͂ν, ἔπηὶ 5 ἂς ἀπυιςεπιὶ Ὑ.απίσαπιιϑ ΔῊ ἡπμεν ἦπ Βειλ εμέ ΠΊ, 
[εἀεπῖ- 80 ᾿ 
δ κε ἀμί. Τῷ σκία, . ϑκγατα χοιθηυϑμοις, Ὡδ καστευῦυναι ἡ πὸν Ὥρος ᾿δη )λϑεργδιϑαηυδὴ δγεως εἰς ἀηθλεέμι; 
ποπάος : ρεάες ποῆτος ἴπ ἰρτη Ὅλον ὑὐεν ἐ σταῖς τ γ᾽ ἀεαπηι5 ἡ γεῦΒπὶ μοῦ" γέδεαν ἅν οὐ ΠΤΙΒΙΗΔΙ ο- ἩΠΊΟΟΤΗ 
3. ἐϊωπὶ εἰ 


Ῥ - 
ἡ δμεςαα Τὸ πυϑους ἡμ εἰς ὁδὸν εἰ ρζεύης ἴο: ἢ ᾿παηδὲον ηὐ- 


4 ζςοπίον- ςεραῖ τ ν τρμων, γον ἢ κ ἐτᾶς ἱπ ἀείετιϊς 


ὠρο ξαγεῖχ Χ) ἐκρώτα τὸ πνθυμαΐι' χ᾽ ὦ ον ἢ 5 ἐρήμοιξ 


ὙΠ} ἴῃ ταῖς οἴεπποπίϑ ἴυπ ἅδη ἴα. 


ἕως ἡμέρας αὐωδείξεως αἰστεῖ πσϑϑς τ ἰσοαῆλ. 
Εὰρ. ὙΠ Γ.: 


Ἐὰ δαπι ἐἢ ἘΠ ἴῃ ἀϊεθας 11Π|ς, εχ 


Ἵ Γέγετο δὲεν τῶῖς ἡμέξαις ὠκείναις,ἐΐξηλϑς 
ἀξ γε ἀείοσεϊ- εὐϊέξαπι ΕἾ Ὁπίαις Δπρμῆο, τ ονῤγτος 
δεῖεῖατ γα αἱ 
πὶπετίι8 δόγμα Ὥρα χα σοιρος αἰνχϑύφου, ἰπογράφει 
ΟΥθῖ . πμάυα ἀδοιίαια: ξε ἀείοτριῖο 

πᾶσαν τίω οἰχουμδρζωυ. αὐ τὴ ἡ Σἰπογραφη 
9 τ ᾿ Ῥεῖμια τος, εἴ" ΡΩΝ ὅς ἔ ΤΉΜΙΡ, 
πῦ. 
Ὁ Ογεῖπο, πορῳτη ἐρετο ἡγεμόνδυονζος Ὁ συοίας κυρζευϊα. 
φνιριοῦ- Ἐν ἰρᾶπι οπῖπες ᾧ ἀε ἰδὲ Η ὑπ οὐ 
ἔπεα π͵:, Ὦ ὁ ἐπορεύονζο παντες οἰπογρώφοοϑα!» 6(8.-- 
ἴμβιη 4με ἐπ ΚΈΤΗΝ εἷαὶ τατεπῖ, Αἰξεπάϊι Αι τεπὶ ὃς ἰοίερα Η 
σὸς Εἰς τ᾿ δ ἰδίαν πολιν. ἀνέξη δε νὼ ἰωσηῷ Ὄπὸ 
ἀε Θὰ ἢ Ἐν οἰτίατε Ναζατεῖμ, ἴπ γ38- 


Ὁ γαλιλοί ας» ὐν πολεωςναζαρέτ,εἰς σζωυ ἰ«- 


εκ τὴν ἐπ εἴπη πίει διὰ, 455 γοςᾶτατ᾽ ἘΕΙΒΙεΒεῖ,, 


δοίαν» εἰς πολιν δαξιδ ᾿ ἡτίς κολεῖται βαθλεέμι; 
δ εκ σπὸὰά ἜΠ, ἐ{{ὲ ἡμα ἐχ ἄρα ἃς ἔαπη!α Φθαυϊά: 


Ἶ 

τς φεὉ ἐΠ) αὖον ἐξ οἴκου ἃ πατοκας ; δα ίο)» 

ἐ νιρτοῦῖ- ΕΝ δησίε οασα Μαήα, ἀεϊροπία- 

ΚΟΙΓΘΓΌΓ 

Ἔμνηφεῦο- αὀἰπογράψααῖ σίω ᾿μαειλάμ. τῇ ᾿μεμνηκευ- 
τ. ἢν!. Υτασχοῖε, ἐκίβομε ἘΣΕΕΒΒΒῖς, Ἐδᾶϊαπι εἰϊ μεν ἐπ 


ἐς εἰ- μϑρν εἰπε γευακι. ὅση ἐγκύῳ. ἐμεῦ ὃ ἢ ον 


ξπτ ΓΙ 10], ἱπιρ!ςα ἴαπι (“ ἘΣ ρα τ ιθβ 
ἃ νυ ρλι- ζντη 
ζει. ᾿ ΠΠΘΝ ὡν 4, ἐπ λυσϑηξ αἱ ἡμέραι ὧ' τέχειῖν 
ἐρίβιν. Ει ΒΕΡΕΠΡῚ ἐν: αι πὶ Ρτιπιόδέπθηπι, 
5 Ι Ἃ 2 ξ 
αὐτί. Ὁ τΕΧΕ τ' εον αὐτὴς Τ' χαδ ΤΟΤΟΧΟΥ. 
4 ρ4η151}- ἃς ἐάσω εαπαὶ τ εομπ!: ΟῚ ἱπ 
ΘΕῈ Ἂ Ἂ Ἃ 


᾿«παβγά- Χ, ἐαπαργόρωσεν ἀῤῷ γγνὰ ἀνέχλινον δῶν οὐ) η 


"ὦ "οι: πὰς ΠῚ εἴν εἰς ἴοσσῃς ἱἰπ᾿ ἀἰαετῖον, 
"ριςίερϊο: φατνη»δ]9τι Οὔκ ζῶ ) ἀΐοις Ὅποςς Ο.» “ὰ χατάλυ- 
τἶο. ᾿Ἃ Ῥλδοτεβ ἐταπτ ἵπ ᾿τορίοις ελάδτα 
μαΐι. χαὶ Ὁ ποιμϑμες ἡσειν εἶν τῇ “ὧρα τῇ αὐτῇ 
δυ δι ἅτε5, Σὴμ ἀεγὸ Ἄζέπε, δε ἘΠ ΕΟΘΙΕΠΓΕΣ Ϊ ΝῊ 
{νι ας 9 ἱ ἣ 
αἰγραυλοιεῦτεςγ ὁ Φυλαοσοντες ζ φυλαχος 
ποξεῖς ἵἌΡΕῚ δῖος βεπὶ ἔπι Π|. "Ἔ ες ἀπεείι5 


νυκίος χι Ὁ ποίμνζν αὐ. ὰ ἰδοὺ ἀὙμος 


δεῖ 1Χ- ῬφΙι ἽΛΉΤΜΕ εὰς ϑ εἰοτῖα Τονιμὶ εἰτου τα τ 


1110 5, δὲ 

τὰ πιο, δὲ ρ γί ἐχτες Ἤ οἰὐΐοις. » δυξαικυει πϑριέλαμνψεν 

εἰ 1108: ἧς τἰπιηιδτιπῖ τὐπιογε πάϑΕιο; ἀϊκῖτ 
ἀδζις᾽ χ᾽ ἡ ἐφοξη, ϑηᾧ ῷοζον μέγαν. Χ) Εἶπεν 


ἃ Νοῖ!ξ. . 1115 ϑηροιαε: ἔΝε βαπεῖε. ἙἘπτδ ἐπὶ πὶ εὐδηξεὶ!- 


᾿ τα πρ τίδιν 

ἐπ ἡρτὰν ὠς ἐὰν ος . μὴ Φοξ εἴα τ᾽ ἰδὸυ γὸ ἐνα γι - 
70 ΤΌΠΙΣ βπθθημι ἀπο κπονν οι ἄρτι Οπιηὶ 

ζομαι ὑμῶν χαραν μεγαλζω" τίς ἔφ'αι πρὶ 

ἐρονυίο, 14 ΠΆΙΩΣ εἰ νοθῖ: ᾿ισά!ε βϑιπλτοι φαΐ 

Σ λαῷ, οτί ἐτέηϑη ὑμὶν σήμερον το » ὃς 

εἢ ομεΐδυς ῬΟΡΉΝΗΝ, πῃ ΕἸΒΙΑΤΕ Ὁλιῖα. μος 
3 τω 

ὅ51-ρισος κύρλος. ον πολς δωᾷίοη. χα ΤΟ 


4 μη! 1η- νο δὶς ἤρπαπι: Τριεηλεῦ!: 1πίλητπὶι 4 μι{εἰα- 
αἰαῖ, ὃ « αν 


ροῆῦσαι ὑμἱἱν τὰ σημιφον᾽ εὑρήσετε βρέφος ἐ ἐρρ ἢ ἩΝΩ 


ἐῶν ἐαεεπτεπι ἴῃ δι λυ εντἢ τὴνς (πδιτὸ 


μϑιδν. χεΐνϑμον ὧν τῇ 1 φώτγη. χαὶ ὀϊξαιφνης 


2} Ϊ 
ἡ ἰδωμνϑῳ Ὁ ρὴ ρήμμαι τϑτο τὸ γέχϑνος ) ὃ ὁ κύριος ξ- 
μαι ἐπὰ Ἐὶ νεπέτμπί [ειπᾶπτε, δ ἴπυεπε- 
ι6 γγώρλσεν ἡμῖν. ὼ Ἴλϑον σατεὺ στιν ΤΕ 67 ) ὃ αὐεύ- 
τιαιπὶ ἕω μήνας ἵ ἼΟΙΕΡα; ς 


Θον τζω πε μαριαμ, Χ) δ τοὶ ἰωσηφχνὴ ἡ ἵσζρέφος χείς- 


ΕΑ ΣΡ, ὙΕΒΙΞ βυτεδι ἙΡ ΕΠ σι οτθης 


Βὰ βῆμον Ο-Ψ Τῇ φάτνη. ἰδὺγτες δῈ διεγνώρασὸν 


ΓΓ 11... 1π 


ἐπέλπτεπι ἘΝ: Ε ροδιυα 


εὔεῖδο ᾧ ἀϊδίο 1115 ἀε [ρνε- Ἐ υοά ἀϊ- 


μ᾿ 


«ΘῈΣ Ἢ βήματος τ δ λα ληϑεντος ἀδζις πρὶ ἢ Τ᾿ παι- 
γμΐο ἴσα, ξε 6αι πὲΞ ὙΜῊΝ ἈΠ 

Ἦν αἱ Ι 

τ δὲ Ὅυτα. χα παντες οἱ ἀἰχουσαντες ἐλεωμια.- 
ἴχπι Τάς προ ἃ ἘΚ ΟΉΒΕΙ δὰ 


ἔξω Πὴ ετὰς 
; Ραετο 


᾿ ((ἱ ἅιι- 


ἀϊξιδηι, 


Φ δι ἀξ ἰἰὸ 
νι πε ἀϊῶα 


᾿ στὰν «ει λφληθεντῶν αὗχσῦ τ' ἢ ποιύϑμων ρος ετλιτ 


ἐρίοβ.. ΕἾΝ “Μαῖα ΝΣ ἘΟΝΙΡΙΘΑΘΑΕ ει: 


ΐζις. ηἢ μαριαμ. παντα σιυετήρᾳ ζᾳ ῥ ρὴ-- 


] 2 ἀὐλοῖξε 
ἼΤῚ ῶὸ τοπίθτοπ ἰπ εὐτᾶς ἴμο. 


βδυῖςοτι 


, Ι μᾶπὰ ταὐ το λεῖα δῦσα Οὐ) Ἴη ΚΔρ δια αὐτῇ Ἴφο 


ἯΙ τουδτ Πιπτ ξλῖοία, αὐπβορίο ὃς ἰδα- 


4αἢ 10 Χ) ὁ ἐπεφρεψαν Οἱ ἱποιμϑβες; δυξαζοντες καὶ Ἂ αἱ 


ἄλητεβ ὑπο ἱπ τ αι δυο 6 1: ᾧ ἈΘΡΕΕΡΕ ὃς νἱδεταηι, Ππο- 


γοιεῦτες “ὁ θεὸν ἔχι πᾶσιν οἷς ἠκουῷ τὺ Σ Εἤδον,κα- 
τ ἀϊα πὶ ΕΙΣ δα 1108. Ετ ἰἐβονον ἐπηρἰεεὶ 
“τ. 9 Ϊ 
τὸ δως, ἐλαλήϑη πσρϑς ἀδζις. χ) 07 ὲ ἐπ᾿ληθϑη- 
ἔιπει., ἠϊεξ ὌΝ Φ εἰγεηιπιοίάεηδ! ἐνπις φ ἔθοστυει 


γί ἡμέραι ὀκτὼ ἢ Ἐ αὐἰξετεμεῖν αὐΐον. καὶ Χ) ὠχλή- 


ποπιεῶ εἰι15 ΙΈδΥν5.} νούάταπὶ ἃ 


δ δ υμω ΨΠΗΣ ΘΌΣὶ Ὁ κλυλὲν ὑσαν 


ΔῆΒΟΙ 0 τ τοῤοῖ εὐπε!Ρὲ ε ἐπ 


6. τῷ ἀγ)λὴο “09 Ἂ ᾿συλληφθέδαι ἘΠ -Ψ ΤΊ 


τ. ἘΓΊΚΟΝ ἸΠΕΙΕΤΗΙΕΒ θιεε (Ρυτρα- 


τὰ χϑιλία. ἡ ὅτε ἐπλησηξ αὶ ἡμέρ ὍΝ Ἔ καϑου- 


τἱοπὶς εἴα, ΚΕΠΕρ ἰκεε Μογῆ, ἰμίσεοην ᾿!- 


ρασμϑ αἰντης τ τ' γόμον μιΦσεωφγαγη ᾿γαγ9ν αυ-- 


ἴωπὶ ἱπ "Ἀϊερίαῖοαν, " βἤετε Ὠοπιὶπο. 


Ὧν Εἰς ἱεροσύλυμκα Ὡρας σοι τωΐκυρλῳ, 


(δἴσυτ ΠΈΡΗΝΣ εἰ ἰπ "εξ Ῥοχηεΐ: δ τις οπῖπο 


3 καϑῶως γέγραπήαι γόμῳ κυφ δ οτί παν 


πλὰ [τα] πη πὶ μἀὰροτιεης τομαπεὶ ἐλ χων . Ῥοιδηπο γο- 


! .} 
δ] αἀρσοωϑ Ὁ] ουνοΐηον μήτραν ὲ ὧγιον ἃ δ χυρίῳ κλη- 
ἘΠ ΜΩΝ Ἱ ἘΣ ἔ ἔανε ΠΟ ΕΙΆπι, (που πάθη 4 Αἰδξμην 
“4 ϑησέται- Ὁ ΠΥ 4" δόιουαι θυσίαν» κι φ Εἶρνηυϑιον 
ἵπ ἱπξξ Τοιηΐηὶ, ἘΝ δεθον τῦμν ΝῊ ὅμοε Ρυ}1Ὸ5 
Ϊ 
5] οὩΨνομωκυθμδ ζ εὖγ9ς τρυλϑνῶν "ἢ ᾿ δύο γεοοσοῖς 
οοἸαπιθάτηιι. Ἐὶ οδθει εἴν δποπῖο 'ἰπι Ἡϊεταία- 


Ἵ αὐθαςερών. χη ΡΑΘΙΓΩΡ αν, ϑιοφπος ΠΥ ἱέρουσοι- 


ἱξηι, εὐ Ἀοεα δΙΒΊΒΟΝῚ δι πο δος 1 


ιο] Χήμνγ 6 ΤΝ ὄνομα συμκεων. ὰ 0 ᾿ ἀνιϑοοπος ὧπ' εἶ - 


ΠΠΤῚ ἃς ἢ γείχιοία, ἘΕΚΒΡΣΤΗΣ ςοπίο!] αιῖοπε πὶ 


χαιὺς ᾧ ἐυλα. (ης, “ὐϑοσδέχο υϑυος χκλησιν 


ΠΕ: δι 5 εἴτις ἀκανία ἅγας Ἷν ἡρὴν Ἐτ 
ω ῷ ζω ᾽ 
“ Σ ἰσροιήλ᾽ πνεῦμα ἁνγίον ἐπ᾽ αὐπογ. Χο 


γείρ πίω πι Ἀ}ν Σὐνδος 


"ἢ 


δένγᾶὲ εἰ 


α κοὐ πώ κεγρημαΐισμϑμον ὑ ὑπὸ τῷ πνεύμα"ος 


] ζπέο, πη Τ ὕτάετε Πύκιεπι, ΚΡγῖμ, ἯΨΕΝ νἱάδτοι Ομτῖβι αι 
12 αἰ γ18:5 μΑΥ Σ ἰδεῖν ἀρνατον τσϑὰν ᾿ ᾿ἴδῳ δ οισον 
ὉΟΠΊΪηΪ. Σιν εὐ οπῖς ἱπ ἱπία ἢ ΣΝ 
φἰυο] ῷ 
Ι 7 κυθλδ. Χη δ ἄλϑεν ὁ ς»ἤἦ, πνευμαῖι Εἰἧς Οἱ ΙΘ 9 
εἰ ἑ ἐκ ἐπῥεττε βΑΤΕΗΓΕΙ Ἐπδιμπι 


13 χαὶ ον τῷ Εἰσαγαχγεῖν (ἄν: 9 γΕὶς τὸ πα αἰδιον 


ἰη(οιῶ, 


ᾷ ροϊαυξ 
σοπίμτη- 
πιδεῖ 

ἅ νι οἰτοτὲ 
εἰάδετεῖυῖ 
ΡΠΕΙ, 

" χυοῦ εἴς 


δριϊ 5 αμ 
"ν ἰπ στεῖο 
ςοπεῖρε- 
56: 


"συλλάμ- 
ζαΐω 
ἰ ροβαιῆ 


"δε Πρ. 
τη ΌμΠλ 


ἐντάατοπε 
Ἑαμοῦ 41- 
ἔπ εἴ 


Π ἀπιοιῖᾶς 
τας, 

αςοορειῦ 
Τ νι ἄτη πε 


μι Ρεὶδ5 


ξσυππι [πᾶ 
ἀμοξτςπρ 


(ἱ 


πε ρεσ 


Ἐτἂ 
ἘΝ} 


ἷ. 
ἐτὸ 


1ᾷ 


»ν -Ὁ 5 ᾿Ξ 


" ὧι. ΒΒ ἂμ 


ἃ τ. ἡ δὸ ἐν, ἷ- 


πᾶ 


τᾶ ϊ 


ἵν 


Ἰ 1 
11} 


ἰσυξ 
τὰ- 


ἔγοὰ 
ὙΠ Ὁ 
ἀ εἴς 
5 


ΕΟ 
Ρε- 


Ἰαυῇ 
πῆς. 


τδπε 
οὐ αἰ- 
ι εἰ 


πιοῖᾶς 


Ἐρείς 
τα πε 


ὶ ρει 


ὑπ {πΔ 
71} 


τον ὍΣ 


ΟΡ, 11. 


Ἔραγοπτες Τεῆιπι, Τα ἔμενε ἑρι ες ππάππὶ ὁ ὠη[μεῖν" 


τα μυνόδῃ ες ποιῆσοι! ἀἰὐζες Χο Ὁ ἡ Εἤϑδισμϑμον ἰῷ 


Γι ΠΥ 12}: 
Τρ στ ἐμ μὲ ΕἾ κο τι ἘΠΊ 


τ ροηΐπε- ἵπ 
καἴϑδὶ ἐν χα ἡ αὐΐῶς ἐδεξαῦ αὐνζο εἰ 3 


ΕἸ μρρ 
(με, τ δεποβῖχίς ΤΡΕΠΩΣτς τὐχτεὶ 


Τ ἐδίζω γόμμου 
ΞΣ μιοεῦ, : Ἐπρς 
«τας ἀνγκουλοι εὐ πὰ χὴ δύλογησε τὺ ΠΣ εἶπε, 


Νιπς αἀϊπιῖτιῖς Γτππὶ ταὰπὶ Ποπιῖπε, ἰδοιπύ νι πινετ- 


νεῦ Ἔἰπολυύφς 1: δοδλόν συ δέασοτα 9 ΧΤ' Ὅ ῥη- δ 


ὅσαι τα, 1π ἙρῦΘ: θυα νἱδεταπι οὐμ] ἈρῸ, 


μὰ σα; Ὁ» Εἰρζωη. 


βΑϊηταῖα; ΠΗ ΠΊ. 
ΝῚ 


Ὁ σωτήσμὸν σου" 
κε ἘΥΣ ΡοΟΡΌΪΟσιπι, 


πανῶν δ λαων. 


εἰΐπ, ὅς ΣΝ ΒΙ δῖ στσΝ ΠΝ 


νων, ἃ δύξαν λα σῃ ἰσρᾳήλ. 


Ἑ τ. απ ξΑλΕΕς Εἶι:5 “απἰταπτς5 ἴροτ 4 ἐδὼ 


ἀϊοοθᾶτων τὰ ῳ εἰὐτιῖ γωωμαΐζοιες ἔχι Ως λα λουμδιοὶς 


.Υ 10. δι ὈΕΒΕΟΙΧΙΕ ἢ1}15 ἘΠΟΣΘΒῚ Ἔ ἀϊ- 
τοῦτ "ἅ, 


πεαρθὲ μοιολα ῥα τυ μηπέρᾳ. ἀυτοῖ ἰδου ον τ ΟΞ 


προῆιῦ εἰ μήκει πὸ ἢ παίων Εν ΤΙ ΚΓΕΡΣΒΕΟΙ πι]: οτιιπὶ ἴῃ χὰ 


τοῖς ἐς τα τὶ δηϊδ ΒΟΙΕΝΝ 


ὃ ἡγοιμιοσοις χτ αὐϑόσωπὸν 


Ταπιὲπ δὰ τουοἰατίοποπι {πδη- 


Ἐτ' Ἔτᾶς ΤΟΙ͂ΟΝ ὡς 


Μετίδιι ἜΑ ΔΟΝΝ δἰ: Εκεὸὸ Πἰς 


Ἀ ΡΝ χεῖται Ε ς αὐἹαῖσιν καὶ Ἃ) ἀγώςασιν πολλαν-ς οἡ ὦ ἰσ- 

τ οὐ σοπ- πρττῆς ἐς π ἢ ᾿επαπι ᾿ ἰἶος τον , Εἰ ον 

κιαάϊοος δαν 'ὰ. χὴ Εἰς σημεῖον αὐτιλέχθνϑυον. χϑ! σοὺ 3: 
κα’ ἀρβηξ ἈΠΙῚ1ΠᾶΠΊ σΉΡ ΣΙ: ἘΕ ΙΑ διε: ἿΙ ᾿ 


ΟᾺἙ αὐτῆς βϑν Ὁ